Tekil Mesaj gösterimi
Alt 10 Ekim 2015, 21:47   Mesaj No:13

Mihrinaz

Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:65
Cinsiyet:bayan
Memleket:Trabzon
Yaş:38
Mesaj: 8.256
Konular: 601
Beğenildi:6251
Beğendi:4688
Takdirleri:4239
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Duha-İnşirah ve Tin Surelerini Sorularla Tanıyalım

DUHA-İNŞİRAH-TİN SURELERİ TOPLU SORULARI

1.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.Duha suresi Mekke'de nazil olmuştur
b.İnşirâh sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 8’dir
c.Tin suresi Medeni bir suredir.Ayetlerinin sayısı 8 dir
d.Tin suresi Nüzûl sıralamasına göre 28. suredir


2.Aşağıda verilen ayetlerden hangisi Duha Suresinde geçer?

a.Senin şanını yüceltmedik mi?
b.Seni yoksul bulduda zengin etmedi mi?
c.Ahiret senin için,önünden dünyadan daha hayırlıdır
d.Birşey isteyeni ,soranı da azarlama


3.Hangisi Tin suresinde geçen kavramlardan değildir?

a.Tur-i Sina
b.Beledil Emin
c.Beytül Makdis
d.Zeytun


4.Aşağıda verilen ayetlerden hangisi İnşirah suresinde geçen bir ayte değildir?

a.Elbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır
B.Sadece Rabbine yönel
c. iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç: onlar için kesintisiz bir ödül vardır!
d.Öyleyse; bir işi bitirince diğerine giriş; ve ümit edeceğini yalnızca Rabbinden iste.


5.Aşağıdaki ayetlerden hangisi Tin Suresinde,Yüce Allah'ın yönelttiği sorulardan biridir?
a.O,seni yetim bulup barındırmadı mı
b.Seni yoksul buldu da zengin etmedi mi?
c.Seni şaşırmış bir halde bulduda,doğru yolu göstermedi mi?
d.Allah hüküm verenlerin en iyi hüküm vereni değil midir?


6.İnşirah Suresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.Tüm toplumunun kendisine düşman kesildiği, dâvetine karşı muhalefet fırtınalarının yükseldiği bir dönemde Rasûlullah efendimizi teselli etmek üzere inmiş bir sûreDİR
b.İnşirah suresi,Duha surresiyle gelen ferahlığı pekiştirerek şanını yüceltmekte ve ona ver-diği nimetleri sıralamaktadır
c. Sûre, insanın manevî bakımdan yetişmesinde, kemâle ermesinde büyük önemi olan "İnsan sadrı"na dikkati çekmektedir.
d.Surede Rabbimiz mekânın mukaddes olan birimlerine yemin ederek insanın yaratılışına dikkat çeker.

7.Tin suresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.Yüce Allah,zeytinin incirin ne kadar kıymetli meyveler olduğuna bilhassa dikkat çekiyor surede
b.Tîn bölgesi Şam tarafları, zeytin bölgesi de Beyt-i Mak-dis, yani Filistin taraflarıdır. Burada üzerine yemin edilen zeytin ve incir bölgeleri Allah’ın şerefli elçisi Hz. Îsâ’nın (a.s) dünyaya geldiği Beyt-i Makdis civarıdır.
c.Tûr-i Sinâ Rabbimizin şerefli elçisi Hz. Musâ (a.s) ile konuştuğu, levhâlâr halinde vahyin indirildiği dağın adıdır.
d.Emin belde de Rasulullah Efendimizin dünyaya geldiği ve kendisine vahyin inmeye başladığı Harem-i Şeriftir, Mekke bölgesidir.

8.Allah Duha suresinde neye yemin ediyor?
a.aya ,güneşe
b.incir zeytin
c.kuşluk vaktine ve geceye
d.hiçbiri

9.Aşağıdaki emirlerden hangisi inşirah suresinde geçer?

a.Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme
b.sakın bir şey isteyeni azarlama.
c.Yalnızca Rabbinin nîmetini anlat.”
d. bir işi bitirince diğerine giriş

10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tin suresinde geçmez?

a.esfele safilin
b.ahsen-i takvim
c.insan
d.sadr


11.Duha kelimesinin manasına ilişkin,aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

a.Duha'dan maksat güneşin yükselme zamanıdır.
b.Allah Duha' ya yemin ediyor. Çünkü Duha gündüzün genci sayılır ve dedikle*rine göre Allah'ın Musa ile konuştuğu saattir. Sihirbazlar bu saat-, te Allah'a secde etmişler denilir.
c.Yüce Rabbimiz, kuşluk vaktine ve sükûna vardığı zaman geceye yemin ederek başlıyor. Böylece bu iki ânın önemine dikkatleri çekiyor. Kâi-nat hadiseleriyle rûhî duyguları birbirine bağlıyor
d.hepsi


12.Duha suresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber'e vahyin gelmez olduğu, Allah'ın onu terk ettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir.
b.Peygamber'in sonunun geldiğini, davasının Fiyasko ile biteceğini ummaları karşısında- Allah Teâlâ, Resulü'nün sonunun gelmesi şöyle dursun, bundan sonraki hayatının ve peygamberlik faaliyetlerinin öncekinden daha verim*li, daha başarılı olacağını müjdelemiştir
c.bu âyetlerde söz konusu edilen uyarılara onun herhangi bir davranışı sebep olmuş değildir. Kur'an'ın irşad ve eğitimde kullandı*ğı üslûp gereği burada onun şahsında bütün insanlığa hitap edilmektedir.
d.Vahyin kesintiye uğradığı bu dönem,peygamberimize bir uyarı niteliğindedir.hatalarından dolayı,kesinti olmuş ve kndisine verilen nimetler hatırlatılarak kendisine bu imkân*ları sağlayan Yüce Allah'ın ona darılmasının kendisini terketmesinin söz konusu oabilevceği vurgulanmıştır


13.Câhiliye döneminde yetimlerin, yoksulların hakları gözetilmez, malları ellerinden alınır, kendilerine zulmedilirdİ. Buna göre surenin bazı âyetlerin ana hedefi Resûlullah'ın şahsında bütünüyle toplumun dikkatini bu iki temel ahlâkî ve sosyal problem üzerine çekmek ve bunları çözüme kavuşturmaktı. Bunun yanında, daha özel olarak Resûlullah'a mazhar olduğu anılan ihsanlar karşısında şükür mahiyetinde bazı görevleri hatırlatılmaktadır. Burada sıralanan görevlerin, Hz. Peygamber'e bahsedildiği bildirilen ilâhî lütuflarla alakalı olduğu görülmektedir...

yukarıda ki açıklama hangi sureye aittir?

a.Duha suresi
b.İnşirah suresi
c.Tin Suresi
d.hiçbiri

14. Kesintisiz ecir kimlere vardır?

a.inanıp yararlı iş işleyenler
b.Kader deyip bekleyenler
c.namaz kılanlar
d.doğru sözlüler

15.Allah hikmet sahibi olanların, hâkimiyet sahibi olanların en hikmetlisi, en hakimi değil midir? Allah’ın yasaları en hikmetli yasalar değil mi? Allah’ın hayat programı en güzel, en hikmetli program değil midir? Allah’ın kanunları en hikmetli kanunlar değil mi? Niye O’nun kanunlarına değil de başkalarının kanunlarına tabi oluyorsunuz? Toplumdan, babadan, anadan, müdürden, amirden çekiniyorsunuz da Allah’tan niye çekinmiyorsunuz? Başkalarını hesaba kattığınız kadar Allah’ı niye hesaba katmıyorsunuz? Yoksa hayatınızda Allah herkesten daha hakim ve etkili değil mi?

Yukarıdaki açıklama hangi sureye aittir?ayeti belirtiniz

a.Duha suresi
b.Tin suresi
c.İnşirah suresi
d.Şerh suresi


16.Yalnızca ................... anlat.”ayeti kerimesinde boşluğa gelecek ifade hangisidir?

a.bildiklerini
b.Rabbinin nimetlerini
c.Kuşluk vaktini
d.hepsi

17''.........ve ........ andolsun, Andolsun ......, Andolsun bu güvenli ...... ki''ayetlerinde boşluğa hangi ifadeler gelmeli?

a.incire,zeytine-sina dağına-mekke şehrine
b.kuşluk vakti-tur dağı-mekke şehrine
c.bala,arıya-beytül makdise-mekke şehrine
d.mekke-medineye-filistin bölgesine

18.'üsr've 'yüsr' kelimeleri,hangi surede geçmektedir,ve hangi manaya gelmektedir?

a.Duha suresi-zavallı,yoksul
b.Tin suresi-aşağılık,üstün
c.İnşirah suresi-zorluk,kolaylık
d.hiçbiri

19.Allah insanı nasıl bir şekilde yaratmıştır?

a.imtihanlara dayanıklı
b.ahseni takvim
c.donanımlı
d.nankör

20.Tin suresinde,en güzel şekilde yaratılan insanın daha sonraki durumu nasıl dır?

a.firdevs cennetinde karşılanacaktır
b.aşağıların en aşağısı kılındığı
c.çokça tevbe eden
d.çokça günah şleyen

21.Aşağıdaki sorulardan hangisi Duha,İnşirah,Tin surelerinde geçmez?

a.Ey insan! Öyleyken, sana dini yalan saydırtan nedir
b.Senin gönlünü açmadık mı
c.Seni şaşırmış bulup, doğru yola eriştirmedi mi
d.Gelip geçen geceye andolsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?

CEVAPLAR..
1.C
2.D (10)
3.C
4.C
5.D (8)
6.D
7.A
8.C
9.D (7)
10.D
11.D
12.D
13.A (9-10)
14.A
15.B (7-8)
16.B (11)
17.A
18.C
19.B
20.B(5)
21.D
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~~~

⬆⏳⌛⬇
dabılyudabılyudabılyunoktamedinewebnoktanet

Alıntı ile Cevapla