Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Güz Dönemi* > çıkmış ve deneme sınavlar

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  07 Kasım 2013 (12:43), Konuya Son Cevap : 18 Kasım 2018 (19:59). Konuya 10 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 07 Kasım 2013, 12:43   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cevapları

AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cevapları

TEFSİR


1."Eğer Allah'ın kelamını/sözlerini yazmak üzere yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsaydı ve mevcut denizlere sayısız deniz daha eklenseydi, sonunda bütün bunlar tükenir ama O'nun sözleri yine tükenmezdi. Şüphesiz Allah üstün kudret sahibidir; her sözü ve her fiili mutlak isabetlidir!" âyetinde hangi mesaj veralmaz?
A)Evrenin bitmez tükenmez bir bilgi hâzinesi olarak keşfedilmeyi beklediği
B)İnsanoğlunun bir gün evrenin bütün sırlarını keşfedeceği
C)İnsanoğlunun çok az bir kısmından haberdar olduğu bu evrenin tamamını bilme iddiasının yetersizliği
D)Allah'ın bilgisinin zenginliği ve sınırsızlığı
E)Vahyin sözlerinin tüketilemeyecek kadar zengin ve muhteşem oluşu
2.Aşağıdakilerden hangisi Nûh (as)'un kavmine söylediği sözler arasında ver almaz?
A)Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz.
B)Size ne oluyor ki Allah'a gereken saygıyı g ö ste rm iy o rs u n u z?
C)Yeryüzünün yaratılışı iki gündedir.
D)Allah'ın yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yarattığını görmüyor musunuz?
E)Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin!3."İmdi yüzüstü kapanarak giden mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde dümdüz giden mi?" âyeti (Mülk 67/22), Kur'ân ilimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A)Müşkilü'l- Kur'ân
B)Garîbü'l- Kur'ân
C)Tekrâru'l-Kur'ân
D)Fedâilü'l-Kur'ân
E)Emsâlü'l-Kur'ân4. Aşağıdakilerden hangisi Haşr suresindeki muhacirlerin özelliklerinden biridir?
A)Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olmaları
B)Ensara verilenden dolayı rahatsızlık hissetmemiş olmaları
C)Kardeşlerini kendilerine tercih etmiş olmaları
D)Kendilerine gelen müminleri canı gönülden sevmiş olmaları
E)İmanı içselleştirmiş olmaları
5.Haşr suresinin bu adla isimlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kaynukaoğu Harının Müslümanlara karşı savaş açma niyetiyle toplanmaları
B)Kureyşlilerin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı savaş açma niyetiyle toplanmaları
C)Kıyamet sonrası insanların hesap vermek üzere Allah'ın huzurunda toplanmaları
D)Nadîroğullarının Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı savaş açma niyetiyle toplanmaları
E)KurayzaoğuHarının Hz. Peygamber'e karşı savaş açma niyetiyle toplanmaları6.Hucurât suresinin ilk âyetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi sahabiler arasında cereyan etmiştir?
A)Hz. Bilal - Hz. Ömer
B)Hz. Ali - Hz. Muaz
C)Hz. Ali - Hz. Osman
D)Hz. Osman - Hz. Ebu Bekir
E)Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer7.Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'a göre vurgulanan kadın-erkek eşitliğinin konularından biri değildir?
A)imanî değerler
B)Yaratılış
C)ibadet konuları
D)Sorumluluğu üstlenmeme
E)Ahlakî değerler
8.Kur'ân kelimeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kur'ân kelimelerinin nüzul asrındaki anlamları bilinmelidir.
B)Kur'ân'da kelimeler sıkı bir anlam örgüsü içinde yer alır.
C)Kur'ân kelimelerinin ilk kök anlamları önemlidir.
D)Kur'ân kelimelerinin sadece bir anlamı vardır.
E)Kelimeler bilinmeden âyetler doğru anlaşılamaz.
9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Takva" ile ilgili değildir?
A)Takvâ, cehennem azabından koruyucu önlemleri almaktır.
B)Takvâ, fücûr kelimesinin zıddıdır.
C)Takvâ, bireylerin birbirlerinden korunmalarıdır.
D)Takvâ, Allâh'a karşı gelmekten sakınmaktır.
E)Takvâ, Allâh'ın emrini tutup, azabından korunmaktır.10."Siyâk" kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kelimeler, siyâka göre anlaşılmamalıdır.
B)Siyâk, âyetlerin metin içi bağlamıdır.
C)Âyetler arasındaki anlam zinciri siyâk ile anlaşılır.
D)Siyâk, bilinmeden âyetler yanlış anlaşılır.
E)Siyâkın kelimelere kazandırdığı anlamlar vardır.11.Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân Siyakında "korku" anlamına gelen sözcüklerden biri değildir?
A)Rahbet
B)İşfak
C)Havf
D)Ru'b
E)Hubb12."Odak Kelime" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Odak kelime ilk/kök mânâdır.
B)Vücûh ve Nezâirde yer alan bir kelimedir.
C)Semantik alana giren kelimelerin bileşkesidir.
D)Özel bir grup kelimeyi birbirinden ayıran kelimedir.
E)Elâstikî bir kelimedir.13.Lügatte bildirmek manasında olan, "bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şeydir" tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A)Tarif
B)Takva
C)Maruf
D)Münker
E)Salah14.Aşağıdakilerden hangisi maruf ve münker kavramlarıyla ilgili olarak bazen çok dar anlamlı, bazen de oldukça kapsamlı tanımlar yapılmasının nedenlerinden biri değildir?
A)Maruf ve münker kavramları ayetlerde daha ziyade mutlak olarak zikredilmeleri
B)Maruf ve münker kavramları, Kur'ân'da, bazen çok özel anlamlara gelse bile genel olarak bu manalara tahsis edilmemiş olmaları
C)Bu tanımlarda daha ziyade itikadi yönün ağırlıkta olması
D)Kavramların ilk dönemlerden başlayarak, tariflerinde, genişlemelerin olması
E)Tanımların birbiri ardınca gelmesi
15. I. Cennetle cehennem arasında bir yerdir.
II.Kur'an'da bir surenin adıdır.
III.Her şeyde Allah'ı görme makamıdır.
Yukarıdakilerden hangileri A'rafın sözcük anlamlarından biri değildir?
A)YalnızI
B)Yalnızll
C)Yalnızlll
D)I ve II
E)II ve III16.F-t-n kökünün ilk temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kesmek
B)Yazmak
C)Denemek
D)Yakmak
E)Yürümek17.Kur'ân'da farklı anlamlarda kullanılan müşterek lafızlar, Kur'ân ilimlerinden hangisinin ilgi alanına girer?
A)El-Vücûh ve'n-nezâir
B)Emsâlü'l-Kur'ân
C)Mübhemâtü'l-Kur'ân
D)İ'câzü'l-Kur'ân
E)Kâmûsu'l-Kur'ân18."Fitne adam öldürmekten daha beterdir" mealindeki âyette geçen "fitne" kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?A)Fesat
B)Gürültü
C)Kavga
D)Ara bozma
E)Zulüm ve baskı
19.Fitne ve türevleri Kur'ân'da kaç âyette kullanılmaktadır?
A)90
B)74
C)64
D)58
E)4720.Araplar "Fetenetü-n-nârü'r-rağîfe" sözü ile aşağıdaki anlamlardan hangisini ifade etmektedir?
A)Ateş yakmayı
B)Tecrübe etmeyi
C)Kuyumcunun altını ateşe atıp eritmesini
D)Fırıncının ekmek pişirmesini
E)Ateşin ekmeği yakmasını21.Aşağıdakilerden hangisi Kalem sûresi 6. âyette geçen "el-meftûn"un anlamlarından biridir?
A)Yanma
B)Delilik
C)Ateş
D)Altın
E)Gümüş22.Araplar, hâlisini karışığından ayırmak için kuyumcunun altını ateşe atıp eritmesini aşağıdakilerden hangisi ile ifade ederler?
A)Feteneti-n-nârü'r-rağîfe
B)Meftûnün bi'd-dünyâ
C)Fetene's-sâiğu'z-zehebe
D)Fetenethü'l-mer'etü
E)Fetenethü'd-dünyâ23.Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da geçen 'Sevgi' kavramlarından biridir?
A)Alâka
B)Ru'b
C)Heybet
D)Aşk
E)Şevk24.Aşağıdakilerin hangisi semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili değildir?
A)Anlamı bilinmeyen kelimenin diğer eş anlamlılarıyla bir araya getirilmek
B)İlk/Kök anlamın ne olduğunu ortaya koymak
C)Zıt anlamlı olan kelimelerle kıyaslamak
D)Müteşabih âyetleri bilmek
E)Basit, somut ve ilkel anlamı, bileşik ve soyut anlama tercih etmek25."Sevgili, Sevimli Olmak, Sevmek, Buğzun Zıddı" anlamları aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A)Muhibb
B)Habbe
C)Husn
D)Kubh
E)Habâbu26.Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da geçen, "Allâh'ın Sevdiği Fiiller"den biri değildir?
A)Âdil olmak
B)Tövbe etmek
C)Böbürlenmek
D)Sabretmek
E)Temizlenmek
 1. B
 2. C
 3. E
 4. A
 5. D
 6. E
 7. B
 8. D
 9. C
 10. A
 11. E
 12. B
 13. A
 14. E
 15. C
 16. D
 17. A
 18. E
 19. D
 20. E
 21. B
 22. C
 23. A
 24. D
 25. B
 26. C
bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 86 10878 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2405 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1425 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 4081 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 1750 19 Nisan 2015 14:45

Alt 07 Kasım 2013, 13:52   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ A


1.Gayrimüslim toplumlarda yaşayan müslüman azınlıkların dinî problemlerini ele alan özel fıkıh dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fıkhü'n-nevâzil
B)Fıkhü'l-havâdis
C)Fıkhü'l-müsteceddât
D)Fıkhü'l-luga
E)Fıkhü'l-câliyât2.Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin esnekliğini ifade eden özelliklerden biri değildir?
A)lam dininin farklı ihtiyaç, ortam ve şartlara uyum sağlayabilecek özellikte olması
B)lam'ın kaynak ve amaç itibariyle ilahi itelikli bir din olması
C)lam'da belirli durum ve şartlarda bazı ükümlülüklerin hafifletilmesi
D)r'ân'ın ve Sünnet naslarının içtihat aaliyetine geniş bir alan bırakması
E)lam dininin ideal bir biçimde ygulanmasının tek bir biçimle sınırlı lmaması

3.Merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan ve kuruluş amacı dünya müslümanlarının karşılaştıkları çağdaş dinî problemlere çözüm üretmek olan uluslar­arası nitelikte ilim ve fetva kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi
B)Ezher'e bağlı İslam Araştırmaları Akademisi
C)İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi
D)Avrupa Fetva ve Araştırma Kurulu
E)Suud Arabistan Yüksek Alimler Konseyi4.Aşağıdakilerden hangisi kadınların özel günlerinde oruç tutabileceğini savunanların gerekçelerinden biri değildir?
A)Ramazanda tutulmayan oruçların birikmeye ve dolayısıyla külfete yol açması
B)Orucu emreden nasslarda kadın-erkek ayırımı yapılmaması
C)Sahabe döneminde bazı kadınların âdetliyken oruç tutması ve o dönemde buna cevaz verilmesi
D)Zorlanmadan tutabileceklerin engellenmemesinin gerekmesi
E)Âdet kanamasının irade dışı olması5.Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre zekâtın hakiki şahıslara verilmesinin gerekçesi sayılmaktadır?
A)Malın zekât alanın mülkiyetine geçmesinin gerekli olması
B)Kurumların denetimlerinin zor olması
C)Zekâtı emreden nasslarda sadece hakiki şahıslardan söz edilmesi
D)Fakirlerin her dönemde var olması
E)İhtiyaçların her dönemde aynı olması6.Hanefilere göre nisap miktarına ulaşmış olan ziynet eşyalarından zekât verilmesi gerekir.
Bu sorumluluğun ziynet eşyalarının hangi niteliğinden kaynaklandığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?A)Her dönemde az bulunması
B)İnsanların aşırı rağbet etmesi
C)Maddi değerinin yüksek olması
D)Basılmış para hükmünde olması
E)Yatırım araçlarından sayılması7.Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın hukuki sonuçlarından biri değildir?
A)Dönüşsüz (bâin) boşamalarda ödenmemiş mehir borcunun aciliyet kazanması
B)Dönüşlü (ric'T) boşamalarda iddet içinde tarafların birbirlerine vâris olması
C)Boşamayla birlikte çocukların babayla olan nesep bağının sona ermesi
D)Kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için iddet beklemesinin gerekli olması
E)İddet süresince kadının nafaka ve mesken hakkına sahip olması8.İslam hukukçuları erkeğe tam boşama hakkı tanınmasını, hangi temel hukuk prensibinin bir gereği olarak değerlendirirler?
A)Akdi şartların bağlayıcılığı
B)Güç-sorumluluk dengesi
C)Berâet-i zimmet kuralı
D)Eşitlik ilkesi
E)Hak ve sorumluluğun dengelenmesi

9.Aşağıdakilerden hangisi iddetin gaye ve hikmetlerinden biri değildir?
A)İddetin öncelikli gaye ve hikmeti, kadının gebe olup olmadığının belirlenmesi
B)İddetin, taraflara aile yuvasını tekrar inşa etme fırsatını sunması
C)Ölüm iddetinin yuvaya bağlılığı simgeleme özelliğinin olması
D)Günümüzde gebelik birkaç dakika içerisinde ve kesin olarak tespit edilebildiğinden iddet uygulamasına gerek kalmaması
E)Eşi vefat eden kadına ölüm iddetiyle kocasına olan hürmet ve vefasını göstermesi için bir fırsat verilmiş olması10.Alkollü içeceklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Önemli gün ve geceler vesilesiyle bir-iki kadeh içki içmekte herhangi bir sakınca yoktur.
B)İçki içmenin haram olması, içende sarhoşluk meydana getirmesine bağlıdır.
C)İçkinin haram oluşunda etkili olan hususlardan birisi, tüketim miktarıdır.
D)Bira, votka gibi içkiler, şarapla aynı hükme tabi tutulamaz.
E)İçkinin haram olmasında belirleyici olan husus, içenlerin sarhoş olması değil, normalde içkinin sarhoş edici özelliğinin bulunmasıdır.11.Herhangi bir içeceğin dinen haram kabul edilmesi onun aşağıdaki hangi temel özelliğiyle ilgilidir?
A)İsmi
B)Kokusu
C)Rengi
D)Tadı
E)Meydana getirdiği etki12.Hayvan kesen kişinin dinî mensubiyeti ve kesim sırasında Allah'ın adının anılmasıyla ilgili aşağıdaki fıkhî değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kesen kişinin dinî mensubiyeti, etin helal oluşunu etkileyen önemli unsurlardandır.
B)Kesen kişinin Müslüman veya ehl-i kitap olması gerekir.
C)Şâfiîlere göre kesim sırasında besmele çekmek sünnettir.
D)Müslüman veya ehl-i kitabın kestiği, Allah'tan başkası adına kesmiş olsa bile, helaldir.
E)Müslümanın kesim sırasında Allah'ın adını anmayı unutması, Zâhirîler hariç, o hayvanın etini haram hale getirmez.


13.Dondurulan yumurta ve spermlerin aralarında evlilik ilişkisi bulunmayan kişilere transfer edilmesi, İslam dininin hangi temel gayesiyle çelişmektedir?
A)Canın korunması
B)Neslin korunması
C)Dinin korunması
D)Sağlığın korunması
E)Irzın korunması
14.I. Eşlerden alınan sperm ve yumurtanın döllendirildikten sonra bir taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilmesi
II.Kocanın spermi dondurularak daha sonra kendi karısının yumurtası ile döllendirilmesi ve gönüllü başka bir annenin rahmine yerleştirilmesi
III:Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesi
IV.Kocanın sperminin alınarak mikro enjeksiyon yöntemi ile karısının döl yatağı veya rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi

Tüp bebekle ilgili yukarıdaki uygulamalardan hangileri caiz görülmektedir?
A)YalnızI
B)Yalnız IV
C)I ve IV
D)III ve IV
E)II, III ve IV15.Aşağıdakilerden hangisi ölüden diriye yapılan organ naklinin caiz olması için gerekli şartlardan biri değildir?
A)Organın alınmasının vericinin beden bütünlüğünü bozmaması
B)İlgili kişilerin onayının alınmış olması
C)Organ naklinde bir zaruretin bulunması
D)Organın bir ücret veya çıkar karşılığında verilmemiş olması
E)Tıbbi ve hukuki ölümün gerçekleşmiş olması16.Zarar vermenin ve zarara zararla mukabele etmenin yasak olması aşağıdakilerden hangisine delalet eder?
A)Hayvanlara eziyet veren yarışların meşru olmadığına
B)Bazı sporların zararlı olduğuna
C)Ödüllü yarışmanın meşru olmadığına
D)Eğlencenin meşru olmadığına
E)İnsanları yarıştırmanın meşru olmadığına17.Aşağıdakilerden hangisi spor ve müsabakayı meşru olmaktan çıkarır?
A)Hayvanlar aracılığı ile yapılması
B)Eğlence için olması
C)parasal harcama gerektirmesi
D)Kumara alet edilmemesi
E)Kişiyi yapması geren görevlerinden alıkoyması18.Hz. Peygamberin at yarışları düzenlemiş olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)Hayvanları kullanarak yarışmalar düzenlenebilmesi
B)Yarışma düzenlemenin meşru bir eğlence türü olması
C)Sadece at yarışlarının meşru olması
D)Spor ve müsabakanın prensipte caiz olması
E)Savaşa hazırlık yapmanın gerekliliğinden kaynaklanması19.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istikrarın bulunmadığı dönemlerde fiyat belirtmeden yapılan satışın yasaklanmasının doğuracağı sonuçlardan biridir?
A)Esnafın sattığı maldan daha fazlasını alması
B)Ülkede ticaret mallarının dolaşımının artması
C)Vadeli satışların artması
D)Esnafın satışta isteksiz olması
E)Müşterinin daha ucuza mal elde etmiş olması20.Aşağıdakilerden hangisi İslam fıkhına göre ticaret malının sahip olması gereken özelliklerden biridir?
A)Malın satıcı tarafından yeteri kadar bilinmesi
B)Malın müşteri tarafından yeteri kadar bilinmesi
C)Malın fiyatının uygun olması
D)Malın kusursuz olması
E)Malın satışının meşru olduğuna dair ayet ya da hadis bulunması21.Katılım bankasının müşterisine kullandırmak üzere satın aldığı ve malın mülkiyetinin taksitler kira bedeli olarak ödendikten sonra müşteriye geçmesini sağlayan uygulamaya ne ad verilir?
A)Müşâreke
B)Finansal kiralama
C)İştirâ
D)Taksitli kiralama
E)Katılım yoluyla kiralama
22.Kredi kartı uygulamasında banka-müşteri ilişkisi, fıkıh literatüründe yer alan hangi muameleye dayandırılabilir?
A)Havâle
B)Kefâlet
C)İcâre
D)Rehin
E)Müşâreke23.Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin "ortaklık senetleri" grubunda yer almaktadır?
A)Hisse senetleri
B)Tahviller
C)Kâr zarar ortaklığı belgeleri
D)Finansman bonoları
E)Hazine bonoları24.Tahvillerin nominal değeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)Tahvilin üzerinde yazılan değer olup hiçbir zaman değişmez.
B)Tahvilin vade sonundaki değeri olup, değişkendir.
C)Tahvilin müşteri tarafından satıldığı andaki değeridir.
D)Tahvilin vadesine bakılmadan kendisine biçilen değerdir.
E)Tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değeri olup, tahvilin itibari değerinden daha düşüktür.25."Gayrimüslimlerce mal hükmünde olan şeylere müslüman birinin zarar vermesi halinde zararın müslümanca tazmin edilmesi vaciptir" görüşünü kabul eden mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A)Malikiler-Hanbeliler
B)Hanefiler-Malikiler
C)Hanefiler-Şafiiler
D)Şafiiler-Hanbeliler
E)Malikiler-Şafiiler26.Gayrimüslimlere gayrimenkul kiraya verme konusunda en, cok alan sınırlaması getiren İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmam Muhammed
B)Ebu Hanife
C)Ebu Yusuf
D)İmam Malik
E)İmam Şafii

 1. E
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. D
 7. C
 8. E
 9. D
 10. E
 11. E
 12. D
 13. B
 14. D
 15. A
 16. A
 17. E
 18. C
 19. D
 20. B
 21. B
 22. B
 23. A
 24. A
 25. B
 26. D
bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2013, 21:32   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

DİN PSİKOLOJİSİ
1.İnsanın dindar bir tabiata sahip olduğunu ve dinin kökeninin en eski insan atalarının kalıtımlarında var olan arketiplere dayandığını ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
A)VV.James
B)G. Allport
C)S.Freud
D)C.G.Jung
E)Frankl
2.Aşağıdakilerden hangisi eski İslam bilginlerinin, insanın ruhsal yapısı ve davranışları konusunda görüşlerini içeren ilim kitaplarından biri değildir?
A)Kitabu'r-Ruh
B)Ilmü'n-Nefs
C)Ruhiyât
D)Ilmü'n-Nefs ve'r-Ruh
E)İlmu Ahval-i Ruh3.Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dinî yönelime sahip kişilerin özelliklerinden biridir?
A)Dini görevlerini yerine getirmede devamlılık ve tutarlılık gösterirler.
B)Onlar için din, toplumsal makam, itibar,kimlik kazandırma, güvenlik sağlama, yoksunlukları teselli ve telafi etme, kendini haklı çıkarmanın aracıdır.
C)Bazı kişisel istek ve ihtiyaçlarını dinini dışında daha kolayca elde edebileceklerine inandıklarında, kolayca dinî ilişki ve bağlarından vazgeçerler.
D)Dini kullanırlar ve dinden yararlanırlar
E)Dinî inanç ve değerlere ancak ihtiyaç durumunda başvururlar; onlar için din benliğin hizmetinde bir değerdir.


4.Aşkın ile ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzına ne ad verilir?
A)İç güdümlü dinî yönelim
B)Dindarlık
C)Dış güdümlü dinî yönelim
D)Dinî yönelim
E)Manevi yaşam5.Aşağıdakilerden hangisi dini grupların yararları arasında ver almaz?
A)Sosyal kimlik algısını yeniden kazandırması
B)Bireysellik duygusunu güçlendirmesi
C)Aidiyet duygusu hissettirmesi
D)Sosyal statü sağlaması
E)Maddi finansman sağlaması6.İşlediği suçtan ötürü bireyin kendini "İlahi Mahkeme" huzurunda mahkum edilmiş hissetmesi, hangi duygunun bir ifadesidir?
A)Günahkarlık duygusu
B)Suçluluk duygusu
C)İlahi ceza korkusu
D)Terk edilmişlik kaygısı
E)Vicdan azabı7.Aşağıdaki duygulardan hangisinin iyimserlik ve özsaygıyla olumlu, depresyon ile olumsuz ilişkisi bilimsel araştırmalarla tespit edilmiştir?
A)Istırap
B)Korku
C)Yalnızlık
D)Sempati
E)Ümit8.Batı'da yapılan araştırmalara göre medeni durum açısından dinî aktivitelere en fazla devam eden grup aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evliler
B)Dullar
C)Bekarlar
D)Ayrı yaşayanlar
E)Boşanmışlar
9.Duanın, diğer alternatiflerin işe yaramadığı zaman yedek bir B planı gibi algılandığı gelişim dönemi hangisidir?
A)Yetişkinlik
B)Çocukluk (okul çağı)
C)Ergenlik
D)Erken çocukluk (okul öncesi)
E)Yaşlılık10.İmanla inanç arasında ayrım yaparak, imanın "temel bir insani nitelik" olduğunu belirten ve onu "kişinin kendisine, ötekilere ve evrene karşı yönelimi" olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)Clark
B)Fowler
C)Allport
D)Smith
E)Vergote


11. I. Bilgi sahibi olmaII.Kabul etme ve onaylama
III.İtaat etme ve teslim olma
IV:Davranışları düzenleme
Yukarıdaki süreçlerden hangileri, imanda iradî yapıyı oluşturmaktadır?
A)I ve II
B)İve III
C)II ve III
D)II ve IV
E)III ve IV12."Her canlı ölümü tadacaktır" ayetinin, imanın psikolojik kaynaklarından hangisine örnek teşkil ettiği söylenebilir?
A)İnanç genine
B)İnsanî gelişime
C)Sonsuzluk idrakine
D)Sonluluk idrakine
E)Varlık idrakine13.Çocukluk döneminin yanısıra, dinî hayatlarında köklü bir değişimin başlangıcında bulunan yetişkinlerde veya din değiştirme kararlılığındaki kimselerde de gözlemlenen şüphe çeşidi hangisidir?
A)Kavramsal şüphe
B)Arayış şüphesi
C)Bilimsel şüphe
D)Bencillik şüphesi
E)Sadakat şüphesi14.Tanrı olduğuna inanılan varlığa ilişkin tecrübe anlamındaki, Tanrı tasavvuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Bilişsel temellidir.
B)Duygusal temellidir.
C)Düşünce yoluyla gelişir.
D)Gelişimi doğrudandır.
E)Öğrenim yoluyla gelişir.15.Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki "bilişsel tez", aşağıdaki psikologlardan hangisinin kuramını temel almaktadır?
A)Rizzuto
B)Freud
C)Jung
D)Kohlberg
E)Piaget16.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi, Tanrı kavramının oluşturulmasında öncelikli bir rol oynamaktadır?
A)Hatırlama
B)Taklit
C)Benzetme
D)Öğrenme
E)Tanıma17.|. Önceki ilişkilerin yeni bir anlayışla
değerlendirilmesi
II.Tanrı tasavvurunun oluşumunda etkisi
bulunan kişilerle ilişkideki güncel değişiklikler
III.Dinî öğretilere dair yeni bir anlayış geliştirme

Rizzuto’ya göre, Tanrı tasavvurunun değişim ve dönüşümünde, yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A)Yalnız II
B)Yalnızlll
C)I ve II
D)İve III
E)I, II ve III


18.Aşağıdakilerden hangisi dua güdülerinden biri değildir?
A)Yüksek düzeyde kendine güven duygusu
B)Cennetle ödüllendirilme isteği
C)Bir arzunun gerçekleşmesi ihtiyacı
D)Bir sıkıntının giderilmesi ihtiyacı
E)Allah'a sevgi ve bağlılık duygusu


19.Kur'an'da insandan nasıl dua edilmesi istenmektedir?
A)Korku ve ümitle
B)Sevgi ve saygı ifade eden sözlerle
C)Bireysel olarak
D)Cemaatle
E)Korku ve endişe ile20.İbadetin tanımında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A)Allah'a yaklaşmak için yapılan dinî davranışlar
B)Allah'a karşı kulluk ve bağlılığın ifadesi
C)Dinî tecrübelerin davranış halinde dışa aksetmesi
D)Belli aralıklarla tekrar edilen davranışlar
E)Şekli belirlenmiş, yapılması gereken belli dinî görevler21.İbadetin benlik üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İbadet eden insan kendine karşı olumlu duygular besler.
B)İbadet suçluluk duygusunu giderir.
C)İbadet diğer insanların saygısını kazandırır.
D)İbadet hoşgörülü bir anlayış oluşturur.
E)İbadet kötü davranışları engeller.22.Aşağıdakilerden hangisi günah kavramını açıklar?
A)Endişe ve korkuya kapılma
B)Dinî bir emri uygulatma
C)Dince yasaklanan bir davranışı yapma
D)Dinî değerleri dikkate alma
E)Yaptığı davranıştan pişmanlık duyma


23.Aşağıdakilerden hangisi tövbenin psikolojik etkilerinden biri değildir?
A)Günahkârlık duygusundan alıkoyması
B)Suçluluk duygusu oluşturması
C)Duygu değişimine yol açması
D)Davranış değişimine yol açması
E)Manevi canlanma sağlaması24.Başka inanca sahip kişilerle dinî konularda tartışan bireyde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A)Dinî konularda akıl yürütmekten kaçınır.
B)Tartışmış olmaktan dolayı üzüntü duyar.
C)İnançlarının doğruluğunu kendi kendine ispata çalışır.
D)Dinî inancı kuvvetlenir.
E)İnandığı bazı konulardan şüphe duyar.25.Aşağıdakilerden hangisi dini değişimden önce bireyin yaşadığı önemli problemlerden biri değildir?
A)İletişim problemleri
B)Toplumsal problemler
C)Ekonomik problemler
D)Fiziksel problemler
E)Ruhsal problemler26.Din değiştirdikten sonra bireyin aile ve çevre ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A)Ailelerin gösterdiği tepki bazı din değiştirenlerde pişmanlığa neden olmaktadır.
B)Anne babaların hemen hepsi çocuklarının din değiştirmelerine tepki göstermektedir.
C)Bazı din değiştirenler aileleriyle aralarının açılmaması için din değiştirdiklerini söylememeyi tercih etmektedir.
D)Önceki arkadaşlarla ilişkiler yine sürdürülmektedir.
E)Ailelerin çoğu çocuğunun din değiştirmesinden gurur duymaktadır.

 1. D
 2. C
 3. A
 4. E
 5. B
 6. A
 7. E
 8. B
 9. D
 10. D
 11. E
 12. D
 13. B
 14. B
 15. E
 16. C
 17. E
 18. A
 19. A
 20. D
 21. A
 22. C
 23. B
 24. C
 25. B
 26. C


bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2013, 21:32   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
1.Belli bir kültür düzeyine ulaşmış toplumların ortaya çıkardıkları temel kuruma ne ad
verilir?
A)Parlamento
B)Hükümet
C)Devlet
D)Siyasi parti
E)Adalet sistemi
2.Türk Devrimi ile Fransız Devriminin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bir önderin itici gücüne sahip olmaları
B)Kısa sürede tamamlanmaları
C)Kendisinden önceki örneklerin yolundan gitmeleri
D)Önce ihtilal sonra devrim aşamasını uygulamaya koymaları
E)Devrimi gerçekleştirirken zorlamaya başvurmamaları3.Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda Nk mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
A)I. Müdafaa-i Hukuk Grubu
B)İslam İhtilâli Komitası
C)Ayanlar
D)İttihat ve Terakki Cemiyeti
E)Genç OsmanlIlar4.Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesinin kapanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlı Devleti'nin Doğu'daki isteklerinden vazgeçmesi
B)Almanya'nın bu cephede savaş yapılmasını gereksiz görmesi
C)Rusya'da ihtilal olması
D)İtilaf Devletle ri'n in bölgede kontrolü sağlamış olması
E)Enver Paşa'nın Sarıkamış'ta soğuğa yenilmesi


5.İtilaf Devletleri'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Boğazların ele geçirilmesi
B)Kapitülasyonların kaldırılması
C)Arap ulusçuluğunun kışkırtılması
D)Süveyş Kanalı'nın iki kıyısına egemen olunması
E)Bulgaristan'ın tarafsızlığının sağlanması6.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bağımsız bir Rum Devleti kurmak için mücadele veren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hınçak Cemiyeti
B)Pontus Derneği
C)Kürt Teali Cemiyeti
D)Etniki Eterya
E)Mavri Mira7.Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal bir bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Samsun
B)Erzurum
C)Sivas
D)Havza
E)Amasya
8.Amasya Tamimi'nin bütün tarihçiler tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Cumhuriyet rejimini yerleştirmek istemesi
B)Saltanatla hilafeti birbirinden ayıracağı izlenimini vermesi
C)İşgal güçlerine karşı koyarak, manda isteklerini kesinlikle reddetmesi
D)Ulus egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurmayı hedeflemesi
E)İstanbul Hükümeti'ni tanımadığını açıklaması
9.Mustafa Kemal Paşa'nın bölgesel kurtuluşu sağlamak amacıyla toplanan kongrelere sıcak bakmaması ve bunları tek çatı altında birleştirmek istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ulusal birleşme ve bütünleşme sürecini geciktirebilecek olması
B)İstanbul Hüküm eti'nin baskı altında olması
C)İşgal güçlerince destekleniyor olması
D)İşgallere sempati ile bakan azınlıkların derneklerde temsil edilmesi
E)Yerel eşrafın dernekler aracılığıyla bölgelerinde güç olma düşüncelerini eyleme dönüştürecek olması10.Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli kararlarından) biri değildir?
A)Ateşkes Antlaşmasının çizdiği sınırlar içinde birlik oluşturan yurttaşların oturduğu yerlerin yurttan kopartılamayacağı
B)Bağımsızlığı sınırlayacak siyasal, ekonomik hiçbir anlaşma yapılamayacağı
C)Osmanlı Devleti'ndeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği
D)İstanbul'un güvenliğinin sağlanması koşulu ile Boğazların açılabileceği
E)Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum'da halkoyuna başvurulabileceği11.İstanbul Hükümetinin Salih Paşa başkanlığında bir heyeti Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi için Amasya'ya göndermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)İstanbul'un artık Anadolu'ya tabi olabileceğinin
B)Ali Rıza Paşa Hükümetinin barışçı olduğunun
C)Heyet-i Temsiliye'nin, saltanat için Anadolu'da daha fazla tehlike yaratmasını engellemek istediğinin
D)Padişahın ulusuyla barışmak istediğinin
E)İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye'yi resmen tanıdığının12.İlk TBMM'de çeşitli zümre ve grupların oluşması, ikinci mecliste aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A)Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesine
B)Siyasal partilerin kurulmasına
C)Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına
D)Mecliste birlik ve beraberliğin sağlanmasına
E)Muhalefetin engellenmesine13.Sevr taslağı gereğince Anlaşma Devletlerinin ortak yönetimine bırakılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Van ve Diyarbakır yöreleri
B)Van, Erzincan, Trabzon çizgisinin doğusundaki bölge
C)Boğazlar ve İstanbul dışında Doğu Trakya bölgesi
D)Boğazlar, Marmara Denizi sahilleri ve Karesi Yarımadası'nın bir bölümü
E)Tire, Alaşehir, Kırkağaç ve Ayvalık'ın güneyi14.TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Barışı'nın en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ermenilerin Sevr Barışını tanımadığını belirtmesi
B)Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış olan Ermenilerin geri dönmesine izin verilmesi
C)Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı yapılacak anlaşmalarda yer almayacağını belirtmesi
D)TBMM'nin kurduğu devletin Türkiye adıyla anılması
E)TBMM Hükümeti'nin dilediği takdirde Ermenistan'a yardım edebilecek olması15.İngiltere, Fransa ve İtalya'nın, yeni Türk Devleti'ni görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)TBMM Hükümeti'nin yeni bir anayasa yapması
B)Gümrü Barışı'nın imzalanması
C)Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması
D)Çerkez Ethem isyanının bastırılması
E)Moskova Antlaşması'nın imzalanması


16.Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
A)Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her türlü yabancı gözetim ve denetime son verilmesi
B)Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
C)Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması
D)Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
E)Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam savunma ve denetim hakkının tanınması17.Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?A)Ankara Antlaşması'nın
B)Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın
C)Mondros Ateşkes Antlaşması'nın
D)Londra Antlaşması'nın
E)Moskova Antlaşması'nın18.TBMM'nin saltanatı kaldırırken, saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anlaşma Devletleri'nin, 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmesi
B)TBMM'nin açılması
C)Büyük Taarruz'un kazanılması
D)1921 Anayasası'nın ilan edilmesi
E)Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması19.Lozan'da, Yunanistan'a savaş tazminatı olarak getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türkiye'den istediği tazminattan vazgeçmesi
B)Osmanlı borçlarına ortak edilmesi
C)Yunanistan'daki yerleşik Türklerin kalmasına izin vermesi
D)Karaağaç ve yöresini Türkiye'ye bırakması
E)Bozcaada ve Tavşan Adası'nı Türkiye'ye vermesi20.Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?
A)Üyelerinin, bugünkü ölçülere göre yoksulluk içinde yaşamış olması
B)Çok partili siyasal hayata geçiş denemelerinde başarısız olması
C)Mebusların, yurdun kurtarılmasını amaç edinmiş olması
D)Mebusların, düşünce ve söz özgürlüğüne sahip olması
E)Meclis içindeki grupların yaşamsal konularda bir araya gelebilmesi21.Saltanatın kaldırılmasından sonra, Halk Fırkası'na karşı muhalefet oluşturulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anayasanın yapılması
B)Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
C)Halifeliğin kaldırılması
D)Siyasi partilerin kurulması
E)Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi22.Takrir-i Sükun Dönemi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
A)Şeyh Sait ayaklanmasıyla
B)Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla
C)Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D)Birinci TBMM'nin açılmasıyla
E)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla


23.Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nda hükme bağlanmamıştır?
A)TBMM'nin yapısı
B)Yerel yönetimler
C)Egemenliğin ulusa ait olması
D)Yargı işleri
E)TBMM'nin yetkisi24.Yürütme gücünü parlamentonun içinden çıkararak; hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir?
A)Parlamentolu Sistem
B)Parlamenter Sistem
C)Yarı Başkanlık Hükümeti Sistemi
D)Meclis Hükümeti Sistemi
E)Başkanlık Hükümeti Sistemi


25.Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı Hk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A)1876 Anayasası
B)1921 Anayasası
C)1924 Anayasası
D)1961 Anayasası
E)1982 Anayasası26.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin 1939-1945 yılları arasındaki ekonomik durumunu yansıtmaz?
A)Bütçe kaynaklarının orduya aktarılması
B)Sanayinin gelişiminin durması
C)Tarım ürünlerinin dış pazarlarda değer kazanması
D)Tarımsal üretimin düşmesi
E)Pahalılık ve yokluğun baş göstermesi27.Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminde gerçekleştirilmemiştir?
A)Tiyatronun devlet eliyle yaygınlaştırılması
B)Eğitimin halka yayılması
C)Batı ve Doğu kültürüne ait eserlerin Türkçe'ye çevrilmesi
D)Teknik öğretimin temellerinin atılması
E)Kapsamlı bir toprak reformunun yapılması28.Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?
A)Sanayinin gelişmesi
B)Döviz stokunun oluşması
C)Vergi indirimlerinin yapılması
D)Gümrük gelirlerinin artması
E)Tarımsal üretimin artması29.Aşağıdakilerden hangisi Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinden biri değildir?
A)Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş sırasında Karadeniz'den geçirebilecekleri savaş gemileri çeşitli açılardan sınırlandırılırken, barış döneminde serbest bırakılması
B)Boğazlar'da Türkiye'nin savunma hakkının kesin olarak tanınması
C)Ticaret gemilerinin geçişlerinin serbest olması
D)Türkiye'nin savaşa girmesi ya da yakın bir savaş tehlikesi ile karşılaşması halinde, Boğazlar'ı dilediğinde açıp kapatmada özgür olması
E)Savaşta Türkiye tarafsız ise, savaşanlarınsavaş gemilerinin Boğazlar'dan geçememesi30.Aşağıdakilerden hangisi dünyayı ikinci büyük savaşın eşiğine götüren gelişmelerden biri değildir?
A)Japonya'nın Çin ve Kore üzerinde sömürgeci bir siyaset izleyerek Pasifik Okyanusu'ndaki Amerikan çıkarlarını tehdit etmesi
B)Almanya'da kurulan faşist rejimin Avusturya ve Çekoslovakya'yı işgal etmesi
C)İtalya'da iktidara gelen Mussolini'nin Habeşistan'ı işgal ederek Akdeniz'de hak iddia etmesi
D)Ağır ekonomik sorunların İngiltere ve Fransa'yı I. Dünya Savaşı sonunda kurdukları barıştan ödünler verebilecek bir konuma sokması
E)I. Dünya Savaşı sonunda oluşturulan Uluslar Kurum u'na katılan Amerika'nın yansızlık politikasını bırakarak oyunu İngiltere'den yana kullanması
 1. C
 2. D
 3. E
 4. C
 5. A
 6. B
 7. E
 8. D
 9. A
 10. C
 11. E
 12. B
 13. D
 14. A
 15. C
 16. E
 17. B
 18. A
 19. D
 20. B
 21. C
 22. A
 23. D
 24. B
 25. D
 26. C
 27. E
 28. B
 29. A
 30. E
bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2013, 21:35   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİ1.Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden filozoflardan biridir?
A)Ali İbn Rıdvan
B)İbn Haldun
C)İbn Miskeveyh
D)Ebu'l- Berakat el-Bağdadi
E)Ebu Bekr Zekkeriya er-Razi2.Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?
A)Zorunlu Varlık
B)İlk Muharrik
C)İlk Varlık
D)İşiten
E)İlk Sebep3."Dil oyunları" tabiri, İslam düşüncesi açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)Yöntemsiz düşünce, kaçınılmaz olarak tesadüflerle yolunu bulacaktır.
B)Her İslami disiplinin kendine özgü denilebilecek kavramsal yapısı ve düşünme tarzı vardır.
C)İslami disiplinler arası ilişkiler, bir oyun gibi belirsizlik içerir.
D)Farklı İslami disiplinler gerçekte aynı dili kullanmaktadır.
E)Bazı kötü niyetli insanlar, İslami disiplinleri tahrif yoluna gitmişlerdir.
4.İbn Sina'ya göre, din felsefesinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dinin insan hayatındaki rolü
B)Dinin ahlak boyutu
C)Din ve siyaset ilişkisi
D)Ateizmin inkarı
E)Vahyin imkânı, mahiyeti ve vahiy dilinin yapısı
5.İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?A)Maddi boyut, manevi boyut
B)Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
C)Ulvi boyut, vasati boyut, süfli boyut
D)Epistemik boyut, ontik boyut, etik boyut
E)Kalbi boyut, akli boyut, bedeni boyut
6.Aşağıdakilerden hangisi Muhammed İkbâl'e göre İslam toplumunun çöküş nedenidir?
A)Devlet adamlarının halkın sorunlarıyla ilgili gerekli araştırmaları yapmamaları
B)İslam aleminin ekonomik yetersizliği, iş gücü azlığı ve üretim eksikliği
C)Müslümanların İslami prensiplerden uzaklaşmaları, içine düştükleri durumu kabullenmeleri ve bunu değiştirmek için harekete geçmemeleri
D)Batının ilmi ve teknik eserlerinin yeterli derecede elde edilememesi
E)İslam ülkeleri arasında istenen düzeyde işbirliğinin kurulamaması


7.Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Osmanlı düşüncesi için mantığın genel değerini tanımlar?
A)Mantık, Allah'ın alemde kurduğu düzenin bir benzerini ve bu düzene uyum sağlayacak düzenleri, beşeri faaliyet alanları içinde kurma tarzıdır.
B)Mantık, salt düşünmenin kurallarını verir.
C)Mantık, klasik metinleri anlamanın bir yoludur.
D)Mantık, bir eğitim müfredatı sorunudur.
E)Mantık, bilimsel araştırmalarda izlenecek yolu gösterir.8.Kayserili Davud'un benimsediği felsefi-tasavvuf i akım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gnostisizm
B)Meşşailik
C)Selefilik
D)Vahdet-i Vücud
E)işrakilik

9."Varidat" adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
A)Bedreddin Simavi
B)Molla Fenari
C)AliTusi
D)Hocazade
E)Kayserili Davud
10.Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?
A)Reform hareketi
B)Kadim hikmet
C)Kanun-i kadim
D)Frenkleşme cereyanı
E)Nizam-ı cedit11.Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası, hangi temel yöntemi izlemiştir?
A)Soyutlama (düşünür kılma)
B)Taklit
C)Analiz
D)Eleştiri
E)Sorgulama12."Tehâfüt geleneğinin" ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)İslam inancını zararlı akımların etkilerinden korumak
B)Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
C)Felsefi düşünceyi eleştirerek Eş'ariliği güçlendirmek
D)Felsefî eserlerin doğru tercüme edilmesini sağlamak
E)Yunan felsefesinin İslam âleminde yayılmasını kolaylaştırmak13.Gazzâli'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi ve hocası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nizâmü'l-Mülk
B)Bakı Manî
C)Imamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
D)Ebu'l-Hasan el-Eş'arî
E)Taftazanî
14.Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt'ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini incelediği hangi eseri yazmıştır?
A)Ihyâu Ulumi'd-Dîn
B)Ilcâmu'l-Avam an ilmi'l-Kelâm
C)el-Munkızu mine'd-Dalâl
D)Mekâsıdü'l-Felâsife
E)el-itikât fi'l-lktisât15.Filozofların eleştirildiği konulardan hangisinde İbn Rüşd kısmen Gazzâlî ile avnı görüşlere sahiptir?
A)Filozofların Allah'ın cüziyyatı bilmesini imkansız görmelerinde
B)Filozofların ruh ile beraber bedenlerin haşrini inkar etmelerinde
C)Filozofların âlemin ezeliliğini ileri sürmelerinde
D)Fârâbî ve İbn Sînâ'nın küfre düşmüş oldukları hususunda
E)Filozofların gök felekleri ile ilgili görüşlerinde16.Gazzâli'nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi aşağıdaki düşünürlerden hangisi göstermiştir?
A)Aristo
B)Socrates
C)İbn Rüşd
D)Ali et-Tûsi
E)Elmalılı Hamdi17.Aşağıdakilerden hangisi Biruni'nin eserlerinden biridir?
A)Tahkîk mâ li'l-Hind
B)Tecaribü'l-Ümem
C)Tehafüt
D)Mukaddime
E)İşarat18.İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?
A)Medeniyet ilmi
B)Asabiyye ilmi
C)İnsani ilim
D)Siyasi tarih
E)Ümran ilmi19.İbn Miskeveyh'in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tarih, yalnız geçmişle ilgilenir.
B)Tarihte tesadüfe yer yoktur.
C)Tarih, yalnız rivayetleri nakletmek değildir.
D)Tarih, dinamik bir süreçtir.
E)Tarih, toplumların ideallerinin de yansıdığı, yaşayan ve gelişen bir süreçtir.20.Biruniye göre Hint medeniyetinin düşüşe geçmesinin nedeni nedir?
A)Tek Tanrı inancından çok Tanrı inancına geçmeleri
B)Coğrafi olarak dünyanın gelişim merkezinden uzak kalmaları
C)Teknoloji kullanımını yaygınlaştı ramamaları
D)Hintli bilginlerin taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları
E)Tarih ilmini ihmal etmeleri21.İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter nedir?
A)İnsanların dindarlık seviyeleri ve oluşturdukları yaşam biçimleri
B)İnsanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama biçim ve yöntemleri
C)İnsanların yaşadıkları coğrafya ve coğrafyanın temel özellikleri
D)İnsanların tüketim biçimleriyle bunların gerçekleştikleri yerler
E)İnsanların mensup oldukları dinler22.Gazzali'nin "Bahse Girme" yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?
A)Locke
B)Descartes
C)Pascal
D)Kant
E)Hegel23.İbn Tufeyl'in "Hayy bin Yakzan" adlı felsefi ve bilimsel romanını Fransızcaya çeviren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kant
B)Leibniz
C)Gauthier
D)Hegel
E)Pascal
24.Batılıların İbn Rüşd adına oluşturdukları yanlış kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Öz kuramı
B)Çifte Hakikat kuramı
C)Cevher kuramı
D)Araz kuramı
E)Varlık kuramı25.İbn Sina'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı "Uçan adam" örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?
A)Leibniz
B)Hume
C)Descartes
D)Pascal
E)Didero26.Batılıların "Avicenna" dedikleri Müslüman filozof kimdir?
A)İbn Sina
B)İbn Rüşd
C)Farabi
D)Kindi
E)İbn Bacce 1. D
 2. D
 3. B
 4. E
 5. B
 6. C
 7. A
 8. D
 9. A
 10. E
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. B
 16. C
 17. A
 18. E
 19. A
 20. D
 21. B
 22. C
 23. C
 24. B
 25. C
 26. A


bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2013, 21:36   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ1.I. Mezhep ve cemaatlerde ekonomik yardımlaşma
II.Mezhep ve cemaatlerde lider hezeyanları
III:Mezhep ve cemaatlerde iç bölünmeler
IV.Mezhep ve cemaatlerde ikna ve beyin yıkama taktikleri

İslam Mezhepleri Tarihi yukarıdaki konuların hangilerinde Din Psikolojisinin bilgi ve bulgularından yararlanır?
A)YalnızI
B)İve III
C)II ve IV
D)I, II ve III
E)I, II, III ve IV2.Necmeddîn-i Kübrâ'nın "Allah'a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır" sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin bir ifadesi sayılabilir?
A)Yetmiş iki millet
B)Ashâb-ı ehvâ
C)Ehl-i istikâmet
D)Ehl-i sünnet
E)Yetmiş üç fırka


3."Haricilerin sert mizaçlı olmalarının din anlayışlarına doğrudan yansıması", mezheplerin oluşumunda etkili olan sebeplerden hangisi için bir örnek olarak gösterilebilir?
A)Nasların tabiatı
B)Siyasi faktörler
C)Farklı din, kültür ve medeniyetlerle etkileşim
D)İnsan tabiatı
E)Ekonomik faktörler4.Aşağıdaki hangi iki mezhep, Allah'ın takdiri ve Müslümanların hür iradesi konusunda birbirine zıt iki kutbu oluşturmuştur?
A)Haricilik-Mürcie
B)Müşebbihe-Mücessime
C)Haricilik-Mücessime
D)Mürcie-Müşebbihe
E)Cebriye-Mutezile


5.Haricîlerin doğuşu aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlanmıştır?
A)Sıffin Savaşı
B)Hakem olayı
C)Kebîre meselesi
D)Kader meselesi
E)Ehl-i Ridde6.Aşağıdakilerden hangisi "günahın imana zarar vermediği" tezini savunmuştur?
A)Cebriyye
B)Mu'tezile
C)Mürcie
D)Havâric
E)Şîa7.Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet'e verilen isimlerden biri değildir?
A)Ehl-i bid'at
B)Sünnî
C)Ehl-i cemaat
D)Sevâd-ı a'zam
E)Fırka-i nâciye8.Sünnî çizgideki reycilik ilk defa aşağıdaki bilginlerden hangisinin çevresinde başlamıştır?
A)İmam Mâlik
B)İmam-ı A'zam Ebû Hanife
C)Ahmed b. Hanbel
D)İbn Teymiyye
E)İbn Ka yy i m el-Cevziyye9.Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hz. Ali'nin Hz. Ebu Bekir'e geç biatinin sebeplerinden biri değildir?
A)Hz. Ali'nin hilafete kendisinin daha layık olduğunu düşünmesi
B)Bazı şahısların Hz. Ali'yi hilafete daha layık görmeleri
C)Hz. Ali'nin hilafet konusunda kendilerine danışılmadığını düşünmesi
D)Hz. Ali'nin Hz. Ebu Bekir'i hilafetten düşürmek için fırsat kollaması
E)Hz. Fatıma'nın miras nedeniyle Hz. Ebu Bekir'e olan kırgınlığı


10,Hz. Ali aşağıdaki şahıslardan hangisi tarafından öldürülmüştür?
A)Abdullah b. Sebe
B)Muhammed b. Ebî Bekr
C)Abdurrahman b. Mülcem
D)Abdullah b. Ömer
E)Eş'as b. Kays11.Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvâbûn hareketinin ilklideri asaâıdakilerden hangisidir?
A)Hurkus b. Züheyr
B)Ebu Musâ el-Eş'arî
C)Abdullah b. Abbas
D)İbnü'l-Kevvâ
E)Süleyman b. Surâd el-Huzaî12."Eş-Şehîd", On İki İmam'dan hangisinin enmeşhur lakabı olarak kabul edilir?
A)Hz. Hüseyin
B)Ali Zeyne'l-Âbidîn
C)Hz. Ali
D)Ali er-Rızâ
E)Hz. Haşan

13.İmamiyye'nin usûl? ekolü aşağıdaki delillerden hangisini kabul etmez?
A)Sünnet
B)Kitap
C)Akıl
D)Kıyas
E)İcmâ


14.Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye'nin imamet anlayışında geçerli değildir?
A)İmamın şeriatın muhafızı olması
B)İmamın ilminin vehbî değil kesbî olması
C)İmamın peygamberin vârisi olması
D)İmamın bilgi kaynaklarından birisinin ilham olması
E)İmamın da peygamber gibi masum olması
15.Nusayri toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)Suriye, Ürdün, Irak
B)Irak, Bahreyn, Katar
C)İran, Irak, Kuveyt
D)Suriye,Lübnan, İran
E)Suriye, Türkiye, Lübnan

16."Ayn-mim-sin" (AMS) hangi batın? fırkanın sembolüdür?
A)Nusayrîlik
B)İsmailîlik
C)Yezidîlik
D)Dürzîlik
E)Ehl-i Hak17.Nusayrîlik açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Tenasüh gerçektir.
B)En önemli bayramlardan birisi Gadîr Bayramıdır.
C)Batınî namaz özel durumlarda cemaatle de kılınabilir.
D)"Mânâ" Ali, "isim" Muhammed, "bab" Selman'dır.
E)Kız çocukları ergenlik çağına ulaştığında "din amcası"nın yanına gönderilir.18.Aleviliğin tarihinde ortaya çıkan ilk dönem tasavvufî yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak birlikte verilmiştir?
A)Kızılbaşlık, Kalenderîlik, Haydarîlik, Yesevîlik
B)Yesevîlik, Safevilik, Kalenderîlik, Haydarîlik
C)Yesevîlik, Vefâîlik, Kalenderîlik, Haydarîlik
D)Haydarîlik, Safevîlik, Kalenderîlik, Bektaşîlik
E)Bektaşîlik, Kalenderîlik, Haydarîlik, Yesevîlik
19.Aşağıdakilerden hangisi Alevilik tarihinin ilkdönemi açısından önemli bir kişiliktir?
A)Şah İsmail Hataî
B)Ahmed Yesevî
C)KaygusuzAbdal
D)Kul Himmet
E)Arslan Baba
20.Babaî İsyanının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baba İlyas'ın öldürülmesi
B) İsyana katılanların kılıçtan geçirilmesi
C) Şeyh Balî'nin halife olması
D) Babaîlik adıyla anılan bir hareketin ortaya çıkması
E) Baba İshak'ın öldürülmesi


21.Mehdi kavramı Şiî çevrelerde ilk defa kiminle ilişkili olarak kullanılmaya başlamıştır?
A)Muhammed b. el-Hanefiyye
B)Fatıma binti Ali
C)Ebû Haşim
D)Ali b. EbîTalib
E)Abdullah b. Muâviye


22.En-Nefsü'z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah'ı Mehdi olarak niteleyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A)İsnâaşeriyye
B)İsmailiyye
C)Zeydiyye
D)Keysâniyye
E)Kerrâmiye23.Bâbîlik-Bahâilik nerede ve hangi İslâm anlayışı merkezinde gelişmiştir?
A)Hindistan'da Sünnî İslâm anlayışı merkezinde
B)İran'da Şiî İslâm anlayışı merkezinde
C)Kuzey Afrika'da Şiî İslâm anlayışı merkezinde
D)Kuzey Afrika'da Sünnî İslâm anlayışı merkezinde
E)Hindistan'da Şiî İslâm anlayışı merkezinde24.Aşağıdaki terimlerden hangisi "İslam birliği" veya "Müslümanların siyasal birliği" projesi için kullanılmaktadır?
A)Islah
B)Tecdid
C)Terakki
D)İhya
E)Pan-İslâmizm

25.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa aydınlanma akılcılığı ile tabiat felsefesinin yoğun tesirinde kalan ihyacı isimdir?
A)Cemaleddin Efgânî

B)Şeyhülislam Mustafa Sabri
C)Reşid Rıza
D)Seyyid Ahmed Han
E)Said Nursî26.Tarihselci modernistler aşağıdakilerden hangisini Kur'an'ın doğru anlaşılması ve ahkâmın güncellenmesi için zaruri bir kaynak olarak görmektedirler?
A)Sebeb-i nüzûl rivayetleri
B)Kur'an'ın işârî tefsiri
C)Kütüb-ü sitte hadisleri
D)Fıkıh ulemâsının yorumları
E)Ayetlerin mealleri
 1. C
 2. A
 3. D
 4. E
 5. B
 6. C
 7. A
 8. B
 9. D
 10. C
 11. E
 12. A
 13. D
 14. B
 15. E
 16. A
 17. E
 18. C
 19. B
 20. D
 21. A
 22. C
 23. B
 24. E
 25. D
 26. A
bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2013, 21:37   Mesaj No:7
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

TÜRK DİLİ-I
1."Müsellesin yerine üçgenin geçmesi, milletimizin isteği ile olmuştur dediniz mi, ifrit oluyor bazı aydın kişiler."
Yukarıdaki cümlede "müselles" sözcüğünün yerini "üçgen" sözcüğünün aldığı belirtilmektedir. Bu durum dilin hangi özelliğine örnektir?
A)Sosyal bir kurum olmasına
B)Canlı bir varlık olmasına
C)Doğal bir iletişim aracı olmasına
D)İşaretler sistemi olmasına
E)Kendine özgü yasalarının olmasına
2.Bir dilin değişik ülke ve bölgelerde güç anlaşılacak kadar birbirinden ayrılan dallarına ne ad verilir?
A)Lehçe
B)Anadili
C)Ortak dil
D)Ağız
E)Argo
3. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dil ailesine ait dillerden biri değildir?
A)Türkçe
B)Fince
C)Çince
D)Moğolca
E)Macarca
4.Hakas Türkçesi ile aynı grupta yer alan diğer Türk lehçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Başkırt Türkçesi
B)Sarı Uygur Türkçesi
C)Karay Türkçesi
D)Özbek Türkçesi
E)Türkmen Türkçesi
5. Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçelerinden biri değildir?
A)Halaçça
B)Yeni Uygurca
C)Çuvaşça
D)Tatarca
E)Vizigotça
6.Türk dili hangi yüzyıldan itibaren Doğuda Çağatayca, Batıda ise Osmanlıca olmak üzere iki yazı dili olarak XX. yüzyıla kadar devam etmiştir?
A)VII.
B)VIII.
C)XIV.
D)XV.
E)XVI


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ters anlamlı sözcüklerden oluşmaktadır?
A)Tenceredeki su, fokur fokur kaynamaya başladı.
B)Çocuk, ağlaya ağlaya annesinin yanına koştu.
C)Birden gözleri dolu dolu oldu.
D)Öyle kaba bir insan ki hatır gönül bilmiyor.
E)Her konuda bilir bilmez konuşuyordu.8."Yedigün'de her hafta, herkes Naci'nin röportajlarını iple çekerdi. Aranılan şey yazılardaki açı tazeliği ve Naci'nin keskin dili idi."
Bu parçada "iple çekerdi" söz öbeği aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)Deyim
B)ikileme
C)Tamlama
D)Atasözü
E)Benzetme9.I. Gözü korkmak
II.Gözü dönmek
III.Gözü doymak
IV.Gözü yılmak
V.Gözü kararmak
Yukarıdaki deyimler, anlam ilişkisi bakımından ikişerli gruplandırdığında hangisi boşta kalır?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V
10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bileşik yapılıdır?
A)Büyüklerimizi her zaman saymalıyız.
B)Sorunlar karşısında pes etmezdi.
C)Yazın sadece tatili düşünürüm.
D)O, her yönüyle iyi bir öğrenciydi.
E)Onu aşağı yukarı iki yıldır görmüyorum.11.“Bir küçük çeşmeyim,
Yurdumun unutulmuş bir dağında
Hiç kesilmeyecek suyum
Yıldızların aydınlığında
Boyuna akar dururum”

Yukarıdaki dizelerde kaç tane eylem (fiil) kökenli sözcük vardır?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
12.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, "nerede, neyi, kiminle, ne zaman" sorularına sırasıyla yanıt vermektedir?
A)Ali'yle beni bu duraktan sabahleyin alırsınız.
B)Pazarda bunları her gün fazlasıyla bulabilirsin.
C)Sabahtan beri seni orada birlikte bekledik.
D)Okulda bu konuyu seninle her an tartışabilirim.
E)Bu konuyu orada seninle yarın çözüme ulaştırırız.


13.Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A)Aylardır ne aradı ne de sordu.
B)Bu saatten sonra bulabiIi rsen al.
C)İnanmadım desem yalan olur.
D)Lastikler sandığınız kadar ucuz değil.
E)Gece gündüz ne yedi ne içti.14.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili (kesik) cümle şeklindedir?
A)Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
B)Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
C)Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
D)Aç at yol almaz aç it av almaz.
E)Ya devlet başa ya kuzgun leşe.
15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılmasıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A)Nazım Hikmet'in Ferhat İle Şirin oyununu çok beğeniyorum.
B)Fatma Kalfa evin bütün işini görürdü.
C)Keşanlı Ali Destam'nı daha önce de izlemiştim.
D)Dün Muhtar Musa'yı gördüm.
E)Son kez 26 N i san 1996' da görüşmüştük16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem (!) "küçümseme, yerme" anlamında kullanılmıştır?
A)Allah, Allah! Sana hiçbir zaman güvenilemezki!
B)Sen de anladın ya meseleyi(!)
C)Hey! Ne kadar da güzel!
D)Ne çalışkan çocuk bu!
E)Bu konuyu halk biliyor da bizim uzmanlar(!)bilmiyorlar.
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözlerin uygun olmayan yerde
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Körü körüne konuşan herkese inanmak doğru değildir.
B)Bu konuyu uzun uzadıya anlattım ona.
C)İçi mde damla damla bir korku birikiyor.
D)Ne yapsam durmuyor içimde heyecan.
E)Onu mutlaka görmen gerek.18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)İnsanları otobüslere balık istifi gibi dolduruyorlar.
B)Sınavı başarma ve kaybetme şansımız yüzde kaç?
C)Her işin kendine özgü bir yöntemi vardır.
D)Nasıl oldu da bu kadar çabuk geldiniz.
E)Küçücük meseleyi büyüttü de büyüttü.


19.Onu doktora götürmek kesinlikle mümkün olmayabilirdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tümleç eksikliği
B)Gereksiz yardımcı eylem kullanılması
C)Çelişen sözler kullanılması
D)Yazım yanlışlığı
E)Noktalama eksikliği
20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)Kentlerde insanlar gibi değişir.
B)Öğretmen çocuğa, çocuk öğretmene bakakaldı.
C)Annemin gözleri artık iyi görmüyor.
D)Çocukların eli yüzü, üstü başı çamura bezenmişti.
E)Trenin hareket etmesi hayli gecikmişti.


 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. E
 6. D
 7. E
 8. A
 9. C
 10. B
 11. D
 12. D
 13. C
 14. E
 15. A
 16. E
 17. A
 18. B
 19. C
 20. D


bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 09 Kasım 2013, 20:43   Mesaj No:8
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.121
Konular: 931
Beğenildi:301
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

1 ) "Hastayı sakinleştirdim." cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) اِطْمَأَنَّ المَرِيضُ
B) أُطَمْئِنُ المَرِيضَ
C) طَمْأَنْتُ المَرِيضَ
D) يَطْمَئِنُّ المَرِيضُ
E) اِطْمَأْنَنْتُ المَرِيضَ


2 ) الاِشْمِؤْزَاز masdarının babı aşağıdakilerden hangisidir?
A) إِفْعَال
B) اِفْعِلاَل
C) اِفْعِيلاَل
D) اِفْعِيعَال
E) اِفْعِلاَّل


3 ) أَعْلَنَ الأَسَاتِذَةُ نَتَائِجَ الاِمْتِحَانَاتِ cümlesinin haberi, fiil cümlesi olan bir cümle şeklinde kurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) الأَسَاتِذَةُ أَعْلَنَ نَتَائِجَ الاِمْتِحَانَاتِ
B) الأَسَاتِذَةُ أَعْلَنُوا نَتَائِجَ الاِمْتِحَانَاتِ
C) الأَسَاتِذَةُ أَعْلَنَتَا نَتَائِجَ الاِمْتِحَانَاتِ
D) الأَسَاتِذَةُ أَعْلَنُوا الأَسَاتِذَةُ نَتَائِجَ الاِمْتِحَانَاتِ
E) الأَسَاتِذَةُ أَعْلَنَ الأَسَاتِذَةُ نَتَائِجَ الامْتحَانَات


4 ) لَهُ شَارِبَانِ كَثِيفَانِ مُتَهَدِّلاَنِ، وَعِيْنَانِ سَوْدَاوَانِ وَاسِعَتَانِ cümlesindeki ifadede mübteda aşağıdakilerden hangisidir?
A) شَارِبَانِ
B) كَثِيفَانِ
C) مُتَهَدِّلاَنِ
D) لَهُ
E) سَوْدَاوَانِ


5 ) عَادَ السُّيَّاحُ ...... سَافَرُوا إلى إِسْتَانْبُولَ cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki ism-i mevsullerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) الَّذي
B) الَّتِي
C) اللاَّتِي
D) اللَّذَانٍ
E) الَّذِينَ


6 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde illetli fiilin çekimi yanlıştır?
A) تَقِفُ الطَّالِبَاتُ أَمَامَ الكُلِّيَّةِ
B) الطَّبِيبَاتُ يَسِرْنَ فِي حَدِيقَةِ المُسْتَشْفَى
C) الأُمُّ يَطْوِي الثِيَابَ أَوْلاَدِهَا
D) الصَّحَابِيُّ أَبُو هُرَيْرَةَ رَوَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةً
E) نَوَى الإِمَامُ أَنْ يُصَلِّيَّ صَلاَةَ الفَجْرِ


7 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde naibu'ul-fail vardır?
A) أَخَذَ الرَّجُلُ القَلَمَ
B) يَكْتُبُ الطَالِبُ وَاجِبَهُ
C) شَربَتِ المرأةُ المَاءَ
D) أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ وَسَطِ الشَّارِعِ
E) اِنْتَهَيْنَا مِنْ عَمَلِنَا


8 ) قوَّت هذهِ الأقوالُ لَدَيْهِ الرَّغْبةَ عَنِ السَّفَرِ cümlesindeki الرَّغْبةَ عَنِ ifadesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) الشِّدَّةُ
B) الكثرةُ
C) العُدَّةُ
D) الزِّيَارةُ
E) الرغبةُ فِي


9 ) تَحَرَّكَتِ السَّيَّارَة ...... ثُمَّ اصطدمَتْ بالحائِطِ cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) شِمَالاً
B) بَينَ
C) طُلُوعَ
D) حِينَ
E) موقفَ


10 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, haber ögesini oluşturmaktadır?
A) اليومَ اجتهدنَا كثيرًا مع الزملاءِ
B) عليٌّ اليومَ يزورُ أباهُ
C) الامتحان يوم الثلاثاءِ
D) جاءَ اليومَ نساءٌ من اليابانِ
E) النساءُ اليومَ يغادرْنَ المطارَ


11 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme ifade eden mef'ulu mutlak vardır?
A) جَرَى اللاَّعِبُ سَرِيعًا
B) نَامَ الوَلَدُ المَرِيضُ نَوْمًا
C) نَامَ المَرِيضُ نَوْمًا هَادِئًا
D) اِنْتَصَرَ الجَيْشُ انْتِصَارًا مُهِمًّا
E) أَجَابَ الطَالِبُ إِجَابَةَ العَلَمِ


12 ) حَرَّمَ الإِسْلاَمُ المَكْثَ طَوِيلاً عَلَى ظَهْرِ الحَيَوَانِ وَهُوَ وَاقِفٌ cümlesinin Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam, hayvan giderken üzerinde uzun süre beklemeyi haram kılmıştır.
B) İslam, hayvan ayakta dururken üzerinde uzun süre beklemeyi haram kılmıştır.
C) İslam, hayvan ayakta dururken üzerinde beklemeyi haram kılmıştır.
D) İslam, hayvan ayakta dururken üzerinde uzun süre beklemeye izin vermiştir.
E) İslam alimleri, hayvan ayakta dururken üzerinde uzun süre beklemeyi yasaklamışlardır.


13 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde هُجوم mastarı, mef'ulu mutlak olarak kullanılmamıştır?
A) هجم الجيشُ على العدو هجومًا
B) هجم الجيشُ على العدو هجومًا عنيفا
C) هكوم الجيشُ على العدو هَجْمة واحدة
D) انتصر الجيشُ انتصارا كبيرا بعد هجومه على العَدُوِّ
E) هجم الجيشُ على العدو هجومًا شديدا


14 ) ذَهَبَ رَجُلٌ إِلَى بَعْضِ النَّوَاحِي لِلسِّيَاحَةِ cümlesindeki النَّوَاحِي kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
A) النائحَة
B) النياحة
C) الناحية
D) الناحَة
E) الناحيات


15 ) يَصُومُ المُسْلِمُونَ طَاعَةً لِرَبِّهِمْ cümlesindeki طَاعَةً kelimesinin niteliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Mefulun bih sarih
B) Mefulun li eclih
C) Mefulun maah
D) Mefulun mutlak
E) Temyiz


16 ) أَمْسَكَ الشُّرْطِيُّ اللِّصَّ خَوْفًا مِنْ فِرَارِهِ cümlesindeki خَوْفًا kelimesinden hangi harfi cer hazfedilmiştir?
A) حَتَّى
B) ك
C) لَعَلَّ
D) لِ
E) إِلَى


17 ) شَاهَدَ حَسَنٌ هُنَاكَ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ السُّيَّاحِ cümlesindeki السُّيَّاحِ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) زُوَّار
B) آثَار
C) أَصْدِقَاء
D) التَّذَاكِر
E) أَيَّام


18 ) Aşağıdaki müfret-cemi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) صَدِيقَ - أَصداق
B) أب - أَبَوين
C) قِسْمِ - قُسوم
D) سَفَرَ - سُفُور
E) سَعِيد - سُعَدَاء


19 ) عَادَ الوَالِدُ مِن المَزْرَعَةِ يَحْمِل الخُضَارَ وَالفَاكِهَة cümlesinde hal kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cümle olarak gelmiştir, mahallen mansubtur, failin durumunu belirtmektedir.
B) Müfret olarak gelmiştir, lafzen mansubtur, mefulun durumunu belirtmektedir.
C) Cümle olarak gelmiştir, lafzen mansubtur, failin durumunu belirtmektedir.
D) Müfret olarak gelmiştir, lafzen mansubtur, failin durumunu belirtmektedir.
E) Müfret olarak gelmiştir, lafzen mansubtur, fail ve mefulun durumunu belirtmektedir.


20 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hal ile sahibu'l-hal arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır?
A) خرجْنا أنا وأحمدُ من المَلْعَب في غَضَب
B) سار الوَلَد وأبوه مُسرِعَين
C) شرِب المدرسُ والأطفالُ الحَلِيبَ حارًّا
D) حضَر أحمدُ إلى العَمَل مَاشِيًا
E) جاءَت الطالباتُ إلى الكُلِّيَّةِ مُسرِعَاتٍ

bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
HANİFİ KURT beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 14 Ocak 2016, 23:12   Mesaj No:9
Avatar Otomotik
Durumu:nihle isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 49656
Üyelik T.: 06 Mayıs 2015
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:1
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

Arapcanin cevaplari yok rica etsem verirmisiniz
Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Ocak 2016, 14:59   Mesaj No:10
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:59
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.566
Konular: 1044
Beğenildi:3502
Beğendi:2892
Takdirleri:5364
Takdir Et:
Standart Cevap: AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi dönem sonu sınavı çıkmış soru ve cev

Alıntı:
nihle Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Arapcanin cevaplari yok rica etsem verirmisiniz

şıklarda gördüğünüz bu işaret cevapları belirlemek için kullanılmıştır..
nihle beğendi.
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
AÖF İlahiyat Önlisans 1.Sınıf 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular Medineweb Dersin Deneme Sınavları 21 13 Eylül 2016 20:16
AÖF İlahiyat 2.sınıf 2011-2012 güz dönemi ara sınav çıkmış soru ve cevapları Medineweb çıkmış ve deneme sınavlar 30 02 Aralık 2015 21:01
AÖF İlahiyat 1.sınıf 2012-2013 güz dönemi dönem sonu sınavı soru ve cevapları Medineweb çıkmış sınavlar/denemeler 6 26 Ocak 2014 19:38
AÖF İlahiyat 2.Sınıf 2012-2013 Güz Dönemi Ara Sınavı çıkmış soru ve cevapları Medineweb çıkmış ve deneme sınavlar 10 02 Kasım 2013 20:47
AÖF İlahiyat 2.sınıf 2012-2013 güz dönemi dönem sonu sınavı soru ve cevapları Medineweb çıkmış ve deneme sınavlar 8 22 Ekim 2013 17:16

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285