Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Deneme Sınavlar/Paylaşımlar

Konu Kimliği: Konu Sahibi Ravza'm,Açılış Tarihi:  27 Şubat 2012 (01:50), Konuya Son Cevap : 27 Şubat 2012 (19:50). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 27 Şubat 2012, 01:50   Mesaj No:1
Medineweb Paylaşımcı Üyesi
Ravza'm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Ravza'm isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14629
Üyelik T.: 18 Kasım 2011
Arkadaşları:24
Cinsiyet:
Memleket:Sinop
Yaş:26
Mesaj: 362
Konular: 51
Beğenildi:35
Beğendi:0
Takdirleri:11
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Yeterliliğe girecek olanlar bu soruları çözünn

Yeterliliğe girecek olanlar bu soruları çözünn

1. İmanı, ” dil ile ikrar, kalb ile tasdik” şeklinde
tanımlamayan kelam ekolü hangisidir?
A) Hariciler
B) Mâtürîdîler
C) Mu’tezile
D) Selefiyye

2. Allah’ın yaratan, eğiten, sahip olan,
öldüren, dirilten, yaşatan, rızık veren,
duaları kabul eden, helal ve haram koyan,
evreni sevk ve idare eden, fayda ve zarar
verme gücüne sahip olan yegâne varlık
olduğuna inanmaktır, şeklindeki tanım,
aşağıdaki tevhidlerden hangisini içerir?
A) Ulûhiyette tevhid
B) Allah’ın zatında tevhid
C) İsim ve sıfatlarda tevhid
D) Rububiyette tevhid

3. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslüman’ı
tekfir etmek için yeterli bir sebeptir?
A) Namazın farz olduğunu inkâr etmek
B) Oruç tutmamak
C) İçki içmek
D) Ölçü ve tartıda hile yapmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahiret ameliyle
dünya menfaati gözetmek anlamına gelen
kelimedir?
A) Takva
B) Birr
C) Riya
D) İhlâs

5. Sözlükte “meyledip yönelmek” manasına
gelen, terim olarak ise, “Allah’ın varlığını
ve birliğini, dinin temel hükümlerini inkar
edip, dinden çıkma sonucu doğuracak
inanç ve görüşleri savunmak” anlamını
taşıyan Akâid/Kelam terimine ne ad verilir?
A) İrtidat
B) İnkar
C) İlhâd
D) Ateizm

6. Tevhîdi ispat için kullanılan ve birden fazla
yaratıcı bulunması durumunda kâinatta
bir düzenin değil, kaosun hakim olacağını
öngören delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hudûs
B) Temanu’
C) Gâye
D) İmkân

7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah’ın
başka bir zata ve mekâna muhtaç olmaması” anlamına gelmektedir?
A) Kıdem
B) Vahdaniyet
C) Kıyam binefsihi
D) Beka

8. Dili ile şahadet kelimesini söylediği halde
kalbiyle yalanlayan kimseye ne ad verilir?
A) Kâfir
B) Mülhid
C) Müşrik
D) Münafık

9. "Allah’ın varlığının bir başlangıcının bulunmaması" manasına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıdem
B) Muhalefetün li’l-havâdis
C) Kıyam binefsihi
D) Tekvin

10. Kur’an’da isimleri açıkça geçmeyen fakat
görevlerinden bahsedilen iki büyük melek
aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Cebrail-İsrafil
B) Azrail-Mikail
C) İsrafil-Azrâil
D) Mikail-Cebrail

11. Aşağıdaki isimlerden hangisinin peygamber olduğu konusunda ihtilaf yoktur?
A) Zülkarneyn
B) Zülkifl
C) Üzeyir
D) Lokman

12. Kur’an-ı Kerim’de iman esaslarından bahseden ayetlerde, hangi iman esası, diğer esaslarla beraber doğrudan yer almamaktadır?
A) Meleklere iman
B) Peygamberlere iman
C) Kaza ve kadere iman
D) Kitaplara iman

13. Aşağıdakilerden hangisinde, birbirine zıt
kavramlar yer almamaktadır?
A) Tebliğ-Kitmân
B) Emanet-İhanet
C) Fetanet-Ahmak
D) Sıdk-Tasdik

14. Aşağıdaki kerametle ilgili olarak söylenen
görüşlerden hangisi İslam itikadına uygun
değildir?
A) Keramet, veli bir kulun istediği zaman
gösterdiği harikulade bir olaydır.
B) Keramet, bir müminde harikulâde bir
halin Allah’ın izniyle meydana gelmesidir.
C) Keramet, Allah’ın veli kuluna bir ikramıdır
D) Asıl keramet, kişinin istikamet üzere bulunmasıdır.

15. “….., kafir ve günahkarların arzularına
uygun fevkalade olay olurken;………,
isteğe, arzuya uygun olmayan olaydır”
cümlesindeki boş bırakılmış yerlere aşağı-
daki hangi kelime ikilisi yazılmalıdır?
A) İstidrac-İrhas
B) İhanet-Meunet
C) İstidrac-İhanet
D) İhanet- Keramet

16. “Bir şeyin yapılmasına da yapılmamasına
da muktedir olan hayat sahibinin bu iki
şıktan birine kendi isteğiyle hükmetmesidir” cümlesi aşağıdaki Kelam terimlerinden
hangisinin anlamını doğru ifade eder?
A) Kesb
B) Fikir
C) İmkan
D) İrade

‎17. Aşağıdaki sıfatlardan hangisine Kelâm
âlimleri, sıfat-ı nefsiyye adını vermişlerdir?
A) Vahdaniyet
B) Vücud
C) Hayat
D) Kıdem

18. “Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar
sürecek olan ara döneme” ne ad verilir?
A) A’râf
B) Küçük kıyamet
C) Berzah
D) Ba’s

19. İsrafil Aleyhisselamın ikinci defa Sura üfürmesiyle bütün canlıların dirilmesi olayına
ne denir?
A) Ba’s
B) Haşr
C) Neşr
D) Mahşer

20. Aşağıdakilerden hangisi Cennetin isimlerinden birisi değildir?
A) Dâru’l-Mukâma
B) Dâru’s-Selam
C) Me’va
D) Hâviye

21. “İslami kaynaklarda ilahi vahye dayanmayan dinlere…………, ilahi vahye dayanan
dinlere ise……………. terimleri kullanılır.”
Cümledeki boş bırakılmış yerlere sırasıyla
gelmesi gerekli terimler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Milel-Nihal
B) Minel-Nihal
C) Nihal-Milli
D) Nihal- Milel

‎22. Tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiş, İnanılacak şeylere kısaca ve toptan
inanmak demek olan iman aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) İcmâlî iman
B) Tafsili İman
C) Tahkiki İman
D) Taklidi İman
23. Kader açısından insanın, ’ bir fiilin işlemesinde kullandığı irade’ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Külli irade
B) Cüz’i İrade
C) İlahi irade
D) Hür irade
24. Kur’an-ı Kerim’de “ulü’l-azm” terkibinin
peygamberler hakkında kullanımı en
doğru sıralamaya göre aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir.?
A) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim,
Hz. Muhammed
B) Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İsa,
Hz. Muhammed
C) Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa,
Hz. Muhammed
D) Hz. Nuh, Hz. Eyyub, Hz. Zekeriyya, Hz. İsa,
Hz. Muhammed
25. Aşağıdaki terimlerden hangisi, Selefiye mezhebinin benimsediği bir prensip değildir?
A) Te’vil
B) Sükut
C) Marifet ehlini teslim
D) Kef

26. Aşağıdakilerden hangisi Fâtır suresinin
diğer adıdır?
A) Melâike
B) Ğâfir
C) Benî İsrâîl
D) Dehr
27. Peygamberimizle din konusunda tartışan
Hıristiyan heyete kaşı söylenecek söz kalmadığında Peygamberimiz «Gelin, oğullarımızı,
oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, kendimizi
ve kendinizi çağıralım, sonra lanetleşelim de,
Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim»
ayetine muhatap olmuştur.
Bu ayete ne ad verilir?
A) Müdâyene
B) Müdâhane
C) Müşâkele
D) Mübâhale
28. Aşağıdakilerden hangisi ‘ Bir manaya ihtimali olup te’vile ihtiyacı olmayan’ söze
verilen isimdir?
A) Nâs
B) Metin
C) Mefhûm
D) Nass
29. Mushaflarda, her surenin başında bulunan
ve içerisinde surenin ismi-Mekkî yahut
Medenî olduğu-ayet sayısı yazılı olan çerçevelere ne ad verilir?
A) Serberg
B) Hizb gülü
C) Resmü’l-hat
D) Serlevhâ

30. Müfessirlerin farklı metodlarla yaptıkları
tefsirleri karşılaştırmalı bir biçimde ortaya
koyan tefsire ne ad verilir?
A) Et-Tefsîr bi’l-Me’sûr
B) Et-Tefsîr bi’l-Kur’ân
C) Et-Tefsîru’l-Mukârin
D) Et-Tefsîru’t-Tahlîlî
31. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ilk
dönemde Kur’ân ayetlerinin yazıldığı yazı
malzemelerinden deri-ince taş-hurma yaprağı-kürek kemiği kelimelerinin doğru sıralanışını gösterir?
A) Rakk-Lihâf-Asîbü’n-Nahl-Kırtâs
B) Rakk-Lihâf-Asîbü’n-Nahl-Ektâf
C) Rakk-Ruk’a- Asîbü’n-Nahl-Ektâf
D) Lihâf-Ruk’a- Asîbü’n-Nahl-Kırtâs
32. Kur’an’da geçen kaç ayette ‘ yâ eyyühellezî-
ne âmenû/ey iman edenler’ ifadesine yer
verilmiştir?
A) 87
B) 88
C) 89
D) 90
33. Kur’ân’da geçen «Senden başka tanrı
yoktur, Sen münezzehsin, doğrusu ben,
zalimlerden oldum» duasını hangi peygamber yapmıştır?
A) Hz. Âdem
B) Hz. Dâvûd
C) Hz. Hârun
D) Hz. Yunus

34. Aşağıdakilerden hangisi bir rivayet tefsiri
değildir?
A) İbn Kesîr-Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
B) Taberî-Câmiu’l-Beyân
C) Suyûtî-ed-Dürrü’l-Mensûr
D) Ebussuûd-İrşâdü’l-Akli’s-Selîm
35. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’ân ve
diğer kutsal kitaplar arasındaki en belirgin
farktır?
A) Dört kitabın dördü de haktır
B) Dört kitaba da inanmak, iman esaslarındandır
C) Kur’ân, Kutsal kitaplar içerisinde peygamberi döneminde yazıya geçirilen tek
kitaptır
D) Kur’ân dışındaki kitapların içerisinde ilahî
gerçekler vardır
36. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif’in
meâl çalışması ile ilgili doğru bir cümledir?
A) Âkif meâlini bitirememiştir
B) Âkif, manzum olarak yazdığı meâlini bitirmiştir
C) Âkif’in nesir olarak yazıp bitirdiği meâl
vasiyeti üzerine yakılarak imha edilmiştir
D) Âkif’in kayıp olan meâli bir gün ortaya
çıkabilir
37. Medd-i muttasılın caiz olan uzatılmasıyla
ilgili olarak verilen yanlış bilgi hangisidir?
A) Asli medde dört elif ziyadesiyle Verş ve
Hamze okur
B) Asım, asli medde üç elif daha ziyade
ederek okur
C) Asli medde ziyade etmeden okumak
vaciptir
D) Asli med üzerine iki elif ziyade ederek
İbn-i Âmir, Kisâî ve Halefü’l- Âşir okur


38. İmamların medlerdeki vecihlerinin ayrı ayrı
gösterilmesine ne ad verilir?
A) Mertebeteyn
B) Merâtib-i erba’a
C) Medd-i i’tibar
D) Medd-i câiz
َلي الله .39
ِ
ا وبواُت ُ misalinde hangi med çeşidine
örnek vardır?
A) Medd-i lâzım
B) Medd-i munfasıl
C) Medd-i muttasıl
D) Medd-i ârız
kelimesiyle ilgili olarak yanlış َم َالُه ْ اَخَلَدهُ .40
olan hangisidir?
A) Medd-i munfasıl vardır
B) Burada medd-i tabiî takdir olunan vav
harfidir
C) İlk kelimede durmak caiz olmaz
D) Bir eliften dört elife kadar okunabilir
41. Medd-i munfasıl’ın hükmü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Vacip
B) Câiz
C) Farz
D) Mübah
42. Kıraat imamlarının medd-i munfasılın meddiyle ilgili okuyuşlarından hangisi yanlıştır?
A) Kisâî / 3 elif
B) Asım/ 4 elif
C) İbn Kesîr/ 2 elif
D) Hamze/ 5 eli

‎43. “Harf-i medden birisiyle sebeb-i med olan
sukûn-u lâzım bir kelimede yan yana bulunurlarsa …. olur.” Boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi gelmelidir?
A) Medd-i ârız
B) Medd-i lîn
C) Medd-i munfasıl
D) Medd-i lâzım
44. Medd-i lâzım kaç kısma ayrılır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
45. ةُاقَّ لحَا َ kelimesinde bulunan tecvîd kaidesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Medd-i lâzım harf-i muhaffefe
B) Medd-i arız
C) Medd-i lâzım kelime-i müsakkale
D) Medd-i lâzım kelime-i muhaffefe
46. المص ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Hurûf-u mukatta’a’dır
B) Burada medd-i lâzım harf-i müsakkale vardır
C) Burada medd-i lâzım harf-i muhaffefe vardır
D) Medd-i lîn
47. حم ifadesinde hangi tecvîd kaidesi vardır?
A) Medd-i lâzım kelime-i muhaffefe
B) Medd-i lâzım kelime-i müsakkale
C) Medd-i lâzım harf-i muhaffefe
D) Medd-i lâzım harf-i müsakkale

‎48. اذا َ مَ kelimesi üzerinde vakıf yapılacak
olursa nasıl okunur?
A) Zel harfi sakin okunur
B) Elif cezimli / sakin olarak okunur
C) Zel harfi bir elif çekerek okunur
D) Elif okunmaz
?kelimesinde hangi izhar çeşidi vardır َ ل ْكُم ِ د ُين ْكُم .49
A) Dil izharı
B) Dudak izharı
C) İzhar-ı kameriye
D) İzhar-ı kelime-i vahide
50. Dil izharı için başka bir isimlendirme
yapacak olsak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?
A) İzhar-ı lisanî
B) İzhar-ı kalbî
C) İzhar-ı haklî
D) İzhar-ı halkıyye
َو ٌ ان .51
نْقِ
kelimesi için aşağıdakilerden hangisi
doğru cevap olur?
A) Dudak ihfâsı
B) Dudak izharı
C) Dil izharı
D) İzhar-ı kelime-i vahide
52. Bir harfin diğer harfe katılmasına tecvid
ıstılahında ne ad verilir?
A) İdğam
B) İklâb
C) İzhar
D) İhfâ

53. Hükümlerini gözeterek orta bir hızda
Kur’an-ı Kerim okumaya ne denir?
A) Tahkîk
B) Hadr
C) Verş
D) Tedvîr
54. Harekeli harflerde ortaya çıkan ama yazıda
gözükmeyen sukûna ne ad verilir?
A) Sukûn-u celî
B) Arizi sukûn
C) Lazımi sukûn
D) Sakin harf
55. İhfalı okuyuşta aşağıdakilerden hangisi
yapılırsa yanlış olur?
A) Dil doğal halinde serbest bırakılır
B) Ses genizden getirilir
C) Nûn sesinin asıl mahreci gizlenir
D) Dil üst ön dişlere değdirilir
56. Aşağıda verilen ihfâ örneklerinden hangisi
farklıdır?
ْن ْ كُنتُ ْم (A
ِ
ا
َّ ُه ْم ِبِه ْم (B
َّن َرب
ِ
ا
يب (C
فَتْ ٌح قَِر ٌ
ِم ْن ُج ٍ و ع (D

57. Tenvinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Tenvin nunlamak demektir
B) İsimlerin sonuna gelen zaid nun harfidir
C) Vasıl halinde sabit, vakıf halinde sakıttır
D) Fiillerin belirgin özelliğidir

‎58. İklab uygulamasında mîm üzerinde durmanın müddeti kaç elif miktarıdır?
A) 0.5
B) 1
C) 1.5
D) 2
59. Tedvin ne demektir?
A) Hadisleri yazmak
B) Hadis öğrenmek için yolculuk yapmak.
C) Hadisleri bir araya getirip toplamak
D) Divan türü eserler yazmak
60. Hz. Peygamber’in, dini açıklama özelliği
olmayan ve bir insan olması sebebiyle
yaptığı beşerî davranışlara hangi isim verilir ?
A) Zevaid sünnet
B) Hüdaî sünnet
C) Kavlî sünnet
D) Takrirî sünnet
61. “Hz. Peygamber, çocukları mescitte mızraklarla harp oyunu oynarken gördü ve ses çı-
karmadı” (Buharî, salat, 69) rivayeti aşağıda
verilen hangi sünneti ifade etmektedir?
A) Takrirî
B) Kavlî
C) Fiilî
D) Ta’lîmî
62. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kütüb-i Sitte’den birisi değildir?
A) Sahîhu Müslim
B) Sünenü Ebi Davud
C) Sünenü’d-Darimî
D) Sünenü İbn Mace

‎63. Müstakil olarak bir hadis kitabını şerhetmek
üzere ilk şerh çalışmasını Hattabî (ö.h.388),
Ebu Davud’un Sünen’i üzerine yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Hattabi’nin bu
eseridir ?
A) İ’lâmü’s-sünen
B) Meâlimü’s-sünen
C) el-Minhâc
D) İrşadü’s-sârî
64. Aşağıdaki eserlerden hangisi sadece güvenilir ve sağlam ravîleri ele alan bir eserdir?
A) El-Muğnî- Zehebî
B) Kitabü’s-sikât – İbn Hibbân
C) Mîzanü’l-i’tidâl- Zehebî
D) Tehzîbü’l-kemâl- Mizzî
65. En az bulunan hadis çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lafzen mütevatir
B) Meşhur
C) Ma’nevî mütevatir
D) Haber-i vahid
66. İnsanı ilgilendiren her türlü meseleyi ayet
ve hadislerin zahiri anlamlarını esas alarak
çözmeye çalışan ve genel olarak kıyasa
karşı olan alimlere ne ad verilir?
A) Ashabu’r-re’y
B) Fukaha
C) Müttekellimûn
D) Ashâbu’l-hadîs

67. Abdestte tertîb (dört farzın ayette belirlenen sıraya göre yapılması) hangi mezheplere göre farzdır?
A) Şâfiî-Mâlikî
B) Hanbelî-Şâfiî
C) Sadece Şâfiîler
D) Sadece Hanefîler
68. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan hayızı
ilgilendiren bir hükme tabi değildir?
A) Nikâh
B) Talâk
C) İddet
D) Namaz
69. Aşağıdakilerden hangisinde gusletmek
müstehaptır?
A) Cuma ve bayram namazları öncesinde
B) İhrama girerken
C) Arafatta vakfe
D) Ziyaret tavafı
70. Hanefî mezhebine göre sefer halinde
bulunan kişi, kıldığı farz namazın ikinci rekatından sonra oturmadan kalktığında ve
bu durumu üçüncü rekatın secdesini yaptıktan sonra hatırladığında ne yapmalıdır?
A) Bir rekat daha kılar ilk ikisi farz son ikisi
nafile yerine geçer
B) Namazını iade eder.
C) Aklına geldiğinde hemen oturur ve
namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
D) Dördüncü rekatı tamamlar ve sehiv secdesine gerek kalmadan namazı tamam olur.

71. Zannî bir delil ile kesin olarak kaçınılması
istenen şeylere Hanefî literatüründe ne
ad verilir?
A) Haram li-aynihî
B) Haram li-gayrihî
C) Tahrîmen mekruh
D) Tenzîhen mekrûh
72. Hanefîlere göre namaza "Allahüekber" lafzıyla başlamanın hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Farz
B) Vacip
C) Mendûb
D) Müekked sünnet
73. Namaza mani olacak miktarda necasetle
namaz kıldığını farkeden kimse ne yapmalıdır?
A) Namazı bitti ise necaseti bilmediğinden
dolayı bir şey gerekmez.
B) Vakit çıkmamış ise iade eder, vakit çıkmış
ise bir şey gerekmez.
C) Vakit içinde farketmiş ise iade eder, vakit
çıkmış ise kaza eder.
D) Namazı tamamdır, ancak necasetten
dolayı tasaddukta bulunur.
74. Ezanda "hayye ‘alâhayri’l-amel" aşağıdaki
mezheplerden hangisinde vardır?
A) Mâlikîler
B) Şâfiîler
C) Hanbelîler
D) Zeydîler

75. Cenazenin yıkanıp kefenlenmesinden
sonra kabre kadar götürülmesine ne ad
verilir?
A) Tekfin
B) Teçhiz
C) Teşyi‘
D) Tedfin
76. “Hedy” nedir?
A) Haccda kesilen kurban
B) Dostlara verilen hediye
C) Fakirlere sadaka
D) Fıtır sadakasının diğer adı
77. Aşağıdakilerden hangisi hayvanda kurban
olmaya mani kusur değildir?
A) Dişlerinin çoğunun düşmüş olması
B) Memelerinin kör olması
C) Boynuzlarının kırık olması
D) Doğuştan dişsiz olması ve bunun yem
yemesine mani olmaması
78. Aşağıda verilen mezheplerin hangisinde
“takvayı tavsiye” hutbenin rüknüdür?
A) Hanefîler-Şâfiîler
B) Şâfiîler-Hanbelîler
C) Hanefîler-Hanbelîler
D) Mâlikî-Mâturîdî
79. Hanefîlere göre aşağıdakilerden hangisi
hutbe esnasında tahrimen mekruh sayılan
davranışlardandır?
A) Hutbeyi gereğinden fazla uzatmak
B) Hutbe esnasında konuşmak
C) Konuşan birisini uyarmak
D) Hep

‎80. Ramazanda birden fazla orucu kasten
bozan kişi nasıl hareket etmelidir?
A) Her bozduğu oruç için ayrı ayrı kefaret ve
bozulan orucun kazası gerekir
B) Bütün bozduğu oruçlar için bir kefaret
yeterlidir, bozduğu her bir orucun da kazasını yapar
C) Kefarete gerek yoktur, bozduğu oruçların
kazasını yapar.
D) Bozduğu oruçların kazasını yapar,
bozduğu her bir oruç için iki rekat namaz
kılarak tevbe eder
81. Ramazan ayında bir başka oruca niyet
edenin orucunun durumu nedir?
A) Niyet ettiği oruç yerine geçer, ramazan
orucunu sonradan kaza eder.
B) Ramazan orucu yerine geçer.
C) Oruçlarından hiç birisi yerine geçmez.
Hem ramazan orucunu hem de niyet
ettiği orucu tekrar tutar.
D) İki orucu birden yerine getirmiş olur.
82. Ramazanda oruçlu kimsenin cünüp olarak
sabahlaması veya gündüzün ihtilam olması
durumunda orucun durumu nedir?
A) Oruca zarar vermez.
B) Oruç bozulmuş olur, kazası gerekir.
C) Oruç bozulmaz ancak nafileye dönüşür,
daha sonra kaza eder.
D) Gündüz ihtilam olanın orucu bozulur, di-
ğerinin ki bozulmaz.
83. Amel-i kesir’in ölçüsü nedir?
A) Namazda sağa sola bakmak
B) Dışarıdan bakana namaz kılmıyor izlenimi
vermek
C) Yürümek
D) Elbisesiyle oynamak

‎84. Cahiliye Araplarının putlara kurban ettiği
deve, koyun, keçinin ilk yavrularına ne ad
verilir?
A) Akîka
B) Nahr
C) Atîra
D) Ferâ
85. Bir mükellef aşağıdakilerden hangisine
zekat veremez?
A) Kardeşi
B) Torunu
C) Damadı
D) Müjdeye bahşiş
86. Zekat nisabı olarak belirlenen 20 miskal
altının bu günkü karşılığı kaç gr.’dır?
A) 80,18
B) 80,81
C) 85
D) 96
87. Sulama ve gübreleme gibi ek emek harcanan toprak mahsullerinin zekatı hangi
orandan verilir?
A) 1/10
B) 1/20
C) 1/25
D) 1/15
88. Fıtır sadakasının aynî olduğu gibi nakdî
olarak da verilebileceğini savunan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanefîler
B) Mâlikîler
C) Şâfiîler
D) Hanbelîler
89. İhramlı iken farklı ortamlarda her bir parmağının tırnağını kesenin cezası nedir?
A) Tamamı için bir kurban yeterlidir
B) Her birisi için ayrı bir kurban kesmelidir
C) Her birisi için sadaka vermelidir
D) Her birisi için bir gün oruç tutmalıdır
90. İhramlı iken tavuk kesenin durumu nedir?
A) Bir şey lazım gelmez, caizdir.
B) Bedeli kadar tasadduk gerekir
C) Bir koyun veya keçiyi kurban etmek
gerekir
D) Bir gün oruç tutmak gerekir
91. Bir şeyin öyle olduğunu zanneden kimsenin yemin etmesinden sonra öyle olmadı-
ğının ortaya çıkmasını ifade eden yemine
ne ad verilir, kefareti nedir?
A) Lağv, kefaret gerekmez
B) Mün‘akide, tam kefaret gerekir
C) Gamûs, üç gün peş peşe oruç tutmak
gerekir

D) Mün’akide kefaret gerektirmez
92. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kûfe-Ehl-i Rey
B) EbûYûsuf-Kâdı’l-kudât
C) Şeybânî-Zâhiru’r-rivâye
D) İbrahim en-Nehaî-Sahâbî

93. Hicretin dokuzuncu yılında kabilelerin
birçoğu heyetler göndererek akın akın
İslâm’a girmişlerdir.
Bu özelliği dolayısıyla hicretin dokuzuncu
yılına ne ad verilir?
A) Senetü’l-Hüzün
B) Senetü’l-Hicret
C) Senetü’l-Vuslat
D) Senetü’l-Vüfûd14

I- Mekke’nin Fethi
II- Hendek Gazvesi
III- Tebûk Gazvesi
IV- Benû Nadir’in Medîne’den Çıkarılması
V- Benû Kureyzâ’nın Medîne’den çıkarılması
Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre baş-
langıçtan sona doğru –kronolojik olarak–
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) IV-II-V-I-III
B) IV-V-II-I-III
C) IV-V-II-III-I
D) II-V-IV-I-III

95. I- Hz. Osman
II- Hz. Ali
III- Hz. Hâlid b. Velîd
IV- Hamza
V- Hz. Ömer
Yukarıdaki sahâbîleri müslüman oluş sırasına göre -kronolojik olarak- nasıl sıralayabiliriz?
A) I-II-IV-V-III
B) II-I-IV-V-III
C) II-I-V-IV-III
D) I-II-V-IV-III

96. Mekke müşriklerinin Hz. Peygamberin risaletine karşı çıkışlarının farklı nedenleri vardı.
Bu nedenler arasında en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabilecilik rekabeti
B) İslam ile beraber kişisel menfaatlerinin
zarar göreceği kaygısı
C) İslam’a karşı kendi inanç ve geleneklerini
kaybetmek istememeleri
D) Kur’an'ın bahsettiği ahiret ve hesap
gününü duymak istememeleri

‎97. Hz. Peygamberin bizzat kendinin komutanlık yaparak 30.000 kişi ile Bizans imparatorluğu üzerine düzenlediği ve bütün
Müslümanların mutlaka katılmasını istediği
sefer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mute Seferi
B) Beni Mustalik Gazvesi
C) Tebük Seferi
D) Hayber Seferi

98. Hz. Peygamberin haber toplamak,
düşmana göz dağı vermek, İslam’ı tebliğ
etmek gibi değişik maksatlarla küçük gruplardan oluşan, fakat kendisinin bizzat katılmadığı askeri seferlere Siyer literatüründe
ne ad verilir?
A) Gazve
B) Akıncı
C) Seriyye
D) Süvari Birliği

99. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz
(SAV) ’in İslam’ın ilk yıllarında Mekkeli müş-
riklerin zulüm ve baskıları yüzünden gizli
bir merkez olarak kullanıp, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü yerdir?
A) Mescidi Nebevi
B) Darül Erkam
C) Mescidi Haram
D) Kuba Mescidi

100. Kur’ân ayetlerini sûfî bakış açısıyla yorumlayan tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşârî Tefsîr
B) İlmî Tefsîr
C) Batınî Tefsîr
D) Sırrî TefsîrCEVAP ANAHTARI
1-B 2-D 3-A 4-C 5-C 6-B 7-C 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14- A 15-C 16-D 17-B 18-C 19-A 20-D 21-D 22-A 23-B 24-C 25-A 26-A 27-D 28-D 29-A 30-C 31-B 32-C 33-D 34-D 35-C 36-C 37-C 38-B 39-B 40-C 41-B 42-C 43-D 44-A 45-C 46-D 47-C 48-C 49-B 50-B 51-D 52-A 53-D 54-B 55-D 56-B 57-D 58-C 59-C 60-A 61-A 62-C 63-B 64-B 65-A 66-D 67-B 68-A 69-D 70-B 71-C 72-B 73-C 74-D 75-C 76-A 77-D 78-B 79-D 80-B 81-B 82-A 83-B 84-D 85-B 86-C 87-B 88-A 89-B 90-A 91-A 92-D 93-D 94-A 95-B 96-B 97-C 98-C 99-B 100-A


ALINTIDIR
__________________
Ve Hayat... Herseye Rağmen Değil ! ALLAH'a Kul Olunca Guzel. . . !! ♥
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Ravza'm 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Sevgiyi Sevmek Zorundayız Üyelerimize Ait Makaleler hiranur86 1 1096 14 Mayıs 2013 01:20
Sen Yeter ki NİYET Et Namaz-Abdest-Teyemmüm GÖKCEN_AZRA 4 1841 01 Nisan 2013 02:24
Aranızda Selamı Yayınız Hz.Muhammed(s.a.v) ilahiyatçı 1 2 1257 01 Nisan 2013 02:18
Başörtüsü Serbest Kürsü alya dua 3 1392 30 Mart 2013 02:09
Edep Ya Hu Adap-Edep-Ahlak mehmet akif2 2 1944 26 Mart 2013 01:04

Alt 27 Şubat 2012, 19:50   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:scania isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16955
Üyelik T.: 27 Şubat 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Memleket:yozgat
Yaş:34
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterliliğe girecek olanlar bu soruları çözünn

ALLAH razı olsun
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Arapça soruları olanlar buyrun alya dua İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar 11 16 Kasım 2015 11:29
ayetlerle cehenneme girecek 25 kişi hakaşığı Videolar/Slaytlar 0 08 Aralık 2014 22:33
Sınava girecek kardeşlerinize dua eder misin tevhid_ Dua Bölümü 7 23 Mart 2014 20:33
yeterliliğe hazırlık soru cevap-NAMAZ f_kryln Fıkıh 1 27 Ekim 2012 12:47
Cennete Girecek İnsanların Vasıfları MusabBinumeyr Kur'ân-ı Kerim Genel 0 27 Nisan 2012 22:29

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284