Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Deneme Sınavlar/Paylaşımlar

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  14 Şubat 2013 (22:46), Konuya Son Cevap : 10 Ekim 2018 (19:37). Konuya 8 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen Medineweb
  • 1 Beğenen Mihrinaz
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 14 Şubat 2013, 22:46   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:31
Mesaj: 5.129
Konular: 933
Beğenildi:279
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Yeterlilik Deneme Sınavı

Yeterlilik Deneme Sınavı

DENEME TESTİ 1
1- Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdigi tüm seyleri kalp ile kabuledip dil ile tasdik etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygundur?
a) İslam b) İman c) İtikad d) Salih Amel
2- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmüüzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
a) İcma-i Ümmet b) Kıyas c) İstihsan d) Fakih
3- İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
a) Tarikat b) Tasavvuf c) Cemaat d) Mezhep
4- Allah (c.c)’ın Zati Sıfatlarından olup ,yaratıcının şekil ve şimal tasvir etmenin insanı dinden çıkaracağını bütün mükellefler bilmektedir.O’nun varlığı yaratılmışların hiç birine benzemez anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıyam bi nefsihi b) Kudret c) Muhalefetün Lil Havadis d) Kıdem
5-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
a) Sitretül Münteha b) Beytül Ma’mur c) Beytül İzze d) Beytül Makdis
6- Aşağıdakilerden hangisi Subuti Sıfatlardandır?
a) Hayat b) Vücud c) Beka d)Kıyam binefsihi
7- İnanç bakımından insanların gösterildiği kategori hangisinde doğru verilmiştir?
a) Müslüman- Müşrik –Münafık b) Müslüman – Kafir- Münafık c) Mü’min- Münafık- Kafir d) Mü’min- Müşrik- Münafık
8- Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
a) Kiramen Katibin b) Malik c) Rıdvan d) İlliyyun Melekleri
9- Peygamberlerin kendilerine has sıfatları vardır.’’ Üstün akıl ve zekaya sahip olmak’’ anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsmet b) Fetanet c) Tebliğ d) Sıdk
10- Peygamber olacak şahsın henüz daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a) Mucize b)Keramet c)Meunet d) İrhas
11- Allah'a tam olarak itaat eden veya en azından iradelerini itaat yolunda azamî derecede kullanan kullar olduğu gibi; Allah'a isyanda, İslâm'a, dolayı-sıyla hakka, adalete, insaniyete, kısaca Allah'a kul olmaya karşı çıkışta ölçü tanımayan kişiler de vardır. Bu iki gruptan birinciler Allah'ın velilerini oluştururken, ikinci grubu ise, ins ve cin şeytanlarının kendilerine sürekli olarak İslâm'a ve müslümanlara karşı çıkmayı 'vahyettiği', gizli gizli fısıldadığı Şeytan'ın velileri oluşturmaktadır. Allah, velîlerine zaman zaman ikramlarda bulunur; Kâinatın işleyişinde kudretine perde yaptığı sebepleri onlar için bir derece ortadan kaldırıp, normal sıradan insanlara olağanüstü gelen bazı fiilleri veli kullarının elinde yaratır; bu tür ikramlara İslâmî terminolojide' kerâmet' denmektedir ki, en büyük kerâmet de Sırat-ı Müstakim üzerinde sapmadan gidebilmektir. Allah'a isyanda çok ileri giden insanların, Allah'ın kendilerine verdiği mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanların daha da artırmaları olarak ifade edilen ne anlama gelir?
a) İstidrac b) Keramet c) İhtiras d) İrhas
12 “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangi-sinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Eşariye Ekolü b) Maturidiye Ekolü c) Mutezile Ekolü d) Cebriye Ekolü
13- Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli İrade b) Hür İrade c) Cüzi İrade b) İlahi İrade
14-Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gelmiştir?
a) Hz.Musa b) Hz.Davud c) Hz. İsa d) Hz. Şit
15- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-gisi doğru olarak tamamlar?
a) Ahkamı İslamiyye b) Zaruratı Diniye c) Şeairi Diniye d) Mebadi-i Fıkhıyye
16- Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıda-kilerden hangisidir?
a) Beytül İzze b) Beytül Kalem c) Mescid- Haram d) Mescid-i Aksa
17- Namazın vaciplerinden birini kasden terk eden biri ne yapar?
a)Sehiv secdesi yapar b) Hiç bir şey yapmaz c) Namazı yeniden kılar d) Sadece terk ettiği vacibi yerine getirir.
18- Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
a) Selamdan sonra secdeyi kaza eder. b) Olduğu gibi namazı bitirir c) Namazı yeniden kılar. d) Sehiv secdesi yapar.
19- Cuma namazı kadınlara farz değil,öyle olmasına rağmen sohbet,mukabele veya hutbe dinlemek için camiye gelen kadınlar o günkü öğle namazını nasıl kılarlar?
a) İmam’ın Cuma namazını kıldırmasını beklerler. b) İmam’a uyup Cuma namazlarını kılarlar o günkü vakit namazı üzerlerinden düşer.
c) İmam Cuma kılarken onlarda tek tek öğle namazı kılarlar. d) Kadınlar kendi aralarından birini imam seçip öğle namazını kılarlar. ,
20- Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.Aşağıdakilerden hangisi onlardan değildir?
a) Nefsi Raziye b) Nefsi Şaziye c) Nefsi Safiye ( Kamile) d) Nefsi Emare
21- Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdullah b. Mesud c) Zeyd b.Sabit d) Ali b. Ebi Talip
22- “Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayanifadelerle ilgili ilme……denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?
a) Müşkilül Kur’an b) Emsalül Kur’an c)İrabül Kur’an d) Mübhematül Kur’an
23 -“Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşkil b) Mücmel c)Müteşabih d) Nezair
24 - Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhretbulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ka’bul Ahbar b)Ebu Hüreyye c)Abdullah b. Ömer d) Abdurrahman b.Avf
25 - Aşağıdakilerden hangisi Mekki sürelerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın birliği başta olmak üzere , itikat ve ahretle ilgili iman esasarı işlenmiştir. b) Kısa ve vecizdir.
c) Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esasları işlemiştir. d) Şirk ve putperestliğe karşı ve kesin tavır alınmıştır.
26 - Aşağıdakilerden hangisi Dini, Manevi üstünlüğü ve saygınlığı olan mukaddeslerden değildir?
a) Allah’ü Teala b) Kitaplar,Mabetler, Alimler c) Peygamberler,Sahabeler d) Cinler
27 - Kadınların özel günleri olan hayız müddeti en az ve en çok kaç gündür Şafii ve Hanefilere göre birlikte verilmiştir?
Hanefilerde Şafilerde
a) 6-10 gün 2-5 gün.
b) 3-10 gün 1-15 gün.
c) 3-11 gün 3-7 gün
d) 6-10 gün 3-10 gün
28 - Abdest’in Farz,vacib ve mendup olmak üzere üç çeşidi vardır; aşağıdakilerden hangisi Vacib olan abdest çeşididir?
a) Namaz kılmak için alınan abdest b) Kabe’yi tavaf etmek için alınan abdest
c) Kur’an-ı Kerim okumak ve el sürmek için alınan abdest d) Abdestli uyumak için alınan abdest
29 - Aşağıdakilerden hangisi Hutbenin şartlarından değildir?
a)Cemaat huzurunda okumak(en az1-2 kişi) b)Namazdan evvel okumak c) İki rekat farz olan Cuma namazı kılındıktan sonra okumak d)Hutbe niyeti ile okumak
30 – İnsanlar bu dünyadaki ömrünü bitirince ebedi istirahatgahına gidecek,tabii gitmeden önce bir takım hizmetler yapılacak bunlardan biriside gasliyeden sonra kefenlemek üç türlü kefen vardır.Kefeni Sünnet, kefeni Kifayet, Kefeni zaruret dir.Kefeni Kifayette erkek ve kadınasarılan kefenin kaç çeşittir?
a) Erkek için İzar-Lifafe olmak üzere 2 ; Kadın için İzar- Lifafe—Baş örtüsü olmak üzere 3tür. b) Erkek için İzar olmak üzere 1 ; Kadınlar için İzar – Lifafe olmak üzere 2 dir.
c) Erkekler için İzar- lifafe –Kamis ;Kadınlar için Kamis-İzar-Lifafe-Baş örtüsü-Göğüs örtüsü. d) Erkekler için Kamis 1 ; Kadınlar için Himar ve Dir 2 dir
31 - Beş vakit namazlardan evvel ve sonra kılınan namazlara verilen ad nedir?
a) Regaib b)Revatib c) Müstehap d) Mübah
32 - Cemaatla namaz kılarken İmamın abdestinin bozulması üzerine imamın yerine cemaatten birinin geçmesine ne ad verilir?
a) İstibdal b) Tevkil c) Tebdilk d) İstihlaf
33 – Akşam namazının son rükusunda imama yetişen kişi namazını tamamlarken nasıl kılması gerekir?
a) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz b İmamla birlikte selam verir. c) İki rekat kılar ve bu rekatların her birinde tahiyyata oturur. d) Bir rekat tamamlar
34 - Cuma namazı hicretin başlangıcında Peygamberimizin Mekkeden Medineye hicreti sırasında farz kılınmış Peygamberimizde ilk Cuma namazını o zaman kılmıştır.Neresidir ilk cumanın kılındığı yer?
a) Sevr Mağarasında b) Ben-i Kaynüka vadisinde c) Mescidi Nebevide d) Ranuna Vadisinde
35 – Üç aylar dan olan ve Mü’minlerin ayı olarak isimlendirilen bizden önceki ümmetlerede farz olmuş Biz Ümmet-i Muhammede Ramazan orucunun farz olması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Hicretten 1,5 yıl sonra şaban ayının 10 unda b) Hicretten bir yıl önce Şaban ayının 15.de
c)Hicretten 1,5 yıl sonra Şaban ayının 20 ıinde d) Hicretten 2 yıl sonra Şaban ayının 12 inde
36 - Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran
37 - -Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye
38 - Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye
39 - Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir?
a) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel
40 - “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Mufassal b) Mesâni c) Miun d) Zammı sure

41 - Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek c) Müzdelife vakfesini yapmak d) Tavaf namazı kılmak


42 - Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac c) Kıran haccı d) Temettu haccı
43 - Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek b) Dil ile niyet etmek c) İhram yasaklarına riayet etmek d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak


44 - Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak c) Taşları sağ el ile atmak d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

45 - Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması


46 - Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak c) Vakfeyi niyet ederek yapmak d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

47 - Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak b) Arafat vakfesini yapmış olmak c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek

48 - Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir b) Dem gerekir c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez49 - Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

50 - “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım51 - Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır. b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır. d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.

52 - Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

53 - Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır

54 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir


55 - “Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer b-Hacın vaciplerinde c-Haccın sünnetlerinden d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer

56 - Hac zamanı Arafat’ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife’de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.Arafatta öğle ile ikindinin birlikte kılınmasına ve akşam ile yatsı nın birlikte kılınmasına verilen adlar Arafat- Müzdelife sırasına doğru yazılmıştır?
a) Cem-i Muakkir- Cemi-i ahir b) Cemi-i Evvel- Cemi Ahir c) Cemii Takdim- Cemii Tehir d) Kanunu Evvel-Kanunu Ahir
57 - Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okumasının hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c)Müstehap d) Vacib
58 - Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i Ula = birinci oturuş” denir. Bu oturuşun hükmü nedir?
a) Sünnet-i Müekkede b) Vacib c) Farz d) Sünnet-i Gayri Müekkede
59 - Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar). Ellerin kulaklara yada omuz hizasına kaldırmanın hükmü nedir?
a) Sünnet b) Vacib c) Farz d) Farz-ı Kifaye
60 - . Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demek olan kelime hangisidir?
a) Hadr b)Tertil c) Zelletü’l kari d) Garibül Kur’an
61 - Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?

a ) Cennet-i Kübra b) Cennet-i Adn c) Cennet-i Huld d) Cenneti’n Naim

62 - Asağıdakilerden hangisi "tefsir" kelimesinin anlamların* dan biri değildir?

a) Tercüme etmek b) Açmak c) İzah etmek d) Beyan etmek
63 - Kuran'dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sıra*sı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat- Zebur-İncil
64 - Kur'ân'da ismi geçtiği halde peygamber mi yoksa veli mi oldukları konusunda âlimler arasında fikir ayrılığı bulunan*lar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud c) Zülkameyn, Elyesa, İdris d) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

65 - Aşağıdakiierden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) Nisa, 4/176 b) Bakara, 2/219 c) Bakara, 2/222 d) Bakara, 2/2 İ 7
66 - "Sebu'l-Mesâni" aşağıdaki surelerden hangisinin diğer adıdır?
a) Felak b) İhlâs c) Al-i İmrân d) Fatiha
67 - Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdaki-lerden hangileridir?
a) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. EbîTâlib b) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa'd b. Muaz c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus'ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer d) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit
68 – Müşriklerin toplandıkları evin adı da olur.peygamberimizi öldürme kararının alındığı ,müşriklerin hükümet konaklarının adı nedir?
a) Darul Erkam b) Darul ebu Süfyan c) Darun-Nedve d) Ebu cehil Evi
69 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın adı nedir?
a) Sevr Mağarası b) Hira Mağarası c) Uhud Mağarası d) Ömer dağı
70 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
a) El-Ebva (Veddan) Gazvesi. b) Zûemer (Gatafân) Gazvesi c) Hamrâülesed Gazvesi d) Bedrü’l-mev‘id Gazvesi
71 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdukllah b.Revaha c) Abdullah Bin Cahş d) Ali b. Ebu Talib
72 - Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
a) Ebu Cehil, b) Utbe Bin Rabia c) Ubey Bin Halef d) Ümeyye Bin Halef
73 - Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
a) Buvât Gazvesi b) Mute Gazvesi C) Tebük Gazvesi d) Beni Kurayza Gazvesi
74 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
a) Müseylemetül Kezzap b) Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul c) Nadir b. Haris d) Ümeyyye b. Halef
75 - Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
a) Ali b. Ebu Talip savaşa gitsin b) Hz.Halid b. Velid savaşa gitsin c) Ebû Ubeyde b. Cerrâh d) Üsame Bin Zeyd (r.a.) (Üsame’nin ordusu cihada gitsin)
fatmabalci19 beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 84 8757 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2189 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1280 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 3508 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 1555 19 Nisan 2015 14:45

Alt 14 Şubat 2013, 22:47   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:31
Mesaj: 5.129
Konular: 933
Beğenildi:279
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı
1 –B 2 –A 3 –D 4 –C 5 –B 6 –A 7 – C 8 –D 9 –B 10 –D 11 –A
12 –B 13 –C 14 –D 15 –B 16 –A 17 –C 18 –A 19 –B 20 –B 21 –C 22 –A
23 –D 24 –A 25 –C 26 –D 27 –B 28 –B 29 –C 30 –A 31 –B 32 –D 33 –C
34 –D 35 –A 36 –D 37 –B 38 –B 39 –A 40 –C 41 –C 42 –B 43 –B 44 –C
45-B 46 –B 47 –D 48 –A 49 –B 50 –B 51 –A 52 –D 53 –D 54 –C 55 –A
56 –C 57 –D 58 –B 59 –A 60 –C 61 –A 62 –A 63 –D 64 –D 65 –A 66 –D
67 –B 68 –C 69 –A 70 –A 71 –C 72 –C 73 –B 74 –A 75 –D
Alıntı ile Cevapla
Alt 23 Şubat 2013, 08:19   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:Bismail isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21688
Üyelik T.: 16 Kasım 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 3
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

teşekkürler sağolun...
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Mart 2013, 18:00   Mesaj No:4
Medineweb Acemi Üyesi
Zeynep Elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Zeynep Elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 24751
Üyelik T.: 10 Ocak 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:27
Mesaj: 31
Konular: 3
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Allah razı olsun güzel kardeşim emeğin için.
Zaman daraldıkça heyccan basıyor her şey birbirine karışıyoruzgn
__________________Allahım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle,hakkımda hayırlı olanı da gönlüme razı eyle amin...
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Mart 2013, 18:41   Mesaj No:5
Medineweb Üyesi
isimyok - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:isimyok isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16614
Üyelik T.: 11 Şubat 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 64
Konular: 1
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Alıntı:
Zeynep Elif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Allah razı olsun güzel kardeşim emeğin için.
Zaman daraldıkça heyccan basıyor her şey birbirine karışıyoruzgn
aynısı banada oluyo o kadar biriktiki herşey çalışmayı azalttım bende,konular birbirinie karışıyo inş. geçeriz
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Mart 2013, 23:04   Mesaj No:6
Medineweb Acemi Üyesi
Zeynep Elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Zeynep Elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 24751
Üyelik T.: 10 Ocak 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:27
Mesaj: 31
Konular: 3
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Alıntı:
isimyok Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
aynısı banada oluyo o kadar biriktiki herşey çalışmayı azalttım bende,konular birbirinie karışıyo inş. geçeriz

İnş.kardeşim..
__________________Allahım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle,hakkımda hayırlı olanı da gönlüme razı eyle amin...
Alıntı ile Cevapla
Alt 03 Aralık 2016, 16:31   Mesaj No:7
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:64
Cinsiyet:bayan
Memleket:Trabzon
Yaş:38
Mesaj: 8.019
Konular: 579
Beğenildi:5974
Beğendi:4456
Takdirleri:3425
Takdir Et:
Standart

buyurun arkadaşlar...
mehmet akif2 beğendi.
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~~~

⬆⏳⌛⬇
dabılyudabılyudabılyunoktamedinewebnoktanet

Alıntı ile Cevapla
Alt 02 Şubat 2018, 09:28   Mesaj No:8
Medineweb Üyesi
fatmabalci19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:fatmabalci19 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 57235
Üyelik T.: 10 Mart 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 58
Konular: 0
Beğenildi:39
Beğendi:312
Takdirleri:60
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Medineweb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
DENEME TESTİ 1
1- Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdigi tüm seyleri kalp ile kabuledip dil ile tasdik etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygundur?
a) İslam b) İman c) İtikad d) Salih Amel
2- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmüüzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
a) İcma-i Ümmet b) Kıyas c) İstihsan d) Fakih
3- İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
a) Tarikat b) Tasavvuf c) Cemaat d) Mezhep
4- Allah (c.c)’ın Zati Sıfatlarından olup ,yaratıcının şekil ve şimal tasvir etmenin insanı dinden çıkaracağını bütün mükellefler bilmektedir.O’nun varlığı yaratılmışların hiç birine benzemez anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıyam bi nefsihi b) Kudret c) Muhalefetün Lil Havadis d) Kıdem
5-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
a) Sitretül Münteha b) Beytül Ma’mur c) Beytül İzze d) Beytül Makdis
6- Aşağıdakilerden hangisi Subuti Sıfatlardandır?
a) Hayat b) Vücud c) Beka d)Kıyam binefsihi
7- İnanç bakımından insanların gösterildiği kategori hangisinde doğru verilmiştir?
a) Müslüman- Müşrik –Münafık b) Müslüman – Kafir- Münafık c) Mü’min- Münafık- Kafir d) Mü’min- Müşrik- Münafık
8- Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
a) Kiramen Katibin b) Malik c) Rıdvan d) İlliyyun Melekleri
9- Peygamberlerin kendilerine has sıfatları vardır.’’ Üstün akıl ve zekaya sahip olmak’’ anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsmet b) Fetanet c) Tebliğ d) Sıdk
10- Peygamber olacak şahsın henüz daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a) Mucize b)Keramet c)Meunet d) İrhas
11- Allah'a tam olarak itaat eden veya en azından iradelerini itaat yolunda azamî derecede kullanan kullar olduğu gibi; Allah'a isyanda, İslâm'a, dolayı-sıyla hakka, adalete, insaniyete, kısaca Allah'a kul olmaya karşı çıkışta ölçü tanımayan kişiler de vardır. Bu iki gruptan birinciler Allah'ın velilerini oluştururken, ikinci grubu ise, ins ve cin şeytanlarının kendilerine sürekli olarak İslâm'a ve müslümanlara karşı çıkmayı 'vahyettiği', gizli gizli fısıldadığı Şeytan'ın velileri oluşturmaktadır. Allah, velîlerine zaman zaman ikramlarda bulunur; Kâinatın işleyişinde kudretine perde yaptığı sebepleri onlar için bir derece ortadan kaldırıp, normal sıradan insanlara olağanüstü gelen bazı fiilleri veli kullarının elinde yaratır; bu tür ikramlara İslâmî terminolojide' kerâmet' denmektedir ki, en büyük kerâmet de Sırat-ı Müstakim üzerinde sapmadan gidebilmektir. Allah'a isyanda çok ileri giden insanların, Allah'ın kendilerine verdiği mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanların daha da artırmaları olarak ifade edilen ne anlama gelir?
a) İstidrac b) Keramet c) İhtiras d) İrhas
12 “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangi-sinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Eşariye Ekolü b) Maturidiye Ekolü c) Mutezile Ekolü d) Cebriye Ekolü
13- Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli İrade b) Hür İrade c) Cüzi İrade b) İlahi İrade
14-Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gelmiştir?
a) Hz.Musa b) Hz.Davud c) Hz. İsa d) Hz. Şit
15- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-gisi doğru olarak tamamlar?
a) Ahkamı İslamiyye b) Zaruratı Diniye c) Şeairi Diniye d) Mebadi-i Fıkhıyye
16- Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıda-kilerden hangisidir?
a) Beytül İzze b) Beytül Kalem c) Mescid- Haram d) Mescid-i Aksa
17- Namazın vaciplerinden birini kasden terk eden biri ne yapar?
a)Sehiv secdesi yapar b) Hiç bir şey yapmaz c) Namazı yeniden kılar d) Sadece terk ettiği vacibi yerine getirir.
18- Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
a) Selamdan sonra secdeyi kaza eder. b) Olduğu gibi namazı bitirir c) Namazı yeniden kılar. d) Sehiv secdesi yapar.
19- Cuma namazı kadınlara farz değil,öyle olmasına rağmen sohbet,mukabele veya hutbe dinlemek için camiye gelen kadınlar o günkü öğle namazını nasıl kılarlar?
a) İmam’ın Cuma namazını kıldırmasını beklerler. b) İmam’a uyup Cuma namazlarını kılarlar o günkü vakit namazı üzerlerinden düşer.
c) İmam Cuma kılarken onlarda tek tek öğle namazı kılarlar. d) Kadınlar kendi aralarından birini imam seçip öğle namazını kılarlar. ,
20- Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.Aşağıdakilerden hangisi onlardan değildir?
a) Nefsi Raziye b) Nefsi Şaziye c) Nefsi Safiye ( Kamile) d) Nefsi Emare
21- Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdullah b. Mesud c) Zeyd b.Sabit d) Ali b. Ebi Talip
22- “Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayanifadelerle ilgili ilme……denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?
a) Müşkilül Kur’an b) Emsalül Kur’an c)İrabül Kur’an d) Mübhematül Kur’an
23 -“Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşkil b) Mücmel c)Müteşabih d) Nezair
24 - Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhretbulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ka’bul Ahbar b)Ebu Hüreyye c)Abdullah b. Ömer d) Abdurrahman b.Avf
25 - Aşağıdakilerden hangisi Mekki sürelerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın birliği başta olmak üzere , itikat ve ahretle ilgili iman esasarı işlenmiştir. b) Kısa ve vecizdir.
c) Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esasları işlemiştir. d) Şirk ve putperestliğe karşı ve kesin tavır alınmıştır.
26 - Aşağıdakilerden hangisi Dini, Manevi üstünlüğü ve saygınlığı olan mukaddeslerden değildir?
a) Allah’ü Teala b) Kitaplar,Mabetler, Alimler c) Peygamberler,Sahabeler d) Cinler
27 - Kadınların özel günleri olan hayız müddeti en az ve en çok kaç gündür Şafii ve Hanefilere göre birlikte verilmiştir?
Hanefilerde Şafilerde
a) 6-10 gün 2-5 gün.
b) 3-10 gün 1-15 gün.
c) 3-11 gün 3-7 gün
d) 6-10 gün 3-10 gün
28 - Abdest’in Farz,vacib ve mendup olmak üzere üç çeşidi vardır; aşağıdakilerden hangisi Vacib olan abdest çeşididir?
a) Namaz kılmak için alınan abdest b) Kabe’yi tavaf etmek için alınan abdest
c) Kur’an-ı Kerim okumak ve el sürmek için alınan abdest d) Abdestli uyumak için alınan abdest
29 - Aşağıdakilerden hangisi Hutbenin şartlarından değildir?
a)Cemaat huzurunda okumak(en az1-2 kişi) b)Namazdan evvel okumak c) İki rekat farz olan Cuma namazı kılındıktan sonra okumak d)Hutbe niyeti ile okumak
30 – İnsanlar bu dünyadaki ömrünü bitirince ebedi istirahatgahına gidecek,tabii gitmeden önce bir takım hizmetler yapılacak bunlardan biriside gasliyeden sonra kefenlemek üç türlü kefen vardır.Kefeni Sünnet, kefeni Kifayet, Kefeni zaruret dir.Kefeni Kifayette erkek ve kadınasarılan kefenin kaç çeşittir?
a) Erkek için İzar-Lifafe olmak üzere 2 ; Kadın için İzar- Lifafe—Baş örtüsü olmak üzere 3tür. b) Erkek için İzar olmak üzere 1 ; Kadınlar için İzar – Lifafe olmak üzere 2 dir.
c) Erkekler için İzar- lifafe –Kamis ;Kadınlar için Kamis-İzar-Lifafe-Baş örtüsü-Göğüs örtüsü. d) Erkekler için Kamis 1 ; Kadınlar için Himar ve Dir 2 dir
31 - Beş vakit namazlardan evvel ve sonra kılınan namazlara verilen ad nedir?
a) Regaib b)Revatib c) Müstehap d) Mübah
32 - Cemaatla namaz kılarken İmamın abdestinin bozulması üzerine imamın yerine cemaatten birinin geçmesine ne ad verilir?
a) İstibdal b) Tevkil c) Tebdilk d) İstihlaf
33 – Akşam namazının son rükusunda imama yetişen kişi namazını tamamlarken nasıl kılması gerekir?
a) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz b İmamla birlikte selam verir. c) İki rekat kılar ve bu rekatların her birinde tahiyyata oturur. d) Bir rekat tamamlar
34 - Cuma namazı hicretin başlangıcında Peygamberimizin Mekkeden Medineye hicreti sırasında farz kılınmış Peygamberimizde ilk Cuma namazını o zaman kılmıştır.Neresidir ilk cumanın kılındığı yer?
a) Sevr Mağarasında b) Ben-i Kaynüka vadisinde c) Mescidi Nebevide d) Ranuna Vadisinde
35 – Üç aylar dan olan ve Mü’minlerin ayı olarak isimlendirilen bizden önceki ümmetlerede farz olmuş Biz Ümmet-i Muhammede Ramazan orucunun farz olması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Hicretten 1,5 yıl sonra şaban ayının 10 unda b) Hicretten bir yıl önce Şaban ayının 15.de
c)Hicretten 1,5 yıl sonra Şaban ayının 20 ıinde d) Hicretten 2 yıl sonra Şaban ayının 12 inde
36 - Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran
37 - -Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye
38 - Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye
39 - Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir?
a) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel
40 - “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Mufassal b) Mesâni c) Miun d) Zammı sure

41 - Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek c) Müzdelife vakfesini yapmak d) Tavaf namazı kılmak


42 - Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac c) Kıran haccı d) Temettu haccı
43 - Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek b) Dil ile niyet etmek c) İhram yasaklarına riayet etmek d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak


44 - Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak c) Taşları sağ el ile atmak d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

45 - Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması


46 - Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak c) Vakfeyi niyet ederek yapmak d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

47 - Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak b) Arafat vakfesini yapmış olmak c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek

48 - Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir b) Dem gerekir c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez49 - Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

50 - “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım51 - Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır. b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır. d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.

52 - Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

53 - Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır

54 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir


55 - “Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer b-Hacın vaciplerinde c-Haccın sünnetlerinden d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer

56 - Hac zamanı Arafat’ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife’de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.Arafatta öğle ile ikindinin birlikte kılınmasına ve akşam ile yatsı nın birlikte kılınmasına verilen adlar Arafat- Müzdelife sırasına doğru yazılmıştır?
a) Cem-i Muakkir- Cemi-i ahir b) Cemi-i Evvel- Cemi Ahir c) Cemii Takdim- Cemii Tehir d) Kanunu Evvel-Kanunu Ahir
57 - Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okumasının hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c)Müstehap d) Vacib
58 - Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i Ula = birinci oturuş” denir. Bu oturuşun hükmü nedir?
a) Sünnet-i Müekkede b) Vacib c) Farz d) Sünnet-i Gayri Müekkede
59 - Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar). Ellerin kulaklara yada omuz hizasına kaldırmanın hükmü nedir?
a) Sünnet b) Vacib c) Farz d) Farz-ı Kifaye
60 - . Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demek olan kelime hangisidir?
a) Hadr b)Tertil c) Zelletü’l kari d) Garibül Kur’an
61 - Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?

a ) Cennet-i Kübra b) Cennet-i Adn c) Cennet-i Huld d) Cenneti’n Naim

62 - Asağıdakilerden hangisi "tefsir" kelimesinin anlamların* dan biri değildir?

a) Tercüme etmek b) Açmak c) İzah etmek d) Beyan etmek
63 - Kuran'dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sıra*sı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat- Zebur-İncil
64 - Kur'ân'da ismi geçtiği halde peygamber mi yoksa veli mi oldukları konusunda âlimler arasında fikir ayrılığı bulunan*lar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud c) Zülkameyn, Elyesa, İdris d) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

65 - Aşağıdakiierden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) Nisa, 4/176 b) Bakara, 2/219 c) Bakara, 2/222 d) Bakara, 2/2 İ 7
66 - "Sebu'l-Mesâni" aşağıdaki surelerden hangisinin diğer adıdır?
a) Felak b) İhlâs c) Al-i İmrân d) Fatiha
67 - Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdaki-lerden hangileridir?
a) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. EbîTâlib b) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa'd b. Muaz c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus'ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer d) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit
68 – Müşriklerin toplandıkları evin adı da olur.peygamberimizi öldürme kararının alındığı ,müşriklerin hükümet konaklarının adı nedir?
a) Darul Erkam b) Darul ebu Süfyan c) Darun-Nedve d) Ebu cehil Evi
69 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın adı nedir?
a) Sevr Mağarası b) Hira Mağarası c) Uhud Mağarası d) Ömer dağı
70 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
a) El-Ebva (Veddan) Gazvesi. b) Zûemer (Gatafân) Gazvesi c) Hamrâülesed Gazvesi d) Bedrü’l-mev‘id Gazvesi
71 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdukllah b.Revaha c) Abdullah Bin Cahş d) Ali b. Ebu Talib
72 - Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
a) Ebu Cehil, b) Utbe Bin Rabia c) Ubey Bin Halef d) Ümeyye Bin Halef
73 - Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
a) Buvât Gazvesi b) Mute Gazvesi C) Tebük Gazvesi d) Beni Kurayza Gazvesi
74 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
a) Müseylemetül Kezzap b) Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul c) Nadir b. Haris d) Ümeyyye b. Halef
75 - Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
a) Ali b. Ebu Talip savaşa gitsin b) Hz.Halid b. Velid savaşa gitsin c) Ebû Ubeyde b. Cerrâh d) Üsame Bin Zeyd (r.a.) (Üsame’nin ordusu cihada gitsin)
Hocam 51 sorunun cevabı AA demissiniz ama yanlışlık var mı?

GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı ile Cevapla
Alt 10 Ekim 2018, 19:37   Mesaj No:9
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:58
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 8.781
Konular: 894
Beğenildi:3009
Beğendi:2332
Takdirleri:3442
Takdir Et:
Standart

1. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a) İstiaze b) Besmele

c) İstihaze d) Hamdele

2.Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?

a) – أ Hemze b) – غ Ğayn

c) – ر Ra d) – ح Ha

3. İzhar ne demektir?

a) Harfi ince okumaktır

b) Harfi uzatmadan okumak

c) Harfi gizleyerek okumaktır

d) Harfi tüm özellikleriye okumak

4.Tecvid istılahında Tûl ne demektir?

a) Medleri orta uzunlukta okumak

b) Medleri en uzun ölçü ile okumak

c) Medleri en kısa ölçüde okumak

d) Medleri kişinin istediği gibi okuması

5. لِمَنِ ارْتَـرْضَى - اِرْجِعِى kelimelerindeki Ra ( ر) harfi nasıl

okunur?

a) İnce okunur

b) Kalın Okunur

c) İmale yapılarak okunur

d) Hem ince hem kalın okumak caizdir

6. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir?

a) Hemze b) Sükûn-u Lazım

c) Sükûn-u Arız d) Elif

7.Aşağıdakilerden hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte

verilmiştir?

a) ا – ج b) ع – ن c) ع – ح d) ز – و

8.Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır?

a) رِزْقًا وَاسِعًا b) مَنْ يَعْمَلْ

c) عَبَدْتُمْ d) مَنْ وَعَدَّ

9.Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hemze-i kat’ı. b) Hemze-i vasl.

c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.

10.İki çeşit ihfa vadır. Birincisi: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse bu ihfaya nun harfinin mahrecine nisbetle Dil ihfası denir. İkincisi ise sakin mim den sonra ba harfinin gelmsiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?

a) Damak İhfası. b) Dil İhfası

c) Boğaz ihfası. d) Dudak İhfası.

11.Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.

c) Vakfı Evvel ,Vakfı kül d) V aslı Küll.

12.Aşağıdakilerden hangisi İdğam-ı Şemsiyye ile ilgili olarak yanlış bilgi vermektedir?

a) Lâm-ı tariften sonra on beş adet şemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir.

b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.

c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.

d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf şeddeli okunur.

13.Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyan harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?

a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.

c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.

14.Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?

a) Sakin harf. b) Lazimi Sükun.

c) Arızi Sükun. d) kalıcı sükün.

15.Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.

a) Müfessir. b) Muhaddis.

c) Femi Muhsin. d) Hafız.

16.Aşağıdaki harflerden hangisi “Huruf-u İsti’l┠‘dan değildir?

a) ض harfi b) ق harfi

c) غ harfi d) ) ع harfi

17.Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?

a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med

c) Aslî Med d) Kat’ı Hemzesi

18.Harflerin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklerine ne denir?

a) Mahreç b) Sıfat

c) Lahn d) Rihvet

19.Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?

a) Hems b) Safir

c)med d) Rihvet

20.Kelam tamam olmakla birlikte, kendisinden sonra lafız yönünden ilgisi bulunan yerde yapılan vakıf hangisidir?

a)Vakf-ı kafi

b)Vakf-ı hasen

c)Vakf-ı kabih

d)Vakf-ı tam

21. Aşağıdakilerden hangisi, kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir?

a) Akaid b) Din c) İman d) Vahiy

22. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini

yansıtmaktadır?
a) Maturidiye Ekolü
b) Eşariye Ekolü
c) Cebriye Ekolü
d) Mutezile Ekolü

23. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maturidiyye ekolü
b) Eşariyye ekolü
c) Mutezile ekolü
d) Mürcie ekolü

24. Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli irade
b) Cüzi İrade
c) İlahi irade
D) Hür irade

25.Aşağıdakilerden hangisi ‘kanun, şeriat ve öğreti’ anlamlarına gelir?

a) Tevrat
b) Zebur
c) İncil
d) Tevrat-Zebur

26. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
a) Habir
b) Mu’id
c) Batın
d) Vucud

27. Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?
a) Hamele-i arş
b) Kiramen Katibin
c) Mukarrebun
d) Munker Nekir

28.Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp

29. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
a) Matüridiyye
b) Cebriyye

c) Eşariye

d) Mutezile

30. Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
a)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir
b)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur
c)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar
d)Cinler topluca yaşarlar

31. Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Şeâir-i diniye

b) Zarûrât-ı diniyye

c) Ahkâm-ı İslamiyye

d) Mebâdi-i fıkhıyye

32. Aşağıda sayılanlardan hangisi bizi Allah’ın varlığı inancına götüren delillerden sayılmaz?

a)Kudret b)Hüdûs c)Kemâl d)İbdâ ve İllet-i Gâiyye

33. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
a) Burhân-ı temanu

b) Burhân-ı innî

c) Burhân-ı limmî

d) Burhân-ı fıtrî

34. Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
a) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ’dır.
b) Herkes kendi rızkını yiyemez
c) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır
d) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ’dır

35.Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?

a)İstidra b) Meunet c)Mucize d)İrhas

36.Şer’i delillerden elde edilen Fıkıh hükümlerini sistematik tarzda ele alan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Füru-i Fıkıh

b)İcmal-i Fıkıh

c)Usul-i Fıkıh

d)Tafsil-i Fıkıh

37. Aşağıkilerden hangisi ‘vücüb ehliyetinin ‘ tanımıdır?

a)Kişinin dini ve hukuki hükme (muhatap) olmaya elverişli olmasını sağlayan ehliyettir.

b)Kişinin haklara sahib olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir.

c)Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşu demektir.

d)Kişinin ibadetleri yapabilmesi sağlayan ehliyettir.

38. Abdest ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?

a)maide suresi 6.ayet

b)maide suresi 16.ayet

c)nisa suresi 16. ayet

d)nisa suresi 6. Ayet

39. Özür sahibi bir sonraki namaz vaktine girerse ne yapmalıdır

a)Yeniden abdets almalıdır

b)Aynı abdets ile devam eder c)Aynı abdest üzerine devam eder d)Boy abdesti almalıdır

40. Aşağıdaki kadın hallerinden hangisi sadece abdesti bozup, abdest almayı gerektirir?

a)Hayız

b)Nifas

c)İstiaze

d)İstihaze

41.Teyemmüm ne zaman meşru kılınmıştır ?

a)Hicretin 3. yılı

b)Hicretin 4. yılı

c)Hicretin 6.yılı

d)Hicretin 7.yılı

42.’Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermekte gerekir.’görüşü hangi müctehide aittir?

a)İmam Ebu Hanife

b)İmam Şafii

c)İmam Maliki

d)İmam Ahmet b.Hanbel

43. Başlanmış bir nafile orucun bozulması sonucu hiçbir şekilde kazayı gerekli görmeyen mezheb aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hanef Mezhebi

b)Maliki Mezhebi

c)Şafi Mezhebi

d)Hanbeli Mezhebi

44.Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemmaetten birinin geçmesiyle olşan fiil aşağıdakilerden hangisi ile adlandrılır?

a)Tevkil

b)Tebdil

c)İstihlaf

d)İstibdal

45.İmama uymanın geçerlilik şartlarından hangisi yanlıştır?

a)Muktedi namaza dururken hem namaz kılmaya hem de imama uymaya niyet etmelidir

b)Bir kimse başka mezhebten birine uyabilir

c)İmam ile muktedi arasındaki mesafenin makul uzaklıkta olması gerekir

d)Kılınan namazın nevi itibariyle muktediden aşağı olmalıdır

46.Zekatın sarf yerlerinden biri olan ‘borçlular’ Tevbe suresinin 60. ayetinde hangi kavramla ifade edilmiştir?

a)El-fukara

b)Rikab

c)El-garimin

d)El-mesakin

47.Hutbenin Rüknü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sölenmez?

a)Ebu Haifeye göre Allah’ı zikretmekten ibarettir

b)İmam Şafiye göre ilk hutbede salavat getirmek yeterlidir

c)İmam Malik göre müminlere yönelik müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır

d)Hutbelerin birinde ayet okumak

48.Namazda Ta’dil-i Erkan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)İmam Ebu hanifeye göre vaciptir diğer üç imama göre farzdır

b)İmam Ebu Hanifeye göre sünnet diğer üç imama göre vaciptir

c)Hepsine göre vaciptir

d)İmam Ebu Hanife ve İmam şafiye göre vacip İmam Malik ve İmam Hanbele göre farzdır

49.255 Koyunu olan mükellef, kaç koyun zekat olarak vermelidir?

a)2 b)3 c) 4 d)5

50.Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartı değildir?

a)Akıllı Olmak

b)Baliğ Olmak

c)Niyet Etmek

d)Hür Olmak

52. Hanefilere göre İhramın Rukünleri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Niyet-Besmele

b)Niyet-Telbiye

c)Niyet-Tavaf

d)Niyet- Koku sürmek

51.Hac mevsiminde önce Umre için ihrama girip Umre yaptıktan sonra, yine aynı mevsimde Hac için ihrama girmek aşağıdakilerden hangi çeşittir?

a)Kıran

b)İfrad

c)Temettu

d)Nafile

53.Aşağıdakilerden hangisi Yemin Keffareti değildir?

a)1 Köle azad etmek

b) Altmış fakiri doyurmak

c)Üç gün oruç tutmak

d)10 fakiri doyurmak

54.Ölü için yapılması gereken hazırlıklar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

a)Techiz

b)Teşyi

c)Tekfin

d)Defin

55.Kadın ve erkek için sadece bir kat bezin bulunması halinde bu kefen hangi isimle adlandırılır?

a)Kefen-i sünnet

b)Kefen-i kerahat

c)Kefen-i zaruret

d)Kefen-i kifayet

56.Şafi Mezhebine göre hangi yemin çeşidi için kefaret gerekir?

a)Lağv-Ğamus

b)Sadece Ğamus

c)Sadece Mün’kaid

d)Ğamus-Mün’kaid

57.Kocanın dört ay veya daha fazka karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?

a)Zıhar

b)İla

c)Akid

d)Lian

58.Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınır?

a)1 Kişi b)2 Kişi c)15 Kişi d)15 Kişi

59.Namazda ruküden kalkarken, secdeye gitmeden önce iyice doğrulmaya ne denir?

a)Kavme

b)Celse

c)Tuma’nine

d)İntikal

60.Namazda imama uymaya ne denir?

a)İkamet b)Muktedi c)İktida d)irtida

61.Bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yere ne denir?

a)Vtan-i asli

b)Vatan-i ikamet

c)Vatan-i sükna

d)Vatan-i um

62.Aşağıdakilerden hangisi namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?

a)Kunut

b)Kade-i ahire

c)Kade-i ula

d)Tilavet secdesi

63.Oruç aşağıdaki aylardan hangiside Farz kılınmıştır?

a)Recep

b)Şaban

c)Şevval

d)Ramazan

64.Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halide kılınan namazı ifade eder?

a)İşrak

b)İstiska

c)Küsuf

d)Husuf

65.Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir

a)Kudum tavafı

b)Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması

c)Arefe gecesi Mina’da bulunmak

d)İhram namazı kılmak

66.Hendek savaşında müşriklerle beraber olup müslümanları arkadan vuran yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)HayberKabilesi

b)Beni Nadir Kabilesi

c)Kaynuka Kabilesi

d)Kureyza Kabilesi

67.Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en son katıldığı Gazve hangisidir?

a)Tebük

B)Sıffın

c)Yemame

d)Beni Mustlik

68.Peygamber Efendimiz (s.a.v) i Taif dönüşünde aşağıdakilerden hangisi O nu himaye etmiştir?

a)Ebu Leheb

b)Ebu Talib

c)Osman Bin. Affan

d)Mut’im Bin Adiy

69.Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz (s.a.v.) ile süt kardeşi değildir?

a)Hz .Hamza

b)Hz. Şeyma

c)Hz. Üneyse

d)Süheybe

70. Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
a) Abbas
b) Hamza
c) Zübeyr
d) Ebu Talib

71.Efendimiz (s.a.v.) Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?
a) Hz.Hamza

b) Hz.Ömer
c) Zeyd b. Harise
d) Abdurrahman b. Avf

72.Efendimiz (s.a.av) Medine’ye hicret ederken yanında kim vardı?

a)Hz. ömer

b)Hz. Ebubekir

c)Hz. Osman

d)Hz. Ali

73.Hudeybiye Antlaşması aşağıdakiden hangi Biatla gerçekleşmiştir?

a)Akabe biatı

b)Medine biatı

c)Rıdvan biatı

d)Mekke biatı

74.Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşama görevine ne denir?

a)Hicabe

b)Liva

c)Sikaye

d)Rifade

75.Peygamberimiz döneminde yaşadığı halde O’nu göremeyene ne denir?

a)Muhadram

b)Mahrum

c)Tabiin

d)Mevali

76.Efendimiz (s.a.v.)’ in ceneze namazını kim kıldırmıştır?

a)Hz. Ali

b)Hz. Ömer

c)Hz. Ebubekir

d)Herkes ayrı ayrı tek tek kılmıştır

77.Aşağıdakilerden hangisi Aşere-i Mübeşşere’den değildir?

a)Sa’d Ebi Vakkas

b)Talha bin Ubeydullah

c)Abdurrahman bin Avf.

d)Sa’d bin Muaz

78. Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?
a) Halime
b)Ümmü Ayman
c) Ümmü Seleme

d) Zeynep

79.Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
a) Ebu Süfyan
b) Ebu Cehil
c)Ümeyye Bin Halef
d)Ebu Leheb

80.Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye hangi sureyi okutmuştur?
A)Mü’min Sûresi
B)Meryem Sûresi
C)Zümer Sûresi
D)Kamer Sûresi

1.A 2.A 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 11.A 12.C 13.B 14.C 15.C 16.D 17.D 18.B 19.C 20.B 21.B 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.C 28.D 29.A 30.D 31.B 32.A 33.C 34.B 35.B 36.A 37.B 38.A 39.A 40.D 41.C 42.B 43.C 44.C 45.D 46.C 47.B 48.A 49.B 50.C 51.B 52.C 53.B 54.A 55.C 56.D 57.B 58.A 59.A 60.C 61.C 62.B 63.B 64.C 65.D 66.D 67.A 68.D 69.D 70.C 71.C 72.B 73.C 74.B 75.A 76.D 77.D 78.B 79.C 80.B
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı) Abdulmelik Fıkıh 8 11 Mayıs 2018 13:01
yeterlilik deneme sınavı aslıı Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 04 Nisan 2018 11:13
Yeterlilik Deneme Sınavı Ravza'm Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 03 Aralık 2016 16:32
2013 yeterlilik sınavı deneme test soruları NURULLAH. Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 19 03 Aralık 2016 16:31
Diyanetin Yeterlilik Deneme Sınavı Medineweb Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 08 Şubat 2013 00:11

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284