Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Deneme Sınavlar/Paylaşımlar

Konu Bilgisi: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  02-14-2013 (22:46 PM), Konuya Son Cevap : 02-02-2018 (9:28 AM). Konuya 7 Mesaj yazıldı

User Tag List

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen Medineweb
  • 1 Beğenen Mihrinaz
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 02-14-2013, 22:46 PM   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: Feb 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:31
Mesaj: 5.139
Konular: 821
Beğenildi:262
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Yeterlilik Deneme Sınavı

Yeterlilik Deneme Sınavı

DENEME TESTİ 1
1- Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdigi tüm seyleri kalp ile kabuledip dil ile tasdik etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygundur?
a) İslam b) İman c) İtikad d) Salih Amel
2- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmüüzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
a) İcma-i Ümmet b) Kıyas c) İstihsan d) Fakih
3- İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
a) Tarikat b) Tasavvuf c) Cemaat d) Mezhep
4- Allah (c.c)’ın Zati Sıfatlarından olup ,yaratıcının şekil ve şimal tasvir etmenin insanı dinden çıkaracağını bütün mükellefler bilmektedir.O’nun varlığı yaratılmışların hiç birine benzemez anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıyam bi nefsihi b) Kudret c) Muhalefetün Lil Havadis d) Kıdem
5-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
a) Sitretül Münteha b) Beytül Ma’mur c) Beytül İzze d) Beytül Makdis
6- Aşağıdakilerden hangisi Subuti Sıfatlardandır?
a) Hayat b) Vücud c) Beka d)Kıyam binefsihi
7- İnanç bakımından insanların gösterildiği kategori hangisinde doğru verilmiştir?
a) Müslüman- Müşrik –Münafık b) Müslüman – Kafir- Münafık c) Mü’min- Münafık- Kafir d) Mü’min- Müşrik- Münafık
8- Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
a) Kiramen Katibin b) Malik c) Rıdvan d) İlliyyun Melekleri
9- Peygamberlerin kendilerine has sıfatları vardır.’’ Üstün akıl ve zekaya sahip olmak’’ anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsmet b) Fetanet c) Tebliğ d) Sıdk
10- Peygamber olacak şahsın henüz daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a) Mucize b)Keramet c)Meunet d) İrhas
11- Allah'a tam olarak itaat eden veya en azından iradelerini itaat yolunda azamî derecede kullanan kullar olduğu gibi; Allah'a isyanda, İslâm'a, dolayı-sıyla hakka, adalete, insaniyete, kısaca Allah'a kul olmaya karşı çıkışta ölçü tanımayan kişiler de vardır. Bu iki gruptan birinciler Allah'ın velilerini oluştururken, ikinci grubu ise, ins ve cin şeytanlarının kendilerine sürekli olarak İslâm'a ve müslümanlara karşı çıkmayı 'vahyettiği', gizli gizli fısıldadığı Şeytan'ın velileri oluşturmaktadır. Allah, velîlerine zaman zaman ikramlarda bulunur; Kâinatın işleyişinde kudretine perde yaptığı sebepleri onlar için bir derece ortadan kaldırıp, normal sıradan insanlara olağanüstü gelen bazı fiilleri veli kullarının elinde yaratır; bu tür ikramlara İslâmî terminolojide' kerâmet' denmektedir ki, en büyük kerâmet de Sırat-ı Müstakim üzerinde sapmadan gidebilmektir. Allah'a isyanda çok ileri giden insanların, Allah'ın kendilerine verdiği mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanların daha da artırmaları olarak ifade edilen ne anlama gelir?
a) İstidrac b) Keramet c) İhtiras d) İrhas
12 “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangi-sinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Eşariye Ekolü b) Maturidiye Ekolü c) Mutezile Ekolü d) Cebriye Ekolü
13- Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli İrade b) Hür İrade c) Cüzi İrade b) İlahi İrade
14-Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gelmiştir?
a) Hz.Musa b) Hz.Davud c) Hz. İsa d) Hz. Şit
15- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-gisi doğru olarak tamamlar?
a) Ahkamı İslamiyye b) Zaruratı Diniye c) Şeairi Diniye d) Mebadi-i Fıkhıyye
16- Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıda-kilerden hangisidir?
a) Beytül İzze b) Beytül Kalem c) Mescid- Haram d) Mescid-i Aksa
17- Namazın vaciplerinden birini kasden terk eden biri ne yapar?
a)Sehiv secdesi yapar b) Hiç bir şey yapmaz c) Namazı yeniden kılar d) Sadece terk ettiği vacibi yerine getirir.
18- Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
a) Selamdan sonra secdeyi kaza eder. b) Olduğu gibi namazı bitirir c) Namazı yeniden kılar. d) Sehiv secdesi yapar.
19- Cuma namazı kadınlara farz değil,öyle olmasına rağmen sohbet,mukabele veya hutbe dinlemek için camiye gelen kadınlar o günkü öğle namazını nasıl kılarlar?
a) İmam’ın Cuma namazını kıldırmasını beklerler. b) İmam’a uyup Cuma namazlarını kılarlar o günkü vakit namazı üzerlerinden düşer.
c) İmam Cuma kılarken onlarda tek tek öğle namazı kılarlar. d) Kadınlar kendi aralarından birini imam seçip öğle namazını kılarlar. ,
20- Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.Aşağıdakilerden hangisi onlardan değildir?
a) Nefsi Raziye b) Nefsi Şaziye c) Nefsi Safiye ( Kamile) d) Nefsi Emare
21- Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdullah b. Mesud c) Zeyd b.Sabit d) Ali b. Ebi Talip
22- “Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayanifadelerle ilgili ilme……denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?
a) Müşkilül Kur’an b) Emsalül Kur’an c)İrabül Kur’an d) Mübhematül Kur’an
23 -“Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşkil b) Mücmel c)Müteşabih d) Nezair
24 - Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhretbulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ka’bul Ahbar b)Ebu Hüreyye c)Abdullah b. Ömer d) Abdurrahman b.Avf
25 - Aşağıdakilerden hangisi Mekki sürelerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın birliği başta olmak üzere , itikat ve ahretle ilgili iman esasarı işlenmiştir. b) Kısa ve vecizdir.
c) Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esasları işlemiştir. d) Şirk ve putperestliğe karşı ve kesin tavır alınmıştır.
26 - Aşağıdakilerden hangisi Dini, Manevi üstünlüğü ve saygınlığı olan mukaddeslerden değildir?
a) Allah’ü Teala b) Kitaplar,Mabetler, Alimler c) Peygamberler,Sahabeler d) Cinler
27 - Kadınların özel günleri olan hayız müddeti en az ve en çok kaç gündür Şafii ve Hanefilere göre birlikte verilmiştir?
Hanefilerde Şafilerde
a) 6-10 gün 2-5 gün.
b) 3-10 gün 1-15 gün.
c) 3-11 gün 3-7 gün
d) 6-10 gün 3-10 gün
28 - Abdest’in Farz,vacib ve mendup olmak üzere üç çeşidi vardır; aşağıdakilerden hangisi Vacib olan abdest çeşididir?
a) Namaz kılmak için alınan abdest b) Kabe’yi tavaf etmek için alınan abdest
c) Kur’an-ı Kerim okumak ve el sürmek için alınan abdest d) Abdestli uyumak için alınan abdest
29 - Aşağıdakilerden hangisi Hutbenin şartlarından değildir?
a)Cemaat huzurunda okumak(en az1-2 kişi) b)Namazdan evvel okumak c) İki rekat farz olan Cuma namazı kılındıktan sonra okumak d)Hutbe niyeti ile okumak
30 – İnsanlar bu dünyadaki ömrünü bitirince ebedi istirahatgahına gidecek,tabii gitmeden önce bir takım hizmetler yapılacak bunlardan biriside gasliyeden sonra kefenlemek üç türlü kefen vardır.Kefeni Sünnet, kefeni Kifayet, Kefeni zaruret dir.Kefeni Kifayette erkek ve kadınasarılan kefenin kaç çeşittir?
a) Erkek için İzar-Lifafe olmak üzere 2 ; Kadın için İzar- Lifafe—Baş örtüsü olmak üzere 3tür. b) Erkek için İzar olmak üzere 1 ; Kadınlar için İzar – Lifafe olmak üzere 2 dir.
c) Erkekler için İzar- lifafe –Kamis ;Kadınlar için Kamis-İzar-Lifafe-Baş örtüsü-Göğüs örtüsü. d) Erkekler için Kamis 1 ; Kadınlar için Himar ve Dir 2 dir
31 - Beş vakit namazlardan evvel ve sonra kılınan namazlara verilen ad nedir?
a) Regaib b)Revatib c) Müstehap d) Mübah
32 - Cemaatla namaz kılarken İmamın abdestinin bozulması üzerine imamın yerine cemaatten birinin geçmesine ne ad verilir?
a) İstibdal b) Tevkil c) Tebdilk d) İstihlaf
33 – Akşam namazının son rükusunda imama yetişen kişi namazını tamamlarken nasıl kılması gerekir?
a) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz b İmamla birlikte selam verir. c) İki rekat kılar ve bu rekatların her birinde tahiyyata oturur. d) Bir rekat tamamlar
34 - Cuma namazı hicretin başlangıcında Peygamberimizin Mekkeden Medineye hicreti sırasında farz kılınmış Peygamberimizde ilk Cuma namazını o zaman kılmıştır.Neresidir ilk cumanın kılındığı yer?
a) Sevr Mağarasında b) Ben-i Kaynüka vadisinde c) Mescidi Nebevide d) Ranuna Vadisinde
35 – Üç aylar dan olan ve Mü’minlerin ayı olarak isimlendirilen bizden önceki ümmetlerede farz olmuş Biz Ümmet-i Muhammede Ramazan orucunun farz olması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Hicretten 1,5 yıl sonra şaban ayının 10 unda b) Hicretten bir yıl önce Şaban ayının 15.de
c)Hicretten 1,5 yıl sonra Şaban ayının 20 ıinde d) Hicretten 2 yıl sonra Şaban ayının 12 inde
36 - Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran
37 - -Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye
38 - Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye
39 - Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir?
a) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel
40 - “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Mufassal b) Mesâni c) Miun d) Zammı sure

41 - Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek c) Müzdelife vakfesini yapmak d) Tavaf namazı kılmak


42 - Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac c) Kıran haccı d) Temettu haccı
43 - Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek b) Dil ile niyet etmek c) İhram yasaklarına riayet etmek d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak


44 - Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak c) Taşları sağ el ile atmak d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

45 - Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması


46 - Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak c) Vakfeyi niyet ederek yapmak d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

47 - Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak b) Arafat vakfesini yapmış olmak c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek

48 - Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir b) Dem gerekir c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez49 - Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

50 - “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım51 - Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır. b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır. d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.

52 - Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

53 - Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır

54 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir


55 - “Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer b-Hacın vaciplerinde c-Haccın sünnetlerinden d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer

56 - Hac zamanı Arafat’ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife’de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.Arafatta öğle ile ikindinin birlikte kılınmasına ve akşam ile yatsı nın birlikte kılınmasına verilen adlar Arafat- Müzdelife sırasına doğru yazılmıştır?
a) Cem-i Muakkir- Cemi-i ahir b) Cemi-i Evvel- Cemi Ahir c) Cemii Takdim- Cemii Tehir d) Kanunu Evvel-Kanunu Ahir
57 - Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okumasının hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c)Müstehap d) Vacib
58 - Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i Ula = birinci oturuş” denir. Bu oturuşun hükmü nedir?
a) Sünnet-i Müekkede b) Vacib c) Farz d) Sünnet-i Gayri Müekkede
59 - Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar). Ellerin kulaklara yada omuz hizasına kaldırmanın hükmü nedir?
a) Sünnet b) Vacib c) Farz d) Farz-ı Kifaye
60 - . Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demek olan kelime hangisidir?
a) Hadr b)Tertil c) Zelletü’l kari d) Garibül Kur’an
61 - Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?

a ) Cennet-i Kübra b) Cennet-i Adn c) Cennet-i Huld d) Cenneti’n Naim

62 - Asağıdakilerden hangisi "tefsir" kelimesinin anlamların* dan biri değildir?

a) Tercüme etmek b) Açmak c) İzah etmek d) Beyan etmek
63 - Kuran'dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sıra*sı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat- Zebur-İncil
64 - Kur'ân'da ismi geçtiği halde peygamber mi yoksa veli mi oldukları konusunda âlimler arasında fikir ayrılığı bulunan*lar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud c) Zülkameyn, Elyesa, İdris d) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

65 - Aşağıdakiierden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) Nisa, 4/176 b) Bakara, 2/219 c) Bakara, 2/222 d) Bakara, 2/2 İ 7
66 - "Sebu'l-Mesâni" aşağıdaki surelerden hangisinin diğer adıdır?
a) Felak b) İhlâs c) Al-i İmrân d) Fatiha
67 - Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdaki-lerden hangileridir?
a) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. EbîTâlib b) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa'd b. Muaz c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus'ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer d) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit
68 – Müşriklerin toplandıkları evin adı da olur.peygamberimizi öldürme kararının alındığı ,müşriklerin hükümet konaklarının adı nedir?
a) Darul Erkam b) Darul ebu Süfyan c) Darun-Nedve d) Ebu cehil Evi
69 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın adı nedir?
a) Sevr Mağarası b) Hira Mağarası c) Uhud Mağarası d) Ömer dağı
70 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
a) El-Ebva (Veddan) Gazvesi. b) Zûemer (Gatafân) Gazvesi c) Hamrâülesed Gazvesi d) Bedrü’l-mev‘id Gazvesi
71 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdukllah b.Revaha c) Abdullah Bin Cahş d) Ali b. Ebu Talib
72 - Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
a) Ebu Cehil, b) Utbe Bin Rabia c) Ubey Bin Halef d) Ümeyye Bin Halef
73 - Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
a) Buvât Gazvesi b) Mute Gazvesi C) Tebük Gazvesi d) Beni Kurayza Gazvesi
74 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
a) Müseylemetül Kezzap b) Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul c) Nadir b. Haris d) Ümeyyye b. Halef
75 - Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
a) Ali b. Ebu Talip savaşa gitsin b) Hz.Halid b. Velid savaşa gitsin c) Ebû Ubeyde b. Cerrâh d) Üsame Bin Zeyd (r.a.) (Üsame’nin ordusu cihada gitsin)
fatmabalci19 beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 84 8118 05-23-2015 20:53 PM
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2103 05-10-2015 15:16 PM
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1234 05-10-2015 15:13 PM
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 3350 04-30-2015 13:29 PM
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 1455 04-19-2015 14:45 PM

Alt 02-14-2013, 22:47 PM   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: Feb 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:31
Mesaj: 5.139
Konular: 821
Beğenildi:262
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı
1 –B 2 –A 3 –D 4 –C 5 –B 6 –A 7 – C 8 –D 9 –B 10 –D 11 –A
12 –B 13 –C 14 –D 15 –B 16 –A 17 –C 18 –A 19 –B 20 –B 21 –C 22 –A
23 –D 24 –A 25 –C 26 –D 27 –B 28 –B 29 –C 30 –A 31 –B 32 –D 33 –C
34 –D 35 –A 36 –D 37 –B 38 –B 39 –A 40 –C 41 –C 42 –B 43 –B 44 –C
45-B 46 –B 47 –D 48 –A 49 –B 50 –B 51 –A 52 –D 53 –D 54 –C 55 –A
56 –C 57 –D 58 –B 59 –A 60 –C 61 –A 62 –A 63 –D 64 –D 65 –A 66 –D
67 –B 68 –C 69 –A 70 –A 71 –C 72 –C 73 –B 74 –A 75 –D
Alıntı ile Cevapla
Alt 02-23-2013, 8:19 AM   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:Bismail isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21688
Üyelik T.: Nov 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 3
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

teşekkürler sağolun...
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-13-2013, 18:00 PM   Mesaj No:4
Medineweb Acemi Üyesi
Zeynep Elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Zeynep Elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 24751
Üyelik T.: Jan 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:26
Mesaj: 31
Konular: 3
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Allah razı olsun güzel kardeşim emeğin için.
Zaman daraldıkça heyccan basıyor her şey birbirine karışıyoruzgn
__________________Allahım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle,hakkımda hayırlı olanı da gönlüme razı eyle amin...
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-13-2013, 18:41 PM   Mesaj No:5
Medineweb Üyesi
isimyok - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:isimyok isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16614
Üyelik T.: Feb 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 64
Konular: 1
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Alıntı:
Zeynep Elif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Allah razı olsun güzel kardeşim emeğin için.
Zaman daraldıkça heyccan basıyor her şey birbirine karışıyoruzgn
aynısı banada oluyo o kadar biriktiki herşey çalışmayı azalttım bende,konular birbirinie karışıyo inş. geçeriz
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-13-2013, 23:04 PM   Mesaj No:6
Medineweb Acemi Üyesi
Zeynep Elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Zeynep Elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 24751
Üyelik T.: Jan 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:26
Mesaj: 31
Konular: 3
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Yeterlilik Deneme Sınavı

Alıntı:
isimyok Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
aynısı banada oluyo o kadar biriktiki herşey çalışmayı azalttım bende,konular birbirinie karışıyo inş. geçeriz

İnş.kardeşim..
__________________Allahım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle,hakkımda hayırlı olanı da gönlüme razı eyle amin...
Alıntı ile Cevapla
Alt 12-03-2016, 16:31 PM   Mesaj No:7
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: Nov 2011
Arkadaşları:64
Cinsiyet:bayan
Memleket:Trabzon
Yaş:38
Mesaj: 7.545
Konular: 481
Beğenildi:5631
Beğendi:4037
Takdirleri:2259
Takdir Et:
Standart

buyurun arkadaşlar...
mehmet akif2 beğendi.
__________________

《 " Lâ Edrî " Nısfu'l-İlm 》

Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2018, 9:28 AM   Mesaj No:8
Medineweb Üyesi
fatmabalci19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:fatmabalci19 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 57235
Üyelik T.: Mar 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 53
Konular: 0
Beğenildi:38
Beğendi:304
Takdirleri:60
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Medineweb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
DENEME TESTİ 1
1- Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdigi tüm seyleri kalp ile kabuledip dil ile tasdik etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygundur?
a) İslam b) İman c) İtikad d) Salih Amel
2- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmüüzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
a) İcma-i Ümmet b) Kıyas c) İstihsan d) Fakih
3- İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
a) Tarikat b) Tasavvuf c) Cemaat d) Mezhep
4- Allah (c.c)’ın Zati Sıfatlarından olup ,yaratıcının şekil ve şimal tasvir etmenin insanı dinden çıkaracağını bütün mükellefler bilmektedir.O’nun varlığı yaratılmışların hiç birine benzemez anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıyam bi nefsihi b) Kudret c) Muhalefetün Lil Havadis d) Kıdem
5-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
a) Sitretül Münteha b) Beytül Ma’mur c) Beytül İzze d) Beytül Makdis
6- Aşağıdakilerden hangisi Subuti Sıfatlardandır?
a) Hayat b) Vücud c) Beka d)Kıyam binefsihi
7- İnanç bakımından insanların gösterildiği kategori hangisinde doğru verilmiştir?
a) Müslüman- Müşrik –Münafık b) Müslüman – Kafir- Münafık c) Mü’min- Münafık- Kafir d) Mü’min- Müşrik- Münafık
8- Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
a) Kiramen Katibin b) Malik c) Rıdvan d) İlliyyun Melekleri
9- Peygamberlerin kendilerine has sıfatları vardır.’’ Üstün akıl ve zekaya sahip olmak’’ anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsmet b) Fetanet c) Tebliğ d) Sıdk
10- Peygamber olacak şahsın henüz daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a) Mucize b)Keramet c)Meunet d) İrhas
11- Allah'a tam olarak itaat eden veya en azından iradelerini itaat yolunda azamî derecede kullanan kullar olduğu gibi; Allah'a isyanda, İslâm'a, dolayı-sıyla hakka, adalete, insaniyete, kısaca Allah'a kul olmaya karşı çıkışta ölçü tanımayan kişiler de vardır. Bu iki gruptan birinciler Allah'ın velilerini oluştururken, ikinci grubu ise, ins ve cin şeytanlarının kendilerine sürekli olarak İslâm'a ve müslümanlara karşı çıkmayı 'vahyettiği', gizli gizli fısıldadığı Şeytan'ın velileri oluşturmaktadır. Allah, velîlerine zaman zaman ikramlarda bulunur; Kâinatın işleyişinde kudretine perde yaptığı sebepleri onlar için bir derece ortadan kaldırıp, normal sıradan insanlara olağanüstü gelen bazı fiilleri veli kullarının elinde yaratır; bu tür ikramlara İslâmî terminolojide' kerâmet' denmektedir ki, en büyük kerâmet de Sırat-ı Müstakim üzerinde sapmadan gidebilmektir. Allah'a isyanda çok ileri giden insanların, Allah'ın kendilerine verdiği mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanların daha da artırmaları olarak ifade edilen ne anlama gelir?
a) İstidrac b) Keramet c) İhtiras d) İrhas
12 “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangi-sinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Eşariye Ekolü b) Maturidiye Ekolü c) Mutezile Ekolü d) Cebriye Ekolü
13- Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli İrade b) Hür İrade c) Cüzi İrade b) İlahi İrade
14-Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gelmiştir?
a) Hz.Musa b) Hz.Davud c) Hz. İsa d) Hz. Şit
15- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-gisi doğru olarak tamamlar?
a) Ahkamı İslamiyye b) Zaruratı Diniye c) Şeairi Diniye d) Mebadi-i Fıkhıyye
16- Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıda-kilerden hangisidir?
a) Beytül İzze b) Beytül Kalem c) Mescid- Haram d) Mescid-i Aksa
17- Namazın vaciplerinden birini kasden terk eden biri ne yapar?
a)Sehiv secdesi yapar b) Hiç bir şey yapmaz c) Namazı yeniden kılar d) Sadece terk ettiği vacibi yerine getirir.
18- Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
a) Selamdan sonra secdeyi kaza eder. b) Olduğu gibi namazı bitirir c) Namazı yeniden kılar. d) Sehiv secdesi yapar.
19- Cuma namazı kadınlara farz değil,öyle olmasına rağmen sohbet,mukabele veya hutbe dinlemek için camiye gelen kadınlar o günkü öğle namazını nasıl kılarlar?
a) İmam’ın Cuma namazını kıldırmasını beklerler. b) İmam’a uyup Cuma namazlarını kılarlar o günkü vakit namazı üzerlerinden düşer.
c) İmam Cuma kılarken onlarda tek tek öğle namazı kılarlar. d) Kadınlar kendi aralarından birini imam seçip öğle namazını kılarlar. ,
20- Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.Aşağıdakilerden hangisi onlardan değildir?
a) Nefsi Raziye b) Nefsi Şaziye c) Nefsi Safiye ( Kamile) d) Nefsi Emare
21- Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdullah b. Mesud c) Zeyd b.Sabit d) Ali b. Ebi Talip
22- “Kur'an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayanifadelerle ilgili ilme……denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?
a) Müşkilül Kur’an b) Emsalül Kur’an c)İrabül Kur’an d) Mübhematül Kur’an
23 -“Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşkil b) Mücmel c)Müteşabih d) Nezair
24 - Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhretbulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ka’bul Ahbar b)Ebu Hüreyye c)Abdullah b. Ömer d) Abdurrahman b.Avf
25 - Aşağıdakilerden hangisi Mekki sürelerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın birliği başta olmak üzere , itikat ve ahretle ilgili iman esasarı işlenmiştir. b) Kısa ve vecizdir.
c) Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esasları işlemiştir. d) Şirk ve putperestliğe karşı ve kesin tavır alınmıştır.
26 - Aşağıdakilerden hangisi Dini, Manevi üstünlüğü ve saygınlığı olan mukaddeslerden değildir?
a) Allah’ü Teala b) Kitaplar,Mabetler, Alimler c) Peygamberler,Sahabeler d) Cinler
27 - Kadınların özel günleri olan hayız müddeti en az ve en çok kaç gündür Şafii ve Hanefilere göre birlikte verilmiştir?
Hanefilerde Şafilerde
a) 6-10 gün 2-5 gün.
b) 3-10 gün 1-15 gün.
c) 3-11 gün 3-7 gün
d) 6-10 gün 3-10 gün
28 - Abdest’in Farz,vacib ve mendup olmak üzere üç çeşidi vardır; aşağıdakilerden hangisi Vacib olan abdest çeşididir?
a) Namaz kılmak için alınan abdest b) Kabe’yi tavaf etmek için alınan abdest
c) Kur’an-ı Kerim okumak ve el sürmek için alınan abdest d) Abdestli uyumak için alınan abdest
29 - Aşağıdakilerden hangisi Hutbenin şartlarından değildir?
a)Cemaat huzurunda okumak(en az1-2 kişi) b)Namazdan evvel okumak c) İki rekat farz olan Cuma namazı kılındıktan sonra okumak d)Hutbe niyeti ile okumak
30 – İnsanlar bu dünyadaki ömrünü bitirince ebedi istirahatgahına gidecek,tabii gitmeden önce bir takım hizmetler yapılacak bunlardan biriside gasliyeden sonra kefenlemek üç türlü kefen vardır.Kefeni Sünnet, kefeni Kifayet, Kefeni zaruret dir.Kefeni Kifayette erkek ve kadınasarılan kefenin kaç çeşittir?
a) Erkek için İzar-Lifafe olmak üzere 2 ; Kadın için İzar- Lifafe—Baş örtüsü olmak üzere 3tür. b) Erkek için İzar olmak üzere 1 ; Kadınlar için İzar – Lifafe olmak üzere 2 dir.
c) Erkekler için İzar- lifafe –Kamis ;Kadınlar için Kamis-İzar-Lifafe-Baş örtüsü-Göğüs örtüsü. d) Erkekler için Kamis 1 ; Kadınlar için Himar ve Dir 2 dir
31 - Beş vakit namazlardan evvel ve sonra kılınan namazlara verilen ad nedir?
a) Regaib b)Revatib c) Müstehap d) Mübah
32 - Cemaatla namaz kılarken İmamın abdestinin bozulması üzerine imamın yerine cemaatten birinin geçmesine ne ad verilir?
a) İstibdal b) Tevkil c) Tebdilk d) İstihlaf
33 – Akşam namazının son rükusunda imama yetişen kişi namazını tamamlarken nasıl kılması gerekir?
a) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz b İmamla birlikte selam verir. c) İki rekat kılar ve bu rekatların her birinde tahiyyata oturur. d) Bir rekat tamamlar
34 - Cuma namazı hicretin başlangıcında Peygamberimizin Mekkeden Medineye hicreti sırasında farz kılınmış Peygamberimizde ilk Cuma namazını o zaman kılmıştır.Neresidir ilk cumanın kılındığı yer?
a) Sevr Mağarasında b) Ben-i Kaynüka vadisinde c) Mescidi Nebevide d) Ranuna Vadisinde
35 – Üç aylar dan olan ve Mü’minlerin ayı olarak isimlendirilen bizden önceki ümmetlerede farz olmuş Biz Ümmet-i Muhammede Ramazan orucunun farz olması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Hicretten 1,5 yıl sonra şaban ayının 10 unda b) Hicretten bir yıl önce Şaban ayının 15.de
c)Hicretten 1,5 yıl sonra Şaban ayının 20 ıinde d) Hicretten 2 yıl sonra Şaban ayının 12 inde
36 - Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran
37 - -Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye
38 - Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye
39 - Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir?
a) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel
40 - “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Mufassal b) Mesâni c) Miun d) Zammı sure

41 - Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek c) Müzdelife vakfesini yapmak d) Tavaf namazı kılmak


42 - Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac c) Kıran haccı d) Temettu haccı
43 - Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek b) Dil ile niyet etmek c) İhram yasaklarına riayet etmek d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak


44 - Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak c) Taşları sağ el ile atmak d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

45 - Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması


46 - Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak c) Vakfeyi niyet ederek yapmak d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

47 - Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak b) Arafat vakfesini yapmış olmak c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek

48 - Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir b) Dem gerekir c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez49 - Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

50 - “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım51 - Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır. b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır. d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.

52 - Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

53 - Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır

54 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir


55 - “Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer b-Hacın vaciplerinde c-Haccın sünnetlerinden d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer

56 - Hac zamanı Arafat’ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife’de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.Arafatta öğle ile ikindinin birlikte kılınmasına ve akşam ile yatsı nın birlikte kılınmasına verilen adlar Arafat- Müzdelife sırasına doğru yazılmıştır?
a) Cem-i Muakkir- Cemi-i ahir b) Cemi-i Evvel- Cemi Ahir c) Cemii Takdim- Cemii Tehir d) Kanunu Evvel-Kanunu Ahir
57 - Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okumasının hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c)Müstehap d) Vacib
58 - Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i Ula = birinci oturuş” denir. Bu oturuşun hükmü nedir?
a) Sünnet-i Müekkede b) Vacib c) Farz d) Sünnet-i Gayri Müekkede
59 - Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar). Ellerin kulaklara yada omuz hizasına kaldırmanın hükmü nedir?
a) Sünnet b) Vacib c) Farz d) Farz-ı Kifaye
60 - . Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demek olan kelime hangisidir?
a) Hadr b)Tertil c) Zelletü’l kari d) Garibül Kur’an
61 - Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?

a ) Cennet-i Kübra b) Cennet-i Adn c) Cennet-i Huld d) Cenneti’n Naim

62 - Asağıdakilerden hangisi "tefsir" kelimesinin anlamların* dan biri değildir?

a) Tercüme etmek b) Açmak c) İzah etmek d) Beyan etmek
63 - Kuran'dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sıra*sı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat- Zebur-İncil
64 - Kur'ân'da ismi geçtiği halde peygamber mi yoksa veli mi oldukları konusunda âlimler arasında fikir ayrılığı bulunan*lar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud c) Zülkameyn, Elyesa, İdris d) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

65 - Aşağıdakiierden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) Nisa, 4/176 b) Bakara, 2/219 c) Bakara, 2/222 d) Bakara, 2/2 İ 7
66 - "Sebu'l-Mesâni" aşağıdaki surelerden hangisinin diğer adıdır?
a) Felak b) İhlâs c) Al-i İmrân d) Fatiha
67 - Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdaki-lerden hangileridir?
a) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. EbîTâlib b) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa'd b. Muaz c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus'ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer d) Mus'ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit
68 – Müşriklerin toplandıkları evin adı da olur.peygamberimizi öldürme kararının alındığı ,müşriklerin hükümet konaklarının adı nedir?
a) Darul Erkam b) Darul ebu Süfyan c) Darun-Nedve d) Ebu cehil Evi
69 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın adı nedir?
a) Sevr Mağarası b) Hira Mağarası c) Uhud Mağarası d) Ömer dağı
70 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
a) El-Ebva (Veddan) Gazvesi. b) Zûemer (Gatafân) Gazvesi c) Hamrâülesed Gazvesi d) Bedrü’l-mev‘id Gazvesi
71 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdukllah b.Revaha c) Abdullah Bin Cahş d) Ali b. Ebu Talib
72 - Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
a) Ebu Cehil, b) Utbe Bin Rabia c) Ubey Bin Halef d) Ümeyye Bin Halef
73 - Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
a) Buvât Gazvesi b) Mute Gazvesi C) Tebük Gazvesi d) Beni Kurayza Gazvesi
74 - Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
a) Müseylemetül Kezzap b) Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul c) Nadir b. Haris d) Ümeyyye b. Halef
75 - Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
a) Ali b. Ebu Talip savaşa gitsin b) Hz.Halid b. Velid savaşa gitsin c) Ebû Ubeyde b. Cerrâh d) Üsame Bin Zeyd (r.a.) (Üsame’nin ordusu cihada gitsin)
Hocam 51 sorunun cevabı AA demissiniz ama yanlışlık var mı?

GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı) Abdulmelik Fıkıh 8 05-11-2018 13:01 PM
yeterlilik deneme sınavı aslıı Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 04-04-2018 11:13 AM
Yeterlilik Deneme Sınavı Ravza'm Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 12-03-2016 16:32 PM
2013 yeterlilik sınavı deneme test soruları NURULLAH. Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 19 12-03-2016 16:31 PM
Diyanetin Yeterlilik Deneme Sınavı Medineweb Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 02-08-2013 0:11 AM

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270