Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Deneme Sınavlar/Paylaşımlar

Konu Kimliği: Konu Sahibi Ravza'm,Açılış Tarihi:  07 Mart 2013 (20:50), Konuya Son Cevap : 03 Aralık 2016 (16:32). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen Mihrinaz
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 07 Mart 2013, 20:50   Mesaj No:1
Medineweb Paylaşımcı Üyesi
Ravza'm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Ravza'm isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14629
Üyelik T.: 18 Kasım 2011
Arkadaşları:24
Cinsiyet:
Memleket:Sinop
Yaş:26
Mesaj: 362
Konular: 51
Beğenildi:35
Beğendi:0
Takdirleri:11
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Yeterlilik Deneme Sınavı

Yeterlilik Deneme Sınavı

YETERLİLİK SINAVI 1...DENEME
sınav süreniz 90 dakikadır.yanlış doğruyu götürmeyecektir.baraj puanı 70 dir..80 soruda en az 56 doğru cevab 70 puana tekabul eder..başarılar)

1) Revm hangi vecihte uygulanabilir?
A) Tûl
B) Tevessut
C) Kasr
D) Med yapılmaksızın

2)aşağıdakilerden hangisi cehr sıfatlarından değildir?
a) ى (ya)
b) ر (ra)
c) ق (kaf)
d) ف (fe

3) مَنْ شَكَرَ (men şekera). Burada hangi kural vardır
a)izhar
b)meddi tabi
c)ihfa
d)idğam

4)Harfi Medden sonra sebebi medden sukunü lazım gelirse hangi tecvid kaidesi olur ve hükmü nedir?
a- Meddi arız- Vacip
b- Meddi Lazım- Vacip
c- Meddi Arız- Caiz
d- Meddi Lin- Caiz

5): Meddi Munfasıl olan kelimeye asli med üzerine ilave etmenin hükmü nedir?
a- Vacip
b- Caiz
c- Caiz değil
d- Vacip değil

6) Sakin mimden sonra mim gelirse hangi tecvid kaidesi oluşur?
a- İdgamı misleyn
b- Meal Gunne
c- Mütecaniseyn
d) Bila Gunne

7)aşağıdakilerden hangisinde dudak izhar ı vardır
a) عَلِيمًا حَكيمًا (alimen hakimen)
b) صَنْوَا نٌ (sınvanun)
c) اَلْكتَابٌ (el kitabun)
d) لَكُمْ دِينِكُمْ (leküm diniküm)

8) aşağıdakilerden hangisinde tam idğam maal gunne vardır
a) وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ (ve rağdun ve berkun)
b) منْ رَاقٍ (min rakin)
c) كِتا بٌ مَرْقُو مٌ (kitabun merkümün)
d) علِيماً حَكِياً 8alimen hakimen)

9) aşağıdakilerden hangisinde ,meddi lazım,meddi arız, meddi meddi lin meddi muttasıl in hadr usulüne göre, uzatma miktarı ,sıraya uygun olarak hangisinde doğru verilmiştir
a) 2,1,2,1 elif miktarı
b)2,1,1,2 elif miktarı
c)1,1,1,2 elif miktarı
d)2,2,2,1 elif miktarı

10) ) hükmü ra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a)”ra” esreli bir harften sonra gelirse,kendisi sakin olup mukabilinde(sonrasında) istila harflerinden biri gelirse hem ince hem kalın okunur
b)ra sakin,kendisinden önce harfi lin olan “ya” gelirse ince okunur
c)ra ,kendinden önce esreli bir harften sonra gelirse,ve kendisinden sonra istila harflerinden biri gelirse kalın okunur
d)ra sakin,evvelinin esresi arızi olursa ince okunur

11) )aşağıdakilerden hangisi, tam olarak idğamı mütakaribeyn sebebidir?
a)mahreç ve sıfat yakınlığı
b)mahreç yakınlığı
c) sadece sıfat yakınlığı
d)mahreç ve sıfatların aynı olması

12) ) ما عَبَدْتُم (ma abedtüm)..buradaki kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a)genel anlamda kelimede ayrı ayrı düşünüldüğünde,hem kalkale,hem idğam ı mütecaniseyn vardır
b)kurallar gereği ,kalkale nin olduğu yerde idğam geçersiz olur.
c)kurallar gereği,idğamın olduğu yerde kalkale geçersiz olur
d) د ت (dal,te) harfleri bu iki kuralın bir arada olmasına sebep oluyor

13) )aşağıda vakıf işaretleriyle ilgili hangisi yanlıştır
a) ز (ze) vakfı mücevvezdir..vaslı evla ,vakfı caizdir
b) ص(sad) vakfı muharras dır.vaslı evla vakfı caizdir
c) ق (kaf) valsı evla,vakfı caizdir
d) قِفْ (kif)duranlamındadır,mutlaka durulması gerekir

14) )aşağıdakilerden hangisinde “asım” ın ravileri doğru verilmiştir
a)hafs, ----ebu Bekr şu’be
b)hafs -----halef
c)hallad----halef
d)rahv------kisai

15) )aşağıdakilerden hangisi tekrir sıfatıdır
a) د (dal)
b) س (sin)
c) م (mim)
d) ر (ra)

16) )aşağıdakilerden hangisinde sukun diğerlerine göre farklıdır?
a) لِلْمُتًّقِينْ (lil muttekin)
b) مِنْ خَوْفْ (min havf)
c) تَاْمُرُنِّى (te’murunni)
d) الْكَعْبَيْنْ (el kağbeyn)

17) ) اَلمص (elif lam mim sad) burada “sad” harfinde hangi kural vardır
a)meddi tabi
b)meddi lazımı harfi muhaffefe,
c)meddi lazımı harfi musakkale
d)meddi kelimei musakkale

18)) فِرْقَةٍ (firkatin) burada “ra “ nasıl okunur
a)kalın okunur
b)hem ince hem kalın okunur
c)ince okunur
d)hiçbiri
19) )aşağıdaki secavend harflerinden hangisi,bir konunun veya kıssanın bitip,yeni bir konu ve kıssanın başladığını ifade eder
a) ز (ze)
b) ج (cim)
c) ط (tı)
d) ع (ayn)

20)aşağdakilerden hangisi “ha’i sekte değildir
a) كِتابِيَهْ (kitabiyeh)
b) مَالِيَهْ (maliyeh)
c) خِيِفَتَهْ (hıfeteh)
d) حِسابِيَهْ (hısabiyeh

21) ) بِهِ (bihi)--- مِنْهُ (minhü)---- فِيهِ (fihi)… buradaki “ha” zamirlerinin durumu (soldan sağa doğru)hangisinde doğru verilmiştir
a)uzatılır---uzatılmaz-----uzatılır
b)uzatılır---uzatılır-----uzatılmaz
c)uzatılır----uzatılmaz-----uzatılmaz
d)uzatılmaz---,uzatılmaz----uzatılır

22) Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliğidir?

A-Helal ve haramlar
B-İbadetler
C-Sûre özellikleri
D)Tevhid inancı
23) -Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ulaştırma, iletme
B-Gizlice anlatma
C-aktarma
D-İşaret etme, imada bulunma

24) -Surelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-Sureler, Kur’an’ın bölümleridir
B-Sure kelimesi mevki,rütbe anlamına gelmektedir.
C-Surelerin isimleri vahiy ile belirlenmiştir
D-Kur’an’da 114 sure vardır

25) -Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?

A-Hicretin 25.yılında
B-Hicretin 13. yılında
C-Hicretin 18.yılında
D-Hicretin 20.yılında

26) -“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?

A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele

27) -İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?
A-İmam İbni Teymiyye
B-İmam Ebu Hanife
C-İmam Mâlik b.Enes
D-İmam Şafiî

28) -İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-Mürcie
B-Hariciler
C-maturidiyye
D-Kaderîyye

29) -“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?

A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili

30) 28-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A-Nefsi sıfatlar
B-Zati sıfatlar
C-Kadim sıfatlar
D-Selbî sıfatlar

31) -Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi tür vahiy ismi verilmiştir?
A-Vahy-i metlüv
B-Vahy-i gayri metlüv
C-İlham
D-Te’vil

32) Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?
A-Cennet-i Kübra
B-Cennet-i Adn
C-Cennet-i Huld
D-Cenneti’n Naim

33) Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı nedir?
A-Kabir
B-Mahşer
C-Mîzan
D-Cehennem

34) -İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı nedir?
A-Mâturidyye
B-Eş’ariyye
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye

35) -“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol hangisidir?
A-Mu’tezile
B-Caferiyye
C-Cebriye
D-Kaderiyye

36) Kullanılmış veya temiz ,fakat temizleyici olmayan sulara ne ad verilir?

A-Atık su
B-Tam su
C-Az su
D- Mâ-i müsta’mel

37) -Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler hangi tür sünnet grubuna girer?
A-Regaib Sünnet
B-Revatip Sünnet
C-Müekked sünnet
D-Gayrı müekked sünnet

38) 48-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer

39) -Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A-Vakit içinde okumak
B-Namazdan önce okumak
C-Abdestli olmak
D-Hutbe niyetiyle okumak

40) -İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya ne denir?
A-Cem’i Sûrî
B-Cem’i Takdim
C-Cem’i Tehir
D-Cem’i Kebîr

41)-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Sigara içmek orucu bozmaz
B-İlaç almak orucu bozmaz
C-Tuz yemek orucu bozmaz
D-Kan vermek orucu bozmaz

42)-Aşağıdakilerden hangisine zekât farz değildir?
A-Zengin olan Müslüman kişi
B-Ticari malı olup da malı artmayan kişi
C-Borcu olmayan yaşlı Müslüman
D-Akıl-baliğ olan Müslüman kadın

43)-Ehl-i hayvanlardan develerin zekât miktarı (nisabı) nedir?
A-7
B-6
C-4
D-5

44) -“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı nedir?

A-havelanül havl
B-temlik
C-havaici asliyye
D-Nisap miktarı

45) “Kullanılmayan mücevherat nisap miktarını aşıyorsa zekât verilir” hükmü hangi mezhebe aittir?
A-Şafiî
B-Zahiri
C-Hanbelî
D-Hanefi

46) -Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere ne denir?
A-Vakfe (vükuf)
B-Mikât
C-Yelemlem
D-Arafat

47) İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya ne denir?
A-Fevat
B-Hervele
C-Hedy
D-İhsar

48) -Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya ne denir?
A-Haset
B-Kıskançlık
C-Oylamak
D-Gıpta etmek

49) -“Gizli şirk” olarak nitelendirilen ahlâki kötülük hangisidir?
A-Nifak
B-Yalan
C-Kibir
D-Katl

50) -İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
A-Nikah-ı makt
B-Nikah-ı bedel
C-Nikah-ı mut’a
D-Nikah-ı şıgar

51) -“Fetretül vahy” ne demektir?
A-Hz.Muhammed’e ilk peygamberliğin verilmesi
B-Vahiy döneminin bitmesi
C-İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
D-İlk vahyin nazil olduğu gün
E-Vahiy meleği

52) -Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı nedir?
A-Muâhât
B-Müsâlaha
C-Bağlaşma
D-Kurrâ

53) -Hayber’in fethi hangi yıl gerçekleşmiştir?
A-6/627
B-7/628
C-8/629
D-9/630

54)-Ridde hareketleri hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
A-Hz.Ebu Bekir
B-Hz.Osman
C-Ömer b.Abdulaziz
D-Hz.Ali

55) Aşağıdakilerden hangisi orucun başlama zamanı değildir?
a- İmsak
b-Beyaz-ı Müsta’razi
c-Beyaz-ı Müstetil
d-Fecr-i Sadık

56) : Peygamberimiz bir hadislerinde;‘Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin: Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum…)’
Yukarıda ki hadis ve kılınan namaz şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a- Tövbe Namazı
b- İstihare Namazı
c- Duha Namazı
d- Şükür Namazı
57): Aşağıdakilerden hangisi müstakil vacip grubunda yer almaz?
a- Vitir Namazı
b- Tavaf Namazı
c- Adak Orucu
d- Sehiv Secdesi

58): Aşağıdakilerden hangisi müstehap değildir?
a- Sabah namazını vaktin sonunda kılmak
b- Öğle namazını sıcak olan yerlerde ikindi vaktine yakın bir zamanda kılmak
c- Müzdelife vakfesi sırasında sabah namazını güneş doğamaya yakın bir sürede kılmak
d- Vitir namazını fecrin doğmasına yakın bir zamanda kılmak

59) : Aşağıdakilerden hangisi bir namaz esnasında diğerinden önce gelir?
a- İrsal
b- Celse
c- Tesmi’
d- Tahrime

60) : Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre vacip oruca örnektir?
a- Ramazanda tutmadığın orucu safer ayında tutmak
b- Visal orucu tutmak
c- Şaban ayında Davut orucu tutan bir kişi orucunu bozarak bozduğu orucunu zilkade ayında tutması
d- Kefaret orucunu tutmak

61) Aşağıdakilerden hangisi şafilere göre doğrudur?
a- Vitir namazını Hanefiler gibi kılmaları vaciptir
b- Hanefilerdeki vacipler şafiler içinde aynen geçerlidir
c- Şafilerde vitir namazı 1 rekat olarak kılınabilir
d- Şafilere göre fatihadan sonra besmele çekmek mekruhtur

62) : Peygamberimize Hac ibadetinin farz oluşu bildirildikten sonra kabeye hac emiri olarak gönderilen sahabeye, kuranın bu ayetlerini daha sonra bildirmesi Hz. Peygamber kimi göndermiştir?
a- Hz. Ebu bekir
b- Ubey b. Kab
c- Hz. Ali
d- Zübeyr b. Avam

63) : İslam alimleri surelerin tertibi hakkında çeşitli görüşler öne sürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi surelerin tertibi hakkında yanlış bir görüştür?
a- Allahın Kuranda bildirmesi ile sabittir
b- Tevkifidir
c- İçtihadidir
d)Kısmen tevkifi kısmen içtihadidir

64) : Temlik aşağıdakilerden hangisi ile sabittir?
a- Kuran
b- Sünnet
c- Sahabe Kavli
d)icma

65) . Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki çeşitlerden hangisine girer?
a)Yemini Gamus
b)Yemini Mün'akide
c)Yemini Lağv
d)Yemini Kefaret

66) . Nezir namazı, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile namazın kazâsı Aşağıdaki hangi namaz grubu içerisinde yer alır?
a. Revatip Sünnet
b. Reğaib Namazlar
c. li-gayrihî vacip
d.li aynihi vacib

67) . Özür sahibi bir kimse için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?.
A). İmam Şâfiî'ye göre özürlü kimsenin her namaz için ayrı abdest alması gerekir.
B). Kadınlar için aybaşı ve loğusalık hali farklı fıkhî hükümlere tâbi olup bunun dışında kalan kanamalar ve devamlı akıntılar (istihâze) özür hali sayılır.
C.)Özürlü kimsenin bu sebeple elbisesine bulaşan idrar, kan özür devam ettiği sürece namazın sıhhatine engel olmaz.
D.) Özürlü kimse her namaz vakti için abdest almaz.

68) Aşağıdakilerden hangisi için abdestli olmak gerekmez?
a) Kur’an a dokunmak .
b)Tilavet secdesi yapmak
c) Kabeyi tavaf etmek
d)Mushafa bakarak okumak

69) . ………..'e göre tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları …………, sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanlarınki ise “…………….. olarak nitelendirilir.Boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Hanefi ve Şafiler’e göre Necaset-i Galize-Necaseti Hafife
b.Hanefilere göre- Necaset-i Galize-Necaseti Hafife
c.Şafiiler’e göre- Necaset-i Galize-Necaseti Hafife
d. Malikiler’e Necaset-i Galize-Necaseti Hafife

70) 43. Domuzetinin yenmesi, şarabın içilmesi haram olduğu halde, susuzluktan veya açlıktanölme tehlikesiyle karşılaşan kimseye bu azîmet hükmünü terkedip domuzetinden veya şaraptan hayatî tehlikeyi atlatacak miktarda yemesi içmesi mubah kılınmasına ne ad verilir?
a. Rusat
b. Ukubat
c. Maunet
d. Azimet

71) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın da onayladığı cahiliye dönemi erdemlerinden biri değildir?
A) Kerem
B) Seha
C) Cûd
D) Yeüs

72) Aşağıdakilerden hangisi eşhuru’l-hurumdan biri değildir?
A) Zilkade
B) Zilhicce
C) Recep
D) Ramazan

73) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) babası Abdullah nerede vefat etmiştir?
A) Şam
B) Mekke
C) Medine
D) Ebvâ
74)Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.s.)’in süt kardeşlerinden biri değildir?
A) Süveybe
B) Hz. Hamza
C) Üneyse
D) Şeyma
75) “Yürürlükteki yasalara ve usullere aykırı olarak
biri(leri)ne haksız yere arka çıkmak, kamusal alanda öncelik tanımak, korumak ve kollamak” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) İhtikâr… B) İhtiras….C) İltihak…. D) İltimas

76) İslâm’ın geldiği dönemde kendilerini Hz. İbra-him’e nispet eden ve onun gerçek varisleri olduklarını ileri sürenler arasında aşağıdaki-lerden hangisi yoktur?
A) Mecusîler … B) Yahudiler…..C) Müşrik Araplar ….. D) Hristiyanlar

77) Fütüvvetnâmelerin temel konusunu oluşturan ve Osmanlı hattında “Yâ Hû” ile ifade edilen ahlâkî terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhlâs .. B) Takva…C) Edep … D) İhsan

78)Ömer b. Abdulaziz döneminde hutbenin so-nunda okunmasına karar verilen ayet aşağıda-kilerden hangisidir?
A) İsra, 80 …. B) Kehf, 85….C) Nahl, 90 ….. D) Meryem, 95

79) Hicretin takvim başlangıcı olarak tespiti hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir?
A) Hz. Ebûbekir … B) Hz. Ali…C) Hz. Osman …. D) Hz. Ömer

80) İfk hadisesi hangi gazve esnasında meydana gelmiştir?
A) Tebük Seferi…..B) Gâbe Gazvesi….C) Zâtü’r-Rika’ Gazvesi…
D) Benî Müstalik Gazvesi

SORULAR BİTTi..LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ…)


1)c 2)d 3)c 4)b 5)b 6)a 7)d 8)c 9)b 10)d 11)a 12)b 13)d 14)a 15)d 16)c 17)b 18)a 19)d 20)c 21)c 22)d 23)d 24)c 25)a 26)c 27)d 28)b 29)c 30)d 31)a 32)a 33)b 34)a 35)c 36)d 37)a 38)b 39)c 40)a 41)d 42)b 43)d 44)a 45)c 46)b 47)d 48)d 49)c 50)d 51)c 52)a 53)b 54)a 55)c 56)b 57)d 58)c 59)d 60)c 61)d 62)a 63) a 64)a 65)a 66)c 67)d 68)d 69)b 70)a 71)b 72)d 73 c 74)a. 75)d 76)a 77)c 78)c 79)d 80)dALINTI
__________________
Ve Hayat... Herseye Rağmen Değil ! ALLAH'a Kul Olunca Guzel. . . !! ♥
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Ravza'm 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Sevgiyi Sevmek Zorundayız Üyelerimize Ait Makaleler hiranur86 1 1105 14 Mayıs 2013 01:20
Sen Yeter ki NİYET Et Namaz-Abdest-Teyemmüm GÖKCEN_AZRA 4 1865 01 Nisan 2013 02:24
Aranızda Selamı Yayınız Hz.Muhammed(s.a.v) ilahiyatçı 1 2 1277 01 Nisan 2013 02:18
Başörtüsü Serbest Kürsü alya dua 3 1409 30 Mart 2013 02:09
Edep Ya Hu Adap-Edep-Ahlak mehmet akif2 2 1968 26 Mart 2013 01:04

Alt 03 Aralık 2016, 16:32   Mesaj No:2
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:65
Cinsiyet:bayan
Memleket:Trabzon
Yaş:39
Mesaj: 8.729
Konular: 649
Beğenildi:6618
Beğendi:5134
Takdirleri:4786
Takdir Et:
Standart

geri sayım da,güzel bir deneme..cevap anahtarına bakmadın deneyin derim..
mehmet akif2 beğendi.
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~~~

⬆⏳⌛⬇
dabılyudabılyudabılyunoktamedinewebnoktanet

Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Yeterlilik Deneme Sınavı Medineweb Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 8 10 Ekim 2018 19:37
İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı) Abdulmelik Fıkıh 8 11 Mayıs 2018 13:01
yeterlilik deneme sınavı aslıı Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 04 Nisan 2018 11:13
2013 yeterlilik sınavı deneme test soruları NURULLAH. Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 19 03 Aralık 2016 16:31
Diyanetin Yeterlilik Deneme Sınavı Medineweb Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 08 Şubat 2013 00:11

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284