Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Deneme Sınavlar/Paylaşımlar

Konu Kimliği: Konu Sahibi AlimOğlu,Açılış Tarihi:  09 Eylül 2014 (03:28), Konuya Son Cevap : 13 Ekim 2018 (20:05). Konuya 9 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 09 Eylül 2014, 03:28   Mesaj No:1
Medineweb Usta Üyesi
AlimOğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:AlimOğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 15399
Üyelik T.: 24 Aralık 2011
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 270
Konular: 59
Beğenildi:181
Beğendi:36
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Dhbt sınavı için güzel bir deneme

Dhbt sınavı için güzel bir deneme

I-Sözlükte "gizli konuşma, emir, işaret, ilham" gibi anlamlara gelen kavram vahiydir.
II-Beyyine suresi ile nas sureleri arasındaki surelere Kısâr-ı mufassal adı verilir.
III-Müzzemmil, Müddessir ve Fatiha sureleri ilk inen surelerdendir.
IV-Kur’an’daki “Urvetu’l-Vüska” tabiriyle Kur’an kastedilmektedir.
V-“Fedailü’l- Kur’an (Kur'ân'ın faziletleri)” hadis-i şerhler ile tespit edilmiştir.

1-Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


 • A)Sadece I, II ve IV doğru
 • B)Sadece II, IV ve V doğru
 • C)Sadece I, II ve V doğru
 • D)Sadece III, IV ve V doğru
 • E)Hepsi doğru
2-Aşağıda verilen tecvid kaideleri ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır?


 • A)Medd-i lazım 4 kısma ayrılır ve hükme Vacibdir.
 • B) ص , ق, ع ve ظ harflerin hepsi hurufu istila harflerindendir.
 • C)Medd-i muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü vaciptir.
 • D)Ayetlerde durulması veya geçilmesi gerektiğini belirten işaretlere secavent denir.
 • E)Kalın harfler 7 tanedir.
3- اَلرَّحِيمْ اَلرَّحِيمِ Meddi arız olan kelimenin sonu ESRE ile biterse kaç vecih(çeşit) okunur? • A)1 vecih(çeşit) okunur.
 • B)2 vecih(çeşit) okunur.
 • C)3 vecih(çeşit) okunur.
 • D)4 vecih(çeşit) okunur.
 • E)5 vecih(çeşit) okunur.
4- (هَؤُلاَء) kelimesinde sırasıyla hangi medler vardır?


 • A)Meddi Tabi, Meddi Munfasıl
 • B)Meddi Munfasıl, Meddi Muttasıl
 • C)Meddi Muttasıl, Meddi Munfasıl
 • D)Meddi Munfasıl, Meddi Tabi
 • E)Meddi Munfasıl, Meddi Arız
5-Aşağıda verilen tecvid kaideleri ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır?


 • A)İhfa gizlemek demektir.
 • B)Tecvid ilminin hükmü farzı kifayedir.
 • C)Lazım sıfatlardan biri terk edilirse Lahn-ı hafi olur.
 • D)Ağız boşluğu, Boğaz ve Dil hepsi ses bölgelerindendir.
 • E)Harflerin çıkış yerlerine tecvid ilminde Meharicül huruf adı verilir.
6-Aşağıdaki tariflerden hangisi yanlıştır?


 • A)Belagat: Kur’an daki ayetleri açık ve fasih bir şekilde ifade etmeyi, ayetlerdeki edebi sanatlarla ilgilenen bilim denir.
 • B)Nezair: Sakar, Nar, Hutame, Haviye, Cahim kelimeleri değişik yazıp söylendiği halde hepsi de Cehennem demek olan Kur’an bilimine denir.
 • C)Mübeyyen: Mücmel bir ayeti açıklayan ayet veya Hadise denir.
 • D)Mübhem: Kur’an’da sarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerle zikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, bir topluluk veya kabile de olabilen bunların delalet ettiği Kur’an kavramına denir.
 • E)Müşkilu’l Kur’an: Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimeleri inceleyen bilim dalına denir.
Kur’an da kapalı olan bir manayı açık hale getirmektir.(I) Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi halinedir.(II), Kur’an’daki ayetlerin Tevkifî ine ilişkin bir terimdir.(III) Rasulullah’a yolculuk ve misafirlikte olmayıp, yerleşik durumda iken gelen vahiydir.(IV) Ayeti zahirî manasından alıp, siyak ve sıbakına mutabık, kitâb ve sünnete uygun manalardan birine hamletmeye denir.(V)
7-Yukarıdaki ifadelerden hangisinin tarifi yapılmamıştır.


 • A)Teşbih
 • B)Seci
 • C)Mesel
 • D)Tertibi
 • E)Hadari
1-Müfettiş, Cafer’e; Dinin temel unsurları nelerdir? Diye soru sorar.
Cafer; İnanç, İbadet ve Ahlak diye cevap verir.
2- Müfettiş, Muhammed’e; İlk insan ve ilk peygambere bildirilen dinin adı nedir? Diye soru sorar.
Muhammed; İslam dini diye cevap verir.
3- Müfettiş, Ali’ye: Bugün Batı dinlerinde din karşılığı olarak kullanılan kelime nedir? Diye soru sorar.
Ali; Religion diye cevap verir.
4- Müfettiş, Hüseyin’e: Hintlilerin Tanrının kendisini tarihin her devrinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiği inanca ne denir? Diye soru sorar.
Hüseyin Hulül diye cevap verir.
5- Müfettiş, Hasan’a: Brahmanizm’deki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş ve bu dinden birçok esas taşıyan din hangisidir? Diye soru sorar.
Hasan; Budizm diye cevap verir.

8-Müfettişin öğrencilere sorduğu sorulardan öğrenciler kaç tanesini doğru cevaplamışlardır?


 • A)1 tanesini doğru cevaplamışlardır.
 • B)2 tanesini doğru cevaplamışlardır.
 • C)3 tanesini doğru cevaplamışlardır.
 • D)4 tanesini doğru cevaplamışlardır.
 • E)5 tanesini doğru cevaplamışlardır.
1-Kuşluk ve Teheccüd namazları tatavvu bir namazdır.
2-Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü Sünet-i kifayedir.
3-Yastı namazından sonra kılınan vacip hükmündeki namaz vitir namazıdır.
4-Bir gün içinde namazlarını eksizsiz kılan bir Müslüman 40 rekat namaz kılar.
5-Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma'nine ve kavmenin hükmü farzdır.
6-Müslüman olmak, Bâliğ olmak ve Akıllı olmak namazın vücûb şartlarındandır.
7-Hanefi ve Mâlikilere göre Cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için müekked sünnetdir.
9-Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


 • A)3 tanesi doğrudur
 • B)4 tanesi doğrudur
 • C)5 tanesi doğrudur
 • D)6 tanesi doğrudur
 • E)7 tanesi doğrudur
10-Aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
 • A)‘’İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.’’, ‘’Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.’’ Görüşleri Maturudiyye’ye mezhebine aittir.
 • B)‘’Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumda, zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.’’ Görüşünü savunan ekol Maturidiyye ekolüdür.
 • C)Marifet, Takdis ve Tasdik gibi metotlar Eşari metodunun esaslarındandır.
 • D)‘’İnsanı rüzgârın önünde savrulan bir yaprağa benzeten’’ mezhep Cebriyye mezhebidir.
 • E)‘’Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez.’’ Görüşü Eşariyye’ye aittir?
I-Allah varlığının sonunun olmaması
II-Allah’nın tek olması
III-Allah’ın yaratılmışların hiç birine benzememesi
IV-Allah’ın işitmesi

11-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin tarifi verilmemiştir?


 • A)Beka
 • B)Vahdaniyyet
 • C)Muhalefetün-lil havadis
 • D)Kıdem
 • E)Semi’
I-Küfür ve günahı açık olan kimselerde görülen olağan üstü hallere ……. denir.
II-Peygamberlerin suç ve günah işlemeyeceklerini ifade eden sıfat ……….. sıfatıdır.
III-Amelleri ve ahlakı güzel olan kimselerin göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ……. denir.
IV-Peygamberlerin peygamber olmadan önce göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ……… denir.

12-Yukarıdaki ifadelerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelemez?


 • A)İstidrac
 • B)Maunet
 • C)İsmet
 • D)İrhas
 • E)Fetanet
I-‘’Melekü-l Mevt’’ kavramı Azrail isimli meleğin diğer adıdır.
II-‘’Münker-Nekir’’ meleklerinin görevi sorgu sormaktır.
III-‘’Kerrubiyyun’’ arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
IV-‘’İsrafil’’ rızıkları dağıtmakla görevli melektir.

13-Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


 • A)Sadece I, III ve IV
 • B)Sadece II ve III
 • C)Sadece I ve III
 • D)Sadece I, II ve III
 • E)Sadece III ve IV
I-Uyanınca hatırlanılmadığı halde elbisede meni görülmesi durumunda gusül gerekir.
II-Meni gelmeksizin cinsel ilişkide bulunulması durumunda gusül gerekir.
III-Cinsel ilişki olmadan isteyerek boşanılması durumunda gusül gerekir.
IV-Su bulunmaması, teyemmümün caiz olmasının şartlarındandır.
V-Suyun kullanma imkânının olmaması, teyemmümün caiz olmasının şartlarındandır.
VI-Toprak veya toprak cinsi bir şeyle yapılması, teyemmümün caiz olmasının şartlarındandır.

14-Yukarıdaki hükümlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


 • A)Sadece I, II ve IV doğru
 • B)Sadece II, IV ve VI doğru
 • C)Sadece I, II, III, V ve VI doğru
 • D)Sadece III, IV, V ve V doğru
 • E)Hepsi doğru
15-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri doğrudur?


 • A)Nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere semiyyat denir.
 • B)İnsanın tekrar dirileceği kuyruk sokumu kemiğine Acbüz zenep denir.
 • C)Allah’ın göğe yükselttiği peygamberler Hz. İdris ve Hz. İsa’dır.
 • D)Hepsi
 • E)Güneşin tam tepede olduğu zamana İstiva vakti denir.
16-Aşağıdaki verilen namazla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A)Zevaid tekbirleri 1. rekâtta Hanefi’de 3 ve Şafi’de 7’dir.
 • B)Yüzü kıbleden çevirmek namazı bozan şeylerden değildir.
 • C)Bayram namazı kılmak bütün mezheplerde vaciptir.
 • D)Namazda iken selam almak namazı bozan şeylerdendir.
 • E)Ameli kesir namazı bozan şeylerdendir.
I-Yemin-i lağv =Yanlışlıkla yapılan yemin demektir.
II-Yemin-i gamus =Yalan yere yapılan yemin demektir.
III-Yemin-i munakıd =Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin demektir.
IV-Yemin-i lağv =Yalan yere yapılan yemin demektir.
V-Yemin-i gamus =Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin demektir.

-Yukarıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur?


 • A)Sadece I, II ve III doğrudur.
 • B)Sadece II, III ve IV doğrudur.
 • C)Sadece I, III ve V doğrudur.
 • D)Sadece III ve V doğrudur.
 • E)Sadece I, III ve IV doğrudur.
18-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri doğrudur?


 • A)Kabeyi tavaf etmek için abdest almak vaciptir.
 • B)Niyet etmek ihramın rükünlerindendir.
 • C)Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleri kurban kesme günleri olan eyyam-ı mina günleridir.
 • D)Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleri teşrik tekbirleri günleridir.
 • E)Hepsi
19-Aşağıdaki Hristiyanlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A)Süryani, Ermeni, Kıpti ve Habeş gibi kiliseler monofizit’tir.
 • B)Bedeni dua, Sessiz tövbede bulunma, Su kullanma ve Ayak egzersizlerini çoğaltma gibi bilgiler Hristiyan hac ibadeti ile ilgilidir.
 • C)İman ve kurtuluşu gerçekleştirmek, Asli günahı silmek, İnsanı aydınlatmak, Tevbe ve ihtidayı sağlamak gibi ifadeler vaftizin gayelerindendir.
 • D)Baptisler, Medotistler, Mormonlar ve Adventistler gibi akımlar Hristiyanlıktaki yeni dini akımlardandır.
 • E)Hristiyanlıkta asil günahtan kurtuluşu ve kiliseye girişi ifede eden kavram evharistiya’dır.
20-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


 • A)Mescidül-kıbledeyn (iki kıbleli mescid) olarak bilinen mescid Selimoğulları kabilesine aittir.
 • B)İdam edilen Müslümanların infazdan önce namaz kılmaları âdeti Hubeyb b. Adiy ile başlamıştır.
 • C)Rıdvan biatında Hz. Peygambere ilk biad eden sahabi Ebu sinan el Esedi’dir.
 • D)Hz. Peygamber(s.a.v) Mute savaşında ordu komutanlığını ilk olarak Zeyd b. Harise’ye verdi.
 • E)Peygamberimiz babaennesinin yanında kalırken gerçekleşen şakk-ı sadır olayı göğsünün yarılmasıdır.
21-Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?


 • A)Uhud savaşı öncesi müşriklerin hazırlık yaptığını Peygamber efendimize Hz. Abbas bildirmiştir.
 • B)Uhud savaşı Hicri 3 miladi 625 tarihte yapılmıştır. Diğer adı da Ahzab’dır.
 • C)Huneyn savaşında Hz. Hamza büyük kahramanlık sergilemiştir.
 • D)Huneyn savaşı 630 tarihinde Hevazın kabilesi ve Müttefiklerine karşı yapılmıştır.
 • E)Peygamberimizin son seferi Tebuk’e olmuştur.
I-Hz. Peygamber secdedeyken deve işkembesi getirip iki omuzuna koyan ve onu boğmaya çalışan müşrik Ukbe b. ebi Muayt’tır.
II-Kabbin Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye Tebük seferine mazeretsiz katılmayan ve haklarında ayeti kerime nazil olanlardandır.
III-Hz. Hatice annemiz Nefise bint-i Ümeyye’nin aracılığı ile peygamber efendimize evlilik teklifinde bulundu.
IV-Hz. Ebubekir, Hz. Hatice ve Hz. Zeyd’in ortak özellikleri ilk Müslümanlardan olmalarıdır.
V-Zübeyr bin el Avvam, Said bin Zeid ve Abdurrahman bin Avf’ın ortak özellikleri aşerei-mübeşşereden olmalarıdır.

22-Yukarıda değişik konularda ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


 • A)Sadece I, II ve IV doğru
 • B)Sadece II, IV ve V doğru
 • C)Sadece I, II ve V doğru
 • D)Sadece III, IV ve V doğru
 • D)Hepsi doğru
23-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A)İlk yazılan siyer kitabı İbn-i İshak’ aittir.
 • B)İslam tarihinin başlangıcı dört Hulefa-i Reşid’e dayanmaktadır.
 • C)Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur.
 • D)Hz. Peygamberi övmek maksadıyla yazılan şiire Na’t adı verilir.
 • E)İbn-i Sad’ın Siyer ile ilgili yazmış olduğu ünlü eserin adı Tabakat’tır.
I-Zil Hicce’nin 7. Günü Harem-i Şerif’te
II-Zil Hicce’nin 9. Günü Mescidi Nemire’de
III-Zil Hicce’nin 10. Günü Hrem-i Şerif’te
IV-Zil Hicce’nin 11. Günü Mina’da Mescid-i Hayf’da

24-Yukarıdaki maddelerde hac ibadeti esnasında hutbe okunacak günler verilmiştir. Buna göre hangi seçenek bu günler arasında yoktur?


 • A)Sadece I
 • B)Sadece II
 • C)Sadece III
 • D)Sadece IV
 • E)Sadece II ve III
‘’İnsanlara karşı alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sakınma’’ anlamına gelen ahlaki bir terimdir.(1) ‘’Kötü arzu ve eğilimlerle, şuursuz taklitte ahlak ve fazilet yolunun engelleri olarak gösterilen, kişiyi kötü arzuların esiri eden“ anlamına gelen ve kuran-ı kerimde bahsedilen ahlaki kavramdır.(2)

25-Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki hangi seçeneğe aittir?


 • A)Edeb ve Ülfet
 • B)Tevazu ve Heva
 • C)Heva ve Tevazu
 • D)Ülfet ve Fitme
 • E)Tecessüs ve Tevazu
26-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


 • A)Toplumsal düzen kuralları 5 kısma ayrılır. Bunlar; din, ahlak, hukuk, görgü, örf ve adet.
 • A)Toplumsal düzen kuralları 5 kısma ayrılır. Bunlar; din, ahlak, hukuk, görgü, örf ve adet. B)Toplumsal düzen kurallarından en önemlisi hukuktur.
 • C)İnsanların birbirleriyle ilişki kurmalarını sağlayan yapıya görenek denir.
 • D)İslam’da bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenleyici kurallar bütününü ifade etmek için fıkıh terimi kullanılır.
 • E)Belli bir ülkede, kişilerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen, devlet gücüne dayalı, maddi zorlamaya kadar varan yaptırım araçları ile desteklenen kurallar bütününe hukuk denir.
I-Soyut değil, meseleci yöntemle geliştirilmesi
II-Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi
III-Yaptırımın dünyevi ve uhrevi olmak üzere ikili karakterde olması
IV-İnsanların iradesine dayalı olması
V-İlahi iradeye dayalı olması
VI-Yasama yoluyla değil bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi

27-İslam hukukunun, diğer hukuk düzenlerinden ayıran temel özellikler nelerdir?


 • A)Sadece I, II, III ve IV doğru
 • B)Sadece II, IV, V ve VI doğru
 • C)Sadece I, II ve V doğru
 • D)Sadece III, IV, V ve VI doğru
 • E)Sadece I, II, III, V ve VI doğru
28-Fıkıhla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
 • A)Fıkhın içinde yalnızca karşılıklı hak ve vecibe ilişkisi kuran davranışları düzenleyen emredici ve tecviz edici kurallar bütününe islami hukuk düzeni denir.
 • B)İnsanların birbirleriyle ilişki kurmalarını sağlayan yapıya halk düzeni denir.
 • C)Cahiliye örf-adet hukuku içinde İslam’ın ilkeleriyle uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmeye İbka denir. Mehir, kısas, diyet, İslam’a uygun evlenme biçimleri gibi.
 • D)İslam’ın temel ilkeleriyle uyumlu olmayan kural ve kurumların tamamen yürürlükten kaldırılmasına İlga denir. Evlat edinme, borçlunun satılması, faiz vs.
 • E)Bazı kural ve kurumların düzeltilerek kabul edilmesine İslah denir. İla, zıhar, iddet, miras ve vasiyet gibi kurallar
29-Oruçla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A)Ağzına balgam gelen ve yutanın orucu bozulmaz.
 • B)Nezle olan biri burnunun içine gelen akıntıyı geri çekip yutsa oruç bozulmaz.
 • C)Bel gevşekliği sebebiyle meni gelse, oruç bozulur.
 • D)Astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç-siprey orucu bozmaz.
 • E)Burun, göz damlası, dilaltı ilacı gibi ilaçlar orucu bozmaz.
30-‘’Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır’’ sözü kime aittir?


 • A)Balzac
 • B)Ebul Feth
 • C)Hz. Ömer
 • D)Hz. Osman
 • E)Molla Fenari
I-Hatibin fiziksel özellikleri
II-Hatibin psikolojik özellikleri
III-Hatibin kültürel özellikleri
IV-Hatibin teknik özellikleri
V-Hatibin sosyal özellikleri

31-Yukarıdakilerden hangileri hatibin özelliklerindendir?


 • A)Sadece I, II, III ve IV doğrudur.
 • B)Sadece II, III ve IV doğrudur.
 • C)Sadece I, III ve V doğrudur.
 • D)Sadece III ve V doğrudur.
 • E)Hepsi
1-Bahsedilen ana noktaları özetlemek, kısaca toparlamak.
2-Eylem çağrısında bulunmak (Dinleyicilerin his ve heyecanlarına hitap ederek onları harekete geçirmek, yapmanız gereken budur diyebilmek)
3-Dinleyicilere az ve öz, abartıdan uzak samimi bir tavırla yaklaşmak,
4-İnsanları espirili bir sonla güldürmek,
5-Uygun bir şiir söylemek
6-Tanınmış bir eserden bir bölüm almak,(İktibas)
7-Zirve yaratmak, sözü zirveye vardırarak bitirmek.
8-Konuşmayı yarıda kesip bırakmak

32-Sözü bitirmenin yedi yolu vardır. Yukarıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


 • A)Sadece 1
 • B)Sadece 2 ve 3
 • C)Sadece 5
 • D)Sadece 6 ve 7
 • E)Sadece 8
33-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizi tanıtan kitaplardan değildir?


 • A)Kur’àn-ı Kerim ve Hadis kitapları
 • B)Delail kitapları ve Megazi kitapları
 • C)Hadis kitapları ve Şemail kitapları
 • D)İslam tarihi ve Kur’àn-ı Kerim
 • E)Tefsir kitapları ve Meal kitapları
34-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?


 • A)Allah´ın yarattıklarının en büyüğü olan "Arş" sadece dört melek tara¬fından taşınmaktadır.
 • B)Meleklerin kanatları vardır. Fakat ne çeşit kanatlar olduğu hakkında bilgimiz yoktur.
 • C)Melekler görünmezler: Akıl, ruh, ağrı, sızı, yerçekimi, hava basıncı gibi.
 • D)Melekler son derece kuvvetli ve sür´atli varlıklardır
 • E)Meleklerin sayıları da hadislerde bildirilmiştir.
35-Aşağıdakilerden hangisi Medine'deki ziyaret yerlerinden değildir?


 • A)Kuba mescidi
 • B)Cuma mescidi
 • C)Iki kıbleli mescid
 • D)Cebel-i Ebi Kubeys
 • E)Yedi mescidler
36-Peygamberimiz kaç hac ve kaç umre yapmıştır?


 • A)2 hac 4 umre
 • B)1 hac 4 umre
 • C)1 hac 5 umre
 • D)2 hac 3 umre
 • E)1 hac 7 umre
37-“Ne güneş aya erişir (geceyi önler) ne de gece gündüzü geçer (zamansız gelir). (Güneş, ay, dünya ve yıldızların) hepsi de bir felekte yüzmektedirler.” âyetinde altı çizili sözcüğün anlamı hangisidir? (Yâsîn /40)


 • A)Alemde
 • B)Yörüngede
 • C)Zamanda
 • D)Mizanda
 • E)Galakside
1-Kurban bayramında kesilen kurban
2-Adak kurbanı
3-Akîka kurbanı
4-Kıran haccı yapanların kestikleri kurban(Şükür)
5-Hedy kurban
6-Temettü haccı yapanların kestikleri kurban(Şükür)
7-Vasiyyet kurbanı
8-Hacda yasakların ihlâli halinde gereken ceza kurbanı
9-Hacda yasakların ihlâli halinde gereken kefâret kurbanı

38-Yukarıda kurban çeşitlerinden hangileri doğrudur?


 • A)1-2-3-4-5-6 doğru
 • B)1-2-3-5-6-7-8 doğru
 • C)1-2-3-4-5-6-7-8-9 doğru
 • D)2-3-6-7-8-9 doğru
 • E)3-4-5-6-7-8-9 doğru
I- الْحَرِيقِ
II- الْفَوْزُ
III- بَطْشَ
IV- فَتَنُوا
V-Hiçbiri
39-‘’Kıskıvrak yakalama’’ anlamına gelen kelime yukarıdakilerden hangisidir? • A)I
 • B)II
 • C)III
 • D)IV
 • E)V
40-Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadisleri tanıma yollarından değildir?


 • A)Hadis uyduranların itirafı
 • B)Geleceğe ait somut bilgiler içermesi
 • C)Rivayetin güvenilir hadis kitaplarında yer alması
 • D)Birçok kimsenin görmesi gereken bir olayı bir kişinin rivayet etmesi
 • E)Hadisin lafzında veya manasında bozukluk olması
NOT: CEVAP ANAHTARI EKTEDİR.

Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi AlimOğlu 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
İngiliz karbonatının faydaları ve zararları... Sağlık Ve Alternatif Tıp AlimOğlu 0 471 02 Ekim 2017 11:12
Sivrisibek ısırıkları için pratik... Sağlık Ve Alternatif Tıp AlimOğlu 0 408 17 Eylül 2017 13:37
Arapça dersleri Görüntülü--1. Seviye Dersleri 2.... Genel Arapça AlimOğlu 12 810 11 Eylül 2017 09:16
Arapça dersleri Görüntülü--1. Seviye Dersleri 1.... Genel Arapça AlimOğlu 14 1003 11 Eylül 2017 08:54
Hacamat Yapacaklar Dikkat!! MEDİNEWEB Sağlık Ve Alternatif Tıp AlimOğlu 0 323 19 Ağustos 2017 22:30

Alt 09 Eylül 2014, 13:06   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.122
Konular: 931
Beğenildi:296
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Eylül 2014, 13:18   Mesaj No:3
Medineweb Usta Üyesi
AlimOğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:AlimOğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 15399
Üyelik T.: 24 Aralık 2011
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 270
Konular: 59
Beğenildi:181
Beğendi:36
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Dhbt sınavı için güzel bir Deneme sınavı -2

1-Aşağıda verilen Kuran ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Ayetler muhtevasına ilişkin olarak taabbudi ve akli içerikli olmak üzere ikiye ayrılır.
B)Kur'an’da akıllı ve yükümlü insan ve topluluklar muhatap alınır.
C)Kur'an’da konular genelde insan merkezi olarak işlenir.
D)Kur'an-ı Kerim’de Medine döneminde inen ayetlerde geçen din kelimesiyle daha çok İslam’ın diğer
dinlere karşı denkliği anlamına vurgu yapılmıştır.
E)Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İhlas Suresi’nde geçmemektedir?
A)Allah’ın bir olduğu
B))Hiçbir şeye muhtaç olmadığı
C)O’nun denginin olmadığı
D)Doğurmadığı ve doğurulmadığı
E))Ancak O'na ibadet edildiği

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-İki Nebinin adı ile biten süre Ala suresidir
2-Bedir gavzesi’ni anlatan süre Enfal suresidir
3-Mirac hadisesini anlatan süre Necm suresidir
4-Zülkarneyn’den bahseden sure Kehf suresidir.
5-Kur'an’da zikredilen en büyük rakam 100 bin’dir.
6-Hendek gavzesi’ni anlatan süre Ahzab suresidir
7-Ahmet ismi kendisine zikredilen sure Saff suresidir
8-Talat-Calut kıssasını anlatan sure Bakara suresidir.
9-Kur'an-ı Kerim’de 25 tane Nebinin ismi zikredilmiştir.
10-Her ayetinde Allah(c.c) lafzı olan sure Mecadele suresidir.
11-Resulullah’ın Kur'an’ın zirvesi dediği sure Bakara suresidir.
12-Hz. Musa(a.s) ile Hz. Hızır(a.s) kıssasını anlatan süre Kehf suresidir.
13-Zekâtın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime Tevbe suresindedir.

3-Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A)13 tanesi doğrudur.
B)12 tanesi doğrudur.
C)11 tanesi doğrudur.
D)10 tanesi doğrudur.
E)9 tanesi doğrudur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-"Hilafet-Halife" tabirleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İmamet-i Suğra: Namazdaki imamet anlamındadır.
B)İmamet-i Kübra: Hilafet ile eş anlamlıdır.
C)İmamet-i Uzma: Hilafet ile eş anlamlıdır.
D)Hilafet: Bir kimsenin yerine geçen kimse demektir.
E)Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I-Gerçekten onu hak edenleri araştırıp bularak vermelidir.
II-Mükellef bu konuda gereken titizliği göstermez ve zekâtını ehil olmayana verirse borcundan kurtulmuş olmaz, zekâtını yeniden vermesi gerekir.
III-Zekât mükellefi, gereken araştırmayı yapar, fakat fakir zannederek zekat verdiği kişinin zengin veya gayrimüslim olduğu ortaya çıkarsa Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre onun yeniden zekat vermesi gerekmez. Ebu Yusuf'a göre zekâtını yeniden vermesi gerekir.

5-Zekâtı verme hususunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A)Sadece III
B)Sadece I
C)Sadece II
D)Sadece II ve III
E)Hepsi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayşe Naz: Kuyruk sokumu kemiğine ‘’Acbü'z-Zeneb’’ denir.
Sultan: Duman, Deccal ve Dabbetü'l-arz kıyametin büyük alametlerindendir.
Fatih: Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına Haşir adı verilir.
Mustafa: "Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini sağlamak için İsrafil(a.s) tarafından üfürülecek olan boru"ya sur verilir.
Menekşe: İnsandaki adalet duygusu, İnsandaki sorumluluk duygusu ve İnsandaki sonsuzluk ve ebedilik duygusu ahirete inanmayı gerektirir.

6-Yukarıda sohbet esnasındaki konuşmalardan hangisi yanlıştır?
A)Ayşe Naz
B)Sultan
C)Hicbiri
D)Fatih ve Menekşe
E)Mustafa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I-Erkek, iddet beklemeyeceği için aralarındaki nikah sona erdiğinden koca karısını yıkayamaz.
II-Yıkayacak kimse bulunamadığı taktirde koca karısına teyemmüm verir.
III-Hanifilerin dışındaki üç mezhebe göre koca karısını yıkayabilir.
IV-Erkek mi kadın mı anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine ‘’hün-sa-i müşkil’’ denilen kimse ölünce; Yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir. Kefenleme hususunda kadın sayılır ve ona göre kefenlenir.

7-Yukarıdaki cenaze yıkama ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)Sadece III ve IV
B)Sadece I, III ve IV
C)Sadece II, III ve IV
D)Sadece II ve III
E)Hepsi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Müftü:; Niyetin iftitah tekbiri ile birlikte yapılması eftaldır. Tekbirden önce de niyet edilebilir. Tekbir alındıktan sonra yapılan niyet geçerli olmaz. Ve Şafii mezhebinde niyetin hemen her tekbirden önce veya tekbirle birlikte yapılması gerekir. Niyetin zamanı ile ilgili bu ifade doğru mudur?
Muhammed: Niyetin zamanı ile ilgili bu ifadeler doğrudur.

2-Müftü; Kadın iki yanındaki birer erkeğin namazı bozulur. Kadının arkasındaki erkeğin namazı bozulur Ve Kadının önündeki erkeğin namazı bozulmaz. Cemaatle namazda saf düzeni ile ilgili bu ifade doğru mudur?
Burak; Cemaatle namazda saf düzeni ile ilgili bu ifadeler doğrudur

3-Müftü; Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar Nafile olarak isimlendirilir. Mütat orucu, Davud orucu, Şevval orucu ve Aşure orucu gibi oruçlar nafile oruç türlerindendir. Bozulan nafile orucun kazası vaciptir. İhtilam olmak orucu bozmaz. Oruç ile ilgili verilen bu ifade doğru mudur?
Hasan; Oruç ile ilgili verilen bu bilgiler doğrudur.

4-Müftü; Müslüman zekâtını Allah’ın rızasına kavuşmak için vermelidir. Müslüman mükellef temiz ve helal kazancından zekât vermelidir. Bu farizayı ''Başa kalkmadan" ve "Eza vermeden" yerine getirmelidir. Zekât ibadetini eda etmeden acele davranmalı, onu meşru bir mazeret olmaksızın geciktirmemelidirler. Zekat ile ilgili verilen bu ifade doğru mudur?
Sibel; Zekat ile ilgili verilen bu bilgiler doğrudur.

5-Müftü; Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre, bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar ki süre içinde yapılması vaciptir. Geciktirilmesi durumunda ceza gerekir. Mezheplerin her birinde başın tıraş edilecek miktarı, abdeste meshi gereken miktarı aynıdır. Saçların tıraş edilmesi ve kısaltılmasıyla ilgili bu ifade doğru mudur?
Zahide; Saçların tıraş edilmesi ve kısaltılmasıyla ilgili bu bilgiler doğrudur.

8-Müftü beyin ‘’Bu ifadeler doğru mudur’’ sorusuna verilen cevaplardan kaç tanesi doğru cevap vermiştir?
A)5 tanesi doğru cevap vermiştir.
B)4 tanesi doğru cevap vermiştir.
C)3 tanesi doğru cevap vermiştir.
D)2 tanesi doğru cevap vermiştir.
E)1 tanesi doğru cevap vermiştir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-Aşağıdaki temizlik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Yüzü yıkamak, Başı meshetmek etmek, Ayakları yıkamak ve Kolları yıkamak abdestin farzlarındandır.
B)Mestin ayaktan çıkması, Mesh süresinin bitmesi ve Mest içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazla ıslatması; mest üzerine meshi bozar.
C)Aşağıdakilerden hangisi cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmi kirlilik halinin adı Cünüplüktür.
D)Cuma ve bayram namazları öncesinde gusletmek, Hac ve umre niyetiyle ihrama girerken gusletmek ve Arafat'ta vakfe için gusletmek müstehap olarak görülmüştür.
E)Deri ve benzeri maddelerden ayaklara giymek maksadıyla yapılan, ayakları topuklarla birlikte örten, içine su geçirmeyecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek bir ayakkabı çeşidine Mest denir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I-Zekât da vergi de toplumsal yaşamın gereklerindendir.
II-Zekâtı kaide olarak devlet tahsil etmez ve vergiyi devlet tahsil ederek ilgili yerlere sarf eder.
III-Mükellef, zekât farizasını yerine getirirken kendisi için özel bir menfaat gözetmez. Vergi mükellefi de vergisi karşılığında doğrudan kendisine bir menfaat beklemez
IV-Hem zekâtın hem verginin malı hedefleri yanında iktisadi, içtimai hedefleri de vardır

10-Yukarıdaki zekât ve vergi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)Hepsi
B)Sadece I, III ve IV
C)Sadece II, III ve IV
D)Sadece II ve III
E)Sadece III ve IV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Abdestin dört farzının ara verilmeden yapılması Muvâlât ile ifade edilir.
2-Niyet etmek, Besmele ile başlamak ve Uzuvları üçer kere yıkamak abdestin sünnetlerindendir.
3-Namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek ve Tilavet secdesi yapmak için abdestli olmak gerekir.
4-Suyu temin etme veya kullanma imkânı bulunmadığı durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprağa veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu mesh etmekten ibaret hükmî temizlik Teyemmüm’dür.
5-Doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebep olduğu hükmî kirlilik(hades) halinin adına Nifas denir.

11-Yukarıdaki temizlik ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)Sadece 1, 2, 3 ve 5 doğrudur
B)Sadece 2 ve 1 doğrudur
C)Sadece 3 ve 2 doğrudur
D)Sadece 4 ve 3 doğrudur
E)Hepsi doğrudur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Afakiler için yol üzerinde mikat yeri yoksa ihrama en son Kendilerine en yakın mikatın hizasını geçmeden girmelidirler.
2-Tırnakları kesmek, Her fırsatta telbiye söylemek ve Temizlik için gusletmek; ihramın sünnetlerindendir.
3-‘’Belden aşağıya sarılan havlu’’ anlamına gelen kavram İzar’dır.
4-Hacerü’l-Esved'in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye Tavaf denir.
5-Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye Teyamün denir.
6-Zilhiccenin 10. günü tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar olan süre Müzdelife Vakfesinin zamanıdır.
7-Cemre mahalinde biriken taşlardan alıp atmak, Büyükçe bir taşı olduğu gibi veya kırıp bir kaç parça yaparak atmak ve Bir cemreye aynı gün yediden çok taş atmak; şeytan taşlamalarının mekruhlarındandır.
8-Hacceden kişi Afaki olmalıdır. Umre ve Hac, her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır. Hac aylarında yapılan umreden sonra "Salih İlmam" olmamalıdır. Bu şartlar temettu've kıran haccının şartlarındandır.
9-Hanefilere göre, umre ile hac arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle kişi Sahih ilmam yapmış olur.

12-Yukarıdaki hacla ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)5 tanesi doğrudur.
B)6 tanesi doğrudur.
C)7 tanesi doğrudur.
D)8 tanesi doğrudur.
E)9 tanesi doğrudur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-Arafat vakfesiyle ilgili hangisi yanlıştır?
A)Arife günü gündüz Arafat'ta bulunanların, mazeretsiz olarak güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılmamaları vaciptir.
B)Mazeretsiz olarak Arafat'tan ayrılan kimse, henüz güneş batmadan bu bölgeye tekrar dönerse, bir şey yapmak gerekmez.
C)Mazeretsiz olarak Arafat'tan ayrılan kimse, güneş batmadan bu bölgeye tekrar dönmezse ceza (dem) gerekir
D)Gündüz Arafat'ta bulunmayıp güneş battıktan sonra gelenlere ceza(dem) gerekir.
E)Arafat vakfesi farzdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-"İtaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek" anlamların gelen kavram Secde’dir.
2-Farz namazlarının ilk iki rek'atında Fatiha suresini okumak, Namaza Allahü ekber sözüyle başlamak ve Farz olan kıraati ilk iki rek'atta yerine getirmek namazın vaciplerindendir.
3-Kur'an’ı daha güzel okuyan, Daha muttaki olan ve Yaşça daha büyük olan imamlığa ehil kişlerin özellikleriidir.
4-Namaz esasında, açılan yer bir rükün eda edilecek bir süre açık kalmış ise kişinin namazı bozulur.
5-İmamın namazının bozulması durumunda cemaatin namazı da bozulur
6-Muktedinin fiillerinden dolayı imamın namazı bozulmaz
7-İmamın okuması cemaatin okuması yerine geçer
8-Namaz kılarken kıbleye yönelmeye ‘’İstikbal-i kıble’’ denir.
9-Nafile namaz kılana ‘’Müteneffil’’ denir.

14-Yukarıdaki namaz ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)5 tanesi doğrudur.
B)6 tanesi doğrudur.
C)7 tanesi doğrudur.
D)8 tanesi doğrudur.
E)9 tanesi doğrudur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I-İman esasları ilmihal kitaplarında Amentü ile ifade edilir.
II-Rum suresi 30. ayette geçen ‘’fitratullah’’ Allah’ın dini demektir.
III-Kur'an-ı Kerim’de geçen Dinül-hak ifadesi ile yeni dinin bütün dinlerce üstün kılınacağı müjdelenmiştir.
IV-İlahi vahye dayanmakla birlikte asli şeklini koruyamamış dinlere Muharref dinler denir.
V-Dinler; Hak din, Batıl din ve Muharref din olmak üzere 3 grupta tasnif edilirler.
VI-Galiye, Yezidiyye ve Batiniyye gib mezhepler Ehl-i Bid'at mezheplerindendir.

15-Dinler Tarihi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur.
A)Sadece I, II, IV ve V
B)Sadece II, IV, V ve VI
C)Sadece I, II, III, IV ve V
D)Sadece II, III, IV, V ve VI
E)Hepsi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?
A)Teşvik edilen, yapılması keskin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vacip olmayan davranışların genel adına Mubah denir.
B)Hz. Peygamberin (a.s) bazen işleyip bazen terk ettiği âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara Müstahap denir.
C)Şâiirin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannlî bir delil ile sabit olmuş olan fiil Tahrimen mekruh’tur.
D)Şâiirin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiil Tenzihen mekruh’tur.
E)Şâiirin mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiilleri Mubah denir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tayyip-Dinka dini geleneksel bir dindir.
Tayyip -On Emir Hz. Musa’ya gönderilmiştir.
Tayyip -"Kilise" kelimesinin anlamı Cemaat’tır.

Abdullah-Japonların geleneksel dinlerine verilen ad Şintoizm’dir.
Abdullah -Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yakup için kullanılan isim İsrail’dir.
Abdullah -Dinde ahlaki öğretileri ön plana çıkaran Çin dini Konfüçyüsçülük’tür.

Davut-Hz. Yakup'a verilen ve "Tanrı'yla uğraşan anlamına gelen unvan İsrail’dir.
Davut -İbrani, İsrailli, Musevi ve Yahudi; Yahudiler için kullanılan isimlerdendir.
Davut -Hz. İbrahim'e "Eber'in Neslinden" olması dolasıyla verilen bir isim İbrani’dir.

Kemal-Günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en yaygın olanı Hıritiyanlık’tır
Kemal -Tabiattaki düzeni takip etmeyi en temel felsefe olarak ela alan Çin dini Taoizm’dir.
Kemal -Asli Günah, Kurtuluş, Teslis ve Misyonerlik; Hıristiyanlığın temel özelliklerindendir.

Süleyman -Yahudilerin en önemli atası olan ve Yahudiliğin tarihini başlatan isim Hz. İbrahim’dir.

17-Yaşayan dinler ile ilgili yukarıda yapılan sohbetlerden hangileri doğru konuşmuştur?
A)Tayyip, Abdullah, Davut ve Kemal
B)Hepsi
C)Tayyip, Davut ve Kemal
D)Tayyip, Abdullah, Süleyman ve Kemal
E)Tayyip, Abdullah, Davut ve Kemal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-Aşağıdaki hac ile ilgili kavramlardan hangisi yanlıştır?
A)Hacda halk veya taksir ile cinsel ilişki haricinde bütün ihram yasaklarının kalkması Tehallül ile ifade edilir.
B)Safa'dan başlanıp Merve'de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eden kavram Sa'y’dır.
C)Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunmamasına Fevat denir.
D)Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmek suretiyle yapılan ibadete Şaft denir.
E)Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayılmayan uzak bölgelerden gelmiş hacıların Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken son tavaf Sader tavafıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-Aşağıdaki hac ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)İhram, Tavaf ve Vakfe haccın farzlarındandır.
B)Dikişli elbise ve iç çamaşırı türlü giysi giymek, Başa sarık sarmak ve Eldiven çorap ve topukları kapatan ayakkabı giymek ihramlıya yasak olan şeylerdir.
C)Sa'y, Remy-i cimar ve Taksir haccın vaciplerindendir.
D)Taşları üç-beş metre mesafeden atmak, Yedi taşı peş peşe atmak ve Atılan taşların nohuttan büyük fındıktan küçük olması şeytan taşlamanın sünetlerindendir.
E)Arafat vakfesini yapmadan cinsel ilişkide bulunmak haccı bozmaz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Müfettiş; Faiz yasağının amacını 3 maddeyle özetler misiniz?
A gurubu: a)Servetin atıl bırakılmamasını sağlamak.
A gurubu: b)Ticaretin üretken olup sermayenin dağılmasını sağlamak.
A gurubu: c)Dar durumda kalan üreticinin sömürülmesini önlemek .

Müfettiş;Miras hukukunu 3 maddeyle özetler misiniz?
B gurubu: a)Miras hukukunun klasik İslam hukuk literatüründeki adı ‘’feraiz’’ ilmidir.
B gurubu: b)İslam miras hukukunun temel ölçü ve esaslarını ayetler belirlemiştir.
B gurubu: c)Gayri mislimin Müslümana mirasçı olamayacağında görüş birliği vardır.

Müfettiş; Hz. Peygambere(a.s) göre sorumlulukları kaldırılanlar nelerdir? 3 maddeyle özetler misiniz?
C gurubu: a:)Uyanıncaya kadar uyanan kişiden.
C gurubu: c:)Buluğa erinceye kadar çocuktan.
C gurubu: d:)Akli dengesine kavuşuncaya kadar deliden.

Müfettiş; Hutbenin mekruhlarından 3 maddeyi söyler misin?
D gurubu: a:)Hutbenin sünnetlerini terk etmek.
D gurubu: b:)Hutbe okunurken konuşmak.
D gurubu: d:)Hutbe okunurken selam alıp vermek.

Müfettiş; Namazda kıraatle ilgili 3 maddeyi söyler misin?
E gurubu: a:)Kıraat namazın zaid rüknü olarak kabul edilir.
E gurubu: b:)Kıraatin ilk iki rekatta olması vaciptir.
E gurubu: c:)Kıraat imama uyan kişiden düşer.

20-Müfettişin gruplara sorduğu sorulardan hangi gruplar doğru cevap vermişlerdir?
A)A, B, C ve E grupları doğru cevap vermişlerdir?
B)Hepsi
C)B, C ve E grupları doğru cevap vermişlerdir?
D)A, B, C ve D grupları doğru cevap vermişlerdir?
E)B, C, D ve E grupları doğru cevap vermişlerdir?1-Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının 1ve 4. günü oruç tutmak haramdır.
2-Zilliciye, Şaban ve Pazartesi-Perşembe günleri oruç tutmak mubah’tır
3-Oruç süresince yeme içme ve cinsi ilişkiden uzak durmak Rükündur.
4-Zıhar yemini yapan bir kimsenin kefaret olarak; Köle azad etmesi, Aralıksız olarak iki ay oruç tutması ve Altmış fakiri doyurması gerekir.
5-10 fakiri giydirmek, 10 fakiri doyurmak ve Köle azat etmek gibi şartlar yemin kefaretlerinin miktarlarındandır.
6-Yanlışlıkla bir mü'mini öldüren kimsenin kefaret olarak Mü'min bir köle azad etmesi ve ölenin varislerine diyet ödemesi gerekir.
7-Hacda ihrama girip de bir mazeret sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin kefaret olarak Üç gün oruç tutması, Altı fakiri doyurması veya Bir koyun kurban etmesi gerekir.

21-Oruç ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)3 tanesi doğrudur.
B)4 tanesi doğrudur.
C)5 tanesi doğrudur.
D)6 tanesi doğrudur.
E)7 tanesi doğrudur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-Aşağıdakilerden hangisi konusu bakımından farklıdır?
A)Ehl-i kitap olarak bilinen; Hristiyanlar ve Yahudiler’dir.
B)Kitap, Sünnet ve İcma asli delillerdendir.
C)İstihsan, İstishab ve İstislah fer'i delillerdendir.
D)Sebep, Rükün ve Şart vaz'i hükmün çeşitlerindendir.
E)Mutlak suyun özellikleri; Rengi, Kokusu ve Tadı’dır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-Aşağıdakilerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)İslam kaynaklarında ‘’Minel’’ vahye dayanan dinler için kullanılır.
B)İslam kaynaklarında ‘’Nihal’’ batıl dinler dinler için kullanılır.
C)Ehl-i Bid'at’a verilen isimler; Ehl-i ehva, Fırka-ı dalle ve Ehl-i dalal’dır.
D)Mecusilik; Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir.
E)Sözlükte selef; önceki nesil ve selefiye ise bu nesle mensup alanlar anlamına gelir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I-Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, pramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlık Beyaz-ı Müstatil(Fecr-i Kâzib) ile ifade edilir.
II-Her şeyin gölgesi doğudan batıya doğru düşmekte iken, bundan sonra batıdan doğuya doğru düşmeye başlar. İşte güneşin tam bu yarı yola geldiği anda yere düşen gölgesine Fey-i zeval adı verilir.
III-Fıkıh literatöründe ikinci fecir vakti olarak isimlendirilen Beyaz-ı Musta’razî(Fecr-i Sadık) kavramıdır.
IV-Akşamleyin ufuktaki kızıllıktan/kızartıdan sonra meydana gelen beyazlık Şafak’ı ifade eder.

24-Yukarıdaki tariflerden hangileri doğrudur?
A)Hepsi
B)Sadece I, III ve IV
C)Sadece II, III ve IV
D)Sadece II ve III
E)Sadece III ve IV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri; bu ayetleri yorumlamadan Allah’a havale etmeleridir.
B)Bakıllani, İbn-i Furek, Cüveyni, Gazali, Şehristani, Amid i Fahreddin er Razı gibi isimler Maturidi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir.
C)Mu'tezilenin kelime anlamına ‘’bir araya gelenler’’ demektir.
D)Suriye'de kurulan ilk tasavvufi kurum Hankah’tır.
E)Miladi 7. asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan, el-fütühatül-Mekkiye Fesulü'l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini İbn Arabi’dir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-"Müçtehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle meselenin benzerlerinde verdiği hükümde vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi, yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası(kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesi" diye tarif edilen kavram İstihsan’dır.
2-Yorum yoluyla da olsa nasların kapsamına girmeyen yada "illet" bağ kurularak (kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhı bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine İstislah denir.
3-İslam dininin, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütünü için kullanılan ifadeler; Şer'i hükümler, Ahkam-ı şer 'iyye ve İlahi hükümlerdir.
4-Allah ve Resul'ünün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği zanni delille sabit olan fiile vacip denir.
5-Dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiilleri ifade eden kavram cevaz’dır.
6-Şer'an izin verilmiş, hakkında şer'i bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranış ve onun dini-hukuki hükmüne Helal denir.
7-Şariin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlara Mekruh denir.
8-Yatmadan önce abdest almak, Vakit namazları için ayrı ayrı abdest almak ve Ezan okumak için abdest almak menduptur.
9-Vaktinde kılınmayan namaza Faite adı verilir.
10-Vitir namazının kaza etmenin hükmü Vacip’dir.
11-O zamana kadar altı vakit namazı kazaya kalmamış bir kimseye Tertip sahibi denir.

26-İslam hukuku ile ilgili yukarıdaki ifadelerden(kavramlardan) kaç tanesi doğrudur?
A)11 tanesi doğrudur.
B)10 tanesi doğrudur.
C)9 tanesi doğrudur.
D)8 tanesi doğrudur.
E)7 tanesi doğrudur.


-Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği ……. denir. Belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliğine …….. denir.Bir nevi hükmü temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde, teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizliğe …….. denir. Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ….. adı verilir. Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmaya …….. denir.’’
27-Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)İstinka
B)Abdest
C)Mesh
D)İstihaze
E)Delk28-Hristiyanlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Süryani, Ermeni, Kıpti ve Habeş gibi kiliseler monofizit’tir.
B)Bedeni dua, Sessiz tövbede bulunma, Su kullanma ve Ayak egzersizlerini çoğaltma gibi bilgiler Hristiyan hac ibadeti ile ilgilidir.
C)İman ve kurtuluşu gerçekleştirmek, Asli günahı silmek, İnsanı aydınlatmak, Tevbe ve ihtidayı sağlamak gibi ifadeler vaftizin gayelerindendir.
D)Hristiyanlıkta asil günahtan kurtuluşu ve kiliseye girişi ifede eden kavram evharistiya’dır.
E)Baptisler, Medotistler, Mormonlar ve Adventistler gibi akımlar Hristiyanlıktaki yeni dini akımlardandır.I-Sadece nafile namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir.
II-Mukim olmak, Sağlıklı olmak ve Erkek olmak gibi şartlar cuma namazının farz olmasının şartlarındandır.
III-Akıllı olmak orucun farz olmasının şartlarındandır.
IV-Havelanı havl, Malın nami olması ve Malın nisab miktarına ulaşması gibi zekâtın farz olmasının şartlarındandır.
V-İsfar, Tekbir ve Celse gibi kavramlar namazla ilgili birer terimdir.

29-Yukarıdaki hükümlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Sadece I, III ve IV doğrudur.
B)Sadece II, III ve IV doğrudur.
C)Sadece I, III ve V doğrudur.
D)Sadece III ve V doğrudur.
E)Hepsi doğrudur.Ramazan orucu farz kılınmıştır., Hz. Fatıma annemiz Hz. Ali ile evlenmiştir., Ramazan ve Kurban namazları meşru olmuştur. Gibi olaylar ………… gerçekleşmemiştir.

30-Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Hicri 1. yılda
B)Hicri 2. yılda
C)Hicri 3. yılda
D)Hicri 4. yılda
E)Hicri 5. yıldaKadınlardaki Hayız hali genelde …… yaşından …… yaşlarına kadar sürer. Hanefilerde Hayız süresi en az ….. en fazla …. gündür. Şafilerde Hayız süresi en az 1 gün ……. gece en fazla 15’dir.

31-Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmemelidir?
A)9
B)60
C)3
D)10
E)1I-Bir kimse 15 günden az süreyle başka bir şehre giderse ve 90 km mesafeyi geçerse gittiği mekân Vatan-ı sükna hükmündedir.
II-Bir kimse iş için 13 gün kalmak niyetiyle 90 km mesafeyi geçen başka bir şehre gittikten sonra, bazı mazeretlerden dolayı bu süre 20 günü bulursa bu kimsenin bulunduğu mekân Vatan-ı İkamet hükmüne geçer.
III-Seferi olan bir kişi mukim olan bir imama uyarsa rekâtların tamamını imamla beraber kılmak zorundadır.
IV-Hanefilere göre seferilikte dört rekâtlı namazları iki rekât kılması ruhsat değil azimettir.

32-Yukarıda verilen seferilik ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Sadece III ve IV
B)Sadece II ve IV
C)Sadece I
D)Sadece III
E)Sadece III-Kur’an’ın Hz. Peygambere ilk nüzulü günlerden Pazartesi gününe denk gelir.
II-Kur’an-ı Kerim, Fatiha suresi ve Muhkem ayetler gibi isimler “Ummu’l-Kitap”a verilen isimlerdir.
III-‘’Hamd, Seb’ul-Mesani ve Ümmü’l-Kur’an’’ gibi isimler Fatiha suresi için kullanılmıştır.
IV-Ayet ve sureler arasında var olan gizli, açık ve iç içe anlam ilişkilerini ve mana bütünlüğünü inceleyen bir ilim dalına Münasebetü’l Kur’an adı verilir.
V-‘’Sabit bin Kays, Amr bin As ve Muaz bin Cebel’’ bu üç sahabenin ortak özelliği vahiy katipliği yapmalarıdır.

33-Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II, IV ve V doğru
B)Sadece II, IV ve V doğru
C)Sadece I, II ve V doğru
D)Sadece III, IV ve V doğru
E)Hepsi doğruI-Ebu Leheb, Calut ve Haman gibi küffar isimlerinin hepsi Kur’an’da geçer.
II-Kur’an’da geçen ilahi vahiy çeşitleri: Havariler, Yer, göğ ve Bal arısıdır.
III-Yemin, Te’kid ve Soru-cevap gibi özellikler Kur’an-ı Kerim’in uslubunda olan bir özelliktir.
IV-Şura, Yardımlaşma ve Koruma gibi ilkeler Kur’an’a göre idare edenlerle idare edilenler arasında olan ilkelerdir.
V-Ayetlerde mana ve lafız dengesinin bulunması, Avam ve hassa hitap etmesi ve Tekrarın bulunması Kur’ân üslubunun özelliklerindendir.

34-Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II, III ve IV doğru
B)Sadece II, III, IV ve V doğru
C)Sadece III, IV ve V doğru
D)Hepsi doğru
E)Sadece I, II, IV ve V doğru1-Tecvidi Kuranı yanlış okumayacak derecede bilmek Farzı Ayn’dır
2-Tecvid ilmini araştırmak ve derinlemesine öğrenmek Farzı Kifaye’dir
3-Cevf takdiri mahreç bölgesindendir.
4-Cerh, Hems, İstila, Şiddet, Rehavet, Beyniyye, Gunne, Kalkale ve Lin gibi sıfatlar Lazımi Sıfatlar arasında yer alır.
5-Harfler yapısına göre ve Çıkış yerine göre iki kısma ayrılır.
6-Yapısına göre harfler İnce-Kalın harfler’dir.
7-Fussilet suresinde geçen أَأَعْجَمِيٌّ ibaresi tecvid ilminde Teshil diye adlandırılır.
8-Hud suresinde geçen مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْۭۗ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ ibaresi tecvid ilminde İdğam diye adlandırılır.
9-Yusuf suresinde geçen مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّۭۖا عَلٰى يُوسُفَ ibaresi tecvid ilminde Müşemme(işmam) diye adlandırılır.
10-Ha-i Sekte Kur’an-ı Kerim’de 7 yerde geçer.

35-Tecvid ilmiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden(kavramlardan) kaç tanesi doğrudur?
A)10 tanesi doğrudur.
B)9 tanesi doğrudur.
C)8 tanesi doğrudur.
D)7 tanesi doğrudur.
E)6 tanesi doğrudur.36-Tebbet(Mesed) suresinde geçen حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ kelimesinde hangi tecvid kaidesi vardır?
A)İdgam-ı Bilagunne
B)İdgam-ı Misleyn Mealgunne
C)İdgam-ı Mealgunne
D)İdgam-ı Mütecaniseyn
E)İdgam-ı Misleyn37-İslam Tarihine ilişkin aşağıdaki olgulardan hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir?
A)Müşriklerin zulmü sonucu Habeşistan’a hicret etmek zorunda kalması
B)Biatlar nedeniyle Önde gelen bazı müşriklerin Müslüman olması
C)’’Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.’’ ayeti gereğince İslam’a davetin açıkça başlaması
D)Hudeybiye antlaşmasından sonra oluşan barış ortamında İslam’ın davetin açıkça başlaması
E)Hz. Peygamberimizin üzerine pisliklerin atılmasıKur’an’da “Doğrusu biz sorum*luluğu göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Pek zalim ve çok cahil olan insan ise onu yüklenmiştir.” (Ahzab/72) buyurulmaktadır.

38-Bu ayetten aşağıdaki sonuçlar*dan hangisi çıkarılabilir?
A)Gökler, yer ve dağlar insan gibi ibadetle sorumludur.
B)Gökler, yer ve dağlar daima so*rumluluktan kaçarlar.
C)Allah’ın insana sorumluluk yük*lemesinin sebebi insanın çok zalim ve cahil oluşudur.
D)İnsan Allah’a kulluk etmekle so*rumlu tutulan bir varlıktır.
E)İnsan yükümlülükten kaçmamlıdır.Müslüman; Utanılacak şeylerden insanı koruyan hale gelecek, güzel huylarla vasıflanacak ve güzel huylu olacaktır. Müslüman; Herhangi bir iş yada ameli güzel bir niyet, saf bir kalple yapacak ve o işe başka bir şey karıştırmayacaktır. Müslüman; Kendini büyük görmeyece, insanları hakir görmeyecek, kendini olduğundan aşağı sayacaktır. Müslüman; Yiğit, kahraman olacak ve gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğine sahip olacaktır.

39-Yukarıda Müslümanların özellikleri sayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisine değinilmemektedir?
A)Edep
B)İhlas
C)Suizan
D)Şecaat
E)Tevazu


Hz Muhammed(SAV) Medine’ye hicretten sonra buradaki iç mücadelelere son vermiştir. Burada yaşayan Müslüman, Musevi ve putperest Arapları bir araya getirerek vatandaşlık antlaşması yapmıştır. Bu anlaşma ile bu dini gruplar eşit haklara sahip olmuşlar, ibadet ve törenleride serbestçe gerçekleştirmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I. Medine’de güven ve emniyet sağlanmıştır
II. Farklı inançlara sahip insanlar uzlaşmışlardır.
III. Yahudiler yapılan antlaşmayı ihlâl etmişlerdir.

40-Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D)Yalnız I
E)Yalnız IIII-İslâmiyet’ten önce Araplar Kâbe’yi ziyaret amacıyla Mekke’ye gelirlerdi. O dönemlerde Mekke’de panayırlar kurulurdu. Bu bilgiler Mekke’nin Din-Ticaret alanında önemli bir merkez olmasını sağlamıştır.
II-Müslümanların elde ettiği ganimetleri bir plan dahilinde paylaşmışlar ve bu uygulama sonraki İslâm devletlerinde de geçerli olmuştur. Bu uygulama Bedir savaşı sonucunda meydana gelmiştir.
III-Cemel Vakası, Sıffin Savaşı, Kerbelâ Olayı ve Puvatya Savaşı olayların kronolojik sıralaması böyledir.
IV-Ganimetler, Öşür ve Haraç, Cizye ve Zekât İslâm Devleti’nin gelir kaynakları arasında yer alır.
V-Dört Halife dönemine “Cumhuriyet Devri” de denilmesi bu devrin Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi özelliği ile ilgilidir.

41-Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II, III ve V doğru
B)Sadece II, III, IV ve V doğru
C)Sadece III, IV ve V doğru
D)Hepsi doğru
E)Sadece I, II, IV ve V doğru

Cevap Anahtarı ektedir.


Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Eylül 2014, 15:50   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.122
Konular: 931
Beğenildi:296
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

hocam cevap anahtarını tekrar yayınlamanızı rica ediyoruz.kusura bakmayın bi yanlışlık oldu eklentileriniz silindi.lütfen tekrar yayınlarmısınız
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Eylül 2014, 17:39   Mesaj No:5
Medineweb Usta Üyesi
AlimOğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:AlimOğlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 15399
Üyelik T.: 24 Aralık 2011
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 270
Konular: 59
Beğenildi:181
Beğendi:36
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

cevap anahtarları

düzenleme yetkim yokmuş. yetkililer cevap anahtarını alakası olan konuların altına eklerse güzel olur.
Eklenen Resim Ön İzlemesi
Dosya tipi: jpg 10559806_295536867307432_4436978092105998592_n (1).jpg (23,7 KB (Kilobyte), 371x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg 10556244_293326824195103_4735695579981668274_n.jpg (15,8 KB (Kilobyte), 368x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 11:25   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.122
Konular: 931
Beğenildi:296
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

1-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

2-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail'in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

3-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

4-"Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir" (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

5-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

6- Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

7-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katipliği yapmamıştır?
A)Enes b. Malik B)Sabit b.Kays C)Amr b.As D)Muaz b.Cebel

8-Resulullah'ın; “Kur'an'ı dört kişiden almaya gayret ediniz” dediği kişilerden değildir?
A)Abdullah b.Abbas B)Huzeyfe'nin mevlası Salim C)Ubey İbn Ka'b D)Muaz İbn Cebel

9- Kur'an-ı Kerim'in faziletleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Hadisu’l Kur’an C)Fedailü’l Kur’an D)Fedailü’l Hadis

10-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ

11-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf

12-Aşağıdaki surelerin hangisi medenidir?
A)Yunus B)Yusuf C)Hud D)Ali İmran

13- “Ed-Dürrü'l- Mensur fi't-Tefsir bi'l- Me'sûr” tefsiri kime aittir?
A)Hazin B)Celâluddîn es-Suyutî C)Begavi D)Hatib şirbini

14-Ahkam ayetleri gibi bir açıklayıcı tarafından, açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafızlara ne ad verilir?
A)Mübhem B)Batın C)Mücmel D)Hass

15- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı?Ki o belini bükmüştü, Senin şanını yüceltmedik mi? Diye Mekke döneminde peygamberimizi rahatlatan ayetler hangi suredendir?
A)Kevser B)İnşirah C)İnfitar D)Adiyat
16-Aşağıdakilerden hangisi Ravinin zabtı ile alakalıdır?
A)Kizb B)Fısk C)Gaflet D)Bid’at

17-Mânâsı olmayan ve rivâyet şartlarını taşımayan hadislere ne ad verilir?
A)Şaz hadis B)Garib hadis C)Mevzu hadis D)Merdud hadis

18- Üç ve daha fazla kişinin rivayet ettiği fakat tevatür sınırına ulaşmayan rivayetlere ne ad verilir?
A)Sahih B)Hasen C)Meşhur D)Nazil isnad

19- İmam Mâlik’in el-Muvatta’ı hangi Hadis kitaplarının içinde yer alır?
A)Musannaf B)Camii C)Sünen D)Müsned

20-“Garibü’l Hadis” Hadis ilminin hangi alanı ile ilgilidir?
A)Ravi cerhi B)Metin tenkidi C)Lügat eserler D)Hadisi kaynakta bulma

21-Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)El Müdevvene B)Fıkhu’l Ekber C)El Mebsut D)El Mahsul

22-Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşlerinden değildir?
A) Yüce Allah'ın diğer sıfatları gibi tekvîn sıfatı da ezelîdir
B) Allah kulun gücünün yetmeye¬ceği şeyleri kula yüklemez.
C) Çirkinliği anlaşılan işten de kaçınmak aklın teklifiyle vacib olur.
D) Allah'ın nefsî kelâmı işitilemez.

23-Aşağıdakilerin hangisi Eş’ari alimlerinden değildir?
A)Taftazani B)Cürcani C)Kadı beydavi D)Pezdevi

24-Mutezilenin en parlak dönemini yaşadığı resmi mezhebe dönüştüğü dönem ne zamandır?
A)Emeviler B)Fatımiler C)Abbasiler D)Selçuklular

25-Ehl-i re'y fıkhı ile ehl-i hadîs fıkhını birleştiren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet b.Hanbel B)Şafii C)Evzai D)Maturidiyye

26- Delillerin ulaştırdığı sonuç hakkında karşı ihtimali ortadan kaldırıp kaldırmaması açısından hangi sonuca varılır?
A)Akli-Zanni B)Nakli-Zanni C)Nakli-Kat’ı D)Kat’ı-Zanni

27-Hangi hallerde Mükellefiyetlik kalkar?
A)Baygınlık B)Bilgisizlik C)Uyku D)Unutma

28-Mecellenin 2.maddesindeki “Def'-i mefasid celb-i menafiden evladır” hükmü fer’i delillerden hangisi ile ilgilidir?
A)Seddi Zerai B)İstihsan C)İstislah D)İstishab

29-Teklifi hükümler,gerekli rükün ve şartları ihtiva etmesi ve hukukî sonuç doğurması yönüyle aşağıdaki hangi ayırıma tabii tutulmaz?
A)Azimet B)Sahih C)Fasit D)Batıl

30-Şâriin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmama¬sını istemesi veya onu yapıp yapmama arasında serbest bırakmasına ne denir?
A)Vaz’i Hüküm B)Ehliyet C)Teklifi hüküm D)İbaha

31-Hayber savaşında eşi kinane öldürülünce esir alınan sonra hür bırakılan Peygamberimizin istersen kavmine döner istersen benimle evlenebilirsin teklifine evet diyerek efendimizle evlenen eşi kimdir?
A)Cüveyriye B)Ümmü Seleme C)Safiyye D)Meymune
32-Peygamberimizin hayatında olan olaylar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi en son yaptığı olaydır?
A)Evlenmesi B)Kabe hakemliği C)Hılful fudul antlaşması D)Şam yolculuğu

33-630 yılında «Ey Habibim! Kendi zevcelerine söyle, dünya yaşayışı, dünya süsü ve ziyneti istiyorlarsa, gelsinler, birkaç mal verip de kendilerine izin veresin. Yok eğer Allah'ı ve O'nun Resulünü ve ahiret evini istiyorlarsa, işte Allah aranızda iyilik eden kadınlar için, büyük mükâfat tedarik kılmıştır.». (Sûre-i Ahzab, Âyet: 28-29)Ayeti inince efendimizin ezvacı tahiratlarına ayrı ayrı teklif etmeleri üzerine hepsinin biz Allah'ı ve O'nun Resulünü ve ahiret evini istiyoruz cevabını verdikleri böylece iki durum karşısında muhayyer oldukları olaya ne ad verilir?
A)Tahyir hadisesi B)Lian hadisesi C)İfk hadisesi D)İ’la olayı

34-İslamdan önce kabeye gelen hacıları konuklatıp ağırlamak, onları barındırmak vazîfesine ne denir?
A)Sikaye B)Rifade C)İmare D)Kıyade

35-Medineden Yahudi kabilelerinin çıkarılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saldırı B)Cinayet C)Suikast girişimi D)Antlaşma ihlali

36-Aşağıdakilerden hangisi Kıraatı seb’adan değildir?
A)Abdullah b.Amr B)Ali b.Hamza El Kisai C)Hamza b.Habib D)Ebu Caferi

37-Aşağıdaki harflerden hangisi şemsi harflerdendir?
A)Be B)Şın C)Fe D)He

38-كَلَّا بَلْ رَانَ Ayeti hangi surede ve ne tecvidi vardır?
A)Vakıa-Secde B)Mutaffin-İdğam mütekaribeyn
C)Kıyame-Sekte D)Mudaffin-Sekte

39-Tecvid ilmini öğrenmenin hükmü nedir?
A)Farzı Ayn B)Farzı Kifaye C)Sünnet D)Müstehab

40-Aşağıdakilerden hangisi Bid’at okuyuşudur?
A)Takrib B)Tedvir C)Telhin D)Talim

41-Kur’an da önceki kavimlerin helak edilişi hangi sebepten olduğu belirtilmiştir?
A)İnançsızlıklarından B)Savaşmalarından C)Ahlaksızlıklarından D)İbadet yapmadıklarından

42-İnsanların haiz oldukları bir kısım melekelerden ve mükellef bulundukları bir takım vazifelerden bahseden ilim dalına ne ad verilir?
A)İlmi Kelam B)İlmi tasavvuf C)İlmi Ahlak D)İlmi Siyaset

43-Ahlak kavramının aşağıdakilerden hangisiyle bağı yoktur?
A)Psikoloji B)Sosyoloji C)Hukuk D)İtikat

44-Aşağıdakilerden hangisi iyilik kavramının eş anlamlısı değildir?
A)Ma’ruf B)İrşad C)Birr D)Tayyib

45-Günümüzdeki “Spekülasyon” kavramını İslam daki karşılığı nedir?
A)İfsad B)Zan C)Tecessüs D)Gıybet

46-Rahipler topluluğu olmadığı için ayinlerini devletin memurlerı tarafından yönetilen dinin adı nedir?
A)Konfüçyüsizim B)Taoizim C)Hinduizm D)Budizm

47-Aşağıdakilerden hangisi Ortadoks kilisesinin diğer adlarından değildir?
A)Doğunun Ortodoksu B)Süryani Kilisesi
C)Doğu Kilisesi D)Rum Ortodoks Kilisesi

48-Kökeni İsa' nın havarileri tarafından, kurulan kiliselere ne ad verilir?
A)Evangelik kilisesi B)Katolik kilisesi C)Doğu kilisesi D)Apostolik kilise

49- Yahudilerce çoğu Kral David (Hz. Davud) tarafından yazıldığı ileri sürülen 150 bölümden oluşan
bazıları dinî âyinlerde, bazıları da Yahudi bayramlarında ve önemli günlerde okunmaktadır.Bugün Hıristiyan Kiliselerinde de ilâhî ola¬rak okunmakta olan kitabın adı nedir?
A)Mezmurlar B)Neviim C)Ketuvim D)İlk peygamber

50-Uzak doğu dinlerindeki “bireyin kendi iç dünyasına yapmış olduğu zihinsel bir yolculuktur”.Tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karma B)Meditasyon C)Nirvana D)Yogo

51-Aşağıdakilerden hangisi abdestin adabıdır?
A) Abdest sularını vücuda ve elbi¬seye sıçratmamak B) Sakalın içine su girme¬sini sağlamak
C) Misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak D) Abdeste ara vermeden ta-mamlamak

52-Aşağdakilerden hangisi mesh için doğrudur?
A) Abdest alırken mestin üzerinde elin beş parmağı ile yapılır.
B) Üzerine meshedilmeyen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması abdesti bozar.
C) Mest ile yaklaşık 6 kilometre yürünebilinecek kadar sağlam olması
D) Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için 3 gündür.

53-Hangi su Ma-i müsta’mel sınıfına girer?
A)İçine pislik düşen durgun su B)Koyunun artığı
C)Hükmi abdestin artığı D)Evcil hayvanın artığı

54-Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A)Şer'î gündüz,Güneşin doğmasından batmasına kadar olan süre anlaşılır.
B)Örfi gündüz, Fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süredir
C)Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğuna zeval vakti denir.
D)Kerahet vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasındaki süredir.

55-Başı açık bir bayan iftitah tekbirinden sonra başını kapatırsa Hanefilere göre durumu ne olur?
A)Bozulur B)Sehiv secdesi yapar C)Bozulmaz D)İade ederse daha iyi olur.

56-Namazda hangi halde sehiv secdesi gerekir?
A) Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazlarında açıktan okumak.
B) Sübhâneke'yi ve eûzü besmeleyi açık okumak
C) Rükûda bir kere "Sübhâne rabbiye'1-azîm" demek
D) Rek'atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek'atının dışında Fatiha okumamak

57-Şükür secdesinin hümü nedir?
A)Vacip B)Sünnet C)Müstehap D)Mesnun

58-Hangi namaz vaktin içinde geriye bırakılıp sonra kazası yapılamaz?
A)Öğle namazının ilk sünneti B)İkindi namazının sünneti
C)Cuma namazının sünneti D)Yatsı namazının ilk sünneti

59-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A)Vakit içinde okunması. B) Cemaatin huzurunda irad edilmesi.
C)Hutbeyi ayakta okumak D) Hutbe ile namaz arasını ayırmamak
60-Hanefi mezhebinde mezarın başında telkin vermenin hükmü nedir?
A)Sünnet B)Meşru C)Müstehap D)Mübah

61-Aşağıdakilerin hangisinde hüküm yakınlığı yoktur?
A)Nezir orucu B)Şevval orucu C)Aşura orucu D)Davud orucu

62-Oruca niyyet orucun nesidir?
A)Sünneti B)Şartı C)Rüknü D)Müstehabı

63-Aşağıdaki oruçların hangisi peş peşe tutulması zorunlu değildir?
A)Zihar B)Yemin kefareti C)Şevval D)Keffaret

64-Mevcut malın zekâtı borç dikkate alınmadan hesap edilip zekatı verilir, kime aittir?
A)İmameyn B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

65-Tahsil edildikten sonra diğer şartların gerçekleşmesiyle zekâta tâbi olan alacaklı mallara ne denir?
A)Deyn-i Mutavassıt B)Deyn-i Zaif C)Rikaz D)Mal bedeli

66- Bir malın kendisinde nema imkânının bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmasına ne ad verilir?
A)Hakiki nema B)Hükmi nema C)Nisap D)Deyn-i kavi

67-Hac ve umre cezaları için hangi bilgi doğru değildir?
A) Hac ve umrede ihlal edilen bir kuralın cezasını ödemek için belirli bir zaman yoktur.
B) Oruç, sadaka ve bedel ödeme cezalarının belirli bir yeri yoktur
C) Sadakaların ve kurban etlerinin, sadece Harem bölgesindeki yoksullara verilmesi şart değildir.
D) Ceza kurbanları harem bölgesinden ayrılınmış ise olduğu yerde kesilebilir.

68-İhramlıya aşağıdakilerden hangisi mübah değildir?
A) Balık ve su ürünlerini avlamak.
B) Bit, pire ve yırtıcı hayvanları öldürmek.
C) İhramsız kişi tarafından avlanan kara avının etinden yemek.
D) Başta yara olması halinde başa sargı sarmak.

69-Hesabına hac edilen kişiye ne ad verilir?
A)İhcac B)Naib C)Menub D)Bedel

70- Muhammed Mervezî nin Ebû Hanife, Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in görüşlerini bir araya topladığı kitaba ne ad verilir?
A)Ziyadat B)Kafi C)Asl D)Mebsut

71-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi kitaplarından değildir?
A)Mustasfa B)Vikaye C)Mecmau’l Bahreyn D)El Asar

72-Aşağıdakilerden hangisi Ahlaki konuları içermez?
A) Furû-i fıkıh B)Kırk Hadis C)El Milel D)Fütüvvedname

73-Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde öğrenme ortamı değildir?
A) Karşılıklı saygı B) Yarışmaya dayanan C) İşbirliğine dayanan D) İnformal

74-Yaygın din eğitiminde değerlendirme yapılırken hangisi yapılmaz?
A)Amaçların belirlenmesi B)Neyi iyi yaptık
C)Nerede eksiklerimiz vardı D)Bundan sonra neler yapalım

75-Aşağıdakilerden hangisi yaygın din eğitimi alanlarından değildir?
A)İrşad faaliyetleri B)İhtisas kursları C)Konferanslar D)Yayınlar
76- Bayram Tekbîri ve Salât-ı Ümmiye’siyle meşhur olan bestekar kimdir?
A)Nabi B)Fuzuli C)Yunus Emre D)Itri

77-Matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış bir bilim adamıdır.Cebir in temelini kuran ve Cebir in babası lakabını alan Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı ile dünyada tanınan bu kişinin adı nedir?
A)Farabi B)Harezmi C)Biruni D)Ali kuşçu

78- Strateji Geliştirme Başkanlığı Diyanet işleri başkanlığının hangi birimlerinde yer alır?
A)Danışma ve denetim birimleri B)Yardımcı hizmetler birimleri
C)Ana hizmetler birimleri D)Eğitim hizmetleri birimleri

79-Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü nün görevleri arasında yer almaz?
A)Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek
B) Başkanlık personelinin atama ve özlük işlemlerini yürütmek
C) Başkanlık personelinin adaylık, kurs ve stajları ile hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlarını hazırlamak ve bu işleri yürütme
D) Başkanlık personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak

80-Hac ve umre bedelleri hangi kuruluş tarafından belirlenir?
A)Bakanlıklar arası Hac ve umre kurulu B)Bakanlar kurulu
C)Hac ve umre komisyonu D)Diyanet vakfı

81-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen Cumhuriyetin ilkelerinden değildir?
A)Laiklik B)Hukuk C)Kültür D)Sosyal

82-Son yapılan Anayasa değişikliğinde pazitif ayrımcılın içine hangisi girmez?
A)Malüller B)Emekliler C)Çocuklar D)Şehit dul ve yetimleri

83-Aşağıdakilerden hangisi memurlukta disiplin cezasıdır?
A)İkaz B)Savunma C)Soruşturma D)Kademe durdurma

84-Aşağıdakilerden hangisi Avrupada bir başkenttir?
A)Zürih B)Strasbourg C)Prag D)Milan

85- Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Boğazlar B) Yabancı okullar C) Musul D) Nüfus değişimi

86-Osmanlıda adalet,eğitim,kültür ve din işlerine bakan teşkilata ne denir?
A)Kazasker B)Vezir C)Şeyhülislam D)Nişancı

87-Ankara ile Erzurum’un aynı enlemde olduğu halde Erzurum un daha soğuk olmasının nedeni nedir?
A)Bitki örtüsü B)Yükseklik C)Akarsu D)Denize uzaklık

88-Parayı ilk kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lidyalılar B)Sümerler C)Asurlular D)Hititler

89-En uzun Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gılgamış B)Göktürk C)Manas D)Ergenekon

90-İ.K.Ö İslam konferansı teşkilatı türü itibari ile nasıl bir teşkilattır?
A)Ekonomik B)Kültür C)Siyasi D)Coğrafi

91-Aşağıdakilerin hangisi Birleşmiş milletlerin ana organlarından değildir?
A)Genel Kurul B)Güvenlik konseyi C)Uluslar arası para fonu D)Adalet Divanı

92-Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonunun Rumuzu hangisidir?
A) HABITAT B) UNESCO C) UNCTAD D) UNICEF

93-Aşağıdakilerden hangisi İslam ülkesidir?
A)Güney Afrika B)Senegal C)Peru D)Madakaskar

94-Mezhebin temel görüşü, insanın fiillerinde tamamen özgür olması şeklinde özetlenebilir. Buna göre kişi, istediğini yapar, hatta Rabb’inin murad etmediği şeye bile kadirdir şeklinde ortaya çıkan görüşün adı nedir?
A)Mutezile B)Kerramiyye C)Kaderiyye DMürcie

95-Kurucusu Ebû Bekr Zekeriya Râzi dir. Deneyi ve gözlemi akıl yürütmeden üstün tutarak deney ve tümevarım (istikra) metodunu İslâm düşünce dünyasında ilk defa kullanarak Sisteminde fizikten metafiziğe ulaşmak isteyen bir metod takip etmiştir.Ruhun ölmezliği ile İslama yakınlaşmış,Tenasüh görüşü ile de uzaklaşmış tabiatçı felsefe ekolüne ne ad verilir?
A)Tabiiyyun B)İşrakiyyun C)İhvan-ı Safa D)Hümanizm

96-2011 Yılı Şubat ayı Diyanet dergisinin kapak konusu nedir?
A)Tefekkür B)Yenilenme C)Sıhhat D)Tedebbür

97-Aşağıdakilerden hangisi Aklın ibadetidir?
A)Muhabbet B)İnfak C)Tefekkür D)İ’sar

98-Aşağıdakilerden hangisi Tüp bebek uygulamasında aranan şartlardan değildir?
A)Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması,
B)Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde gelişmesi;
C)Bu işlemin, gerek anne-babanın; gerek doğacak çocuğun maddî, ruhî ve aklî sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olması
D)Eşlerin hiç çocuğu olmaması.

99-İslamda Kardeşlerin miras paylaşımında kadınların payının, erkeklere nispetle farklı olarak düzenlenmesinin nedeni hangisidir?
A)Erkeklerin kadınlara göre daha güçlü olmaları
B)Erkeklerin mali sorumluluğunun kadınlara göre daha fazla olması
C)Kadınların mal yönetimini erkeklere göre daha az yönettiğinden
D)Kadınların iç işlerinde olduğundan dolayı mal kullanma alanlarının azlığından.

100-“Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık”(Hacc Suresi; 34) Ayetinde kurbanda hangi konuya dikkat çekmektedir?
A)Kurbanın cinsine B)Tesmiyeye C)İnfakına D)Semizliğine

1-B 11-B 21-B 31-C 41-C 51-A 61-A 71-A 81-C 91-C
2-C 12-D 22-C 32-B 42-C 52-C 62-B 72-C 82-B 92-D
3-D 13-B 23-D 33-A 43-A 53-C 63-C 73-B 83-D 93-B
4-B 14-C 24-C 34-B 44-B 54-D 64-C 74-A 84-C 94-C
5-D 15-B 25-B 35-D 45-B 55-C 65-B 75-B 85-D 95-A
6-B 16-C 26-D 36-D 46-A 56-A 66-B 76-D 86-A 96-B
7-A 17-D 27-B 37-B 47-B 57-C 67-D 77-B 87-B 97-C
8-A 18-C 28-C 38-D 48-D 58-B 68-D 78-A 88-A 98-D
9-C 19-A 29-A 39-B 49-A 59-C 69-C 79-A 89-C 99-B
10-C 20-C 30-C 40-C 50-D 60-B 70-B 80-C 90-C 100-B

_SİNAN İSPİR_
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 11:31   Mesaj No:7
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.122
Konular: 931
Beğenildi:296
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

1-Kur’an ın Hz peygambere ilk nüzulü günlerden hangisine denk gelir?
A)Pazar B)Pazartesi C)Perşembe D)Cuma

2-Sözlükte "gizli konuşma, emir, işaret, ilham"gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
A)Mucize B)Vahiy C)Maunet D)Keramet

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mübelliğ B)Mev’ıze C)Mesani D)Beyan

4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada öndedir?
A)Fetih B)Mü’minun C)İsra D)Saffat

5-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

6-Beyyine suresi ile nas sureleri arasındaki surelere ne ad verilir?
A)Evsat-ı mufassal B)Tivâl-ı mufassal C)Hadr-ı Mufassal D)Kısâr-ı mufassal

7-Kur’an daki “Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Ravi vesikası D)Vahiy katibi vesikası

8-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A)El-Hamd B)Seb’ul Mesani C)Ümmül –Kur’an D)Fatihatul Kur’an

9-Ayet ve sureler arasında var olan gizli, açık ve iç içe anlam ilişkilerini, mana insicamını, mana bütünlüğünü inceleyen bir ilim dalına ne ad verilir?
A)Siyak-sibak B)Tetibu’l Kur’an C)Münasebetü’l Kur’an D)Tevfiku’l Kur’an

10-Aşağıdakilerden hangisinde secde ayeti yoktur?
A)Secde B)Neml C)İsra D)Rum

11-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katipliği yapmamıştır?
A)Enes b. Malik B)Sabit b.Kays C)Amr b.As D)Muaz b.Cebel

12-Hz Peygamber döneminde Kur’an-ın korunmasında hangi yöntem kullanılmamıştır?
A)Tebliğ B)Kitabet C)Hıfz D)Arza

13-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi vahiydir?
A)Vahy-i metlüv B)Te’vil C)İlham D)Vahy-i gayri metlüv

14-Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltıldığında,hangisine gönderilmemiştir?
A)Mekke B)Basra C)Şam D)Bağdat

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın Cem’i aşamasında olmamıştır?
A)Kur'an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi
B)Surelerin isimlerini komisyon koymuştur.
C)Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanmıştır.
D)Süre ve ayetler tevkifidir.

16-Peygamberimiz Mekke de bunalımlı iken kendisini rahatlatmak için gelen sure hangisidir?
A)Kadir B)İnşirah C)Nasr D)Hümeze

17-Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
A)Hicri 15.yılda B)Hicri 25.yılda C)Hicri 45.yılda D)Hicri 65.yılda

18-Osmanlı tefsir geleneğinde hangisi olmamıştır?
A)Genellikle müstakil sure ve cüz tefsirleri vardır
B)Tam tefsir çalışmaları genellikle tercüme şeklinde olmuştur.
C)Tam tefsir çalışmalarına büyük kaynak ayrılmıştır.
D)Zemahşeri,Razi ve Beydavi gibi tefsirlere şerhler yapılmıştır.

19-Diyanet işleri başkanlığı desteği ile yazılan ilk tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an yolu tefsiri B)Büyük Kur’an tefsiri
C)Hak dini Kur’an dili tefsiri D)Çağdaş Kur’an tefsiri

20-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Hucurat B)Beyyine C)Hacc D)Nur

21-Aşağıdaki özelliklerin hangisi mekki ayetlerde yoktur?
A)Nübüvvet B)Ukubat C)Kasas D)Tevhid

22-Aşağıdakilerden hangisi Medeni sûrelerin konuları arasında yer almaz?
A)Kıssa B)Cihad C)Ehli Kitap D)Hukuk

23-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)Münafıklardan bahse¬der B)Ayetler kısa değil uzundur
C)Mu¬amelat konuları yer alır. D)Cennet ve cehennem tasvirleri çoktur

24-Kur’ân’ı Kerîm’de mevcut bulunan cümlelerin oluşumunda, yapısında, cümleleri oluşturan kelimelerin seçilmesinde kendine mahsus anlatım tarzına ne denir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Garibu’l Kur’an C)Fedail’l Kur’an D)Uslübü’l Kur’an

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın ana konularından değildir?
A)Nasihat B)Ruhsat C)Va’d D)Dua

26-“Fedailü’ Kur’an” ne ile tesbit edilmiştir?
A)Kur’an B)Hadis C)Müfessir D)Kelam

27-Tam bir sure olarak sırası ile ilk ve son inen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alak-Nasr B)Müddesir-Maide C)Fatiha-Nasr D)Alak-Nisa

28-Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri arasında yer almaz?
A)Hakikat ve mecaz B)Muhkem ve Müteşabi C)Ta’n ve Ta’dil D)Vücuhu ve Nezair

29-Kur’an daki ayetleri açık ve fasih bir şekilde ifade etmeyi,ayetlerdeki edebi sanatlarla ilgilenen bilim dalına ne ad verilir?
A)Tenasu’l ayat B)Mücmel-Mübeyyen C)Belagat D)Adebü’l Kur’an

30-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir in kullandığı ilim çeşitlerinden değildir?
A)Temel ilimler B)Klasik ilimler C)Nakli ilimler D)Çağdaş ilimler

31-Ayetlerin gramer bakımından çözümlenmesini inceleyen Kur’an ilmine ne ad verilir?
A)Muhkem-Müteşabih B)Sarf-Nahiv
C)Kıraat-Tilavet D)Hakikat-Mecaz
32- Kur’an daki kavramlara aynı zaman dilimi içerisindeki anlamları açısından yaklaşan ilim dalına ne ad verilir?
A)Eş zamanlı semantik B)Art zamanlı semantik
C)Çak zamanlı semantik D)Semiyontik

33-Aşağıdakilerden hangisi Tefsirde çağdaş bilimlerden değildir?
A)Semiyontik B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Dirayet

34-Antropoloji Kur’an açısından hangisini içermez?
A)Kur’an ın indiği toplumu inceler B)Kur’an ın indiği kültürü inceler
C)Kur’an ın indiği Coğrafyayı inceler D)Kur’an ın indiği Tarihihsel şartları inceler

35-Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması alanına hitab eden çağın gereklerine göre hareket eden bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hermeneutik B)Sosyoloji C)Psikoloji D)Pragmatik

36-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler

37-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)En’am-Nur B)Bakara-Fatiha C)Al-i İmran-Nisa D)Bakara-Al-i İmran

38-Sakar,Nar,Hutame,Haviye,Cahim kelimeleri değişik yazıp söylendiği halde hepside=Cehennem demek olan Kur’an bilimine ne ad verilir?
A)Vücuh B)Nezair C)Teşbih D)Te’vil

39-Kur’an ın edebi dilinden biri olan hakikat;aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Lugavi hakikat B)Şer’i hakikat C)Şekli hakikat D)Örfi hakikat

40-Bir ayetin Batın manasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A)Te’vil B)Terceme C)Hakikat D)Rivayet

41-Mücmel bir ayeti açıklayan ayet veya Hadis e ne ad verilir?
A)Tefsir B)Teşrii C)Celi D)Mübeyyen

42-Kur’an’da sarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerle zikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, bir topluluk veya kabile de olabilen bunların delalet ettiği Kur’an kavramına ne ad verilir?
A)Hafi B)Mücmel C)Mübhem D)Muradi

43-“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.”(Bakara:23) ayeti aşağıdaki lerden hangisine işaret etmektedir?
A)Tehaddi B)Muhkem C)Tevriye D)İnzar

44-Ayeti zahirî manasından alıp,siyak ve sıbakına mutabık, kitâb ve sünnete uygun manalardan birine hamletmeye ne denir?
A)Meal B)Açıklama C)İzah D)Te’vil

45-Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimeleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A)Müteşabih B)Garibu’l Kur’an C)Mübhematul Kuran D)Müşkilu’l Kur’an

46-“Mukatta harfleri” Kaç surenin başında yer alır?
A)26 B)27 C)28 D)29
47-“ İ’cazül Kuran” Aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Kuranın beşer üstü bir kitap oluşu B)Bozulmadan günümüze kadar gelişini
C)Muhaliflerine meydan okuması D)Bir benzerinin getirilememesi.

48-“ Aksamul Kur’an” Aşağıdakilerden hangisi ile bulunmamaktadır?
A)Aksamul Kur’an te’kid maksatlıdır
B)Aksamul Kur’an o varlığın kıymetini ve önemini göstermek içindir
C)Aksamul Kur’an müşrikleri uyarı amaçlıdır
D)Aksamul Kur’an vav yada la harfleriyle başlamaktadır.

49-Aralarında çelişki ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere ne denir?
A)Müşkilü’l-Kur’ân B)İhtilafu’l Kur’an C)Tenakuzu’l Ayat D)Garibu’l Kur’an

50-Hakikate vuku bulmayan ancak tezkir, vaz, teşkir, zecr, ibret, bir hareketi tasvib,kastedilen anlamın akla yakınlaştırılması, mananın hissedilir,şekilde tasviri gibi gayeler için Kur’an ın getirdiği misallere ne ad verilir?
A)İ’caz B)Aksam C)Mesel D)Te’kid

51-Birçok manaya ihtimali olup, bu manalardan birini belirlemek için harici bir delile ihtiyaç duyulan ayetlere ne ad verilir?
A)Vücuh B)Teşbih C)Müteşabih D)Mecaz

52-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın edebi dil özelliğinden birisi değildir?
A)Müteşabih B)Kinaye C)Mecaz D)İstihare

53-Kur’an da kapalı olan bir manayı açık hale getirmeye ne ad verilir?
A)Sarih B)Mecaz C)Tefsir D)Teşbih

54-Lügatte vurgulama demektir. Istılâhi manası; kendinden önce söylenmiş olan mânayı tekrarla vurgulama olan Kur’anda da sık sık vurgulanan bu kurala ne ad verilir?
A)Tenkid B)Te’kid C)Tetmim D)Terviye

55-Kur’ân-ı Kerim münafıkların vaziyetlerini tasvir için yani uzun ibareleri kapsayan misal ve temsilleri tekrar etmesine ne ad verilir?
A)İtnab ve tatvil B)Tenkit ve terdid C)Zahir ve Batın D)Teşbih ve Tetmim

56-Aşağıdaki müfessirlerden hangisi 1.Tabaka (sahabe) müfessirlerdendir?
A)Ebû Mûse'l- Eş'ari B)İkrime C)Katade D)Mâlik îbn Enes

57-Tefsir ilminde Mekke medresesini kim kurmuştur?
A)Abdullah b.Abbas B)Abdullah b.Mesud C)Ubey b. Kab D)İkrime

58-Aşağıdakilerden hangisi tabiun döneminde tefsir çalışması yapmış ve en çok güvenilen Kur’an alimidir?
A)Zeyd b. Sabit B)İbni Mücahid C)İbn Cerîr et-Taberi D)Ed-Dahhâk

59-Fatiha suresinde aşağıdakilerden hangi konu işlenmemiştir?
A)Allah B)Ahiret C)Ahlâk D)Dua

60-Kur’an da hükmü ilga edilen önceki hükme ne denir?
A)Nasih B)Nesh C)Mensuh D)Batıl

61-Bir hadise veya Hz.Peygambere yöneltilmiş bir soruya vuku bulduğu günlerde bir veya daha fazla ayetin hadiseyi,soruyu kapsayan nitelik ve özelliklerini içermek cevap vermek veya hükmününü açıklamak üzere inmesine vesile teşkil eden ve vahyin nazil olduğu ortamı tasvir eden rivayete ne ad verilir?
A)İnzal B)Sebeb-i nüzul C)Tencimü’l Kur’an D)Siyak ve sibak

62-Gizlilikten sonra açıklık,önceden var olmayan bir görüşün ortaya çıkmasına ne ad verilir?
A)Nasih B)Beda C)Tedrici D)Teşri

63-“Ahsenü’l-hadis” kavramının anlamı nedir?
A)Kur’an-ı Kerim B)Güzel sözler C)Güzel hadisler D)Güzel olaylar

64-“İster hakikat, ister mecaz olsun iki zıt manayı bir arada zikretmektir. Bu sanat mutabakat ve tezâd diye de adlandırılır” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Tenkit B)Teşbih C)Tıbak D)Tetmim

65-Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Mecaz D)Semiyotik

66-Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın tanımı içinde yer alan anahtar kavramlardan biridir?
A)Tilâvetiyle teabbüd olunması B)Ebu’l-Esved tarafından harekelenmiş
C)Mushaf haline gelmiş olması D)Makamla okunabilmesi

67-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi onun hangi özelliğini gösterir?
A)Haber B)Beyan C)Mev’iza D)İ’caz

68-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Beyan B)Meal-Tefsir C)Taberi D)Celaleyn

69-Aşağıdakilerden hangisi en eski Matbu tefsir özelliğini taşır?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani

70-Aşağıdakileri kangisi Dirayet tefsiridir?
A)Tefsiru'l- Kur'âni'l- Azîm. B)Tefsiru Ebi'l- Leys
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l

71-Aşağıdakilerin hangisi rivayet tefsiri değildir?
A)Tefsiru Ebi'l- Leys B)El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz
C)Meâlimu't- Tenzil D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl

72-Aşağıdakilerden hangisi fıkhı bir tefsirdir?
A)Medârikü't- Tenzîl ve Hakâkiku't-e'vîl B)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l
C)El-Câmi'u li Ahkâmi'l- Kur'ân D)Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri

73-Muhammed İzzet Derveze'nin “Et-Tefsiru'l- Hadîs” adlı tefsiri ne tür tefsirdir?
A)Fıkhı tefsir B)Tarihi tefsir C)Lügavi tefsir D)Edebi tefsir

74-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A)Tefsîru'l-menâr B)Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri.
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)Tefsîru'l Merâğî.

75-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A)Mefâtîhu'l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B)Envâru't Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl: Kâdî Beydâvî
C)El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz : Alusi
D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl: Hâzin

76-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A)Siyak-sibak B)Hakîkat-mecaz C)Ta’n ve Şaz D)Umum-husus

77-Aşağıdakilerden hangisi zevatu’r-ra dan değildir?
A)Yunus B)Neml C)Ra’d D)Hicr

78-Aşağıdaki küffar isimlerinden hangisi Kur’an da geçmez?
A)Ebu cehil B)Ebu Leheb C)Calut D)Haman

79-Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi haline ne ad verilir?
A)Seci B)Lahn C)İtnab D)Terdid

80-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki ayetlerin Tevkifî ine ilişkin bir terimdir
A)Tesbitî B)Tenzilî C)Tertibi D)Temsilî

81-Kur’an-ın İnişi, tertibi, toplanması, yazılması, okunması, tefsiri, icâzı, nâsihi, mensuhu ve hakkındaki şüphelerin giderilmesi açısından Kur’an’la ilgili olan ilimlere ne ad verilir?
A)Garibü’l Kur’an B)Ulumu’l Kur’an C)Müşkilül Kur’an D)Ümmul Kur’an

82-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın uslubunda olmayan bir özelliktir?
A)Yemin B)Te’kid C)Soru-cevap D)İstişare

83-Kur’an a göre İdare edenlerle idare edilenler arasında hangi ilke yoktur?
A)Şura B)Yardımlaşma C)Sözleşme D)Koruma

84-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da geçen ilahi vahiy çeşidi değildir?
A)Kuşlara B)Havarilere C)Yer ve göğe D)Bal arısına

85-Tefsir ilminin amacını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha doğru ifade edebiliriz?
A)Nasihat vermek B)Yorumlamak C)Açıklamak D)Öğütlemek

86-Aşağıdakilerden hangisi tefsiri yapılan ayetin tarihi alanına ilişkin bilgiler vermektedir?
A)Nasih ve Mensuh B)Huluku’l-Kur’ân
C)Emsalu’l-Kur’ân D)Garibu’l-Kur’ân

87-Mecazu’l-Kur’ân, meani’l-Kur’ân ve müşkilu’l Kur’ân gibi isimlerle yazılan eserler Tefsir’in yararlandığı hangi ilimin alanına girmektedir?
A)Sünnet B)Fıkıh C)Kıraat D)Dilbilim

88-Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
A)Sebeb-i Nüzul B)Nâsih-Mensûh C)İ’cazu’l-Kur’ân D)Mekki-Medeni

89-Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân üslubunun özelliklerinden biri değildir?
A)Mevcut edebi türlerden olması B)Ayetlerde mana ve lafız dengesinin bulunması
C)Avam ve hassa hitap etmesi D)Tekrarın bulunması

90-Kur’ân tefsirine ilişkin yazılı belgeler aşağıdaki müfessirlerden hangisi ile başlamıştır?
A)Abdullah b.Ubey B)İbn Abbas C)Mukatil b.Süleyman D)Mücahid

91-Kur’ân kavramlarını açıklamada Garibu’l-Kur’ân ve Vücuh-Nezair ilimleri aşağıdaki çağdaş ilimlerden hangisiyle ortak yöntemlere sahiptir?
A)Belagat B)Antropoloji C)Semiyotik D)Semantik

92-Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân’da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
A)Nesh B)Nahiv C)Nezair D)İştikak

93-Aşağıdaki ilimlerden hangisi tefsire konu olacak ayetin dil açısından incelenmesi ile ilgili değildir?
A)Kasasu’l-Kur’an B)Münasebetü’l-Kur’an C)Cedelu’l-Kur’an D)Mübhemetu’l-Kur’an

94-Kur’an’da bulunan ahlak, siyaset ve itikad konularının yorumlanması ve farklı zamanlarda yaşama
taşınması işlemi aşağıdaki ilimlerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
A)Muamelat B)Tasavvuf C)Tarih D)Kelam

95-Rasulullah’a yolculuk ve misafirlikte olmayıp, yerleşik durumda iken gelen vahye ne ad verilir?
A)Nehari B)Ardı C)Hadari D)Firaşi

96-Enfal suresinin diğer adı nedir?
A)Ganimet B)Faydalanma C)Bedir D)Hayber

97-Kur’an ı Kerimde sureler aşağıdakilerden hangisi ile başlamaz?
A)Nida B)Nehiy C)Emir D)Dilek

98-Kureyş lehçesinin dışında değişik lehçelerden veya dillerden oluşan o günün Arapları arasında pek kullanılmayan fakat Kur’an da yer alan kelimelere ne ad verilir?
A)Mücmel B)Mübhem C)Hafi D)Ğarib

99-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın İ’cazı-ın dan değildir?
A)Uslûbu, Dili ve Fesâhatı B)Tabiat ilimlerine temas ve işarette bulunması
C)Kendi dilinde gelmesi D)Beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılaması

100-Kur’an ı Kerimde surelerin başında okuyanın ve dinleyenin ilgisini çekmek için söze tatlı, akıcı, ince ve güzel bir üslupla başlamasına ne ad verilir?
A)Tenasubu’s suver B)Tertibu’s suver C)Fevatihu’s suver D)Makamu’s suver

=>DENEMEYİ YAPLAŞMAYI UNUTMAYIN

1-B 11-A 21-B 31-B 41-D 51-C 61-B 71-D 81-B 91-D
2-B 12-A 22-A 32-A 42-C 52-A 62-B 72-C 82-D 92-D
3-A 13-A 23-D 33-D 43-A 53-D 63-A 73-B 83-C 93-A
4-C 14-D 24-D 34-C 44-D 54-B 64-C 74-C 84-A 94-A
5-A 15-B 25-B 35-A 45-B 55-A 65-B 75-C 85-C 95-C
6-D 16-B 26-B 36-C 46-D 56-A 66-A 76-C 86-A 96-A
7-B 17-D 27-C 37-D 47-B 57-A 67-C 77-B 87-D 97-B
8-D 18-C 28-C 38-B 48-C 58-B 68-D 78-A 88-C 98-D
9-C 19-C 29-C 39-C 49-A 59-C 69-A 79-A 89-A 99-C
10-D 20-B 30-A 40-A 50-C 60-C 70-D 80-C 90-B 100-C

_SİNAN İSPİR_
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 11:33   Mesaj No:8
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.122
Konular: 931
Beğenildi:296
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed'e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.

2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?

A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi

3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A-Mufassal
B-Mesâni
C-Miun
D-Zammı sure

4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?

A-Hizb
B-Mufassal
C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni

5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?

A-Nur
B-Mücadele
C-Bakara
D-Nisa

6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?

A-16
B-20
C-14
D-50

7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?

A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml

8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?

A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf

10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran

11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?

A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr

12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?

A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an

13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat

14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?

A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası

15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?

A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası

16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29

17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?

A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat

18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?

A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder

19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154

20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer

21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf

22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?

A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.

23-Nesh’in anlamı nedir?

A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.

24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?

A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı

25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.

26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?

A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit

28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?

A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf

29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?

A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an

30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?

A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.

31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?

A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.

32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele

33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?

A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30

34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?

A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek

35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?

A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai

36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?

A-Tertil
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir

37- Siyak-Sibak ne demektir?

A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması

38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kur'ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması

39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?

A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.

40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an

cevablar..

1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 10d 11b 12d 13b 14c 15a 16b 17a 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b


sinan ispir
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Eylül 2014, 11:38   Mesaj No:9
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:32
Mesaj: 5.122
Konular: 931
Beğenildi:296
Beğendi:0
Takdirleri:61
Takdir Et:
Standart Cevap: Dhbt sınavı için güzel bir deneme

1)''Kum yığını'' anlamına gelen süre hangisidir?

a) Beled suresi
b) Ahgaf suresi
c) Casiye süresi
d) Duhan suresi

2)Aşagıdakilerden hangisi iklab harfidir

A)lam-ra
B)ba
C)vav-ya
D)ra

3) Tekrir sıfatı aşagıdaklerden hangi harfte bulunur

A) ra
B) cim
C) ğayın
D) nun

4) ‘’melikinnes’’kelimesinde duruldugunda hangi tecvit kuralı meydana gelir

A)medd-i muttasıl
B)medd-i munfasıl
C)medd-i lazım
D)medd-i arız

5) Yasin harfelerinde ki siin’in okunuşunda aşagıdakı kuralın hangisi vardır

A)medd-i lazım kelime-i musakkale
B)medd-i lazım kelime-i muhaffefe
C)medd-i lazım harf-imusakkale
D)medd-i lazım harf-i muhaffele

6)’’minşerri’’ kelimesinde ne vardır

A)ihfa
B)izhar
C)iklab
D)idğam

7)’’firgin’’kelimesindeki r harfi nasıl okunur

A)ince veya kalın okunabilir
B)iki elif miktarı uzatarak
C)ince okunur
D)kalın okunur

8)kelam,lafız ve mana yönünden tamamlanmakla beraber yine de kendinden sonrası ile anlam bakımından alakası olan yerlerde yapılan vakfa ne denir

A)vakf-ı tam
B)vakf-ı kafi
C)vakf-ı hasen
D)vakf-ı kabih

9)kuranı tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş ile okuma usulune ne denir

A)tahkik
B)tedvir
C)tertil
D)hadr

10)kuran okurken harflerin sıfatlarına,harekelerınde,tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalara ne denir

A)lahn-ı celi
B)lahn-ıhafi
C)mekruh
D)lahn

11)Hucurat Suresi’nde insanların boylara ve
kabilelere ayrılmasının sebebi ne olarak
açıklanmıştır? (49/13)

A) Birbirleriyle yardımlaşmaları içi
B) Birbirlerini koruyup gözetmeleri için
C) Birbirlerinden ibret almaları için
D) Birbirlerini tanımaları ve tanışmaları için

12) Aşagıdakı harflerden hangilerinin mahreci aynıdır

A)he-elif
B)be-mim
C)ayın-ğayın
D)mim-nun

13)meddi arız da kelimenin son harfinin harekesi ötre olursa kac vecih çekmek caiz olur

A)3
B)4
C)5
D)7

14) dudak ihfası aşagıdaki tabirlerden hangisiyle ifade edilir

A)ihzari şefevi
B)ihfa-i şefevi
C)ğunne
D)iklab

15)vakfı latife olarak belirlenen harf aşagıdakılerden hangısıdır

A)sad
B)Gıf
C)kef
D)cim

16 Bir önceki durak işaretinin hükmü ne ise bir sonrakinin de aynı hükme tabi olmasını ifade eden harf aşagıdakılerden hangisidir

A)kef
B)za
C)sad
D)mim

17) Tecvid ile ilgili ayet aşagıdakılerden hangisidir

A)maide suresi ayet 6
B)müezzemmil suresi ayet 4
C)bakara suresı ayet 233
D)tevbe suresi ayet 60

18)Cuma Suresi’nde, Tevrat’la yükümlü tutulup da,
onunla amel etmeyenlerin durumu neye
benzetilmektedir? (62/5)

A) Meyve vermeyen ağaç
D) Ekin bitmeyen tarla
C) Su geçirmeyen toprak
D) Kitap yüklü eşek

19)Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?

A)Hz. Ömer
B)Zübeyr B Avvam
C)Abdullah bin Mesud
D)Hz. Hamza

20)Aşagıdakı kelimelerin hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir

A)ihfa=gizleme
B) izhar=ayırmak
C)kalkale=durmak ,oturtmak
D)iklab=çevirmek

21)“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A-Kur’an
B-Mektubat
C-Zûbur
D-Mushaf

22)Peygamberimizin çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildiren ayet hangisidir?

a) Ahzap süresi 21. ayet
b) Ali İmran 31. ayet
c) Kalem süresi 4. ayet
d) Tevbe süresi 128. ayet

23)Aşağıdaki halifelerden hangisi şehit edilmemiştir?

a) Hz.Ömer
b) Hz.Ali
c) Hz.Ebu Bekir
d) Hz.Osman

24)Şiilik ilk olarak kimin zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır

A)hz ebubekir(r.a)
B)hz ömer(r.a)
C)hz Osman (r.a)
D)hz ali (r.a)

25)Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a) Lifâfe - kamîs – izâr.
b) Kamîs - lifâfe – izâr.
c) Lifâfe - izâr – kamîs.
d) İzâr - lifâfe – kamîs.

26)“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?

A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili

27)Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?

A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele

28)Aşagıdakılerden hangısı en büyük günahlardan biridir

A)fısk
B)şirk
C)zina
D)hırsızlık

29)Mutezilenin kurucusu hangisidir

A)vasıl bin ata
B)cehn bin safvan
C)Abdullah bin sebe
D)hasan basri

30kaza ve kader meselesi Allah ın hangi sıfatlarıyla dogrudan ilgilidir

A)ilim-irade-kudret
B)vucüd-kıdem-beka
C)vahdaniyet-kıdem-beka
D)irade-semi-basar

31)cehennemın hapıshane derin cukur manasına gelen adı aşagıdakılerden hangısıdır

A)semum
B)gay
C)veyl
D)siccin

32)edile-i şer’iyye(islamın delilleri)aşagıdaki şıkların hangisinde dogru olarak verilmiştir

A)kuran-sünnet-kıyas-icma
B)sünnet-kuran-icma-kıyas
C)kuran-sünnet-icma-kıyas
D)kıyas-icma-sünnet-kuran

33)Siyak-Sibak ne demektir?

A-Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
B-Surelerin nuzul süresi
C-Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı
D-Hadislerin Kur’anla uyumu

34)ALLAH ı anmak ona tesbihte bulunmak ve ona yakın bulunmak için görevli olan melekler aşagıdakılerden hangısıdır

A)mukarrebun ve illiyyun
B)hamale-i arş
C)kiramen katibin
D)hafaza

35)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?

A-Cafer b. Harb
B-Halid b.Velid
C-Hz. Ebu Bekir
D-Abdullah b.Ömer

36 kıraat işmamlarının barae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir

A)istiaze
B)besmele
C)istiğfar
D)tevbe

37) imam şafii’ninkuranı kerim nazıl olmasaydı bu sure yeterdi dediği sure aşagıdakılerden hangisidir

A)adiyat
B)ihlas
C)asr
D)alak

38kuranı kerim de peygamberler için resul ve nebi dışında aşagıdakılerden hangi iki kelime daha kullanılmıştır

A)Beşir ve nezir
B)Beşir ve adil
C)nezir ve abid
D)alim ve Beşir

39hz ömer(r.a)ın efendımız (s.a.v)i öldürmek için yola cıktıgın da kız kardeşinin evinde okunan sure ve bu sureden dolayı müslümanlığan vesile olan sure hangisidr

A)taha
B)teğabun
C)tebbet
D)nisa

40)seb’ut tival’in içerisin de aşagıdakı surelerden hangisiyer almaz

A)bakara
B)ali İmran
C)mucadele
D)nisa
DENEME CEVABLARI
1)B
2)B
3A
4D
5D
6A
7A
8B
9B
10D
11D
12A
13D
14B
15B
16A
17B
18D
19C
20C
21D
22D
23C
24C
25C
26C
27C
28B
29A
30A
31D
32C
33A
34A
35D
36B
37C
38A
39A
40C

_SİNAN İSPİR_
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Ekim 2018, 20:05   Mesaj No:10
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:58
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.270
Konular: 978
Beğenildi:3296
Beğendi:2636
Takdirleri:4519
Takdir Et:
Standart

__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
dhbt ve mbsts için Güzel notlar(hacc-Umre) küskün Fıkıh 1 10 Ekim 2018 19:33
dhbt ve mbsts için Güzel notlar(Hadis) küskün Hadis Dersi 2 10 Ekim 2018 19:11
Medineweb Dhbt ve mbsts için Güzel notlar(tevcit) küskün Kur’an-Kerim Bilgisi 1 10 Ekim 2018 15:09
dhbt ve mbsts için Güzel notlar(İlmihal-fıkıh) küskün Fıkıh 1 28 Kasım 2016 08:27
dhbt ve mbsts için Güzel notlar(siyer ve dinler tarihi) küskün Siyer 0 07 Ocak 2015 15:58

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284