Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Bahar Dönemİ* > Hadis

Konu Kimliği: Konu Sahibi nurşen35,Açılış Tarihi:  10 Şubat 2015 (23:16), Konuya Son Cevap : 20 Nisan 2017 (20:55). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı3Kez Beğenildi
  • 3 Beğenen nurşen35
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 10 Şubat 2015, 23:16   Mesaj No:1
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:58
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 8.749
Konular: 890
Beğenildi:3001
Beğendi:2327
Takdirleri:3442
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 7. Ünite Özeti Medineweb

2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 7. Ünite Özeti Medineweb

TOPLUMSAL AHLAKIN İNŞASINDA SÜNNETİN YERİ....Hadis = Hz. Peygamber'in (sav) sözü. fiili, takriri yani sahabenin yaptığını görüpte redetmediği tutum ve davranışları yaratılışı veya ahlaki ile ilgili intikal eden her türlü bilgi demektir.

Sünnet = Dinde uygulama ve ahlak haline getirilip izlenen yol ve hadislerde ifadesini bulan nebevi yöntemdir.

Hz. Peygamber'in (sav) çizdiği yol haritasında bireysel ve toplumsal , ictimai ahlak sisteminde iyilik sıla-i rahim, edep, takva , hilm, şefkat , merhamet, sabır, şükür, ahde vefa, cömertlik, sevgi, saygı, fedakarlık gibi ahlaki davranışlar vardır. Ayrıca zulüm , zina , rüşvet, yalan , hased, gıybet, hırsızlık, cimrilik, israf , yasak ve haram olan hükümlerde ele alınır.
Meşhur ahlak felsefecisi Ragıp el- İsfahani'ye göre iyi ahlakın temeli , nefsin / ruhun ilim öğrenerek temizlenmesi iffet, sabır ve adaletin uygulanmasıdır.
Hikmet, cömertlik, hilim ve ihsan ile donanmasıdır. Gerek bireysel gerekse toplumsal ahlaka ilişkin hadisler , hadis kaynaklarının daha çok Birr ve Sıla (iyilik ve akraba ilişkilerini koruyup kollamak ) Edeb / Adab , Fezail , İsti'zan , Rikak, Zühd bölümlerinde yer alır.

Ahlak = İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünüdür.
Kendi iç dünyasından ve Allah ile olan ilişkilerinden doğan davranışlar '' bireysel ahlak'' adını alır. '' Toplumsal ahlak '' ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade eder. '' Sosyal ahlak '' adı verilen bu görevler , bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlaki fiiller, tutum ve davranışlar demektir.
Aile, devlet ve toplum söz konusu görev alanlarını oluşturur. Allah'ın emrine saygı , yarattıklarına sevgi ve şefkat deyimi görev sorumlulukların özetidir.

İslam ahlak sisteminin temelini oluşturan bu göreve sorumluluklar insanın varoluş sebebi, yaratılış hikmeti ve gayesi demek olan denemek / sınamak birey ve toplum hayatındaki tezahürüdür.

Aile = Evlilik, hısımlık ve akrabalık münasebetiyle birbirine bağlanan insanların ana , baba, çocuklar , dede, nine ve torunların oluşturdukları topluluk demektir. Toplumun temel taşı ailedir. Allah Resulünün (sav) sünnetine göre şekillenen aile , toplumun özü ve çekirdeği, güzel ahlak ve iyi alışkanlıklar kazandıran ilk eğitimyuvasıdır. Aile , bireylerin özel görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar, eşler arasındaki hak ve görevler, ana - babanın çocuklarına karşı görevleri, çocukların ana - babaya karşı görevleri, hısım ve akrabaya karşı görevleri gelir.
aile kurumunun güçlü ve mutlu bir biçimde devam edebilmesi her bireyin birbirine yardımcı olmasına , birbirinin hak ve görevlerine saygı duymalarına bağlıdır. Çünkü; aile küçük bir devlet, devlet ise büyük bir ailedir. Dengeli ve uymlu insan tipi ancak İslam ahlak ve eğitiminde ortaya çıkar.
Allah Resulü (sav) '' Kadınlar , erkeklerin benzerleri ve diğer yarılarıdır'' buyurarak kadın ile erkeğin bütünleşip olgunlaşarak insan gibi değerli bir varlık olduklarını ifade eder.

İnsanın aile bireylerine olduğu gibi içinde yaşadığı toplumun üyelerine karşı görev ve sorumlulukları da vardır. Şah Veliyullah ed- Dihlevi'nin ifadesiyle, bütün peygamberlerin ortak vazifesi nefsin / ruhun eğitimi ve toplumun yönetimidir.
Bitki, hayvan gibi varlıklara karşı duyarlı saygılı olmak bireysel bir nitelik taşırken, zararlı bir nesneyi ortadan kaldırmak, toplumsal davranış kalıplarına girmektedir. Kişinin kendine olan saygısından dolayı yalan söylememesi bireysel bir düşünce olurken, alım- satım işinde yalan söyleyip alıcıyı aldatmak toplumsal ahlakı ilgilendirmektedir. Ayrıca düzensiz beslenmeden doğan sağlık problemleri topluma ve devlete yük olması açısından toplumsal ahlak kategorisine girmektedir.

Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır;

1. Karşılaştığında selam ver
2. Seni davet ederse git
3. Senden nasihat isterse nasihat et
4. Aksırınca Allah'a hamd ederse yerhamükellah de
5. Hastalandığında onu ziyaret et
6. Öldüğü zaman cenazesinin ardından git.

Ahlak ilkelerine dayanak oluşturan bir kaç hadis örnekleri vermekte fayda vardır.

* Yapacağı fenalıktan komşusu güven içinde olmayan kimse Cennete giremez
* Kardeşinin başına gelen musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, seni de belaya musibete uğratıverir.
* Yanağını döven, yakasını yırtıp parçalayan ve cahiliye davası güden bizden değildir.
* Bir topluluğu güldürüp eğlendirmek için konuşup yalan söyleyene üç defa yazıklar olsun
* Elinden ve dilinden zarar görülmeyen faziletli Müslümanlardır.

Hadis ve sünnete göre devletin yönetimi ve siyasetin yürütülmesi beden - ruh , akıl- gönül , madde - mana işbirliği temeline dayanır.
Hz. Peygamber (sav) tarafından kurulan ve tebası Müslümanlar , yahudiler ve putperest Araplardan oluşan Medine şehir- devlet böyle temeller üzerine kurulur. 23 yıllık davet ve tebliği sonunda bu yapı tevhid temelleri üzerinde yepyeni bir İslam toplumuna dönüşür.
Allah Resulü (sav) '' Devlet adamı çobandır ve yönetimi altında bulunanlardan sorumludur'' buyurur.
Çoban, sorumluluğu altında olan herhangi madde veya manevi bir şeyi görüp gözeten ve en güzel şekilde muhafaza eden kimse anlamına gelir.
Bu anlamlı benzetmeye göre toplumun olumsuz her türlü duygu ve düşüncesinden uzak saf ve sade yaşayan çoban , nasıl sürüsünü şefkat ve merhametle görüp gözetmesi gerekiyorsa, devlet adamı da vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini koruyup kollamakla görevlidir.

Meşhur alim Ebu Yusuf, yönetim görev ve sorumluluğunu üstlenen kimseye şunları hatırlatır; Allah'ın sana verdiği hükümranlık alanında bir an bile olsa hakkı ayakta tut. Zira kıyamet günü Allah nezdinde en mutlu yönetici , tebasının memnun kaldığı kimsedir. Sen haktan sapma , aksi halde tebaan da sapar. Birisi uhrevi, diğeri dünyevi olmak üzere iki alternatifle yüzyüze geldiğinde sen ahiret işini dünya işine tercih et. Zira ahiret baki, dünya ise fanidir.
Devlet yönetiminde ''te'min-i maslahat ve tevz-i adalet'' temel bir ilkedir.
İfrad, haddi aşmak ve aşırıya kaçmak, tefril ise yetersiz ve geride kalmak demektir.
İfrad ve tefritin özünde Sünnetullaha aykırı hareket etmek vardır.
İtidal ( orta yolcu bir düzenleme ve uygulama ) ise ideal çizgidir. Bu çizgiyi kaybederek ifrad veya tefrit göstermek dünya ile ahiret arasındaki dengenin dünya lehine veya madde ile mana arasındaki dengenin madde lehine, beden ile ruh arasındaki dengenin lehine bozulmasıyla ortaya çıkar.

İslam ümmetinin ortaya çıkan kötülüklere karşı sırasıyla aktif - fiili tedbir , sözlü uyarı ve pasif - psikolojik direniş şeklinde tepki göstererek mücadele etmesi, irşad ve ıslah faaliyetlerini sürdürmesi gerekir.
Kur'an ve sünnet hükümlerine uygun ve erdemli bir hayat tarzını amaçlayan '' sosyal denetim '' ilkesi, fert ve toplum hayatına din, akıl ve maşeri vicdan tarafından benimsenen inançların , değerlerin ve yaşama tarzının hakim kılınması, dinin, aklın ve sağduyunun redettiği her türlü kötülüğün yolunda ferdi ve toplu gayretleri siyasi ve sivil önlemleri ifade etmektedir.
Şer'i hüküm itibariyle farzı kifaye olan emr-i maruf ve nehy-i münker ilkesi, kötülüklere çirkinliklere veda, iyiliklere ve güzelliklere dönme kararı yaşanır.
Kıskanma , kıskançlık ve çekememek manasına gelen hased, hem masdar hem de isim olarak kullanılır.
Hased, başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın yok olmasını istemek demektir.
İmrenme ve hayırda rekabet anlamındaki gıbta ise başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın bekası yanında ona kendisininde ulaşmasını arzulamak demektir.
Gıbta, meşru bir düşünce olurken , hased haram bir düşüncedir. Hased kaynaklı ilk isyanın gökte ( İblis'in Hz. Adem'e secde etmemesi ) ilk cinayetinde yerde ( Kabil'in Habil'i öldürmesi) dikkat çekicidir.

Yusuf suresinde kendi yolunda ilerleme Müslümanın karşılaşabileceği en önemli engellerden biri hased diğeri de kadın olduğu vurgulanır.
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurur '' Hasedden kaçınınız. Zira hased ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir'' İman ve hasedin kulunn kalbinde birarada bulunmayacağı belirtilmiştir.

Resulü Ekrem (sav) '' Tokalaşınız ki, aranızdaki kin ve nefret gitsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz ve içinizdeki husumet gitsin '' hadisiyle insanlar arasında sevgi ve dostluk kazandırdığı düşmanlık, soğukluk ve kıskançlık gibi kötü duygu ve düşünceleri giderdiğini buyurmuştur.
Ahmed b. Hanbel '' Zekat memurlarına verilen hediyeler devlet malına hıyanettir '' hadisiyle asr-ı saadette meydana gelen hediye - rüşvet ilişkisini ve ayırımını gösterir.
Hadis metinlerinde geçen sevgi kelimesinin aslı meveddettir.
Meveddet, salt bir sevgi değil, arzu ve istekle birlikte sevmek demektir. Sevgi, iman amelde ahlakın nurudur.
Meşhur sahabi, Amr b. el- As diyor ki '' Hiç kimse bana Resulullah 'dan (sav) sevgiye daha değer ve gözümde ondan daha büyük olmamıştır. Ben ona olan sevgi ve saygımdan dolayı doya doya onu temaşe edemezdim''. Kuşkusuz onun bu gözlemi Allah Resulünün sevgi, saygı ve rahmet merkezli sosyal model özelliğini ifade eder.

Sosyal hayatta istikamet , doğruluk ve dürüstlük gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Ancak yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan insan zayıf iman taşıyor demektir. Resülü Ekrem (sav) aldatma , haksızlık , düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. '' Kim bir çocuğa gel buraya sana bir şey veeceğim'' deyipte vermez ise bu bir yalandır. Müslüman sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü yalan ve sahtekarlıktan uzak durmalı, hangi şarlarda olursa olsun dürüst olmalı ve takva ölçüsüne riayet etmelidir.
Takva , hesap günü insanı zor durumda bırakacak ve onu mahcup edecek her türlü eylem ttum ve davranıştan sakınmak demektir.

Sende gördüğümüz ahlak ve fazilete seni yükselten ne olmuştur? sorusuna muhatap olan Hz. Lokman ''Doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek ve beni ilgilendirmeyen şeyleri farketmek'' diye cevap verir.
İki ahlaki özellikten biri, kendini ilgilendirmeyen söze karışmamak , ikincisi de kalbinde Müslümanlara karşı kötü bir duygu beslememektir.

Hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin temel iki hedefi, bireysel ve toplumsal anlamda çözülmeyi önleyip , gelişmeyi sağlamaktır. Toplumsal ahlakı oluşturan kavramlar ise özgüven, empati, ahde vefa ve sıla-i rahimdir. Bireysel ve toplumsal ahlaka ilişkin bölümleri ; sıla , fezail , edeb / adab ve isti'zan'dır.
Bu hizmet medineweb . net ailesine aittir. Alıntı yapılmasında kaynak bildirilmesi zorunludur.
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi nurşen35 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Fırat'ın Doğusunda Teröristleri Korku Sardı Gazete Manşetleri-Gündem nurşen35 0 17 16 Aralık 2018 19:55
TSK'nın Son Gözdesi Gazete Manşetleri-Gündem nurşen35 0 16 16 Aralık 2018 19:51
Arapça I 2018 Güz Dönemi Soru ve Cevapları Arapça 1 nurşen35 7 24 16 Aralık 2018 17:22
Arapça II 2018 Bahar Dönemi Soruları Arapça2 nurşen35 7 21 16 Aralık 2018 16:55
Tefsir Tarihi ve Usulü 2018 Bahar Dönemi Soruları Tefsir Tarihi Ve Usulü nurşen35 7 19 16 Aralık 2018 14:16

Alt 02 Haziran 2016, 09:06   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:ExJin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 54516
Üyelik T.: 17 Mayıs 2016
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 7
Konular: 0
Beğenildi:1
Beğendi:7
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Özetleriniz çok faydalı, istifademize sunan ekibe çok teşekkür ediyorum.
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Nisan 2017, 20:55   Mesaj No:3
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:58
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 8.749
Konular: 890
Beğenildi:3001
Beğendi:2327
Takdirleri:3442
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

Alıntı:
ExJin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Özetleriniz çok faydalı, istifademize sunan ekibe çok teşekkür ediyorum.

__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Medineweb 2.sınıf HADİS dersi 3. ünite özeti ve soru cevap Medineweb nurşen35 Hadis 15 20 Nisan 2017 21:01
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 6. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20 Nisan 2017 20:56
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 8. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20 Nisan 2017 20:54
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 9. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20 Nisan 2017 20:53
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 10. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20 Nisan 2017 20:52

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284