Medineweb Forum/Huzur Adresi
Geri Git   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Bahar Dönemİ* > Hadis

Konu Bilgisi: Konu Sahibi nurşen35,Açılış Tarihi:  13.Şubat.2015 (09:36), Konuya Son Cevap : 20.Nisan.2017 (20:53). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Alt 13.Şubat.2015, 09:36   Mesaj No:1
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik tarihi: 09.Şubat.2014
Arkadaşları:55
Cinsiyet:Bayan
Mesajlar: 7.734
Konular: 638
Beğenildi:2369
Beğendi:1658
Takdirleri:1711049
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 9. Ünite Özeti Medineweb

2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 9. Ünite Özeti Medineweb

HADİSTE İSNAD ve METİN TENKİDİ
Hadis, sened ve metin olmak üzere iki temel unsurdan oluşur.

SENED = Metni birbirinden belli usullerle almak ve rivayet lafızlarıyla nakletmek suretiyle bize kadar ulaştıran raviler silsilesinin adıdır.

METİN = Senedin sonunda ravilerin naklettikleri sözlü kısımdır.

Hadisi hocadan belli metotlarla alıp öğrenmeye '' tahammül '' belli rivayet lafızlarıyla nakletmeye ''eda'' denilir.
Hadis denince öncelikle Hz. Peygamber'e (sav) ait söz , fiil ve takrirlerinin oluşturduğu metin kısmı anlaşılır.
Buna '' merfu hadis'' denir.
Sahabe ve tabiunun söz ,fiil ve görüşleri de kayıtlı olarak hadis '' mevkuf hadis , maktu hadis '' diye isimlendirilir.

TENKİD = Arapça'da '' nakd '' kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ayıklamak , dirhemlerin sahtesini gerçeğinden ayırt etmektir.

Hadis ve tenkidinin iki temel unsuru sened ve metindir. Hadisin metin kısmını nakleden raviler, sened üzerindeki inceleme ''sened tenkidi'' metnin diğer kaynak ve rivayetlerle karşılaştırılması ise ''metin tenkidi''dir.
Hadis alimleri bir hadisin senedini incelerken dikkat etmeleri gereken hususlar şöyledir.

a. Senedin muttasıl yani kesintisiz olmasını
b. Sened zincirindeki ravilerin sika, yani güvenilir ve yetkin olmasına
c. Sened zincirindeki ravilerin hadisi muteber bir yolla almalarını göz önünde bulundurmuşlardır.

Senedin muttasıl olmasından maksat, sened zincirindeki raviler arasında bir kopukluk ya da irtibatsızlık bulunmamasıdır.
Senedin muttasıl olması hadisin kabulü için büyük önem taşır ancak tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda seneddeki ravilerin sika olması gerekir. Güvenilir olan '' sika '' tabiri hadis ilminde ''adalet ve zapt'' sıfatlarını taşıyan ravi hakkında kullanılır.

ADALET = Ravinin emir ve yasaklarına riayet eden doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olması demektir.

ZAPT = Ravinin yeterli zihinsel donanıma sahip olması öğrendiği hadisi nakledinceye kadar değiştirmeden muhafaza edebilmesidir.

Raviler beş adalet, beş de zapt ile ilgili toplam on ayrı noktadan ( metain-i aşere) incelenmreye tabi tutulup tenkid edilir. Adalet ve zapt sıfatlarını taşımayan ravinin rivayeti kabul edilmez.
Bir ravinin sika olup olmadığına karar vermek için yapılan inceleme ve çalışmalara hadis ilminde ''cerh ve ta'dil'' denilir.
Senedin muttasıl ve ravilerin sika olmasından itibaren sened zincirindeki ravilerin hadisi birbirinden muteber hadis alma yollarından biriyle almış olması gerekir. Ravinin hadisi '' sema , kıraat , icazet'' gibi kabul görmüş hadis alma yollarından biriyle değil de hocadan izinsiz ( hırsızlık gibi ) almış ise rivayeti kabul edilmez.
Hadis alimleri hadisin sahih olması için ayrıca şaz ve illetli olmamasına da dikkat ederler.

ŞAZ = Hadisin sened veya metin açısından diğer rivayetlere aykırılık taşımasıdır

İLLETLİ = Hadisin sened veya metninde bulunan ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli bir kusurdur.
Bir hadisin sahih olduğuna hükmetme işlemine '' tashih'' , zayıf olduğunu hükmetmeye de ''ta'dif'' denir.
Hadisin senedi ve metinleriyle ilgili problemleri ele alan hadis bilgi dalları şunlardır;
Nasihu'l- hadis ilmi , İlelu'l - hadis ilmi , İhtilafu'l - hadis ilmi

İHTİLAFU'L HADİS İLMİ = Diğer hadislerle veya diğer şer'i / dini delillerle çelişir görünen sahih hadisleri incelemeye alan ve çözüm yolları üreten bir bilgi dalıdır.

Günümüzde sahih olarak belirlenmiş hadislerin makbul hadis olduğuna dair yapılan çalışmalar;

a. Senedinde ittisal olup olmaması açısından incelenmiş ve ravi silsilesinde bir kopukluk bulunmamıştır
b. Seneddeki ravileri tek tek incelenmiş ve adalet - zapt açısından yeterli vasıflara sahip raviler olduğu tesbit edilmiş
c. Seneddeki ravilerin birbirleriyle görüştükleri ve ya usulüne uygun bir şekilde hadisi naklettikleri

SAHİH HADİS = Sika bir ravinin kendisi gibi sika olan raviden almak suretiyle senedin başından sonuna kadar muttasıl bir şekilde şaz ve illetli olmaksızın naklettiği hadistir.

Buhari dedi ki, Bize Muhammed b. Beşşar tahdis etti, o dedi ki bize Yahya b. Said tahdis etti , o dedi ki bize Şu'be tahdis etti, o dedi ki bana Ebü't Teyyah tahdis etti onun Enes'den (ra) onun da Hz. Peygamber'den (sav) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu'' Kolaylaştırınız , zorlaştırmayınız , müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ''

Buhari'nin kitabı '' el- Camius- sahih ''e kaydettiği bu örnekte ravilerin isimlerinin sıralandığı kısım hadisin ''senedi'', Hz. Peygamber'in (sav) sözünün nakledildiği kısımda '' metnini'' oluşturmaktadır.
Buhari kitabına aldığı hadislerin ravilerinin birbirleriyle görüşmüş olmalarını sahih olması için şart koşmuştur. Buna (lika) görüşme şartı, görüşmüş olduğunun tespitine de '' subutu'l- lika'' denmektedir.
Müslim ise ravilerin birbirleriyle muasır olmalarını yani görüşmüş olma imkanını yeterli görmüştür.
Buna da '' muaseret'' denmiştir.
عن
den /dan lafzının sema'a yani işiterek hadis almaya delaleti açık olmadığı için tartışılmıştır.
Hadis alimlerinin çoğunluğu bu lafızla nakleden ravi müdellis olmamak ve hocası olarak ismini verdiği kimseyle muasır olmak kaydıyla aksi ortaya çıkıncaya kadar bununda sema'a delalet ettiğini kabul etmişlerdir.
Bütün şartları taşıyan hadis '' sahih '' , bütün şartları taşıdığı halde ravilerinden birinde hafif zapt kusuru bulunan hadis '' hasen '' olarak isimlendirilir ve bu gruptaki hadisler makbul sayılır.
Senedinde inkıta (kopukluk) bulunan hadisler '' zayıf '' kabul edilir.
İnkıta eğer sahabe / tabiun tabakasında ise hadis '' mürsel'' senedden peşpeşe olmaksızın iki veya daha fazla ravi düşerse '' munkatı'', peşpeşe iki ravi düşerse '' mu'dal'' adını alır.

Hadis metinleriyle doğrudan ilgili olan hadis dalları şöyledir;
Eshab-ı vürudu'l - hadis
İhtilafu'l - hadis
Nasihu'l - hadis
Garibu'l - hadis

İslam dünyasında son dönemlerde hadiste metin tenkidi dendiği zaman hadislerin Kur'an'la sünnet , tarihi ve tecrübi bilgilerle , akılla mukayese edilerek tenkide tabi tutulması olmuştur. '' Hadis metninin tenkidi'' sahabe döneminden itibaren başlamıştır.
Aynı anlama gelen '' arz, muaraza ve mukayese'' isimleri de kullanılır.

METİN TENKİDİ = Sened açısından sahih görülen bir hadisin metninin doğruluğunu kontrol etmek için doğruluğundan emin olduğumuz diğer delil ve bilgilerle karşılaştırılmasına denir.

Bir hadis muhteva ve dil - uslüp iki yönden metin tenkidine tabi tutulur.
Muhteva açısından yapılan tenkidde hadisin başvurulan hükümleri ; Kuranı Kerim , sünnet , akl-ı selim , tecrübe , tarihi ve içtimai bilgilerle karşılaştırılmasıdır.

Dil - üslup açısından yapılan tenkid rivayetteki ifadelerin Arapça dil bilgisi kurallarına uygunluğu edebi açısından Peygamber Efendimizin (sav) genel üslup ve ifade tarzıyla ne kadar örtüştüğü kontrol edilir.
Hadislerin Kur'anı arzı ilk dönemlerden itibaren uygulanmış bir metin tenkidi yöntemidir. Hz. Ömer'in Fatıma b. Kays'ın Hz. Peygamber'den (sav) nakletti bir uygulamayı ( boşanmış eşin mesken ve nafaka hakkı ) Kur'an ve sünnet konusunda sahip olduğu kesin bilgilerle karşılaştırarak kabul etmemiştir.
Hadis metninin sünnet doğruluğunda hadis rivayetleriyle karşılaştırılması daha fazla başvurulan bir metin tenkid yöntemidir. Hadisçiler rivayetler arasındaki sened ve metinde görülen ayrılıkları tespit edebilmek için aynı hadisin bütün tariklerini toplama yoluna gitmişlerdir. Hadisçilerin bu çalışmalarına '' turuk çalışması'' denir

Hz. Peygamber'in (sav) selim bir akla aykırı söz söylemesi veya yapması düşünülemez. Ondan nakledilen bir hadiste aykırı bir durum görülüyorsa o hadisin doğru olmadığına hükmedilir. Bir çok alim akla aykırılık konusunda hadisin reddi için '' tevil kabul etmeyecek şekilde akla aykırılık bulunması'' kaydını getirmişlerdir.

Hadislerin muhteva açısından değerlendirildiği diğer bir alan tarihi ve içtimai bilgilerdir.
Arapça'nın temel dil ilimleri olan sarf ve nahiv kaidelerine uymayan teknik tabiriyle rekaket (lafız ve mana bozukluğu'' taşıyan ifadeler Peygamber Efendimiz'e (sav) ait kabul edilmez. Bu hadisin metninde yer alan bir tarih hatası raviden kaynaklanmış olup bu o hadisin uydurma olmasına değil, ravinin zapt kusurundan dolayı zayıf olmasını gerektirir. Hadiste metin tenkidi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
a. Samimiyet , itidal
b. Geniş hadis kültürü ve metnin iyi kavranması
c. Hadislerin bütün tariklerinin toplanması ve ebedi özelliklerinin tespiti
d. Müteşabih - müşkil (anlaşılması zor) hadislerden olup olmadığının tespiti
e. Te'vil imkanlarının araştırılması ve metnin derinlemesine tahlil edilmesi

Hadis tenkidinin amaçları
a. Hadisteki ravi hatalarını ortaya çıkarmak
b. Hadisin sahih olduğunu belirlemek
c. Hadisin zayıf olduğunu belirlemek
d. Hadisin uydurma olduğunu belirlemek

Sened tenkidinde dikkate alınması gereken özellikler;
a. Ravilerin adaleti
b. Ravinin zaptı
c. Ravinin hadis usulüne uygun alması
d. Senedin muttasıl olmasıBu hizmet medineweb . net ailesine mahsustur. Alıntı yapılması durumunda kaynak bildirilmesi zorunludur.
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi nurşen35 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Türk Doktoru Ortopedi Robotunu İcad Etti /... Gazete Manşetleri-Gündem nurşen35 0 12 19.Şubat.2018 21:18
15 Temmuz Gazisi :Ayaksız Yaşanır Ama Vatansız... 15 Temmuz Darbe Girişimi nurşen35 0 12 19.Şubat.2018 21:09
Arapça 2 Yeni Müfredat Ünite Videoları /Medineweb Arapça2 nurşen35 1 28 18.Şubat.2018 23:58
Yeni Evleneceklere Müjde/Medineweb Gazete Manşetleri-Gündem nurşen35 0 34 17.Şubat.2018 18:16
Din Psikolojisi 6. Ünite Geniş Özeti / Medineweb Din psikolojisi nurşen35 5 46 17.Şubat.2018 16:14

Alt 02.Haziran.2016, 09:05   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:ExJin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 54516
Üyelik tarihi: 17.Mayıs.2016
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesajlar: 7
Konular: 0
Beğenildi:1
Beğendi:7
Takdirleri:127
Takdir Et:
Standart

Özetleriniz çok faydalı, istifademize sunan ekibe çok teşekkür ediyorum.
Alıntı ile Cevapla
Alt 20.Nisan.2017, 20:53   Mesaj No:3
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik tarihi: 09.Şubat.2014
Arkadaşları:55
Cinsiyet:Bayan
Mesajlar: 7.734
Konular: 638
Beğenildi:2369
Beğendi:1658
Takdirleri:1711049
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

Alıntı:
ExJin Üyemizden Alıntı Mesajı göster
Özetleriniz çok faydalı, istifademize sunan ekibe çok teşekkür ediyorum.
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Ziyaretçi)
 
Seçenekler

Yukarıdaki Konu Başlığına Benzeyen,Medineweb'de Otomotik Bulunan 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Medineweb 2.Sınıf HADİS Dersi 5. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 5 20.Nisan.2017 20:57
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 6. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20.Nisan.2017 20:56
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 7. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20.Nisan.2017 20:55
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 8. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20.Nisan.2017 20:54
2. Sınıf İlahiyat HADİS Dersi 10. Ünite Özeti Medineweb nurşen35 Hadis 2 20.Nisan.2017 20:52

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

  Medineweb Ana Sayfasının en iyi Görüntüsü 1280*768 olarak ayarlıdır.

Medineweb alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268