Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.KUR'ÂN-I KERİM.::. > Kurân-ı Kerîm > Hafızlık

Konu Kimliği: Konu Sahibi NUR,Açılış Tarihi:  23 Haziran 2009 (15:43), Konuya Son Cevap : 23 Haziran 2009 (15:43). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 23 Haziran 2009, 15:43   Mesaj No:1

NUR

Medineweb Emekdarı
Avatar Otomotik
Durumu:NUR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 127
Üyelik T.: 10 Eylül 2007
Arkadaşları:4
Cinsiyet:
Memleket:ankara
Yaş:26
Mesaj: 1.893
Konular: 528
Beğenildi:15
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Hafızlık ve Eğitimi

Hafızlık ve Eğitimi

Hafızlık ve Eğitimi

--------------------------------------------------------------------------------

Kur’an-ı Kerim’i ilk öğrenen ezberleyen öğreten Hz. Peygamber’dir. Kur’an’ın tamamını ezberleyene (ezberleyen/koruyan anlamında) hafız denilmektedir. Müslümanlar Kur’an’ın öğrenilmesi öğretilmesi ezberlenmesi ve anlaşılmasına büyük önem vermiş bu sebeple de hafızlık İslam’ın ilk yıllarından itibaren kesintiye uğramadan günümüze kadar devam etmiştir.Mekke’de Daru’l-Erkâm Medine’de ise Mescid-i Nebi’nin yanında Suffe sahabeden pek çok Kur’an hafızının yetiştiği yerlerdir. Nazil olan her ayet Hz. Peygamber’in yanısıra birçok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca o dönemde yazı yazma imkânlarının sınırlı olması Hz. Peygamber ve ashabını Kur’an’ı ezberlemeye sevk etmiştir. Hafızlık Hz. Peygamber’den sonra Hulefa-i Raşidin Emevi ve Abbasi dönemlerinde de devam etmiş hatta bu dönemlerde Kur’an okumayı öğrenme ve ezberleme çabaları önceki dönemlere nazaran daha da artmıştır.
Hafızlık eğitiminin daha sonraki dönemlerde sistemleştirildiğini örneğin; Selçuklular döneminde Daru’l-Huffaz ve Daru’l-Kurralar kurulmasıyla kurumsal hâle getirildiğini söylemek mümkündür. Osmanlı döneminde “Sıbyan Mektebi”ni yani temel eğitimi tamamlayan bir öğrenci önce alt seviyedeki bir Darü’l-Huffaza gider orada hafızlığını tamamlar sonra kıraat vecihlerini ve okuyuş usullerini öğrenmek amacıyla Daru’l-Kurraya devam ederdi. Bu kurumların başındaki hocalara Reisü’l-Huffaz ve Reisü’l-Kurra denirdi. (Baltacı Cahit “Türk Eğitim Sistemi içinde Kur’an Kursları” Kur’an Kurslarında Eğitim Öğretim ve Verimlilik Sempozyumu Ensar Neşriyat İstanbul 2000) Hafızlığa başlamak için belirli bir yaş sınırı konulmamış olmakla birlikte Sıbyan Mektebinden sonra 9-10 yaşlarında hıfza başlandığı anlaşılmaktadır. Bilindiği kadarıyla Osmanlıda ilk Daru’l-Kurra Bursa’da Yıldırım Bayezid tarafından Ulu Cami bünyesinde yaptırılmıştır. (Öcal Mustafa “Türkiye’de Kur’an Eğitim ve Öğretiminde Görülen Gelişmeler ve Bir İcazetname Örneği” UÜİF Dergisi Sayı: 2 XIII Bursa 2004. s. 85)
Cumhuriyet Döneminde Hafızlık
Cumhuriyetin ilanı ile -o günkü ismiyle Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulmasından sonra- ilk Diyanet İşleri Reisi olan Rıfat Börekçi Kur’an eğitimi verilen ve hafız yetiştiren kurumların birer ihtisas okulu olduğu için Diyanet’e bağlı kalması gerektiğini düşünmüş; bu tarihten itibaren Kur’an eğitimi veren kurumların bünyesinde bazı değişiklikler yapılarak Kur’an kursu adı altında Kur’an ve hafızlık öğrenimi verilmeye devam etmiştir. (Ayhan Halis “Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimine Genel Bakış” AÜİF Dergisi Özel Sayı Yıl:1999 s. 250)
Kur’an’ı öğrenme ve ezberleme çabası Kur’an kursları bünyesinde düzenli bir eğitim-öğretim süreci hâlinde olabildiği gibi aile içerisinde Kur’an okumayı bilen ve özellikle hafız olan büyüklerin ailedeki diğer bireylere ve yakınlarına bu konuda rehberlik ettikleri hatta onlardan bir kısmının hafız olmalarına yardımcı oldukları bilinmektedir. Bunu bazı şahısların biyografilerinde: ‘hafızlığımı köyümde babamda tamamladım.’ vb. ifadelerden çıkarmak da mümkündür. Kur’an’ı okumanın ezberlemenin ve anlamaya çalışmanın aynı zamanda bir ibadet olduğu inancı Kur’an eğitiminde önemli bir teşvik unsuru oluşturmaktadır. Bu durumda da konuyla ilgili sayısal bilgi elde etmek ve istatistiki verilere ulaşmak zorlaşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığındaki arşiv bilgilerinden bu durumun 1970’li yılların ortalarına kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde Kur’an’ı öğrenen ve ezberleyenlerin kayıtları Kur’an kurslarında bulunan kayıt defterleriyle takip ediliyordu. Öğrencilerin kursa devamları kurstan mezun olurken veya çeşitli sebeplerle kursla ilişikleri kesilirkenki seviyeleri bu defterlere kayıt ediliyordu. Söz konusu kayıt defterlerinden bir kısmı belli bir düzen ve standartta tutulmadığı için o döneme ait Kur’an eğitimi ve hafızlık eğitimi hakkında genel bilgiler ihtiva etmekle birlikte öğrenci/hafız sayıları eğitimin niteliği vb. konularda yeterli bilgi vermemektedir.
1965 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 1971 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönetmeliği’nin çıkarılmasından sonra Kur’an kurslarının amaçları programı ve işleyiş sistemi belirginlik kazanmış ve böylece Kur’an kursları önemli bir gelişme sürecine girmiştir.
Hafızlığını belgelemek isteyenler Başkanlıkça oluşturulan hafızlık tespit komisyonlarınca sınava tabi tutulmaya başlamıştır. 70’li yıllardan önce bir şekilde hafızlığını tamamlamış ama bunu geçerli bir belge ile ifade edemeyenler için de hafızlık tespit komisyonları önünde hafızlıklarını belgeleme imkânı tanınmıştır.
Günümüzde hafızlık eğitimi ise Başkanlığa bağlı (32 Haftalık) Kur’an Kurslarında büyük ölçüde geleneksel eğitim metotlarıyla devam ettirilmektedir. Hafızlık eğitimi Kur’an kursları ile ilgili mevzuatta Kur’an kurslarının içerisinde bir bölüm olarak değerlendirilmiş ve Başkanlığın 03 Mart 2000 tarih ve 23982 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği” (Madde 5) de Kur’an kurslarının amaçları arasında zikredilmiştir.
Hâlen yürütülmekte olan hafızlık eğitimi hakkında öğretici öğrenci veli ve alan uzmanlarından gelen öneri ve teklifler bir havuzda toplanmıştır. Bu eğitim hizmetinde beklentileri karşılamak yaşanan sorunları gidermek ve hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılmasına dönük çalışmalar yapmak üzere Hafızlık Eğitim Programı geliştirme çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.
Yeni Hafızlık Eğitim Programının öğrenci performansını göz önüne alan esnek yapısı ve öğrenci profiline göre değişkenlik arz eden eğitim süresiyle Türkiye’de hafızlık eğitimine bir disiplin getirmesi ülke genelinde uygulanabilir olması ve ihtiyaçlara daha fazla karşılık vermesi beklenmektedir.
Hafızlık Süreci
Kur’an kursunda bir yıl Kur’an’ı yüzünden okumayı öğrenenlerden hafız olmak isteyenler eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak bir sınavla seçilirler. Bu sınavda hafızlık yapmak isteyenlerden; yüzünden doğru ve işlek okuyabilmeleri ve ezber yapmaya kabiliyetli olmaları aranmaktadır. Kur’an kursunda okuyan bir öğrenci için hafızlık süresi iki yıldır. Öğrenci hafızlığını tamamlayamamışsa bu süre en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hafızlık çalışması yapılan kurslarda haftalık ders programı 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim 1 saati itikat 1 saati ibadet 1 saati siyer 1 saati de ahlak dersi için ayrılır. Bu eğitim imkânlar ölçüsünde Kur’an kursları bünyesinde bulunan pansiyonlarda yatılı olabildiği gibi (az sayıda da olsa) sadece gündüzlü de olabilmektedir.
Eğitim süreci yıllar alan ve büyük bir özveriyle yürütülen hafızlık eğitiminde en önemli görev ve sorumluluk bu hizmette görev alan Kur’an kursu öğreticilerine düşmektedir. Bu önemli hizmeti büyük bir özveriyle yürütmüş öğreticilerden vefat edenleri bu vesile ile rahmetle anıyoruz.
Hafızlık Tespit İmtihanları
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık tespit imtihanları;
- Ocak nisan temmuz ve ekim aylarının ilk salı gününde yılda dört kez;
- Kur’an kurslarında eğitim-öğretim tamamlandıktan sonra çoğunluğunu o dönem kurslardan mezun olanların müracaat ettiği ve genelde temmuz/ağustos aylarında bölge merkezi olan yaklaşık 20-25 il müftülüklerinde de bir kez olmak üzere yılda toplam beş kez yapılmaktadır.
Bu sınavlara Kur’an kursuna kayıtlı öğrencilerin yanı sıra kendi imkânlarıyla hafızlığını tamamlayanlar da katılabilmektedir.
Başkanlıkça verilen ‘Hafızlık Belgesi’ni alabilmek için bu sınavlardan birinde başarılı olmak gerekmektedir. 1975 yılından 07.04.2009 tarihinde yapılan son hafızlık tespit imtihanına kadar Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlık belgesi alanların sayısı 62.410’u erkek 26.390’ı da kız olmak üzere 88.821’e ulaşmış bulunmaktadır. Bu kayıtların güvenilir olması için gereken her türlü çaba sarfedilmektedir.
Hafızlık Yarışmaları
Kur’an-ı Kerim öğrenimini teşvik etmek Kur’an kurslarındaki verimi artırmak ve Kur’an kurslarındaki hizmetleri vatandaşlarımıza tanıtmak amacıyla her yıl kız ve erkek öğrenciler arasında hafızlık yarışmaları yapılmaktadır. Bu yarışmalara katılacak öğrenciler bölgelerde yapılan hafızlık sınavlarından hafızlık komisyonu tarafından uygun görülen öğrencilerden bölge birincisi olarak seçilerek gelmektedir. Bu öğrenciler de tekrar Başkanlıkta kurulan ayrı bir komisyon tarafından ön elemeye tabi tutularak Hafızlık Yarışması Türkiye Finaline katılacak öğrenciler seçilmektedir. 1983 yılından bu yana her sene yapılmakta olan bu yarışmalar 2004 yılına kadar sadece erkekler arasında yapılmakta iken 2004 yılından itibaren kız öğrenciler de bu yarışmalara dahil edilmiştir. Yarışmalarda dereceye girenlerden bazıları yurt dışında yapılan yarışmalarda ülkemizi temsil etmektedir.
Not: Bu yazı Diyanet Aylık Dergi Haziran 2009 sayısında yayınlanmıştır.Dr. Ulvi Ata
DİB Din Eğitimi Dairesi Başkanı__________________
__________________
EN GÜZEL AŞK: ALLAH!
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi NUR 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Hadîsi anlamak için nelere dikkat etmeli Hadis-i Şerif NUR 0 1412 10 Ağustos 2009 20:09
Allah Rızası İçin Hadis Uyduranlar/Medineweb Hadis-i Şerif Mihrinaz 1 1771 10 Ağustos 2009 20:07
18.HAFTANIN KONUSU:Çocuklar Dünya Hayatının Süsü... Hafta'nın Konusu NUR 1 1783 09 Ağustos 2009 23:05
35.Haftanın Misafiri Elifzişan Hafta'nın Misafiri kurtmehmet 11 2713 09 Ağustos 2009 22:35
Çocuklar Ümmetin Geleceğidir! Çocuk ve Aile Sağlığı NUR 0 1436 07 Ağustos 2009 22:03

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Evde Hafızlık ali70 Hafızlık 56 21 Kasım 2017 10:37
Çocuk Eğitimi mi Anne-Baba Eğitimi mi? Hazan Mevsimi Çocuk ve Aile Sağlığı 3 13 Mayıs 2016 21:22
Hafızlık Tespit Sınavları-Hafızlık Sınavı Giriş Belgelerinin Alınacağı Yerler RemLe Din Görevlileri 0 11 Haziran 2013 22:22
Hafızlık neptuna Soru Cevap Arşivi 4 31 Mart 2010 21:22
Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi NUR Hafızlık 1 29 Eylül 2008 02:07

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284