Medineweb Forum/Huzur Adresi
Geri Git   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.MEDİNEWEB FORUM GÜNCEL.::. > Üyelerimizin Tanışma Bölümü > Hafta'nın Konusu

Konu Bilgisi: Konu Sahibi vertyucek,Açılış Tarihi:  02.Aralık.2017 (21:54), Konuya Son Cevap : Bugün (09:48). Konuya 26 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Alt 02.Aralık.2017, 21:54   Mesaj No:1
Medineweb Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:vertyucek isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 26456
Üyelik tarihi: 08.Mart.2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesajlar: 102
Konular: 77
Beğenildi:26
Beğendi:19
Takdirleri:72286
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart CÜBBELİ AHMED'eN Mehmet Görmez ve Said Hatipoğluna Reddiyeler

CÜBBELİ AHMED'eN Mehmet Görmez ve Said Hatipoğluna Reddiyeler

CÜBBELİ AHMED yazdığı bu reddiyeyi okuyanlara hakkını helal edeceğini buyurmuştur.üzerinde hakkı olanlara)
Mehmet Görmez ve Hocası Said Hatipoğlu Gibi ''Hadisler Dinde Delil Değildir.'' Diyen ''Sırtını Koltuğa Yaslamış, Midesi Tok!'' İlahiyatçılara Reddiye
Bizleri Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in 1491. Mevlid-i Şerîf ayına kavuşturan Allâh-u Te'âlâ'ya sonsuz hamdü senâlar eder, bu ayda âlemlere rahmet olarak gönderdiği Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehl-i Beyti'ne ve sahâbesine sınırsız salât-ü selâm ederim.

Mevlîd-i Şerîf ayını idrâk ettiğimiz şu saâdetli mevsimde bizi en çok sevindiren husus hiç şüphesiz ki sâbık diyânet reisi Mehmet Görmez'in kutlu doğum haftasını mîlâdî hesap ile nisan ayına sabitlemesinin uğursuzluğundan kurtulup bundan sonra Mevlîd-i Şerîf haftasını Diyânet'le birlikte Rabîu'l-evvel ayında kutlayacak olmamızdır.

Bu saâdeti bizlere yaşattığı için buna vesîle olan ve mânileri izâle eden değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, mevlide değer veren tüm Müslümanlar adına şükranlarımızı arzederiz.

Mehmet Görmez ve Hocası Said Hatipoğlu, Hadisleri Dinde Delil Saymamaktadırlar
Bu fakir kardeşiniz evvelce bu husûsu bu kadar kesin bilmemekteydim. Nitekim sohbetlerimde de açıkladığım vechile; Mehmet Görmez'in ''Fiten hadisleri sorunludur.'' sözünü Dâbik ve 'Amik ovasında yerleşen Işid unsurlarına yüz vermemek için siyâsî sâiklerle söylemiş olduğunu düşünmüştüm.

Yine de bunun kıyâmet alâmetleriyle ilgili sahih hadîs-i şerifleri reddetmek anlamına geldiğini bildiğim için reddiyeler yaptım, ancak bu zihniyetin Kur'an'dan sonra ikinci en büyük delilimiz olan sünneti yâni hâdis-i şerifleri genel mânâda dinde delil kabul etmediğini ancak kendi ''Sünnetin Kaynak Değerini Temellendirme Sorunu'' makalesini okuyunca anladım.

Burada yeri gelmişken yazısındaki bâzı bölümleri sizlere naklediyorum:

1- ''Sünneti temellendirmek için başvurulan Kur'an ayetlerinin, büyük bir kısmının sünnetle ilgisi yoktur.''

2- '' Ayetlerin pek çoğunda, murâd-ı ilâhinin sünnete delalet ettiği cây-ı sualdir (sorulmaya değerdir). Ancak, ortada bir hakikat vardır; o da, Müslüman zihni, Müslüman tasavvuru tarihsel düşünmediği için, Hz. Peygamber'in sünneti, yaşayan bir geleneğe dönüşünce, pek çok âyeti sünnete hamletmiştir.''

3- ''Hz. Peygamber'e itaat, ittiba, iktida ve itîsa gibi hususlar herkes tarafından kabul edilmiş olabilir. Ancak, söz konusu delillerin medlûlâtu konusunda, ihtilaf devam edegelmiştir. Zira Kur'an, bir asıl olarak sünnetin kaynak değerine işaret etse de, neyin sünnet neyin sünnet olmadığı, sünnet olanların hangisinin bağlayıcı olduğu, bağlayıcı olanların hangisinin yerel, hangisinin evrensel olduğuna dair tartışmalar, hiçbir zaman bitmemiştir. Bizce en büyük hata, bir rivâyetin kabulünün de, söz konusu ayetlerin medlûlü arasında yer aldığını savunmak olmuştur.''

4- ''Gerek vahiyle, gerekse Kur'an'la ve gerekse hadisle yapılan bu temellendirmelerin, sorunlar taşıdığı muhakkaktır. İşin garibi, modern zamanlarda da aynı temellendirmelere başvurulmuş olmasıdır.''

5- ''Oysa mahiyet itibariyle sünnetin bir beşere / peygambere dayandığı unutulur, sünneti bize taşıyan rivayetler toptan vahiy ürünü kabul edilirse, hele hele bu rivayetlerin metinleşmesinde insan faktörü göz ardı edilirse, İbn Haldun'un ifâdesiyle, kültürün sayısız mukaddesleri olur.''

Mehmet Görmez bu yazısında sünnetin delil olduğunu birkaç yönden inkâr etmektedir ki ben de size yukarıda geçen rakamlardaki ifâdelere göre rakam vererek bunları tahlil edeceğim.

1) Ona göre aşağıda zikredeceğimiz âyetlerde geçen ''Rasûl'e itâat'', ''Peygambere ittibâ'', ''O Rasûl ne verdiyse alın'' gibi emirler, sünnet ve hadislere tâbi olunmasını emretmiyormuş...

2) Müslümanlar târihsel düşünmediği için bu âyetlerin, ''Hadislerin delil olduğuna'' delâlet ettiğini zannediyorlarmış ki bu da Mehmet Görmez'in İslâm'a bakışının târihsel olduğuna delâlet etmektedir.

Oysa Mısırlı zındık Ebu Zeyd'in kültür içinde teşekkül ettiğini iddiâ ettiği Kur'ân'ın evrensel hakîkatlerini arşive kaldırabilmek için önerdiği târihselcilik, Hristiyan merkezli bir yorum tarzıdır ki buna göre âyet ve hadislerde geçen birçok konuyu yaşandığı târihle sınırlı saymak gerekmekte ve günümüze uyarlamamak îcâb etmektedir. Bu görüşün İslâm'ı tamâmen ortadan kaldıracak bir fikir yapısı olduğu herhâlde îzâha muhtaç olmasa gerektir.

3) Sünnetlerin hepsi bağlayıcı değilmiş, bağlayıcı olanların da hangisinin yerel (Arap yarımadasına mahsus), hangisinin evrensel (dünyâ çapında geçerli) olduğu tartışmalıymış, dolayısıyla bir hadîsin geçerliliği hakkında: '' yetler de bu hadisleri delil sayıyor.'' şeklinde savunma yapmak doğru değilmiş.

Oysa hadîs-i şerîflerin tümü evrenseldir, Kur'ân'da ve sünnette geçen genel ifâdelerin hiçbirinde yöresine ve adamına göre hüküm bulunması söz konusu değildir. Aksi takdirde işine gelmeyenler: ''Bu bizim yöremize ve örfümüze uymuyor.'' diye inkâra kalkışabilir ki Görmez'in beyânı da buna yol açmaktadır.

4) Vahiyle ve hadisle sünnetin delil sayıldığını söylemenin sorunlar taşıdığını savunan Görmez aslında kendi îtikadının sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim aşağıda zikredeceğimiz âyet-i kerîmeler ve sahih hadîs-i şerifler onun inancının ne kadar sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır.

5) Burada geçen ve İslâm îtikadını tamâmen zedeleyen en sorunlu ifâde ise ''Sünnet bir beşere dayanmaktadır.'' sözüdür ki bu ifâde, aşağıda zikredeceğimiz birçok âyet-i kerîmeyi inkâr mâhiyeti taşımaktadır. Zîrâ Allâh-u Te'âlâ Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Kur'ân dışında bir de ''Hikmet''i yâni ''Sünnet''i indirdiğini, dolayısıyla sünnetin bir beşere dayanmadığını açıkça beyân etmektedir ki yazımın ilerleyen kısmında bu konudaki delilleri müstakil bir başlık altında bulacaksınız.

M. Görmez'in Hocası Said Hatipoğlu da Buhârî-Müslim Gibi Sahih Kaynaklarda Geçen Fiten Hadislerinin Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Vefâtı Üzerine Yaşanan Panikle Uydurulduğunu Söylüyor
Görmez gibi hocaların, hocası olan (!) Said Hatipoğlu bakın neler yazmış:

''Hz. Peygamber'in vefatlarından sonraki hâdiselerin müslümanlar üzerinde yarattığı dehşet havasının, bu musannefatın bilhassa fiten ve eşrat-ı saat bölümlerini dolduran malzemesinin ekseriyetini ortaya çıkarmış olduğu kabul edilebilir. Peygamber'in mahrem-i esrarı olarak yâd edilen Huzeyfe ibn el-Yemân'a atfedilmiş şu sözlere bakalım, güya şöyle demişler: 'Vallahi bu zamanla kıyamet arasında vukû bulacak her fitneyi en iyi bilen benimdir. Bu da ancak Hz. Peygamber'in bana sır olarak söylemesi sayesindedir ki benden başkasına bildirmemiştir.' (Müslim, 4/2216, r.7262; Nu'aym ibn Hammâd, r.3; Buhârî, r.6604; Ahmed, 5/385,389, 401)

Başka bir vesileyle kendisine: 'Bana Hz. Peygamber, kıyamete kadar olacak her şeyi bildirdi. Ben de her şeyden sordum, ancak Medinelileri Medine'den kimin çıkaracağı sorusu kaldı.' (Müslim, 4/2217, r.7265) dedirtilmiştir. Bu çeşit haberlerin hangi sahâlara kadar teşmil edilebilmiş olduğu, hadîs kitaplarından hayretle tâkib edilebilir.'' (Mehmet Said Hatiboğlu, İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğusu, Otto Yayın, Mart 2016, sh:60-61)

Said Hatipoğlu Sahâbe ve Tâbi'îni Fiten Hadislerini Uydurmakla Suçluyor
Bu kişinin gerideki beyanlarından da okuduğunuz üzere Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in vefâtından sonra sahâbe ve onlardan sonra gelen tâbi'în tabakası dehşet yaşamışlar da bu nedenle âhir zamanda meydana gelecek hâdiselerle ilgili -hâşâ- hadisler uydurmuşlar.

Bu kişiye göre Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Allâh tarafından gayb bildirilmemiş ki Hazreti Huzeyfe'ye kıyâmete kadar olacakları bildirebilsin. Oysa Allâh-u Te'âlâ:

''Râzı olduğu rasüller hâricinde kimseyi gaybına vâkıf kılmaz.'' (el-Cinn Sûresi:26-27'den) âyet-i celîlesinde Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e dilediği gaypları bildirdiğini açıklamışken artık Allâh-u Te'âlâ'nın buyurduğunun hilâfına konuşmak kimin haddine düşmüştür?!

Hatipoğlu'nun bu sözüne göre ya Ömer (Radıyallâhu Anh)ın bile münâfıklar listesinde adının geçip geçmediğini kendisine sorduğu (ez-Zehebî, Siyeru a'lâmi'n-nübelâ, 4/29) Hazreti Huzeyfe (Radıyallâhu Anh) gibi Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e iftirâ etmiş, ya da Buhârî'den sonra en sahih kaynağa sahip olan Müslim (Rahimehullâh) Hazreti Huzeyfe (Radıyallâhu Anh)a iftirâ etmiş olmaktadır.

Oysa Hatipoğlu'nun da zikrettiği üzere Huzeyfe (Radıyallâhu Anh)ın bu sözü sahihtir ve Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in kendi beyanıyla sâbittir. Nitekim İbni Abbâs (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem):

''Ben göklerde olanları da, yerde olanları da bildim.'' (et-Tirmizî, et-Tefsîr, Sâd Sûresi, rakam:3233, 5/366) buyurmuştur.

Semüre ibni Cündüb (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte de:

'' gâh olun ki; şüphesiz ben şu durduğum yerde sizlerin kıyâmet gününe kadar karşılaşacağınız her şeyi gördüm.'' (el-Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, rakam:7085, 5/135) buyurmuştur.

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in olmuş ve olacak her şeyi bildirdiğine sahâbe-i kirâmdan bir cemâat da şâhid olmuştur, zîrâ bu beyânı mescidinde ashâbın huzûrunda yapmıştır. Nitekim Ebû Zeyd yâni Amr ibni Ahtab (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır:

''Bir gün Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bize sabah namazını kıldırdıktan sonra minbere çıktı, bize bir konuşma yaptı ve öğlene kadar sürdü. Minberden inip öğlen namazını kıldırdı, sonra tekrar minbere çıkıp yine bize konuşma yaptı ve bu hıtabı ikindiye kadar sürdü.

Sonra minberden inerek ikindi namazını kıldırdı, sonra tekrar minbere çıkarak güneş batana kadar bize konuşma yaptı ve bu hitâbında bize olmuş ve olacak şeyleri haber verdi. Artık bizim içimizde en âlim olanımız hâfızası en güçlü olanımızdır.''
(Müslim, es-Sahîh, el-Fiten:6, rakam:25/2892, 4/2217; el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:8498, 4/486; İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam:6638, 15/9)

Dolayısıyla bu kadar sahih kaynakta zikredilen bir hâdise ile alâkalı olarak hakkında Hazreti Huzeyfe (Radıyallâhu Anh)ın:

''Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bize öyle bir hutbe okudu ki kıyâmet kopana kadar vukû bulacak hiçbir şeyi eksik etmeksizin mutlaka hepsini (o konuşmasında) beyân etti.'' (el-Buhârî, es-Sahîh, rakam:6604, 8/123) sözünden ibâret sahih bir rivâyet hakkında ''Güya şöyle demişler.'' şeklinde ifâde kullanmak ve Allâh-u Te'âlâ'nın:

''Allâh onlardan râzı oldu.'' (et-Tevbe Sûresi:100'den) buyurduğu sahâbe-i kirâm ve tâbi'în-i izâm hakkında ''Hz. Peygamberin vefatının yarattığı dehşet havasıyla kıyâmet alâmetleri bölümünü doldurdular.'' ifâdelerini kullanarak onların hadis uydurduğunu söylemek Müslümanım diyen bir kişinin yapacağı iş olamaz, ilerisini siz düşünün.

Yine böylece Said Hatipoğlu:

''Hendek harbi için hendek kazarken Hz. Peygamber üç kazma vurmuş, üçünden de kıvılcım çıkmıştır. Selmân bunun izahını rica edince Peygamber şöyle buyurmuş: 'Birincisiyle Allah bana Yemen'i verdi, ikincisiyle Suriye ve Mağrib'i, üçüncüsüyle de Meşrık'ı verdi.' Bu ülkeler Ömer, Osman ve sonrakiler devrinde fethedildiği zaman, Ebû Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmektedir: 'Fethedebildiğiniz kadar fethedin. Vallahi fethettiğiniz her şehrin anahtarını Cenab-ı Hakk daha evvelinden Hz. Peygamber'e vermiştir.' (İbn Hişâm, 2/219; Nesâî, 4/43, r.3178)

İşte biz bu keyfiyeti hadîsin bir istismarı olarak görüyoruz.'' (Mehmet Said Hatiboğlu, İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu, Otto Yayın, Mart 2016, sh:60-61)diyerek Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in önceden bildirmiş olduğu ve Ali (Radıyallâhu Anh)ın dönemine kadar hemen hemen hepsi gerçekleşmiş olan herkesin gözüyle gördüğü gerçekleri inkâr etmekte ve bunu rivâyet eden Selmân (Radıyallâhu Anh) yüce sahâbîyi ve onun bu rivâyetini nakleden Nesâî ve İbni Hişâm (Radıyallâhu Anh) gibi muhaddisleri istismarcı olarak göstermektedir.

Oysa Ebû Sükeyne (Radıyallâhu Anh) vâsıtasıyla rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) hendek kazarken karşısına sert bir kaya çıkınca ona üç kere vurmuş ve her birinde büyük bir ışık çıkması üzerine:

''Ben ilk darbeyi vurduğumda, Kisrâ (Acem hükümdarı)nın şehirleriyle, etrâfı ve diğer birçok şehirler bana açıldı da, ben onları gözlerimle gördüm. Sonra ikinci darbeyi vurduğumda, Kayser'in (Rum imparatorunun) şehirleri ve havâlisi bana açıldı da, onları gözlerimle gördüm. Daha sonra üçüncüyü vurduğumda, Habeşistan şehirleri ve civarındaki karyeler bana açıldı da onları gözlerimle gördüm (ve onların anahtarlarının bana verildiği bana bildirildi).'' buyurdu. (en-Nesâî, es-Sünen, el-Cihâd:42, rakam:3176, 6/350)

Bu hadîs-i şerîfte İstanbul dâhil birçok memleketin Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetine nasîb olacağı bildirilmiştir ki bu hususta daha birçok hadîs-i şerîf mevcuttur. Dolayısıyla Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)ın: ''Fethedebildiğiniz kadar fethedin. Vallahi fethettiğiniz veyâ kıyamet gününe kadar fethedeceğiniz her şehrin anahtarını Cenab-ı Hakk daha evvelinden Hz. Peygamber'e vermiştir'' sözünün Said Hatipoğlu'nu neden rahatsız ettiğini bir Müslüman aklıyla düşündüğümüzde anlamakta zorlanıyoruz.

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in bu hadîs-i şerîfleri buyurduğu sahih kaynaklarda sâbit olan bir husustur, Allâh-u Te'âlâ'nın kendisine gaybî konuları bildirdiği âyet-i kerîmelerle sâbittir ve Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in buyurduğu bu gaybî haberler aynen vukû bulmuştur. Artık Said Hatipoğlu gibi birinin çıkıp bu hadisleri reddetmesi güneşin her gün doğduğunu inkâr etmekten daha saçma bir durumdur.

Maalesef yıllarca Diyânet reisliği yapan Mehmet Görmez gibi biri de bu kişiden etkilenerek televizyonlarda Fiten hadislerinin sorunlu olduğunu savunmuş, hadîs-i şerîfler bir yana kadının şâhitliğinin yarım olduğu ve kadının mîrastan yarım hisse alacağı gibi âyetlerle açıklanan hükümleri inkâr eden bu kişi hakkında ''Bilge Bir Hayat Paneli'', ''Ustalara Saygı'' isimleri altında paneller tertip etmiş, dolayısıyla Said Hatipoğlu da Mehmet Görmez'in Diyânet'e vedâ konuşmasında gözlerine hâkim olamamıştır.

İşte hadîs-i şerîflerin dinde delil olmadığını savunan ve burada da durmayıp âyet-i kerîmelerin bâzı hükümlerini dahî inkâra yeltenen bu zihniyete karşı bu Mevlid ayı münâsebetiyle Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in sünnetini ve hadîs-i şerîflerini müdâfaa sadedinde bir şeyler yazarak onun dînine hizmet etmeye niyet ettim.

Gâyemin kimseyi îtibarsızlaştırmak olmadığına Allâh-u Te'âlâ'yı ve sizleri şâhid tutuyorum. Ben ancak insanların hadîs-i şerîflerin delil olduğunu inkâr ederek dinimizi oyuncağa çevirmeleri ve Kur'ân meâli alan her câhilin müctehid gibi ahkâm kesmesini engelleme niyeti taşıyorum.

Sizden de bu yazıyı dikkatlice okumanızı, gücünüzün yettiği herkese okutmanızı ve Müslümanların bu İlahiyatçılar eliyle saptırılmaması için Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in dînine yardım etmenizi Allâh ve Rasûlü'nün yüce hâtırları için ricâ ediyorum.

Hadîs-i Şeriflerin de Vahiy Olduğuna, Dolayısıyla Dinde Huccet Kabûl Edildiğine Delâlet Eden yet-i Kerîmeler
Şu bilinsin ki; hadîs-i şerîfler de uyulması emredilen vahiy mefhûmuna dâhildir. Nitekim Ehl-i Sünnet îtikadımızın imâmı olan Mâtürîdî(Rahimehullâh):

''Sana vahyolunana tâbi ol.'' (Yûnus Sûresi:109'dan) âyet-i kerîmesinde geçen vahiy hakkında: ''Bu vahiy sâdece Kur'ân ile sınırlı değildir, Kur'ân'ın dışındaki vahiy olan Sünnet'e (hadîs-i şerîflere) de şâmildir.'' (Te'vilâtü Ehli's-Sünne, 6/93) demiştir.

Ehl-i Sünnet ulemâsının ittifak ettiği vechile; şerîatin delilleri olmak bakımından Kur'ân-ı Kerîm ne ise hadîs-i şerîfler de aynı kuvvettedir.

Yazının devamı aşağıdadır.

Konu Abdulmelik tarafından (03.Aralık.2017 Saat 21:02 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi vertyucek 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
CÜBBELİ AHMED'eN Mehmet Görmez ve Said... Hafta'nın Konusu salih 26 652 02.Aralık.2017 21:54
Fatiha Suresi Arapçası ve Meali Hafta'nın Konusu Mihrinaz 3 94 18.Kasım.2017 16:46
Doğu Türkistan'daki Kardeşlerimiz için MEVLAMIZ'A... Dua Bölümü vertyucek 0 64 13.Kasım.2017 14:02
ALLAH CELLE CELALÜH Korkusu,EFENDİMİZ... Hafta'nın Konusu vertyucek 0 48 11.Kasım.2017 16:54
Geçmişi ve geleceği affettiren zikir Videolar/Slaytlar vertyucek 0 51 04.Kasım.2017 23:21

Alt 02.Aralık.2017, 21:58   Mesaj No:2
Medineweb Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:vertyucek isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 26456
Üyelik tarihi: 08.Mart.2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesajlar: 102
Konular: 77
Beğenildi:26
Beğendi:19
Takdirleri:72286
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'in birçok yerinde Allâh-u Te'âlâ'ya itâatten sonra Rasûlü'ne itâat etmemiz bizlere emredilmiştir. Şöyle ki Allâh-u Te'âlâ ebedî rahmetine ve cennetine kavuşabilmemiz için bizlere:

''Bir de Allâh(ın bütün emirlerini tutup, fâiz gibi tüm yasaklarından kaçarak, O'n)a ve o Rasûl(ün)e itâat edin, tâ ki siz (Allâh tarafından) rahmet olunasınız.'' ( l-i 'Imrân Sûresi:132) buyurmuştur.

Farklı farklı sûrelerde geçen sekiz âyet-i kerîmede daha Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e itâat bizlere emredilmiştir ki, bunlar da l-i 'Imrân Sûresi'nin 32., en-Nisâ Sûresi'nin 59 ve 69., en-Nûr Sûresi'nin 54. ve 56., Muhammed Sûresi'nin 33., et-Teğâbun Sûresi'nin 12. âyet-i kerîmelerindedir.

Burada kimse: ''Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e itâat, kendisine Kur'an'la bildirilen vahiyler hakkındadır, bunun dışında söylediklerine itâat gerekmez.'' diyemez. Zîrâ âyet-i kerîmelerdeki ''Vav'' harfi atıf için olup, atıf da muğâyeret (başkalık) iktizâ eder. Nitekim ''Ahmed ve Mehmed geldi.'' dendiğinde bu iki kişinin farklı insan oldukları ''Ve'' harfinden anlaşılmaktadır. O zaman demek ki Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e itâat, Allâh'a itâattan farklı bir mânâda anlaşılmalıdır ki o da Allâh-u Te'âlâ'nın Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e vahyettiği ama Kur'ân'da zikretmediği sünnetler husûsunda gereken itâattan ibârettir.

Nitekim İbni Abbâs, Semerkandî, Sa'lebî, Kurtubî, Beyzâvî, ve Ebû Hayyân (Rahimehümullâh) gibi Ehl-i Sünnet müfessirlerin bu âyet-i kerîmelere verdikleri mânâ: ''Rasûl'e, sünnetlerde yâni hadislerle bildirdikleri hususlarda itâat edin.'' şeklindedir. (Fîrûzâbâdî, Tenvîru'l-mikbâs, sh:298; es-Semerkandî, Bahru'l-'ulûm, 1/312; es-Sa'lebî, el-Keşfu ve'l-beyân, 3/342; el-Kurtubî, el-Câmi', 4/203; el-Beyzâvî, Envâru't-Tenzîl, 4/112; Ebû Hayyân, el-Bahru'l-muhît, 3/341)

Yine böylece Yüce Rabbimiz hidâyeti bulmamız için bizlere:

''Bir de ona (Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e) hakkıyla tâbi olun, tâ ki siz (hakka ve hakîkate) hidâyet bulabilesiniz.'' (el-A'râf Sûresi:158'den)buyurmuştur ki Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e: ''Ben sana Kur'ân olarak okuduklarında tâbi olurum, hadis olarak söylediklerine uymam.'' diyen bir kimsenin bu âyet-i kerîmede emrolunduğu şekliyle Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e tâbi olamayacağı âşikârdır.

Ayrıca Allâh-u Te'âlâ:

''Artık o Rasûl size ne verirse onu hemen alın (kabûl edin), sizi neden engellerse hemen (ondan) vazgeçin.'' (el-Haşr Sûresi:7'den) âyet-i celîlesinde bizlere hadîs-i şerîflerin de vahiy olduğunu ve Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in beyanlarına uymak îcâb ettiğini açıklamaktadır.

Bâzılarının dediği gibi bu âyet-i kerîme ''Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in ganîmetten sahâbesine verdiği şeyler'' hakkında değildir, bilakis umûmîdir. Zâten geçerli kaideye göre sebebin husûsiyeti (özel bir konu oluşu) hükmün umûmiyetine zıt düşmez.

Nitekim Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:

''Size neyi emrettiysem onu hemen alın. Sizi neden nehyettiysem ondan hemen vazgeçin.'' (İbnü Mâce, es-Sünen, el-Mukaddime:1, rakam:1, 1/3) hadîs-i şerîfi, Allâh-u Te'âlâ'nın bu âyetteki murâdının umûmî olduğunu, dolayısıyla Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in din husûsundaki bütün emir ve yasaklarının vahiy olup kendileriyle âyet gibi amel edilmesi gerektiğini beyân etmektedir.

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Görevi Postacılık Değildir
Şu bilinsin ki; hadisler vahiy olmasaydı Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in görevi sâdece Kur'ân'ı tebliğle sınırlı kalacaktı ki bu da günümüzde bâzı bâtıl görüşlü ilâhiyatçıların dediği gibi postacılıktan öteye geçmeyecekti.

Oysa Allâh-u Te'âlâ:

''Sana da bu (türlü türlü öğüt ve uyarıları ihtivâ eden Kur'ân gibi bir) zikri, kendilerine indirilmiş olan şeyi insanlara açıklayasın diye indirdik.'' (en-Nahl Sûresi:44'den) buyurarak Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e ''Tebliğ'' dışında başka bir vazîfe daha yüklemiştir ki o da ''Tebyîn''dir, yâni âyet-i kerîmelerin mânâlarını açıklama vasfıdır.

Allâh-u Te'âlâ kendisine vahyetmeden Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) hangi âyetin ne mânâya geldiğini nasıl anlayabilir?! Nitekim birçok âyette ''Salât'' emredilirken bunun mânâsı beyân edilmemiştir. Çünkü bu lafız Arap lügatında ''Duâ'' mânâsına gelmektedir. Şimdi bu emrolunan salât vazîfesinin, kıyâm, kırâat, rükû ve secde gibi rukünleri olan ve beş ayrı vakitte kılınması gereken bir farz olduğu Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Cibrîl (Aleyhisselâm) vâsıtasıyla tatbîkatlı bir şekilde öğretilmeden Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in bunu bilmesi düşünülemez. (Cibrîl (Aleyhisselâm)ın namaz vakitlerini öğrettiği hadîs için bakınız: Ebû Dâvûd, rakam:193, 1/107; et-Tirmizî, rakam:149, 1/278)

Yine böylece Kur'ân'da emredilen ''Hacc'' tâbiri, lügat îtibariyle ''Kast etmek'' anlamındayken, bu ibâdetin, ihram, Arafat'ta vakfe ve tavâf-ı ifâza gibi farzları olan, ihramda tırnak kesmek veyâ cinsî münâsebet gibi yasaklar işlendiğinde cezâ gereken ve daha birçok vâcipleri bulunan bir amel olduğu Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e vahyedilmeden nasıl anlaşılabilir?!

Artık bir kimse namazın ve haccın farz olduğunu kabûl edip de bunların nasıl edâ edileceğini beyân eden hadîs-i şerîfleri delil saymadığında bu kişinin namazın ve haccın farziyetini inkâr edenlerden ne farkı kalır. Zîrâ namaz ve hac farz iken nasıl yapılacağı bilinmeyince bunlar hükümsüz olur.

Diğer bir misal olarak, ''Zekât'' kelimesi ''Temizlik'' anlamına gelmekteyken, bunun malın temizliği demek olduğu, maldan kırkta bir verilmesi gerektiği, hayvanlarda bu oranın değiştiği ve bunun ne kadar malı olanlara farz olduğu gibi daha nice husus Kur'ân-ı Kerîm'de beyân edilmemişken Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in bu husustaki îzahları olmasa farz olan ''Zekât'' ibadeti ile kim amel edebilir?!

Dolayısıyla Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in hadislerini vahiy ve huccet saymayanlar ister istemez Kur'an'daki vahiyleri de anlamsız ve bâtıl kabûl etmiş olmaktadırlar. Çünkü kuru bir ''Salat'' ifâdesi ile mücerred bir ''Hac'' tâbiriyle, miktârı belli olmayan bir ''Zekât'' lafzıyla kalındığında bu emirlerin işlenilemez hâle getirildiği âşikârdır.

Oysa Müslüman olan herkes farz olan bu ibâdetlerin ancak hadislerin beyânıyla tespit edilip yerine getirildiği husûsunda müttefiktir.

Artık bunları mecbûren kabûl edip de ''Erkeklere altının haram olması veyâ sakal bırakmanın vâcip olması gibi meselelerde hadisler delil olmaz.'' demekten daha saçmalık ne olabilir?!

Senin namazın, orucun, haccın dâhil bütün ibâdetlerindeki farzların ve vâciplerin ekserîsi hadîs-i şeriflerle sâbitken ve kimse de buna îtirâz edemezken hadîs-i şeriflerle haramlığı veyâ serbestliği beyân edilen diğer hükümler nasıl reddedilebilir?! Bu ne yaman çelişkidir!

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e İki Türlü Vahiy Gönderilmiştir, Birisi Kur'ân, Diğeri Sünnettir
Geride zikredilen îzâhattan da anlaşılacağı üzere; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e iki türlü vahiy gönderilmiştir ki bunlardan biri namazda tilâvet yerine geçmesi hasebiyle kendisine ''Vahy-i Metlüv'' denilen Kur'ân-ı Kerîm'dir. Diğeri ise mânâ bakımından vahiy olmakla birlikte lafzında îcâz vasfı bulunmaması hasebiyle namazda kırâat yerine geçemeyen ve kendisine ''Vahy-i Ğayr-i Metlüv'' denilen hadîs-i şerîflerdir.

Nitekim tâbi'înin ulularından ez-Zührî ve ondan nakil yapan Beyhâkî (Rahimehumellâh): ''Vahyin bir kısmı Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e sır olarak bildirilmiştir, dolayısıyla Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) onu kimseye anlatmamıştır. Diğer bir kısmı ise sır değildir, Bu yüzden onu herkese anlatmıştır, ancak Kur'ân olarak yazılması emredilmediğinden o kısım vahiy Kur'ân âyetleri içerisinde yazılmamıştır. Kur'ân olarak yazılması emredilenler ise Kur'ân âyetleri olarak yazılmıştır.'' demişlerdir. (el-Beyhakî, el-Esmâ ve's-sıfât, sh:198)

Hadîs-i şerîfleri de Kur'ân gibi Cibrîl (Aleyhisselâm)ın Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e inerek tâlim ettiği sâbit olmuştur. Nitekim tâbi'înin ulularından Hassân ibni Atıyye (Radıyallâhu Anh)ın:

''Cebrâîl (Aleyhisselâm) Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e iniyor ve ona Kur'ân'ı bildirdiği gibi sünneti de bildiriyordu.'' (İbnü'l-Mübârek, ez-Zühd, 2/23; ed-Dârimî, es-Sünen, rakam:629, 1/204; İbnü 'Abdilber, Câmi'us beyâni'l-'ılm, rakam:2350, 2/1193) sözü bu hususta delil teşkil etmektedir.

Dolayısıyla hadîs-i şerîfleri delil sayanlar aslında Kur'ân'ı anlamak için sünnete mürâcaat etmektedirler. Nitekim Eyyûb (Radıyallâhu Anh)ın rivâyet ettiğine göre adamın biri, tâbi'înden Mutarrif ibni Abdillâh (Radıyallâhu Anh)a: ''Bize ancak Kur'ân'dan anlatın.'' dediğinde Mutarrif (Radıyallâhu Anh) ona:

''Vallâhi biz Kur'ân'ın yerine başka bir şey aramıyoruz, lâkin Kur'ân'ı bizden daha iyi bilen Zât'ın îzahlarını murâd ediyoruz.'' (İbnü 'Abdilberr, Câmi'u beyâni'l-'ılm, rakam:2349, 2/1193) demiştir.

Yaşadığı dönemde herkesin, onun ilmine muhtaç olduğu tâbi'înden Sa'îd ibni Cübeyr (Radıyallâhu Anh) bir gün Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den bir hadîs anlattığında bir adam çıkıp: ''Kur'an'da buna muhâlif âyet var.'' deyince Sa'îd ibni Cübeyr (Radıyallâhu Anh):

''Sakın sana Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den bir hadîs naklederken onu Kur'an'la mukâyese ettiğini görmeyeyim, Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh'ın kitabını senden iyi biliyordu.'' (ed-Dârimî, es-Sünen, rakam:631, sh:204) demiştir.

Hadîsleri de Allâh-u Te'âlâ İndirmiştir
Allâh-u Te'âlâ hadîs-i şerîfleri de Kendisinin indirdiğini beyan sadedinde:

''Allâh sana o kitabı ve hikmeti indirmiştir.'' (en-Nisâ Sûresi:113'den) buyurmuş ve böylece ''Hikmet''i de Kur'ân gibi indirdiğini bildirmiştir.

Geride de zikredildiği üzere; ''Vâv'' harfi atıf içindir ki mânâsı muğâyerettir, yâni önündeki kelimenin geride geçen kelimeden farklı bir mânâsı olduğunu ifâde eder. Nitekim ''Zeyd ve Amr geldi'' denildiğinde ikisinin farklı iki kişi olduğu anlaşılır. Dolayısıyla burada geçen ''Hikmet'' Kitap'tan farklıdır. Müfessirler de bunu böyle anlamışlardır.

Nitekim Hasen-i Basrî, Katâde, Mukâtil ve Ebû Mâlik (Radıyallâhu Anhum) gibi Kur'ân'ın tefsîrini sahâbeden öğrenmiş olan tâbi'în imamları: ''Bu âyet-i celîlede geçen 'Kitâb' 'Kur'ân'dır, 'Hikmet' ise 'Sünnet'tir.'' demişlerdir. (el-Buhârî, es-Sahîh, et-Tefsîr:277, 4/1796; et-Taberî, Câmi'u'l-beyân, rakam:2078, 3/87; İbnü Ebî Hâtim, rakam:1262, 1/237; İbnü Kesîr, et-Tefsîr, 1/444-445)

İşte Nisâ Sûresi'nin bu âyet-i kerîmesi bizlere hadîs-i şerîfleri de Allâh-u Te'âlâ'nın indirdiğini açıklamıştır ki Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de:

''Allâh-u Te'âlâ bana Kur'ân verdi, O'nun iki misli de hikmet (sünnet) verdi.'' (Ebû Dâvûd, es-Sünen, el-Merâsîl, rakam:534, sh:359) hadîs-i şerîfinde, kendisine Kur'ân'ın iki misli sünnet yâni hadîs-i şerîf vahyedildiğini açıklamıştır.

Kur'ân'da Geçen Bir Mesele Hakkındaki Hükmü Hadîs Açıklar
İşte geride zikredilen delillerden dolayıdır ki büyük muhaddis Dârimî (Rahimehullâh) gibi birçok muhaddis Yahyâ ibni Ebî Kesîr gibi tâbi'înin ulularından nakiller yaparak ''Kur'ân hakkındaki hükmü Sünnet söyler.'' şeklinde baplar açmışlardır. (ed-Dârimî, es-Sünen, rakam:628, sh:204)

Aslında her ikisi de vahiy olduğu için bütün hükümleri ancak Allâh-u Te'âlâ açıklamaktadır. Ancak bâzısını namazda tilâvet yerine geçen Kur'ân vahyi ile, birçoğunu da Kur'ân'dan farkı sâdece namazda tilâvet yerine geçmemesi olan Sünnet ile bildirmiştir.

Bundan dolayı bâzen hadîs-i şerîf âyet-i kerîmeyi tahsîs ve takyîd etmiştir ki öyle yerlerde bütün ümmetin ameli hadîs-i şerîflerin beyânına göre olmuş, âyet-i kerîmenin umûmî hükmüne göre olmamıştır. Nitekim evlenilmesi haram olan kadınları beyân eden Nisâ Sûresi'nin 22-24. âyet-i kerîmelerinde on beş sınıf açıklanmış, peşi sıra:

''Bu(sayıla)n(yasak)ların ötesinde bulunan (kadın)lar sizin için helâl kılınmıştır.'' (en-Nisâ Sûresi:24'den) buyrularak hüküm nihâyete erdirilmiştir.

Bu âyet-i celîlenin zâhirî ifâdesinden, bu ve bir önceki âyet-i kerîmede zikredilen kadınların dışındakilerle evlenmenin helâl olduğu anlaşılmaktaysa da, sünnetteki bâzı deliller bunların dışında kalan bâzı sınıfların da haram olduğuna delâlet etmektedir.

Nitekim bir kadınla halasının veyâ teyzesinin bir nikâhta birleştirilmesi ve dinden dönmüş mürted bir kadınla yeniden İslâm'a girmedikçe evlenilmesinin haramlığı bu âyet-i celîlelerde ifâde edilmemişse de, bu sınıfların harâmiyeti hakkında hadîs-i şerîfler mevcut olduğundan, nikâhı haram olanlara dâhildirler.

Nitekim Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:

''Bir kadınla onun halası, yine böyle bir kadınla onun teyzesi birlikte nikâhlamaz.'' (el-Buhârî, es-Sahîh, en-Nikâh:70, rakam:4820, 5/1965: en-Nikâh:27; Müslim, es-Sahîh, en-Nikâh:33; 40, Ebû Dâvûd, es-Sünen, en-Nikah:12; et-Tirmizî, es-Sünen, en-Nikâh:31; en-Nesâî, es-Sünen, en-Nikâh:47-49; İbnü Mâce, es-Sünen, en-Nikâh:31; Dârimî, es-Sünen, en-Nikâh:8; el-Mâlik, el-Muvatta, en-Nikâh:20-21; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, 1/78, 217, 372) hadîs-i şerîfi bu hususta Kur'ân-ı Kerîm'de geçen genel hükmü tahsis etmiştir ki aslında iki hüküm de Allâh-u Te'âlâ'ya âit olduğundan burada bir çelişki yoktur, ancak beyan yolları farklı olmuştur.

Yine böylece yiyeceklerle ilgili haramları beyân eden En'âm Sûresi'nin 145. âyet-i kerîmesi yasak yiyecekleri; lâşe, fışkıran kan, domuz eti ve Allâh'tan başkası adına kesilen olmak üzere dört sınıfta sınırlamıştır. Hâlbuki yiyeceklerle ilgili haramların bunlardan çok daha fazla olduğu herkesin malumudur.

Nitekim azı diş sâhibi yırtıcılarla gagalı kuşlar gibi birçok hayvanın yenmesinin harâmiyeti hadîs-i şerîflerle sâbittir ki, Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in haram ettikleri de Allâh-u Te'âlâ'nın haramları gibidir.

Nitekim Mikdâm ibni Ma'dî Keribe (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem):

''Dikkat edin! Bana Kur'ân verildi, onunla birlikte bir misli de (sünnet) verildi. ğâh olun! Yakındır ki midesi tok bir hâlde rahat koltuğunda oturan bir kimse: 'Siz Kur'ân'a bakın, onda helâl bulduğunuzu helâl kabûl edin, haram bulduğunuzu da haram sayın.' diyecektir.

Şunu bilin ki; ehlî eşeklerle azı diş sâhibi yırtıcılar(ı yemek) size helâl olmaz. (Bu hükümleri Kur'ân'da bulamasanız da, işte ben bunu size açıklıyorum. Helâl ve haram hükümlerini Kur'ân'dan aldığınız gibi benim hadîslerimden de alın.)'' (Ebû Dâvûd, es-Sünen, es-Sünne:6, rakam:4604, 2/610; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:17174, 6/91; et-Tirmizî, es-Sünen, el-'İlm:10, rakam:2664, 5/38; İbnü Mâce, es-Sünen, el-Mukaddime:2, rakam:12, 1/6; el-Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, rakam:19469, 9/556; el- currî, eş-Şerîa', rakam:94, sh:48; ed-Dârekutnî, es-Sünen, 4/287; İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam:12, 1/120)buyurmuştur.

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Hadîslerle Haram Kıldığı Şeylerin Allâh'ın Kur'ân ile Haram Kıldıklarından Bir Farkı Yoktur
Allâh-u Te'âlâ, Rasûlü'nün açıkladığı haramların da kendisinin haram kıldığı şeyler gibi olduğunu beyan sadedinde:

''Allâh ve Rasûlü'nün haram kıldığını haram kabul etmeyenler.'' (Tevbe Sûresi:29'dan) buyurarak Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e hadîs-i şerîflerle bâzı haramları bildirdiğini açıklamıştır.

Şöyle ki bu cümle-i celîle haram olan şeylerin tahrîminin iki yolla sâbit olacağına, bunlardan birinin vahy-i metlüv (namazda okunması geçerli) olan Kitâb (Kur'ân-ı Kerîm) ile sâbit olduğuna, diğerinin ise vahy-i ğayr-i metlüv olan (namazda tilâvete elverişli olmayan) sünnet (hadîs-i şerîfler) ile açıklandığına sarâhaten delâlet etmektedir.

Buna göre Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in bir şeyi haram etmesi ile Allâh-u Te'âlâ'nın o şeyi haram etmesi arasında bir fark yoktur. Zîrâ Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) kendi keyfine bir şey buyurmamış, ancak Allâh-u Te'âlâ tarafından tebliğde bulunmuştur.

Yine böylece:

''Tertemiz şeyleri (o Allâh'ın adı anılarak kesilen hayvanları ve pis olmayan tüm rızıkları) kendileri için helâl etmektedir, (kan, leş ve fâiz gibi madden veyâ mânen) pis olan şeyleri ise onlar üzerine haram kılmaktadır.'' (el-A'râf Sûresi:157) âyet-i celîlesi Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in helâl etme ve haram kılma yetkisi olduğunu beyân etmiştir ki aslında bu, Allâh-u Te'âlâ'nın Kur'ân dışında vahyettiği hadîs-i şerîflerle Habîbi'ne birtakım helâl ve haramlar bildirdiği anlamına gelmektedir.

Demek ki Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bir şeye haram diyorsa bu Allâh-u Te'âlâ'nın o şeye haram demesiyle eşittir. Nitekim Mikdâm ibni Ma'dî Keribe el-Kindî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:

''Bir adam koltuğuna yaslanmış vaziyette otururken ona benim hadislerimden bir hadis nakledildiğinde: ''Allâh-u Azze ve Celle'nin Kitâb'ı bizimle sizin aranızda (hakemlik yapacak)dır. Onda bulduğumuz helâli helâl sayarız, onda bulduğumuz haramı da yasak kabûl ederiz (Kur'ân dışında helâl haram kabûl etmeyiz).' demesi yakındır.

Şunu iyi bilin ki; gerçekten Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in yasakladığı şeyler Allâh'ın haram kıldığı şeyler gibidir.'' (İbnü Mâce, es-Sünen, el-Mukaddime:2, rakam:12, 1/6; Ebû Dâvûd, es-Sünen, es-Sünne:6, rakam:4604, 2/610; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:17174, 6/91; et-Tirmizî, es-Sünen, el-'İlm.10, rakam:2664, 5/38; el-Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, rakam:19469, 9/556; el- currî, eş-Şerîa', rakam:94, sh:48; ed-Dârekutnî, es-Sünen, 4/287; İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam:12, 1/120) hadîs-i şerîifi bu hususta nas teşkil etmektedir.


Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in bu hadîs-i şerîfi diğer mûcizeleri gibi aynen vâki olmuştur. Nitekim günümüzde birçok İlâhiyatçının, hadîsleri İslâm'da delil saymadıkları, fiten (âhir zamanda çıkacak kargaşalarla ilgili) hadîsleri, erkeklerin altın ve ipek kullanması ile sakal traş etmesi gibi harâmiyeti hadîs-i şerîflere dayanan meseleleri reddederken: ''Kur'ân'da böyle bir şey yok!!!'' dedikleri maaleef sıkça müşâhede edilmektedir. Hidâyetten sonra dalâlete düşmekten Allâh-u Te'âlâ'ya sığınırız!

Alıntı:Cübbeliden blogspot .com
Alıntı ile Cevapla
Alt 03.Aralık.2017, 00:06   Mesaj No:3
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Sadık Üyesi
alperkara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: alperkara isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14578
Üyelik tarihi: 15.Kasım.2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:
Mesajlar: 539
Konular: 273
Beğenildi:299
Beğendi:22
Takdirleri:840357
Takdir Et:
Standart

şunu açıklıkla ifade etmek isterimki yönetici arkadaşlara saygım olmasa bu yazıyı kaldırırdım.cünkü cübbelinin bu dine vereceği hiç bir şey yoktur.sanki kutlu doğum mehmet görmez hoca diyanet reisi olduktan sonra nisan ayına sabitlendi.kendi camiasında bile istenmeyen bi adamın burada reddiyesini yayınlamak ne kadar doğru bilemiyorum.mehmet görmez hocaya reddiye yazacak durumu hiç yok sanırım.ikisini yan yana bile getirmede zorlanıyorum.cübbeli bana göre islama çok büyük zararlar vermiş ve vermeyede devam etmektedir.ALLAH birdir derse inanırım gerisi boş.
Abdulmelik ve Mihrinaz bunu beğendiler.
__________________

Görenedir görene,köre nedir köre ne?

Konu alperkara tarafından (03.Aralık.2017 Saat 00:31 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
Alt 03.Aralık.2017, 02:41   Mesaj No:4
meral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:meral isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 680
Üyelik tarihi: 25.Aralık.2007
Arkadaşları:1
Cinsiyet:bayan
Bulunduğu yer:samsun
Yaş:33
Mesajlar: 5
Konular: 0
Beğenildi:8
Beğendi:10
Takdirleri:201
Takdir Et:
Standart

Cübbelinin Sapıklıkları
CÜPPELİ :Peygamberimizin Dışkısı Necis Midir?
HAYIR.

CÜPPELİ : evliyaYa inen Kuran 6 katı değerinde kitap!!!
????????CÜPPELİ :Asraile sen git sonra geleceğim demiş

VAY ANAMMM


Cübbeli: Aracısız Olmaz

ŞEYHİ OLMAZSA OLMAZ

CÜPPELİ :Tuvalet taşı Allah ile konuşur

OHÜÜÜÜÜ

CÜPPELİ : Allah Ete kemiğe bürünmüş Mahmut olarak görünmüş!

???????

CÜPPELİ :Mahmut EfendiM Azraile sen git ben sonra geleceğim demiş!

YALANCIIIICÜPPELİ :Gavstan medet umuyoruz

WE İYYAKE NESTAİN NE OLDUUUU

CÜPPELİ :Mahmut efendisi ile normal insanlar ayni tuvalete kullanamazmış!

EBU SUFYAN NE DEMİŞTİ YÜCEL YA HUBELLL


CÜPPELİ :Muhammed Mustafa sav eşittir Allahâ!

BÖÖÖÖÖÖÖ

CÜPPELİ :Halk okuyup anlamamalı. Hocalara kör körüne uymalı!

YAAA BAK SENNN

CÜPPELİ :Ömer bin Hattap ve öbür halifeler Cübbeliye selam gönderiyormuş
ESSAMU ALEYKE DİYORLARMIŞ KESİN

CÜPPELİ :Evliyalar röntgenci imiş!

YANİ SAPIK????

CÜPPELİ :Mahmut Efendisi masum muş!

HADI CANIIIIM

CÜPPELİ :Evliyalar Rasulullah ile görüşüyormuş!

MSN SKYP BELKİDE BELEDİYE TELSİZİ KİM BİLİR.TÜRKCELL ÇEKİYORMU ACEP??


CÜPPELİ :şeyhi Öğrencilerine Kabirden İlim Öğretmiş

WAYYY BABAMMM

Cübbeli:Peygamberler Kabirlerinde Hanimlarıyla İlişkiye Giriyor

?????????


BU ADAMMMI SÜNNET HAMİSİ? BU ADAMMI DİYANET REİSİNİ ELEŞTİREN? BU ADAMMI ALİM????
İSLAM BU ŞARLATAN PUTPERESTE KALDIYSA YANDIK.....................
alperkara ve zeycan sezer bunu beğendiler.

Konu Mihrinaz tarafından (03.Aralık.2017 Saat 07:56 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
Alt 03.Aralık.2017, 07:48   Mesaj No:5
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik tarihi: 15.Kasım.2011
Arkadaşları:62
Cinsiyet:bayan
Bulunduğu yer:Trabzon
Yaş:37
Mesajlar: 7.231
Konular: 408
Beğenildi:4342
Beğendi:3035
Takdirleri:1674877
Takdir Et:
Standart

Alperkara hocam; konuyu silmekle insanların zihinlerinde yerleşmişliğide sileceğimizi bilsem sileyim derdim ama görelim neymiş reddiyesi...Herkesin fikrine saygı duymakla birlikte Elbet bizimde vardır bir iki kelamımız. .

İnsanlarIn uyanması zorlarına gitti. Biliyorlar bir anne okursa bilinç inşa eder... Mehmet Görmez inde bunda emeği çoktur. Okumayan körükörüne itaatı baz alan uyuşmuş kokuşmuş fikirleriniz rağbet görmüyor artık... Din satamıyorsunuz istediğiniz gibi değilimi. .. .Reddiye yazın bari...Neresinden tutarsa...

Sizde biliyorsunuz ki Sadece Kurana uyuyoruz diyenler diye nitelendirdiklerinizin zaten Alllah'a ve Rasulüne uyduğunu..Kurana uyan, uymak için başka ne arar Allah Aşkınıza... Kuran'dan başkasını kabul etmeyiz diye sürekli hadis inkarcılığı ile suçlayıp iftira ettiklerinizin hadis inkarcısı olmadıklarını aksine insanları uydurmalar konusunda uyarmaya bilinçlendirmeye çalıştıklarını en iyi bu reddiyeyi yazanlar biliyorlar..

.İlahiyatlı okuyan kadınlar anneler en büyük düşmanınız....Çünki şurda verdiklerinizi yorumlayabiliyor tahlile tabi tutabiliyor tutarsızlıklarınızı anlayabiliyorlar.... ve kaleleriniz tehlikede değilmi? ?

Sayın üyeler; konuya yazacağınız yorumlar lütfen laubalilikten uzak olsun..Hakarete varmadan konuyu sulandırmadan, kelimelerinizi özenle seçerseniz seviniriz...müdahaleye gerek duymayız...Saygılar....
Abdulmelik, su damlası, alperkara ve 1 Kişi Daha Bu Mesajı beğendiler..
__________________

《 " Lâ Edrî " Nısfu'l-İlm 》

Alıntı ile Cevapla
Alt 03.Aralık.2017, 20:49   Mesaj No:6
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik tarihi: 14.Haziran.2007
Arkadaşları:6
Cinsiyet:Erkek
Bulunduğu yer:Bitlis
Yaş:43
Mesajlar: 2.880
Konular: 314
Beğenildi:458
Beğendi:84
Takdirleri:791879
Takdir Et:
Standart

tevhid tarihinde bahusus islam tarihinde "belam" figüründen bünyemize verilen zarar bu dinin firavunu" ebu cehil "vermemiştir.

her sağlıklı insanın dış mikroplara karşı kendini koruması az emek ve dikkat ister.o mikrop vucuda saldırması halinde vucudun savunma mekanizmaları devreye girer.mikrop çok güçlü değilse savunma mekanizmaları onu yok eder.ama mikrop muzmin ise ve gövdeyı istila ederse vucudu maraz eder uzun bir tedavi ile iyileşir veya hatta öldürür.

bu örnekte olduğu gibi tevhid akidesine her daim bu tip muzmin mikroplar/belamlar musallat olmuş istila etmişlerdir.Allahın dini koruma altında olduğundan ölüm tahribatını verememişlerse de kronik hastalıkları bunyeye yerleştirmeyı başarmışlardır.

mekke döneminde zar zor ayakta kalmaya çalışan islam bünyesi,en alçak/zalim müşriklere karşı bile başarı ile yoluna devam etmiştir.hatta o cılız galiyle bile bedirde bu alçakların ekserisini yok etmiştir.

medine dönemine geldiğimizde karşımızda tüm müşriklere bedel "abdullah bin sebe" karşımıza çıkmaktadır.mekkede o cılız zayıf hali ile onlarca müşriği bir şekilde silen islam,medinede devlet kurduğu halde hakimiyet elde edildiği halde bu münafık ile ölümüne kadar mücadele etmiştir.

hz osmanı şehit edilmesine sebebiyet veren yine bu munafık gruhudur....

sıffında binlerce sahabinin kanını akıttıran,en güzide sahabileri oyuna getiren,kardeşi kardeşe müslümanı müslümana düşüren/kırdıran/öldürten yine bu guruhtur.

hakem olayında müslümanları oyuna getiren ,islam devletini yakan yıkan halifelikten saltanata dünüştüren yine bu guruhtur...

hz aliyi mahfeden bu guruhtur...

hz hasanı da hakeza....
hz huseyni ve peygamber neslinin kökünü kazıyan kadın/kızlarına cariye(!) muamelesi yapan yine bu guruhtur...

ilk iki halifeye kadar berrak bir islam huzuru varken,bu dönemden sonra kıyamete kadar kapanmayan yaralara sebebiyet veren bu gruhtur...

emeviler,abbasiler,fatimiler,hariciler ve siyasi yüzlerce mezhep adı altında parçalayan islam bir iken bin yapan "derin devlet" hep bu guruh olmuştur...

bünyemize yerleşen bu mikrop bazen siyasi,bazen hurufi,bazen uydurma hadisler,bazen bidat,bazen şarlatan,bazen sinsi,bazen belam olarak ortaya çıkmış kendini göstermiştir...

4 hak mezhep imamlarımız bile bu guruhun zindanlarından joplarından dayaklarından işkencelerinden kurtulamamışlardır...

bitti mi?
hayır...

asrımızda daha güçlü daha ustalıkla çeşitli adlar altında varlıklarını sürdürmüşlerdir.

bahailik olarak...bu gurubun "abdullah bin sebesi", "mirza ali muhammed"önce imam sonra mehdi en son peygamberliğini ilan ederek.....

kadiyanililik olarak...bu gurubun "abdullah bin sebesi", "mirza gülam ahmed kadiyani"önce imam sonra mehdi en son peygamberliğini ilan ederek.....
hurufilik,ebcedcilik,cifircilik olarak...uzantısı günümüzde taze yasinler,muskalar,üfürükçüler,hokkabaz düzenbazlar ile devam etmektedir...

19'culuk olarak...bu gurubun "abdullah bin sebesi", "reşat halife"önce imam sonra mehdi en son peygamberliğini ilan ederek.....bu guruhun köpeği cinosu şehit metin yükselin kardeşi,meşhur alim bitlisli hemşerim sadedin yükselin(rh.a) oğlu "edip yüksel"....

iskender ali akber taifesi olarak....bu gurubun "abdullah bin sebesi", "iskender ali ekber"önce imam sonra mehdi en son peygamberliğini ilan ederek.....kendisine kitap bile inmiştir(!)...kitabından sürelerin isimleri:"anlaşmazlık süresi,mehdi süresi,Allah teala süresi,zaman süresi,kuddusu sır süresi,tayyı mekan süresi vs vs vs...."

fethullah gülen olarak......
menzil guruhu olarak....
cübbeli guruhu olarak....
işid olarak....
güneydoğu hizbullahı olarak....
yaşar nuri olarak..
mevlevi olarak...
bektaşi olarak...
harun yahya/adnan oktar olarak...
ve sayamadığım yüzlercesi....
içlerinde masum muttaki dürüst samimi olanlar olmakla birlikte genel olarak hep "abdullah bin sebe" yolu devam edilmiştir...

konumuz ile ilintili olan cebbeli ahmed bunların en korkuncu diyebilirim.çünkü ehli sünnet hamisi olarak gözükmesi büyük bir oyun.arada çaktırmadan zehrini kusuyor.feraset sahipleri dışında bu oyunu farkeden olmuyor."Allah Ete kemiğe bürünmüş Mahmut olarak göründü" sözü bu şarlatan aittir.bu söz en cahil müslüman bile bilir ki kurana göre küfrün şirkin ta kendisidir.

konuyu silmek süpürmek çözüm olsa keşke...burada yeri gelmişken Allah için bunları çürütme babında boş zihinlerin kirletilmesini önlemek için bir fırsat saymak lazım....konuyu açan kardeşimiz "vertyucek" dürüst samimi ve Allah rızasını gözetmeye çalışan saf bir kardeşimiz...bu kirli oyunların farkında değildir eminim...hakkını helal et vertyucek kardeşim....

tarihimize bir beyın jimnastiği hatırlatma olarak aklıma gelenleri özetledim...bilmeyenler için bilgi,bilenler için hatırlatma mahiyetinde...

Allah bu dine hangi ad altında olursa olsun art niyetle yaklaşan,dejenere etmeye çalışan,insanların kafasını ve alimlerin midesini bulandıran,şeytana ve şeytani emellere hizmet edenleri takdirinde varsa "hidayet eylesin" eğer yoksa "kahru perişan eylesin." AMİN.
meral, su damlası, alperkara ve 3 Kişi Daha Bu Mesajı beğendiler..
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla
Alt 03.Aralık.2017, 22:40   Mesaj No:7
Medineweb Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:vertyucek isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 26456
Üyelik tarihi: 08.Mart.2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesajlar: 102
Konular: 77
Beğenildi:26
Beğendi:19
Takdirleri:72286
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

CÜBBELİ AHMED HOCAEFENDİ’Yİ burada yazılan sapık,İSLAM’A zarar veriyor gibi yanlış iddialardan tenzih ederim.kendisi tek doğru yol olan EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT’İN yılmayan kalemi,alimi ve müdafiidir.kendisine yöneltilen suçlamaları da asla haketme-mektedir.bilakis biz sadece HAZRETİ KUR’AN’I baz alırız işimize gelen hadisi uydurma yaftası ile reddederiz işimize geleni alırız diyen vehhabi zihniyetinin önünde set gibi durmuş ve nice insanların gözünü bu konuda açmıştır.Yalnız HAZRETİ KUR’AN’A uymakla olmaz aynı zamanda HAZRETİ KUR’AN’IN yani CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN emirlerince PEYGAMBER’E (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’e) de uymak yani sünnet ve hadislere de uymak gereklidir doğrusunu aşılamış yegane İSLAM ALİMİDİR.

Burada paylaşılan konudaki reddiye de kendisinin bu konuda taviz vermezliğinin Diyanet İşleri Başkanı dahi olsa yanlış söyleyenin karşısında duruşunun göstergesidir.insaf ve ilim gözü ile konuyu okuyanlar bunu göreceklerdir.


Şimdi gelelim bazı üyelerin kendisi hakkında ki iftira niteliği taşıyan iddialarına.malumunuız çok sorunun cevabı olmaz.çok iddianında böyledir birkaçına cevap verelim:

Meral adlı üye demiş ki:

Alıntı:
meral Üyemizden Alıntı Mesajı göster
Cübbelinin Sapıklıkları
CÜPPELİ :Peygamberimizin Dışkısı Necis Midir?
HAYIR
PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM normal insana benzemez HAZRETİ KUR’AN’DA alemlere rahmet olarak gönderildiği bildirilen EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM temizdir kendisinden ayrılan da temizdir.

Alıntı:
meral Üyemizden Alıntı Mesajı göster
Cübbelinin Sapıklıkları
[B]CÜPPELİ :Asraile sen git sonra geleceğim demiş

VAY ANAMMM
Bunu söyleyen kendisi değil hocası Mahmud USTAOSMANOĞLUDUR.

Alıntı:
meral Üyemizden Alıntı Mesajı göster
CÜPPELİ :Mahmut EfendiM Azraile sen git ben sonra geleceğim demiş!

YALANCIIII
Yalancı kim oluyor budurumda!?

Alıntı:
meral Üyemizden Alıntı Mesajı göster
CÜPPELİ :Muhammed Mustafa sav eşittir Allahâ!

BÖÖÖÖÖÖÖ
Bunuda kendisi söylememiştir tarikat ehli bir zat söylemiş ve kendisi uyarılarak tevbe etmesi istenmiştir.lütfen bu kadar rahat iftira atmayalım.

Alıntı:
meral Üyemizden Alıntı Mesajı göster
CÜPPELİ :Halk okuyup anlamamalı. Hocalara kör körüne uymalı!

YAAA BAK SENNN
Kendisi ümmete okumayı en çok tavsiye eden alimlerdendir.kendİsi 70,75 kitabın yazarıdır bu kadar kitabı okunmasın diye mi yazmıştır?Alimlere uyun demesi cahillikle iş yapmayın demektir!Daha bu yakınlarda bir sohbetinden aşağıda paylaşacağım okumayı teşvik edici konuşuyor.

Alıntı:
meral Üyemizden Alıntı Mesajı göster
CÜPPELİ :Evliyalar röntgenci imiş!

YANİ SAPIK????
Kendisini dinleyenler görecektir ki EVLİYALAR’A RADIYALLAHU ANHUM kendisi kadar sevgisi ve saygısı olan bir kişi daha bulamazsınız!Onları sapıklıkla asla itham etmemiştir bu sizin iftiranızdır!

[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.Aralık.2017, 00:34   Mesaj No:8
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Sadık Üyesi
alperkara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: alperkara isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14578
Üyelik tarihi: 15.Kasım.2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:
Mesajlar: 539
Konular: 273
Beğenildi:299
Beğendi:22
Takdirleri:840357
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Abdulmelik Üyemizden Alıntı Mesajı göster
tevhid tarihinde bahusus islam tarihinde "belam" figüründen bünyemize verilen zarar bu dinin firavunu" ebu cehil "vermemiştir.

Allah bu dine hangi ad altında olursa olsun art niyetle yaklaşan,dejenere etmeye çalışan,insanların kafasını ve alimlerin midesini bulandıran,şeytana ve şeytani emellere hizmet edenleri takdirinde varsa "hidayet eylesin" eğer yoksa "kahru perişan eylesin." AMİN.
amin hcm.dikkat edin hcm cebbeli sizede bi reddiye yazmasın.adamın memlekette reddiye yazmadığı ilahiyatçı kalmadı.cevap verme verilirde hcm,bir camia veya cemaate mensubiyet ve teslimiyet,ALLAH a teslimiyetin önüne geçtiyse o insanlara pek bi şey anlatmak mümkün olmuyor.dışkıyı bile mübarek görebiliyorlar.emin olun öyle şeyler yazmak geçiyor içimden ama yazamiyorum.ne terbiyem nede inancım buna müsade ediyor.sizinde dediğinz gibi RABBİM hidayet nasip etsın.ama suskun da kalmamak gerekiyor.adam iyiki okumamışım diyor.kafa ya bak.1000 tane kitabı olsa ne olurki .kitap yüklü e.....k olur anca.RABBİM şeytanın şerrinden,şeytanlaşmış insanların VE cinlerin şerrinde muhafaza eylesin.AMİN
Abdulmelik, meral, Mihrinaz ve 1 Kişi Daha Bu Mesajı beğendiler..
__________________

Görenedir görene,köre nedir köre ne?

Konu alperkara tarafından (04.Aralık.2017 Saat 00:43 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.Aralık.2017, 00:49   Mesaj No:9
meral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:meral isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 680
Üyelik tarihi: 25.Aralık.2007
Arkadaşları:1
Cinsiyet:bayan
Bulunduğu yer:samsun
Yaş:33
Mesajlar: 5
Konular: 0
Beğenildi:8
Beğendi:10
Takdirleri:201
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
vertyucek Üyemizden Alıntı Mesajı göster
CÜBBELİ AHMED HOCAEFENDİ’Yİ burada yazılan sapık,İSLAM’A zarar veriyor gibi yanlış iddialardan tenzih ederim.kendisi tek doğru yol olan EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT’İN yılmayan kalemi,alimi ve müdafiidir.kendisine yöneltilen suçlamaları da asla haketme-mektedir.bilakis biz sadece HAZRETİ KUR’AN’I baz alırız işimize gelen hadisi uydurma yaftası ile reddederiz işimize geleni alırız diyen vehhabi zihniyetinin önünde set gibi durmuş ve nice insanların gözünü bu konuda açmıştır.Yalnız HAZRETİ KUR’AN’A uymakla olmaz aynı zamanda HAZRETİ KUR’AN’IN yani CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN emirlerince PEYGAMBER’E (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’e) de uymak yani sünnet ve hadislere de uymak gereklidir doğrusunu aşılamış yegane İSLAM ALİMİDİR.

Burada paylaşılan konudaki reddiye de kendisinin bu konuda taviz vermezliğinin Diyanet İşleri Başkanı dahi olsa yanlış söyleyenin karşısında duruşunun göstergesidir.insaf ve ilim gözü ile konuyu okuyanlar bunu göreceklerdir.
ben bu cemaatten yetişmiş birisi olarak diyorum ki.Allaha binlerce şükür olsun ki ilahiyat okuyarak bu şirk ortamından kurtulabildim.gözüm açıldı ilimle tanıştım.daha önceleri aynı senin konumunda idim.savunucu idim.hatta müşrik idim.bunları savunmakle geçti gençliğim.bunlara karşı çıkan kaç arkadaşımı kırdım rencide ettim hatta cehenneme yolladım.öyle eğitilmiştim ki cennet cehennem bileti elimde idi.ustaosmanoğlu benim için tartışılmaz bir veli idi.
ilim ehli,ilahiyatlar ve diyanet bunun foyalarını tek tek pazara döktüğünden bunlara dusman kesildi.


Şimdi gelelim bazı üyelerin kendisi hakkında ki iftira niteliği taşıyan iddialarına.malumunuız çok sorunun cevabı olmaz.çok iddianında böyledir birkaçına cevap verelim:

Meral adlı üye demiş ki:PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM normal insana benzemez HAZRETİ KUR’AN’DA alemlere rahmet olarak gönderildiği bildirilen EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM temizdir kendisinden ayrılan da temizdir.

Bu cevap içinde bulunduğunuz ve zamanında benimde içinde bulunduğum içler acısı halimizi anlatıyor.Allah aşkınıza islam'ın tüm fıkhi siyasi tikadi mezheplerinden hangisi hadesten tehareti iptal etti? hadesin tahir olduğunu kabul eden bir tek alim var mı yeryüzünde ve tarihte? tasavufun bazı kolları bu mantıkla hareket ediliyor ki şeyhlerin idrarını bile zemzem suyu sanan ve kandırılan o kadar aptal salak murit var ki! bu putperestlik değil nedir Allah aşkınıza? Rasulullah beşer olarak bizden farkı var mı? O'nu yücelten nubuvet ve risalet değil mi?Bunu söyleyen kendisi değil hocası Mahmud USTAOSMANOĞLUDUR.

gülsem mi ağlasam mı bilemedim? bu cemaati dolayısıyla eğitip ümmetin başına bela eden bu adam değil mi? bu adam ve talebeleri aynı zehirden beslenmediler mi? ustaosman bunu diyorsa daha vahim değil mi?

Yalancı kim oluyor budurumda!?

sen söyle?

Bunuda kendisi söylememiştir tarikat ehli bir zat söylemiş ve kendisi uyarılarak tevbe etmesi istenmiştir.lütfen bu kadar rahat iftira atmayalım.

gülmekten kırılacağım bak? demekki tarikat değil sapık yol? tarikatın eğittiği bu işte? hele ki bu sözü söyleyen bizzat cüppelidir.görüntülü konuşmasını sana gösteririm istersen?

Kendisi ümmete okumayı en çok tavsiye eden alimlerdendir.kendİsi 70,75 kitabın yazarıdır bu kadar kitabı okunmasın diye mi yazmıştır?Alimlere uyun demesi cahillikle iş yapmayın demektir!Daha bu yakınlarda bir sohbetinden aşağıda paylaşacağım okumayı teşvik edici konuşuyor.

yazdıkları kitaplar hepsi bende var.hepsini de okudum.onun için sapıttım onun için müşrik oldum zaten.her sayfasında en az 1 hurafe serpitilmiş eserler anamı ağlattı.beni bu çirkeften kurtaran ve uyandıran muhterem eşime aynı zamanda hocama sonsuz teşekkürler.

Kendisini dinleyenler görecektir ki EVLİYALAR’A RADIYALLAHU ANHUM kendisi kadar sevgisi ve saygısı olan bir kişi daha bulamazsınız!Onları sapıklıkla asla itham etmemiştir bu sizin iftiranızdır!
editörlerimiz kızmazsa ne diyeceğimi bilirdim bu soruya cevap olarak? mertlik bende kalsın.

küçük bir not: 10 yıl önce bu siteye üye olmuştum.o zamanlar müşrik idim.cübbeli hayranı olarak kovulmuştum burdan.site yöneticisi hoca üyeliğimi şifremi geri verdiği için teşekkürler.
alperkara, Mihrinaz ve zeycan sezer bunu beğendiler.

Konu meral tarafından (04.Aralık.2017 Saat 01:03 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
Alt 04.Aralık.2017, 20:45   Mesaj No:10
Medineweb Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:vertyucek isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 26456
Üyelik tarihi: 08.Mart.2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesajlar: 102
Konular: 77
Beğenildi:26
Beğendi:19
Takdirleri:72286
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

Alıntı:
vertyucek Üyemizden Alıntı Mesajı göster
CÜBBELİ AHMED HOCAEFENDİ'Yİ burada yazılan sapık,İSLAM'A zarar veriyor gibi yanlış iddialardan tenzih ederim.kendisi tek doğru yol olan EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT'İN yılmayan kalemi,alimi ve müdafiidir.kendisine yöneltilen suçlamaları da asla haketme-mektedir.bilakis biz sadece HAZRETİ KUR'AN'I baz alırız işimize gelen hadisi uydurma yaftası ile reddederiz işimize geleni alırız diyen vehhabi zihniyetinin önünde set gibi durmuş ve nice insanların gözünü bu konuda açmıştır.Yalnız HAZRETİ KUR'AN'A uymakla olmaz aynı zamanda HAZRETİ KUR'AN'IN yani CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN emirlerince PEYGAMBER'E (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'e) de uymak yani sünnet ve hadislere de uymak gereklidir doğrusunu aşılamış yegane İSLAM ALİMİDİR.

Burada paylaşılan konudaki reddiye de kendisinin bu konuda taviz vermezliğinin Diyanet İşleri Başkanı dahi olsa yanlış söyleyenin karşısında duruşunun göstergesidir.insaf ve ilim gözü ile konuyu okuyanlar bunu göreceklerdir.
Yukarıda söylediklerimi tekrarlayarak ve MAHMUD USTAOSMANOĞLU HOCAEFENDİ'Yİ,CÜBBELİ AHMED HOCAEFENDİ'Yİ ve TARİKAT EHLİNİ şirk ve Münafıklıktan tenzih ederek söze şunu eklemek isterim ki, bir kimseyi müşrik,münafık kafir ilan etmek çok tehlikeli bir iştir.dinde kıble ehli tekfir edilmez diye bir kaidenin yanında bu yetki sadece CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH ve ALLAH RASULU SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'DE vardır diye bir kaide daha vardır bunları hatırlatmak isterim.Bu zatların hepsi kıble ehlididr ve aynı zamanda şirk ve nifaktanda uzaktırlar.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM bir hadisi şerifinde bir kimseye kafir diyen eğer karşısındaki kafir değilse bu söz o kişiye geri döner diyerek çok tehlikeli olan bu tekfir işinden ötürü bizi uyarmıştır.bende burada yazı yazan arkadaşları uyarmak isterim.

Konu vertyucek tarafından (04.Aralık.2017 Saat 20:49 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 4 Kişi okuyor. (1 Üye ve 3 Ziyaretçi)
Sükutu-Ezber
Seçenekler

Yukarıdaki Konu Başlığına Benzeyen,Medineweb'de Otomotik Bulunan 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Kabe İmamı Ali Ahmed'in Filistin Duası Belgin Dua Bölümü 2 17.Kasım.2012 21:18
şeyh ahmed yasin Ağlama_Karanfil Alimler(Rh) 0 04.Aralık.2008 18:32
Ladikli Ahmed Ağa menemenli Alimler(Rh) 4 22.Eylül.2008 15:56
Ahmed-i misk ebu cendel Alimler(Rh) 0 16.Temmuz.2008 21:56
Can Ahmed' e _bülbül_ Hz.Muhammed(s.a.v) 1 10.Mart.2008 23:16

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

  Medineweb Ana Sayfasının en iyi Görüntüsü 1280*768 olarak ayarlıdır.

 Camii Vakitmatik1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268