Medineweb Forum/Huzur Adresi
Geri Git   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 2.SINIF*Güz Dönemi* > İnkilap Tarihi 1

Konu Bilgisi: Konu Sahibi terakki,Açılış Tarihi:  20.Kasım.2014 (21:40), Konuya Son Cevap : 15.Ocak.2017 (10:29). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Ağaç Şeklinde Aç11Beğeni
  • 8 gönderen terakki
  • 3 gönderen EyMeN&TaLhA
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Alt 20.Kasım.2014, 21:40   Mesaj No:1
Medineweb Acemi Üyesi
terakki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:terakki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 45651
Üyelik tarihi: 22.Ekim.2014
Arkadaşları:0
Cinsiyet:bayan
Bulunduğu yer:istanbul
Yaş:36
Mesajlar: 12
Konular: 10
Beğenildi:50
Beğendi:0
Takdirleri:91
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 1. ünite

Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 1. ünite

I.ÜNİTE:OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME HAREKETLERİ

Duraklama (Buhran)Dönemi:

Genel olarak Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü (1579)ile başlayıp Karlofça Anlaşmasına (1699) kadar geçen döneme denir.Yani 17. Yüzyıl buhran dönemi kabul edilir.Osmanlı Devleti en geniş sınırlara bu dönemde ulaşmıştır.

Bu dönemde İran ile imzalanan Kasr-ı Şirin anlaşması ile bugünkü Türk-İran sınırı çizildi.Avusturya ile imzalanan Zitvatoruk Anlaşması (1606) ile Osmanlı Avrupa Üzerindeki üstünlüğünü kaybetti.17.Yüzyıl Buhranının Sebepleri:

A)İç nedenler:

1.Yönetimin bozulması (hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemesi,merkezi otoritenin zayıflaması)

2.Ordunun bozulması (tımar sisteminin bozulması ve yeniçeri askerlerinin sayısının artmasına rağmen niteliklerinin bozulması)

3.Ekonominin bozulması (toprak sisteminin bozulması,ganimetlerin azalması,masrafların artması,coğrafi keşifler)

4.Toplumun bozulması (rüşvetin yaygınlaşması ,celali isyanları)B)Dış nedenler:

1.Avrupa’daki gelişmelerin takip edilememesi(Rönesans,reform,coğrafi keşifler,sömürgecilik faaliyetleri)

2.İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşmasıAydınların Görüşü:

Gelibolulu Mustafa Ali:Buhranın nedeni olarak devlet adamlarının niteliksizleşmesini

Koçi Bey:Rüşvetin yaygınlaştırılmasını

Katip Çelebi:Medreselerin bozulmasını buhranın nedeni olarak göstermiştir.Lale Devri(1718-1730)


III.Ahmet döneminde Pasarofça Antlaşması (1718) ile başlayıp Parona Halil isyanı (1730) ile sona eren döneme denir.

Bu dönemin özellikleri ve yapılan yenilikler:

-İlk defa Avrupa tarzında yenilikler yapıldı.

-İlk defa Avrupa’da elçilikler açıldı.(İlk elçimiz Paris’e gönderilen Yirmi sekiz Çelebi Mehmet’tir.)

-İmalathaneler açıldı,batı tarzı üretim yapıldı

-Tercüme heyetleri oluşturuldu

-Kütüphaneler kuruldu

-İlk defa matbaa getirildi(Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarfından )

-Batı tarzı (Barok) mimari eserler verildi (III.Ahmet Çeşmesi,köşkler vs.)

-İlk çiçek aşısı uygulandı,yeniçerilerden oluşan Tulumbacılar teşkilatı(itfaiye bölüğü) kuruldu.

NOT:Yapılan yeniliklerin sadece Avrupa’nın saray yaşamının gösteriş ve görkemini Osmanlı ‘ya getirmek amacı taşındığından istenilen sonuç alınamadı.I.Mahmut Dönemi Yenilikleri:

Bu dönemde;

-Comte de Bonnevale (Humbaracı Ahmet Paşa);askeri alanda yenilikler yaptı ve Humbaracı ocağını ıslah etti.

-Hendesehane (kara mühendishanesi) kuruldu.

-Yalova’da Kağıt fabrikası kuruldu.

-İlk kez batılı uzmanlardan yararlanıldı.III.Mustafa Dönemi Yenilikleri:

Bu dönemde ;

-Koca Ragıp Paşa ıslahatlar yaptı.

-Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (deniz harp okulu) açıldı.

-Ticari alanda yenilikler yapıldı ilk iç borçlanmaya gidildi (esham senedi)

-Rusya ile imzalalanan Küçük Kaynarca Anlaşması sonucu;

Osmanlı Ortodokslarının haklarının koruyuculuğu Rusyaya bırakıldı.Ruslar İstanbul’da daimi bir elçi bulundurma hakkı elde etti.

Rusya Akdeniz’e inme imkanını elde etti.

Osmanlı ilk defa Rusya’ya tazminat ödedi.I.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri:

Bu dönemde;

-Baron dö Tott önemli yenilikler yaptı

-Sürat topçuları ocağı kuruldu

-Yeniçeri ocağı iyileştirildi.NOT:18.Yüzyıl yenilikleri kişilere bağlı kalmış devlet politikası haline getirilememiştir.Ayrıca ıslahatların tabana yayılamaması başarısız olmasının en önemli nedenlerindendir.III.Selim (Nizam-ı Cedit ) Dönemi Yenilikleri:

Ebubekir Ratıp Efendi sefaretnamesi bu dönem yeniliklerinin yapılmasında etkili oldu.

Nizam-ı cedit hareketi,siyasi, iktisadi,sosyal ve askeri alanlarda planlanmasına rağmen daha çok askeri alanla sınırlı kalmıştır.

A)Askeri Alanda Yapılan Yenilikler:

-İdari ve askeri işler birbirinden ayrıldı

-Askere talim zorunluluğu getirildi

-Yeniçeri ulufelerinin alım satımı yasaklandı

-Nizam-ı cedit ocağı kuruldu

-İrad-ı cedit hazinesi oluşturuldu (ordunun ihtiyaçları için)

-Mühendishane-i Berr-i hümayun (kara mühendishanesi) kurulduB-Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler:

-Devlet matbaası kuruldu

-Fransa’dan hocalar getirildi ve Fransızca, okullarda zorunlu dil oldu.C)İdari Alanda Yapılan Yenilikler:

-Avrupa’da sürekli elçilikler açıldı

-Yenilikleri planlamak için Meşveret meclisli oluşturuldu.

-Eyaletlere tecrübeli valiler atayarak merkezi otorite güçlendirilmeye çalışıldıD)Ticari ve İktisadi Alanda Yapılan Yenilikler:

-Lüks ve israf engellenmeye çalışıldı

-Gedik (Tekel) usulü kaldırıldı

-Yerli malı teşvik edildi.NOT:III.Selim dönemi Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona erdi.II.Mahmut Dönemi Gelişmeleri ve Yenilikleri

Sened-i İttifak(1808):II.Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan senttir.

Bu senetle;

Ayanlar devlete karşı sorumluluklarını yerine getirecekler

Padişah ise ayanların varlığını tanıyacakÖnemi:Bu senet ile Padişahın yetkileri ilk defa az da olsa sınırlandırıldı.

Osmanlı devletinde ilk anayasal gelişme kabul edilir.(halk yararına da düzenlemeler yapılmıştır )

NOT:Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi sonucu Senet yürürlükten kaldırıldı.Bu dönemde ayrıca;

-İngiltere ile Kala-i Sultaniye anlaşması imzalandı.

Azınlık İsyanları:

-Sırp İsyanı:

1804 yılında başlayan isyan sonunda Osmanlı 1816 da özerk bir prenslik statüsü verildi.(Osmanlı devletine ilk isyan eden azınlık Sırplardır.

-Rum isyanı ,

Edirne Anlaşması ile Yunanistan (Avrupalı devletlerin de yardımı ile )Osmanlıdan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. (Osmanlı’dan ilk ayrılan azınlık Rumlardır)-Mısır Meselesi ( Mehmet Ali Paşa İsyanı) sonucunda;

-M.Ali Paşa ile geçici Kütahya Anlaşması imzalandı

-Rusya İle imzalanan Hünkar İskelesi Anlaşması (1833) ile ilk defa boğazlar sorunu ortaya çıktı.

-İngiltere ve daha sonra Fransa ile imzalanan Balta Limanı ticaret sözleşmesi (1838)ile Osmanlı İngiltere’nin yarı sömürgesi konumuna düştü ve Osmanlı ,Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi.II.Mahmut Dönemi Yenilikleri:

A)Askeri Alanda Yapılan Yenilikler:

1.Sekban-ı Cedit ocağı kuruldu

2.Eşkinci ocağı kuruldu

3.Yeniçeri ocağı kaldırıldı.(1826-Vaka-yı Hayriye)

4.Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulduB-İdari ve Mali Alanda Yapılan Yenilikler:

1.Vergi sistemi düzenlendi

2.Eyaletler illere ayrıldı.Başlarına merkezden valiler atandı.Valiler merkeze bağlandı.

3.Muhtarlıklar oluşturuldu

4.Divan kaldırıldı.Yerine Nazırlıklar kuruldu

5.Sadrazamlık ,başvekalet adını aldı.

6.Adli ileri yürütmek üzere Meclis-i Ahkam-ı Adliye ,idari ileri yürütmek için Darüşşura-yı Bab-ı Ali kuruldu.

7.Yeni meclisler kuruldu.C-Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler:

1.İlköğretim zorunlu oldu

2.İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi

3.Mekteb-i ulum-u edebiye,tıbbiye ,harbiye açıldı.

4.Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i maarif-i adliye açıldı.

5.İlk Türkçe gazete olan Takvim-i vekayi yayınlandıD-Sosyal Alanda Yapılan Yenilikler

1.İlk nüfus sayımı yapıldı.

2.Fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirildi

3.Posta ve karantina örgütü kuruldu

4.Devlet dairelerine kendi resmini astırdı

hazırlayan=terakki
hatice.meryem, sultan81, şengülcolak ve 5 Kişi Daha Bu Mesajı beğendiler..
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi terakki 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Dgs türkçe konu özetleri cümle vurgusu-1 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) terakki 0 1326 20.Kasım.2014 22:04
Dgs türkçe konu özetleri DGS (Dikey Geçiş Sınavı) terakki 0 1432 20.Kasım.2014 22:02
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 8. ünite İnkilap Tarihi 1 nurşen35 2 4040 20.Kasım.2014 21:57
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 7. ünite İnkilap Tarihi 1 nurşen35 1 3502 20.Kasım.2014 21:54
Medimeweb inkılap tarihi konu özetleri 6. ünite İnkilap Tarihi 1 nurşen35 3 5336 20.Kasım.2014 21:52

Alt 21.Kasım.2014, 10:32   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik tarihi: 08.Kasım.2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesajlar: 3.595
Konular: 717
Beğenildi:78
Beğendi:26
Takdirleri:562446
Takdir Et:
Standart Cevap: inkılap tarihi konu özetleri 1. ünite

I.ÜNİTE:OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME HAREKETLERİ

Duraklama (Buhran)Dönemi:

Genel olarak Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü (1579)ile başlayıp Karlofça Anlaşmasına (1699) kadar geçen döneme denir.Yani 17. Yüzyıl buhran dönemi kabul edilir.Osmanlı Devleti en geniş sınırlara bu dönemde ulaşmıştır.

Bu dönemde İran ile imzalanan Kasr-ı Şirin anlaşması ile bugünkü Türk-İran sınırı çizildi.Avusturya ile imzalanan Zitvatoruk Anlaşması (1606) ile Osmanlı Avrupa Üzerindeki üstünlüğünü kaybetti.17.Yüzyıl Buhranının Sebepleri:

A)İç nedenler:

1.Yönetimin bozulması (hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemesi,merkezi otoritenin zayıflaması)

2.Ordunun bozulması (tımar sisteminin bozulması ve yeniçeri askerlerinin sayısının artmasına rağmen niteliklerinin bozulması)

3.Ekonominin bozulması (toprak sisteminin bozulması,ganimetlerin azalması,masrafların artması,coğrafi keşifler)

4.Toplumun bozulması (rüşvetin yaygınlaşması ,celali isyanları)B)Dış nedenler:

1.Avrupa’daki gelişmelerin takip edilememesi(Rönesans,reform,coğrafi keşifler,sömürgecilik faaliyetleri)

2.İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşmasıAydınların Görüşü:

Gelibolulu Mustafa Ali:Buhranın nedeni olarak devlet adamlarının niteliksizleşmesini

Koçi Bey:Rüşvetin yaygınlaştırılmasını

Katip Çelebi:Medreselerin bozulmasını buhranın nedeni olarak göstermiştir.Lale Devri(1718-1730)

III.Ahmet döneminde Pasarofça Antlaşması (1718) ile başlayıp Parona Halil isyanı (1730) ile sona eren döneme denir.

Bu dönemin özellikleri ve yapılan yenilikler:

-İlk defa Avrupa tarzında yenilikler yapıldı.

-İlk defa Avrupa’da elçilikler açıldı.(İlk elçimiz Paris’e gönderilen Yirmi sekiz Çelebi Mehmet’tir.)

-İmalathaneler açıldı,batı tarzı üretim yapıldı

-Tercüme heyetleri oluşturuldu

-Kütüphaneler kuruldu

-İlk defa matbaa getirildi(Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarfından )

-Batı tarzı (Barok) mimari eserler verildi (III.Ahmet Çeşmesi,köşkler vs.)

-İlk çiçek aşısı uygulandı,yeniçerilerden oluşan Tulumbacılar teşkilatı(itfaiye bölüğü) kuruldu.

NOT:Yapılan yeniliklerin sadece Avrupa’nın saray yaşamının gösteriş ve görkemini Osmanlı ‘ya getirmek amacı taşındığından istenilen sonuç alınamadı.I.Mahmut Dönemi Yenilikleri:

Bu dönemde;

-Comte de Bonnevale (Humbaracı Ahmet Paşa);askeri alanda yenilikler yaptı ve Humbaracı ocağını ıslah etti.

-Hendesehane (kara mühendishanesi) kuruldu.

-Yalova’da Kağıt fabrikası kuruldu.

-İlk kez batılı uzmanlardan yararlanıldı.III.Mustafa Dönemi Yenilikleri:

Bu dönemde ;

-Koca Ragıp Paşa ıslahatlar yaptı.

-Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (deniz harp okulu) açıldı.

-Ticari alanda yenilikler yapıldı ilk iç borçlanmaya gidildi (esham senedi)

-Rusya ile imzalalanan Küçük Kaynarca Anlaşması sonucu;

Osmanlı Ortodokslarının haklarının koruyuculuğu Rusyaya bırakıldı.Ruslar İstanbul’da daimi bir elçi bulundurma hakkı elde etti.

Rusya Akdeniz’e inme imkanını elde etti.

Osmanlı ilk defa Rusya’ya tazminat ödedi.I.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri:

Bu dönemde;

-Baron dö Tott önemli yenilikler yaptı

-Sürat topçuları ocağı kuruldu

-Yeniçeri ocağı iyileştirildi.NOT:18.Yüzyıl yenilikleri kişilere bağlı kalmış devlet politikası haline getirilememiştir.Ayrıca ıslahatların tabana yayılamaması başarısız olmasının en önemli nedenlerindendir.III.Selim (Nizam-ı Cedit ) Dönemi Yenilikleri:

Ebubekir Ratıp Efendi sefaretnamesi bu dönem yeniliklerinin yapılmasında etkili oldu.

Nizam-ı cedit hareketi,siyasi, iktisadi,sosyal ve askeri alanlarda planlanmasına rağmen daha çok askeri alanla sınırlı kalmıştır.

A)Askeri Alanda Yapılan Yenilikler:

-İdari ve askeri işler birbirinden ayrıldı

-Askere talim zorunluluğu getirildi

-Yeniçeri ulufelerinin alım satımı yasaklandı

-Nizam-ı cedit ocağı kuruldu

-İrad-ı cedit hazinesi oluşturuldu (ordunun ihtiyaçları için)

-Mühendishane-i Berr-i hümayun (kara mühendishanesi) kurulduB-Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler:

-Devlet matbaası kuruldu

-Fransa’dan hocalar getirildi ve Fransızca, okullarda zorunlu dil oldu.C)İdari Alanda Yapılan Yenilikler:

-Avrupa’da sürekli elçilikler açıldı

-Yenilikleri planlamak için Meşveret meclisli oluşturuldu.

-Eyaletlere tecrübeli valiler atayarak merkezi otorite güçlendirilmeye çalışıldıD)Ticari ve İktisadi Alanda Yapılan Yenilikler:

-Lüks ve israf engellenmeye çalışıldı

-Gedik (Tekel) usulü kaldırıldı

-Yerli malı teşvik edildi.NOT:III.Selim dönemi Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona erdi.II.Mahmut Dönemi Gelişmeleri ve Yenilikleri

Sened-i İttifak(1808):II.Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan senttir.

Bu senetle;

Ayanlar devlete karşı sorumluluklarını yerine getirecekler

Padişah ise ayanların varlığını tanıyacakÖnemi:Bu senet ile Padişahın yetkileri ilk defa az da olsa sınırlandırıldı.

Osmanlı devletinde ilk anayasal gelişme kabul edilir.(halk yararına da düzenlemeler yapılmıştır )

NOT:Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi sonucu Senet yürürlükten kaldırıldı.Bu dönemde ayrıca;

-İngiltere ile Kala-i Sultaniye anlaşması imzalandı.

Azınlık İsyanları:

-Sırp İsyanı:

1804 yılında başlayan isyan sonunda Osmanlı 1816 da özerk bir prenslik statüsü verildi.(Osmanlı devletine ilk isyan eden azınlık Sırplardır.

-Rum isyanı ,

Edirne Anlaşması ile Yunanistan (Avrupalı devletlerin de yardımı ile )Osmanlıdan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. (Osmanlı’dan ilk ayrılan azınlık Rumlardır)-Mısır Meselesi ( Mehmet Ali Paşa İsyanı) sonucunda;

-M.Ali Paşa ile geçici Kütahya Anlaşması imzalandı

-Rusya İle imzalanan Hünkar İskelesi Anlaşması (1833) ile ilk defa boğazlar sorunu ortaya çıktı.

-İngiltere ve daha sonra Fransa ile imzalanan Balta Limanı ticaret sözleşmesi (1838)ile Osmanlı İngiltere’nin yarı sömürgesi konumuna düştü ve Osmanlı ,Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi.II.Mahmut Dönemi Yenilikleri:

A)Askeri Alanda Yapılan Yenilikler:

1.Sekban-ı Cedit ocağı kuruldu

2.Eşkinci ocağı kuruldu

3.Yeniçeri ocağı kaldırıldı.(1826-Vaka-yı Hayriye)

4.Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulduB-İdari ve Mali Alanda Yapılan Yenilikler:

1.Vergi sistemi düzenlendi

2.Eyaletler illere ayrıldı.Başlarına merkezden valiler atandı.Valiler merkeze bağlandı.

3.Muhtarlıklar oluşturuldu

4.Divan kaldırıldı.Yerine Nazırlıklar kuruldu

5.Sadrazamlık ,başvekalet adını aldı.

6.Adli ileri yürütmek üzere Meclis-i Ahkam-ı Adliye ,idari ileri yürütmek için Darüşşura-yı Bab-ı Ali kuruldu.

7.Y eni meclisler kuruldu.C-Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler:

1.İlköğretim zorunlu oldu

2.İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi

3.Mekteb-i ulum-u edebiye,tıbbiye ,harbiye açıldı.

4.Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i maarif-i adliye açıldı.

5.İlk Türkçe gazete olan Takvim-i vekayi yayınlandıD-Sosyal Alanda Yapılan Yenilikler

1.İlk nüfus sayımı yapıldı.

2.Fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirildi

3.Posta ve karantina örgütü kuruldu

4.Devlet dairelerine kendi resmini astırdı
ayselsimay, İstiğfar ve Saziye bunu beğendiler.
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 15.Ocak.2017, 10:29   Mesaj No:3
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:nurşen35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik tarihi: 09.Şubat.2014
Arkadaşları:54
Cinsiyet:Bayan
Mesajlar: 7.631
Konular: 611
Beğenildi:2316
Beğendi:1603
Takdirleri:1699726
Takdir Et:
Standart

[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Ziyaretçi)
 
Seçenekler

Yukarıdaki Konu Başlığına Benzeyen,Medineweb'de Otomotik Bulunan 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 8. ünite terakki İnkilap Tarihi 1 2 15.Ocak.2017 10:40
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 5. ünite terakki İnkilap Tarihi 1 1 15.Ocak.2017 10:35
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 4. ünite terakki İnkilap Tarihi 1 1 15.Ocak.2017 10:34
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 3. ünite terakki İnkilap Tarihi 1 1 15.Ocak.2017 10:32
Medineweb inkılap tarihi konu özetleri 2. ünite terakki İnkilap Tarihi 1 2 15.Ocak.2017 10:31

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

  Medineweb Ana Sayfasının en iyi Görüntüsü 1280*768 olarak ayarlıdır.

 Camii Vakitmatik1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268