Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 3.Sınıf Dersleri > İslam Hukuku-I

Konu Kimliği: Konu Sahibi f_kryln,Açılış Tarihi:  25 Ekim 2013 (15:36), Konuya Son Cevap : 25 Ekim 2013 (15:36). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 25 Ekim 2013, 15:36   Mesaj No:1
Avatar Otomotik
Durumu:f_kryln isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14040
Üyelik T.: 01 Ağustos 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Byn
Memleket:Ağrı
Yaş:29
Mesaj: 312
Konular: 104
Beğenildi:13
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart İSLAM HUKUKU I SINAV SORULARI cevapları

İSLAM HUKUKU I SINAV SORULARI cevapları

1-Çağdaş araştırmacılardan Senhurî’ye göre veliaht tayininin hukuki niteliği nedir?

Doğrudan halife tayinidir
Seçim biatıdır

Aday belirlemedir
Bağlılık biatıdır
Ön seçimdir2-Aşağıdakilerden hangisi halifenin azlini gerektiren durumlardan biri değildir?

Akıl hastalığına yakalanması
Fasık olması
İrtidat etmesi
Yüz kızartıcı suç işlemesi
Aşırı yaşlanması

3-Aşağıdakilerden hangisi İmam Ebu Yusuf’un eserlerinden değildir?

Kitabu’r-Red ala Siyeri’l–Evzaî
Kitabu’r-Rakıyyat
Kitabu’l-Asar
Kitabu’l-Harac
Kitabu İhtilafı Ebi Hanife ve İbn Ebi Leyla

4-Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin teşekkül etmesinin başlıca etkenleri arasında değildir?

İnsanların sünnete, sahabe değerlerine, siyer ve tarihe önem vermeleri
Abbasi yöneticilerinin fıkhi hareketlere ilgi gösterip destek vermesi
Büyük müçtehit imamların fıkhi ürünlerinin talebeleri tarafından tedvin edilmesi
Fakihler arasında fıkhi münazara ve tartışmaların yaygınlaşması
Hz. Ali’nin şehit edilmesi

5-Aşağıdakilerden hangisi Tabiin devrinin önemli hukuki olayları arasında sayılmaz?

Fıkhi faaliyetlerin belirli ekoller temelinde kurumsallaşmaya başlaması
Hadis uydurma faaliyetlerinin başlaması
Hadis rivayetlerinin artması
Fakihler arasında icmanın meydana gelmesi zorlaşmıştır
Maslahat-ı mürsele yöntemine dayalı yoğun içtihatlar yapılması

6-İslam hukukunda ilke olarak ispat yükü kime aittir?

Davacıya
Hakime
Şahitlere
Davalı ve davacıya
Davalıya


7-Aşağıdakilerden hangisi hak din İslam ve şeriat kavramlarının ortak noktalarından değildir?

İnanç boyutludur
Ayetlerle sabittir
Beşeri irade vardır
Vahye dayanır
Tüm insanlara hitap eder

8-Aşağıdaki ispat vasıtalarından hangisine ittifakla “beyyine” adı verilmektedir?

İkrar
Yeminden nükul
Kasame
Yazılı belge
Şahitlik

9-Medine Sözleşmesi aşağıdaki eserlerden hangisinde yer almaz?

İbn Kesîr (el-Bidâye)
İbn Hişâm (es-Sîre)
Ebu Ubeyde (el-Emvâl)
Şeybanî (es-Siyerü’l-Kebir)
İbn Seyyidinnâs (Uyûnü’l-es)

10-Aşağıdakilerden sahabilerden hangisi aktif siyasete girmemiştir ?

Hz. Ebu Bekir
Hz. Osman
Hz. Ömer
Hz. Ali
Hz. Abdullah b. Mesud

11-Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye kadar oluşan ve altın halka diyebileceğimiz fakihler zincirinden değildir?

İbrahim en-Nehaî
Hasan b. Ziyad el-Lü’lüî
Hammad bin Süleyman
Abdullah bin Mesud ve Hz. Ali
Alkame b.Kays en-Nehaî

12-Medine Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu sözleşme siyasi bir oluşumu öngörmektedir
Sözleşmenin öngördüğü devlet Müslümanlar Yahudiler bazı Hıristiyan ve müşrik unsurlardan oluşmaktadır
Kurulan devleti en üst noktada Hz. Peygamber temsil etmektedir
Devletin yapısı yasamayürütme ve yargı erklerine ayrılmıştır
Sözleşmenin öngördüğü oluşum federasyon niteliklidir

13-Aşağıdakilerden hangisi klasik fıkıh sistematiğinde yer almaz?

Temizlik bölümü
Yargı hukuku
Ticaret hukuk
Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı???????
İbadet fıkhı

14-Aşağıdakilerden hangisi sahabenin bazı konularda ihtilaf etmesinin başlıca sebepleri arasında yer almaz?

Hadis bilgilerinin farklı oluşu
Kur’an’ı anlama ve yorumlamada farklı yaklaşımlara sahip olmaları
Cahiliye dönemi kültürlerinin farklı oluşu
Olayları yorumlamada farklı bakış açılarına sahip olmaları
Hadisleri farklı şekillerde yorumlamaları


15-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam Hukuku kaynakları arasında yer almaz?

Hz. Peygamberin onayları
Meydana gelen olaylarla ilgili inen ayetler
Belirli işlerle görevlendirilen sahabelerin içtihatları
Hz. Peygamberin Kur’an ayetlerini açıklamaya yönelik beyanları
Mekke halkının örf ve adetleri

16-Eşitlik ilkesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Yargı önünde eşitlik
Sosyal eşitlik
Siyasi eşitlik
Kazançta eşitlik
Yaradılışta insan olarak eşitlik

17-Ebu Hanife’nin yaptığı fıkıh tanımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kişinin hem haklarını hem de yükümlülüklerini ifade eder
Daha kapsamlıdır
Ebu Hanife’nin tanımı soyuttur
"
النفس"kelimesi ehliyet sahibi insanları kapsar
Sadece ameli olguları kapsar.
18-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde devlet kurulmasına yönelik faaliyetlerden değildir?

Müslümanlar arası kardeşlik
Bedir gazvesi
Medine Sözleşmesi
Hicret
Akabe Beyatları


19-Bazı fakihlere göre mezar soyma eylemi hangi şartın eksikliğinden dolayı hırsızlık olarak kabul edilmez?

Malın koruma altında olması
Yağma kapsamına girmesi
Malın gizlice alınmış olması
Malın belirli bir nisaba ulaşması
Malın belli değerde olması

20-Vücutta tek bulunan bir organın yok edilmesi veya işe yaramaz hale getirilmesi durumunda ödenmesi gereken diyet miktarı nedir?

Tam diyet
Tam diyetin üçte ikisi
Tam diyetin dörtte biri
Tam diyetin yarısı
Hukûmet-i adl


21-Aşağıdakilerden hangisi ta’zir cezalarının özelliklerinden değildir?

Ta’zir cezalarında “kanunilik” ilkesi tam anlamıyla geçerli değildir.
Ta’zir cezalarında suçun ispatında daha müsamahalı davranılmıştır.
Ta’zir cezaları naslar tarafından kesin bir şekilde belirlenmemiştir.
Ta’zir cezalarında af mümkün değildir.
Ta’zir cezalarında hakimin geniş takdir hakkı vardır.

22-İslam ceza hukukunda bir fiilden ortaya çıkan sonucun, failin kastettiğinden daha ağır olması durumuna ne ad verilir?

Amd
Hata
Şibh-i amd
Taksir
Müessir fiil


23-Diyet cezası aşağıdaki ceza çeşitlerinden hangisine girmektedir?
Bedel ceza
Aslî ceza
Tamamlayıcı ceza
Takdirî ceza
Ek ceza

24-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebinin özelliklerinden değildir?

Maslahat ve örfü dikkate alarak hüküm vermişlerdir
Hadisleri kabul konusunda hassas davrandıklarından daha az sayıda hadis kullanmışlardır
Farazi fıkha önem vermişlerdir
İçtihatlarında kıyas ve istihsan yöntemlerini çok fazla kullanmışlardır
Mekke ehlinin nakillerine ağırlık vermişlerdir

25-Klasik hilafet teorisinde mevcut halifenin yerine geçecek kimseyi belirlemesine ne ad verilir?
Seçim
İstila
Saltanat
Biat
Ahd

26-Aşağıdaki suçlardan hangisinin takibi şikayete bağlıdır?

Yol kesme ve eşkiyalık
Zina
Sarhoşluk
İrtidat
Kazf

27-İmam Malik ve Şafiî’ye göre adam öldürme suçlarında kısasın uygulanması için mağdurla fail arasında hangi açıdan eşitlik aranmaktadır

Cinsiyet -Hürriyet
Din – Ülke birliği
Din – Hürriyet
Cinsiyet - Din
Hürriyet – Ülke birliği


28-Aşağıdaki mallardan hangisinin çalınması halinde Ebu Hanife’ye göre hırsızlık haddi uygulanır?

Çatıdan alınan kereste
Odun
Arsa
Şarap
Meyve ve sebze

29-Kasten müessir fiillerde Hanefîler aşağıdaki durumlardan hangisini kısasın uygulanması için bir engel olarak görmezler?

Erkek organına karşılık kadın organı
Vücutta tek olan organa karşılık tek organ ***************
Sağ ele karşılık sol el
Kölenin organına karşılık hür kişinin organı
Sakat bir organa karşılık sağlam organ??????
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi f_kryln 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Harflerin mahrecleri Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 2726 10 Kasım 2013 00:57
Kuran eğitimi ve teknik bilgiler Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 2204 10 Kasım 2013 00:54
pratik arapça - HAFTANIN GÜNLERİ- Genel Arapça f_kryln 0 1608 10 Kasım 2013 00:47
pratik arapça - POLİS KARAKOLUNDA- Genel Arapça f_kryln 0 1838 10 Kasım 2013 00:46
pratik arapça - BANKADA- Genel Arapça f_kryln 0 1728 10 Kasım 2013 00:45

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
DHBT SINAV SORULARI AYŞE TOK DHBT-İstişare/Sohbet Alanı 2 04 Aralık 2016 20:49
SINAV SORULARI 4 / Bakara, 21-29; kavram, 29-39 AŞK'ÜL İSLAM Kur’an-Kerim Bilgisi 2 05 Mart 2009 14:00
SINAV SORULARI 2 / Bakara, 1-5; kavram, 12-21 AŞK'ÜL İSLAM Kur’an-Kerim Bilgisi 2 04 Mart 2009 16:33
SINAV SORULARI 3 / Bakara, 6-20; kavram, 12-28 AŞK'ÜL İSLAM Kur’an-Kerim Bilgisi 1 04 Mart 2009 15:21
SINAV SORULARI 1 / KURAN KAVRAMLARI HK AŞK'ÜL İSLAM Kur’an-Kerim Bilgisi 6 04 Mart 2009 15:09

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284