Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 1.SINIF*Bahar Dönemi* > İslam Kurumları ve Medeniyeti

Konu Kimliği: Konu Sahibi NazlıTuran,Açılış Tarihi:  09 Mayıs 2012 (20:19), Konuya Son Cevap : 28 Mayıs 2012 (02:28). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 09 Mayıs 2012, 20:19   Mesaj No:1
Medineweb Üyesi
NazlıTuran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:NazlıTuran isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17130
Üyelik T.: 06 Mart 2012
Arkadaşları:12
Cinsiyet:
Mesaj: 108
Konular: 9
Beğenildi:9
Beğendi:0
Takdirleri:35
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Islam kurumları 9.ünite

Islam kurumları 9.ünite

 1. devlet nedir?bir ülkeye yerleşmiş insan topl.düzenini kuran temsil eden siyasi iktidari 1 kuruluş biçimidir

  2devletin en temel görevi ne
  varlık

  3hak kelimesinin çoğulu
  hukuk

  4islama göre hakkın kaynağı
  ilahi iradedir.yüce Allahtır.3çeşit hak vardır Allah hakkı insan hakkı ortak hak

  5hukukullah nedir
  Allah hakkı

  6hukukul ibad nedir
  insan hakkı

  7Allah hakkı olan ibadetleri :
  normal zamanda azimete hastalık yolculuk halinde ruhsata uyar.

  8adalet nedir
  herşeyin hakkını verme haksızlığı önleme orta yol tutma

  9yargılama nezaman yürütüldü
  hz.peyg.zamanında yürütüldü medine sözleşmesi önektir.

  10peyg.zamanında kadılık tayin edilmişmidir
  hayır.onun zamanında fetva vermekle ünlü sahabeler:ömer.b.hattab
  ali b.ebi talip
  hz.aişe
  abdullah.b.mesud
  zeyd b sabit
  abdullah b.ömer
  abdullah b abbas

  11hapishane hangi dönemde ortaya çıkmış
  hz.ömer

  12hulefa i raşid döneminde kadılık işleri kimlere devredilmiş
  hz ebubekir halife seçilince adli işleri hz ömere vermiş.
  ancak hz ömer onun zamanı kadı ünvanı almamış
  hz.ömer kendi hilafet döneminde görevi ebud derdaya vermiş
  hz osman zamanıda kaza işlerine mugire b nevfel bakmış

  13islam ülk.vilayetinde kadı tayin eden ilk kişi
  hz ömerdir. ebud derdayı medineye
  şureyh b harisi kindikufeye(kadı şureyh)
  ebu musa el eşariyi basra
  osman b kays mısır

  14 hz ömer hilafeti dönemi kimle 1 konuda aralarında anlaşmazlık meydana gelmiş
  ubeyy b kab

  15emevi dönemi kadıları Allahtan korkar adaletle hükmederlerdi
  emevi dön.muhakeme işi kaç yönle öne çıkar
  2.
  1.kadı ictihad doğrultusunda kendi karar verirdi ozamanda 4 mezhep henüz yoktu
  2.kadılar bağımsızdılar.yargı siyasetten etkilenmiyordu

  16abbasi dön.mahukuk kurumları nelerdi
  mahkeme mezalim mahk. hisbe teşkilatı

  17abbasi dönem. kim zamanında kadilkudatılık yani başkadılık ortaya çıktı
  harun reşid zamanında imam ebu yusuf.

  18abbasi dön.kadıların görevleri nelerdir
  davalar bakmak yetimleri korumak vakıflara bakmak kanunları ihlal edenleri cezalandırmak

  mezalim mahkem.niçin kurulmuştur
  mevki ve nufuz sahibi kişilerin zulum ve haksızlıklarına mani olmak .kadıların bakmakla aciz kaldıkları bu davalara sahibul mezalim yada kadil mezalim denilen görevliler bakardı
  bu mahkemelerde duruşmada
  muhafız
  kadı
  fakih
  katip
  şahit
  5 grup görevlisi muahakkak bulunurdu

  20 selçuklu dönemi
  abbasileri taklit etmiş.adli teşkilatta kadilkudat bulunurdu
  başkadı (kadılkudat)ilmiye teşkilatının başı idi.

  21 naib kim nedir
  kadıların yardımcısıdır.merkezi idare temsilcisiydiler.selç dönemi mahkemelr bağımsızdı.kadılar vicdana göre hareket ederdi
  kadıların kararı kesindi

  22 kazasker kadıleşker nedir
  orduda görev yapan askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılardır.

  selç döneminde başsavcı durumunda olan emiri dad başkanlık ettiği bir çeşit mezalim mahk.vardı
  emir i dad olağanüstü yetkilere sahipti

  23osmanlı dön.hukuk sist.neye bağlanmıştı
  şeri mahkemelere
  şeri hükümler kuran hadis icma kıyas temel ilkelere dayanırken
  örfi hükümdarın iradesine bağlıydı
  örf hükümd.siyasi idari konularda bağımsız iradesidir
  kadıların özgür iradesi en üst düzeydeydi.

  24 osmanlı mahkemelerini ne denetlerdi
  divanı hümayun

  25 osmanlı mahk.şahitler heyetinin adı
  şuhudul hal .udulul müslimin.davalarda alınan hertürlü karar bugünkü gibi sicil defterine kaydedilirdi
  şeri hukuk ictihada dayanırken örfi kanunların hazırlanmasında divanı hümayun örfi hukuktan sorumlu nişancıların rolleri olmuştur..

  26 kadılık
  kadı (hakim)olmanın şartları :
  müslüman ergen akıllı hür sağlam duyu organı adalet ictihad bilgisi.kadıların kuran sünnet icma kıyas bilmesi şarttı

  27 islam med.oluşan hukuk kurumları nelerdir
  kadılık
  kazasker kadıasker
  hisbe ihtisab
  mezalim mahk.
  muhtesib
  sahibuş şurta

  28hz ömer hakim tayininde nasıl değişiklik yapmış
  bir yöntem uygulamış vilayet kadılarını kendi tayin etmiş
  daha aşşağı hakim tayinini valilere vermiş

  29 kadılık hangi dön.farklılık göstermiş
  abbasileri 1.döneminde
  kadı hüküm verirken ictihad etmek zorunda kalmaksızın mezheplerden birine uygun olarak karar veriyordu

  30 abbasi dön.önceki dön.farklılığının en önemli yanı
  her vilayette 4 mezhebi temsil eden kadılar bulundurması

  ilk dönem abbaside kadı yetkisi artmış davayla beraber vakıf velayet vesayete de bakmış
  abbasi halif.kadulkudat sist.kurmuş.bu ünvanı ilk alan demiştik ebu yusuf

  abbasi dön.kim yargılamada ıslahat yapmış ve yalancı şahitliği yoketmiş
  kadı gavs
  bu asrın en meşhur kadılarından biride ibn mesruk el kindi.
  bu şahıs valinin meclisinde hazır bulunma adetini terketmiştir.ayrıca bu kadı davaya bakılacağı zaman açılmak üzere mühürlenerek konulduğu arşiv edinmekle sicillerini islah etmiştir.

  32endülüs dön.kadılara ne denirdi
  kadil cemaa

  33 endülüste kadıların görvleri
  vakfı ve fatva sicillerini kontrol etmek cuma ve bayram namazı kıldırmak yağmur duası etmek endülüs kadıları eski ispanyolca bilirlerdi.

  34peyg.zamanında duruşmalar için yer varmıydı
  özel mekan yoktu cami pazar ev ancak sonraki dönemlerde özel binalar inşa edildi

  35kadıların temel görevi ne
  kaza ve yargıyla birlikte mali idari askeri dini eğitim öğretimleilgilenmek

  36osmalı dön kadılık görevine getirilme ilk kim zamanında
  osman gazi zamanında kayınpederi şeyh edebalinin damadı dursun fakih ilr başlar osmanlı dön.kadılar anadolu ve rumeli olmak üzere 2 kadı askerliğe bağlıydı
  osmanlı kadısı ssancak ve kazalara tayin edilirdi.hiyerarşide sancak kadısı daha üstündü.

  37kaza kadı görev süresü nekadardır
  20 ay en fazla 1 sene.kaza kadıl.yükselen kadı sancak kadısı olur mevleviyet payesi alırdı.osm.davaları çözüme kavuşturanda kadıdır.kadı hariç ceza infaz kimse veremezdi.

  38osman.dönmahkemede kadının yanında kim olurdu
  şuhudul hal bilirkişi heyeti olurdu
  ayrıca kadılara vekalet eden naibler vardı

  39 naib ne yapardı
  kadı adına keşif yapar
  davaları görürdü

  40 naiblere görevlere göre adları ne olurdu
  kadı naib
  mevali naib
  bab naib
  arpalık naib

  41muhzır ne
  davalıları mehkemeye çağıran hazır bulunmalarını sağlayan kişi birden çok muhzırın olduğu yerde amirede muhzır başı denirdi
  birde katipler vardı onlarda davaları deftere kaydederdi

  42ne zaman kadılık adliye nezaretine devredilmiş
  12 mart 1917

  43ne zaman asliye mahkemelerine bırakılmış
  8 nisan 1924 böylece türkiyede kadılık ünvanı son bulmuş

  44kazasker nedir
  asker kadısı ordu kadısı demektir.
  ilk abbasilerle ortaya çıkmıştır
  osmanlıda ortaya çıkışı ise1.murat zamanıdır
  osmanlıda ilk kazaske:çandarlı kara halil
  kazasker divanın tabi üyesiydi
  fatih zamanına kadar 1 kazasker vardı
  fatih sultan mehmet 2 ye çıkardı

  divanda vezirden sonra gelirdi(kazaskerler protokole göre)

  45divanı hümayunda şeyhülislamların bulunmaları sonra olduğundan dini meselelere kim bakardı
  kazasker.
  kazaskerin en önemli görevi adalati en hızlı şekilde gerçekleştirmekti.sadece veziriazama karşı sorumlu idiler.
  kadı müderris tayin eder.ilmiye kıyafeti giyer

  46 kzaskerlerin bugünkü karşılığı ne
  milli eğitim ve adalet bakanlıkları

  47hisbe ihtisab nedir
  iyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak

  48 peyg.muhtesib olma şartı olan erkek olma prensibi olmasına rağmen hangi bayan medine çarşısında görevliydi
  hz ömern yakını şifa binti abdullah

  49hisbeyi ilk uygulayan
  ömer b hattab
  muhtesip ünvanı ancak abbasi dön.mhdi zamanında kullanılmaya başlanmış
  muhtesip:hisbe kurumunun başı.toplum huzurunun sağlanmasında muhtesibin önemi büyüktür

  50osmanlı zamanı kadı olan yerde muhtesibin bulunmasına önem verilmiştirç.osmanlı dön.devlet teşkilatında köklü değişikliği kim yapmıştır
  2.mahmut
  1826 yeniçeri kaldırılmasından sonraihtisab nezareti adında yeni 1 müessese sadrazamlığa bağlanmış
  16 ağustos 1854 te şehremaneti kurulmuş ve ihtisan nezaretine son verilmişir

  51muhtesibin diğer isimleri nelerdir
  arif . emin .gulam.avn.huddamı ihtisab.terazicibaşı.koloğlanlar

  52.sahibus suk(çarşı ağası demektir)endülüs zamanı onlar yürütürdü muhtesipliği.
  çarşı pazarı kontrol ederlerdi
  ihtiyaç maddelerinin fiyat belirlenmesi onların görevleri

  53 mezalim mahk.diğer adları
  istinaf mahk.
  temyiz
  danıştay
  mezalim kadı ve muhtesibten daha yüksek yetkiye sahibtir
  tam teşkilatlı olarak emevi dönemi ortaya çıkmış
  abbasi döneminde divanul mezalim kuruldu:şikayet ihtilaflar için
  endülüs emevi dön.sahibul ahkamul mezalim bir müessese vardı

  54mezalimin görevleri nelerdir
  halka karşı zalim idareciler hakkında şikayetlerin incelenmesi
  memurların tahsilattaki haksızlıkların giderilmesi
  divan katiplerini denetlemek
  maaş alanların maaş gecikmesini ödenmesini incelemek
  yöneticilerin gasb ettiği malları şikayet
  umumi hususi vakıfları denetlemek
  kadı mahk.verdiği kararları uygulamak
  muhtesiblerin maliye ile uğraşanların yerine getirmediği kararları uygulamak
  cuma bayram namazı hac vs.ibedetleri sağlatmak

  55mezalim mahk.kimlerden oluşurdu
  hükümdar vezir
  sahibul mezalim
  kadı hukukçular
  müftü şuhud(mahkeme başkanının verdiği kararı tespit eden bilgilerine müracat eden kimse)
  ordu maliye temsilcileri
  muhtesib sahibus şurta(polis bekçi)

  56şurta nedir
  emniyet teşkilatının vazifesini yürütmekle beraber devletin güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili suçlarla ilgilenen

  şurta abbasi emevi fatımı türk devl.:idari ve asayiş suçlara bakar siyasete göre hüküm verir

  İHVAN FORUMDAN ALINTIDIR.
__________________
"tevazu, karşılaştığın her müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmendir.."
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi NazlıTuran 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
siyer soruları Siyer NazlıTuran 0 3336 20 Aralık 2012 23:34
yeterlilikte çıkabilecek sorular Deneme Sınavlar/Paylaşımlar ayşe yüsra 3 2800 20 Aralık 2012 21:11
yeterlilik mülakatı için pratik bilgiler/medineweb DHBT-Hazırlık/Notlar/Özetler Mihrinaz 2 4094 20 Aralık 2012 20:55
Batsın bu günahlar:) Videolar/Slaytlar NazlıTuran 0 1386 01 Temmuz 2012 23:54
Islam kurumları 9.ünite İslam Kurumları ve Medeniyeti NazlıTuran 2 2278 09 Mayıs 2012 20:19

Alt 28 Mayıs 2012, 01:29   Mesaj No:2
Medineweb Üyesi
alpert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:alpert isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 18409
Üyelik T.: 29 Nisan 2012
Arkadaşları:23
Cinsiyet:
Yaş:38
Mesaj: 129
Konular: 9
Beğenildi:4
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Islam kurumları 9.ünite

sağol
__________________
Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık;anla ki,yok,Allahtan başkasıyla yakınlık
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Mayıs 2012, 02:28   Mesaj No:3
Medineweb Üyesi
NazlıTuran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:NazlıTuran isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17130
Üyelik T.: 06 Mart 2012
Arkadaşları:12
Cinsiyet:
Mesaj: 108
Konular: 9
Beğenildi:9
Beğendi:0
Takdirleri:35
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Islam kurumları 9.ünite

hepimizden inşallah
__________________
"tevazu, karşılaştığın her müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmendir.."
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Islam kurumları ve medeniyeti1. ünite deneme sınavı Abdulmelik İslam Kurumları ve Medeniyeti 2 17 Şubat 2014 10:15
islam kurumları ve medeniyeti 6. ünite deneme sınavı mehmet akif2 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2 29 Mayıs 2012 00:53
islam kurumları ve medeniyeti 6. ünite alıntı özeti mehmet akif2 İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 29 Nisan 2012 16:40
islam kurumları ve medeniyeti 5. ünite alıntı özeti mehmet akif2 İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 29 Nisan 2012 16:38
islam kurumları ve medeniyeti 7. ve 8. ünite soruları JAZARİ İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 27 Nisan 2012 16:33

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.

Pencereyi Kapat1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286