Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 1.SINIF*Bahar Dönemi* > İslam Kurumları ve Medeniyeti

Konu Kimliği: Konu Sahibi JAZARİ,Açılış Tarihi:  10 Mayıs 2012 (18:24), Konuya Son Cevap : 11 Mayıs 2012 (07:04). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 10 Mayıs 2012, 18:24   Mesaj No:1
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:39
Mesaj: 665
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart İslam kurumları ve medeniyeti 9. ve 10. ünite sorular

İslam kurumları ve medeniyeti 9. ve 10. ünite sorular

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ 9.ÜNİTE

1.bir kişiyle ilgili haklar kaç çeşittir?
El cevap:Allah hakkı(hukukullah) , insan hakkı(hukukul ibad) ve ortak hak olmak üzere üç çeşittir.

2.bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğunun düzenini kuran ve temsil eden siyasi iktidarın ,kişiliğe ve egemenliğe sahip bir kuruluş biçimindeki görünüşüne ne ad verilir?
El cevap: devlet.

3.islama göre hakkın kaynağı nedir?
El cevap: ilahi iradedir.yüce Allahtır.çünkü başka hakim yoktur.

4.herşeyin ve herkesin hakkını verme , haksızlığa düşmeden düzenli ve dengeli davranma ,orta yolu tutma anlamına gelen sözcük hangisidir?
El cevap:adalet.

5.islamın adalet anlayışı ,hukuk ve yönetim biçimi kimlere açıktır?
El cevap: inanan ve inanmayan her insana.

6. fetva vermekte meşhur olan yedi şahsiyet kimlerdir?
El cevap: ömer b hattab,ali b ebi talib,hz aişe,Abdullah b mesud, zeyd b sabit, Abdullah b ömer,Abdullah b abbas tır.

7.bildiğimiz şekliyle hapishane kimin devrinde ortaya çıkmıştır?
El cevap:hz ömer

8.Hz ebubekirin hilafeti sırasında kadılıkla görevlendirilen hz ömer kendi hilafeti sırasında ise kimi kadılıkla görevlendirmiştir?
El cevap: ebu’d-derda

9.hz Osman dönmeminde kaza işlerine kim bakardı?
El cevap: muğire b nevfel b haris

10.islam ülkelerine kadılar tayin eden ilk şahsiyet kimdir?
El cevap: hz ömer(medineye:ebud derda…küfeye:kadı şüreyh ismiyle bilinen şureyh b haris el kindi…basraya:ebu musa el eş’ari…mısıra:Osman b kays…adlı şahsiyetleri kadılık görevlerine getirmiştir.)

11.hz ömer döneminde kanuni bir sistemin varlığını zorunlu hale getiren etmenler nelerdir?
El cevap:hızla artan nüfusa bağlı olarak arapla arap olmayanlar arasında zuhur eden problemlerin halledilme gerekliliği,arpla arap olmayan milletlerin kaynaşmasından sonra ortaya çıkan yeni medeni durum kanuni bir sistemi zorunlu hale getiriyordu.

12.icma ve kıyas ne anlam gelir?
El cevap: icma:bir asırdaki alimlerin bir konu üzerinde görüş birliğine varmalarıdr. Kıyas:kuran ve sünnette hakkında delil bulunmayan bir konu hakkında alimin hüküm vermesidir.

13’’.islam adliye teşkilatı’’ adlı eser kime aittir?
El cevap: Fahrettin atar.

14.emeviler devrinde muhakeme işleri ile ilgili öne çıkan özellikler?
El cevap: kadıların uymak zorunda oldukları dört mezhep o vakit olmadığı için içtihadının gerektiği doğrultuda kendisi karar verirdi. Ayrıca verdiği kararlar itibariyle bağımsızlardı.

15.abbasiler dönemindeki hukuk kurumları hangileridir?
El cevap: mahkeme,mezalim mahkemeleri ve hisbe ‘ dir.

16.hangi şahsiyetin devrinden itibaren kadıulkudat(başkadılık) kurumu ortaya çıkmış ,ayrıca bu kuruma getirilen ilk şahıs kimdir?
El cevap: Harun reşit devrinden itibaren….ilk kadıulkudat ise imam ebu Yusuf.

17. ırak,Suriye,kuzey Afrika,,mısır daki kadıların bağlı bulundukları mezhepler nelerdir?
El cavap: ırak:Hanefi…Suriye ve Afrika:maliki…mısır:şafii

18.’’bazı dönemlerde halifelerin kadıları kendi istekleri doğrultusunda hüküm vermeye zorlamaları sebebiyle fakihler bu görevi kabul etmemişlerdir.’’şeklindeki cümleyi destekler nitelikte örnek veriniz?
El cavap: ebu Hanife halife olan mansur’un kadılık teklifini redetmiştir.


19.kadının başlıca görevleri nelerdir?
El cevap: davalara bakma,çocuk, yaşlı kişilerin haklarını koruma,vakıflarla ilgilenmek,şer’i kanunlarını ihlal edenleri cezalandırmak.

20.islamın ilk dönemlerinde davalara mescitte bakılırken sonraları bu uygulamayı yasaklayan halife kimdir?
El cevap: halife mu’tazım

21.mezalim mahkemelerinin görevleri nelerdir?
El cevap:mevki ve nüfuz sahibi kişilerin zulüm ve haksızlıklarına mani olmak amacıyla kurulmuştur.

22.mahkemelerdeki duruşmalarda hazır bulunmaları gereken beş görevli kimlerdir?
El cevap: muhafızlar,kadılar,fakihler katipler,şahitlerdir.

23.mahkemelerdeki davalara bakan görevlilere ne ad verilir?
El cevap: sahibul mezalim ya da kadi’l mezalim

24.selçuklular devrinde adli teşkilatın ve de ilmiye sınıfının başında bulunan kadıul kudat kim tarafından seçilirdi?
El cevap: sultan tafından…(kadılkudat büyük Selçuklular devrinde bağdatta Anadolu selçulularında ise konyada otururdu.)

25.selçuklularda ilmiye sınıfının başındaki kişiye ne ad verilir?
El cevap: kadıl kudat.(mülki işlerde ‘’merkezi idarenin temsilcisi’’görevini yapardı.)

26.selçuklularda orduda görev yapan ve askerler arasındaki davalara bakan kimdir?
El cevap: kadıasker veya kadıleşker

27.selçuklularda adalet bakanı veya başsavcı durumundaki görevliye ne ad verilir?
El cevap: emir’i dad

28.osmanlılarda şer’i ve örfü hukukun dayandığı temel ilkeler nelerdir?
El cevap: şer’ihükümler:kuran ,sünnet,icma ,kıyas
Örfü hükümler:hükümdarın çıkardığı fermanlar

29.osmanlı mahkemeleri aldıkları kararlar itibariyle hangi kurum tarafından denetlenir?
El cevap:divanı hümayun

30.hangi devlet döneminde mahkemelerde bir bilirkişilik(avrupadaki jüri) kurumu meydana getirilmiştir?
El cevap: Osmanlı devleti.ayrıca şuhudul hal veya ududul müslimin adlarında şahitler nezaretinde davalar görülürdü.

31.hukuk alanında Abbasi devrinin önceki dönemlerden farklılığının enönemli yanı nedir?
El cevap:her vilayette dört mezhebi temsil eden kadıların bulunması.

32.islam hukukuna göre kadılık görevlisinde bulnması gereken özellikler nelerdir?
El cevap: görme,duyma,konuşma organlarının sağlamlığı,hukuk formasyonu ,Müslüman ,akıl, baliğ,hür ,adalet ve içtihat ve birtakım ahlaki özellikler.

33.hz ömer döneminde küfe kadılığına getirilen ve abdulmelikin iktidara gelişine kadar altmış yıl görevde kalan kimdir?
El cevap: kadı şureyh.

34.kadı kudat lık kurumu Abbasiler devrinde kurulmuştur.acaba kadı kudat kimdir?
El cevap: ebu Yusuf.

35.kitabul haraç adlı yapıt kimin eseridir?
El cevap: ebu Yusuf.

36.’’hukuk sisteminde yaygın olan yaylancı şahitlil meselesini kökünden temizlemiş olan kadı ….. verdiği hükümlerde isabetli olmakla meşhur olmuş hatta halife Mansur ile eşini eşit şartlarda yargılamıştır.’’ Şekildeki boşluğu uygun biçimde doldurunuz?
El cevap: halife gavs.

37.kendi zamanına kadar devam eden ‘’valinin meclisinde hazır bulunma’’adetini terk edip adeta uygulamanın temellerine dinamit koyan ve valiye başkaldırmakla beraber bu uygulamanın son bulmasını sağlayan kimdir?
El cevap: ibn mesrük el-kindi.

38.kadikudat kurumunun Endülüs devrindeki bir diğer ismini yazınız?
El cevap: kadi’l cemaa.

39.selçuklu sınırları içinde Şafiilik mezhebinin de yaşamanı sağlayan etmen neydi?
El cevap: vezir nizamulmülk ün Şafii alimlere hoşgörülü davranması.

40.osmanlı devletinde ilk kadı kimdir ve kim tarafından getirilmiştir?
El cevap: ilk kadı şeyh edebalinin damadı ve talebesi olan dursun fakih tir.göreve getirense Osman gazi dir.

41.naib(kadıların yardımcıları)ler görevleri itbariyle kaça ayrılır?
El cevap:kadı naibleri , mevali naibleri , bab naibleri , arpalık naibleri olmak üzere dörte ayrılır.

42.osmanlı döneminde davacılarla davalıları mahkemeye çağırana ne ad verilir?
El cevap: muhzır.başkanına ise muhzırbaşı adı verilirdi.

43. mahkemelerde olup bitenleri kayda geçirenlere ne ad verilir?
El cevap: katip.

44. 1917 de şer’i makemler adliye nezaretine devredilmiştir.kaç yılında bu mahkemeler asliye mahkemelerine bırakılmış ve dolayısıyla türkiyede kadılık ünvanına son verilmiştir?
El cevap: 8 nisan 1924.

45.kadıaskerlik kurumu hangi devirde kurulmuştur?
El cevap: Abbasiler döneminde kurulmuş.asker kadısı ve ordu kadısı anlamlarına da gelir.

46. Osmanlılarda ilk kadıasker kimdir ve kim tarafından tayin edilmiştir?
El cevap:çandarlı kara Halil dir. I.murat tarafından göreve getirilmiştir.

47.fatih dönemine kadar bir olan kadıasker sayının artırılması fikri kime aittir?
El cevap: karamani Mehmet paşa.

48.kadıasker(kazasker) lik kurumu bugünkü hangi kuruma denk gelmektedir?
El cevap: milli eğitim ve adalet bakanlığı.

49. varlığı hz peygamber dönemiden itibaren bilinen hisbe/ihtisab kurumunun temel dayanağı olan ilkesi neydi?
El cevap: emri bil ma’ruf we nehyi anil munker(iyiliği emretme , kötülüğü yasaklama.)

50.muhtesib olmanın şartlarından biri olan ‘’erkek olmak’’prensibinden söz edilmesine rağmen peygamberimiz döneminde bu göreve kim getirilmiştir?
El cevap: şifa binti Abdullah adında bir kadın.

51.hisbe sistemini ilk defa uygulamaya başlayan kimdir?
El cevap: hz ömer uygulamayı başlatmış. Ancak Abbasi halifesi mehdi zamanında muhtesib ünvanı kullanılmaya başlanmıştır.

52.osmanlılarda muhtesibin tarihçesiyle ilgili bilgi veriniz?
El cevap: ilk defa I.murat devrinde tayin edildiği söylenir.ayrıca evliya çelebinin dökümanlarında ise fatih dönemi işaret edilir.

53. Osmanlılarda köklü değişimler kim zamanında gerçekleşmiştir?
El cevap: II.mahmut.(1826 da yeniçeriliğin kaldırılmasıyla yerine ihtisab nezareti kurulmuşturbaşında bulunana ise ihtisab nazırı denilirdi.)

54.ihtisab teşkilatındaki yardımcılara ne ad verilir?
Arif , emin gulam , avn ,huddamı ihtisab , terazicibaşı , koloğlanları dır.(şehirde görev yapanlara muhtesib veya sahibussuk(çarşı ağası) denilirdi.)

55. islamda enüst yargı makamı hangisidir ve günümüzde hangi kurumlara denk gelmektedir.?
El cevap: mezalim mahkemesidir.günümüzde ise istinaf mahkemesi , temyiz , Danıştay mahkemelerine denk gelir.

56. islamda önceleri davalar haftanın herhangi bir gününde karara bağlanırdı.tam teşkilatlı haline emeviler döneminde bürünen mezalim mahkemelerinde görülen davaların karara bağlamak üzere haftanın belli bir gününü bu işe ayıran emevi halifesi kimdir?
El cevap: abdulmelik bin mervan.

57.abbasiler döneminde halifeye arzedilmek suretiyle merkezi idareye akseden şikayet ve ihtilaflar için oluşturulan divana ne ad verilir?
El cevap: divanul mezalim.

58.mezalim in başlıca görevleri nelerdir?
El cevap: hak ve adaletten sapan idareciler hakkında şikayetleri inceleme,vergi vb lerinde yolsuzluğu önleme,divan katiplerini denetleme, memur maaşlarının gecikmesi veya eksik verilmesiyle ilgili şikayetleri dinleme,yöneticilerin gaspettiği mallarla ilgili şikayetleri dinleme,vakıfları denetleme,kadı mahkemelerinin verdiği kararları uygulama,hutbe hac benzeri ibadetlerin yerine getirilmesini sağlamadır.
59.mezalim mahkemelerinin oturumlarında hazır bulunanlar kimlerdir?
El cevap: hükümdar,vezir,vali,sahibul mezalim(özel mezalim görevlileri),kadı,hukukçu,müftü,şuhud(kararın uygunluğunu sorgulayan),ordu ve maliye teşkilatı ve bazen muhtesib sahibuş şurta(polis).

60.günümüz emniyet teşkilatına benzer bir görev üstlenen ve kaza yetkisiyle de donatılan kurumun ismi nedir?
El cevap: sahibuş şurta.HACIYSK

*Bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur*
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi JAZARİ 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Yaşlı Olmasam Dağa Çıkardım Muhtelif Konular yasarakkas 5 1060 06 Ekim 2015 08:47
74 yaşında bir Terörist(!) Serbest Kürsü ayrıLık_ 2 875 15 Eylül 2015 15:04
2014 ALES Sonbahar dönemi sınav Başvurusu ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1344 21 Eylül 2014 20:01
DHBT Soru-Cevap/Medineweb DHBT-Çıkmış Sorular-Cevaplar Mihrinaz 8 11099 11 Eylül 2014 22:30
2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme... ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1424 11 Eylül 2014 19:12

Alt 11 Mayıs 2012, 07:04   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:39
Mesaj: 665
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İslam kurumları ve medeniyeti 9. ve 10. ünite sorular

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ 10.ÜNİTE

1.Peygamberimiz zamanında bir ordunun kurulmamasının daha doğrusu bir orduya ihtiaç duyulmamasının sebepleri nelerdir?
El cevap:birincisi Müslümanların savunmak zorunda oldukları bağımsız bir toprak parçasının olmaması ikincisi ise henüz o vakit savaş izninin çıkmamış olmasıdır.

2.hicretin 2.yılında peygamberimiz tarafından batnı nahle ye gönderilen komutan kimdir?
El cevap: Abdullah b cahş.(amaç savaşmak değil düşmanın neler yaptığını öğrenmekti.)

3.gazve ve seriyye kavramlarını açıklayınız?
El cevap: gazve:peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlar
Seriyye:peygamberimizin katılmadığı savaşlardır.

4.müslümanlara savaş izni nerede verilmiştir?
El cevap: Medine.

5.silah kullanabilen her yetişkin Müslüman erkeğin askerlik yapmasındaki amaç neydi?
El cevap: yurt savunması ve ila-yı kelimetullah.

6.peygamberimiz zamanında savaşlar bazen savunma amaçlı bazen de Medine dışında gerçekleşirdi.bu iki türlü savaşta katılım itibariyle değişen faktörler nelerdir?
El cevap: savunma amaçlı savaşlara herkes ,Medine dışındaki savaşlara ise sadece peygamberimizin onay verdiği kişiler katılırdı.

7.islam dünyasında askeri alanda ilk kurumsallaşma faaliyetlri hangi halife döneminde görülmüştür?
El cevap: hz ömer

8.özellikle hz ömer döneminde hazine gelirlerinde büyük artışın temel sebepleri nelerdir?
El cevap: Artan fetihlere paralel olarak artış gösteren haraç ve cizye vergilerinin gelirleri..

8.ila-yı kelimetullah için yapılması gereken cihada engel oluşturan ve diğer taraftan düzenli ordunun kurulmasını sağlayan sebepler nelerdir?
El cevap:Müslümanların elde edilen ganimetlerle eskisinden daha iyi bir yaşama kavuşması ve kendilerini mal hırsına kaptırmalarıdır.

9. hz ömerin askeri alandaki icraatları nelerdir?
El cevap: ilk askeri divanı kurdu,askerliği devamlı hale getirdi,asker ve ailelerini maaşa bağladı,askeri garnizonları(ordugah şehirler) kurdu.

10.Emsar kelimesi sizlere neyi çağrıştırıyor?
El cevap: merkeze uzak,sınırlara ve harp sahalarına yakın yerde kurulan askerlerin aileleriyle beraber yerleşmiş olduğu ordugah(askeri garnizonlar) şehirleri.
11.ilkin askeri garnizonlar(ordugah şehirler) şeklinde ortaya çıkıp günümüze ulaşan yerleşim yerleri nerelerdir?
El cevap: mısırda fustat , ırakta ise küfe ve Basra şehirleri bu şekilde oluşmuştur.

12.II.mervana kadar hamis(beş) adı verilen ordunun bölümleri hakkında bilgi veriniz?
El cevap:
1.kalbul ceyş(başkomutanın emrinde olup ortadadır)
2.sağ kanat(meymene)
3.sol kanat(meysere)
4.tali veya mukaddime(süvari olan öncü birlikler)
5.sakatul ceyş(artçı birlikler).

13.II.mervan kadar orduda hamis(beş) sistemi uygulanırken sonraki dönemlerde hangi sistem uygulanmıştır?
El cevap: kurdüs(tabur) sistemi uygulanmıştır.böylece Bizans ordu sistemi taklit edilmiştir.

14.emevilerde ordu yönetimi hangi divan tarafından yürütülürdü.?
El cevap: divanul cünd.

15.emevi ordusunun temelini oluşturan nizami ve daimi statüdeki muvazzaf ücretli askerlerin oluşturduğu bölüme ne ad verilir?
El cevap: mürtezika

16.cihadın faziletinden yararlanmak için kendi arzularıyla cepheye koşan ve kendilerine maaş verilmeyip savaş ganimetlerinden pay verilen gönüllü askerlere ne ad verilir?
El cevap: mütetavvia

17.mevali nedir?
El cevap: arap olmayan Müslümanlara denir.aynı zamanda bunlar emevi ordusunda görev alırlardı.

18.abbasiler devri ordu sistemi hakkında bilgi veriniz?
El cevap: ordu yönetimi divanul ceyş tarafından yürütülür.ordunun temelini mürtezika (muvazzaf ücretli askerler) oluşturu,ikinci muharip gücü ise mütetavvia(gönüllü) oluştururdu.

19.abbasi ordusunu oluşturan beş temel grup hangileridir?
El cevap:
1. haresül halife(halife muhafızları) başşehirde bulunur
2. vezir,vali vb devlet adamlarının emrindeki kuvvetler
3. vilayetlerde bulunan askeri kuvvetler
4. avasım ve suğur adı verilen Tarsus ,adana, Ceyhan,Maraş, Malatya gibisınır garnizonlarında görev yapan kuvvetler
5. yardımcı kuvvetler

20. Abbasiler dönemindeki yardımcı kuvvetleri hangileridir?
El cevap:
Müşat veya reccale:kılıç,kalkan,mızrak vb savaş aletleriyle donatılmış yaya birliklerdir.
Fürsan: miğferli ve zırhlı atlı birlikler(süvari)
Rumat: özel yetiştirilmiş okçu birlikler.
Neffatün:neft(petrol) e bulaştırılmışpaçavraları düşman üzerine atan askeri birlik.
Mühendisler ve istihkam: silah yapımı ve onarımıyla uğraşır.

21. Abbasi döneminde mevcut olan arif ,halife, nakip, kaid, emir , bölük ve tabur(kurdüs) gibi askeri birliklerin oluşturdukları asker sayıları hakkında bilgi veriniz?
El cevap:
arif:10--halife:50--nakib:100--kaid:1.000—emir:10.000 sayılı birliklere denir.ayrıca 100 kişilik nefere:bölük
birden fazla bölük’ün oluşturduğu gruba ise tabur(kurdüs) denir.

22.ilk Müslüman türk devleti hangisidir?
El cevap: karahanlılar.(türk devletlerin genel özelikleri ise askeri karakterli oluşlarıdır.)

23.karahanlı ordusunu oluşturan askeri kuvvetler hangileridir?
El cevap: saray muhafızları , hassa ordusu , melik ve vali gibi şahısların emrindeki askeri birlikler , devlete tabi (Çiğil,Karluk,uğrak) türk boylarına mensup kuvvetler dir.

24.karahanlı ordusunun başındaki komutan verilen isim?
El cevap: subaşı.(onluk sisteminin başındakine subay denir.)

25.türk devletlerinde kullanılan belli başlı silahlar?
El cevap: ok,yay,kılıç,süngü,balta,hançer,topuz,tulga,zırh,k alkandır.

26.ortaçağın en mükemmel ordularına sahip devletler?
El cevap: Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu.

27.selçuklularda orduyu oluşturan kısımlar?
El cevap: 1.gulamanı saray:çeşitli milletlerden çocukların sarayda yetiştirilip memuriyetlere getirilirdi.gulamhane(Osmanlıdaki Enderun mektebi) adlı okullarda eğitilir.
2.hassa ordusu: Selçuklu ordusunun çekirdeği idi.atlı olan bu birliklere sipahi denilir,bunların yetişmelerini sağlayanlara büyük Selçuklularda sipehsalar, Anadolu Selçuklularında ise beylerbeyi(emirul umera) denir.selçuklu ordusu sefere giderken ihtiyaçları emiri arız tedarik ederdi.emiri arızın başında bulunduğu divana ise divanı arzul ceyş denir.

28.gulamhanlerde iyi yetişmiş 200 asker sultanın hizmetine giren bu askerlere ne ad verilir?
El cevap: müfredan.

29.bistağni nedir?
El cevap: ordunun diğer sınıflarından farklı olarak ikta almayan gulamanı saray’ın yılda dört defa hazineden aldığı maaşa denir.

30.askerlerin ellisi bir …a….. oluşturur,bunların başındakine de …b…..denir.?
El cevap: a.müfreze b.ellibaşı.

31.serleşkerlik denilen askeri bölgeler arasında ehliyet ve liyakat sahibi olanlara ne ad verilir?
El cevap: emirul umera veya beylerbeyi.

32.ilk düzenli ordu(yaya ve müsellem) hangi kadının teklifleri doğrultusunda oluşturulmuştur?
El cevap: bursa kadısı çandarlı kara Halil.

33.hristiyanların çocuklarının beşte birinin alınmasına pençık sistemi denilirdi.bu sistem çesitli sebeplerden dolayı hangi sisteme çevrilmiştir.?
El cevap:devşirme.(bu sistemle yetişen askerlere hem yeniçeri hem de kapıkulu askeri denilirdi.)

34. yeniçeri ocağı ne zaman kurulmuştur ayrıca ne zaman son şeklini almıştır?
El cevap: I.murat devrinde kurulmuş fatih döneminde son şeklini almıştır.

35.osmanlı ordusunun bel kemiği durumunda olup ordunun en önemli ve en eski askeri teşkilatı hangisidir?
El cevap: tımarlı sipahiler.(maaş ödenmez dirlik verilir)

36.keşif, yağma veya tahrip maksadıyla düşman topraklarında yapılan askeri faaliyetlere ve bunları yapan askerlere ne ad verilir?
El cevap: faaliyetlere akın , bunu yapanlara ise akıncı denir.

37.yeniçerilerin üç ayda bir aldıkları maaşa ne ad verilir?
El cevap: ulufe.

39. yeniçerilerin beyaz keçeden olup taktıkları başlıklara ne ad verilir?
El cevap: börk.

40.osmanlılarda yardımcı kuvvetleri hangileridir?
El cevap: azaplar,deliler,Yörükler,leventler,sekban ve sarıcalar,gönüllü ve beşliler.

41.yeniçeri ocağı bozulunca yerine kurulan nizamı cedit kimin zamanında kurulmuştur?
El cevap: III. Selim

42. II.mahmut tarafından 1826 yılında yeniçeri ocağının ortadan kaldırılmasından sonra yerine kurulan askeri kuruma ne ad verilir?
El cevap: asakiri mansure i muhammediye

43.osmanlı devletindeki devşirme sisteminin(hristiyan çocukların anne ve babalarından koparılıp sarayda yetiştirilmesi) barbarca olduğu yönündeki kanaatleri çürütme amacını güden batılı düşünür kimdir?
El cevap: paul wittek.

44.hz ömer, islama girişteki önceliği ve dine hizmeti ölçü alarak hangi şehrin halkına ve fetihlere katılan askerlere maaş bağlardı.
El cevap: Medine

45. ilk emevi halifesi kimdir?
El cevap: muaviye.

46.hangi emevi halifesi asker maaşlarında indirime gittiği için kendisine nakıs(eksilten) denilmiştir?
El cevap: III. Yezid.

47.selçuklularda kölelikten gelen hassa askerlerinin üç ayda bir aldıkları maaşlara ne denir?
El cevap: bistgani.(ayrıca sipahilere ise maaş yerine Selçuklularda ikta ,Osmanlılar da ise dirlik verilirdi)

48.osmanlılarda bayraktarlık ve sancaktarlık görevlerine verilen diğer isimler nelerdir?
El cevap: bayraktarlıka liva’ , sancaktarlıka ise raye denir.
İlki abduddaroğlu tarafından ikinci,görev ise ümeyyeoğulları tarafından yürütülürdü.

49.tuğ nedir?
El cevap: at kuyruğu bağlanmış ucuna altın top geçirilmiş mızrak türünden saltanat alametidir.


50.İlk defa barut XIII yy da nerede keşfedilmiştir?
El cevap: ÇİN

51.hendek savaşı sırasında askeri hastane işlevini gören yapıya ne ad verilir?
El cevap : rüfeyda çadırı.(Selçuklularda ise sahra hastaneleri)

52.ilk deniz seferi kim tarafından gerçekleşmiştir?
El cevap: Bahreyn valisi ala bin hadrami

53.akdenizde yapılan hangi savaşta Bizans ve İslam orduları karşı karşıya gelmiştir?
El cevap: zatüs savari (Müslümanlar kazanmıştır)

54. emevi donanmaları hakkında bilgi veriniz?
El cevap: donanma komutanlığı(donanma komutanına emirul bahr) kuruldu , gemi komutanına kaid , kaptanlarına ise reis denir.

55.anadolu da ilk türk donanması kim zamanında ve kim tarafından kurulmuştur?
El cevap: I.kılıçarslan zamanında çaka bey tatafından kurulmuştur.(donanmanın başında reisul bahr adında iki amiral bulunurdu.)

56. türk donanmasında en büyük gelişme kimin döneminde gerçekleşmiştir?
El cevap: kanuni sultan Süleyman.

57. Osmanlı döneminde 1867 yılından sonra kaptanı derya kurumuna ne ad verilmiştir?
El cevap: bahriye nezareti.HACIYSK
*Bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur*
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İslam Kurumları Medeniyeti 1/4 Ünite Özetleri/MEDİNEWEB nurşen35 İslam Kurumları ve Medeniyeti 3 20 Şubat 2019 18:24
İslam Kurumları ve Medeniyeti Tüm Ünite Özetleri nurşen35 İslam Kurumları ve Medeniyeti 9 15 Nisan 2018 15:07
islam kurumları ve medeniyeti 7. ve 8. ünite soruları JAZARİ İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 27 Nisan 2012 15:33
İslam kurumları ve medeniyeti 5.ünite soruları necibe İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 10 Nisan 2012 13:10
İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Dönem 1.sınıf ünite özetleri MERVE DEMİR İslam Kurumları ve Medeniyeti 10 09 Nisan 2012 08:57

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285