Medineweb Forum/Huzur Adresi

Medineweb Forum/Huzur Adresi (http://forum.medineweb.net/)
-   Muhsin Arslan (http://forum.medineweb.net/21-muhsin-arslan)
-   -   Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?/Muhsin Arslan (http://forum.medineweb.net/muhsin-arslan/16389-ashabi-kirama-bakisimiz-nasil-olmalidir-muhsin-arslan.html)

Muhsin Arslan 26 Eylül 2009 14:11

Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?/Muhsin Arslan
 
Müslümanlar Asrı saadet fedakârlarına elbette sevgi ve saygı çerçevesinde bakışını koruyacaklardır.

Ancak bu sevgi ve saygı çerçevesinde islam'la çelişen yada canı malıyla ıslama kurban edenleri karıştırmamak lazım.

Tüm ashabı kiram eşit değildir, tüm ashabı kiram günahsız değildir, tüm ashabı kiram sorunsuz değildir. Veya hiç bir ashabı kiram masum değildir. Hiç bir ashabı kiram peygamber ismetlide değildir.

Bu makalemizde zinnureyn(iki peygamber kızıyla evlilik şerefine ulaşan tek insan) sıfatlı, cömertliğiyle meşhur, aşerei mubeşereden, üçüncü halife Hz osman'ı ele alalım.

Her insan bir iki üç sahada başarılı olabilir. Ama bu tüm sahalarda başarılı olacağı anlamına gelmemelidir.

İnsan vücudunun tüm organları kendi sahasında değerlidir. Ama dil ile gözün yerini görevini değiştiremezsiniz. Beyin ile midenin de yerini değişemezsiniz.

Bir insan güreşte başarılı olup koşuculukta olmayabilir. İlimde başarılı olup mücahitlikte olmayabilir. Yöneticilikte başarılı olup ilimde başarısız olabiliyor. Yani insanın tabiatıyla yapısıyla ilgili bir durum.

Hz osman'ın utangaç, çekingen, muttaki, sevilen ve cömert olması tartışılmazdır.
Ama Onun halife seçilmesi, bu ümmetin temeline saatli bomba yerleştirilmesi başlangıcı kadar talihsiz bir karar olamaz.

"ey Osman eğer halife seçilirsen sakın ola utbe bin ebu muayt(Hz Resulullah'ın can düşmanı ve Hz osman'ın üvey babası) oğullarını emevileri bu ümmetin başına bela etmeyesin"(Hz Ömer)

Hz osmanın ağlatan icraatlarına bakalım;

Hz osmanın kavmine ırkına kabilesine düşkün olduğu, bu düşkünlüğü abarttığı, ırkçılık seviyesine getirdiği, yumuşak yüzlü olduğu tartışılmazdır.

İdarecilik şefkatli bir baba olmaktır ve aynı zamanda gerektiğinde yumruğunu masaya vurmaktır da.
Hz Ebu Bekir ve ömerde bunu görüyoruz. Hz osmanda sertlik ciddiyet görülmemiştir. Ve bu zaafiyeti kendisinin hunharca öldürülmesine mal olmuştur... Hatta Hz Ali'ninde şehadetine.

Başta Mervan ve emevileri devlet yönetiminden uzak tutsaydı, Hz Ömer'i dinleseydi keşke.

Halifeliğe elverişli olmayan bir takım zaafları olan Hz osmanın seçilmesiyle, fitne kapısı açılmış ve Hz alininde öldürülmesine mal olmuş, ucu kerbelaya kadar gitmiştir.

İslam tarihinin o kanlı sayfasını temsil eden kendisinin öldürülmesi kurbanı ekletmeseydi keşke.

Şuna dikkat etmek lazım."...ashabıma dil uzatmayınız." hadisi şerifini ileri sürenlerin yanılgısı şudur. Doğruları söyleyerek eleştirmek ayrıdır hakaret ayrıdır! Biz eleştirimi saygı çerçevesinde yaparız ve kuran çerçevesinden çıkmayız. Ama hakaret gibi edepsizliğe de girmeyiz.

Hz osmanın asabiyetteki dengesizliği, tefrite varan kavmiyetçiliği bu ümmete ve kendisine çok acımasızca geri dönmüş felaketlere mal olmuştur.

Amcası hakem. Bin ebil as Resulullahın can düşmanıdır. Fetihle birlikte Müslüman olduysa da eski küfrünü düşmanlığını sürdürmüştür.
Resulullahın odasına çekilirken eşi ile münasebetlerinde röntgencilik yapan bu pislik, kendisi hakkında sürgün kararı verildi ve uygulandı. Hz osman bu süreçte amcasına şefaat himayede son noktaya kadar direnmiş ve başarılı olamamıştır.

Hz ebu Bekir ve Ömer döneminde de affedilmesi girişiminde bulunmuş red edilmiştir. Ama kendi halife döneminde amcasını affetmiş kendisine üç yüz bin dirhem vererek medineye davet etmiş, amcacığım hoş geldin demiştir. Ve amcasının tüm çocuklarına iş aş maaş bağlamıştır.

Resulullah ve iki halife döneminde keçi çobanı olan emevi mervan, değeri beş para etmez bu şâhısa halifelik mührü yetkisi verilerek muaviye dengi bir eyalet valiliği verilmiştir.

uhud savaşında Müslümanlara karşı savaşan müşrik emevi muaviye bin muğire Hz osmanın evine sığınmış ve saklanmıştır. Resulullah üç gün boyunca onu medinede aratmış ve hz osmanın şefaatini kabul etmeyerek öldürtmüştür.

Hz osmanın sütkardeşi ibn ebi serh. Müslüman olur vahiy kâtipliğine getirilir. Ve mürted olur eski dinine geri döner;"ben vahiy kâtibi iken uydurmaları yazardım." Mekke'nin fethinde idam kararı verilir. Hazin tabloya bakın ki Hz osman gene sahnede ve şefaat himaye çırpınışında. Ve başarılı olur. Yılar sonra Hz Osman'ı şehit edenler arasında bu melun bulunmuştur!

uhud savaşında peygamberi yalnız bırakarak savaştan kaçanların içinde Hz osman da vardı.

Halife olan Hz osman üç kişiyi haksız öldüren Übeydullah bin ömeri affederek talihsiz bir ayrımcılığa adaletsizliğe imza atmıştır.

Hutbe kürsüsünde Hz ebu Bekir resulullahın basamağında durmamış alt basamakta hutbesini okumuştur. Hz ömerde Hz ebu Bekir basamağının bir altında devam etmiştir saygı gereği. Hz osman ise iki halifeyıde atlayarak Resulullahın basamağına çıkmış devam etmiştir.

Hz ömer muaviye ye Ürdün valiliğini vermiştir. Hz osman ona orta doğunun hemen hemen hepsini vermiştir. muaviye yi halifeden güçlü bir pozisyona getirmiştir.

muaviyenin babası ebu süfyan Hz osman huzurunda;"ey osman dikkat et bu saltanat(!) artık emevilerindir. Sağlam tut" tavsiyesine adeta sıkı sıkı uymuştur :(

velhasılı kelam doğruları alır yalnışları iade ederiz..ne ashabı göklere çıkarır nede yerin dibine..

saygılar..
Muhsin Arslan
[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]

AŞK'ÜL İSLAM 26 Eylül 2009 14:23

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
Hz.Ömer(r.a) ölüm döşeğinde iken kendsinden sonra Rasulullah ın yasakladığı asabiyet duygusunun hortlamasından korkarak Hz.Osman,Hz.Ali,Hz.Sa'd b Ebi Vakkas ı çağırarak herbirine şöyle diyordu:
Allah aşkına ey Ali, eğer insanların yönetimini üstlenirsen Beni Haşimi(kendi soyunu) insanların başına getirmekten sakın"
"Allah aşkına ey Osman eğer yönetimi üstlenirsen Ebu Muayt oğullarını insanların başına getirmekten sakın."
"Allah aşkına ey Sa'd, yönetimi üstlenirsen akrabalarını insanların başına getirmekten sakın."
"Haydi kalkın ve istişare edin.Sonrada işinizi yerine getirin.İnsanlara namazı Suheyb kıldırsın."
Bu sözleri söyleyen Hz.Ömer(r.a) bir başka konuşmasında şöyle diyordu:
"Eğer benden sonra herhangi biriniz yerime geçerseniz.Aman dikkat ediniz.
Beni Muayt(ümeyyeoğulları) ve efradını halkın ensesine musallat etmeyiniz.
Bu zümre bir kere halka musallat oldumu Allah a karşı itaatsizlik yoluna gidebilirler.Yemin ederim ki ben bunu söylemesem Osman böyle yapar.Osman böyle yapınca da bu zümre ister istemez masiyet yolunu tutar.Halk da ayaklanır ve Osman ın ölümüne sebep olur."
Rasulullah ın "o söyletilenlerdendir" buyurduğu Hz.Ömer(r.a) in basiretinin keskinliğine şaşmamak elde değil.

Kaynak : İmamlar ve Sultanlar / Mustafa İSLAMOĞLU...

Emekdar Üye 26 Eylül 2009 14:32

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
Muhsin hocam öncelikle şunu belirteyim Aşerei Mübeşşere Rivayeti Bu rivayet ile alakalı delileri sunacam çünkü uydurmadır.

Emekdar Üye 26 Eylül 2009 15:32

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
Tarih boyunca Hangi millet bölünmüş ise yok olmaya mahkum olmuştur.Tarihe baktığımızda bölünmüşlüğün sonuçları daima büyük kargaşalara sebep olmuştur

Ashab ilk yanlışını İMAM ALİY'İ safdışı etmek ile yapmıştır 25 yıl boyunca siyasetten uzak tutmakla.

Osman'ı öldürmek üzere birleşenler Osman için .Kabilecilik yaptığı, akrabalarının yaptıkları zulümlere ve baskılara göz yumduğu ve halka bu zalimleri musallat ettiği gerekçesiyle ayaklandıkları,İMAM. ALİ buna müsade etmemiştir.Onları bu isteklerinden vazgeçirmek için kendisi Osmana kefil olmuştur, Hz Aişenin kardeşi Muhammed bin Ebubekir'i vali olarak atayan Osman'ın daha sonradan yakalanan bir kölenin elinde, diğer valiye yazılmış bir emirnamede Muhammed'in öldürülme emri ortaya çıkınca, bu defa halk kesin bir kararla Osman'ı öldürmek üzere evine doğru yürümeye başladı.İMAM ALİ bu defa da müsade etmeyerek, Osman'a söz hakkı vermek gerektiğini belirtti ve kendisi Osman'ın yanına giderek, durumu açıklığa kavuşturdu. Muhammed'i atayan Osman'dı, ancak katlini emreden kişi Mervan ZALİMİ idi İMAM ALİ Osman'dan Mervan'ı sahabeye bırakmasını ve yargılanmasını istedi, Osman bunu kabul etmedi. İMAM ALİ ısrarla Mervan'ı vermesini, aksi halde kan döküleceğini ve bu kanın kıyamete kadar müslümanların yüzünü güldürmeyeceğini söylediyse de, Osman kabul etmedi.İMAM ALİ halkın kararlılığını görünce, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i Osman'ın evinin kapısına ve bacasına yerleştirerek, bu katle engel olunması kararlılığını gösterdi. Osman'ın evinin yanındaki bir ecden, duvarı yıkarak Osman'ın evine girdiler ve onu katlettiler.Tarih kaynaklarında sabit olan bir konudur bunu kimse reddedemez.

Daha sonrasında İMAM ALİ'ye ilk biat edenler, O'nunla ilk savaşanlar oldu. Osman'ı katledenler, O'nun kanını İMAM ALİ'den istediler.
Hakkın hangi tarafta olduğunu düşünmeyenler İMAM ALİ'NİN karşısında haksızca bir savaşa tutuştular.Bunların içinde Zübeyir bin avvam gibi Bir kolu Cihadda kesilen Peygamber efendimizin halasının oğlu ,Hz Aişe annemiz savaş esnasında şu sözü ile Cemeli sonlandırmıştır ."Önce hakkı tanıyın, hakkı bilirseniz, ehlini de bilirsiniz." Hz Aişenin bu sözünü dinlemeyen kesimler daha sonrasında SIFFİN ile İMAM ALİ'NİN karşısına FİTNECİLER sayesinde dikildiler FİTNECİLERİN ele başı MUAVİYE idi SIFFİN'DE ŞEYTANİ AKLİ ile İMAM ALİ'NİN komutanlarını gece yarısı çağırtıp,Para Makam ,Cariye vs teklifler ile satın almaya çalışmıştır ,Ve bu durum karşısında O şahıslar bir defada Muaviyenin safalarına geçelim diyememişlerdir.Başka bir yöntem ile İMAM ALİ'NİN Ben CANLI KURAN'IM vurun geçin söylemine rağmen HAKEM olayını kabul etmesi için İMAM ALİ'YE tehditler savurarak sen kabul etmez isen seni kılıçlarımız ile MUAVİYE'YE teslim ederiz tehditleri ile Hakem olayını kabul ettirmişlerdir.Lakin daha sonrasında İMAM ALİ'Yİ hakem'liği kabul ettiği için (HAŞA)KAFİR ilan edenler onlar oldu.Bu azgın grup Kabede biatleşerek İMAM ALİ'Yİ Muaviyeyi Özellikle Amr Bin as Münafığını öldürmek için anlaşmışlardır Ama İMAM ALİ'Yİ Daha sonrasında İBN MÜLCEM MÜNAFIĞI şehid etmiştir.Ama keşke Biatleştiklerinde MUAVİYE VE AMR BİN AS mikrobunu öldürebilseidiler Muaviye KRALLIĞI ele geçiremezdi Ve LANETLİK YEZ İT Müslümanların başına bela olmazdı.

Osman ilk 5 yılında güzel bir yönetim sergilemiştir yalnız daha sonraki dönemlerinde Özellikle Mervan gibi Peygamber efendimiz tarafından Medineden kovulan ve İlk 2 Halife döneminde de kabul edilmeyen Bir Münafığı Müslümanların başına bela etmesi ve Aynı kurnazlıkta olan Muaviye ile birleşmesi sonucu Bilinen kötü icraatlar ortaya çıkmıştır.Benim nezdimde Osman züht ve Takva ehli bir insan dır lakin Siyaset adamı değildir Siyasate getirilmesi Osman için en büyük kayıp olmuştur.Kişilerin tabiatına göre iş verilmesi gereklidir.Bu hareket Osman'ın İyi niyetinden faydalanan kesimlerin işine gelmiştir.Müslümanlar arasına istedikleri gibi Tefrikayı sokmuşlardır.Osman'ın KATİLLERİ olanlar Krallıklarını kurma adına Binlerce oyun,hile ve düzenbazlık ile Müslümanların kanlarını dökmüşlerdir.Sahabeye saygım vardır yalnız eleştirilemez değillerdir.Helede benim gözümde Mervan Muaviye Amr Bin As gibiler yerden yere vurulması gerekli şahıslardırlar.

Abdulmelik 26 Eylül 2009 17:06

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
ashabı kiram ne puttur nede merduttur..
ne dokunulmazdır nede herkesin hedef tahtasıdır..
ne tamamen masumdur,melektir nede günahın merkezidir..
ashabı kiram insandır insan..
gerektiğinde aişeye iftira edendir..
gerektiğinde uhuddan resulullahı bırakıp kaçandır..
gerektiğinde resululahın hayır dediğine evet diyendir..
gerektiğinde üç kuruşluk madiyet için resulullaha saldırandır..
gerektiğinde resulullahın düşmanını himaye edendir..
gerektiğinde zekatını vermeyenle savaşırım diyendir..
gerektiğinde osmanın şehadetinde bulunandır yardım edendir ..
gerektiğinde muaviyeleşendir,mervanleşendir...
gerektiğinde ömerleşen kafasını koparandır..
gerektiğinde ......
ashabı kiram insandır insannnn...
senin benim gibi..
kuranla uyuşuksa başımızın tacı ,değilse merduttur..

Abdulmelik 26 Eylül 2009 17:30

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
kıyam eri,
sanırım derdimi anlatamadım..
oradaki "gerektiğinde " sözcüğünü vahiyle korunmamış bir insandır demek istedim.yani kafasına nasıl eserse onu yapar.bunun ölçüsü kurandır..kuranla uyumlu ise makbul değilse merduttur..
uhudda resulullaha kalkan olup delik deşik olan da,resululahı bırakıp kaçanda sahabedir dikkat et..
bu gerektiğinde sözcüğünde heva+heves+kapris+asabiyet+sinirlilik+öfke veya vahiy ile mümkündür..
ordaki insanın profilini inceleyıp kuranla uyumlu olup olmadığına bakılması lazım..
her gerektiğindeyı kuran sanmamak lazım.
anlaştık mı sfhfgshsfhsgh

Abdulmelik 26 Eylül 2009 17:38

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
hımm..
izah etmeye gerek duyuldu devam edeyım..
ashabı kiram melek değildir.vahiyle korunmuş değildir.o ashabın imanına basiretine bağlı olarak o an yaptığı kendisini bağlar..
o gerektiğinde sözcüğü kendi kafasına yapısına imanına basiretine bağlı bir şey..doğru veya yalnış kuran ölçer..ama kendisine göre gerektiğinde doğru yada yalnış uygulamıştır.
mesela ifk iftirasında emeği olanlardan biri hasan bin sabittir..resulullahın şairidir..gerektiğinde iftirasını yapmıştır ama 80 sopasınıda yemiştir :)
yani her gerektiğindeyı hak veriyorum kabul ediyorum doğaldır demedim.
hz ömerin veya ebubekirin veya alinin gerektiğindeleri genelde kuranla uyumludur..
yukarıdaki makalede hz osmanın bazı gerektiğindelerin kuranla uyumsuz olduğunu izah etmeye çalıştım.
gene anlamadıysan namazdan sonra sana anlatmaya gelirim Ağzı-Açık000

Emekdar Üye 26 Eylül 2009 20:19

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
Muhsin hocam; öncelikle seçtiğiniz konu için teşekkür edeyim, çünkü bu konunun algılanma yanlışlığı yüzünden "İslam ümmeti" içinde nifak önü alınmaz bir hale doğru yol aldı...

Konuya ilişkin sözüm ona görüş(!) beyan edenlerin tam bir kafa karışıklığına maruz kaldığı, buna ek olarakta efendimizin İslam'ı getirdikten sonra mekke müşriklerinin verdiği tepkilerin aynısını verdikleri (ATALAR DİNİ) açıkça görebiliriz...

Bide bunun yanı sıra, bu zevatların "mezheplerin çıkış sebebi, fırkalar/mezhepler tarihi" dolayımındada asgari düzeyde dahi, malumatlarının olmadığı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor..

Hz.Osmanın zahidliğinden, efendiliğinden, utangaçlığından dem vurulabilir ama adaletinden asla..!
burada onu eleştirmenin bize bir faydası olmaz ama onun kapatamadığı bir kapı islama zulümü sokmuştur ve buda bir gerçektir..! bunu ifade ederkende karşı tarafın eleştirilemez mantığı çok saçma ve malayani bir mantıktır..

tarih okuyan herkes yaşanan olayların sebebinin altında hz.osmanın yönetiminin olduğunu bilir..
Yönetime atanan insanların kim olduğu -ki diğer sahabeler tarafından engellenmelerine rağmen- buralarda tek tek dillendirmeye hacet yok..

O zamanlar fitneyi engelleyebilecek konumda olan hz.osman (çünkü kendisi emirdi) ne yazık ki bu fitneyi engelleyememiştir.Çünkü yönetimde emevi zihniyeti sebebi ile yetersizdi..ve buda kendisinin acı bir şekilde katlinede sebeb olmuştur...

Son olarak;
Hz.Osman Muaviye saltanatının temellerini atmıştır ve buda bir gerçektir..

Velhasıl tedavülde dolaşan din tasavvurlarının kısm-ı azamının yaptığı kafayı yeryüzündeki en güçlü uyuşturucu dahi yapamaz..
İhsan eliaçığın dediği gibi "dininizi afyonlaştırmayınız":)
çünkü dinini afyonlaştıranın kendisi sarhoş olur...

Muhsin hocam Allah takvanızı, ilminizi, artırsın.
Mefluç zihinlere okkalı bir makale olmuş:)

AŞK'ÜL İSLAM 26 Eylül 2009 20:39

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
Arkadaşlar ; Kuran gerek sahabiler olsun, gerekse diğer ümmetler olsun, her yaradılmışa bir YOL HARİTASI çizmiştir. Haritanın maddeleri bellidir. Bu haritaya uygun davranışlar, hareketler ve söylem/eylem birlikteliği aranır. Lakin onların sahabe olması, insan oldukları gerçeini değiştirmez.

İslam tarihine bakarken, her birinin BEŞER olduğunun , hiç birisinin sütten çıkmış ak kaşık olmadığının altını çizen bir bakış açısı ile bakmamız gerekir...Bırakın islam tarihini, MÜKEMMEL MÜSLÜMAN örneğini, hangimiz meşru zeminde müspet bir geleceği hedeflerken, hata üstüne hata yapmadık ? Hangimiz yeri geldi, akidemize, temellerimize ters işlerde bulunmadık ? Bizlerin nefsani çıkmazları olduğu gibi, nefsani hataları olduğu gibi, onların da vardı...

Kimisi izzetle gitti, kimisi zilletle.....izzetlerini zedeleyen korkuları, tutkuları,tutarsızlıkları...

Belki muaviye zalimdi, belki Osman binbir hatanın merkezinde idi lakin; KURAN DER Kİ :

Onlar bir ümmetti geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız vardır. Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.”(Bakara/134)

Zirâ Kur’an ve hadisler bakarak GEREK SAHABELERİN GEREKSEGEÇMİŞ ÜMMETLERİN “kendi dalâletleri”nden ziyade, “dalâlete düşürmelerinden ders almamız gerektiğine özellikle dikkat çekilir; müslümanlar, bunlara uymamak konusunda ikaz edilir...

Eeee..Şimdi ben soruyorum size:

Osman, Muaviye,Hz.Ali.. Onlar sahabilerdendi...Bir Ümmetti...Geldi Geçtil...Şimdi neyini tartışıyorsunuz ?...Bunlar üzerinde tartışarak zaman kaybedeceğinize gidin üç beş rekat namaz kılın daha çok işinize yarar benden söylemesi !...

Emekdar Üye 26 Eylül 2009 20:46

RE: Ashabı Kirama Bakışımız Nasıl olmalıdır ?
 
Yağmur kardeşim İmam Ali Ve Osmanı ayrı tutuyorum.Lakin Muaviye Çıbanbaşı olduğu için Hakikatleri dillendirmek zorundayız Çünkü halen geleneksel bir yaklaşım sergiliyenler Hz sıfatı ile anmaktalar Değerli olmayan birine değer vermek Değeri anlamamışlığın belirtisidir.Müslüman'lar çıban başı olan kişilikleri tanımak zorundadır çünkü Tarihi bilmeden yol alınamaz..Namaz kılmak Şuursuzca kılınan bir namaz'dan ne kadar istifade edilebilir?


SAAT: 17:17

vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284