Medineweb Forum/Huzur Adresi

Medineweb Forum/Huzur Adresi (http://forum.medineweb.net/)
-   Osmanlı Türkçesi (http://forum.medineweb.net/581-osmanli-turkcesi)
-   -   Osmanlı türkçesi 2. ünite özet ve sorular (http://forum.medineweb.net/osmanli-turkcesi/27586-osmanli-turkcesi-2-unite-ozet-ve-sorular.html)

Abdulmelik 14 Aralık 2013 15:14

Osmanlı türkçesi 2. ünite özet ve sorular
 
MUHTASARAN;
Arap harfleriyle yazılmış bir metni Latin harflerine aktarırken bir takım aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için çeviri yazı da denilen transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. Mesela; Arap alfabesinde üç tane “s” harfi olduğu halde bizim alfabemizde bir tane “s” harfi vardır. İşte bu “s” harfinin س mi, ص mı, ث
mi olduğunu belirtmek için “s” harfinin altına bazı işaretler konulmuştur.
Eski yazıda ayrı olarak sesli harfler yoktur. Eski yazıda sesli harfler için kullanılan harfler ہ و ى ا ’dir.(elif)>I (a, e)/ (vav)>و (o, ö, u, ü)/ (ye)>ى( ı, i)/ (he)>ہ( a, e) seslerini karşılar. Türkçe’deki sekiz sesliyi ہ و ى ا harfleri karşılar. Yardımcı harf olarak elif (ا): a; vav (و): u, ü, o, ö; ye (ى): ı, i sesi verir. Türkçe kelimelerde uzun hece olmadığından bu sesli harfler kısa, Arapça ve Farsça kelimelerde ise uzun â, uzun î, uzun û şeklinde okunur.
Türkçe’de sessizlerin ince ve kalın şekilleri yoktur, bu harfler seslilere uyarlar. Arap harflerinde ise sessizlerin ince ve kalın şekilleri vardır. İnce telâffuz olan sessizlere hurûf-ı halîfe adı verilir. Bu harfler: ت ث ج د ژ ز س ش ك ’dir.
Kalın söylenen sessiz harflere hurûf-ı sakîle denir. Bu harfler şunlardır: ق ع غ
ط ظ ص ض ح خ
Eski yazıda şedde, tenvin, sükûn, vasıl işaretleriyle, üstün, ötre, esre ve cezim harekeleri vardır.

DEĞERLENDIRME SORULARI
1- Aşağıdaki Arap harflerinden hangisi Türkçe’deki sesli harfleri karşılayan harflerden birisi değildir?
a) ہ b) و c) ا d) ح e) ى
2- Aşağıdaki Arap harflerinden hangisi ince telâffuz olan harflerden birisi değildir?
a) ز b) ك c) س d) ش e) و
3- Aşağıdaki Arap harflerinden hangisi ince telâffuz olan harflerden birisidir?
a) ث b) ط c) غ d) ع e) ق
4- Aşağıdaki harflerden hangisi hurûf-ı sakîle harflerinden birisi değildir?
a) غ b) ظ c) ك d) خ e) ض
5- Aşağıdaki harflerden hangisi hurûf-ı sakîle harflerinden birisidir?
a) ث b) ج c) ش d) ق e) ز
6-Aşağıdaki harflerin okunuşunu yazınız?
a) اوتوز
b) صكره
c) طوق
d) قوطو
e) صيوا
f) صاقلانمق
g) طوكمق
h) فضا
i) فضله
j) كطكين
k) كسكين
l) كچيد
m) ايكرنچ
n) مؤضص
o) مؤلف
p) رأش
7) Arap harfleriyle yazılmış bir metni Latin harflerine aktarırken kullanılan alfabeye …………………. denir.
8) Arapça’da ince telâffuz olan sessizlere …………………. denir.
9) Arapça’da kalın söylenen sessiz harflere …………………. denir.
CEVAP ANAHTARI
1-D
2-E
3-A
4-C
5-D
6-
a) اوتوز (Cevap: otuz)
b) صكره (Cevap: sonra)
c) طوق (Cevap: tok)
d) قوطو (Cevap: kutu)
e) صيوا (Cevap: sıva)
f) صاقلانمق (Cevap: saklanmak)
g) طوكمق (Cevap: donmak)
h) فضا (Cevap: feza)
i) فضله (Cevap: fazla)
j) كطكين (Cevap: keskin)
k) كسكين (Cevap: gezgin)
l) كچيد (Cevap: geçit)
m) ايكرنچ (Cevap: iğrenç)
n) مؤضص (Cevap: müessis)
o) مؤلف (Cevap: müellif)
p) رأش (Cevap: re’s)
7-( Transkripsiyon alfabesi)
8-( Hurûf-ı hafîfe)
9-( Hurûf-ı sakîle)


SAAT: 06:28

vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286