Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Siyer

Konu Kimliği: Konu Sahibi unsal2011,Açılış Tarihi:  23 Eylül 2012 (22:09), Konuya Son Cevap : 24 Eylül 2012 (09:17). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 23 Eylül 2012, 22:09   Mesaj No:1
Avatar Otomotik
Durumu:unsal2011 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 20386
Üyelik T.: 23 Eylül 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 3
Konular: 2
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Siyer yarışması

Siyer yarışması

HASANŞEYH İLKÖĞRETM OKULU 2012 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI YARIŞMACILARI SEÇME SINAVI

1-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
A)Kabede B)Ranuna vadisinde C)Mescid-i Nebevî’de D)Mescid-i Kuba’da

2-İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mescid-i Nebevî B)Mescid-i Haram C)Mescid-i Kuba D)Mescid-i Kıbleteyn

3-Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
A)Üç yıl B)Bir yıl C)İki yol D)Dört yıl

4-Taif dönüşünde Zeyd, üzüm bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Abbas B)Attas C) Addas D)Vakkas

5-Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
A)Hicrî 3/ miladî 625 B) Hicrî 4 / miladî 627 C) Hicrî 3/ miladî 626 D) Hicrî 3/miladî 624

6-Aşağıdakilerden hangis Hz Peygamber'e süt emzirmemiştir?
A)Amine B)Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
C)Halime D)Ebu Talib’in eşi Fatıma binti Esed

7- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi.
B)Hz. Peygamber'e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi
C)İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
D)Hz. Peygamber Kâbe Hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.

8-Aşağıdakilerden hangisi Ravza-i Mutahhara’yı tanımlamaktadır?
A)Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır.
B)Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır.
C)Babüsselam ile Minber arasındakikısımdır.
D)Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır.

9-Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
A)Cihad B)Seriye C)Gazve D)Kıta

10- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine'den H. 4, M.625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir?
A)Nadîr oğulları B)Kaynuka oğulları C)Kureyza oğulları D)Evs Kabilesi

11-H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
A)İranlılara karşı B)Yahudilere karşı C)Bizanslılara karşı D)Müşriklere karşı

12-Hz peygamberin kızlarının en büyüğü hangisidir?
A)Fatıma B)Ümmü gülsüm C)Rukiye D)Zeynep

13- Hicret esnasında Hz peygambere Mekkeden ayrılırken kılavuzluk eden şahıs kimdir?
A)Amir b. Füheyra B)Hz Ali
C)Abdullah b. Ureykit D)Hz Ebu Bekir’in kızı Esma

14- Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e kadar gitmesine ne ad verilir?
A)Hac B)Gezi C)Vahiy D)İsra ve Miraç

15-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir?
A)Hz. Ebu Bekir B)Hz. Osman C)Hz. Ali D)Hz. Hamza

16- Hz. Muhammed (s.a.v)’e gelen ilk vahiy aşağı¬dakilerden hangisidir?
A) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
B) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
C) “Ey Muhammed Deki o Allah birdir”
D) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta oldukla¬rınıza tapmam…”

17- Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
A)Ammar b. Yasir B)Abdurrahman b. Avf C)Necaşi D)Ebu Ubeyde b. Cerrah

18- Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu hâlde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetle¬nen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb C) Abbas D) Hamza

19-Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünya¬ya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim

20-Hz Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?
A)Bedir B)Uhut C)Hendek D)Mekkenin Fethi

21-“Siyer-i Nebi” ya da “Siret-i Nebi” ne demektir?
A) Tarih alanındaki eserlerdir.
B) Hz. Peygamberin emirlerinin yazıldığı kitaplar¬dır.
C) Hz. Peygamberin sözlerinin yazıldığı kitaplardır.
D) Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını anlatan kitaplardır.

22-Ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ilk sahabi kimdir?
A)Bilal-i Habeşî B)Hz. Ömer C)Hz. Peygamber D)Abdullah b. Zeyd

23- Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi dönemde hacılara verilen hizmetlerden biri değildir?
A)Sikâye B)Îlâf C)Rifâde D)Hicabe

24-İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Aişe’ye iftirada bulunulmasıdır.
B) Yahudilerin Hz. Peygamber’e suikast teşebbüsüdür.
C) Medine yahudilerinin Kureyş müşrikleriyle işbirliği yapmalarıdır.
D) Uhud savaşına giderken münafıkların müslümanları terk edip geri dönmeleridir

25-Uhud Savaşı’nda müslümanları arkadan kuşatan süvari birliğinin komutanı kim idi?
A) Hanzele b. Rebi B) Süraka b. Malik C) Halid b. Velid D) İkrime b. Ebi Cehil

26- Tarihte Kâbe’deki vazifelerden sikayenin anlamı nedir?
A) Kâbe’de yapılan toplantılara başkanlık etmektir.
B) Kâbe’yi ziyarete gelen hacılar ağırlamak ve barındırmaktır.
C) Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
D) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir

27-Diğer adı “Ahzab savaşı” olan savaş hangisidir?
A) Uhud B) Bedir C) Huneyn D) Hendek

28- Hicret esnasında Hz. Peygamber’i yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahşi B) Ebu Cehil C) Süraka D) İkrime

29- Mekke’de müslümanların toplanıp ilim öğrendikleri yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daru’n-Nedve B) Daru’l-Erkam C) Daru’s-Seade D) Harem-i Şerif

30- Mûte Savaşı’nda Peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanların şehit düşmesinden sonra ordunun seçtiği komutan kimdir?
A) Abdullah b. Revaha B) Halid b. Velid C) Zeyd b. Harise D) Cafer b. Ebitalip

31- I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I, II, III, IV B) III, II, I, IV C) I, III, IV, II D) II, III, IV, I

32- Nübüvvetin on ikinci yılında (621) gerçekleştirilen birinci Akabe biatında hazır bulunan Medinelilerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)12 B) 6 C)75 D)13

33- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce meydana gelen olaylardan değildir?
A) Ebû Talib’in ölümü B) Fil Olayı
C) Ficar Savaşları D) Kabe hakemliği

34- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin halası değildir?
A)Ümeyme B)Fatıma C)Beyza D)Erva

35- Hz Ömer inPeygamber efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A)Utbe B)Nuaym C)Es’ad D)Zeyd

36- Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin 10.yılında,Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında……vardi. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı. Yukaridaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Hazrec – Hz.Ali – Mut’im bin Adiy B) Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
C) Evs - Hz.Ali – Süheyl bin Amr D) Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr

37-“Fatıma binti Esed” Peygamberimizin neyi olur?
A)Baba annesi B)Dadısı C)Ebu Talibin hanımı D)Halası

38-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin,Müslümanların varlığını kabul ettiklerini gösteren bir olaydır?
A)Davet mektupları B)Akabe antlaşmaları C)Hudeybiye antlaşması D)Hicret

39- Müşriklerin Müslümanlara aldıkları boykot kararını kim yazmıştır?
A)Mansur b.İkrime B)İkrime b.Ebu Cehil C)Umeyye b.Halef D)Halid b.Velid

40-İslama davet mektupları hangi ülkeye gönderilmemiştir?
A)Habeşistan B)Bahreyn C)Hindistan D)Mısır

41- İkinci Akabe biatına Hz Peygamber hangi yakını ile gitmiştir?
A)Amcası Abbas B)Amcası Hamza C)Zübeyr b.Avvam D)Zeyd b.Harise

42- Hudeybiye anlaşmasında müşrikleri temsilen anlaşmayı imzalayan kimdir?
A)Halid b.Velid B)Ebu Süfyan C)Naciye b. Umeyr D)Süheyl b.Amr

43- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
A)Mute B)Huneyn C)Tebük D)Mekke fethi

44- Uhud savaşında Müslümanların sayısı,müşriklerin sayısı,şehit sayısı sırası ile nasıldır?
A)1000/3000/70 B)700/1000/14 C)1000/3000/70 D)700/3000/70

45- Peygamberimizin doğduğu evin adı nedir?
A)Dar’ul Abdullah B)Dar’ul Abdulmuttalip C)Darut Tababia D)Dar’ul sulh

46- Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. Yılında olan olaylardan değildir?
A)Namaza çağrı için ezanın okunması B)Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi
C) Hz Fatıma ile Hz Ali evlendi D)Mescid-i Nebevî’nin yapılması

47-Kabe hakemliği peygamberimizin hangi olayı ile ilgilidir?
A)Ebrehenin Kabeyi yıkması ile alakalı B)Kabede ilk namaz kılınması ile alakalı
C)Hacerül esved taşının yerine konması ile alakalı D)Kabeye gelenlere su dağıtma ile alakalı

48- Hz Muhammed bizim için ne anlam ifade eder?
A)Tarihi bir kişiliktir B)En büyük örnektir
C)Çileli bir hayat yaşamıştır D)Düşmanları ile büyük mücadele vermiştir

49-Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in özelliği değildir?
A)Kendini düşünmesi B)Affedici olması
C)Merhametli olması D)Sabırlı olması

50- Peygamberimiz zamanında ortaya çıkan yalancı peygamberi kim öldürmüştür?
A)Vahşi B)Hali b. Velid C)Abdullah b. Mesud D)Hz Ali


1-B 6-D 11-C 16-A 21-D 26-D 31-B 36-B 41-A 46-C
2-C 7-B 12-D 17-C 22-D 27-D 32-A 37-C 42-D 47-C
3-A 8-A 13-C 18-B 23-B 28-C 33-A 38-C 43-C 48-B
4-C 9-C 14-D 19-D 24-A 29-B 34-B 39-A 44-D 49-A
5-A 10-B 15-B 20-B 25-C 30-B 35-B 40-C 45-C 50-B

FİNAL SORULARI VE ÖDÜLLERİ

1.300 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
2.200 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
3.100 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
4.50 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
5.50 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM

1-Hz Peygamberin geçlik yıllarında zayıf, güçsüz ve kimsesizlerin haklarını korumak ve onlara yardım etmek için yapılan, bizlere de örnek olan anlaşmanın adı nedir?

Hılfü’l – Fudul

2-İslam’ın yedinci yılında Müslümanları inançlarından dolayı cezalandırmak için yapılan boykot kararını yazan yazdığı içinde eli çolak olan kişinin adı nedir?

Mansur b. İkrime

3-Hz Peygamber İslamı tebliğ için Taiften dönerken Mekkeliler onu şehre koymadılar.O dönemde ancak birisinin himayesinde girilebiliyordu.Hz Peygamberi himayesine alarak Mekkeye girdiren kişi kimdir?
Mut’im b.Adiyy

4-1.Akabe biatında Medineli Müslümanların başkanı ve Medine de İslam’ın yayılmasında büyük emeği olan bu büyük sahabe kimdir?

Esad b.Zürare

5-Hicret İslam tarihinde Müslümanların devlete yürüdüğü önemli bir olaydır.Müslümanlar inançlarından dolayı vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır.Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?

Ebu Seleme

6-Hz Peygamberin nesli kızı Fatımadan devam etmiştir.Ev halkı anlamında olan peygamberimizin soyuna ne ad verilir?

Ehl-i Beyt

7-Şehidlerin efendisi de denilen Uhud savaşında şehid olan peygamberimizin amcasına ne ad verilir?

Hz Hamza

8-Mustalik gazvesinden dönerken Hz Aişe’ye münafıkların başkanı tarafından zina iftirası atılan olaya ne ad verilir?

İfk Hadisesi

9-Müslümanlar umre yapmak üzere Mekke’ye gitmeden Hz Osman’ı elçi olarak gönderdiler.Hz Osmanın şehid olduğu haberleri yayıldı.Müslümanlarda eğer Hz Osman şehid edildiyse ölünceye kadar müşriklerle şavaşacaklarına dair söz vermelerine ne ad verilir?

Rıdvan Biatı

10-Hz Ali nin de büyük kahramanlık gösterdiği Hayber savaşını Müslümanlar kimlerle yapmıştır?

Yahudilerle

11-Emaneti ehline vermek İslam da çok önemlidir. Müslümanlar Mekke’yi fethettiklerinde Hz Peygamber Kabe’nin anahtarını kime teslim etmiştir?

Osman b.Talha

12-Hz Peygamberin okulu da denen, mescidinin kenarında bulunan muhacir ve kimsesizlerin kaldığı ve onlara ilim öğretilen, İslam tarihinde çok önemli yeri olan Medine de ki bu mekana ne ad verilir?

Suffa

13-Hz Peygamber 63 yıllık ömrüne bir çok olay sığdırmıştır.Bunlardan biride savaşlardır.O asla saldırgan değil saldırılara karşı Müslümanlığı korumuştur.Hz Peygamberin katıldığı son savaş hangisidir?

Tebük

14-Hz Peygamberin “Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir”dediği hacca gidenlerinde orada ibadet yapmak için yarıştığı yere ne ad verilir?

Ravza-i Mutahhara

15-Hz Peygamberi görmeyip Sahabeyi gören yaptıkları İslami faaliyetlerle sahabeden sonra en değerli nesil olan Müslümanlara ne ad verilir?

Tabiun

16-İslam uğrunda çalışmalarından dolayı dünyada iken cennetle müjdelenen bize de örneklik teşkil eden on sahabeye ne ad verilir?

Aşere-i Mübeşşere

17-Hz Peygamber eğitim ve öğretim faaliyetlerini çok severdi.Mekke döneminde Hz peygamberin eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Müslümanların sık sık toplandığı yere ne ad verilir?

Dar’ul Erkam

18-Bu seneki kutlu doğumun konusu olan, Hz Peygamber’in de “Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır” sözü ile hangi güzel ahlakı ön plana çıkarmıştır?

Kardeşlik hukuku

19-Doğruluk ve güvenilir olmak her Müslüman için önemlidir. Hz Muhammed’de ta çocukluk yaşından itibaren doğru ve dürüstlüğü ile halkın içinde ün yapmış bir kişidir.Bu özelliğinden dolayı Hz Peygambere verilen lakaba ne ad verilir?

Muhammedü’l Emin

20-Hz Peygamber İslam a davet için komşu ülke başkanlarına mektup gönderdi.Mektubunda güzelce İslam’ın erdeminden bahsetti.Bu davetlerin gerçekleştirildiği yıla ne ad verilir?

Elçiler Yılı

YEDEK 1-Hz Peygamberin Siyerini bilmek onu örnek almada çok önemlidir. Kur’an-ı Kerim de Hz Muhammed’in örnek olduğunu bildiren kavrama ne denir?

Üsve-i Hasene

YEDEK 2-Hz Muhammed üç kadından süt emmiştir.Bunlardan 1.si Amine 2.si Halime 3.sü kimdir?

Süveybe

YEDEK 3-İslam’dan önce Haram aylarında yapılan savaşlara ne ad verilir?

Ficar Savaşları

YEDEK 4-İsra ve Miraç olayında Hz Muhammed Kabe den hangi mescide götürülmüştür?

Mescid-i Aksa

YEDEK 5-Müslüman olduğu için vücudu ateşle dağlanan üzerinde ateş izleri bulunan Hz Peygamberin ona İnşaallah bu ateş izleri sana ahirette şehadet edecek dediği sahabe kimdir?

Habbab b.Eret
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi unsal2011 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Siyer yarışması Siyer gün ışığı 1 3680 23 Eylül 2012 22:09
Siyer testi 1 Siyer unsal2011 0 2802 23 Eylül 2012 21:19

Alt 24 Eylül 2012, 09:17   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
gün ışığı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:gün ışığı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 20319
Üyelik T.: 18 Eylül 2012
Arkadaşları:22
Cinsiyet:Byn
Yaş:33
Mesaj: 603
Konular: 44
Beğenildi:171
Beğendi:199
Takdirleri:1717
Takdir Et:
Standart Cevap: Siyer yarışması

Alıntı:
unsal2011 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
HASANŞEYH İLKÖĞRETM OKULU 2012 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI YARIŞMACILARI SEÇME SINAVI

1-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
A)Kabede B)Ranuna vadisinde C)Mescid-i Nebevî’de D)Mescid-i Kuba’da

2-İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mescid-i Nebevî B)Mescid-i Haram C)Mescid-i Kuba D)Mescid-i Kıbleteyn

3-Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
A)Üç yıl B)Bir yıl C)İki yol D)Dört yıl

4-Taif dönüşünde Zeyd, üzüm bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Abbas B)Attas C) Addas D)Vakkas

5-Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
A)Hicrî 3/ miladî 625 B) Hicrî 4 / miladî 627 C) Hicrî 3/ miladî 626 D) Hicrî 3/miladî 624

6-Aşağıdakilerden hangis Hz Peygamber'e süt emzirmemiştir?
A)Amine B)Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
C)Halime D)Ebu Talib’in eşi Fatıma binti Esed

7- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi.
B)Hz. Peygamber'e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi
C)İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
D)Hz. Peygamber Kâbe Hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.

8-Aşağıdakilerden hangisi Ravza-i Mutahhara’yı tanımlamaktadır?
A)Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır.
B)Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır.
C)Babüsselam ile Minber arasındakikısımdır.
D)Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır.

9-Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
A)Cihad B)Seriye C)Gazve D)Kıta

10- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine'den H. 4, M.625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir?
A)Nadîr oğulları B)Kaynuka oğulları C)Kureyza oğulları D)Evs Kabilesi

11-H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
A)İranlılara karşı B)Yahudilere karşı C)Bizanslılara karşı D)Müşriklere karşı

12-Hz peygamberin kızlarının en büyüğü hangisidir?
A)Fatıma B)Ümmü gülsüm C)Rukiye D)Zeynep

13- Hicret esnasında Hz peygambere Mekkeden ayrılırken kılavuzluk eden şahıs kimdir?
A)Amir b. Füheyra B)Hz Ali
C)Abdullah b. Ureykit D)Hz Ebu Bekir’in kızı Esma

14- Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e kadar gitmesine ne ad verilir?
A)Hac B)Gezi C)Vahiy D)İsra ve Miraç

15-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir?
A)Hz. Ebu Bekir B)Hz. Osman C)Hz. Ali D)Hz. Hamza

16- Hz. Muhammed (s.a.v)’e gelen ilk vahiy aşağı¬dakilerden hangisidir?
A) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
B) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
C) “Ey Muhammed Deki o Allah birdir”
D) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta oldukla¬rınıza tapmam…”

17- Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
A)Ammar b. Yasir B)Abdurrahman b. Avf C)Necaşi D)Ebu Ubeyde b. Cerrah

18- Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu hâlde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetle¬nen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb C) Abbas D) Hamza

19-Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünya¬ya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim

20-Hz Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?
A)Bedir B)Uhut C)Hendek D)Mekkenin Fethi

21-“Siyer-i Nebi” ya da “Siret-i Nebi” ne demektir?
A) Tarih alanındaki eserlerdir.
B) Hz. Peygamberin emirlerinin yazıldığı kitaplar¬dır.
C) Hz. Peygamberin sözlerinin yazıldığı kitaplardır.
D) Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını anlatan kitaplardır.

22-Ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ilk sahabi kimdir?
A)Bilal-i Habeşî B)Hz. Ömer C)Hz. Peygamber D)Abdullah b. Zeyd

23- Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi dönemde hacılara verilen hizmetlerden biri değildir?
A)Sikâye B)Îlâf C)Rifâde D)Hicabe

24-İfk olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Aişe’ye iftirada bulunulmasıdır.
B) Yahudilerin Hz. Peygamber’e suikast teşebbüsüdür.
C) Medine yahudilerinin Kureyş müşrikleriyle işbirliği yapmalarıdır.
D) Uhud savaşına giderken münafıkların müslümanları terk edip geri dönmeleridir

25-Uhud Savaşı’nda müslümanları arkadan kuşatan süvari birliğinin komutanı kim idi?
A) Hanzele b. Rebi B) Süraka b. Malik C) Halid b. Velid D) İkrime b. Ebi Cehil

26- Tarihte Kâbe’deki vazifelerden sikayenin anlamı nedir?
A) Kâbe’de yapılan toplantılara başkanlık etmektir.
B) Kâbe’yi ziyarete gelen hacılar ağırlamak ve barındırmaktır.
C) Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
D) Kâbe’yi ziyarete gelen hacıların sularını tedarik etmektir

27-Diğer adı “Ahzab savaşı” olan savaş hangisidir?
A) Uhud B) Bedir C) Huneyn D) Hendek

28- Hicret esnasında Hz. Peygamber’i yalnız başına takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahşi B) Ebu Cehil C) Süraka D) İkrime

29- Mekke’de müslümanların toplanıp ilim öğrendikleri yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daru’n-Nedve B) Daru’l-Erkam C) Daru’s-Seade D) Harem-i Şerif

30- Mûte Savaşı’nda Peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanların şehit düşmesinden sonra ordunun seçtiği komutan kimdir?
A) Abdullah b. Revaha B) Halid b. Velid C) Zeyd b. Harise D) Cafer b. Ebitalip

31- I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I, II, III, IV B) III, II, I, IV C) I, III, IV, II D) II, III, IV, I

32- Nübüvvetin on ikinci yılında (621) gerçekleştirilen birinci Akabe biatında hazır bulunan Medinelilerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)12 B) 6 C)75 D)13

33- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce meydana gelen olaylardan değildir?
A) Ebû Talib’in ölümü B) Fil Olayı
C) Ficar Savaşları D) Kabe hakemliği

34- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin halası değildir?
A)Ümeyme B)Fatıma C)Beyza D)Erva

35- Hz Ömer inPeygamber efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A)Utbe B)Nuaym C)Es’ad D)Zeyd

36- Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin 10.yılında,Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında……vardi. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı. Yukaridaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Hazrec – Hz.Ali – Mut’im bin Adiy B) Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
C) Evs - Hz.Ali – Süheyl bin Amr D) Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr

37-“Fatıma binti Esed” Peygamberimizin neyi olur?
A)Baba annesi B)Dadısı C)Ebu Talibin hanımı D)Halası

38-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin,Müslümanların varlığını kabul ettiklerini gösteren bir olaydır?
A)Davet mektupları B)Akabe antlaşmaları C)Hudeybiye antlaşması D)Hicret

39- Müşriklerin Müslümanlara aldıkları boykot kararını kim yazmıştır?
A)Mansur b.İkrime B)İkrime b.Ebu Cehil C)Umeyye b.Halef D)Halid b.Velid

40-İslama davet mektupları hangi ülkeye gönderilmemiştir?
A)Habeşistan B)Bahreyn C)Hindistan D)Mısır

41- İkinci Akabe biatına Hz Peygamber hangi yakını ile gitmiştir?
A)Amcası Abbas B)Amcası Hamza C)Zübeyr b.Avvam D)Zeyd b.Harise

42- Hudeybiye anlaşmasında müşrikleri temsilen anlaşmayı imzalayan kimdir?
A)Halid b.Velid B)Ebu Süfyan C)Naciye b. Umeyr D)Süheyl b.Amr

43- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
A)Mute B)Huneyn C)Tebük D)Mekke fethi

44- Uhud savaşında Müslümanların sayısı,müşriklerin sayısı,şehit sayısı sırası ile nasıldır?
A)1000/3000/70 B)700/1000/14 C)1000/3000/70 D)700/3000/70

45- Peygamberimizin doğduğu evin adı nedir?
A)Dar’ul Abdullah B)Dar’ul Abdulmuttalip C)Darut Tababia D)Dar’ul sulh

46- Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. Yılında olan olaylardan değildir?
A)Namaza çağrı için ezanın okunması B)Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi
C) Hz Fatıma ile Hz Ali evlendi D)Mescid-i Nebevî’nin yapılması

47-Kabe hakemliği peygamberimizin hangi olayı ile ilgilidir?
A)Ebrehenin Kabeyi yıkması ile alakalı B)Kabede ilk namaz kılınması ile alakalı
C)Hacerül esved taşının yerine konması ile alakalı D)Kabeye gelenlere su dağıtma ile alakalı

48- Hz Muhammed bizim için ne anlam ifade eder?
A)Tarihi bir kişiliktir B)En büyük örnektir
C)Çileli bir hayat yaşamıştır D)Düşmanları ile büyük mücadele vermiştir

49-Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in özelliği değildir?
A)Kendini düşünmesi B)Affedici olması
C)Merhametli olması D)Sabırlı olması

50- Peygamberimiz zamanında ortaya çıkan yalancı peygamberi kim öldürmüştür?
A)Vahşi B)Hali b. Velid C)Abdullah b. Mesud D)Hz Ali


1-B 6-D 11-C 16-A 21-D 26-D 31-B 36-B 41-A 46-C
2-C 7-B 12-D 17-C 22-D 27-D 32-A 37-C 42-D 47-C
3-A 8-A 13-C 18-B 23-B 28-C 33-A 38-C 43-C 48-B
4-C 9-C 14-D 19-D 24-A 29-B 34-B 39-A 44-D 49-A
5-A 10-B 15-B 20-B 25-C 30-B 35-B 40-C 45-C 50-B

FİNAL SORULARI VE ÖDÜLLERİ

1.300 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
2.200 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
3.100 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
4.50 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM
5.50 TL, DİYANET İLMİHALİ, MEALLİ KUR'AN-I KERİM

1-Hz Peygamberin geçlik yıllarında zayıf, güçsüz ve kimsesizlerin haklarını korumak ve onlara yardım etmek için yapılan, bizlere de örnek olan anlaşmanın adı nedir?

Hılfü’l – Fudul

2-İslam’ın yedinci yılında Müslümanları inançlarından dolayı cezalandırmak için yapılan boykot kararını yazan yazdığı içinde eli çolak olan kişinin adı nedir?

Mansur b. İkrime

3-Hz Peygamber İslamı tebliğ için Taiften dönerken Mekkeliler onu şehre koymadılar.O dönemde ancak birisinin himayesinde girilebiliyordu.Hz Peygamberi himayesine alarak Mekkeye girdiren kişi kimdir?
Mut’im b.Adiyy

4-1.Akabe biatında Medineli Müslümanların başkanı ve Medine de İslam’ın yayılmasında büyük emeği olan bu büyük sahabe kimdir?

Esad b.Zürare

5-Hicret İslam tarihinde Müslümanların devlete yürüdüğü önemli bir olaydır.Müslümanlar inançlarından dolayı vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır.Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?

Ebu Seleme

6-Hz Peygamberin nesli kızı Fatımadan devam etmiştir.Ev halkı anlamında olan peygamberimizin soyuna ne ad verilir?

Ehl-i Beyt

7-Şehidlerin efendisi de denilen Uhud savaşında şehid olan peygamberimizin amcasına ne ad verilir?

Hz Hamza

8-Mustalik gazvesinden dönerken Hz Aişe’ye münafıkların başkanı tarafından zina iftirası atılan olaya ne ad verilir?

İfk Hadisesi

9-Müslümanlar umre yapmak üzere Mekke’ye gitmeden Hz Osman’ı elçi olarak gönderdiler.Hz Osmanın şehid olduğu haberleri yayıldı.Müslümanlarda eğer Hz Osman şehid edildiyse ölünceye kadar müşriklerle şavaşacaklarına dair söz vermelerine ne ad verilir?

Rıdvan Biatı

10-Hz Ali nin de büyük kahramanlık gösterdiği Hayber savaşını Müslümanlar kimlerle yapmıştır?

Yahudilerle

11-Emaneti ehline vermek İslam da çok önemlidir. Müslümanlar Mekke’yi fethettiklerinde Hz Peygamber Kabe’nin anahtarını kime teslim etmiştir?

Osman b.Talha

12-Hz Peygamberin okulu da denen, mescidinin kenarında bulunan muhacir ve kimsesizlerin kaldığı ve onlara ilim öğretilen, İslam tarihinde çok önemli yeri olan Medine de ki bu mekana ne ad verilir?

Suffa

13-Hz Peygamber 63 yıllık ömrüne bir çok olay sığdırmıştır.Bunlardan biride savaşlardır.O asla saldırgan değil saldırılara karşı Müslümanlığı korumuştur.Hz Peygamberin katıldığı son savaş hangisidir?

Tebük

14-Hz Peygamberin “Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir”dediği hacca gidenlerinde orada ibadet yapmak için yarıştığı yere ne ad verilir?

Ravza-i Mutahhara

15-Hz Peygamberi görmeyip Sahabeyi gören yaptıkları İslami faaliyetlerle sahabeden sonra en değerli nesil olan Müslümanlara ne ad verilir?

Tabiun

16-İslam uğrunda çalışmalarından dolayı dünyada iken cennetle müjdelenen bize de örneklik teşkil eden on sahabeye ne ad verilir?

Aşere-i Mübeşşere

17-Hz Peygamber eğitim ve öğretim faaliyetlerini çok severdi.Mekke döneminde Hz peygamberin eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Müslümanların sık sık toplandığı yere ne ad verilir?

Dar’ul Erkam

18-Bu seneki kutlu doğumun konusu olan, Hz Peygamber’in de “Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır” sözü ile hangi güzel ahlakı ön plana çıkarmıştır?

Kardeşlik hukuku

19-Doğruluk ve güvenilir olmak her Müslüman için önemlidir. Hz Muhammed’de ta çocukluk yaşından itibaren doğru ve dürüstlüğü ile halkın içinde ün yapmış bir kişidir.Bu özelliğinden dolayı Hz Peygambere verilen lakaba ne ad verilir?

Muhammedü’l Emin

20-Hz Peygamber İslam a davet için komşu ülke başkanlarına mektup gönderdi.Mektubunda güzelce İslam’ın erdeminden bahsetti.Bu davetlerin gerçekleştirildiği yıla ne ad verilir?

Elçiler Yılı

YEDEK 1-Hz Peygamberin Siyerini bilmek onu örnek almada çok önemlidir. Kur’an-ı Kerim de Hz Muhammed’in örnek olduğunu bildiren kavrama ne denir?

Üsve-i Hasene

YEDEK 2-Hz Muhammed üç kadından süt emmiştir.Bunlardan 1.si Amine 2.si Halime 3.sü kimdir?

Süveybe

YEDEK 3-İslam’dan önce Haram aylarında yapılan savaşlara ne ad verilir?

Ficar Savaşları

YEDEK 4-İsra ve Miraç olayında Hz Muhammed Kabe den hangi mescide götürülmüştür?

Mescid-i Aksa

YEDEK 5-Müslüman olduğu için vücudu ateşle dağlanan üzerinde ateş izleri bulunan Hz Peygamberin ona İnşaallah bu ateş izleri sana ahirette şehadet edecek dediği sahabe kimdir?

Habbab b.Eret
yararlı bilgileriniz için çok teşekkürler
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Takdirli Bilgi Yarışması Abdulmelik Yarışmalar/ Bilgi Yarışmaları 1146 30 Mayıs 2020 02:08
Medineweb Fotoğraf Yarışması Esma_Nur Yarışmalar/ Bilgi Yarışmaları 28 07 Mayıs 2016 13:11
Fotoğraf Yarışması Esma_Nur Duyurular/Öneriler/Şikayetler 7 01 Mayıs 2016 11:23
Fotoğraf yarışması Esma_Nur Anket'ler-Röportaj'lar 9 23 Şubat 2013 11:36
İstihbarat yarışması Belgin Komik Paylaşımlar 0 16 Kasım 2008 13:54

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288