Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.KUR'ÂN-I KERİM.::. > Kurân-ı Kerîm > Sürelerin Nuzul Sebepleri

Konu Kimliği: Konu Sahibi MERVE DEMİR,Açılış Tarihi:  19 Mart 2009 (09:44), Konuya Son Cevap : 19 Mart 2009 (09:44). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 19 Mart 2009, 09:44   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Avatar Otomotik
Durumu:MERVE DEMİR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 5587
Üyelik T.: 05 Aralık 2008
Arkadaşları:14
Cinsiyet:
Memleket:İstanbul
Yaş:30
Mesaj: 2.543
Konular: 2039
Beğenildi:84
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Sebe Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri

Sebe Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri

34- SEBE SÛRESİ


Sebe' Sûresi Mekke'de ve Lokman Sûresinden sonra nazil olmuştur
Ancak "Kendilerine ilim verilmiş olanlar görürler ki sana Rabbından indirilmiş olan, hakkın ta kendisidir ve Azîz, Hamîd olanın dosdoğru yoluna iletmektedir" (âyet, 6) âyet-i kerimesinin mekkî veya medenî oluşunda ihtilâf vardır İbn Abbâs bunun da mekkî olduğunu ve burada kastedilenlerin Hz Peygamber (sa)'in ashabı olan mü'minler olduğunu söylerken Mukâtil de medenî olduğunu ve bunlarla Medine-i Münevvere'de müslüman olan Abdullah ibn Selâm ve onun gibilerin kastedildiğini söylemiştir Katâde de iki görüşün arasını cem'eylemek üzere kastedilenlerin; ister Mekke'de müslüman olsun, ister Medine'de, ister başka bir yerde, Hz Peygamber (sa)'in ümmeti olan mü'minler olduğunu söylemiştir [1]
el-Bahr'de Sûrenin nüzul sebebi olarak şöyle denilmektedir:
"Allah'ın münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azâb etmesi için,,," (Ahzâb, 33/73) âyet-i kerimesini duyunca Ebu Süfyân, Mekkeli kâfirlere:
"Sanki Muhammed bizi, öldükten sonra azâbla tehdit edip yeniden diriltilmekle korkutmak istiyor Lât ve Uzzâ'ya yemin olsun ki asla kıyamet kopmıyacak ve biz asla diriltilecek filân da değiliz" demişti İşte bunun üzerine Allah Tealâ:
"De ki: Hayır, gaybı bilen Rabbıma andolsun ki o (kıyamet) saati muhakkak size gelecektir,,,," buyurdu ve Sûrenin kalan kısmı da zaten onları bir tehdit ve korkutmadan ibarettir[2]
Sûrenin mekkî olduğu görüşü yanında onun bazı âyetlerinin Medine-i Münevvere'de nazil olduğunu gösteren rivayetler de vardır Bunlardan birisi de Ferve ibn Müseyk el-Murâdî (el-Ğutayfî) hadisidir O şöyle anlatıyor: Hz Peygamber (sa)'e geldim ve:
"Ey Allah'ın elçisi, kavmimden benimle gelenlerle (iman edenlerle) birlikte onlardan geride kalan (veya dinden dönen)lerle savaşayım mı?" diye sordum Onlarla savaşmama izin verdi ve kavmimden müslüman olanlar üzerine beni emir tayin etti Ben O'nun yanından çıktıktan sonra beni sormuş ve
"Gutayfî ne yaptı?" demiş Kendisine benim yürüdüğüm, yani Medine'den ayrıldığım haber verilmiş Peşimden birisini gönderip beni çağırttı, geri geldim, ashabından bazıları ile birlikte oturuyordu Bana:
"Kavmi(nden geride kalanları) İslâm'a davet et; onlardan her kim müslüman olursa müslümanlıklarını kabul et Müslüman olmıyanlar hakkında da sana bir kötülük yapmadıkça acele etme" buyurdu ve bu konuda Sebe' Sûresinden nazil olan âyetler nazil oldu,,,"[3] Ki biraz Sonra yerinde ve tekrar gelecektir [4]
Âyetlerinin adedi, elli dörttür [5]

15 Sebe'liler için yurtlarında bir âyet vardı Sağlı sollu iki bahçe Rabbınızın rızkından yeyin ve O'na şükredin Güzel bir belde ve bir Rabb-ı Gafur

İbn Ebî Hâtim'in Ali ibn Rebâh'tan rivayetinde o şöyle anlatıyor: Bana bi*risi anlattı ki Ferve ibn Müseyk el-Gatafânî, Rasûlullah (sa)'a geldi ve:
"Ey Al*lah'ın elçisi, Sebe'liler cahiliye devrinde izzet sahibi bir kavim idiler Korkarım İslâm'dan dönerler Eğer İslâm'dan dönerlerse onlarla savaşayım mı?" dedi Hz Peygamber:
"Henüz bu konuda bana bir emir gelmedi" buyurdu İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu "Sebe'liler için yurtlarında bir âyet vardı,,," âyetlerini indirdi[6]

25 De ki: "Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu olmazsınız, biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu olmayız

Bu âyet-i kerimenin "âyetü's-Seyf=cihâdı emreden kılıç âyeti"nden önce nazil olduğu söylenmiştir[7]

31 Küfretmiş olan o kâfirler dediler ki: "Biz, kesin olarak ne bu Kur'ân'a, ne de ondan öncekine inanırız" Bir görseydin hani zalimler Rablarının huzurunda dikilmişler, bir kısmı bir kısmına söz atıyordu Güçsüz sayılanlar, büyüklük taslıyanlara diyorlardı ki: "Siz olmasaydınız, biz muhakkak mü'minler olurduk"

İbn Cüreyc der ki:
"Biz, kesin olarak ne bu Kurân'a, ne de ondan önceki*ne inanırız" diyen Ebu Cehl'dir ve hadise şöyle olmuştur: Mekke müşrikleri, Hz Peygamber (sa)'in durumunu sormak üzere Ehl-i kitaba birilerini gönder*mişler ve onlar da:
"Biz o son peygamberin vasıflarını kitabımızda buluyoruz Muhammed'e şöyle şöyle sorun bakalım" demişler, müşrikler de onların öğret*tiklerini Hz Peygamber (sa)'e sormuşlar ve aldıkları cevap ehl-i kitabın kitablarında geçen vasıflara uymuştu İşte bunun üzerine Ebu Cehl veya müşrik*ler:
"Bu kitaba da inanmayız, ondan önce indirilmiş olan Tevrat ve İncil'e de inanmayız" deyip küfürlerinde ısrar etmişlerdi[8]
Bu hadise herhalde İsrâ 85 âyet-i kerimesinin inmesine sebep olan ve orada anlatılan hadise ile aynı olmalıdır Dolayısıyla bu âyet-i kerime de o olay üzeri*ne inen âyetler cümlesindendir[9]

34 Uyarıcı gönderdiğimiz her kasabanın varlıklıları dediler ki: "Biz, sizin gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz

İbnü'l-Münzir ve İbn Ebî Hatim'in Ebu Razîn'den rivayetle tahricine göre o şöyle anlatıyor:
Ortak iki kişi vardı Bunlardan birisi ticaret için sahil tarafına (veya Şam'a) doğ*ru çıkıp gitti, diğeri de Mekke'de kaldı Hz Muhammed peygamber olarak gönderilince bu Mekke'de kalanı, ortağına yazdı ki
"Burada şöyle şöyle birisi çıktı, bunun hakkında ne dersin?" Sahil tarafına ticaret yapmaya çıkıp giden de cevaben:
"O ne yaptı, ne yapıyor?" diye hakkında biraz daha bilgi vermesini istedi Mekke'de kalanı:
"Kureyş'ten kimse ona tabi olmadı, hep zayıflar ve yoksullar ona tabi oldular" diye yazdı Sahil tarafına çıkıp giden ticaretini bıra*kıp geri döndü, arkadaşına geldi O, bazı kitapları okurdu Arkadaşına:
"Bana o adamı (peygamberi) göster" dedi ve onun delaletiyle Hz Peygamber (sa)'e geldi, ona:
"Neye çağırıyorsun?" diye sordu Hz Peygamber (sa) de
"Şuna şuna çağırıyorum" diye davetini ona anlattı Adam:
"Ben şehadet ederim ki sen Al*lah'ın Rasûlü'sün" diye şehadet getirip müslüman oldu Arkadaşı:
"O'nun Al*lah'ın elçisi olduğunu nereden bildin?" diye sordu O:
"Allah her ne zaman bir peygamber gönderdiyse hep kavimlerinin güçsüzleri ve yoksulları onlara iman etmişlerdir" dedi İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu: "Uyarıcı gönderdiğimiz her kasabanın varlıklıları dediler ki: "Biz, sizin gönderildiğiniz şeyi inkâr eden*leriz" âyet-i kerimesini indirdi Rasûlullah (sa) o kişiye haber gönderip çağırttı ve ona:
"Allah, senin söylediğinin tasdiki olarak bana şu âyeti indirdi" buyurdu[10]
========================
[1] Râzî, age XXV,238; Kurtubî, age XIV,166 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/740
[2] Alûsî, age XXII,102-103 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/740
[3] Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, Sebe', 34/1, hadis no: 3222; Ebu Davud, Hurûf, 1, hadis no: 3988 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/740
[4] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/740-741
[5] İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/552
[6] Suyûtî, Lübâbu'n-Nukul 11,84 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/741 İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/552 Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 11/456
[7] Kurtubî, age XIV,191 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/741
[8] Kurtubî, age XIV,193 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/741-742
[9] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/742
[10] İbn Kesîr, age VI508 Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/742 İmam Celaleddin es-Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/553-554 Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 11/484
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi MERVE DEMİR 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ülke tv Canlı... Videolar/Slaytlar Abdulmelik 1 1817 22 Ağustos 2013 23:41
İran Emperyalizmi Üyelerimize Ait Makaleler Abdulmelik 6 1798 26 Ocak 2013 21:53
gerekli gereksiz bir şiir.. Üyelerimize Ait Makaleler MERVE DEMİR 0 1580 06 Aralık 2012 09:48
olmamış kayınbiradere mektup :) Komik Paylaşımlar Allahın kulu_ 10 3233 03 Kasım 2012 22:19
İslamın kurtuluşu bilinçlenme ile mümkündür Üyelerimize Ait Makaleler Esadullah 11 2828 02 Ekim 2012 20:16

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Tin Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri MERVE DEMİR Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 19 Mart 2009 10:00
Asr Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri MERVE DEMİR Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 19 Mart 2009 09:53
Rum Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri MERVE DEMİR Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 19 Mart 2009 09:47
Ala Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri MERVE DEMİR Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 19 Mart 2009 09:38
Saf Suresi İniş(Nüzul) Sebebi Rivayetleri MERVE DEMİR Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 19 Mart 2009 09:18

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285