Medineweb Forum/Huzur Adresi

Medineweb Forum/Huzur Adresi (http://forum.medineweb.net/)
-   Tebliğ-İrşad-Vaaz-Hutbe-Nasihat (http://forum.medineweb.net/182-teblig-irsad-vaaz-hutbe-nasihat)
-   -   Felâketleri Çağıran Sebepler (http://forum.medineweb.net/teblig-irsad-vaaz-hutbe-nasihat/3889-felaketleri-cagiran-sebepler.html)

Belgin 20 Haziran 2008 08:02

Felâketleri Çağıran Sebepler
 
FELÂKETLERİ ÇAĞIRAN SEBEPLER

Muhterem Mü’minler!

“And olsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da canlardan mallardan ve mahsullerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele.”
Enfâl süresinin 25. Ayetinde ise:
“Aranızdan yalnız zalimlere erişmekle kalmayacak olan fitneden sakının. Allah’ın azabının şiddetli olduğunu bilin. buyurarak, bizleri imtihan ettiğini ve O’nun buyruğundan çıkarsak, zalim mazlum ayrımı yapmadan hepimize fitne ve azap göndereceğini ifadeyle, bizleri açık açık uyarıyor.

Kıymetli Mü’minler!

Unutmayalım ki; kullar azmadıkça, Hak belâ göndermez. Hiç şüphesiz başımıza gelenler ellerimiz, ayaklarımız, ağzımız, dilimiz ve diğer uzuvlarımızla işlediğimiz günahlar yüzündendir.
İşte, Allah’ın gazabını yoğurup, felâketini ve belayı yer yüzüne çağıran sebeplerden bir kaçını söylüyor, felâketlerden kurtulma yollarını ve çarelerini düşünmeyi de sizlere bırakıyorum...
Allah’ın kesin olarak yasakladığı çizgileri aşarak; içki, kumar ve zina gibi toplumsal günahları, açık açık ve hiç bir kaygı duymaksızın işlemek.
Allah’ı unutup, nefsin arzularına uyarak, hevâ ve heveslere bağlı duygularla hareket etmek.

Allah’ın emirlerine karşı çıkıp, Allah’ı (sümme haşâ) yalanlamak.
Allah’a, peygamberine, Allah’ın dinine, Kur’an’ına, ve Allah’ın halis kullarına saygısızlık etmek.
Allah’ın işine karışmak.
Allah’ın kesin emirleriyle sabit olan, tesettür ve ibadet şekillerini yasaklamak.

Kulları, Allah’a tercih ederek, tabiatı ve maddeyi İlâh edinmek.

Allah’ın Azameti Kibriya’sına dokunacak işler yapmak.

İnsanların kıyameti unutarak sadece dünyanın peşinde koşmaları.

İnsanların şımarmaları ve İlâhi sınırları aşarak nimetlere karşı nankörlük etmeleri.

Erkek ve kadınların, mahrem yerlerini açığa vuracak şekilde, toplum içerisinde açık saçık olarak dolaşmaları.
İnsanların tövbesiz ve sorumsuz bir şekilde, zevkle günah işlemeleri.
Allah’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in hükümlerini hiçe sayarak yaşamaları.

Hayat modelinde Kur’an’dan kesitlere yer vermemeleri, Allah’ın gazabına dokunur.

Dini eğitimleri hoş görmeyip, din hizmetleri veren sosyal hareketleri engellemek, Allah’ın gazabına dokunur.

Kur’an’ı öğrenen ve öğretenleri baskı altına alıp ta, şeytani hareketleri serbest bırakmak Allah’ın gazabını çağırır.
Allah’ın, beğenerek tamamladığı İslâm dinini değiştirmeye uğraşıp, yer yüzünde aslından uzak, yamalı ve farklı bir din modeli oluşturmaya çalışmak; deprem, yangın, sel, fırtına, kıtlık, kuraklık gibi tabii afetlerle, Allah’ın azap ve gazabını harekete geçirir.
Hz. İsa (a.s.) konumuzla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:“Allah’ın gazabı her şeyden şiddetlidir, ondan cehennemler bile bizim gibi titrer.”

Kıymetli müminler!

İşte böylelikle, İlâhi afet ve musibetlerin sebeplerinden bazılarını saymış oldum.
Bu musibetlerden kurtulmanın bir tek yolu varsa, o da Allah’ın kanunlarına muhalif işleri yapmamaktır.
İstesek te istemesekte, her şeyi idaresi altında bulunduran Allah’û Tealâ’nın nizam dairesinde dönen bir dünya da yaşamak zorundayız. O halde, her mahlûkatın saygı duyduğu bu çerçeveye, bizler de saygıyla itaat etmeliyiz. Her şeyi insanın hatırına yaratan bu yüce kudretin karşısında, rükû ve secdelere kapanmalıyız.
Bu âlem içerisinde yapacağımız her hareket bir gün karşımızda, iyi ve ya kötü sonuçlar doğuracaktır. Mutlak surette iyileri iyi; kötüleri de kötü sonuçlar beklemektedir.


Rabbimiz Yunus süresinin 23. ayetinde meâlen:
“Ey insanlar! Sizin zulmünüz ancak kendi aleyhinizedir. O kıymetsiz dünya hayatının menfaati gibi(süreksiz) dir. Sonra döner bize gelirsiniz. Biz de size bütün yaptıklarınızı haber veriniz.”Peygamberimiz (s.a.v.) ise: "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ya iyiliği emreder kötülükten men edersiniz, yahut Allah'û Tealâ size azap gönderir. Allah'a (azabın kaldırılması için) yalvarırsınız, lâkin duanız kabul edilmez Buyurarak bizleri uyarmaktadırlar.


Yüce Mevlâ’mız, kendisine inanan bütün insanlığı ve bütün mahlûkatı her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eylesin. Görünür görünmez kaza ve belâlardan hıfzı emin eylesin. Bütün Müslümanları azap ve gazabının her türünden korusun. Amin.

Bakara Suresi: 155
Riyazü’s Sâlihin : S.181Şamil İslâm Ansk. 3/33
Riyazü’s Sâlihin : S.181

CaferTayar 20 Haziran 2008 13:52

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
Ya Rab!
Affını ihsan eyle nur sızmamış her hâlimize.
Ağırlığından ezildiğimiz günah defterlerimize.
Günbatımlarının kuşattığı aciz sözlerimize,
Dile getiremediğimiz tövbe yüklü cümlelerimize...
Ört üzerlerini Set tar isminle çirkinliklerimizin...

Ya Rab!
Esirgeme "sevgi" dediğin, o anlaşılmaz kalb anahtarını...
Mühürleme tahtını kurduğun şu kalbi sensizlikle.
Bizi bize bırakıp, yapayalnız koyma karanlıklarda.

Ya Rab!
N'olur gün yüzü göster bize,
Güneşi avuçlayalım sımsıkı.
Tüllensin yeniden sevgimiz...

Ya Rab!
Ümit bahşet!.. Ümit olsun yeni doğan sabahlarımızın adı...
Bir güvercin kanadında yahut mor menekşe akşamlarda...
Buz kesilmiş hayallerimizin yamacında beklerken,
Ümit yeşertsin dualarımız.
Rüzgârın hayhuyuna takılıp sararan ömrümüze
Bir çiğ düşsün ümitten yana.
N'olur hiç solmasın ümidin yedi rengi içimizde...

Ya Rab!
Unutturma kendini.. unuttur Sen'den gayri her şeyi.
Beyhude geçen günlerimizin
alaca karanlığında takılıp kaldığımız "mecâzî sevdaları."
Şu ritmi bozuk kalb atışlarımıza şifâ sun..
Acı veren isyan günlerimize,
Diz üstü çöktüğümüz kara gecelerimize.
Yağmuruna hasret bıraktığınız gönül mevsimlerine...
Yalvarıyorum! Rahmetini lûtfet günün birinde.

Ya Rab!
Barış lütfet, sekineler indir meleklerin nurdan kanatlarıyla,
Taştan da katı yüreklere...
Ve silâh gölgesinde gözyaşı döken masum çocuklara,
Güzel günler lütfeyle...

Ya Rab!
Dindir içimizdeki acıları.
Bembeyaz tebessümler nakşeyle dudaklarımıza..
Ölümü değil, umudu bekleyenlere, bugünü değil,
Yarını arayanlara, güller sunalım ışık süvarilerimizle...
Yaşayan değil, yaşatan olalım...
Dalgalı denizlerde alabora olanları,
Tanımadığı sularda yitip gidenleri,
Sahil-i selâmete ulaştır.
Günyüzü göster bize, güller açsın
Solgun ve yorgun şehirlerimizde.
Rahmetinin serinliğini indir toprağımıza...

Ya Rab!
Zaman ve mekânları aşkın bir surette gidelim
Peygamber-i Zişan’ın şefkat iklimine.
İklimi sarsın bizi tül tül
Ve biz gönül kadehlerimizde sunalım dostluğumuzu...
Katık edelim gözyaşlarımızı, '
Vuslat’ı yaşayalım.
Dillerimiz yana yakıla,
âmin
velhamdülillahi rabbil alemin..

NUR 21 Haziran 2008 17:31

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
Belaların , musibetlerin yalnız bir nedeni yoktur.Allah bir toplum sırf içki, kumar fuşiyata yöneldiği için deprem göndermez.Bu sadece bir sebeptir.Sebepleri de sadece bir mümküne bağlamak doğru değildir.Dünya dışındaki gezegenlerden örnekler vermişsiniz orada insanlar yok neden oluyor diye?çıktığınız mantıkla dümdüz gidersek isabetli soru olmuş. Ama şurayada dikkat çekmek isterim:Kişilerin söylediklerini İslam dini ile özdeşleştiremezsiniz.

Rabbimiz inananlar için gönderdiği kelamında şöyle buyuruyor: ''Ben yerleri, gökleri ve bunun arasındakileri( bakın buraya bahsetiğiniz deprem olgusunu yerleştireceğiz)OYUN olsun diye yaratmadım...''

Gök ve yerin arasında depremler olur, kasırgalar olur, yağmurlar yağar, şimşekler çakar vs. vs. ama hepsi bir amaca hizmet eder.Oyun amaçlı yaratılmamışlardır.İnsanların başına gelen felaketler , depremler de oyun olsun diye değil, inananlarla inanmayanları ayırtetmek için imtihan maksadıyla meydana gelir.Bu olguların ilahi amaca hizmet ettiği gibi kozmolojik olarak ta her birinin açıklamaları var. Müslüman alimleri astroloji, jeoloji, metorololoji, tıp gibi ilimlere teşvik eden gücün ne olduğunu sanıyorsunuz? bu bizzzat Kuranın kendisi.... Dinimizi bunlardan soyutlayanlar dini yeterince bilmeyenlerdir, tanımayanlardır.Siz de onlar üzerinden güzel sorular sormuşsunuz .

tebrik ederim...

NUR 21 Haziran 2008 18:11

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
kişiye özel, ayrı servisimiz yoktur medinewebte!!!!!!!...

yanılmıyorsam sizin yayınladığınız fotoğrafların bir benzerini de ilginç ölümler başlığı adı altında karlaofça kardeşimiz yayınlamıştı.onunkilerde anında silindi.sebep imtihana dayanamamak değil, siteye küçük yaştaki çocuklarında girmeleri, ruh sağlıkları açısından bu resimlerin uygun olmadıkları. ..

sizin belden aşağı diye bahsettiğiniz konularda İslamın öngördüğü sınırlarda burada paylaşılabilir.siizn açınızdan sakıncası varsa okumazsınız.Ama islam açısından bir sakıncası yoktur...

saygılar...

Faruk 21 Haziran 2008 18:12

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
sende bu kadar soru sorma forumda deprem yada kasırga olmasın.senin yüzünden bela ve musibete uğrayacak forum.
--
kavimlerin helak olması olaylarını iyi inceleyin sn jükekam.işledikleri bazı azgınlıklar sebebi ile koca koca kavim ayırdedilmeksizin suçlu suçsuz helak edildi.
kur an da bu tip kıssalar çokça mevcuttur.kimi kavim emri bil marufu terketti diye kimi kavimde livatalık çoğaldı diye vs.
marmara depremi elbette bir ikazdır ama sebebi o veya bu bilemeyiz.her doğal olay her yaşanan şey zaten bir uyarıdır yaradandan.düşünüp ibret almamız için.sizn mantığınızla gidersek şirk koşulan her belde helak edilmeli idi.ama "herkesin bir planı vardır allah ın da bir planı vardır".

NUR 21 Haziran 2008 18:39

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
güzel(!) bir soru daha kardeşim...ama çok üzülüyorum gerçekten çıkmam gerekiyor, cevabınızı vereceğim inşallah, keşke hocalarımızda bize böyle kolay sorular sorsalar yahu:))

Faruk 21 Haziran 2008 18:41

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?„
(Vakıa Suresi, 57-59)

bu ayet mi ?

AŞK'ÜL İSLAM 21 Haziran 2008 18:57

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
:=)

Hayır ayet doğrudur,

sizleri BİZ YARATTIK ,Yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı ''BİZ'' miyiz?

Bu ayeti mi sordunuz :)

Faruk 21 Haziran 2008 18:58

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
pekala karşınızdaki "tek"kişiye"siz" diye hitab ettiğiniz olmyormu ?
veya hal hatır ederken nasılsınız iyimisiniz dediğiniz ? çoğula mı hitab etmiş oluyorsunuz?

Faruk 21 Haziran 2008 19:15

Cvp: Felâketleri Çağıran Sebepler
 
dedikya kardeş insan karşısındaki tek olduğu halde siz diye hitab eder oysaki siz iki veya daha fazlasını kasteder.


SAAT: 19:55

vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284