Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.KUR'ÂN-I KERİM.::. > Kurân-ı Kerîm > Tefsir Çalışmaları

Konu Kimliği: Konu Sahibi MERVE DEMİR,Açılış Tarihi:  17 Mart 2009 (13:34), Konuya Son Cevap : 13 Kasım 2010 (17:15). Konuya 3 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 17 Mart 2009, 13:34   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Avatar Otomotik
Durumu:MERVE DEMİR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 5587
Üyelik T.: 05 Aralık 2008
Arkadaşları:14
Cinsiyet:
Memleket:İstanbul
Yaş:30
Mesaj: 2.543
Konular: 2040
Beğenildi:78
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Ebubekir Sifilden Ayetlerin Iniş Sebebi Ve Geçerliliği

Ebubekir Sifilden Ayetlerin Iniş Sebebi Ve Geçerliliği

Ayetlerin Iniş Sebebi Ve Geçerliliği

En son bid’at mezheplerden birisi olan “ modernizm”in temsilcilerinin, Kur’an’ın “tarihsel” bir kitap olduğunu, yani ihtiva ettiği hükümlerin 7 yüzyıla ait olduğunu, bugün için geçerliliğinin bulunmadığını söylemesi, en başta sakat bir “Allah inancı” taşıdıklarını gösterir
Günümüzde birçok itikadî bid’at fırkası mevcut Bu fırkalardan kimisi geçmişten beri varlığını sürdürüyor (Şia gibi); bir kısmı ise evvel yok idi, yeni çıktı
“ Modernizm ” denen düşünce akımı, işte bu nevzuhur bid’at fırkalarının başında geliyor Bu cereyanın mümessillerinin Kur’an , Sünnet, Fıkıh, Kelam… ve diğer sahalarda Ehl -i Sünnet çizgiye aykırı düşen bir hayli görüşleri mevcut
Modernistlerin , adına “tarihselcilik” dedikleri bir anlayışları var ki, bu yazının konusunu işte bu anlayış oluşturuyor
Ebu Leheb öldü ama…
Tarihselcilik görüşünü benimseyen modernistler , Kur’an ayetlerinin sadece indikleri dönemin meseleleriyle ilgilendiğini, dolayısıyla bugüne hitap etmediğini söylerler Mesela Tebbet Suresi hakkında şunları duyarsınız tarihselcilerden: “Bu surede Ebu Leheb ve karısı anlatılıyor Oysa bugün ne Ebu Leheb ver, ne de onun “odun hamalı” karısı Öyleyse Ebu Leheb’in ve karısının hayatta olduğu dönem için anlamlı olan bu sure, bugün bize hitap etmiyor demektir…”
Tarihselcilere göre Yüce Kitabımız’ın sadece indirildiği döneme ait kişi ve olaylarla ilgili ayetleri değil, hüküm bildiren, emir ve yasak getiren ayetleri de böyledir; yani bugüne hitap etmez; miadını doldurmuş ve geçerliliğini yitirmiştir!
Böyle bir düşüncenin Kur’an ayetlerinden onay almayacağı ve sadece Ehl -i Sünnet itikadına değil, diğer birçok itikadî fırkanın inancına göre de, insanı son derece tehlikeli noktalara sürükleyeceği açıktır Ancak meselenin bu yönü başlı başına ayrı bir yazının, hatta kitap hacminde çalışmaların konusu olacak kadar geniş olduğundan, biz burada meselenin sadece bir boyutu üzerinde duracağız
İniş sebebi-vahiy ilişkisi
“Sana Allah yolunda neleri infak edeceklerini soruyorlar…” (Bakara, 219)
“Sana yetimler (hakkında nasıl hareket edeceklerin)i soruyorlar…” (Bakara, 220)
“Sana ‘Azap hak mıdır?’ diye soruyorlar…” (Yunus, 50)
Rasul -i Ekrem sav Efendimiz’e sorulan bir soru veya meydana gelen bir olay ( sebeb -i nüzul) üzerine inen bu ve benzeri ayetleri okuduğumuzda, aklımıza bir an için dahi olsa şöyle bir düşünce geliyor mu: “Eğer nüzul sebebini teşkil eden o soru sorulmamış veya o olay meydana gelmemiş olsaydı bu ayet inmeyecekti”
Eğer bu soruya cevabımız “evet” ise, o takdirde Allah Tealâ’nın ilmi, kelamı, takdiri ve bütün bunlarla ilişkili olan Levh -i Mahfuz konusunda daha fazla bilgiye muhtacız demektir
“Allah Tealâ’nın ilmi ezelî ve mutlaktır” dediğimizde kasdettiğimiz şudur: Yüce Rabbimiz olmuş-bitmiş şeyleri, şu anda olmakta olanları ve yakın ve uzak gelecekte olacak olanları aynı şekilde bilir O’nun bilmesi, bilmenin tam ve nihaî halidir, yani mutlaktır Yani O’na gizli kalan hiçbir şey yoktur ve O’nun ilminde “ana hat” veya “detay/ayrıntı” diye bir ayrım yoktur; O her şeyi aynı seviyede ve aynı şekilde bilir
Dolayısıyla Cenab -ı Hak, nüzul sebebini teşkil eden olaylar meydana gelmeden veya sorular sorulmadan önce, onların olacağını ve sorulacağını ezelden beri biliyordu Bu ezelî ve mutlak bilgi, olayın meydana geliş veya sorunun soruluş tarzını ve zamanını ihtiva ettiği gibi, ona indirilecek cevabı da ihtiva eder
Öte yandan yine biliyoruz ki, Yüce Allah’ın bütün sıfatları gibi “Kelam” sıfatı da ezelîdir Bu sebeple bizler Kur’an -ı Kerim’e “Kelam-ı Kadîm ” (yani ezelî kelam, kadim söz) deriz Kur’an -ı Kerim de Allah Tealâ’nın kelamı olduğuna göre, belli bir nüzul sebebi üzerine indirilen ayetlerin de ezelden beri mevcut olduğu kendiliğinden anlaşılır
Şu halde herhangi bir olay ( sebeb -i nüzul) üzerine vahyin inmesi hadisesini şu şekilde izah etmek gerekiyor:
Allah Tealâ’nın , meydana geleceğini ezelden beri bildiği bir olay, günü-saati geldiğinde vuku buluyor, olayı yaşayan kişi Efendimiz sav’e gelerek başından geçen hadisenin hükmünü soruyor ve bunun üzerine, ezelî kelamın o olaya taalluk eden kısmı bir ayet olarak indiriliyor
Levh-i Mahfuz’un mahiyeti
Peki vahyi indiren Cebrail as onu nereden alarak Efendimiz sav’e getiriyordu? Kur’an’da şöyle buyurulur :
“Hayır, (sana vahyedilen ) o (kitap), kadri pek büyük bir Kur’an’dır Ki Levh-i Mahfuz’dadır ” ( Bürûc , 21-22 )
“… ki bu, hakikaten çok değerli bir Kur’an’dır ; korunmuş bir Kitap’ta Levh-i Mahfuz’da) dır ” (Vâkıa, 77-78 )
“Doğrusu biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur’an kıldık ki, akıl erdiresiniz Şüphesiz o, katımızda bulunan Ana Kitap’tadır Şanı yücedir, hikmetle doludur” ( Zuhruf , 4)
Bu ayetler, Kur’an ayetlerinin Levh -i Mahfuz’da bulunduğunu ifade etmektedir Öyleyse şunu anlıyoruz ki, Cebrail as , Rasul -i Ekrem sav Efendimiz’e getirdiği Kur’an ayetlerini, Levh -i Mahfuz’dan almaktadır Ve yine şunu anlıyoruz ki, Kur’an ayetleri, peyderpey nazil olurken, hatta nüzul sürecinden çok daha önceleri Levh -i Mahfuz’da bir bütün olarak mevcuttu
Öyleyse belli bir nüzul sebebi üzerine inen ayetlerin, o nüzul sebebi meydana gelmeden önce de aynen var olduğunu söylemek durumundayız
Şu halde ayetin “varlığı” değil, sadece “nüzulü” sebebe bağlı olarak düşünülmelidir Tarihselcilerin yanıldığı nokta işte burasıdır…
Evrenin kader defteri
Kur’an’da bulunan başka birçok ayetten, Levh -i Mahfuz’da Kur’an dışında başka nelerin bulunduğunu öğreniyoruz
“Hem yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar Biz Kitap’ta hiçbir eksik bırakmamışızdır Sonra hepsi toplanıp Rabblerinin huzuruna getirilecekler” ( En’am , 38)
“Fakat yeryüzünün onlardan neyi eksilttiği bizim malumumuzdur Bizim katımızda hıfzedici bir Kitap vardır” (Kaf, 4)
“Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur’an’dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık Kitap’ta bulunmasın” (Yunus, 61)
“İnkârcılar, “Kıyamet bize gelmeyecek” dediler De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size gelecektir Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O’ndan gizli kalmaz Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık Kitap’tadır ” ( Sebe ‘, 3)
“Ne kadar ülke varsa hepsini Kıyamet gününden önce ya helâk edecek veya en çetin biçimde azaplandıracağız Bu, Kitap’ta yazılı bulunuyor” ( İsra , 58)
“Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır Ana Kitap O’nun katındadır” ( Ra’d , 39)
“ Gaybın anahtarları O’nun katındadır Onları ancak O bilir Karada ve denizde olanı bilir Düşen yaprağı, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir Kitap’tadır ” ( En’am , 59)
Bu ayetler, kâinatta bulunan her şeyin, zerrelerden kürelere, yerin derinliklerinden, bize sonsuz gibi gelen uzayın dipsiz karanlığına kadar, nerede ne olmuş, oluyor ve olacak ise hepsinin bilgisinin en ince detayına kadar, sebepleri ve sonuçlarıyla Levh -i Mahfuz’da kayıtlı bulunduğunu haber vermektedir
Allah Tealâ’nın ilminin sınırı yoktur
“De ki: “ Rabbim’in sözlerini yazmak için derya mürekkep olsa ve bir o kadarını da ilave etsek, Rabbim’in sözleri tükenmeden deniz tükenirdi” ( Kehf , 109)
Bu ve daha birçok ayetin açıkça ifade ettiği gibi, Yüce Rabbimiz’in ilmi için bir sınır tayin etmek hiçbir varlığın haddi değildir
Hal böyleyken en son bid’at mezheplerden birisi olan “ Modernizm”in temsilcilerinin, Kur’an’ın “tarihsel” bir kitap olduğunu, yani ihtiva ettiği hükümlerin 7 yüzyıla ait olduğunu, bugün için geçerliliğinin bulunmadığını söylemesi, en başta sakat bir “Allah inancı” taşıdıklarını gösterir
Zamanın başından sonuna kadar ve mekânın her boyutunda olmuş ve olacak her şeyin bilgisine sahip olan Yüce Allah’ın, insanlığa gönderdiği son vahyin 21 yüzyıl insanı hakkında “geçerliliğini yitirmiş” olduğunu ileri sürmek mümkün değildir Böyle bir şey söyleyebilmek için, Allah Tealâ’nın ilminin -hâşâ- sınırlı olduğuna inanmak gerekir ki, böyle bir düşünce sahibinin dinden çıkmasına sebep olur
Bir de, dünyadaki, hatta sadece dünyadaki değil, evrenin herhangi bir yerindeki herhangi bir olayın, henüz meydana gelmeden önce Levh -i Mahfuz’da kayıtlı bulunduğu gerçeğini hesaba kattığımızda, yukarıdaki düşüncenin en başta Kur’an’a aykırı olduğu daha iyi anlaşılmış olacaktır
Bir diğer ifadeyle, belli bir nüzul sebebi üzerine indirilen ayet de, onun inişine sebep kılınan olayın meydana geleceğine dair bilgi de ezelden beri Levh -i Mahfuz’da kayıtlı olduğundan, doğru olan şöyle dü ş ünmektir :
Zaman bizi bağlar, Cenab-ı Hakk’ı değil
Herhangi bir olayı, meydana geldiği tarihle bağlantılı düşünmek insana mahsus bir tavırdır Çünkü bizler, zamandan ve mekândan bağımsız düşünemiyoruz Oysa Allah Tealâ için dün de, bugün de yarın da birdir Zaman O’nun yarattığı bir şeydir; O’nun ilmini ihata edemez, kuşatamaz, etkileyemez Bizler sadece geçmişe ve bugüne ait şeylerin malumatına (hatta onların da cüz’i bir kısmına) sahip iken, Allah Tealâ bütün zamanların ve bütün mekânların, hatta zaman ve mekân ötesinin ( gaybın ) bilgisine sahiptir
Dolayısıyla bizim, “tarihin belli bir dönemine ait” olarak gördüğümüz şeyler ile bugüne ait gördüğümüz şeyler, aslında bizim sınırlı değerlendirmemize göre böyledir Allah Tealâ nezdinde ise bunlar arasında hiçbir fark yoktur
Mukaddes Kitabımız’ın tamamının veya bir kısım hükümlerinin artık geçerliliğini yitirdiği iddiasını bir de bu en temel akaid bilgisine göre değerlendirmek gerekir Açıkça görülüyor ki, bu tarz iddia sahiplerinin asıl sorunu Allah tasavvuruyla alakalıdır
Kaynak: SEMERKAND DERGİSİ
EBUBEKİR SİFİL
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi MERVE DEMİR 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ülke tv Canlı... Videolar/Slaytlar Abdulmelik 1 1714 22 Ağustos 2013 23:41
İran Emperyalizmi Üyelerimize Ait Makaleler Abdulmelik 6 1713 26 Ocak 2013 22:53
gerekli gereksiz bir şiir.. Üyelerimize Ait Makaleler MERVE DEMİR 0 1514 06 Aralık 2012 10:48
olmamış kayınbiradere mektup :) Komik Paylaşımlar Allahın kulu_ 10 2884 03 Kasım 2012 23:19
İslamın kurtuluşu bilinçlenme ile mümkündür Üyelerimize Ait Makaleler Esadullah 11 2694 02 Ekim 2012 20:16

Alt 20 Ekim 2009, 18:14   Mesaj No:2
Medineweb Aktif Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:namzet davadar isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 7323
Üyelik T.: 23 Şubat 2009
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 224
Konular: 22
Beğenildi:2
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart RE: Ebubekir Sifilden Ayetlerin Iniş Sebebi Ve Geçerliliği

Herhangi bir olayı, meydana geldiği tarihle bağlantılı düşünmek insana mahsus bir tavırdır Çünkü bizler, zamandan ve mekândan bağımsız düşünemiyoruz Oysa Allah Tealâ için dün de, bugün de yarın da birdir Zaman O’nun yarattığı bir şeydir; O’nun ilmini ihata edemez, kuşatamaz, etkileyemez Bizler sadece geçmişe ve bugüne ait şeylerin malumatına (hatta onların da cüz’i bir kısmına) sahip iken, Allah Tealâ bütün zamanların ve bütün mekânların, hatta zaman ve mekân ötesinin ( gaybın ) bilgisine sahiptir
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Ekim 2009, 00:19   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Emekdar Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Emekdar Üye isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16627
Üyelik T.: 11 Şubat 2012
Arkadaşları:2
Cinsiyet:
Yaş:42
Mesaj: 4.237
Konular: 316
Beğenildi:16
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart RE: Ebubekir Sifilden Ayetlerin Iniş Sebebi Ve Geçerliliği

Günümüzde birçok itikadî bid’at fırkası mevcut Bu fırkalardan kimisi geçmişten beri varlığını sürdürüyor (Şia gibi); bir kısmı ise evvel yok idi, yeni çıktı
“ Modernizm ” denen düşünce akımı, işte bu nevzuhur bid’at fırkalarının başında geliyor Bu cereyanın mümessillerinin Kur’an , Sünnet, Fıkıh, Kelam… ve diğer sahalarda Ehl -i Sünnet çizgiye aykırı düşen bir hayli görüşleri mevcut


Sözlerim makaleyi kaleme alan zatadır:

Şia Mezhebine Bidat diyebildiğiniz kadar İsraile Amerikaya ve Büyük Şeytanların dostlarına diyebiliyormusunuz ey zihniyet sahipleri ?

Bidat açılımını,Ehli Sünnet dininize göre,yorumladığınız için,size lafım yok. Çünkü Bizlere emanet olarak bırakılan,Kuran ve Sünnettir,bunun dışında türemiş olan grup vs lere,Ancak Kuran ve Sünnete göre bakılır,yoksa sizin gibi zihniyetlerin sahip olduğu,Ehli Sünnet veya Ehli Şia dinine göre bakılmaz?

Birde Levh-i Mahfuz gaybi bir konu olduğu halde bu kadar emin bir şekilde
hakkında yorumda bulunabiliyor?

22. ayetteki Korunmuş levhada ifadesinden, Kuran'ın korunduğu ve korunacağı anlaşılmaktadır ki, zaten Başka ayeti kerimelerde bu manada beyanlar mevcuttur:

Hiç şüphesiz, Zikri (Kuran'ı) Biz indirdik Biz. Ve Biz kesinlikle onun için koruyucularız.(Hicr 9)

Görüldüğü gibi bu ayetlerde Kuran'ın korunduğu, değişmediği, Allah'ın sözünün ele alınan her konuda en son merci olduğu telkin edilmektedir.
Bu ayeti kerimelerde kullanılan Levh-i mahfuz kuranın kesinlikle kaybolmayacak şekilde muhafaza edildiğini bildirilmektedir.Ama nedense Klasik kaynaklarda bu özel isim haline getirilmiş bir şekilde Bu ismin etrafında altındandır,yakuttandır,arşın sağ tarafındadır,
semadadır, İsrafilin alnındadır,gibi söylentilerin kaynak bakımından doğruluğu kesin olmayan söylentilerden ibarettir.Gaybi olan konularda Geleneksel zihniyet sahipleri, nedense hep şekiller tayin etmek ile uğraşmışlardır.

Şunuda belirteyim,İslam dininde olmayan Ruhban din anlayışı sahipleri,her daim kendi karşılarına hakikatleri sunarak, Kuran'ı onların tekellerinden kurtarma çabası içinde olanları, daima ''Modernist,Bidat ve Sapıklık'' ile suçlamayı,kendilerine görev edinmişlerdir.Bu hakikati görmek istemeyen, Ruhban din sınıfı,Zaten yıllarca Kuran'ı biz anlayabiliriz! mantıkları ile, Muhammed (s.a.a) Ümmetini,kendi Heva ve Hevesleri uğruna,kullanmaktan geri durmamışlardır.Semerkand dergisini çok iyi bilirim,ve Zihniyetlerinide şimdi amacım kimse ile tartışmak değildir.Lakin her gördüğünüze doğru gözü ile bakmayın ve Allah'ın bizden istemiş olduğu, Akletme yetisini kullanarak bakın ve Yanlışa yanlış, doğruyada doğru diyebilmeyi , ilke edinelim. Allah bu tür Müslümanları karalayan,zihniyet sahiplerine basiret versin diyorum:

Bu zihniyete sahip olanlara göre,Dini sade Belli kesimler anlar?
İslam dininin evrenselliğini,Tekkelere Hapsedenler her daim,Karalama ve Tekfiri kendilerine ilke edinmişlerdir.
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Kasım 2010, 17:15   Mesaj No:4
Avatar Otomotik
Durumu:davetci isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 12814
Üyelik T.: 23 Ekim 2010
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 7
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Tasavvufa giren sifil hocayi taniyoruz yakindan"bir insan tasavvufa girdimi böyle sacmaliklar söyleyebiliyor.normaldir...
sifil hocada gelenekcilerin basinda gelmektedir...
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İbrahim suresi nüzul (iniş) sebebi Tuba_ Sürelerin Nuzul Sebepleri 1 09 Eylül 2017 22:54
Tevbe suresi nüzul (iniş) sebebi Tuba_ Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 30 Nisan 2014 02:37
Yunus suresi nüzul (iniş) sebebi Tuba_ Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 30 Nisan 2014 02:30
Hicr suresi nüzul (iniş) sebebi Tuba_ Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 30 Nisan 2014 02:20
isra suresi nüzul (iniş) sebebi Tuba_ Sürelerin Nuzul Sebepleri 0 30 Nisan 2014 02:12

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284