Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İSTANBUL İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi JAZARİ,Açılış Tarihi:  26 Ekim 2013 (08:10), Konuya Son Cevap : 21 Ocak 2021 (23:44). Konuya 6 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 26 Ekim 2013, 08:10   Mesaj No:1
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:42
Mesaj: 590
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Mantık dersi vize soruları(İstanbul ilitam )/medineweb

Mantık dersi vize soruları(İstanbul ilitam )/medineweb

MANTIK DERSİ VİZE SORULARI 2012
1) Kedi kavramı ile ciğer kavramı arasında aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A. Kesişim
B. Zıtlık
C. Ayrılık
D. Gereklilik (Lüzum)
E. Bağdaştırma

2 ) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tanımın şartlarından değildir?
A. Tanımlayıcı unsur, tanımlanandan daha bilinir olmalıdır
B. Tanım, anlaşılır ve açık olmalıdır
C. Tanımda kısır döngü olmamalıdır
D. Tanım, yalnız tanımı yapılana uygun olmalıdır
E. Tanım, sadece gerçek varlıklara has olmalıdır+

3 ) Aşağıdakilerden hangisi bölme için söylenebilir?
A. Bölme, kaplamını dikkate almadan bir bütünü bölümlerine ayırmaktır
B. Bölme, tanıma yardımcı bir unsur olarak kullanılamaz çünkü mukavvim/kurucu cüzleri içermez
C. Bölme, bir bütünün, kendisini oluşturan farklı unsurlara bölünmesi yoluyla gerçekleşemez
D. Mantıkta asıl bölme tikellerin tümellere bölünmesi yoluyla olur
E. Tanım ile bölme arasında bazı ortak noktalar olabilir+

4 ) Kavrama ilişkin olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Kavram bir nesneye karşılık gelir ve onun ne olduğunu gösterir
B. Bir kavramın ancak dış dünyada karşılığı olması halinde kavram gerçektir
C. Bir tanımın olabilmesi için birden fazla kavrama ihtiyaç vardır
D. Kavram tümel, tekil ve tikel olabilir
E. Önerme içinde doğru olan her sözcüğün kavram olması mümkündür+

5 ) Bir şeyin, “… ” sorusuna yanıt olan özüne mahiyet denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. “O nasıldır?”
B. “O gerçekten var mıdır?”
C. “O ne demektir?”
D. “O nedir?” +
E. “Onun sebebi nedir?”

6 ) Aşağıdakilerden hangisi beş tümele göre bir tanım çeşidi değildir?
A. Eksik İlintisel Tanım (Resm-i nâkıs)
B. Tam Özsel Tanım (Hadd-i tâm)
C. Eksik İlineksel Tanım (Hadd-i Arız) +
D. Eksik Özsel Tanım (Hadd-i nâkıs)
E. Tam İlintisel Tanım (Resm-i tâm)
7 ) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Kavram soyuttur
B. Kavram geneldir
C. Hayal daima özel değildir +
D. Her terim kelimedir
E. Kavramlar tek başlarına yanlış ya da doğru olmazlar

8 ) I-Her kavramın bir hakikati yoktur.
II-Her mahiyetin bir hakikati yoktur.
III- “Anka Kuşu” kavramının hem mahiyeti hem de hakikati vardır.
IV-“Devrim” kavramının bir mahiyeti vardır ancak bir hakikati yoktur.
Mantık disiplini kapsamında yukarıdaki yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?
A. II ve III
B. I ve II
C. Sadece I
D. I ve IV
E. I, II, III, IV

9 ) Aşağıdakilerden hangisi mantığın asli konuları arasında yer alır?
A. Tanrı’nın varlığının ispatlanması
B. Önerme +
C. Dil bilgisi
D. Süreç
E. Sözcük-kavram ilişkisi süreçlerinin incelenmesi

10 ) Klasik mantıkta terimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Nesnenin zihindeki izdüşümü
B. Düşünsel süreçlerin tüm evreleri
C. Dış dünyadaki varlığa karşılık gelmese bile soyut olan suret
D. Nesnenin soyutlanması sonucu zihinde ortaya çıkan terimler kümesi
E. Zihindeki tasarımın sözlü olarak ifade edilmesi

11 ) İçlem ile kaplam arasında nasıl bir ilişki vardır?
A. İçlem artarken kaplam azalır; kaplam artarken içlem değişmez
B. Ters orantı +
C. Kavramın kendisi bilinmedikçe bu ilişki bilinemez, görecelidir
D. Hiçbir ilişki yoktur
E. Doğru orantı

12 ) Klasik mantık ne zamana kadar yıkıcı eleştiriler almadan kullanılmaya devam edildi?
A. İlkçağ doğa felsefesi tartışmalarının bitimine kadar
B. Ortaçağın ilk dönemlerinde İslam dünyasının felsefi olarak ilerlemesine değin
C. Rönesans’ın başlamasına kadar+
D. Ortaçağ Batı dünyasındaki skolastik okulların kurulmasına kadar
E. Post-modern felsefe hareketlerinin doğuşu sırasında

13 ) I-Erdemsiz
II-İnsafsız
III-Ahlaksız
IV-Fakir
Yukarıdaki kavramlardan hangisi/hangileri olumsuz kavrama örnek olarak gösterilebilir?

A. I, II, IV
B. I,II, III ve IV +
C. Yalnız IV
D. I, II, III
E. I, II

14 ) I-İnsan-konuşan
II-Kedi-miyavlayan
III-Hayvan-ölümlü
IV-At-canlı
V-Sürüngen-timsah
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangilerinde tam girişimlilik vardır?
A. I ve IV
B. Yalnız I
C. III ve IV +
D. II ve III
E. I ve V

15 ) Aşağıdakilerden hangisi “Anka Kuşu” benzeri varlıkları konu alan tanımdır?
A. Özne Tanımı
B. Ad Tanımı +
C. Analojik Tanım
D. Dolaylı Tanım
E. Nesne Tanımı

16 ) Aşağıdakilerden hangisi mantığın faydalı olduğu başlıca alanlardan biri değildir?
A. Bilimsel ve felsefi alan
B. Teknik alan
C. Gündelik yaşam
D. Parapsişik alan+
E. Sosyal ve toplumsal alan

17 ) “At kişneyen bir canlıdır.” Önermesinde “kişneme” yüklemi atın hangi niteliğini ifade eder?
A. Tözsel
B. Özgüsel +
C. İlintisel
D. İlgisel
E. Genel


18 ) Aşağıdakilerden hangisinde ayırım doğru olarak verilmiştir?
A. Köpek-avlanma
B. İnsan-konuşma +
C. Kedi-fare yakalama
D. Balık-yüzme
E. At-hızlı koşma

19 ) Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesini temsil etmektedir?

A.
B. A, değişik zamanlarda hem A, hem de A-olmayan olabilir
C.

D. +
E. Bir şey ya A’dır ya da A-olmayandır

20 ) I-Kategoriler
II- Düşünmenin ilkeleri
III-Önermeler Mantığına Giriş
IV-Sofistler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Aristoteles’in Organon adlı külliyatının bir parçasını oluşturmaktadır?

A. II ve III
B. II
C. I, II, III, IV
D. I +
E. III ve IV

21) “İnsan” kavramı ile “matematikçi” kavramı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ayrılık
B. Zıtlık
C. Tam girişimlilik
D. Kesişim
E. Eksik girişimlilik

22) Aşağıdakilerden hangisi mutlak kavrama örnek olarak verilemez?
A. Anne+
B. İnsan
C. Canlı
D. Cansız
E. Yuvarlak
23) Eksik girişimliliğin örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Taş-balık
B. Basketbolcu-erkek +
C. Tencere-yemek
D. İnsan- düşünen
E. Konuşan-gülen

24 ) Mantıktaki zihinsel ilerleyiş hangi sıra ile gerçekleşir?
A. Kavram-önerme-akıl yürütme +
B. Bilgi-akıl yürütme-sonuç
C. Akıl yürütme-bilgi-düşünme
D. Varsayım-kavram-doğru bilgi
E. Konsantrasyon-düşünme-kavram

25) Aşağıdakilerden hangisi tanım için söylenebilir?
A. Tanım, esas olarak bir şeyin tasvir edilmesi yoluyla anlatımıdır.
B. Tanım, bir şeyin neliğini gösteren sözdür.+
C. Bir tanım, ya bir önerme ile ya da bir kavramla yapılabilir.
D. Bir kavramın, karşıtının veya benzerinin tanımlanması suretiyle tanımı yapılabilir.
E. Bir şeyin birden çok tanımının olması mümkün değildir.

26) “Üremek”, “beslenmek”, “büyümek”, “hareket etmek” gibi vasıflar, “canlı” kavramının hangi yönünü oluşturur?
A. Toplam
B. İçlem+
C. Dışlam
D. Kaplam
E. Kesişim

27) Beyaz ile ak kavramları arasında mantık bilimi açısından aşağıdaki ilişkilerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

A. Eşitlik +
B. Paralellik
C. Eş seslilik
D. Zıtlık
E. Eş anlamlılık

28) “İnsan” kavramı, dışarıdaki bireylerinin varlığı dikkate alınmadan düşünüldüğünde kavramının nesi elde edilir?

A. Hakikati
B. Cinsi
C. Doğruluğu
D. Mahiyeti +
E. Hüviyeti29) Aşağıdakilerden hangisi mantığın ilkelerinden biri değildir?
A. Üçüncü şıkkın imkânsızlığı
B. Tutarsızlık +
C. Ayniyet
D. Özdeşlik
E. Çelişmezlik

30) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde uzak cins kavramına örnek verilmiştir?

A. Kaşık-****l
B. Felsefe-aklî ilim
C. Çocuk-cisim+
D. Aşk-Nefret
E. İnsan-gülme

31) Yeter sebep ilkesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Bir şeyin varolabilmesi için yeterli sebebin olması gerekir
B. Bir yargının doğruluğu sebepsiz ileri sürülemez
C. Yeter sebep ve sonuç arasındaki bağın kurulması en az başka iki ilke ile mümkündür +
D. Her yargının doğruluk nedeni bir başka yargıdır
E. Yeter sebep olmadıkça bir hükmün doğruluğundan bahsedilemez

32) Mantığın amacı bakımından tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kurallarına uyulduğunda akıl yürütmede yanılgıya düşmekten koruyan sanattır +
B. Bilimlere ilkelerini veren sanattır
C. Her türlü olguyu öngörmeye yarayan bilimdir
D. Karmaşık sorunlara pratik çözümler bulmayı sağlayan sanattır
E. Problem çözmeyi öğrenme sanatıdır

33) Aşağıdakilerden hangisi mantığın alt dallarından birisidir?
A. Tematik mantık
B. Çıkarımlar mantığı+
C. Kavram döngüsel süreçleri
D. Problem çözüm analizleri
E. Zihinsel dinamikler

34) Aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilir?
A. Renkler
B. Tatlar
C. Üstün cinsler
D. Tümel kavramlar+
E. Duyu deneyimleri

35) Aşağıdakilerden hangisi İhsâü’l-‘ulûm (İlimlerin Sayımı) adlı eserde mantık disiplinini tanıtırken nutkun kullanıldığı söylenen anlamlardan biri değildir?
A. İç konuşma
B. Dış konuşma
C. Zihin+
D. Akıl
E. Düşünme

36) Tümel bir kavramın, zihin dışındaki bireylerinin yapısı ve anlamı dikkate alındığında buna ……………. denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yerleştirilmelidir?

A. Zihin
B. Doğruluk
C. Somutluk
D. Mahiyet
E. Hakikat+

37) “İnsanlık” kavramını, temel nitelikleriyle belirtip onu, diğerlerinden ayırma işlemiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A. Hakikat
B. Öz
C. Mahiyet
D. Hüviyet+
E. Somutluk

38) Bir kavramın içlemi artarsa kaplamında ne gibi bir değişiklik olur?
A. Kaplam nispi olarak değişir
B. Kaplam azalır+
C. Bazı durumlarda kaplam artarken bazı durumlarda azalır
D. Kavramın kendisi bilinmediğinden bu değişiklik bilinemez
E. Kaplam artar

39) Aşağıdakilerden hangisinde ayırım yanlış olarak verilmiştir?
A. İnsan-düşünme
B. Kedi-miyavlama
C. At-kişneme
D. Balık-yüzme

40) I- Akıl yürütmenin dilsel nedenleri
II- Akıl yürütmenin psikolojik arka planı
III- Akıl ilkelerinin düşünmeye uygulanması
IV- Düşünmenin biçimi
Mantık yukarıdakilerden hangisi ile ilgilenmektedir

A. I,II,III ve IV
B. III- IV+
C. I,II ve IV
D. I ve II
E. Yalnız III
41) Akıl yürütme ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır
A. Akıl yürütme olgular arasında bağ kurmak suretiyle zihnin bilinenlerden bilinmeyenleri elde etmesidir
B. Akıl yürütme iki ya da daha çok öncülden bir sonuca ulaşmadır
C. Akıl yürütme, zihnin serbest salınımlarını ve çağrışımlarını esas almaktadır+
D. Akıl yürütme belirli bir önerme ya da önermeler kümesinden çıkarımda bulunarak yeni bir hükme ya da sonuca varmak demektir
E. Akıl yürütmede amaç yeni hükümler elde etmektir

42) Bir kavramın içine aldığı, kapsadığı ve gösterdiği nesne ve varlıkların toplamına ………. denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yerleştirilmelidir?
A. Eleman
B. Kaplam+
C. İçlem
D. Birey
E. Toplam (Yekün)

43) Klasik mantığın bir bilim ve disiplin olarak kurucusu kimdir?
A. Sokrates
B. Farabi
C. Aristoteles+
D. Platon
E. Konfüçyüs

44) I - Zihnimizin dışında bir gerçekliği olan varlıklara ilişkin yapılan tanımlardır.
II-Herhangi bir keyfiliği barındırmaz.
III- Gerçek tanımdır.
Yukarıdaki yargılarda hangi tanımın özellikleri verilmiştir?

A. Arazî Tanım
B. Nesne Tanım+
C. Ad Tanımı
D. Özne Tanımı
E. Analojik Tanım

45) hangisi mantık kelimesinin kökeniyle ilişkilidir?
A. Akıl-söz +
B. Bilme-öğrenme
C. Teknik-teori
D. Duygu-duyum
E. Görme-izleme
46 ) Wilhem Leibniz’in aklın ilkelerinden biri olarak saydığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çelişmezlik
B. Yeter sebep+
C. Tutarsızlık
D. Ayniyet
E. Özdeşlik

47) Aşağıdakilerden hangisi bir karşıt kavram ikilisidir?
A. Beyaz-siyah+
B. Ilık-soğuk
C. Beyaz-beyaz olmayan
D. Beyaz-Al
E. Var-yok

48) Aşağıdaki önermelerden hangisinde tümel bir kavram kullanılmıştır?
A. Bazı kapılar kapalıdır
B. Belirli canlılar yer kaplar
C. Birkaç kalem yeşildir
D. ****llerin bazıları serttir
E. Hiçbir insan cansız değildir+

49) Bir tanım aşağıdakilerden hangisi ile yapılabilir?
A. Tasvir-tasavvur birliği
B. Zihinsel soyutlama
C. Analoji
D. Önerme+
E. Kavram

50) Mantığa ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Doğru düşünmenin kural ve yasalarını ortaya koyan bilimdir
B. Tutarlı düşünmenin formlarını gösteren bir bilimdir
C. Bütün dünyada geçerli değildir, evrensellik iddiası yoktur +

D. Akıl yürütme bağlamında düşünmeyi dikkate alan bir bilimdir
E. Akıl ilkelerini temel alan bir bilimdir
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi JAZARİ 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Yaşlı Olmasam Dağa Çıkardım Muhtelif Konular yasarakkas 5 1715 06 Ekim 2015 08:47
74 yaşında bir Terörist(!) Serbest Kürsü ayrıLık_ 2 1364 15 Eylül 2015 15:04
2014 ALES Sonbahar dönemi sınav Başvurusu ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1947 21 Eylül 2014 20:01
DHBT Soru-Cevap/Medineweb DHBT-Çıkmış Sorular-Cevaplar Mihrinaz 8 12190 11 Eylül 2014 22:30
2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme... ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1988 11 Eylül 2014 19:12

Alt 26 Ekim 2013, 08:12   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:42
Mesaj: 590
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam mantık dersi vize soruları

mantık vize soruları 2011

1- Mantıktaki zihinsel ilerleyiş hangi sıra ile gerçekleşir?


A. Akıl yürütme-kavram-düşünme

B. Kavram-önerme-akıl yürütme DOĞRU

C. Düşünme-akıl yürütme-kavram

D. Önerme-düşünme-kavram

E. Düşünme-kavram-akıl yürütme


2 - Bir kavramın içlemi artarsa kaplamında ne gibi bir değişiklik olur?


A. Kaplam değişmeden kalır.

B. Kaplam artar.

C. Kaplam azalır. DOĞRU

D. Bazı durumlarda kaplam artarken bazı durumlarda azalır.

E. Kavramın kendisi bilinmeden bu değişiklik öngörülemez.


3- Aşağıdakilerden hangisi mantığın alt dallarından birisidir?


A. Çıkarımlar mantığı DOĞRU

B. Süreç analizi

C. Zihinsel dinamikler

D. Kavramsallaştırmalar

E. Döngüsel mantık


4- Bir kavramın sadece zihindeki varlığı dikkate alınarak düşünüldüğünde o kavramın neyi elde edilir?

A. Hakikati

B. Mahiyeti DOĞRU

C. Cinsi

D. Hüviyeti

E. Doğruluğu


5 - Yeter sebep ilkesini aklın ilkelerinden biri olarak kabul eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?


A. Wilhem Lebiniz DOĞRU

B. Bertrand Russel

C. George Hegel

D. Immanuel Kant

E. Martin Heidegger


6 - İçlem ile kaplam arasında nasıl bir ilişki vardır?


A. Ters orantı DOĞRU

B. Paralellik

C. İçlem artarken kaplam azalır; kaplam artarken içlem değişmez

D. Doğru orantı

E. Kesişim


7- Mantığın amacı bakımından tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


A. Problem çözmeyi öğrenme sanatıdır.

B. Her türlü olgunun sonuçlarını öngörmeye yarayan bilimdir.

C. Bilimlerin ilkelerini elde etmeyi sağlayan sanattır.

D. Zihnin daha hızlı çalışmasını sağlayan sanattır.

E. Kurallarına uyulduğunda zihni hatadan koruyan sanattır. DOĞRU


8 - Bir tanım aşağıdakilerden hangisi ile yapılabilir?

A. Önerme DOĞRU

B. Tek bir kavram

C. Soru

D. Analoji

E. Totoloji


9- Aşağıdakilerden hangisi mantığın asli konuları arasında yer almaz?

A. Kavram

B. Önerme

C. Süreç DOĞRU

D. Akıl yürütme

E. Çıkarım

10 - Aşağıdakilerden hangisi mantığın kelime kökeniyle ilişkilidir?

A. Akıl-söz DOĞRU

B. His-algı

C. Bilme-öğrenme

D. Görme-izleme

E. Teori-pratik


11 - Mantığa ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Doğru düşünmenin kural ve yasalarını ortaya koyan bilimdir

B. Tutarlı düşünmenin formlarını gösteren bir bilimdir.

C. Temel dil kurallarını kavratan bir bilimdir. DOĞRU

D. Akıl ilkelerini temel alan bir bilimdir.

E. Akıl yürütme bağlamında düşünmeyi dikkate alan bir bilimdir.


12 - Aşağıdakilerden hangisi mantığın ilkelerinden biri değildir?

A. Özdeşlik

B. Yanılmazlık DOĞRU

C. Çelişmezlik

D. Üçüncü şıkkın imkânsızlığı

E. Ayniyet


13 - Klasik mantıkta terimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Zihindeki tasarımın dille ifadesi DOĞRU

B. Nesnenin zihindeki tasarımı

C. Zihnin nesneden yaptığı soyutlama

D. Dış dünyadaki varlığa karşılık gelen soyutlama

E. Düşünsel süreçlerin ilk evresi


14 - Aşağıdaki önermelerden hangisinde tümel bir kavram kullanılmamıştır?

A. Hiçbir insan cansız değildir.

B. Her kalem yeşildir

C. Bazı kapılar kapalıdır. DOĞRU

D. Her canlı yer kaplar.

E. Bütün ****ller serttir.


15 - Akıl yürütme ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Akıl yürütme hükümler arasında bağ kurmak suretiyle zihnin bilinenlerden bilinmeyenleri elde etmesidir.

B. Akıl yürütme belirli bir yargıdan ya da yargılardan çıkarımda bulunarak yeni bir hükme ya da sonuca varmak demektir.

C. Akıl yürütme, aklın serbest çağrışımıdır. DOĞRU

D. Akıl yürütmede amaç yeni bilgiler elde etmektir.

E. Akıl yürütme iki ya da daha çok öncülden bir sonuca ulaşmadır

16 - Klasik mantık ilk defa ne zaman eleştiriler aldı ve terk edilmeye başlandı?

A. İlkçağ doğa felsefesi tartışmaları sırasında

B. Ortaçağ İslam dünyasında

C. Rönesanla birlikte Batı dünyasında DOĞRU

D. Ortaçağ Batı dünyasında

E. Post-modern felsefe hareketlerinin doğuşu sırasında


17 - Aşağıdakilerden hangisi bir karşıt kavram ikilisidir?

A. Beyaz-Ak

B. Beyaz-beyaz olmayan

C. Beyaz-siyah DOĞRU

D. Var-yok

E. Ilık-soğuk


18 - Aşağıdakilerden hangisi bölme için söylenemez?

A. Bölme, kaplamını dikkate alarak bir bütünü bölümlerine ayırmaktır.

B. Tanım ile bölme arasında bazı ortak noktalar vardır.

C. Bölme, bir bütünün, kendisini oluşturan farklı unsurlara bölünmesi yoluyla gerçekleşemez. DOĞRU

D. Mantıkta asıl bölme tümelin tikellerine bölünmesi yoluyla olur.

E. Bölme, tanıma yardımcı bir unsur olarak kullanılabilir.
19 - Bir kavramın içine aldığı, kapsadığı ve gösterdiği nesne ve varlıkların toplamına ………. denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yerleştirilmelidir?

A. Mahiyet

B. Hakikat

C. Kaplam DOĞRU

D. İçlem

E. Eleman


20 - Aşağıdakilerden hangisi Farabi’ye göre nutkun kullanıldığı anlamlardan biri değildir?

A. Akıl

B. Düşünme

C. Zihin (DOĞRU )

D. İç konuşma

E. Dış konuşma

21 - Aşağıdakilerden hangisi mantığın faydalı olduğu başlıca alanlardan biri değildir?

A. Kişisel alan
B. Sosyal ve pratik alan
C. Bilimsel ve felsefi alan
D. Fizyolojik alan (DOGRU)
E. Teknik alan

22 - Eğer iki kavramdan her biri diğerinin bütün bireylerini içine alıyorsa, bu iki kavram arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

A. Bağlantısızlık
B. Zıtlık
C. Benzerlik
D. Eşitlik DOĞRU
E. Kesişim


23 - İki kavramdan sadece biri, diğerinin bütün bireylerini içine alıp kapsıyorsa aralarındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kesişim
B. Zıtlık
C. Ayrılık
D. Tam girişimlilik (DOGRU)
E. Eksik girişimlilik

24 - Aşağıdakilerden hangisi bir şeyin, “O nedir?” sorusuna yanıt olan özüne denir?

A. Mahiyet DOĞRU
B. Özne
C. Hakikat
D. Sebep
E. Hüviyet

25 - Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesini temsil etmektedir?

A. A, A’dır. DOĞRU
B. A, A-olmayan değildir.
C. Bir şey ya A’dır ya da A-olmayandır
D. A, hem A, hem de A-olmayan olamaz.
E. A ve A-olmayanın toplamı dışında bir şey yoktur.

26 - Hakikati olan bir kavramı, temel nitelikleriyle belirtip onu, diğerlerinden ayırma işlemiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A. Mahiyet
B. Hakikat
C. Hüviyet (DOGRU)
D. Öz
E. Somutluk

27 - Kavrama ilişkin olarak verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Bir tanımın olabilmesi için birden fazla kavrama ihtiyaç vardır.
B. Kavram bir nesneye karşılık gelir ve onun ne olduğunu gösterir.
C. Kavram genel ve soyuttur.
D. Bir kavramın ancak dış dünyada karşılığı olması halinde kavram gerçektir.
E. Cümle içinde anlamlı olan her kelimenin kavram olması mümkündür.(DOGRU)

28 - “Üremek”, “beslenmek”, “büyümek”, “hareket etmek” gibi vasıflar, “canlı” kavramının hangi yönünü oluşturur.

A. Kaplam
B. İçlem (DOGRU)
C. Dışlam
D. Kesişim
E. Toplam

29 - Eksik girişimliliğin örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Öğrenci-çalışkan DOĞRU
B. İnsan- gülen
C. Konuşan-gülen
D. Taş-canlı
E. Tencere-yemek


30 - Tümel bir kavramın, zihin dışındaki bireylerinin yapısı ve anlamı dikkate alındığında buna ……………. denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yerleştirilmelidir?

A. Mahiyet (DOGRU)
B. Hakikat
C. Zihin
D. Doğruluk
E. Somutluk

31 - Aşağıdakilerden hangisi tanım için söylenemez?

A. Tanım, mâhiyeti, yani bir şeyin neliğini gösteren sözdür.
B. Bir şeyin birden çok tanımının olması mümkündür. DOĞRU
C. Tanım, özün ortaya konmasıdır.
D. Bir tanım, ancak önerme ile yapılabilir.
E. Bir kavramın karşıtının tanımlanması suretiyle tanım yapılamaz

32 - Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde uzak cins kavramına örnek verilmiştir?

A. İnsan-canlı
B. Fıkıh-dinî ilim
C. Ney-çalgı aleti
D. Aşk-sevgi
E. Çam-cisim(DOGRU)

33 - I- Zihnimizin dışında bir gerçekliği olan varlıklara ilişkin yapılan tanımlardır.

II-Herhangi bir keyfiliği barındırmaz.

III- Gerçek tanımdır.

Yukarıdaki yargılarda hangi tanımın özellikleri verilmiştir?

A. Nesne Tanımı (DOGRU)
B. Özne Tanımı
C. Dolaylı Tanım
D. Analojik Tanım
E. Ad Tanımı

34 - “Müzisyen ile erkek” arasındaki kavramsal ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Kedi-Fare
B. Siyah-Beyaz
C. İnsan-Gülen
D. Böcek-kanatlı (DOGRU)
E. Öğrenci-öğretmen
35 - Aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilir?

A. Renkler
B. Duygular
C. Duyu deneyimleri
D. Üstün cinsler
E. Tümel kavramlar(DOGRU)

36 - I-Kategoriler

II- Topikler

III-Önermeler

IV-Sofistik Deliller

Yukarıdakilerden hangileri Aristoteles’in Organon adlı külliyatının bir parçasını oluşturmaktadır?

A. I ve II
B. II ve IV
C. III ve IV
D. II ve III
E. I, II, III, IV DOĞRU

37 - Aşağıdakilerden hangisinde ayırım yanlış olarak verilmiştir?
Cevap

A. İnsan-düşünme

B. Kedi-miyavlama

C. At-kişneme

D. Balık-yüzme (DOGRU)

E. Köpek-havlama

38 - Aşağıdakilerden hangisi mutlak kavrama örnek olarak verilebilir?

A. Anne

B. Baba

C. Dayı

D. Büyük baba

E. Yuvarlak(DOGRU)

39 - I-Her kavramın bir mâhiyeti vardır.
II-Her kavramın bir hakikati yoktur.
III- “Dev” kavramının hem mâhiyeti hem de hakikati yoktur.
IV-“İnsan” kavramının bir mahiyeti vardır ancak bir hakikati yoktur.
Mantık disiplini kapsamında yukarıdaki yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A. Sadece I

B. I ve II (DOGRU)

C. II ve III

D. I ve IV

E. Hepsi

40 - Aşağıdakilerden hangisi beş tümele göre bir tanım çeşidi değildir ?

A. Tam Özsel Tanım (Hadd-ı tâm)
B. Eksik İlintisel Tanım (Resm-i nâkıs)
C. Yetersiz Tanım (Hadd-ı Gayr-ı Kâfi) DOĞRU
D. Eksik Özsel Tanım (Hadd-ı nâkıs)
E. Tam İlintisel Tanım (Resm-i tâm)

41 - - Akıl yürütmenin fizyolojik nedenleri
II- Akıl yürütmenin psikolojik nedenleri
III- Akıl ilkelerinin düşünmeye uygulanması
......IV- Düşünmenin biçimi
Mantık yukarıdakilerden hangisi ile ilgilenmektedir?

A. I ve II
B. Yalnız III
C. III- IV DOĞRU
D. I,II ve IV
E. I,II,III ve IV

42 - Klasik mantığın bir bilim ve disiplin olarak kurucusu kimdir?

A. Konfüçyüs
B. Sokrates
C. Platon
D. Aristoteles DOĞRU
E. Farabi


43 - Aşağıdakilerden hangisi mâhiyeti olup da dış dünyada bir gerçekliği olmayan zihinsel varlıkları konu alan tanımdır?

A. Nesne Tanımı
B. Özne Tanımı
C. Dolaylı Tanım
D. Analojik Tanım
E. Ad Tanımı DOĞRU

44 - 1.“Kedi miyavlayan bir canlıdır.” Önermesinde “miyavlayan olma” yüklemi kedinin hangi niteliğini ifade eder?

A. Özsel DOĞRU
B. İlintisel
C. İlgisel
D. İlineksel
E. Tözsel
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2018, 22:51   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:mehmet2018 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 60160
Üyelik T.: 07 Kasım 2018
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

cevap anahtarları yokmu
Alıntı ile Cevapla
Alt 08 Kasım 2018, 00:06   Mesaj No:4
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:68
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:42
Mesaj: 10.623
Konular: 1037
Beğenildi:9753
Beğendi:7733
Takdirleri:17502
Takdir Et:
Standart

Hoşgeldiniz. Cevapların yanına + işareti konulmuş ve DOĞRU diye yazılmış..
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Alt 14 Kasım 2018, 07:57   Mesaj No:5
Avatar Otomotik
Durumu:mehmet2018 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 60160
Üyelik T.: 07 Kasım 2018
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

bazılarının yok ama
Alıntı ile Cevapla
Alt 14 Kasım 2018, 10:06   Mesaj No:6
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:68
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:42
Mesaj: 10.623
Konular: 1037
Beğenildi:9753
Beğendi:7733
Takdirleri:17502
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
mehmet2018 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
bazılarının yok ama
İlk 50 soruda sadece 5 tanesinin, cevabı yok. Yanlış cevap yazıp yanıltmak istemeyiz. Cevapları bulduğunuzda bizimle paylaşırsanız ekleriz bizde. Jazari (hc y sk) isimli üyemiz Allah razı olsun elindeki notları paylaşmış sizlerde istifade edin diye. Malesef elimizdeki notlar bu şekilde...
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Ocak 2021, 23:44   Mesaj No:7
Avatar Otomotik
Durumu:meryematalay isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 62161
Üyelik T.: 21 Ocak 2021
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart mantık çıkmış sorular

Alıntı:
JAZARİ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
mantık vize soruları 2011

1- Mantıktaki zihinsel ilerleyiş hangi sıra ile gerçekleşir?


A. Akıl yürütme-kavram-düşünme

B. Kavram-önerme-akıl yürütme DOĞRU

C. Düşünme-akıl yürütme-kavram

D. Önerme-düşünme-kavram

E. Düşünme-kavram-akıl yürütme


2 - Bir kavramın içlemi artarsa kaplamında ne gibi bir değişiklik olur?


A. Kaplam değişmeden kalır.

B. Kaplam artar.

C. Kaplam azalır. DOĞRU

D. Bazı durumlarda kaplam artarken bazı durumlarda azalır.

E. Kavramın kendisi bilinmeden bu değişiklik öngörülemez.


3- Aşağıdakilerden hangisi mantığın alt dallarından birisidir?


A. Çıkarımlar mantığı DOĞRU

B. Süreç analizi

C. Zihinsel dinamikler

D. Kavramsallaştırmalar

E. Döngüsel mantık


4- Bir kavramın sadece zihindeki varlığı dikkate alınarak düşünüldüğünde o kavramın neyi elde edilir?

A. Hakikati

B. Mahiyeti DOĞRU

C. Cinsi

D. Hüviyeti

E. Doğruluğu


5 - Yeter sebep ilkesini aklın ilkelerinden biri olarak kabul eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?


A. Wilhem Lebiniz DOĞRU

B. Bertrand Russel

C. George Hegel

D. Immanuel Kant

E. Martin Heidegger


6 - İçlem ile kaplam arasında nasıl bir ilişki vardır?


A. Ters orantı DOĞRU

B. Paralellik

C. İçlem artarken kaplam azalır; kaplam artarken içlem değişmez

D. Doğru orantı

E. Kesişim


7- Mantığın amacı bakımından tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


A. Problem çözmeyi öğrenme sanatıdır.

B. Her türlü olgunun sonuçlarını öngörmeye yarayan bilimdir.

C. Bilimlerin ilkelerini elde etmeyi sağlayan sanattır.

D. Zihnin daha hızlı çalışmasını sağlayan sanattır.

E. Kurallarına uyulduğunda zihni hatadan koruyan sanattır. DOĞRU


8 - Bir tanım aşağıdakilerden hangisi ile yapılabilir?

A. Önerme DOĞRU

B. Tek bir kavram

C. Soru

D. Analoji

E. Totoloji


9- Aşağıdakilerden hangisi mantığın asli konuları arasında yer almaz?

A. Kavram

B. Önerme

C. Süreç DOĞRU

D. Akıl yürütme

E. Çıkarım

10 - Aşağıdakilerden hangisi mantığın kelime kökeniyle ilişkilidir?

A. Akıl-söz DOĞRU

B. His-algı

C. Bilme-öğrenme

D. Görme-izleme

E. Teori-pratik


11 - Mantığa ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Doğru düşünmenin kural ve yasalarını ortaya koyan bilimdir

B. Tutarlı düşünmenin formlarını gösteren bir bilimdir.

C. Temel dil kurallarını kavratan bir bilimdir. DOĞRU

D. Akıl ilkelerini temel alan bir bilimdir.

E. Akıl yürütme bağlamında düşünmeyi dikkate alan bir bilimdir.


12 - Aşağıdakilerden hangisi mantığın ilkelerinden biri değildir?

A. Özdeşlik

B. Yanılmazlık DOĞRU

C. Çelişmezlik

D. Üçüncü şıkkın imkânsızlığı

E. Ayniyet


13 - Klasik mantıkta terimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Zihindeki tasarımın dille ifadesi DOĞRU

B. Nesnenin zihindeki tasarımı

C. Zihnin nesneden yaptığı soyutlama

D. Dış dünyadaki varlığa karşılık gelen soyutlama

E. Düşünsel süreçlerin ilk evresi


14 - Aşağıdaki önermelerden hangisinde tümel bir kavram kullanılmamıştır?

A. Hiçbir insan cansız değildir.

B. Her kalem yeşildir

C. Bazı kapılar kapalıdır. DOĞRU

D. Her canlı yer kaplar.

E. Bütün ****ller serttir.


15 - Akıl yürütme ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Akıl yürütme hükümler arasında bağ kurmak suretiyle zihnin bilinenlerden bilinmeyenleri elde etmesidir.

B. Akıl yürütme belirli bir yargıdan ya da yargılardan çıkarımda bulunarak yeni bir hükme ya da sonuca varmak demektir.

C. Akıl yürütme, aklın serbest çağrışımıdır. DOĞRU

D. Akıl yürütmede amaç yeni bilgiler elde etmektir.

E. Akıl yürütme iki ya da daha çok öncülden bir sonuca ulaşmadır

16 - Klasik mantık ilk defa ne zaman eleştiriler aldı ve terk edilmeye başlandı?

A. İlkçağ doğa felsefesi tartışmaları sırasında

B. Ortaçağ İslam dünyasında

C. Rönesanla birlikte Batı dünyasında DOĞRU

D. Ortaçağ Batı dünyasında

E. Post-modern felsefe hareketlerinin doğuşu sırasında


17 - Aşağıdakilerden hangisi bir karşıt kavram ikilisidir?

A. Beyaz-Ak

B. Beyaz-beyaz olmayan

C. Beyaz-siyah DOĞRU

D. Var-yok

E. Ilık-soğuk


18 - Aşağıdakilerden hangisi bölme için söylenemez?

A. Bölme, kaplamını dikkate alarak bir bütünü bölümlerine ayırmaktır.

B. Tanım ile bölme arasında bazı ortak noktalar vardır.

C. Bölme, bir bütünün, kendisini oluşturan farklı unsurlara bölünmesi yoluyla gerçekleşemez. DOĞRU

D. Mantıkta asıl bölme tümelin tikellerine bölünmesi yoluyla olur.

E. Bölme, tanıma yardımcı bir unsur olarak kullanılabilir.
19 - Bir kavramın içine aldığı, kapsadığı ve gösterdiği nesne ve varlıkların toplamına ………. denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yerleştirilmelidir?

A. Mahiyet

B. Hakikat

C. Kaplam DOĞRU

D. İçlem

E. Eleman


20 - Aşağıdakilerden hangisi Farabi’ye göre nutkun kullanıldığı anlamlardan biri değildir?

A. Akıl

B. Düşünme

C. Zihin (DOĞRU )

D. İç konuşma

E. Dış konuşma

21 - Aşağıdakilerden hangisi mantığın faydalı olduğu başlıca alanlardan biri değildir?

A. Kişisel alan
B. Sosyal ve pratik alan
C. Bilimsel ve felsefi alan
D. Fizyolojik alan (DOGRU)
E. Teknik alan

22 - Eğer iki kavramdan her biri diğerinin bütün bireylerini içine alıyorsa, bu iki kavram arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

A. Bağlantısızlık
B. Zıtlık
C. Benzerlik
D. Eşitlik DOĞRU
E. Kesişim


23 - İki kavramdan sadece biri, diğerinin bütün bireylerini içine alıp kapsıyorsa aralarındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kesişim
B. Zıtlık
C. Ayrılık
D. Tam girişimlilik (DOGRU)
E. Eksik girişimlilik

24 - Aşağıdakilerden hangisi bir şeyin, “O nedir?” sorusuna yanıt olan özüne denir?

A. Mahiyet DOĞRU
B. Özne
C. Hakikat
D. Sebep
E. Hüviyet

25 - Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesini temsil etmektedir?

A. A, A’dır. DOĞRU
B. A, A-olmayan değildir.
C. Bir şey ya A’dır ya da A-olmayandır
D. A, hem A, hem de A-olmayan olamaz.
E. A ve A-olmayanın toplamı dışında bir şey yoktur.

26 - Hakikati olan bir kavramı, temel nitelikleriyle belirtip onu, diğerlerinden ayırma işlemiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A. Mahiyet
B. Hakikat
C. Hüviyet (DOGRU)
D. Öz
E. Somutluk

27 - Kavrama ilişkin olarak verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Bir tanımın olabilmesi için birden fazla kavrama ihtiyaç vardır.
B. Kavram bir nesneye karşılık gelir ve onun ne olduğunu gösterir.
C. Kavram genel ve soyuttur.
D. Bir kavramın ancak dış dünyada karşılığı olması halinde kavram gerçektir.
E. Cümle içinde anlamlı olan her kelimenin kavram olması mümkündür.(DOGRU)

28 - “Üremek”, “beslenmek”, “büyümek”, “hareket etmek” gibi vasıflar, “canlı” kavramının hangi yönünü oluşturur.

A. Kaplam
B. İçlem (DOGRU)
C. Dışlam
D. Kesişim
E. Toplam

29 - Eksik girişimliliğin örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Öğrenci-çalışkan DOĞRU
B. İnsan- gülen
C. Konuşan-gülen
D. Taş-canlı
E. Tencere-yemek


30 - Tümel bir kavramın, zihin dışındaki bireylerinin yapısı ve anlamı dikkate alındığında buna ……………. denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yerleştirilmelidir?

A. Mahiyet (DOGRU)
B. Hakikat
C. Zihin
D. Doğruluk
E. Somutluk

31 - Aşağıdakilerden hangisi tanım için söylenemez?

A. Tanım, mâhiyeti, yani bir şeyin neliğini gösteren sözdür.
B. Bir şeyin birden çok tanımının olması mümkündür. DOĞRU
C. Tanım, özün ortaya konmasıdır.
D. Bir tanım, ancak önerme ile yapılabilir.
E. Bir kavramın karşıtının tanımlanması suretiyle tanım yapılamaz

32 - Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde uzak cins kavramına örnek verilmiştir?

A. İnsan-canlı
B. Fıkıh-dinî ilim
C. Ney-çalgı aleti
D. Aşk-sevgi
E. Çam-cisim(DOGRU)

33 - I- Zihnimizin dışında bir gerçekliği olan varlıklara ilişkin yapılan tanımlardır.

II-Herhangi bir keyfiliği barındırmaz.

III- Gerçek tanımdır.

Yukarıdaki yargılarda hangi tanımın özellikleri verilmiştir?

A. Nesne Tanımı (DOGRU)
B. Özne Tanımı
C. Dolaylı Tanım
D. Analojik Tanım
E. Ad Tanımı

34 - “Müzisyen ile erkek” arasındaki kavramsal ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Kedi-Fare
B. Siyah-Beyaz
C. İnsan-Gülen
D. Böcek-kanatlı (DOGRU)
E. Öğrenci-öğretmen
35 - Aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilir?

A. Renkler
B. Duygular
C. Duyu deneyimleri
D. Üstün cinsler
E. Tümel kavramlar(DOGRU)

36 - I-Kategoriler

II- Topikler

III-Önermeler

IV-Sofistik Deliller

Yukarıdakilerden hangileri Aristoteles’in Organon adlı külliyatının bir parçasını oluşturmaktadır?

A. I ve II
B. II ve IV
C. III ve IV
D. II ve III
E. I, II, III, IV DOĞRU

37 - Aşağıdakilerden hangisinde ayırım yanlış olarak verilmiştir?
Cevap

A. İnsan-düşünme

B. Kedi-miyavlama

C. At-kişneme

D. Balık-yüzme (DOGRU)

E. Köpek-havlama

38 - Aşağıdakilerden hangisi mutlak kavrama örnek olarak verilebilir?

A. Anne

B. Baba

C. Dayı

D. Büyük baba

E. Yuvarlak(DOGRU)

39 - I-Her kavramın bir mâhiyeti vardır.
II-Her kavramın bir hakikati yoktur.
III- “Dev” kavramının hem mâhiyeti hem de hakikati yoktur.
IV-“İnsan” kavramının bir mahiyeti vardır ancak bir hakikati yoktur.
Mantık disiplini kapsamında yukarıdaki yargılardan hangisi/hangileri doğrudur?

A. Sadece I

B. I ve II (DOGRU)

C. II ve III

D. I ve IV

E. Hepsi

40 - Aşağıdakilerden hangisi beş tümele göre bir tanım çeşidi değildir ?

A. Tam Özsel Tanım (Hadd-ı tâm)
B. Eksik İlintisel Tanım (Resm-i nâkıs)
C. Yetersiz Tanım (Hadd-ı Gayr-ı Kâfi) DOĞRU
D. Eksik Özsel Tanım (Hadd-ı nâkıs)
E. Tam İlintisel Tanım (Resm-i tâm)

41 - - Akıl yürütmenin fizyolojik nedenleri
II- Akıl yürütmenin psikolojik nedenleri
III- Akıl ilkelerinin düşünmeye uygulanması
......IV- Düşünmenin biçimi
Mantık yukarıdakilerden hangisi ile ilgilenmektedir?

A. I ve II
B. Yalnız III
C. III- IV DOĞRU
D. I,II ve IV
E. I,II,III ve IV

42 - Klasik mantığın bir bilim ve disiplin olarak kurucusu kimdir?

A. Konfüçyüs
B. Sokrates
C. Platon
D. Aristoteles DOĞRU
E. Farabi


43 - Aşağıdakilerden hangisi mâhiyeti olup da dış dünyada bir gerçekliği olmayan zihinsel varlıkları konu alan tanımdır?

A. Nesne Tanımı
B. Özne Tanımı
C. Dolaylı Tanım
D. Analojik Tanım
E. Ad Tanımı DOĞRU

44 - 1.“Kedi miyavlayan bir canlıdır.” Önermesinde “miyavlayan olma” yüklemi kedinin hangi niteliğini ifade eder?

A. Özsel DOĞRU
B. İlintisel
C. İlgisel
D. İlineksel
E. Tözsel
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 4 Kişi okuyor. (0 Üye ve 4 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları JAZARİ İSTANBUL İlitam 6 16 Mayıs 2020 22:46
kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam ) JAZARİ İSTANBUL İlitam 3 28 Aralık 2015 22:27
İstanbul ilitam sistematik kelam vize soruları 2012 JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 04 Kasım 2014 13:58
Atauzem mantık vize soruları(2010) EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 25 Ekim 2014 04:44
mantık dersi 7. ünite soru ve cevapları(Omu ilitam ) Medineweb SAMSUN OMÜ İlitam 0 20 Aralık 2013 14:42

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302