Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Deneme Sınavlar/Paylaşımlar

Konu Kimliği: Konu Sahibi umut628,Açılış Tarihi:  22 Şubat 2014 (23:41), Konuya Son Cevap : 22 Şubat 2014 (23:41). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 22 Şubat 2014, 23:41   Mesaj No:1
Avatar Otomotik
Durumu:umut628 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 24048
Üyelik T.: 01 Ocak 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 263
Konular: 66
Beğenildi:55
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart DHBT (olası bir sınav için genel kültür cevaplı test)

DHBT (olası bir sınav için genel kültür cevaplı test)

GENEL KÜLTÜR SORULARI

1. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Roma Antlaşması
b) Paris Antlaşması
c) İstanbul Antlaşması
d) Ankara Antlaşması
e) Lizbon Antlaşması
Doğru cevap: D

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan coğrafyasında yer almaz?
a) Polonya
b) Sırbistan
c) Makedonya
d) Arnavutluk
e) Romanya
Doğru cevap: A

3) Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde İslam Dini resmen kabul edilmiştir?
a) İngiltere
b) Almanya
c) Fransa
d) Hollanda
e) Belçika
Doğru cevap: E

4. AB ülkeleri arasında en fazla Müslüman nüfusun yaşamakta olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Hollanda
c) Fransa
d) Avusturya
e) Danimarka
Doğru cevap: C

5. Karikatür krizinin ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir. ?
a) İngiltere
b) Almanya
c) ABD
d) Fransa
e) Danimarka
Doğru cevap: E

6. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması, Atatürk ilkelerinin hangisi ile ilgilidir?
a) Cumhuriyetçilik
b) Milliyetçilik
c) Laiklik
d) Halkçılık
e) İnkılâpçılık
Doğru cevap: B

7- Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
1924 yılında

8. Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
1 Kasım 1922 de

9. İsveç’in başkenti neresidir?
Stokholm

10. Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde yer almaktadır?
a) Kazakistan
b) Özbekistan
c) Türkmenistan
d) Tacikistan
e) Kırgızistan
Doğru cevap: B

11. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik derecesinin göstergelerinden
birisi değildir?
a) Kırsal nüfus oranı
b) Nüfus yoğunluğu
c) Nüfusun sektörlere dağılımı
d) Demir-çelik üretimi
e) Kâğıt ve enerji tüketimi
Doğru cevap: B

12. İlk Diyanet İşleri Başkanımız kimdir?
Mehmet Rıfat Börekçi

13. Uluslararası Adalet Divanı nerede bulunmaktadır?
Lahey ‘de
14. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden biri değildir?
a) İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması
b) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması
c) Kanunların üstünlüğü ilkesi
d) Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması
e) Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi
Doğru cevap: D
15. Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?
a) Külliyeler b) Vakıflar c) Kervansaraylar d) Loncalar e) İmarethaneler
Doğru cevap: E

16. 980 yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. Kendisi ortaçağda yetişmiş en büyük hekimlerdendir. Bir çok hastalıkların tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların farkına varmış ve önlenebileceğini söylemiştir. “Kanun” adlı kitabı, hekimliğin bütün konularını içine almıştır. Bu alimimiz kimdir?
a) Biruni
b) İbni Sina
c) İbni Rüşd
d) Farabi
e) Harezmi
Doğru cevap: B

17. Fıkıh, Tıp, Ahlak, Tasavvuf, Matematik, Uzay Bilimleri, Biyoloji, Sosyoloji, Akait ve Kelama dair konuları içine alan meşhur “Marifetname” isimli eserini yazmıştır. “Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyreyler, Mevlam görelim neyler, Neylerse güzel eyler” sözleri ile de meşhur alimimiz kimdir?
a) Ebus-Suud Efendi.
b) İmam azam Ebu Hanife
c) Erzurumlu İbrahim Hakkı
d) Mevlana Celaleddin Rumi
e) Yunus Emre
Doğru cevap: C

18. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve ödevleri arasında yer almaz?
a) Mülkiyet edinme hakkı
b) Özel hayatın korunması
c) Toplumsal düzenin sağlanması
d) Seyahat ve yerleşme Özgürlüğü
e) Kişi dokunulmazlığı
Doğru cevap: C

19. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?
a) Başbakanlık
b) TBMM
c) Cumhurbaşkanlığı
d) Bağımsız
e) Danıştay
Doğru cevap: A

20. Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk ilkelerinden “Laiklik” ilkesi hangi yıl Anayasa’ya konmuştur?
a) 1921
b) 1924
c) 1928
d) 1935
e) 1937
Doğru cevap: E

21.Günümüzde Avrupa Birliği kaç ülkeden oluşmaktadır?
27

22. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hangi yılda ilan edilmiştir?
a) 1919
b) 1939
c) 1945
d) 1948
e) 1954
Doğru cevap: D

23. Günümüz dünya dinleri arasında nüfus bakımından en fazla müntesibi olan din aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yahudilik
b) İslamiyet
c) Hıristiyanlık
d) Budizm
e) Hinduizm
Doğru cevap: C

24- Aşağıdakilerden hangisi İslamofobi alanına girmez?
a) Yurtdışında camilerin yapılmasına tepki gösterilmesi
b) Irkçılığın artması
c) Müslümanların şiddet yanlısı olarak gösterilmesi
d) Kur’an-ı Kerim satışlarının yurtdışında artması
Doğru cevap: B

25-Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 2. maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?
a)Sosyal
b)Demokratik
c)Laik
d)Halkçı
Doğru cevap: D

26- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir?
a)Uyuşmazlık Mahkemesi
b)Ağır ceza mahkemesi
c)Yargıtay
d)Askeri Yargıtay
Doğru cevap: B

27- Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?
a)Anayasa Mahkemesi Başkanı
b)Danıştay Başkanı
c)Yargıtay Başkanı
d)Milletvekilleri
Doğru cevap: D

28- Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
30 Ekim 1918

29- Sivas Kongresi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
04-11 Eylül 1919 tarihlerinde

30- Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan coğrafyasında yer almaz?
a) Polonya
b) Makedonya
c) Arnavutluk
d) Romanya
Doğru cevap: A

31- İsviçre’nin başkenti neresidir?
Bern

32- Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde yer almaktadır?
Özbekistan

33- Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin (G-8) oluşturduğu birlik içinde yer alır?
a) Rusya
b) İsviçre
c) Belçika
d) Hollanda
Doğru cevap: A

34- Aşağıdakilerden hangisi “dinden bağımsız olan ve dini mahiyeti olmayan” anlamına gelmektedir?
a) Sekülerizm
b) Nihilizm
c) Oryantalizm
d) Komünizm
Doğru cevap: A

35- Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makam tarafından atanır?
Cumhurbaşkanı

36- Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve Uyum anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asimilasyon
b) Entegrasyon
c) İzolasyon
d) Organizasyon
Doğru cevap: B

37- İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin
bugünkü ismi nedir?
Etyopya

38- Finlandiya’nın başkenti neresidir?
Helsinki

39- Bişkek” aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinden hangisinin başkentidir?
a) Kazakistan
b) Türkmenistan
c) Özbekistan
d) Kırgızistan
Doğru cevap: D

40- TBMM de siyasi parti kurulabilmesi için en az kaç üye gereklidir?
20 üye gereklidir

41- TBMM’nin yetkileri nelerdir?
Para basılmasına karar vermek, savaş ilan etmek, kanun koymak ve değştirmek, uluslar arası anlaşmaları onaylamak.

42- TBMM tarafından kabul edilen kanunlar kaç gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanır?
15 gün içinde

43- Cumhurbaşkanın görevleri kaç türlüdür?
3 türlüdür; Yasama, yargı ve yürütme ile ilgili olanlar

44- Boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?
15 gün içinde atama yapılır

45- Anayasa mahkemesi başkanının görev süresi kaç yıldır?
4 yıldır

46- Türkiye IMF’ye kaç yılında katılmıştır?
1947 de

47- Bakanlar Kurulunun görevleri nelerdir?
Tüzük çıkarmak, ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek, bütçeyi ve kesin hesap kanunu tasarısını hazırlamak.

48-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini kim seçer?
Cumhurbaşkanı seçer

49- Yasama yetkisi Türk ulusu adına kime aittir?
TBMM ne aittir

50- Atatürk hangi savaşta Anafartalar kahramanı ünvanını almıştır?
Çanakkale savaşında

51- Yazlık kıyafet uygulaması hangi tarihler arasıdır?
15-Mayıs/15-Eylül

52- Türkiye Nato ya kaç yılında girmiştir?
1952 yılında

53- Dünya haritasını ilk defa kim çizmiştir?
Piri reis

54- Futbol maçlarında oynanan topun Fifa kurallarına göre ağırlığı kaç gr dır?
452 gr dır

55- 2008 Yaz olimpiyatları nerede yapılmıştır?
Pekin’ de yapılmıştır

56- Müslümanların dünyadaki nüfusu ne kadardır?
Yaklaşık 1.5 milyar Yani dünya nüfüsunun 4 te 1 i kadar.

57- Günümüzde nüfusu en fazla olan islam ülkesi hangisidir?
Endonezya

58- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?
Natı Şerif

59- Kaside-i Bürde’nin sahibi Şair Kab Bin Züheyr (r.a.)’a Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği (hediye ettiği) hırka bugün nerede muhafaza edilmektedir?
İstanbul - Topkapı sarayı Hırka-i saadet dairesinde.

60- Rasulüllah (s.a.v.)’in Veysel Karani’ye hediye olarak bıraktığı, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.)’ın bu vasiyeti yerine getirerek ulaştırılan Hırkası bu gün nerededir?
İstanbul Hırka-i Şerif camiinde bulunmaktadır.

61- Keçeli Halil adında bir zat, yemeği canı istediği bir şeyin parasını bir kenara ayırarak sonunda biriktirdiği bu paralarla bir mescit inşa ettirmiştir. Bu mescidin adı nedir ve nerededir?
Sanki yedim Camii. Fatih camii doğusunda.

62- Dünyaca ünlü iki müslüman boks şampiyonunun adı nedir?
Muhammed Ali ( cassius clay ), Malik abdülaziz ( Mike tyson )

63- İkinci dünya savaşında hangi ülkeye Atom bombası atılmıştır ve atılan şehirler hangileridir?
Japonya, hiroşima ve nagasaki

64- Top ile oynanan beş adet spor dalı sayınız?
Futbol , basketbol , hentbol , voleybol , rugby

65- Futbol sahasının büyüklüğü ne kadardır?
50 metre X 100 metre

66- Yetmişli yılların sonunda İslamı seçen ünlü pop sanatçısı kimdir?
Yusuf islam ( Cat stevens )

67-Müslüman olan ünlü deniz bilimcisi ve araştırmacısı olan kişinin adı nedir?
Kaptan Custeau.

68- Avustralya adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir?
Kanguru.

69- İstanbul ilimizde bulunan asma köprülerin isimleri nelerdir?
Boğziçi köprüsü ve Ftih Sltan Mhmet köprüsü.


70- 206 Yılın’da Almanya’da Dünya Futbol Kupası’nda hangi ülke şampiyon oldu?
İtalya

71- Aşağıdaki isimlerden hangisi Başbakanlık görevi üstlenmiş kişilerden değildir?
a) Celal BAYAR
b) Nihat ERİM
c) Erdal İNÖNÜ
d) Abdullah GÜL
Doğru cevap: C


72- Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne katılımı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
1995’de

73- Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı’na bağlı değildir?
a) Jandarma Genel Komutanlığı
b) Emniyet Genel Müdürlüğü
c) Gümrük Müşteşarlığı
d) Sahil Güvenlik Komutanlığı
Doğru cevap: C


74- “Dünya İnsan Hakları Günü” hangi gün kutlanır?
a) 27 Aralık
b) 10 Aralık
c) 20 Nisan
d) 1 Eylül
Doğru cevap: B


75- FİFA tarafından 2006 yılının en iyi futbolcusu kim seçilmiştir?
Carnavaro


76- 2006-2007 UEFA Kupasını hangi takım kazanmıştır?
Sevilla

77- Amerika Basketbol Liginde (NBA) oynayan ilk Türk oyuncu kimdir?
Mirsad TÜRKCAN78- “Yaşamın Kıyısında” filmi ile 2007 yılında düzenlenen 60. Cannes Film Festivalinde en iyi senaryo ödülü kazanan filmin yönetmeni kimdir?
Fatih AKIN

79- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerindendir?
a) EU
b) İLO
c) UN
d) NL
Doğru cevap: A

80. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
a) Sivas kongresi yapıldı b) Erzurum Kongresi yapıldı
c) Atatürk Samsun’a çıktı d) Mondros mütarekesi yapıldı
Doğru cevap: C

81 Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke
b) Medine
c) Cidde
d) Riyad
Doğru cevap: D

82.Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
a) 3 Mart 1925 b) 3 Mart 1924
c) 3 Nisan 1920 d) 30 Mart 1924
Doğru cevap: B

88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
Doğru cevap: C

89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
a) 450
b) 550
c) 500
d) 400
Doğru cevap: B

90. Anayasamıza göre milletvekili seçilme hakkından kimler yararlanamaz?
a) Türk vatandaşı olan yabancılar
b) Otuz yaşından küçük olanlar
c) Hamile kadınlar
d) Orta öğretim diploması olmayanlar
Doğru cevap: B

91. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde değildir?
a) Bafa gölü
b) Marmara gölü
c) Manyas gölü
d) Çamici gölü
Doğru cevap: C

92. “Bütün toplum fertlerinin birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen içersinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan,tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir” tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?
a) Hükümet
b) Meclis
c) Millet
d) Devlet
Doğru cevap: D

93. Demokrasiyi diğer siyasal rejimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir meclisin bulunması
b) Yönetici bir grubun bulunması
c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması
d) Bağımsız mahkemelerin bulunması
Doğru cevap: C

94. Milletvekilleri öncelikle kime karşı sorumludur?
a) Hükümete
b) Meclise
c) Seçim bölgesine
d) Millete
Doğru cevap: D

95. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?
a) Eğitim-öğretim görmek
b) Seçimlere katılmak
c) Yasalara saygılı olmak
d) Vergi vermek
Doğru cevap: A

96. Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanıdır?
a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
b) Diyanet İşleri Başkanı
c) Hac Dairesi Başkanı
d) T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din
Hizmetleri Ataşesi
Doğru cevap: B

97. Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) 2006 yılında Ankara’da
b) 2006 yılında İstanbul’da
c) 2005 yılında İstanbul’da
d) 2004 yılında Ankara’da
Doğru cevap: B

98. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde… yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul, 1979
b) Mekke, 1984
c) Amman, 1987
d) Kahire, 1994
Doğru cevap: C

99. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
a) Maliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Adalet Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
Doğru cevap: C

100. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye
başlamıştır?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994
Doğru cevap: A

101. Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
a) A grubu seyahat acentesi
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente
c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente
d) Hiç biri
Doğru cevap: D

102. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac
idare merkezi başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Diyanet İşleri Başkanı
b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi
c) Hac Dairesi Başkanı
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Doğru cevap: C

103. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?
a) 7 yıl
b) 5 yıl
c) Ömür boyu
d) Emeklilik yaşına kadar
Doğru cevap: D

104. Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?
a) Van gölü - Eğirdir gölü - Beyşehir gölü
b) Tuz gölü - Van gölü - Beyşehir gölü
c) İznik gölü - Beyşehir gölü -Van gölü
d) Van gölü - Eğirdir gölü - Akşehir gölü
Doğru cevap: B

105. Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan
devlet görevlisinin unvanı hangisidir?
a) Sadrazam
b) Vezir-i azam
c) Kazasker
d) Kâdî’l-kudat
Doğru cevap: C

106. Nobel ödüllerini dağıtan ülkenin adı nedir?
İsveç

107. Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?
Marmara Bölgesi

108. Türkiye nin 4 mevsimi zamanında yaşayan bir ülke olması neyin sonucudur?
Matematiksel konumunun sonucudur.

109. Hiç doğal göl olmayan bölgemiz hangisidir?
Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.110. Gübre hangi madenden üretilir?
Fosfattan üretilir.111. En az orman bulunan bölgemiz hangisidir?
Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.112. Antep fıstığı üretiminde 1. Olan bölgemiz hangisidir?
Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

113. Kırmızı Mercimek üretiminde Türkiye de 1. Olan bölgemiz hangisidir?
Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

114. Zeytin üretiminde Türkiye sıralamada;

1.Ege Bölgesi
2.Marmara Bölgesi
3.Akdeniz Bölgesi115. Anason üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
Akdeniz Bölgesi116. 2010 dünya kültür başkenti neresidir?
İstanbul
117. Savaş ilanına kim karar verir?
TBMM
118. Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?
TBMM
119. Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?
25
120. Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?
40
121. Dünyanın en küçük ülkesi hangisidir?
Vatikan
122. Soya Fasülyesi üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?
Akdeniz Bölgesi123. Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
Nil Nehri

124. Türkiye nin en büyük tatlı su gölü hangisidir?
Beyşehir Gölü125. Türkiye nin en büyük gölü hangisidir?
Van Gölü

126. Avrupa ülkesi olmasına ragmen AB ye üye olmayan tek ülke hagisidir?
İsviçre

127. 2008 MÜYAP büyük ödülü kime verilmiştir?
Ferhat Göçer

128. 2010 dünya basketbol karşılaşması hangi ülkede yapıldı
Türkiye’de

129. Türkiye nin en büyük limanları sırasıyla;
1.İstanbul Limanı
2.İzmir Limanı
3.Mersin Limanı

130. Türkiye nin en büyük ithalat limanı hangisidir?
stanbul Limanı

131. Türkiye nin en büyük ihracat limanı hangisidir?
İzmir Limanı132. Süngercilikte en Gelişmiş Bölgemiz hangisidir?
Ege Bölgesi

133. Türkiye nin tek Jeotermal Elektrik Santrali hangisidir?
Sarayköy(Denizli) Santrali dir.134. Termik Santral en çok bulunduğu bölgemiz hangisidir?
Ege Bölgesi dir.

135. Doğalgazla çalışan Termik Santrallerimiz hangileridir?

1-Hamitabat Termik Santrali : Hamitabat Termik Santrali Marmara Bölgesindedir

2-Ambarlı Termik Santrali: Ambarlı Termik Santrali İstanbul dadır136. Yat Turizminde 1. Olan bölgemiz hangisidir?
Ege Bölgesi

137. Termal Turizmde 1. Olan bölgemiz hangisidir?
Ege Bölgesi


138. Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz hangisidir?
Ege Bölgesi139. Türkiye nin en gelişmiş Gümrük Kapısı hangisidir?
Kapıkule Sınır Kapısı (Bulgaristan sınır kapımızdır.)

140. Türkiye’ nin en verimli toprağı hangisidir?
Çernezyum Toprağı dır.Erzurum-Kars bölümünde bulunur.

141. Ekinoks nedir?
21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.Gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde aynıdır.

142. Türkiye hangi saat dilimleri arasında yer alır?
2. İle 3. Saat dilimleri arasında yer alır.


143. İshak Pasa Sarayi hangi sehirdedir?
Ağrı

144. İshal mikrobunu kim bulmuştur
Akşemsettin

145. Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu nedir?
Termodinamik

146. İskitler'in en önemli edebiyat eseri
Alper tunga destanı

147. Trakya bölgesinde egemen olan başlıca doğal bitki örtüsü hangisidir?
a) Bozkır/Step
b) İğne yapraklı ormanlar
c) Yayvan yapraklı ormanlar
d) Maki
Doğru cevap:A

148. En önemli demir üretim merkezi hangi ilimiz veya ilçemizdedir?
a) Karabük ilindedir.
b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir.
c) Sivas ili Divriği ilçesindedir.
d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.
Doğru cevap:C

149. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sıcak rüzgârlar değildir?
a) Yaz Poyrazı - Samyeli
b) Keşişleme - Kıble
c) Lodos - Samyeli
d) Poyraz – Karayel
Doğru cevap:D

150. Ozon tabakası tarafından süzülür. Bizlere öldürücü olmayan, hatta faydalı olan miktarı gelir. Bu nedir?
Ültra Viole ışınları


151. Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir, ilk ve sonuncunun adları nelerdir?
36 padişah başa geçmiştir, ilki Osman Gazi, sonuncusu Sultan Vahdettin

152. Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan, kendi adına ilk defa para bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir ?
Orhan Gazi

153. Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt dönemi Şeyhülislamlarındandır. Yıldırım Beyazıt’ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini “Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz” diyerek kabul etmemişti. Kendisinin 10000 cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında vefat eden Şeyhülislam kimdir?
Molla Fenari

154. Malta kuşatmasını yaparken şehit olan bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir?
Turgut Reis

155. Bayrak, sancak taşıyan kimseye (bayraktar, sancaktara) Osmanlı da ne ad verilir?
Alemdar

156. Osmanlılarda eyaletlerin mülki ve askeri en yetkili kişisine (bugünkü valiye) ne denir?
Beylerbeyi

157. Devlet hazinesinin bulunduğu yer veya maliye dairesine Osmanlılarda ne ad verilirdi?
Beytülmal

158. Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir?
Şehzade

159. Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir?
Kapıkulu

160.Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?
Yavuz Sultan Selim Han

161. Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir?
Sultan Abdülhamit Han

162. Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan Osmanlı sultanı kimdir?
Fatih Sultan Mehmet

163. Tarihte ilk müslüman Türk devleti hangisidir ve nerede ne zaman hüküm sürmüştür?
Karahanlılar devleti, Miladi 840 yılında Türkistan’da

164. Abbasi devletini kim yıktı?
Moğollar

165. Dünya savaşını başlatan olay nedir?
Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı Ferdinand’ın katledilmesidir.

166.Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasından “Dini İslam’dır” ibaresi ne zaman kaldırılmıştır?
1924 tarihinde


167. Ceylan derisine çizmiş olduğu dünya haritasında, harita üzerinde Amerika’yı
ilk defa gösteren kimdir?

Piri Reis


168. Tarihte ilk defa roket denemeleri yapan ve füzeyi kullanan ilim adamı kimdir?
Hasan Çelebi

169. İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini kimdir?
İbrahim Efendi


170. Kırgızistan’ın başkentinin adı nedir?
Bişkek

171. Fas’tan İspanya’ya geçerek gemileri yakan kimdir?
Tarık Bin Ziyad

172. Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?
Amr Bin As

173. Hangi şehrin mızıkacıları ünlüdür?
Bremen

174. Lübnan’ın başkenti nedir?
Beyrut

175. Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır?
Fatih Sultan Mehmet

176. Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?
Yıldırım Beyazıt

177. İspanya’nın başkenti nedir?
Madrid

178. Romanya’nın başkenti neresidir?
Bükreş

179. Macaristan’ın başkenti neresidir?
Budapeşte

180. Polonya’nın başkenti neresidir?
Varşova

181. Çeçenistan’ın başkenti neresidir?
Grozny

182. Uluslararası para fonunun kısa yazılışı nedir?
IMF

183. Nemrut dağı hangi ilimiz topraklarındadır?
Adıyaman

184. Tacikistan’ın başkenti nedir?
Duşanbe

185. Özbekistan’ın başkenti neresidir?
Taşkent

186. Müslümanlara Anadolu’nun kapısını açan savaş hangisidir?
Malazgirt

187. Amerika’nın başkenti neresidir?
Washington

188. Azerbaycan’ın başkenti neresidir?
Bakü

189. İngiltere’nin para birimi nedir?
Sterlin

190. Türkiye’nin Irak ile sınır kapısı nedir?
Habur

191. Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?
Kızılırmak

192. Japonya’nın para biriminin adı nedir?
Yen

193. Kahire nerenin başkentidir?
Mısır’ın

194. Bulgaristan’ın para birimi nedir?
Leva195. Afganistan’ın başkenti neresidir?
Kabil

196. İlk Osmanlı halifesi kimdir?
Yavuz Sultan Selim

197. Kızıl denizi Akdeniz’e bağlayan kanal hangisidir?
Süveyş kanalı

198. Vücudumuzda 206 tane kemik nolmasına rağmen 70 Kg lık bir insanın iskeleti ka kg kadardır?
7 kg

199. Yeni doğan bebeklerin kaç tane kemiği bulunur?
Ortalama 350’ye yakın

200. Türkiye’de ilk telgraf kaç yılında kullanıldı?
1855 de

201. Ayasofya cami kaç yılında müzeye çevrildi?
1935

202. Nato kaç yılında kuruldu?
1949

203. Türk hava kurumu kaç yılında kuruldu?
1925

204. Osmanlı devleti ilk matbaayı kaç yılında kurdu?
1729

205. Hilafet kaç yılında kaldırıldı?
1924

206. Miladi takvim kaç yılında kabul edildi?
1925

207. Türkiye’de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapıldı?
1927

208. İmam Hatip Okullarının açılışı?
1951

209. Soyadı kanunu kaç yılında kabul edildi?
1934

210. Telefon kaç yılında icad edildi?
1876

211. Kızılay kaç yılında kuruldu?
1868

212. PTT kaç yılında kuruldu?
1840

213. Dünyada ilk defa kaç yılında TV yayını başladı?
1926

214. Lakap ve ünvanlar kaç yılında kaldırıldı?
1934

215. Latin alfabesi kaç yılında kabul edildi?
1928

216. Avrupa’dan ilk defa kaç yılında borç alındı?
1855

217. Eiffel kulesi kaç yılında yapıldı?
1889

218. Süleymaniye camii’nin temeli ne zaman atıldı?
1550

219. Birleşmiş Milletlerin kuruluş tarihi?
1945

220. Adnan Menderes kaç yılında idam edildi?
1961

221. Camilerde hutbeler kaç yılında Türkçe okutulmaya başlanmıştı?
1928

222. Türkçe ezan kaç yılında okutulmaya başlandı?
1932 yılında okutturulmaya başlandı. 18 yıl okutturuldu.

223. TRT kaç yılında kuruldu?
1964

224. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte çıkmıştır?
3 mart 1924

225. Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
2006 İstanbul226. Türk Dil kurumu hangi tarihte kuruldu?
1932

227. Gılgamış destanı hangi uygarlığa aittir?
Sümerlere aittir.

228. Manas destanı kimlere aittir?
Kırgızlara aittir.

229. Orhun yazıtları kaç tarihinde kim tarafından keşfedildi? Kim tarafından okundu?
1889 yılında Yadrinsef tarafından keşfedildi. İlk olarak Danimarkalı Bilgin Vilhem Thomsen tarafından okundu.

230. Divanü Lugat-it-Türk adlı eser kime aittir?
Kaşkarlı Mahmud’a aittir.

231 İstanbulu ilk kuşatan Türk devleti hangisidir?
Avarlar

232. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
23 Nisan 1920

233. TBMM’ni ilk tanıyan ilk devlet?
Afganistan

234. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kimler toplanır?
Cumhurbaşkanının başkanlığında; Başbakan, Genel Kurmay başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri bakanı, Kara ,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı toplanır.

235. Nüfusu en kalabalık 5 şehrimizi sırayla söyleyiniz?
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi umut628 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ego - uşaklar ve efendiler! Üyelerimize Ait Şiirler umut628 0 1075 29 Ekim 2014 20:49
Sobadaki Hikmet Serbest Kürsü Allahın kulu_ 5 1189 28 Ekim 2014 22:35
Insanlık için bir göz yaşı Gönülden Dökülen Nağmeler ali70 2 1183 28 Ekim 2014 22:02
Din, savaş ve zulüm… Serbest Kürsü umut628 0 1086 02 Ekim 2014 22:11
Ey Allah'ın Kulları! Düşman Olun. Acımayın... Serbest Kürsü Allahın kulu_ 1 1281 01 Ekim 2014 21:06

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
genel yetenek genel kültür deneme sınavı 1 Medineweb KPSS Genel Kültür 4 03 Nisan 2018 15:44
20 Kasım KPSS Ortaöğretim Genel Kültür sınav soru ve cevapları alperkara KPSS Genel Kültür 1 21 Kasım 2016 11:20
Genel Yetenek-Genel Kültür Deneme Sınavı 5 Medineweb KPSS Genel Kültür 0 14 Eylül 2012 21:28
Genel Yetenek-Genel Kültür Deneme Sınavı 4 Medineweb KPSS Genel Kültür 0 13 Eylül 2012 21:08
2010 önlisans genel yetenek genel kültür soruları Medineweb KPSS Genel Kültür 0 01 Temmuz 2012 21:40

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284