Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 1.SINIF*Bahar Dönemi* > Dersin Deneme Sınavları

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  15 Mayıs 2013 (20:19), Konuya Son Cevap : 06 Aralık 2013 (20:33). Konuya 7 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 15 Mayıs 2013, 20:19   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

A

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

1. Düzenlema alanı dikkate alındığında fıkıh
kuralları için anandakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişilerin kendilerine dönük davranışlarını düzenler.
B) Kişi ile diğer varlıklar arasındaki ilişkileri düzenler.
C) Sadece insanlar arasındaki ilişkileri düzenler.
D) Kişi ile toplum arasındaki ilişkileri düzenler.
E) Kişi ile Allah arasındaki ilişkileri düzenler.2. Aşagıdak¡lerden hangisi İslam hukukunun düzenleme alanını oluşturur
?A)Beşerî ilişki biçiminde ortaya çıkan davranışlar
B)Insan-eşya ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
C)Bütün beşerî davranışlar
D)Allah-insan ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
E)Yalnızca hak-vecibe ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar


3. Aşağıdakilerden hangisi Roma hukukunun İslam hukukunu etkilediği biçimindeki iddianın gerekçelerinden biri değildir ?
A) Roma ve İslam hukuklarındaki bazı kurumların benzerliği
B) Hz. Peygamberin Suriye seyahatleri esnasında Roma hukukunu öğrendiği
C) İslam hukuku kaynaklarının Latince'ye çevrilmiş olması
D) Beyrut ve İskenderiye'nin Müslümanlarca fethedilmiş olması
E) Etkilemenin Yahudi ve Câhiliye hukuku yoluyla gerçekleştiği4. Aşağıdak ilerden hangili hadis ehli (taraftarı)
fıkıhçıların özelliklerinden biridir?
A) Nasların insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini savunmak
B) Nas bulunmayan yerlerde ictihad etmekten kaçınmamak
C) Hadislerin ve sahabe fetvalarının ezberlenip anlaşılmasına yoğunlaşmak
D) Nasların akılla anlaşılabilir illetlere
dayandığını savunmak
E) Naslardan elde ettikleri prensipleri uygulamak5. Müctehid imamlar döneminde sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine özellikle hangi ekol tarafından yer verilmiştir?
A)Hanbelî Ekolü
B)Hanefi Ekolü
C)Zahiri Ekolü
D)Şafii Ekolü
E)Maliki Ekolü
6- İmam Şâfii, rey yoluyla yapılan ictihadları hangi delille sınırlandırmıştır?
A) Kıyas
B) Istihsan
C) Mürsel maslahat
D) Medinelilerin Ameli
E) Örf

7. Ahmed b. Hanbel'in, deliller hiyerarşisi içerisinde kıyastan bir öneki sırada yer verdiği delil hangisidir?
A) Sünnet
B) Sahabenin ihtilaf ettiği fetvalar
C) Sahabenin ittifak ettiği fetvalar
D) Kitâb
E) Mürsel ve zayıf hadisler

8. Kur'an-ı Kerimde hamr (şarap) haram Kılınmış, rakı hakkında ise herhangi bir hüküm yoKtur Hamr'ın haram kılınmasındaki gerekçe iskar'dır (sarhoş edicilik)Muctehid iskar özelliğininrakıdada bulunduğunu ve bu konuda 'hamr' ile ortak bir gerekçeye sahip olduğunu tespit eder ve rakının da hamr g¡bi haram dduğu sonucuna ulaşır.

Yukarıda yapılan kıyasta asl , fer', illet ve aslın hükmü hangisidir?
ASL FER' İLLET ASLIN HÜKMÜ
A)hamr iskar rakı rakının haramlığı
B)rakı hamr iskar rakının haramlığı
C)hamr rakı ıskar hamrın haramlığı
D)rakı ¡Star hamr hamrın haramlığı
E)ıskar hamr rakı hamrın Taramlığı


9. Aşağıdakilerden hangisi fikıh usulü ilminin hüküm teorisi kapsamında incelediği konulardan biri değildir?
A) Tek tek fiillerin hükmü
B) Hükmün tanımı
C) Hüküm koyma yetkisinin kime ait olduğu
D) Mükellef
E) Hükmün kısımları10. Aşağıdaki teklifi hükümlirder hangisi doğrudan bir istek içermemesi yönüyle diyerlerinden ayrılır?
A) Farz
B) Haram
C) Mendub
D) Mekruh
E) Mübâh11.Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve çeşitilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini kabulle aşılmıştır?
A)Sahabî kavli
B)Amel-i ehl-i Medine
C)önceki Şeriatler
D)ictihad
E)Istıshab
12. Aşağıdaki konuların hangisinde hata yapan müctehid günahkâr olarak kabul edilmez?
A) Vitir namazının vacipliği konusunda
B) Orucun farziyyeti konusunda
C) Sünnetin hüccet olduğu konusunda
D) Evlenilmesi haram olan kişiler konusunda
E) Farz namazların rekât sayıları konusunda
13. Müftülere yardımcı olmak gayesiyle yazılıp, fetva vermenin usulünü anlatan ve mezhebin sahih görüşünü belirlemeye kriter getirerek fetvalarda birliği temin etmeyi amaçlayan eser türü aşagıdahılerden hangisidir.?
A) el-Fetâva'l-kübrâ
B) Resmü'l-müftî
C) Ebedü'l-kâdî
D) el-Ahkamu's-Sultâniyye
E) Kitâbu'n-nevazil


14. Aşağıdakilarden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
A)Meclis birliği
B)Ehliyet
C)Icâb ve kabûl uygunluğu
D)İrâde beyânı
E)Süreklilik
15. Aşağıdaki edebi türlarden hangisi özellikle devlet kavramı, devlet başkanı, devletin sistemi, teşkilatı, idari, mali ve kazâî yapısı gibi konuları ele almak üzere yazılmıştır?
A)Ahkâm-ı sultaniye
B)Kitâbu'l-harâc
C)Nevâzil
D)Şurût
E)Edebü'l-kâdî16.Hanefilere göre rehin hakkı hangi terimle ifade adilir?
A) Mutlak milk
B) Milkü'l-mut'a
C) Milku'l-menfaa bilâ ayn
D) Milkü'l-ayn bilâ menfa
E) Milku'l-habs ve'l-yed17. Buğday, arazi, para, kumaş, kullanılmış bir araba
Yukarıdaki beş adet mal türünün misli yada kıyami oluşlarına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyemî, mislî, kıyemî, mislî, mislî,
B) Mislî, kıyemî, mislî, mislî, kıyemî
C) Mislî, kıyemî, kıyemî, mislî, mislî,
D) Mislî, mislî, kıyemî, mislî, kıyemî
E) Kıyemî, kıyemî, mislî, mislî, kıyemî18. Bazı İslam hukukçularının suçları had ve ta'rir biçiminde ikili: bazılarının da had. kısas ve ta'zîr biçiminde üçlü bir tasnife tabi tutmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçun şahsî davaya konu olup olmaması
B) Suçun ta'zîr kapsamına girip girmemesi
C) Suçla ihlal edilen hakkın niteliği
D) Had terimine farklı anlamlann yüklenmesi
E) Affın geçerli olup olmaması19. İslam hukukunda evlendirme velayeti ile İlgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A) Evlendirme velayeti sadece ehliyetsizler ve eksik ehliyetliler ile ilgili bir müessesedir.
B) Evlendirme velayetinin amacı, velayet altındakilerin menfaatlerini korumaktır.
C) Hanefilerin dışındaki çoğunluk icbar velayetini, baba ve dedenin de dahil olduğu geniş bir kesime tanımıştır.
D) Hanefîlere göre icbar velayetinin dayanağı bekâret, Şâfiîlere göre ise küçüklüktür.
E) Fakihlerin çoğunluğuna göre bülûğ çağına gelmiş bir kız üzerinde icbar velayeti söz konusu değildir.
20. Islam ceza hukukunda "Allah hakkı” tabiri ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
A)
Can güvenliğine ilişkin haklar
B) Mal güvenliğine ilişkin haklar
C) Yalnızca belli kişi ya da kişilere ait haklar
D) Kamusal (toplumsal) haklar
E) Vücut bütünlüğüne ilişkin haklar

cevaplar

LH1008
C
E
C
C
B
A
E
C
A
E
D
A
B
D
A
E
B
D
B
D
bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 13215 23 Mayıs 2015 21:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar sms 2 2660 10 Mayıs 2015 16:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 1615 10 Mayıs 2015 16:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 4716 30 Nisan 2015 14:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 1986 19 Nisan 2015 15:45

Alt 15 Mayıs 2013, 21:55   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

İSLÂM KURUMLARI VE MEDENİYETİ A
1- "Yayılma teorisi"ne göre aşağıdakilerden hangisi başlangıçta medeniyetin geliştiği bölgelerden biri dağildir?
A)Anadolu
B)Çin
C)Hindistan
D)Mezopotamya
E)Mısır


2. Islâm medeniyetinin özü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Müslümanlar "dünyanın oyun ve eğlence olsun diye yaratılmış" olduğu düşüncesini Islâm medeniyetinin özüne taşımışlardır.
B) Islâm medeniyetinin özü dünyanın siyaset ve ekonomisini ele geçirmek suretiyle bütün dünyaya egemen olma idealidir.
C) Islâm medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir veya tarif edilebilir özü tevhiddir.
D) Islâm medeniyetinin özü güç ve zenginliktir.
E) Islâm medeniyeti, özünü Asur, Mezopotamya ve Roma gibi büyük medeniyetlerin ruhundan almıştır.3. Her alandaki ilmi çalışma ve gelişmeler sebebiyle özel bir dönem olarak kabul edilen XV ve XVI. asırlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
A)Türk asrı
B) Arap Asrı
C) Avrupa Asrı
D) Hint Avrupa Asrı
E) Dünya Asrı4.Islâm medeniyetinde İlK Selçuklu medresesı hangi Salçuklu hükümdarı dönrminda yapılmıştır?
A) Sultan Melikşah
B) Sultan Süleyman Şah
C) Sultan Alparslan
D) Sultan Sancar
E) Sultan Tuğrul Bey
5. Aşağıdakileren hangisi ''Halife''nin terim
anlamlarından biridir?
A) Hz. Muhammed'den önce Mekke'ye devlet başkanı olma.
B) Hz. Peygamberin risaletine mirasçı olma.
C) Hz. Peygamberin vekili sıfatı ile Müslümanların devlet başkanı olma.
D) Hz. Peygamber Medine dışına çıktığında ona vekâlet etme.
E) Devlet bürokrasisinde üst düzey bir makam sahibi olma.6. Hz. Hasan'ın Muaviya ile yaptığı anlaşmaya
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Muaviye'den sonra halifeyi şûra seçecek.
B) Muaviye, Hz. Haşan taraftarlarından intikam alabilecek.
C) Muaviye'den sonra Hz. Haşan halife olacak.
D) Hz. Hasan'a devlet bütçesinden tahsisat/maaş verilmeyecek.
E) Hz. Haşan ve ailesi daha sonra hilâfette hak iddia etmeyecek.

7. Aşağıdakilerdan hangisi, Tuğrul Bey'in
Bağdat'a girişiyle meydana gelen siyasi gelişmelerden biridir?
A) Abbasî halifesi üzerindeki Büveyhî egemenliği arttı.
B) Abbasî halifeleri ilk yıllarındaki sorumluluk, yetki ve güçlerine bir daha geri dönemediler.
C) Halife, hutbelerde kendi adıyla birlikte Tuğrul Bey'in adının da okunmasını kabul etmedi.
D) Abbasî halifesi kendisinden sonra Tuğrul Bey'in halife olmasını ilan etti.
E) Tuğrul Bey'in bütün İslam dünyasının halifesi olduğunu ilan etti.8. Asağıdaki erden hangisi ''zekat'' almaya hakkı olanlardan biri değıldır?
A) Fakir, yoksul ve düşkünler
B) Müellefe-i Kulûbler
C) Miskinler ve dilenciler
D) Zekât işlerinde çalışanlar (Âmiller)
E) Allah yolunda çalışmakta olanlar9. Her sınıf insanın yararına olmak üzere tahsil edilen,aynı zamanda toplumların muhtaçlarına yönelik olduğu gibi, sosyal ve güvenlik sigortası niteliği ile dayanışmaya imkân veren genel sosyal dayanışma müessesesine ne ad verilir?
A) Vakıf
B) Câmi
C) Dârü'ş-şifa
D) Rasathâne
E) Medrese

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyet Tarihinde sağlık kurumlarına veya
hastanelere verilmiş olan adlardan biri değıldir?
A) Dâru'l-âfiye
B) Bîmarhâne
C) Dâru's-sıhha
D) Mâristan
E) Beytü'l-hikme


11.''Kim ki hasta olursa ona hekim götüreler, ilaç ettireler ve hekimıhakkını vereler ve edviye bahasını (¡laç parasını) vereler" ifadeleri ¡le vakıf şartları yazılı olan vakfiye kime aittir?
A) Yavuz Sultan Selim
B) Aydınoğlu Mehmet Bey
C) Fatih Sultan Mehmed
D) Germiyanoğlu Yakup Çelebi
E) Kanuni Sultan Süleyman12. Islâm dünyasında beytülmalın temelleri hangi dönemde atıldı?
A) Hz. Ömer'in hilafeti döneminde
B) Hz. Peygamber döneminde
C) Hz. Ebubekir'in hilafeti döneminde
D) Abbasî - Selçuklu döneminde
E) Emevîler döneminde


13. Cizye vergisini kimler verir?
A) Devletin bütün vatandaşları
B) Malî imkâna sahip olan herkes
C) Devletin, Müslüman olmayan erkek
vatandaşları
D) Ticaretle uğraşan kadınlar
E) Devletin, Müslüman olmayan bütün
vatandaşları14.Hisbe teşkilatının kuruluşunda temel felsefe aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Devlette, Müslüman olmayanları kontrol altında bulundurmak.
B) Adaleti sağlamak.
C) Vergi toplamak.
D) İyiliklerin yapılmasını sağlamak, kötülüklerin yapılmasına engel olmak.
E) Devlet gelirlerini artırmak.15. Islâm'ın ilk dönemlerinde ''yazı yazmanın öğretildiği yer'' anlamındaki mekteb kelimesinden daha çok kullanılan tabir aşagıdakilerden hangisidir?
A)Beytü 'l-llim
B)Daru'l-llim
C)Medrese
D)Beytü'l-Hikme
E)Küttab16.. Abbasi halifesi Me'mun tarafından Bağdat'ta kurulan ve Islâm medeniyetinde ilmi gelişmelerin tetikleyicisi olarak kabul edilen Beylül-Hikme hangi yıl hizmete sunulmuştur?
A)830
B)835
C)840
D)845
E)850


17.Özel olarak kişilerin haklarını korumayı hedefleyen ve daha yaygın olarak ''kul hakları'' da denilen kavram aşağıdakılerden hangisidir?
A) Azimet
B) Ruhsat
C) Ortak hak
D) Hukuku İlah
E) Hukuku'l-ibâdI8. İslam tarihinde ilk kez Medine'de akdedilenve ''Medine Sözleşmesi" adıyla ünlenen antlaşmanın tarafları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Müşrikler
B) Muhacirler
C) Ensar
D) Sabiîler
E) Yahudiler19). Hz, Ömer zamanında maaşlı ve profesyonel askerler için şehir merkezine uzak, sınırlara ve harp sahalarına yakın yerlere kurdurulan daimi ordugâh şehirlere ne ad verilir?
A)Medine
B)Şar
C)Kent
D)Emsâr
E)Şehr20. Türklerin onluk askeri sistemiyle ilgili aşağıdaki komuta -asker sayısı
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Halîfe -100 asker
B) Arîf -10 asker
C) Emîr- 100.000 asker
D) Nakîb - 1000 asker
E) Kâid - 10.000 asker

cevaplar

LH1009
B
C
A
E
C
A
B
C
A
E
D
B
C
D
E
A
E
D
D
Bbu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Mayıs 2013, 21:55   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

TÜRK İSLÂM EDEBİYATI A1. Eski Türk dinini ''Toyunizm" adıyla nitelendirerek milli bir din tasavvur eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuad Köprülü
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Namık Kemal
E) Abdulkadir İnan2. Aruz vezniyle yazılan ilk Türk eseri aşagıdakilerden hangisidir?
A) Risâletü'n-nushiyye
B) Garibnâme
C) Atabetü'l-hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Orhun Âbideleri
3. Türk islâm edebiyatında kaleme alınmış ünlü Yusuf u Züleyha mesnevisi kime aittir?
A)Akşemseddin
B)Fuzûlî
C)Nâbî
D)Yunus Emre
E)Hamdullah Hamdi4. Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dinî, din dışı, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara na ad verilir?
A) Münşeât
B) Mecmua
C) Divan
D) Risale
E) Mesnevî


5. Aşagıdakilerden hanglisi hece vezninin
özelliklerinden biri değildir?
A) Rahat kullanılabilmesi için büyük ölçüde uzun heceye ihtiyacı vardır.
B) Millî veznimizdir.
C) Hece sayısı bir şiirin bütün mısralarında eşit sayıda bulunur.
D) Türk edebiyatının başlangıcından bu yana kullanılmıştır.
E) Hece sayısı ve duraklar olmak üzere iki temel özelliği vardır.6. Aşagıdakilerden hangisi Türklerin divan şiirine kazandırdığı nazım şekillerindendir?
A)Rubai
B)Tuyuğ
C)Kaside
D)Kıta
E)Gazel7. Bir şiirde başka bir şaire ait olan mısranın kullanılmasına na ad verilir?
A)Tevriye
B)Tecâhül-i arifane
C)Istiâre
D)Tazmin
E)Leff ü neşr
8. Bir olaym gerçek sebebinin göz ardı edilerek heyecan unsurunun ön plana çıkarılmasına ne ad verılır?
A) Teşbih
B) Istiâre
C) Hüsn-i ta'lil
D) Mecâz
E) Tenâsüb
9. Türkçe'nin ilk sözlüğü sayılan" Divânu
Lugatit-Türk" ¡le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eser, Araplar’a Türkçe'yi öğretmeyi hedeflemiştir.
B) Eserdeki şiirlerin çoğu aşk ve şarap konulu manzumelerdir.
C) Uygur harfleriyle yazılmıştır.
D) Alp Er Tunga'nın ölümü üzerine söylenen şiirler, Türk İslam Edebiyatının ilk şiir örnekleri olarak kabul edilmektedir.
E) Divanu Lügati't-Türk'ün pek çok yazma nüshası bulunmaktadır.


10. ”iskendername" isimli eserine müstakil bir mevlid manzumesi ekleyin ünlü şair aşagıdaKilerden hangisidir?
A) Dursun Fakih
B) Abdal Musa
C) Hamzavî
D) Seyyid Nesîmî
E) Ahmedî11. XIX. Yüzyıl TürK edebiyatı ile ilgili aşağıdaki
ifadeerden hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı Batı tesirindeki Türk edebiyatı karşısında gerilemeye başlamıştır.
B) Şanî-zâde Atâullah ve Mütercim Asım bu yüzyılın nesir yazarlarındandır.
C) Osman Nevres, Endemnlu Vasıf ve Yenişehirli Avnî eski edebiyatımızın bu yüzyıldaki son temsilcileridir.
D) Bu yüzyılda Sebk-i hindî akımı görülmeye başlamıştır.
E) önceki yüzyıllar gibi usta şair ve yazarlar yetişmemiştir.12. XVIII. Yüzyıl tasavvuf şiiri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıstır?
A) Sonraki dönem mutasavvıf şairleri etkileyen güçlü şairler yetişmiştir.
B) Lale Devlinin etkisiyle genel bir duraklama söz konusu olmuştur.
C) özgün olmayan ilahiler yazılmıştır.
D) Dil ve söyleyiş tarzı açısından özgün eserlerin sayısında azalma olmuştur.
E) Eserlerde, kelime kullanımında tekrara çokça yer verilmiştir.13. Aşağıdak ilerden hangisi Tevhidlerde işlenen
konulardan biri değildir?
A) Kâinâtta var olan her şey vehim, hayal, aynadaki akis ve gölgeler gibidir.
B) Allah'ın zâtı idrâk edilemez ve buna insan güç yetiremez. İnsan aklı onu anlamaktan âcizdir.
C) Allah, akıl sahipleri tarafından bilinir fakat, gözlerden gizlenmiştir.
D) Kâinât, Allah'tan bir nişan ve alâmettir.
E) Kul, kusurludur. Yapmış olduğu ibadetler ve amelleri Allah'a layık değildir.14. Aşağıdakilerden hangisi Münâcatlarda
işlenen konulardan biri değildir?
A) Bir kul olarak insan, ibadetlerine güvenmemeli, daima korku ve ümit arasında Kul, kusurludur. Yapmış olduğu ibadetler ve amelleri Allah'a layık değildir.
B) Buna rağmen Allah kulun ameline göre ceza vermez.
C) O, öyle bir "Vahdet denizi"dir ki, onun dalgaları (isim ve sıfatlarının tecellîleri) hiçbir zaman kesilmez.
D) Kul, daima zayıf, aciz ve ihtiyaç sahibidir.
E) "Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek" bir mü'minin uyması gereken kurallardandır.15. Hz. Peygamber'in anne ve babasının birbirine lâyık temiz gençler oluşu, ahlâki özellikleri,evlenmeleri ve Hz. Peygamber'in anne rahmine düşmesinin kainat içın büyük bir rahmet olduğunun anlatıldığı eserlere ne ad verilir?
A) Regâibiyye
B) Mevlid
C) Tevhid
D) Hilye-i Nebî
E) Şemâil-i Resûl


16.. Hz. Peygamber'in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir?
A)Hilye-i Nebî
B)Erbaûn
C)Münâcât
D)Mevlid
E)Menâkıbnâme17. Fuzfill'nin ''Hadikatüs-süedâ" isimli eseri aşağıdaki edebi türlerden hangisine bir örnektir?
A) Siyer-i Nebî
B) Gazavatnâme
C) Maktel
D) Mersiye
E) Pendnâme18. Fetihnameler ile ilgili aşagıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yabancı devletlere gönderilen fetihnâmeler diplomatik bir belge niteliğindedir.
B) Fetihnâmelerde sade, külfetsiz bir dil kullanılmıştır.
C) Fetihnâmeler hükümdarların iç ve dışta güçlerini gösterme amacına uygun olarak yazılırlar.
D) Fetihnâmeler tarih bilimine kaynak oluştururlar.
E) Düşmanlara gönderilen ağır ve küçültücü ifadeler içeren fetihnâmeler tehditnâme adıyla da anılır.19. Aşagıdakilerden hangisi tekke geleneğini ve tarihini aktaran manzum ve mensur eserler arasında yer almaz?
A) Menakıbnâme
B) Tezkiretü'l-evliya
C) Ihlâsnâme
D) Mansûrnâme
E) Velâyetnâme
20. Aşağıdakilerden hangisi ilahi türlerinden biri değildir?
A) Durak
B)Âyin
C)Tapuğ
D)
Nefes
E)Tesbîhcevaplar


LH1010
B
D
E
B
A
B
D
C
A
E
D
A
E
C
A
D
C
B
C
E

bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Mayıs 2013, 21:56   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II


1. ve 2- sorular aşağıdaki TablOya göre cevaplandırılacaktır.


No Kitap Adı Yazar Bas. Tarihi Kategorisi Adı Soyadı


Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk 1998 Roman 11
İnsan Bir Yalnızlıktır Sefa Kaplan 1990
Şiir 48Puslu Kıtalar Atlası I. Oktay Anar 1995 Roman 75
KökTürklerSencer Divitçioç lu 1987 Derleme 102
İbişin Rüyası Tarık Buç ra 1970 Roman 145
Kırk Oda Murathan Mungan 1987 Hikâye 171
Sairin Seyir Defteri Edip Cansever 1980 Şiir191
Yeniden İnsan İnsana Doç an Cüceloçlu 1991 Derleme 207
Hatice Sultan Hıfz Topuz 2000 Roman 308
Göl İnsanları Richard Leakey 1997 Derleme1. Yukanda verilen tabloda bir kitaba ilişkin verilerin toplamına ne ad verilir?
A) Sorgu
B) Kayıt
C) Değer
D) Alan
E) Tablo


2. Yukanda varilin tablodaki “Kitap Adı" bolümüne ne ad verilir?
A)Kayıt
B)Veri
C)Sorgu
D)Alan
E)Tablo3. internet haberleşmesinde ortak bir dil
kullanılmasının nedeni aşağıdakilerdan hangİsİdr?
A) Ortak dili kullanmayan bilgisayarların ağ dosya sunucularına alınmasının veri güvenliğini etkilemesi
B) Eskiden beri kullanılan bir ağ protokolünün, Intemet'in yaygınlık kazanmasıyla birlikte uygulanması
C) Intemet'te üzerlerinde çok farklı işletim sistemleri çalışan, değişik modelde bilgisayarın ortak bir dilde haberleşmelerinin gerekli olması
D) Intemet'in İngilizce konuşan kişiler tarafından icat edilmiş olması
E) Intemet'in global bir ağ olması ve değişik dillerde konuşan kullanıcıların bulunması
4. Bir bilnsayar ağının kurulmasının en önemli
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgisayarlar arasında büyük miktarda bilgi aktarımını gerçekleştirebilmek
B) Çok sayıda bilgisayarı devreye alarak toplam kapasiteyi artırmak, bir işi daha kısa sürede bitirmek
C) Kişisel bilgisayarları kullanarak, pahalı zaman paylaşımlı sistemleri devre dışı bırakmak
D) Zaman paylaşımlı sistemlerde kullanılan terminalleri kişisel bilgisayarlara takarak kullanmak
E) Bilgisayar kaynaklarını kullanıcılar arasında paylaştırarak verimli kullanılmalarını sağlamak


5. Ticari kuruluşların internet adreslerinde kullandıkları alan tipi aşağıdakılerden hangisidir?
A) com
B) mil
C) org
D) edu
E) gov6. Ag protokolü nedir?
A) Ağ işletim sisteminin içinde çalışan bir programdır.
B) Internet ortamında dosya alışverişinin yapılmasıdır.
C) Bilgisayarda bir kullanıcının oturum açmasıdır.
D) Bilgisayarların haberleşmek için kullandıkları bir çeşit dildir.
E) Bir bilgisayarı ağ dosya sunucusuna tanıtırken yapılan kullanıcı adı ve şifre girişidir.
7. önlem alınmadığı takdirde ağa dahil olmayan bilgisayarların en kolay girebildikleri âğ iletişim yöntemi âşâgıdâkilerden hangisidir?
A) Lazer ışını
B) Sismik dalga
C) Radyo dalgası
D) Fiber kablo
E) Bakır kablo8. Aşağıdakilerden hanpisi, değişken içerikli
bilgi tâşıyân bir web sitesine örnektir?
A) Temel bilgi teknolojisi dersinin sınavına ait bilgilerin yer aldığı bir site
B) T emel bilgi teknolojisi dersi verenlerin isimlerinin yer aldığı bir site
C) Temel bilgi teknolojisi dersine ait bilgilerin yer aldığı bir site
D) Temel bilgi teknolojisi dersinin içeriğinin yer aldığı bir site
E) Temel bilgi teknolojisi dersi alanların öğrenci numaralarını girerek kendi notlarını öğrendikleri bir site9. Aşağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusu içinde bulunan öğelerden biri değildirr?
A)Silgi
B)Cetvel
C)Kalem
D)Boyama
E)Püskürtme10.Sunum programında Sunu Penceresinin tanımı aşağıdaki erden hangisidir?
A) Zemin renginin değiştirilebildiği slayt görünümüdür.
B) Grafik eklenilebilen slayt görünümüdür.
C) Metin, şekil, grafik, renk ve nesnelerin yerleştirildiği boş sunu slaytıdır.
D) Sununun bitmiş haldeki görünümüdür.
E) Asıl slayta ulaşılabilen slayt görünümüdür.
11 Sunum programında notlar bölümüne yazılan metinlerin görüntülendiği görünüm tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Slayt Görünümü
B) Slayt Gösterisi Görünümü
C) Asıl Slayt Görünümü
D) Slayt Sıralayıcısı Görünümü
E) Anahat Görünümü12. Web tarayıcısı propramında, kullanıcı tarafından tanımlı başlangıç sayfana gitmek için kullanılan düğmeye ne ad verilir?
A) Başlama
B) Ana Sayfa
C) İlk
D) Arama
E) Yenile13.işletim sistemi tarafından bilgisayar
isimlerinin İP numarası karşılığı nasıl bulunur?
A) Bilgisayar isimlerinden İP numaralarını bularak
B) Yerel ağdaki herhangi bir www sunucusuna sorarak
C) Ağ dosya sunucusuna sorarak
D) Yerel ağdaki DNS sunucularından birine sorarak
E) Yerel ağdaki Intemet'e çıkışı sağlayan yönlendiriciye sorarak14 Piksel tabanlı bir görselin dosya adı uzantılı aşagıdakilerden hangisi olabilir?
A) bmp
B) cdr
C) xls
D) dxf
E) ppt
15. Problem kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelecekte oluşması istenen durumu belirleme
B) Varolan durum ile öngörülen durum arasındaki fark
C) Ortamda meydana gelen değişimleri gözleyerek geleceğe yönelik tahminler yapma
D) Gelecekte istenen bir durum oluşturmaya yönelik eylemlere girişme
E) önerilen alternatifler arasından birisini seçme eylemi16. İki yada daha fazla sayıda kişinin farklı anarda birbirleriyle bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesine ne ad verilir?
A) Sohbet
B) Dosya transferi
C) Elektronik posta
D) Telnet
E) WWW17- Bir Internet adresinin kısayolunu saklamaya yarayan web tarayıcısı özelliğine na ad verilir?
A) Sık Kullanılanlar
B) Yenile
C) Geri
D) İleri
E) Arama18. işletmelerde karşılaşılan büyük ölçekteki problemlerin çözümü ¡ç¡n bilgisayar bilgi sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yaşatılması faaliyalleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Algoritma
B) Problem çözme
C) Planlama
D) Sistem analizi ve tasarımı
E) Karar alma19. Herhangi bir işlemin tamamlanmasına ya da bir problemin çözümüne sonlu sayıda adım ile ulaşmayı sağlayan kurallar kümesine ne ad verilir?
A) Problem çözme
B) Sistem analizi ve tasarımı
C) Planlama
D) Karar alma
E) Algoritma20.Algoritmaların geometrik şekiller kullanarak gösterilmesine ne ad verilir?
A) Akış şeması
B) Sözde kodlama
C) Karar tablosu
D) Sistem yaşam olgusu
E) Sistem tasarımı

cevaplar


BIL102U

B
D
C
E
A
D
C
E
B
c
E
B
D
A
B
C
A
D
E
A
bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Mayıs 2013, 21:57   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
1. Aşagıdak¡lardan hangisi Hz. Ebu Bekir döneminde toplanan Kur'a nın özelliklerinden biri değildir?
A) Bu nüshanın doğruluğu, hem ümmetin icma'ı ve hem de tevâtürle sabittir.
B) Bu nüsha yedi kıraati ihtiva etmektedir.
C) Bu nüshaya, ancak tilâveti mensûh olmayan âyetler alınmıştır.
D) Bu nüsha en ince İlmî tespit usulleriyle toplanmıştır.
E) Bu nüsha yedi harfi ihtivâ etmektedir.

2. Aşağıdak ilerden hangisii Hz.Osman döneminde çoğaltılan Kur'ân nüshalarının gönderildiği şehirlerden biridir?
A)Riyad
B)Musul
C)Buhara
D)Taif
E)Şam3. Aşağıdakilerden hangi konuda alimler arasında İhtilaf vardır?
A) Âyetlerin sayısı
B) Kur'ân'ın sûrelere ayrılması
C) Besmelenin Kur'ân'dan bir âyet olması
D) Kur'ân'ın en uzun âyeti, müdâyene âyeti denilen Bakara sûresinin 282. âyeti olduğu
E) Âyetlerin tertibi


4. "Allah'ın adı anılmadan başlanılan her önemli İş eksik olur" hadisi hangi konu için söylenmiştir?
A) Vahiy
B) Kur'ân
C) Besmele
D) Âyet
E) Sûre5. Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
A) Lafzî tercüme
B) Şerh
C) Me'âl
D) Haşiye
E) Tefsîrî tercüme


6.Tefsirin kendisine malzeme sağladığı ve Müslüman toplumlar İçin İnanç yönüyle bir çerçeve çizerek Allah, ahlâk, siyaset vb. konularda hükümler üreten ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tefsir
B)Tarih
C)Fıkıh
D)Kelâm
E)Hadis


7. Aşağıdaki! erden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biri değildir?
A) Yahyâ b. Sellâm
B) Taberî
C) Mukatil b. Süleyman
D) Ebû Ubeyde
E) Ferrâ


8. Kur'an da, insan, melek ve cin gibi varlıkların veya bir topluluk va da kabilenin veyahut bir kelime ve nitelemenin ism-i işaretler, ism-i mevsuller. zamirler, cis isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesine na ad verilir?
A)Müşkil
B)Mücmel
C)Mübeyyen
D)Müphem
E)Mutlak


9. Rivayet tefsir yöntemind ilk başvurulması gereken kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Etbeuttâbiûn görüşü
B)Sahabe görüşü
C)Kür'ân
D)Tabu görüşü
E)Hadis10.Kur'ân ve tefsiri açısından Hz. Peygamber"den sonraki en önemli tabaka aşagıdakilerden hangisidir?
A)Sahâbe
B)Etbeuttâbiîn
C)Tabiûn
D)Emevîler
E)Abbâsîler11. Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet
prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin
çelışmediğim; akı ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçtimai tefsir ekolü
B) Konulu tefsir ekolü
C) İşârî tefsir ekolü
D) Mutezile tefsir ekolü
E) Harici tefsir ekolü12). Aşağıdakilerdan hangi tefsir türü, otorite olan müessirler tarafından "ilhadi" {sapkın, batıl) yorum olarak kabul edilir?
A) İctimâî tefsir
B) Konulu tefsir
C) Fıkhî tefsir
D) Rivayet tefsiri
E) Nazarî sûfî tefsir13. "Müminler, ancak kardeştir" yetinde hangi tür teşbih yapılmıştır?
A) Teşbih-i müekked
B) Teşbih-i mufassal
C) Teşbih-i beliğ
D) Teşbih-i mürsel
E) Teşbih-i mücmel14. "Ve namazı kılın'' ayetindeki kapalılığı karşılayan Kur'an ilimleri terimi
aşandakilerden hangisidir?
A)Kasem
B)Mübhem
C)Mesel
D)Ğarib
E)Mücmel
15. Allah'ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, "İstiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu konuda soru sormak ise kötü bir şaydir" şeklindi Cevap veren Islâm alimi aşaipdakilerden hangisidir?
A) İbn Abbas
B) İbn Mes'ûd
C) Malik b. Enes
D) Ahmed b. Hanbel
E) İmam Şafii


16. Kur'an da bazı sûrelerin başında bazen bir, bazen de bir kaç harfin birleşmesinden meydana gelen rumuzlara ne ad verilir?
A) Âyet
B) Kesik harfler
C) Secde âyeti
D) Besmele
E) Fasıla


17. Hz. Paygambarin risâleti esnasında meydana galen ve Kur'ân'ın bir veyo birkaç ayetinin yahut tam bir süresinin inmesine yal açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisıdır?
A) Esbâb-ı nüzûl
B) Haber-i vâhid
C) Sünnet-i seniyye
D) Vahy-i metlüv
E) Haber-i sâdık18. Herhangi bir şer'i hükmün yerine başka bir şar'i hükmün gelerak öncekinin hükmünü ortadan kaldınmasına ne ad verilir?
A)Bedâ
B)Te'vîl
C)Esbâb-ı nüzûl
D)Nesh
E)Ta'dîl19. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil edarek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmi disipline ne ad verilir?
A) Semiyotik
B) Semantik
C) Tevilcilik
D) Semiyoloji
E) Hermenötik20. Kur'ân ın tercümelerinin Türkçedeki ilk basımları hangı dönemda gerçekleşmiştir?
A) Tanzimat fermanından sonra
B) Çok partili sisteme geçtikten sonra
C) Cumhuriyetin ilk yıllarında
D) Harf inkılâbından sonra
E) Matbaanın icadından sonra


cevaplar


LH1006

B
E
A
C
E
D
B
D
C
A
D
E
C
E
C
B
A
D
B
Abu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Mayıs 2013, 22:39   Mesaj No:6
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

HADİS TARİHİ VE USULÜ1. Aşağıdaki âlimlerden hangisi ''elfiyye" tüirü Hadis Usülu kitabı yazmıştır?
A) Zeynüddîn el-lrâkî
B) İbn Hacer el-Askalânî
C) İbn Salâh
D) Zehebî
E) Nevevî2. Aşağıdaki satıabüerden hanflisi aşere-i mübaşşeredendir?
A) Ebû Hureyre
B) Saîd b. Zeyd
C) Enes b. Mâlik
D) Abdullah b. Ömer
E) Abdullah b. Zübeyr3. Aşağıdaki "Sünen" yazarlarından hangisinin Sunen'i, ''es-Sünenü'l-erbea'' denilen dört Sünen İçinde yer almaz?
A) Tirmizî
B) İbn Mâce
C) Nesâî
D) Ebû Dâvud
E) Dârakutnî4. önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplayan eser türü aşaşğdakilerden hangısıdir=
A) Etrâf
B) Zevâid
C) Müstahrec
D) Müstedrek
E) Câmi'


5.Aşağıdakİlerden hangisi Osmanlı dârulhadislerinde ders metni olarak okutulmamıştır?
A) Cem'u'l-fevâid
B) Meşâriku'l-envâr
C) Sahîhu Müslim
D) Sahîhu'l-Buhârî
E) Mesâbîhu's-sünne


6.'Rimûiü’l-ehidis' İsimli hadis, kitabının ikinci kısmı ne tür hadisler İçerir?
A) Harf-i tarifli hadisler
B) Kısa (veciz) hadisler
C) Şemâil'e dair hadisler
D) Kavlî hadisler
E) Merfû hadisler7. Hint bölgesinde hadis ilminde en köklü etkiyi yapmış olan Şah Velıyulah ed-Dehlavi İle İlgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hicâz'da ilim tahsil etmiştir.
B) Bidatlere karşı mücadele vermiştir.
C) Nasslara yeni bir bakış açısı getirmiştir.
D) Eserleriyle eğitim-öğretimde bir mektep oluşturmuştur.
E) Buhârî şerhi yazmıştır.


8. İlk Darul hadis- kim tarafından nerede kurulmuştur?
A) Nizâmülmülk-Bağdat
B) Melik Kâmil Nâsımddîn-Kahire
C) Fatih Sultan Mehmet-Bursa
D) Nureddin Mahmut Zengi-Dımaşk
E) Melik Eşref-Dımaşk9. Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim ve öğretiminde hoca va öğrencinin uyması gereken ortak ahlâki ilkelerdendir?
A) Öğrendiğini müzakere etmek
B) Hadisi ehlinden öğrenmek
C) İhlâslı olmak
D) Öğretimde kendinden üstün olana öncelik vermek
E) Bilimsel bir metod ve sırayla öğrenmek10. 'Hadis öğrenmek ¡çin yolculuk (rihle) yapmayandan olgunluk bekleme' sözü, hadis öğraniminin hangi ahlâki ilkesi ile ilgilidir?
A) Kendinden üstün olana öncelik vermek
B) Hadisi ehlinden almaya çalışmak
C) Hocaya saygı göstermek
D) Üstün ahlâklı olmak
E) Hadis meclisine özen göstermek11. Hadis rivayeti açısında en önemli ravi tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sahâbe
B)Tâbiûn
C)Etbâ'
D)Muhadramûn
E)Tebeü'l-etbâ'


12. Sahibetabakasında en son vefat ettiği bilinen sahabi aşağıdakilerden hangindir?
A) Câbir b. Abdullah
B) Enes b. Mâlik
C) Abdullah b. Ebî Evfâ
D) Âmir b. Vâsile el-Leysî
E) Abdullah b. Büsr13. Hadis hocasının hadislerini okuması,tâlabenin de bizzat ondan işiterek almasını ifade eden yöntem aşagıdakiilerden hangisidir?
A) İcâzet
B) Semâ
C) Vasıyyet
D) İ'lâm
E) Kıraat14. Rivayet döneminde hadislerin öğrenilip rivayet edilmesi için zorunlu görülen ve en çok kullanılan metotlar aşağıdakılerden hangileridir?
A) Semâ-Kıraat
B) İcâzet-Mükâtebe
C) Vicâde-Vasıyyet
D) Semâ-İcâzet
E) Münâvele-Mükâtebe15. Aşağıdakilerden hangisii kıraat metoduna dalalet edan rivayet lafzıdır?
A) Kara'tü fî kitâbi fülân
B) Aradtü
C) A'tânî
D) Vecedtü
E) Ecâze lî16. Merdüd hadislerin zaif kısmı için
aşağıdahilerden hangisi söylenemez?
A) Ravilerinden birinin zabt niteliği bulunmayan hadistir.
B) Ravilerinden birinin adalet niteliği eksik olan hadistir.
C) Hz. Peygamber'e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir.
D) Senedinden bir ravi düşmüş olan hadistir.
E) Ravilerinden birinin zabt niteliği eksik olan hadistir.17. Hadis hitabında çok muallak hadis rivayet etmekle meşhur olan muhaddis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslim
B) Mâlik
C) Tirmizî
D) Buhârî
E) İbn Mâce
18. Hadisin diğer hadislere aykırı olması durumunda alacağı isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallak
B) Mudrec
C) Mursel
D) Mu'dal
E) Munker19. Yerleşik terim olarak sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise na ad verılir?
A) Münker
B) Metruk
C) Zayıf
D) Merdûd
E) Mecruh20.Aşagıdakilerden hangisi uydurma hadisleri tanıtmak için yazılan eserlerden biri değıldır?
A) el-Esrâru'l-merfû'a fi'l-ahbâri'l-mevzû'a
B) Kitâbu'l-mevzû'ât mine'l-ahâdîsi'l-merfû'ât
C) Tenzîhu'ş-şerîati'l-merfû'a ani'l-ahbâri'ş-şenî'ati'l-mevzû'a
D) el-Leâli'l-masnû'a fi'l-ehâdîsi'l-mevzû'a
E) el-Keşfü'l-hasîs ammen rumiye bi-vaz'i'l-hadîscevaplarLH1007

A
B
E
D
A
C
E
D
C
B
A
D
B
A
B
C
D
E
C
E


bu hizmet [Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...] ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 23 Mayıs 2013, 13:31   Mesaj No:7
Avatar Otomotik
Durumu:ertannihal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 28542
Üyelik T.: 16 Mayıs 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

selamun aleykum nasılsınız iyimisiniz geçmiş dönem sorularına çalışıyordum bu sorunun cevabı aklıma takıldı yardımcı olursanız sevinirim cevap anahtarına göre A bana göre D sizce hangi şık
19. Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
A) Ravi sayısı üç-dört kişi de olsa mütevatir hadis derecesine ulaşmayan hadis
B) Sadece bir defa söylenmiş olan hadis
C) Tek bir konu içeren hadis
D) Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis
E) Tek senedi bulunan hadis
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Aralık 2013, 20:33   Mesaj No:8
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:6
Cinsiyet:erkek
Yaş:33
Mesaj: 4.908
Konular: 929
Beğenildi:316
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: AÖF İlahiyat Önlisas 1.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular

1 ) يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ أَسْعَدَ النَّاسِ لِأَنَّهُ يَعِيشُ فِي مَكَانٍ مُحَبَّبٍ إِلَيْهِ cümlesindeki أَسْعَدَ kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) أَحْسَن
B) أَشْقَى
C) أَفْرَح
D) أَكْبَر
E) أَشْكَر


2 ) "Bağışladı" anlamına gelen غَفَرَ fiilinin mübalağa siygası aşağıdakilerden hangisidir?
A) غَافِر
B) غَفِير
C) غَفُور
D) مَغْفُور
E) مَغْفِرَة


3 ) اسْتَأْذَنَ مُحَمَّدٌ فِي العَوْدَة إِلَى البَيْتِ cümlesindeki العَوْدَة kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) الخروج
B) الجلوس
C) الرحمة
D) الكتابة
E) الرجوع


4 ) لِيَمْشِيَا fiilinin niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Fetha ile mansub muzari fiilin tesniye siygasıdır.
B) Nun'un hazfi üzere mebni emir gaib'in tesniye siygasıdır.
C) Tesniye elifi ile merfu' muzari fiilin tesniye siygasıdır.
D) İllet harfinin hazfiyle meczum muzari fiilin tesniye siygasıdır.
E) Sükun üzere mebni emri gaib'in cemi müennes siygasıdır.


5 ) Aşağıdakilerin hangisinde beş ismin i'rabı harekeyledir?
A) إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ حَمُوكَ؟
B) مَتَى سَيَرْجِعُ أَخَوَاكَ مِنَ القَرْيَةِ؟
C) يُحِبُّ الآبَاءُ أَوْلاَدَهُمْ
D) اِفْتَحْ فَاكَ مِنْ فَضْلِكَ
E) ذُو الأَدَبِ مَحْبُوبٌ


6 ) رِيَاضَتِي المُفَضَّلَةُ هِيَ كُرَةُ القَدَمِ cümlesinde yer alan zamirlerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A) Mecrur muttasıl, merfu' munfasıl
B) Mecrur muttasıl, merfu' munfasıl, merfu' muttasıl
C) Mansub muttasıl, merfu' munfasıl
D) Merfu' munfasıl, merfu' munfasıl
E) Mansub munfasıl, merfu' muttasıl


7 ) أَ هِيَ خَالَتُكَ أَمْ أُمُّكَ؟ soru cümlesinin doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) لاَ، هِيَ أُمِّي
B) هِيَ أُمِّي
C) بَلَى، هِيَ خَالَتِي
D) نَعَمْ، ليست أُمِّي
E) نَعَمْ، هِيَ خَالَتِي


8 ) طِفْلاً اشتركَ فِي المُسَبَقَةِ؟ ...... cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki soru edatlarından hanisi en uygun şekilde tamamlar?
A) بِكَمْ
B) أَيُّ
C) مَنْ
D) كيفَ
E) كَمْ


9 ) كَتَبْتُ ...... الرِّسَالَتَيْنِ فِي المَكْتَبَةِ cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) هذَيْنِ
B) ذَيْنِكَ
C) هَاتَيْنِ
D) هَذِهِ
E) هؤلاءِ


10 ) رَأَيْتُ هؤلاءِ ...... فِي قَاعَةِ الاِجْتِمَاعِ cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki muşarun ileyhlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) مدرسينَ
B) المدرِّسَيْنِ
C) المدرِّسَاتُ
D) مدرِّسَيْنِ
E) المدرسينَ


11 ) تِلْكَ جَرَائِء اليَوْم cümlesinde تِلْكَ işaret isminin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fail
B) Mefulun bih
C) Muzaf
D) Mübteda
E) Haber


12 ) أَحْذِيَة kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir?
A) حِذْيٌ
B) حَذْيٌ
C) حِذَاء
D) حُذْيٌ
E) حِذَايٌ


13 ) فِي الجَدْوَلِ مَاءٌ عَذْبٌ يَجْرِي مُلْتَوِيًا بَيْنَ الحُقُولِ وَيَنْصَبُّ إِلَى البَحْرِ قَاطِعًا مَسَافَاتٍ طَوِيلَةً cümlenin Türkçe doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derenin içinde meralar arasından kıvrıla kıvrıla akan ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var.
B) Derenin içerisinde tarlalar arasından şırıl şırıl akan ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var.
C) Dere tabanında tarlalar arasından kıvrıla kıvrıla ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var.
D) Derenin içinde tarlalar arasından kıvrıla kıvrıla akan ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var.
E) Derenin içinde çimenler arasında kıvrıla kıvrıla ve uzun mesafeler kat ederek denize dökülen tatlı bir su var.


14 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber zorunlu olarak değil, sözü söyleyenin tercihine bağlı olarak öne geçmiştir?
A) فِي مَكَّةَ الْكَعْبَةُ المُشَرَّفَة
B) فِي بَيْتِنَا ضَيْفٌ عَزِيزٌ
C) أَمَامَ الجَمَاعَةِ إِمَامٌ مُخْلِصٌ
D) حَوَّلَ المَائِدَةِ أَوْلاَدٌ
E) لِعَمِّي شَقَّةٌ تُشَرِّفُ عَلَى البَحْرِ


15 ) لعَلَّ النّجاحَ قَرِيبٌ cümlesinde لعَلَّ 'nin ismi ve haberi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) النجاحً ismi قَرِيبٌ kelimesi haberidir.
B) النجاحُ قريبٌ isim cümlesidir.
C) النجاحُ kelimesi mübteda, قَرِيبٌ kelimesi haberdir.
D) قَرِيبٌ kelimesi ismi, النجاحُ kelimesi haberidir.
E) النَّجاحَ قَرِيبٌ cümlesi ismidir.


16 ) ...... ...... إِنَّمَا cümlesindeki boşluğu aşağıdaki kelimelerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) الحيَاةُ طيّبَةً
B) الحياةَ طيّبَةٌ
C) حياةً طيّبَةٌ
D) الحياةُ طيّبَةٌ
E) حياةٌ طيّبَةٌ


17 ) "Yalancı olduğun zannediliyor." cümlesinin Arapça doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) يَظُّنُّ الناسُ إنّهُ كاذِبٌ
B) يُظَنُّ إنّ كذبَهُ واضحٌ
C) يُظَنُّ أنّهُ كاذِبٌ
D) يُظَنّ أنكَ كاذبٌ
E) يُظَنّ أنّهُ كاذِبَةٌ


18 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kane ve benzerleri" tam fiil olarak kullanılmıştır?
A) سَأَزُورَكَ غَدًا حِينَ نُصْبِحُ
B) مَازلَ خالِدٌ مُسافرًا
C) كان أحمدُ مَرِيضًا
D) أصبحَ الجَوُّ صَحْوًا
E) ما زَالَ العملُ مُسْتَمِرًّا


19 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin oluşumu yanlıştır?
A) أمسَتْ هؤلاء البناتُ قادِمَاتٍ مِنْ المدرسَةِ
B) كان أباك داخلاً إلى بَيْتِكُمْ
C) كانَ الطعامُ شَهِيّا
D) صارت رَوَاتِبُ المُوَظَّفِينَ قَلِيلَةً
E) أَصْبَحْتَ غَنِيًّا


20 ) الرّصَاصَةُ ...... فِي جَيْبِي cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) مَا أَزَالُ
B) مَا يزاَلُ
C) لَيْسَ
D) مَازَالُوا
E) مَا تَزَالُ
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
AÖF İlahiyat Önlisans 1.Sınıf 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular Medineweb Dersin Deneme Sınavları 21 13 Eylül 2016 21:16
AÖF İlahiyat Önlisans 2.Sınıf 2010-2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular Medineweb Çıkan Ve Denemeler Sınavlar 8 21 Mayıs 2015 14:00
AÖF İlahiyat önlisans 2 .sınıf 2013-2014 Bahar Dönemi Dönem sonu çıkmış sorular Medineweb Çıkan Ve Denemeler Sınavlar 7 10 Haziran 2014 18:52
AÖF İlahiyat Önlisans 1.sınıf 2013-2014 Bahar Dönemi Dönem sonu çıkmış sorular Medineweb Dersin Deneme Sınavları 6 10 Haziran 2014 15:57
AÖF İlahiyat önlisans 2.sınıf 2010-2011 bahar dönemi ara sınav çıkmış sorular makbergülü Çıkan Ve Denemeler Sınavlar 7 17 Mayıs 2013 15:53

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286