Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > DİCLE İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi Mihrinaz,Açılış Tarihi:  08 Nisan 2019 (22:17), Konuya Son Cevap : 08 Nisan 2019 (22:21). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 08 Nisan 2019, 22:17   Mesaj No:1
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:67
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:40
Mesaj: 9.176
Konular: 811
Beğenildi:8045
Beğendi:6353
Takdirleri:12943
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Dicle İslam Tarihi-1 ve İslam AHLAK Felsefesi 2013 Final soruları

Dicle İslam Tarihi-1 ve İslam AHLAK Felsefesi 2013 Final soruları

İSLAM TARİHİ-1

1. Raşid halifeler arasında en uzun süre

halifelik yapan kimdir?

A) Ebubekir

B) Ömer

C) Osman

D) Ali

E) II. Ömer

2. Bizans, Müslümanlar karşısında hangi

savaşta aldığı yenilgiyle Suriye’ye veda

etmiştir?

A) Yermuk

B) Kadisiye

C) Ayn Calut

D) Dumetü’l-Cendel

E) Tebük

3. Cizyenin tanımı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Gayrı Müslimlerden alınan arazi

vergisidir.

B) Gayrı Müslimlerden alınan kelle

vergisidir.

C) Gayrı Müslim tüccardan alınan ticaret

vergisidir

D) Gayrı Müslimlerden alınan ganimetin

adıdır

E) Gayrı Müslimlerden alınan gümrük

vergisidir.

4. Muaviye b. Ebi Süfyan için

aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Emevi hanedanın kurucusudur.

B) Kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliahd

tayin etmiştir.

C) Fetihlere devam etmiştir.

D) Emevi Devleti’nde en uzun süre

halifelik yapanlardandır.

E) Devlet idaresinde istişareye çok önem

vermiştir.

5. Bir yıl hacca gidip, ertesi yıl da cihada

çıkmasıyla tanınan Abbasi halifesi

hangisidir?

A) Haccac b. Yusuf

B) Ebu’l-Abbas

C) El-Mansur

D) Harun er-Reşid

E) Mu’tasım Billlah

6. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler

zamanında Horasan’da kurulan mahalli

devletlerden biri değildir?

A) Samaniler

B) Tahiriler

C) Gazneliler

D) Hamdaniler

E) Saffariler

7. Aşağıdakilerden hangisi VIII-XIII.

yüzyıllarda bir İslam devletine başkentlik

yapan şehirlerden değildir?

A) Bağdad

B) Dımaşk

C) Gırnata

D) Halep

E) Antep

8. Aşağıdaki devlet-başkent

eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fatımiler-Kahire

B) Mezyediler-Urfa

C) Mervaniler-Meyyafarikin

D) Endülüs Emevileri-Kurtuba

E) Memlükler-Kahire

9. İslam tarihinde ilk kadi’l-kudat kimdir?

A) Ebu Yusuf

B) Ebu Müslim

C) Kadı İyaz

D) Kadı Abdülcabbar

E) Kadı Beyzavi

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

2

BÖLÜM-1 İSLAM TARİHİ-1

10. Aşağıdakilerden hangisi İkinci haçlı

seferinin başlamasının sebebidir?

A) Haçlıların birinci seferde

yenilmeleri

B) Suriye’de bazı kiliselerin camiye

çevrilmesi

C) İmadeddin Zengi’nin 1144’te Urfayı

Haçlılardan kurtarması

D) Kudüs yolunun kapanması

E) Hıristiyan hacıların karşılaştıkları

engeller

11. Selahaddin-i Eyyubi hangi savaşın

ardından Kudüs’ü Haçlılar’dan geri

almıştır?

A) Hıttin (1187)

B) Yassıçemen (1230)

C) Ayn Calut (1260)

D) Akka (1281)

E) Merc- i Dabık (1516)

12. Aşağıdakilerden hangisi Kafkasya’da

hüküm sürmüş Müslüman

hanedanlardan biri değildir?

A) Müsafiriler

B) Şeddadiler

C) Revvadiler

D) Şirvanşahlar

E) Harezmşahlar

13. Moğollar’ın Bağdad’daki Abbasi

Halifeliğini ortadan kaldırdıkları tarih

hangisidir?

A) 1099

B) 1240

C) 1258

D) 1307

E) 1517

14. Büveyhilerle ilgili aşağıdakilerden

hangisi doğru değildir?

A) 945 senesinde Bağdad’a girerek Irak’ın

kontrolünü ele geçirmişlerdir.

B) Bağdad’daki hakimiyetlerine Tuğrul

Bey tarafından 1055 senesinde son

verilmiştir.

C) Aslen Deylemli olup Şii mezhebine

mensuptular.

D) Mısır’daki Fatımi Halifeliği’ne bağlı

idiler.

E) Hanedan’ın Irak dışında Cibal ve

Fars’ta da şubeleri vardı.

15. Aşağıdakilerden hangisi Suriye’de

hüküm sürmüş İslam devletlerinden

biridir?

A) Samaniler

B) Mirdasiler

C) Büveyhiler

D) Mervaniler

E) Tahiriler

16. Aşağıdaki İslam devletlerinden hangisi

Irak’ta hüküm süren devletlerden biri

değildir?

A) Mervaniler

B) Büveyhiler

C) Zengiler

D) Mezyediler

E) Ukayliler

17. Aşağıdakilerden hangisi Mağrib’te

hüküm süren İslam devletlerinden biri

değildir?

A) Ağlebiler

B) İdrisiler

C) Rüstemiler

D) Muvahhidler

E) Hamdaniler18. Fatımilerle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Zeydiye mezhebini benimsemişlerdi

B) 909 senesinde Mağrib’te kurulmuştur.

C) 969 senesinde Mısır’ı almışlardır

D) Devletin kurucusu ve ilk halifesi

Ubeydullah el-Mehdi’dir

E) Selahaddin Eyyubi tarafından 1171

senesinde devletlerine son verilmiştir.

19. Aşağıdakilerden hangisi Hasan-ı

Sabbah’ın lideri olduğu hareketin

adlarından biri değildir?

A) İsmailiye

B) Nizariye

C) Sebeilik

D) Haşşaşiye

E) Talimiye

20. Aşağıdakilerden hangisi Mervani

hükümdarıdır?

A) Bahaüddevle

B) Audüddevle

C) Seyfüddevle

D) Nasrüddevle

E) Tacüddevle

21. Aşağıdakilerden hangisi İspanyayı

Müslümanlardan alma ve

Hıristiyanlaştırma hareketinin adıdır?

A) Engizisyon

B) Reconquista

C) Salibiyye

D) Şuubiye

E) Nesturilik

22. Aşağıdakilerden hangisi Endülüs Emevi

Devletinin yıkılış tarihidir?

A) 969

B) 1031

C) 1492

D) 1171

E) 1260

23. Yusuf b. Taşfin hangi devletin

hükümdarıdır?

A) Muvahhidler

B) Nasiriler

C) İdrisler

D) Murabıtlar

E) Rüstemiler

24. Müslümanların İspanya’daki siyasi

hakimiyeti hangi tarihte sona ermiştir?

A) 1517

B) 1269

C) 1307

D) 1609

E) 1492

25. İspanya’da hüküm süren son

Müslüman devleti hangisidir?

A) Benu Ahmer (Nasıriler) Emirliği

B) Muvahhidler

C) Murabıtlar

D) Fatımiler

E) Ziriler

26. Aşağıdakilerden hangisi Endülüsteki

İslam yönetimlerinde var olan

görevlilerden biri değildir?

A) Kadi’l-cemaa

B) Sahibu’l-medine

C) Muhtesib

D) Kaptan-ı derya

E) Sahibu’l-berid

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

4

BÖLÜM-1 İSLAM TARİHİ-1

27. Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi

Endülüs’lü değildir?

A) İbn Arabi

B) İbn Hazm

C) Ebubekir et-Turtuşi

D) İbn Abdi Rabbih

E) Sühreverdi

28. Aşağıdakilerden hangisi Endülüslü

felsefecilerden biri değildir?

A) İbn Rüşd

B) İbn Tufeyl

C) İbn Cübeyr

D) İbn Bacce

E) Musa b. Meymun

29. Kurtuba Ulu Camii ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Emevi mimarisinin tipik bir örneğidir

B) Bir kilise kalıntısı üzerine inşa edilmiştir

C) İnşa edildikten sonra ilave

yapılmamıştır

D) İnşasına Emevi halifesi I. Abdurrahman

zamanında başlanmıştır

E) Minaresi daha sonra çan kulesine

dönüştürülmüştür

30. Aşağıdaki yapılardan hangisi Müluk-ı

tavaif döneminde inşa edilmiştir?

A) Kurtuba Camii

B) Elhamra Sarayı

C) Medinetü’Zehra

D) Rusafe Sarayı

E) Babu Merdüm Camii

CEVAPLAR:

İSLAM

TARİHİ-1

1-C

2-A

3-B

4-E

5-D

6-D

7-E

8-B

9-A

10-C

11-A

12-E

13-C

14-D

15-B

16-A

17-E

18-A

19-C

20-D

21-B

22-B

23-D

24-E

25-A

26-D

27-E

28-C

29-C

30-B
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Mihrinaz 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Aşı için Gönüllü Oldum Komik Paylaşımlar Filistin 2 59 28 Kasım 2020 14:09
Dinler Deyince Aklınıza Bunlar Gelsin /Dhbt... Dinler ve Mezhepler Tarihi Mihrinaz 0 20 28 Kasım 2020 13:57
Dhbt Yazar-Eser Kodlamalar/medineweb Tefsir Dersi Mihrinaz 0 31 28 Kasım 2020 13:38
Şimdi Herkese Saygı Modaya Hani Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 1 38 22 Kasım 2020 00:14
Diplomayı Nerden Aldın Sen??? Komik Paylaşımlar Sükutu-Ezber 3 70 21 Kasım 2020 21:27

Alt 08 Nisan 2019, 22:21   Mesaj No:2
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:67
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:40
Mesaj: 9.176
Konular: 811
Beğenildi:8045
Beğendi:6353
Takdirleri:12943
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart

BÖLÜM-2 İSLAM AHLAK FELSEFESİ

1. Terim olarak “insan nefsinde yerleşen

öyle bir melekedir ki eylem ve fiiller

hiçbir zorlama olmaksızın, düşünüp

taşınmadan kolaylıkla ve rahatlıkla

ortaya çıkar” diye tarif edilir. Cümleleri

aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) İyi

B) Değer

C) Ahlak

D) Felsefe

E) Meleke

2. Ahlak ilminin konusu aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İyi ve kötü huyların sahibi olarak

bizzat insandır.

B) İki cihan mutluluğunu sağlamaktır.

C) Doğruluk, yükümlülük, erdem,

güzellik ve hakikattir.

D) Hazza göre değerlerin tabiatını

belirlemektir.

E) Ontolojiye, değere ve estetiğe bağlı

bilgidir

3. İslam düşüncesinde felsefe/hikmet

teorik ve pratik ilimler diye iki kısımda

incelenir. Ahlak, klasik ilim tasnifinde

hangi kapsamda değerlendirilmektedir?

A) Teorik ilimler

B) Hukuk

C) Metafizik

D) Pratik ilimler

E) Fizik

4. Aşağıdakilerden hangisi ayet ve

hadislerde geçen olumlu ahlaki

özelliklerden değildir?

A) Tayyib

B) Hasene

C) Bir

D) Said

E) Asabiyet

5. Adalet prensibine göre Allah zatı

gereği adildir; bundan Allah’ın adil

olduğu ve kötülüğü asla işlemeyeceği

sonucu çıkartılır. Allah’ın fiillerinin adil

olmasının önemli bir sonucu olarak

insan, ahirette ödül ve cezayı hak

kazanır. Cümleleri hangi ekolün

düşüncelerini yansıtmaktadır?

A) Eşari

B) Maturidi

C) Cebriye

D) Mutezile

E) Kaderiyye

6. “Mutezile, ahlaki değerleri, fiillerin

değişmez niteliği olarak kabul eder.

Değerlerin kaynağı ontik olarak

kendilerinde bulunmaktadır.” Bu

düşünceye göre değerler hakkında

aşağıdaki yargılardan hangisi

söylenebilir?

A) Değerler sübjektiftir.

B) Değerler bilinemez.

C) Değerler objektiftir.

D) Değerlerin kaynağı nakildir.

E) Değerler hazza göre belirlenir.

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

6

BÖLÜM-2 İSLAM AHLAK FELSEFESİ

7. “Hakim olan Allah, her işi hikmete ve

bir gayeye göre yapar çünkü

Mutezile’ye göre gayesiz eylemler boş

ve anlamsızdır (sefeh abes). Fakat Allah

kendisi için değil insanların faydasını

gaye edinmektedir. O’nun bütün işleri

iyi, mükemmel, adil ve hikmetlidir.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi

metinde verilen düşünceyle uyuşmaz?

A) İnsan, irade hürriyetine sahiptir.

B) İnsan fiillerinin yaratıcısı Allah’tır, kul

kesbeder.

C) İrade hürriyetinden mahrum olan

insanın ödül ve cezaya (va’d ve vaid)

muhatap olması söz konusu değildir.

D) İnsanların fiillerinin yaratıcısı Allah

değil, insanların kendileridir.

E) İnsanın eylemlerinden sorumlu

tutulabilmesi, insanda irade, kudret,

kasıt ve ilim olmasını gerektirir.

8. Fesad anlamına gelen ve “kabih”

terimiyle ifade ettikleri ahlaki şer ile

hastalık, felaket, sakatlık gibi zarar ve

musibetleri ifade eden tabii ve metafizik

şer arasında ayrım yapılır. İrade

hürriyeti sadece ahlaki kötülük için söz

konusudur. Metafizik şer kapsamındaki

hususlar insan güç ve kudretini aşan

olaylar olduğu için insan sorumluluğu

dışında değerlendirilir. Bunlar sadece

Allah’ın takdirine bağlıdır. Yukarıdaki

ifadeler hangi düşünceyi yansıtır?

A) Maturidiye

B) Eşariye

C) Mutezile

D) Meşşai filozoflar

E) Şia

9. Mutezile düşüncesine göre insanın

yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu

tutulabilmesi için taşıması gereken

şartlar nelerdir?

A) İrade/ kudret/ kasıt/ ilim

B) Kesb/ kudret/ irade/ hikmet

C) Ödül/ ilim / hikmet / kudret

D) Asalet/ hikmet/ kudret / akıl

E) Beş duyu/ akıl/ hikmet / kudret

10. “Allah, dilediğini dilediği gibi yapan,

her şeye gücü yeten mutlak kudret ve

irade sahibi bir varlık olarak tarif edilir.

Buna bağlı olarak, iyi, kötü, doğruluk,

adalet, zulüm gibi ahlaki değerlerin

Allah’ın kudret ve iradesinden bağımsız

objektif değerleri yoktur. İyi, kötü gibi

ahlaki nitelikler, Allah’ın emir ve

yasaklarıyla ortaya çıkar.” Aktarılan

cümleler hangi düşünürün fikrini

yansıtmaktadır?

A) İmam Maturidi

B) Kindi

C) Ebubekir Razi

D) Hasan Eşari

E) Kadı Abdülcebbar

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Eşari

düşüncesi için söylenemez?

A) Ahlaki değerlerin tabiatı, ancak ilahi

emir ve yasaklarla mümkündür.

B) Ahlaki değerler, İlahi hitaba muhatap

olduktan sonra tezahür eder.

C) İnsan davranışlarını iyi veya kötü

şeklinde kategorize etmek ilahi

vahiyden bağımsız yapılamaz.

D) Değer hükümlerinin sabit oluşu

onlara göre akılla değil şeriat yoluyla

gerçekleşir.

E) Bir şey iyi olduğu için Allah

emretmekte; bir şeyde zati olarak

kötü olduğu için Allah

nehyetmektedir.

12. Şeyler, tabiatlarında iyilik, kötülük

gibi nitelikleri barındırır. Ona göre

bu niteliklerin eşyaya nispetleri

aklen ya zorunlu, ya mümkün ya da

imkansız olmak üzere üç çeşittir.

Maturidi’nin ahlak düşüncesini

yansıtan bu ifadelerle uyuşmayan

seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aklen zorunlu olan bir şeyi vahiy

başka türlü değerlendirmez.

B) İmkansız olan hususlarda akıl-nakil

çelişmez.

C) Zorunlu ve imkansız kategorileri

hakkında aklın hükmü nakle

uygundur.

D) Akılla nakil arasındaki değerlere dair

farklılaşma

E) Mümkün kategorisine giren

hususlardadır.

13. “Şer yüce Allah’tandır; fakat Allah

şerri, kendisi için değil başkası için

şer olarak yaratmıştır” ifadesi hangi

ekolün görüşüdür?

A) Maturidiye

B) Eşariye

C) Mutezile

D) Meşşaiyye

E) Cebriye

14. Maturidiye ahlak düşüncesine

uymayan seçenek aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Güç sahibi olmayan birinin yükümlü

tutulması görüşüne (teklif-i ma la

yutak) karşı çıkar.

B) Küfür ve şirk dışındaki büyük ve küçük

günahların cezalarının devamlı

olmayacağı hatta Allah isterse bu

günahları affeder.

C) İnsan fiil ve davranışlarında seçme

özgürlüğü ve onu gerçekleştirme

kudretine sahip değildir.

D) İnsan sahip olduğu kudretle, birbirine

aykırı ahlaki değer taşıyan fiillerden

birini seçme ve yapma hürriyetine

sahiptir.

E) Yaratılmış kudret, zorunluluğun değil

hürriyetin sebebidir.

15. Hüsun- Kubuh veya Euthyphron

Problemini ifade eden seçenek

hangisidir?

A) X, Tanrı istediği için mi iyidir; yoksa

iyi olduğu için mi Tanrı onu

istemektedir.

B) Kötülük, metafizikten mi yoksa

insandan mı kaynaklanır.

C) Adalet, ahlakın mı yoksa hukukun mu

kapsamına girer.

D) Değerler, objektif midir yoksa

sübjektif midir.

E) Ahlaki nitelikler öğrenilir mi

öğrenilemez mi.

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

8

BÖLÜM-2 İSLAM AHLAK FELSEFESİ

16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Kyrene Okulunun kurucusu

Aristoppas olup haz öğretisini

(Hedonism) savunur.

B) Kynik okulunun kurucusu Atinalı

Antisthenes’e göre mutlu olmak için

doğaya uygun çabaları seçmek

gerekir.

C) Felsefe tarihinde ilk defa ruhun iyi

durumda olmasını (euthymia)

insanın amacı olarak ortaya koyan

Demokritos’tur.

D) Sokrates’e göre iyi ve doğru gibi

değerler bilinemez; bilinse de relatif

bir şekilde bilinir.

E) Platon insanları bilgiyi seven, şerefi

seven ve zenginliği seven şeklinde

üçe ayırır.

17. İslam filozofları, “insanın gücü

yettiği nispette dış varlıkları bizzat

bulundukları durumda ne halde

iseler o şekilde bilmek” olarak

tanımlar. İslam filozoflarının

tanımladıkları şey nedir?

A) İyi

B) Değer

C) Felsefe (hikmet)

D) Özgürlük

E) Adalet

18. İslam dünyasında felsefi tarzda

yazılan ilk ahlak kitabının yazarı ve

eserin ismi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kindi / Şifa

B) Gazali / İhya

C) Farabi / Tahsilu’s-Saade

D) Ebubekir Razi / Tıbbur’-Ruhani

E) Kindi / Risale fi'1-hîle li-defi'1-ahzan

19. Tıbbu’r-Ruhani adlı eseriyle bilinen

Ebu Bekir Râzi, Tıbbu’r-Ruhani ile

neyi ifade etmektedir?

A) Hayatın zıddı, bitmek, tükenmek,

sönmek, hissiz kalmak, bir şeyden

kuvvetin gitmesi, ruhun bedenden

kurtuluşudur.

B) Nefsin fiillerinin ifrat ve tefrite

düşmekten korunup dengede

olmalarının sağlanması için delil ve

burhanlarla yapılan bir ikna

faaliyetidir.

C) Ölüm korkusunun sebep olduğu

hastalıkların giderilmesidir.

D) Mutluluğu engelleyen hastalıkların

artırılmasıdır.

E) Erdemleri hazza bağlı olarak

incelemedir.

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

9

BÖLÜM-2 İSLAM AHLAK FELSEFESİ

20. “Nebati nefsin tefriti bedenin beslenme

ve büyüme ile ilgili ihtiyaçlarını

karşılayamamasıdır. İfratı ise bedenin

ihtiyaç duyduğundan daha fazlasını

yerine getirerek lezzet ve şehvetlere

dalmasıdır. Hayvani nefsin tefriti ihtiyaç

duyduğunda şehvani nefsi kontrol altına

azalmasına imkân verecek cesaret gibi

özelliklere sahip olmamasıdır. İfratı ise

bütün canlıları ve insanları hâkimiyeti

altına alarak yenmeye çalışacak

derecedeki kibir duygusudur. Natık nefsin

tefriti, bu dünyaya hayret etmemesi,

alem hakkında düşünmemesi, kaianttaki

her şeyi özellikle bedeni ve onun öldükten

sonraki durumunu bilmeyi istememesidir.

İfratı ise insanın bu ve benzeri hususları,

insan sağlığı için gerekli uyku, gıda ve

benzeri şeyleri alması mümkün

olmayacak derecede çok fazla

düşünmesidir.”

Her üç kuvvenin itidalinden çıkan

erdemler hangileridir?

A) İffet / Cesaret / Hikmet

B) Adalet / Yiğitlik / Sadakat

C) Adalet / Hikmet / Mutluluk

D) Cesaret / Mutluluk / Hikmet

E) Mutluluk / Hikmet / Cesaret

21. Ahlak Anlayışı Olarak Ahlat-ı Erbaa

teorisini savunan kimdir?

A) Kindi

B) Ebubekir Razi

C) Farabi

D) İhvan-ı Safa

E) Gazali

22. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Farabi

hakkında söylenemez.

A) Mutluluk konusunu ilk defa sistemli

bir şekilde ele alan İslam filozofu

Farabi’dir.

B) İnsanın müstefad akıl seviyesinde

Faal akılla olan irtibatı aynı zamanda

mutluluğun en üst mertebesinin elde

edilmesi anlamına gelir.

C) İnsan eylem ve davranışlarının ahlaki

niteliği kazanabilmesi, ödev ahlakına

uymasıyla meydana gelir.

D) Nazari akıl başka bir şeye hizmet için

değil mutluluğa ulaştıran teorik

bilgiyi elde etmek için vardır.

E) İnsan, fiillerin iyi veya kötü olduğunu,

mutluluğu veya mutsuzluğu akıl

gücüyle idrak eder.

23.Farabi erdemleri dört gruba ayırarak

inceler. Aşağıdakilerden hangisi

Farabi’nin taksiminde bulunan

erdemlerden değildir?

A) Nazarî erdemler

B) Fikri erdemler

C) Ahlaki erdemler

D) Ameli erdemler

E) Aşkın erdemler

24. İbn Sina, insanın ahlaki

yetkinleşmesini ve nihai amacı olan

mutluluğu elde etmesini

………………… ile

temellendirmektedir. Metinde boş

bırakılan yere gelmesi gereken ifade

nedir?

A) Nefis teorisi

B) Haz teorisi

C) Fizik teorisi

D) Mutluluk teorisi

E) Metafizik teori


25. İbn Sina, teorik ve pratik akıl

bakımından yetkinleşen ve mutlu olan

nefisleri de kendi içinde dereceleri

olduğunu söyleyerek beş gruba ayırır.

seçeneklerden hangisinde bu beş grup

doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Yetkin nefisler / Eksik nefisler / Eksik

ve arınmış nefisler/ Yetkinleşmeyen

nefisler / Yetkinleşmemiş ve arınmamış

nefisler

B) Yetkin ve arınmış nefisler/ Yetkin

olup arınmamış nefisler/ Eksik ve arınmış

nefisler/ Yetkinleşmeyen nefisler /

Yetkinleşmemiş ve arınmamış nefisler

C) Yetkin ve arınmış nefisler/ Yetkin

olup arınmamış nefisler/ Eksik ve arınmış

nefisler/ Yetkin ve kötü nefisler / Eksik ve

kötü nefisler

D) Eksik ve arınmış nefisler/

Yetkinleşmeyen nefisler / Yetkinleşmemiş

ve arınmamış nefisler / Yetkin ve kötü

nefisler / Eksik ve kötü nefisler

E) Yetkin ve kötü nefisler / Eksik ve

kötü nefisler / Yetkin nefisler / Eksik

nefisler / Eksik ve arınmış nefisler/

Yetkinleşmeyen nefisler

26. İbn Sina’nın “bu nefisler, hem teorik

hem de pratik akıl bakımından tam

yetkinliğe ulaşmış olup, ölümden sonra

mutluluğun zirvesindedirler. Bu gruptaki

nefislerin en üstünleri, nebevi nefislerdir.”

Şeklinde tanımını verdiği aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yetkin olup arınmamış nefisler

B) Yetkinleşmemiş ve arınmamış

C) Yetkin ve arınmış nefisler

D) Yetkinleşmeyen nefisler

E) Eksik ve arınmış nefisler

27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini

Kınalızade, adaletin olması gereken

yerler arasında zikretmemiştir?

A) Mal paylaşımında

B) Muamelede

C) Mübadelede

D) Yasama ile yürütme arasındaki

ilişkilerde

E) Terbiyeye yönelik had cezalarında

28. Gazali, iradi fiilin kendisinden mi

yoksa bu fiilin arkasındaki niyetten

mi sorumluyuz problemini beş

aşamada incelemektedir. Aşağıdaki

seçeneklerden hangisi bu beş

aşamadan biri değildir?

A) Hatır ve hadis-i nefs

B) Meyil

C) Hüküm

D) Niyet

E) Haber

29.Gazali, ahlaki değerlerin mutlak

olduğunu ileri sürenlerin bu

kanaatinin oluşmasında psikolojik

nedenlerin etken olduğunu ifade

etmektedir. Psikolojik nedenler

olarak zikrettiği hususlar hangi

seçenekte bir arada verilmiştir?

A) İnsan tabiatının bencilliği/ Telkin /

Sempati duygusu

B) İnsan tabiatı / Cebir / Telkin

C) Efali ibad / Telkin / Bencillik

D) Sempati/ Telkin / Subjektif bilgi

E) Telkin / Cebir / Mutluluk

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

11

BÖLÜM-2 İSLAM AHLAK FELSEFESİ

30. İlkçağ/ ortaçağ ahlak felsefeleri ile

yeniçağ ahlak felsefeleri arasındaki

en önemli fark nedir?

A) İlkçağ/ ortaçağ ahlak felsefeleri

subjektif, yeniçağ ahlak felsefeleri

objektiftir.

B) İlkçağ/ ortaçağ ahlak felsefeleri

nesnelci ve ontolojik iken yeniçağ

ahlak felsefeleri öznelcidir.

C) İlkçağ/ ortaçağ ahlak felsefeleri

öznelci, yeniçağ ahlak felsefeleri

objektiftir.

D) İlkçağ/ ortaçağ ahlak felsefeleri

hazcı; yeniçağ ahlak felsefeleri

diğerkamcıdır.

E) İlkçağ/ ortaçağ ahlak felsefeleri

menfaatçi; yeniçağ ahlak felsefeleri

hazcıdır

CEVAPLAR:
1. B

2. A

3. D

4. E

5. D

6. C

7. B

8. C

9. A

10. D

11. E

12. E

13. B

14. C

15. A

16. D

17. C

18. E

19. A

20. B

21. D

22. C

23. E

24. A

25. B

26. C

27. D

28. E

29. A

30. B
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Dicle İlitam İslam Tarihi-2/Hadis Metinleri-1/Tefsir Metinleri-1 Final Soruları Mihrinaz DİCLE İlitam 2 08 Nisan 2019 22:44
Dicle İslam Felsefesi 2013 Final Soruları Mihrinaz DİCLE İlitam 0 08 Nisan 2019 20:37
Dicle Felsefe Tarihi 2013 Final Soruları Mihrinaz DİCLE İlitam 0 08 Nisan 2019 20:35
Erzurum İlitam İslam Felsefesi 2015/2016 Final Soruları nurşen35 Erzurum Atatürk İlitam 0 27 Ekim 2018 00:31
OMU İlitam İslam Felsefesi(2014) Final Soruları Mihrinaz İslam Felsefesi 1 15 Kasım 2016 08:24

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286