Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 4.Sınıf Dersleri > Din Felsefesi

Konu Kimliği: Konu Sahibi f_kryln,Açılış Tarihi:  25 Ekim 2013 (15:30), Konuya Son Cevap : 25 Ekim 2013 (15:30). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen f_kryln
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 25 Ekim 2013, 15:30   Mesaj No:1
Medineweb Kıdemli Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:f_kryln isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14040
Üyelik T.: 01 Ağustos 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Byn
Memleket:Ağrı
Yaş:31
Mesaj: 304
Konular: 103
Beğenildi:21
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Din felsefesi soru ve cevapları

Din felsefesi soru ve cevapları

1) Hegel’e göre din felsefesini zorunlu kılan şey aşağıdakilerden hangisidir?

c) Batı insanının iman tefekkürüyle, dünyalık tefekkürünü, birini diğerine alternatif olacak şekilde ayırması ***
d) Düşünsel faaliyetlerinde insanın özgür olma isteği
a) Dini anlamaya çabası
e) Din adamlarının felsefe karşısındaki tutumları
b) Felsefeyi anlama zorunluluğu

2. Aşağıdakilerden hangisi “din felsefesi” için doğrudur?

b) Din felsefesi, dinin felsefi açıdan ele alınması, başka bir deyişle din hakkında bir düşünme ve tartışmadır. ***
c) Din felsefesi, ilkçağ filozoflarının ortaya koydukları bir ilimdir.
a) Din felsefesi, sadece tarihi veriler ışığında dini anlatan bir ilimdir.
e) Din felsefesi, dinin temelini oluşturan bir bilimdir
d) Din felsefesi, duyusal bilgiyi esas alan bir ilimdir.
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bakış tarzı ile ilgili değildir

c) Objektif olması
a) Şümullü olması
b) Tutarlı olması
d) Rasyonel olması
e) Duyusal olması *****

4.Gourda göre evrensel değer aşağıdakilerden hangisidir?

c) Felsefe
a) Ahlak
b) Din
e) Zihnin keyfiyeti
d) Zihnin büyümesi ****

5 ) Hegel’e göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçlarından biri değildir?

e) Antropolojik değerlendirmeler yapmak ****
c) Mutlak olan yani ALLAH hakkındaki bilgiyi ortaya koyup değerlendirmek
b) Hegel, din felsefesinin en temel amacını, dinin din olarak ne olduğunun, yani onun tabiatının bilinmesi olarak anlamaktadır
d) Genel olarak dinin, şekil ve içerik olarak felsefede felsefî, yani aklî olarak incelenme
a) Dini araştırmak
6.“Tanrıdan yine Tanrıya giden bir delil” olarak ifade edilen delil aşağıdakilerden hangisidir?

c) Dini tecrübe delili ***
a) Ontolojik delil
b) Kozmolojik delil
d) Gaya ve nizam delili
e) İnayet delili7 ) Aşağıdakilerden hangisi Ortegat’a göre din felsefesinin tanımıdır?


e) Din felsefesi, felsefecilerin dini temel bilgileri kabul ederek bir takım problemlere çözüm önerilerinde bulunmasıdır
b) Din felsefesi, din ile felsefesinin uzlaştırılarak din hakkında görüş beyan etmesidir
a) Din felsefesi, dine felsefi bakıştır
d) Din felsefesi, dinin ve onun en önemli içeriği olan ALLAH'ın felsefî olarak incelenmesinin, yani filozofların ****fizik düşüncelerinin tenkidi ve onların bir çeşit sentezidir. *****
c) Din felsefesi, filozofların dini felsefe bakış açısıyla incelemesidir


8.Bir Din Felsefesine Doğru adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?


d) Memdûh Süleyman
a) Süleyman Sırrı
b) Celal Nûri
e) E. Mehmet Şevketi
c) M.Şekip Tunç ****

9 ) Ortagat’a göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusunu oluşturur?

c) Din alimlerinin felsefe ve din hakkındaki görüşlerinin ele alınmasıdır
e) Din felsefesinin konusu, filozofların din ve ALLAH hakkındaki görüşlerinin şahsiyetçilik ve cemaatçilik açısından tenkitçi bir gözle ele alınmasıdır. ******
a) Filozofların ahlak hakkındaki görüşlerinin ele alınmasıdır
b) Din alimlerinin dini sorunlara dini ve felsefi referansları kullanarak çözüm önerilerinde bulunmasıdır
b) Filozofların kötülük problemi hakkındaki çözüm önerileridir

10) M. Ş. Tunç’a göre din felsefesinin Hegel’den önce ortaya çıkmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

b) Dindarların din felsefesine karşı çıkması
e) O döneme kadar dinin her şeye hakim olması *****
d) Felsefenin her şeye hakim olması
c) Din ile felsefenin birbirlerinden bağımsız ilimler olması
a) Hegel’da daha fazla din felsefesinin önemseyen herhangi bir filozofun olmaması

11 ) Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in din felsefesi tanımıdır?

c) Din felsefesi, bireyler arasındaki dini duyarlılığı ortaya koyan ilimdir
d) Din felsefesi, dinin ahlaki boyutunu ön plana alarak inceleyen ilimdir
a) Din felsefesi, şümullü bilgi olarak aklî şekilde Tanrının bilgisidir *****
e) Din felsefesi, hakitati araştıran ilimdir
b) Din felsefesi, din ile felsefe arasında ilişki kurmaktır
12. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusuna girmez.

b) Dinin kendisini, çeşitli görüntülerini veya türlerini incelemek.
c) Dinin temel kavramlarını felsefi bakış açısı ile incelemek.
d) Dinin temel iddialarını felsefenin eleştirisel, tutarlı, sistemli ve akılsal incelemesini yapmak.
e) Sadece ilahi olan dinleri incelemek.*****
a) Din üzerine felsefi olarak düşünmek


13.Dumery'ye göre, insanı felsefi olarak düşünmeye iten şey aşağıdakilerden hangisidir?

a) Felsefe
b) Teoloji
c) Din *****
e) Din felsefesi
d) Akıl


14.Dumery "Din felsefesi" ifadesini aşağıdakilerin hangisinin karşılığı olarak kullanmaktadır?
e) Din ve felsefenin akli tenkidi
c) Dini felsefe
b) Doğal dinin tenkidi
a) Müsbet (pozitif) dinin aklî tenkidi ********
d) Dini Tecrübe
15 ) Din felsefesinde "dini tecrübe" sözü ile aşağıdakilerden hangisi kasd edilmemektedir?
e) Tecrübecilik (ampirizm)*****
d) Şiddetli (yoğun) dini hayat
c) Sufilerin "vecd" dedikleri şey
b) Sufilerin "zevk" dedikleri şey
a) Tasavvufi hal

16.Ortegat’a göre din, aşağıdaki incelemelerin hangisinin konusu olmuştur?a) Ahlaki inceleme

c) Estetik inceleme

b) Teolojik inceleme****

d) Mantıki inceleme

e) Mistiksel inceleme


17.Gourd'a göre zihnin keyfiyetsel artması ne demektir?e) Hiçbiri

a) Zihnin konuyu tekrar tekrar düşünerek konunun açılımıyla işlevinin genişlemesine zihnin keyfiyetsel artması denir.

c) Düşünme fiilinde zihnin kendi gücünün yoğunlaşması ve hızlanmasına zihnin keyfiyetsel artması denir.****

d) Zihnin sadece tikeller üzerinde düşünmesi demektir.

b) Zihnin tümeller üzerinde düşünmesi demektir.


18.Hegel’e göre din felsefesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?b) İnsan inancını temellendirmeye çalışmak

c) Dinin temel ilkelerini savunmayı hedeflemek

e) Semavi olmayan dinlerin geçersizliğini ortaya koymaya çalışmak

a) Dinin din olarak ne olduğunun, yani onun tabiatının bilinmesini sağlamaya çalışmak**
d) Kelam ile iş birliği yaparak ALLAH’ın sıfatlarının anlaşılmasını sağlamaya çalışmak
19.Din felsefesinde "dini tecrübe" sözü ile aşağıdakilerden hangisi kasd edilmektedir?

b) Dini metinlerden hareketle oluşan iman

c) İbadetleri düzenli bir şekilde yerine getirmek

***a) "Tasavvufi hal"i, sufilerin "zevk" "vecd" v.s. gibi kelimelerle anlatmak istedikleri şiddetli dini hayatı

e) Amele dökmeden ruhen dini yaşamak

20.Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusuna girmez.a) Din üzerine felsefi olarak düşünmek

***e) Sadece ilahi olan dinleri incelemek.

c) Dinin temel kavramlarını felsefi bakış açısı ile incelemek.

d) Dinin temel iddialarını felsefenin eleştirisel, tutarlı, sistemli ve akılsal incelemesini yapmak.

b) Dinin kendisini, çeşitli görüntülerini veya türlerini incelemek.

d) ALLAH’ın varlığını dini tecrübe ederek ortaya koymak


21.hegele göre din felsefesinin konusu?

***c) Din yani ALLAH

d) Toplum

e) Ahlak

22.Ders notlarını öğrencilerinin kullanımı için 1927 yılında Felsefe-i Din adıyla neşreden ilim adamı kimdir?

e) Süleyman Sırrı

***a) Mustafa Sekip Tunç

d) Celâl Nûrî

b) Memdûh Süleyman

c) Eşrefzâde Muhammed Şevketî

23.Aşağıdakilerden hangisi M Ş. Tunç’a göre din felsefesinin tanımıdır?b) Din felsefesi din ile felsefe arasında ilişki kurarak bir değerlendirme yapmaktır.

a) Din felsefesi dinin felsefi incelemesidir.

c) Din felsefesi dinin mahiyetini göz önünde bulundurarak dini sorunlara felsefi çözüm bulmaktır.

e) Din felsefesi, din ve felsefe hakkında tarafsız değerlendirme yapmak demektir.

d) Din felsefesi, tarafsız bir biçimde, dinin esas mahiyeti ve değeri üzerine felsefî bir incelemedir.*****


24.Bir insanın “baş ağrısı çekmesi” aşağıdakilerden hangisine örnektir?


d) Zevk****

e) Vecd

a) Taklit

b) İlim

c) Tecrübe25.dini tecrübenin çeşitleri adlı eser kime ait

William James****
m.sekip tunç
kant

26.Aşağıdakilerden hangisi Gourd'a göre, din felsefesinin esas konularından biridir?a) Dinin sahasının belirlenmesi****

d) İnsan iradesinin Tanrının iradesi karşısındaki konumunun belirlenmesi

c) Din ile felsefenin ilişkisinin belirlenmesi

b) Felsefenin sahasının belirlenmesi

e) Kötülük probleminin sınırlarının belirlenmesi
3 )
27.Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusuna girer?a) Tanrının varlığı üzerine açıklamalarda bulunmak***

c) Toplum insan ilişkisi üzerinde durmak

b) İnsanın psikolojisini tahlil etmek

e) Toplumsal değerlerin korunmasını sağlamaya çalışmak

d) Bireyin egemenliğini ön plana çıkarmak

28.P. Ortegat’a göre din, aşağıdaki incelemelerin hangisinin konusu olmuştur?a) Rasyonel inceleme

e) Duyusal inceleme

c) Felsefesi inceleme***

b) Deneysel inceleme

d) Estetik inceleme

29)-Aşağıdakilerden hangisi Din Felsefesine yenilik getirenlerden değildir?

****Wundt
Gourd
Ort
Dumary
M.Sekip Tunç

30-"Stace"ye göre misttik tecrübenin özelliklerinden değildir?
*a.yekpare şuur b.mübareklik
c.gerçeklik*****
*çelişkililik*kutsal
31-"Dini tecrübenin ortaya koyduğu sonuçlara göre değerlendirilmesine" ne denir?
a.pragmatik deneme***** b.fikri deneme c.çelişkililik d.nesnellik
32-"Dini tecrübeyi bir his olarak,ya da hisler terkibi olarak"tanımlayan kimdir?
a.Hegel b.Dumary
c.Rudolf Otto*****
d.William Alston e.R.Swinburne


33.Aşağıdakilerden hangisi P. Ortagat’a göre din ile ilgili antinomilerden biri değildir?d) Birey ve toplum antinomisi
a) Madde ve ruh antinomisi
c) İçkinlik ve aşkınlık antinomisi
b) Düşünce ve fiil antinomisi
e) Cevher ve araz antinomisi ***

anavatan beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi f_kryln 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Harflerin mahrecleri Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 3551 09 Kasım 2013 23:57
Kuran eğitimi ve teknik bilgiler Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 2670 09 Kasım 2013 23:54
pratik arapça - HAFTANIN GÜNLERİ- Genel Arapça f_kryln 0 1944 09 Kasım 2013 23:47
pratik arapça - POLİS KARAKOLUNDA- Genel Arapça f_kryln 0 2238 09 Kasım 2013 23:46
pratik arapça - BANKADA- Genel Arapça f_kryln 0 2028 09 Kasım 2013 23:45

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Omu İslam Felsefesi 6.ve 11.Ünite Soru-Cevapları Mihrinaz İslam Felsefesi 5 11 Temmuz 2017 20:11
Ahlâk soru ve cevapları KuM TaNeSi Adap-Edep-Ahlak 1 19 Mart 2016 14:59
ATAUZEM =islam ahlak felsefesi= 5.ünite değerlendirme soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 19 Mart 2015 10:25
Tefsir soru ve cevapları f_kryln Tefsir Metinleri -I 1 01 Kasım 2013 15:43
Hadis soru ve cevapları _bülbül_ Bilgi Dağarcığı 0 10 Nisan 2009 09:36

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286