Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 4.Sınıf Dersleri > Din Felsefesi

Konu Kimliği: Konu Sahibi f_kryln,Açılış Tarihi:  01 Kasım 2013 (15:40), Konuya Son Cevap : 01 Kasım 2013 (15:40). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 01 Kasım 2013, 15:40   Mesaj No:1
Medineweb Kıdemli Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:f_kryln isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14040
Üyelik T.: 01 Ağustos 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Byn
Memleket:Ağrı
Yaş:31
Mesaj: 304
Konular: 103
Beğenildi:21
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Islam ahlak felsefesi

Islam ahlak felsefesi

İSLAM AHLAK FELSEFESİ
1 )Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlak felsefesi bağlamında doğrudur?
I. dinler sabit bir ahlak anlayışı sunarlar
II. ahlak anlayışı siyasal yapı ve değişikliklerden etkilenir
III. üretim biçimlerimiz ahlak alanında etkide bulunur

II, III
Yalnız II
I, II
Yalnız I
I, II, III
2Mutezile tevellüd teorisiyle hangi soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır?
Emr bil Maruf nehyi anil münker ilkesini temellendirmeye

ALLAH’ın irade ve adaletinin mutlaklığını temellendirmek

İnsanın belirlenmişlik ve özgürlük arasındaki ikilemini çözmeye

İnsanın fiillerinin ortaya çıkışı ve sorumluluğunu temellendirmek

İnsan fiillerinin zaman içerisinde oluşumunu açıklamak


3 ) Aşağıdakilerden hangisi Mutezile için doğrudur?
I). Mutezile’nin adalet prensibi insan hürriyeti ilkesini gerektirir.
II). Mutezileye göre insanın iyiyi ve kötüyü aklen bilebilmesi ALLAH’ın adaletinin bir tezahürüdür.
III). Mutezile’ye göre Yüce ALLAH iradesinde hiçbir şeyle sınırlı değildir.II, III

Yalnız III

Yalnız I

I, II, III

I, II

4 )
Kelami ahlak aşağıdakilerden konulardan hangisi ile birincil derecede ilgilenmez?

Erdemlerin tasnifi

İyilik ve kötülük

ALLAH’ın iradesi

Kader

İnsanın iradesi


5 ) “Kul iyi veya kötü fiillerinin yaratıcısıdır ve yaptıklarından dolayı gelecek hayatta mükafat ve ceza hak edecektir.” Bu görüş hangi okula aittir?

Eşari

Cebriyye

Mutezile

Maturidi

Cehmiyye

6 )
“ALLAH yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî olarak atfedilir” görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir?
Maturidi

Hanefi

Cebriler

Eşari

Mutezile
7 )
Aşağıdaki şıklardan hangisi Kelami ahlakın özelliklerinden birisi değildir?

Cedeli yöntemi kullanmaları

Ahlaki önermelerin mantıki konumlarını araştırmayı öncelemeleri

Dini metinlerdeki ahlaki ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğini önemsemeleri

Bireyin toplum içindeki rollerini tespit

Diğer kelami okulların eleştirisine önem verme


8 ) Aşağıdaki şıklardan hangi şık dini ahlakın özelliklerini yansıtmaktadır?
I). Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı
II). Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi
III). ALLAH’ın iradesi ve kulun seçimi arasında denge kurma

I, II, III

II, III

I, II

Yalnız III

Yalnız I


9 ) Eşarilere göre İstitâat nedir?

ALLAH'ın insanda fiili işleme gücünü bil kuvve olarak vermesi ve kulun fiili tercihiyle yapmasıdır.

Kulun fiilinin mutlak hakimi olması ve tercihlerinde hür olmasıdır.

ALLAH'ın insanda fiili işleme kudret ve hürriyetini vermemesi, kulun fiilinin ALLAH’ın mutlak kudretine uygun olarak fiilini ortaya koymasıdır.

ALLAH'ın insanda fiili işlemek kudretini yaratması ve kulun bu gücü dilediği anda kullanması ve bundan dolayı fiilinden sorumlu olmasıdır.

ALLAH'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan bir kudrettir

10 )
Cebrîler insan için doğru ve yanlışın kaynağı olarak neyi görür?

Bilim

Akıl

Toplumun uzlaşımı

ALLAH’ın iradesi

Örf ve adet

11 )
Mutezile’nin Yüce ALLAH hakkında kullandıkları hikmet terimiyle neyi kast etmektedir.
ALLAH’ın iradesinin mutlaklığını

ALLAH’ın fiillerinin sorgulanamaz oluşunu

ALLAH’ın felsefe ve hikmetin kaynağı oluşunu

ALLAH’ın tüm fiillerinin bir gaye üzerine oluşunu

ALLAH’ın bilgisinin müteal oluşunu


12 ) Aşağıdakilerden hangisi sufi ahlakının ayır edici bir özelliği olarak görülebilir?

Müslüman bireyin dünya ile ilişkisini düzenlemek öncelikli sorunu olmuştur.

Tanrı iradesi kavramı üzerine odaklaşır.

Kader konusu öncelikli sorunudur.

Kuran ve sünnetteki ahlaka dair ifadelerin anlaşılması öncelikli sorunudur.

Müslüman bireyin aile içindeki rollerini tespit eder

13 )Hayvanlarla mukayeseli düşünüldüğünde insanda ahlak alanı nasıl ortaya çıkmaktadır?

İnsanın davranışları iç güdüyle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsan tüm fiillerini düşünme sonucu gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında akıl, dürtü, arzu ve istekler hep beraber etkili olduğu için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsanın davranışları hayal gücüyle gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsanın davranışları sadece dini değerlerle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.


14 )Eş’arîler doğru ve yanlışın mükellefe yüklediği sorumluluk bakımından fiilleri hangi kritere göre tasnif ederler?Örf

Tanrı iradesi

Akıl

Zevk

Fayda

15 )“Gerçek hürriyet tam kulluktadır” sözüyle Sufi Kuşeyri neyi kast etmektedir?Hürriyetin değil kulluğun hayatın anlamı bakımından önemli oluşu

Kulun üzerinde ALLAH'tan başka hiçbir şeyin etkili olmaması

Sufilerin hürriyet sorununu hiç önemsemediklerini

Kulun yetilerini yetkince kullanmasını

Hürriyetin kullukla başlayan bir hedef olduğunu16 )İslam Dinin Arap toplumunun ahlak yapısı üzerindeki etkilerini aşağıdaki şıklardan hangisi ifade etmektedir ?

Bireyselleşmeyi vurgulamıştır

Tasarruf kavramını merkeze getirmiştir.

Arap ahlakını bedevi kabile ölçeğinden evrensel boyuta çıkarmıştır.

Arap ahlakının ekonomik boyutunda keskin düzenlemeler getirmiştir

Aile ahlakını tamamen dönüştürmüştür

17 ) “Güçlü bir devlet yapısının bulunmadığı bir toplumdaki ahlak anlayışıyla güçlü bir devletin olduğu toplumdaki ahlak anlayışlarının farklı olması bunun en güzel örneğidir. Veya tarım toplumundaki ahlak alanının değer ve buna uygun davranış kalıplarıyla sanayi toplumundaki değer ve buna uygun davranış kalıplarının farklı olması kaçınılmazdır. Yine sosyal yapıdaki değişikliğe örnek olarak, çekirdek aile anlayışının yaygın olduğu bir toplum, geleneksel geniş ailenin yaygın olduğu toplumlar arasında ahlak anlayışlarının değişiklik göstermesi kaçınılmazdır. Yine buna şehir ve kırsal alandaki yaşam biçimlerinin ahlak alanına farklı şekillerde etkide bulunduğunu da ekleyebiliriz. Yine tarihte köle ve cariyeliğin meşru kabul edildiği toplumlardaki aile ahlakının ve rollerin dağıtımının çok farklı olduğunu öngörebiliriz”.

Yukarıdaki metnin ana vurgu ve amacı nedir?Şehir hayatındaki ahlak anlayışının köye ve kasabada olan ahlak anlayışından farklılığını göstermek
Köle ve cariyelerin hiçbir ahlaka tabi olmadığını göstermek
Devletin ahlak alanını etkilediğini ve bu bağlamda ahlaki değerlerin nasıl değiştiğini göstermek
Ahlak alanın sosyal, siyasal ve ekonomik yapılardaki değişimlerle etkileşim halinde olduğunu göstermek
Sosyal yapıdaki değişikliklerin aile anlayışını değiştirdiğini ve bununda geleneksel ahlakı değiştirdiğini göstermek

18 )Fahreddin Razi’ye göre insanın arzu ve isteklerinin konusu nedir?Mutlak bir özgürlüğe kavuşmak

Müstagni olmak

Kaygıyı gidermek

Sınırsız bilgi ve güç elde etmek

ALLAH aşkına ulaşmak
19 )Eşariler kulun fiiliyle ALLAH’ın iradesi arasındaki ilişkiyi çözümlemek için hangi kavramı istihdam ederler?Fiili yaratma

Tevlid

Kesb

Cüzi irade

Adalet

20 ) Sufiler fena kavramından neyi kast ederler?

Tanrı ve kulun iradesi ilişkisi bağlamında ALLAH iradesinin mutlaklığını kavrayış

Tam bir ALLAH korkusunun kalpte yerleşmesi

Tüm dünya mallarından vaz geçme ve yokluk hali

Kalbinde dünya sevgisine yer vermeme

ALLAH aşkı peşinde koşan sufinin kendi benliğini yok etmesi
21 )Tasavvufta seyru süluk kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?İnsanın mertebelerinin Kuran ve Sünnetten çıktığına

İslam ahlakının en yüksek model oluşuna

İnsanın manevi oluşumun bir süreç olduğuna

İnsanın ahlakının değişmez oluşuna
İnsanlarla melekler arasındaki yapı farklılığınaAlıntı ile Cevapla

Konu Sahibi f_kryln 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Harflerin mahrecleri Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 3551 09 Kasım 2013 23:57
Kuran eğitimi ve teknik bilgiler Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 2670 09 Kasım 2013 23:54
pratik arapça - HAFTANIN GÜNLERİ- Genel Arapça f_kryln 0 1944 09 Kasım 2013 23:47
pratik arapça - POLİS KARAKOLUNDA- Genel Arapça f_kryln 0 2238 09 Kasım 2013 23:46
pratik arapça - BANKADA- Genel Arapça f_kryln 0 2028 09 Kasım 2013 23:45

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
ATAUZEM =islam ahlak felsefesi= 5.ünite (özet) EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 19 Şubat 2015 12:28
ATAUZEM =islam ahlak felsefesi= 2.ünite (özet) EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 19 Şubat 2015 12:12
ATAUZEM =islam ahlak felsefesi= 1.ünite (özet) EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 19 Şubat 2015 12:02
Islam ahlak felsefesi soruları Abdulmelik İslam Ahlak Felsefesi 0 28 Ekim 2013 12:48
Islam ahlak felsefesi f_kryln İslam Ahlak Felsefesi 0 25 Ekim 2013 15:28

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286