Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > Erzurum Atatürk İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  30 Aralık 2014 (10:42), Konuya Son Cevap : 30 Aralık 2014 (10:42). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 30 Aralık 2014, 10:42   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.322
Konular: 784
Beğenildi:120
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart atauzem sistematik kelam 2011-2012 butunleme soruları

atauzem sistematik kelam 2011-2012 butunleme soruları

1. Allah’ın birliğini ispat konusunda kullanılan ve kelime anlamı “ilahlararası çekişme” olan delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmkân delili
B) Fıtrat delili
C) Hudûs delili
D) Temanu delili
E) Gaye ve nizam delili

2. “Muvazzah İlm-i Kelâm” isimli eser aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?

A) İzmirli İsmail Hakkı
B) İmam Maturîdî
C) Ömer Nasuhi Bilmen
D) İmam Eşarî
E) Muhammed Hamdi Yazır

3. “Allah’ım! Sana ait olan her isimle senden dilerim; o isim ki, onunla kendini adlandırdın veya kitabında indirdin yahut yarattıklarından birine öğrettin yahut da yalnız senin katında bulunan gayb ilminde
onu zatına tahsis ettin." hadisi hangi gerçekliğe delalet etmektedir?

A) Allah’ın ekmel sıfatlarla muttasıf olması
B) Allah’ın sıfatlarının tamamının Kur’an ve sünnette bildirilmiş olması
C) Allah’ın isimlerinin tamamının Kur’an ve sünnette bildirilmiş olması
D) Allah’ın, Kur’an ve hadislerde bildirilen isimleri dışında başka isimlerinin de var olabilmesi
E) Allah’ın isim ve sıfatlarının birbirleriyle ilgili olması


4. “Bir zat ile birlikte bulunan bir manâyı ve zâtın durumlarını (hallerini) gösteren bir isimdir” tarifi aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Sıfat
B) Vahdaniyyet
C) Esmâü’l-hüsnâ
D) Vâcibu’l-vücûd
E) Mümkinu’l-vücûd

5. Aşağıdaki mezheplerden hangisine göre haram şeyler rızık değildir?

A) Maturidiyye
B) Eşariyye
C) Selef
D) Ehl-i sünnet
E) Mutezile

6. Nübüvvet müessesesine muhatap olan insanlar açısından nübüvvetin imkânı birkaç yönden ele alınarak ispat edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönlerden biri değildir?

A) İnanç grupları
B) Aklî seviyeleri
C) Değer yargıları
D) Tanrının isteklerini doğru bilmeleri
E) Hepsi

7. Kadınların da peygamber olabileceğini söyleyenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Filozoflar
B) Eş’arîler ve Mutezile
C) Mâturîdîler ve Filozoflar
D) Yalnızca Eş’arîler
E) Yalnızca Mutezile

8. Peygamberlerin, “Peygamberlikten önce büyük günah işlemelerini” mümkün görenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ehl-i sünnet’in bir kısmı
B) Mutezile’nin tamamı
C) Ehl-i sünnet’in çoğunluğu ve selef
D) Ehl-i sünnet’in çoğunluğu ve Mutezile’nin tamamı
E) Mutezile’nin bir kısmı ve Haşviyye

9. Meleklerin ne zaman yaratıldıkları hususunda aşağıdaki sıralamaların hangisi doğrudur?

A) İnsanlardan ve cinlerden sonra
B) Cinlerden önce insanlardan sonra
C) İnsanlardan ve cinlerden önce
D) İnsanlardan önce cinlerden sonra
E) Hiçbiri

10. Sünni gelenekte “İmamet-i Kübra”
kavramıyla kastedilen şey aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Siyaset adamlığı
B) İnsanları doğruya ulaştırmada doğruluk önderleri
C) Şeyhülislamlık makamı
D) İslam ümmetinin liderliği ve yöneticiliği
E) Cami ve namaz imamlığı

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Peygamber hem halifedir hem de imamdır.
B) Peygamber ne halifedir ne de imamdır.
C) Peygamber halife değildir ama imamet görevine sahiptir.
D) Peygamber imamet görevine sahip değildir ama halifedir.
E) Peygamberler sadece nübüvvet görevine sahiptir.

12. Ahiret hayatında haklarında hesap ve sualin olmayacağı hususunda görüş birliği bulunanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslüman çocukları ve deliler
B) Müslümanlar
C) Fetret ehli
D) Bütün şehitler
E) Deliler

13. Aşağıdakilerden hangisi dirilişin hak
olduğunu gösteren “tarihsel örneklerden”
biri değildir?

A) Çürüyerek tamamen parçalanmış ve parçaları karışmış ölülerin tekrar diriltilmesi
B) Çürümeyen ve parçaları birbirinden ayrılmayan ölülerin tekrar diriltilmesi
C) Etleri çürüyüp dökülen hatta kemikleri dahi çürüyen ölülerin diriltilmesi
D) Bir şeyi yoktan var eden zatın, onu var olup öldükten sonra ikinci defa var etmesi
E) Hepsi

14. “Usûl-ü Selâse” kavramı hakkında aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi söylenemez?

A) İslam itikadına dair asılları içerir.
B) İmanın altı aslı demektir.
C) Diğer iman esaslarını barındırır.
D) Kelam ilminin ana muhtevasını oluşturur.
E) Ahiret konularını barındırır.

15. Bilginin konusu olan şeylerin Kelam ilminin de konusu olması aşağıdaki alimlerin hangisinden itibaren gerçekleşmiştir?

A) Gazzâlî
B) Taftazânî
C) Cürcânî
D) Nesefî
E) Râzî

16. Kur’ân’ın, “şeytanların birbirlerine ya da dostlarına vahyettikleri” bilgisi vahiy kelimesinin kök anlamları bağlamında düşünüldüğünde aşağıdaki anlamlardan hangisini içermemektedir?

A) Gizlilik
B) Konuşma
C) Telkin
D) Vesvese
E) Okuma

17. “Kur’ân’ı çöplüğe atma” şeklindeki bir fiil aşağıdaki küfür çeşitlerinden hangisiyle tanımlanmaktadır?

A) Küfr-ü hükmî
B) Küfr-ü cehlî
C) Küfr-ü nifâk
D) Küfr-ü inâdî
E) Küfr-ü inkârî

18. Yeni Ahid’e ait kitaplar listesinin bugünkü şekliyle resmî olarak ilanı aşağıdaki konsillerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A) Carthage Konsili
B) Hippo Konsili
C) Trente Konsili
D) Kadıköy Konsili
E) İznik Konsili


19. Arap dilinde değişik alanlarda kullanılan mevt(ölüm) kelimesinin temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayrılık
B) Kavuşma
C) Sükun
D) Geçiş
E) Hüzün

20. “………… sakınınız. Zira kabir azabının çoğu ondandır.” hadisinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Koğuculuktan
B) Bevlden
C) Gıybetten
D) Yalandan
E) İftiradan

21. “Eşrât-ı saat” tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Namaz vakitleri
B) Ahiret halleri
C) Kıyamet alametleri
D) Cehennemin tabakaları
E) İmanın şartları


22. Cennet ehliyle ilgili olarak seçeneklerde
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cennet ehli için meyveler ve kuş etleri vardır.
B) Cennet ehline hizmet eden görevliler bulunur.
C) Cennet ehli boş söz konuşmaz ve birbirlerine sürekli esenlik diler.
D) Cennet ehlinin elbiseleri ipekten,takıları altındandır.
E) Cennet ehlinin yedikleri dünya nimetlerine hiç benzemez.

23. Cehennem’in isimlerinden olan “Hâviye”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derin çukur
B) Kat kat yanan ateş
C) Tutuşturulmuş ateş
D) Aşağılayan
E) Acı veren

24. “İmam Mâturîdî’ye göre imanda asl olan ………………………..” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) dilin ikrarıdır.
B) kalbin tasdikidir.
C) amellerdir.
D) marifettir.
E) tasdik ve ikrardır

25. Deccâl’le ilgili olarak seçeneklerde verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsandır.
B) İlahlık iddiasında bulunacaktır.
C) Sol gözü kördür.
D) Fitne çıkaracaktır.
E) Müminler ona kanmayacaktır.

26. Kıyamet alametlerinden olan “üç hasef” ifadesindeki “hasef”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deprem
B) Yangın
C) Yer batması
D) Savaş
E) Salgın

27. İslam itikadında mevcut olan kader inancı özü itibariyle Allah Teala’nın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Kudret
B) Kelam
C) İlim
D) Tekvin
E) Hayat

28. “Mutlak gayb bilgisine sahip olma” hali ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Peygamberler için vacip sıfattır.
B) Peygamberler için mümkün sıfattır.
C) Peygamberler için imkânsız bir sıfattır.
D) Peygamberlikte bulunmayan ama peygamberlerin sonradan elde ettiği sıfattır.
E) Peygamberlikte bulunması aklen mümkün olan ama peygamberlerin beşer olmaları açısından gerçekleştiremedikleri bir sıfattır.

29. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Peygamber göndermek aklen mümkün olmayıp fiilen zorunludur.
B) Peygamber göndermek aklen zorunludur, fiilen mümkündür.
C) Peygamber göndermek aklen mümkün olmasına rağmen fiilen mümkün değildir.
D) Peygamber göndermek aklen mümkün, fiilen zorunludur.
E) Peygamber göndermek hem aklen hem de fiilen zorunludur.

30. Cinler ile meleklerin birbirlerinden farklı oluşlarının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Cinler nurdan melekler ateşten yaratılmıştır.
B) Cinler gaybı bilebilirler ama melekler bilemezler.
C) Cinler hızlı hareket edemezler ama melekler hızlı hareket edebilirler.
D) Cinler Allah’a isyan etmezler ama meleklerden zaman zaman zelle meydana gelebilir.
E) Cinler nardan melekler nurdan yaratılmıştır.

cevap anahtarı

1) D
2) C
3) D
4) A
5) E
6) C
7) D
8) D
9) C
10) D
11) C
12) A
13) D
14) B
15) A
16) E
17) A
18) C
19) C
20) B
21) C
22) E
23) A
24) B
25) C
26) C
27) C
28) C
29) D
30) E

alıntıdır
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3519 14 Temmuz 2015 13:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2728 14 Temmuz 2015 13:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3134 14 Temmuz 2015 13:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 1851 14 Temmuz 2015 12:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1435 14 Temmuz 2015 12:03

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam bütünleme soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 2 25 Şubat 2019 20:47
Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam final soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:30
Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam vize soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:28
Atauzem 2010 – 2011 sistematik kelam final soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:20
atauzem mantık 2011-2012 butunleme soruları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 30 Aralık 2014 10:55

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286