Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > Erzurum Atatürk İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  16 Ocak 2015 (11:28), Konuya Son Cevap : 16 Ocak 2015 (11:28). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır.
Alt 16 Ocak 2015, 11:28   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.322
Konular: 784
Beğenildi:120
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam vize soru ve cevapları

Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam vize soru ve cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Kelam’ı pozitif bilimlerden ayıran özelliklerden biridir?
A) Varlığı başlangıç ve sonu itibariyle ele alması
B) Gözlem ve tecrübeye dayanması
C) Aklî delilleri kullanması
D) Varlığı konu edinmesi
E) Varlık hakkında hükümler koyması

2. Aşağıdakilerden hangisi sahabenin ihtilaf ettiği konulardan biri değildir?
A) Halku’l-Kur’ân
B) Kırtas hâdisesi
C) Üsâme ordusu
D) Halife seçimi
E) Hz. Peygamber’in defnedileceği yer

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde dini ihtilafların olmamasının sebeplerinden biridir?
A) Diğer toplumlara karşı birlik ve bütünlük görüntüsü verme kaygısı
B) Vahyin devam etmesi ve problemlere cevap vermesi
C) Ticaretle meşgul olan Müslümanların dini konulara ilgilerinin azlığı
D) Dini konularda düşünmenin yasaklanmış olması
E) Herkesin aynı şekilde düşünmesi ve inanması

4. Kelam ilminin ele aldığı temel konulara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevazi
B)Vesâil
C) Meani
D) Mesâil ve mekâsıd
E) Mesanid

5. Aşağıdaki âlimlerden hangisi “imanın sadece kalbin tasdîki olduğunu” savunanlardan biri değildir?
A) Gazzâlî B)Bâkıllânî C) Cüveynî D) Ebû Hanîfe E) İmam Mâturîdî6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin babalarına söyledikleri “Sen bize inanacak değilsin”(Yusuf, 12/17) sözü aşağıdaki görüşlerden hangisi için delil olarak kullanılmıştır?
A) İman, kalbin tasdikinden ibarettir.
B)İman, marifetten ibarettir.
C) Ameller imana dahildir.
D) İman, dil ile ikrardır.
E) İman, kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır.


7. Aşağıdaki mezheplerden hangisi “İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amellerden ibarettir” görüşünde değildir?
A) Mâturîdiyye B) Hâricîler C) Zeydiyye D) Selef E) Mu’tezile

8. Görülemeyen, duyularımızla algılanamayan bir şeyi onaylamak, doğrulamak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
A) Tasdîk-i hâdırî
B) Tasdîk-i şuhûdî
C) Tasdîk-i mer’î
D) Tasdîk-i gaybî
E) Tasdîk-i hakîkî

9. Allah’ın varlığını ispat konusunda kullanılan ve kelime anlamı; yok iken sonradan var etme olan delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hudûs delili
B) Temanu delili
C) Fıtrat delili
D) İmkân delili
E) Gaye ve nizam delili

10. “Her hâdisin hudûsu için bir sebep lâzımdır. Âlem hâdistir. O halde âlemin de hudûsunun bir sebebi vardır” şeklinde açıklanan Allah’ın varlığını ispat delili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hudûs delili
B) Gaye ve nizam delili
C) İmkân delili
D) Varlık delili
E) İlk sebep delili
11. “Allah’ın bizim bilmediğimiz birtakım sıfatlarının olması düşünülemez. Zira Allah’ın bizim bilmediğimiz sıfatları olursa, o zaman biz O’nu hakiki manada bilememiş oluruz. Bizim Allah’ı hakiki manada bilebilmemiz ancak O’nu olduğu hal üzere bilmemize bağlıdır ki, bu da sadece O’nun tüm sıfatlarını bilmekle gerçekleşir” diyen ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selef B)Cebriyye C) Eş’ariyye D) Mâturîdiyye E) Mu’tezile

12. Varlıkları ancak nassın (Kur’an ve Hadis) haber vermesiyle bilinebilen, varlıklarını tespitte akıl yürütme imkânı bulunmayan sıfatlara ne ad verilmektedir?
A) Haberî sıfatlar
B) Vücûdî sıfatlar
C) Sübûtî sıfatlar
D) Selbî sıfatlar
E) Hiçbiri

13. İnsanın, irade ve seçiminde tamamen etkisiz olduğunu kabul eden düşünce okulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havaric B) Cebriyye C) Mutezile D) Eş’ariyye E) Maturidiyye

14.“Allah’ın hidayet vermesi, saptırması, insanların işlerini rast getirmesi veya onları yardımlarından mahrum etmesi” aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?
A) Allah, dilediğine hidayet, dilediğine sapıklık vermektedir.
B) Allah’ın verdiği fırsatları değerlendirenler bir takım ikramları hak etmekte, değerlendirmeyenler ise Allah’ın ilave yardımlarından mahrum bırakılmaktadır.
C) Allah, kimin cennete kimin cehenneme gideceğini belirlemiştir.
D) Allah, dilediği kişiyi saptırabilir, kişinin bu konuda bir rolü olamaz.
E) İnsan, tamamen hür, kendi fiilini kendisi yaratan bir varlıktır.

15. “Allah’ın önceliksiz, yani zaman üstü bilgisiyle yaratacağı varlıkların bütün niteliklerini bilip belirlemesi” tanımı hangi kavram ile ifade edilmektedir?
A) Halk
B) Kaza
C) Kesb
D) Kader
E) Adalet

16. Eş’arî ve Mâturîdî mezhebine göre peygamberlerin birbirlerine olan üstünlükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Nübüvvet makamının mahiyetindedir.
B) Nübüvvet makamının mahiyetinde değil peygamberlerin ümmetlerinin çok olmasındandır.
C) Nübüvvet makamının mahiyetinde değildir.
D) Peygamberlerin birbirlerine olan üstünlükleri yoktur.
E) Peygamberlerin birbirlerine olan üstünlükleri doğuştandır.

17. Nübüvvetin aklen imkanı değerlendirilirken aşağıdaki başlıklardan hangileri kullanılamaz?
1- Dünya saadetini elde edip etmeme
2- İnsanların oluşturdukları inanç grupları
3- Mutlak doğruyu elde edip etmeme
4- İnsan aklı
5- Tanrının isteklerini doğru bilip bilmeme

A) 1-2 B) 3-5 C) 2-4 D) 1-3 E) 1-4


18. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri “Peygamber gönderilmese aklın kendi başına bazı şeylerin iyi-kötü, güzel-çirkin olduğunu kavrayabileceğini, ancak bazılarını kavramakta güçlük çekeceğini” iddia etmektedir?
A) Mutezile ve Mâturîdî
B) Yalnızca Mâturîdî
C) Filozoflar ve Mutezile
D) Filozoflar ve Mâturîdî
E) Hiçbiri

19. Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet ile mucize arasındaki bağlantıyı göstermemektedir?
A) Destek vermek
B) Güçlü kılmak
C) Başka bir şeyi yapmaya izin vermemek
D) Engel olmak
E) Peygamberin mağlup edilemez olduğunu ortaya koymak


20. İslam filozoflarına göre mucize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Peygamberin değer kazanma sebebidir.
B) Peygamberlerin şahsi fiili değildir.
C) Peygamberin nübüvvetini onaylamaya yönelik bir işlevi vardır.
D) Peygamberin mucizesinde meydan okuma (tehaddi), mucizenin aslı veya parçasıdır.
E) Nübüvvette doğruluğa kesin olarak delalet eder.

21. Harikulade (olağandışı) şeylerden olan istidraç ile ihanet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İhanetin, kâfirlerin istek ve arzularına uygunluk arz etmesidir.
B)İstidracın, kâfirlerin istek ve arzularına uygunluk arz etmemesidir.
C) İhanetin, kâfirlerin amaçlarına aykırı bir şekilde ortaya çıkmasıdır.
D) İstidraç veli kullarda, ihanet kâfirde olduğu için bir fark yoktur.
E) İstidraç velilik derecesine ermeyen iyi kullarda, ihanet ise günahkâr kullarda olduğu için bir fark yoktur.

22. Zelle kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dalgınlık ve unutkanlıkla yapılmış küçük hata
B) Kasten yapılan küçük günah
C) Dalgınlık ve unutkanlıkla yapılmış büyük hata
D) Kasten yapılan büyük günah
E) Hiçbiri

23. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerde bulunan zorunlu sıfattır?
A) Harikulade hal göstermeleri
B) Erkek olmaları
C) Doğru olmaları
D) Her alanda her şeyi biliyor olmaları
E) Gaybı biliyor olmaları

24 .Nisbî gaybın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberlere göre bilinen insanlara göre bilinmeyen şey
B) Allah’ın bildirdiği oranda bilinebilen şey
C) Bir şeye nispeten bilinen şey
D) Yarı bilinen yarı bilinmeyen şey
E) Daha önceden bilinemeyen sonradan bilinen şey


25 .Peygamberlerin vahiyden önce korundukları şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanılarak büyük günah işlemek
B) Kasten küçük günah işlemek
C) Kasten büyük günah işlemek
D) Yanılarak küçük büyük her türlü günah işlemek
E) Küfür, şirk

26. Ma’bed el-Cühenî’den sonra kader tartışmalarını devam ettiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cehm b. Safvan B) Mabed el-Cühenî C) Gaylan ed-Dımeşkî
D) Ca’d b. Dirhem E) Hasan el-Basrî

27. Mihne Dönemi aşağıdaki halifelerden hangisi tarafından sona erdirilmiştir?
A) Vâsık B) Muaviye C) Mu’tasım D) Me’mûn E) Mütevekkil

28. Hanefîler’in “iman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır” görüşü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tanınmıştır?
A) Tasdîku ikrâr
B) Kelâm-ı meşhûd
C) İmân-ı ikrârî
D) Kavl-i meşhûr
E) Hükm-ü ma’lûm

29 . Allah’ın birliğini ispat hususunda Kur’an’ın kullandığı ana kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Hâlık B) el-Bedî C) Mâlikü’l-mülk D) Ehad-Vâhid E) es-Samed


30 .Kelâmcıların Allah’ın birliğini ispat ederken kullandıkları en meşhur delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mu’cize
B) Tevarüd delili
C) Fıtrat delili
D) Temânu delili
E) İmkân delili

31. Allah’ın birliğinin sayı yönünden değil; şerîki ve benzeri bulunmaması itibariyle olduğunu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) es-Samed B) el-Ehad C) el-Aziz D) el-Bârî E) Rab

32. Mutezile mezhebinin kesb anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Allah’ın yaratmış olduğu kudretle iş yapmak
B)Vücut, organlar, aletler, güç ve bunların ilk maddelerini var etmek
C) Allah’ın evren ve ondakilerle ilgili ölçü ve plânlarının bütünü
D) Bir işi daha az çaba ile ve daha az yetkinlikle yapmayı sağlayan doğal elverişlilik
(E) Allah’ın yaratmış olduğu organ, alet ve kudreti kullanarak iş yapmak

33. Varlığın zatından zatın iktizası olan var olması başka bire sebebe bağlı olmayan varlığa ne ad verilir?
A) mümkün varlık
B) vacip
C) muhal
D) müstahil
E) hadis

34. Haberi sıfatların analaşılması hususnda tevkif metodunun kullanan ekol hangisidir?
A)ehli sünnet-
B) mutezile
C)ehli bithat
D)selef
E)halef

35 .Eşariye ekolü aşağıdakilerden Allahın müstakil bir sıfatı olarak kabul etmemektedir?
A)tekvin
B) kudret
C) kelam
D)irade
E) beka


36 . Esmaül hüsna Allahın zatında hangi şeye dalalet eder?
A)Allahın sıfatları
B) varlığı
C)birliği
D)ezeli olması
E)ebedi olması

37. Haberi sıfatları Allahın zatına yakışır şekilde kabul edip, onların manasını tayin etmeyi sakıncalı görmek
A)tevkif
B) teslim
C)tevil
D)tescim
E)tesbit

38 .İmam Mâtürîdî’nin Allah’ın birliğini ispat konusunda kullandığı orijinal delilin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mu’cize Delili
B) Fıtrat delili
C) Nizam Delili
D) Tevarüd delili
E) Gâye delili


CEVAPLAR
1.A 2.A 3.B 4.D 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A 11.E 12.A 13.B 14.B 15.D 16.A 17.D 18.B 19.E 20.A 21.C 22.A 23.C 24.B 25.D 26.C 27.E 28.D 29.D 30.D 31.B 32.E 33.B 34.D 35.A 36.A 37.A 38.A
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3519 14 Temmuz 2015 13:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2728 14 Temmuz 2015 13:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3134 14 Temmuz 2015 13:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 1851 14 Temmuz 2015 12:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1435 14 Temmuz 2015 12:03

Cevapla


Konuyu Toplam 4 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 4 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam bütünleme soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 2 25 Şubat 2019 20:47
Atauzem 2011 – 2012 sistematik kelam final soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:30
Atauzem 2010 – 2011 sistematik kelam bütünleme soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:24
Atauzem 2010 – 2011 sistematik kelam final soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:20
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLİTAM 2010 – 2011 sistematik kelam vize soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 16 Ocak 2015 11:18

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286