Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > Erzurum Atatürk İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  14 Temmuz 2015 (12:00), Konuya Son Cevap : 14 Temmuz 2015 (12:00). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 14 Temmuz 2015, 12:00   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.394
Konular: 784
Beğenildi:119
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN FELSEFESİ ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI

ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN FELSEFESİ ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Seyyid Şerif Cürcani’nin felsefe tanımıdır?

A) Felsefe, doğruya varmak, var olanı bilmek için düşüncenin metotlu bir şekilde çalışmasıdır.
B) Felsefe, var olanın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran ilimdir.
C) Felsefe, insanın objelere, bütün hakikatlere vakıf olabileceği kadar vakıf olmasını, onların sırrına ermeye çalışmasını sağlayan ilimdir.
D) Felsefe, empirik gerçekliği değil, idealar âlemini, soyut kendilikler dünyasını tasvir eden ve bütün doğruları nihai ilkelerden çıkarmak suretiyle temellendiren a priori bir disiplindir.
E) Felsefe, ebedi mutluluğu elde etmek için beşerin takati nispetinde Allah’a benzemeye çalışmasıdır.

2. Yunan’da felsefi düşüncenin dikkate değer bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen, dinle ilgili düşünme ve tartışmalarda dikkate değer bir ilerlemenin olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teistik bir dinin olmaması
B) Tanrıların dini yaşantıya müdahale etmemeleri
C) Felsefenin dini açıdan da onlara yetiyor olması
D) Felsefenin Tanrıların emri olarak görülmesi
E) Çok tanrıcılığın olması

3. Müşebbihe ve Mücessimenin Tanrı hakkında konuşmak için kullandıkları dil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temsili Dil
B) Tenzihi Dil
C) Sembolik Dil
D) Teşbihi Dil
E) Mecazi Dil

4. I. Tanrısal özle ilgili kavramları şekillendirmemize izin vermez, ancak tanrısal varlığı teyit etmemizi sağlar.
II. Tanrı ile yaratıklar arasında analojik bir ilişkinin olmadığını söyler.
III. İslâm düşüncesinde en yaygın kabul gören din dili anlayışıdır.
IV. Tanrı’yı sonlu düzenden çıkarılan kavramlarla sadece betimleyerek varlığını ispatlamamıza olanak tanır.
V. Katı agnostik bir durumun ortaya çıkmasına neden olur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi temsili dil için söylenemez?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve V
E) I ve V
3 ve 5

5. Modern bilimin nedenselliği ile birlikte, klasik dünya görüşünün ereksel nedenlerinden vazgeçildiği modern dünyada ortaya çıkmış olan tanrı tasavvuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teizm
B) Panteizm
C) Deizm
D) Pan-enteizm
E) Henoteizm

6. “Her şey Tanrıdadır” diyen tanrı tasavvuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panteizm
B) Deizm
C) Pan-entezim
D) Teizm
E) Vahdet-i Vücud

7. Dünyanın ve dünyadaki nesnelerin ve organizmaların doğasına ilişkin gözlemlere hiç yer vermeyip tümüyle akla dayanarak Tanrının varlığını ispatlamaya çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ontolojik Delil
B) Kozmoljik Delil
C) Teleolojik Delil
D) Ahlak Delili
E) Dini Tecrübe Delili

8. Dinî tecrübenin bütün ilâhî dinlerin ortak noktası olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) William James
B) Rudolf Otto
C) Martin Buber
D) David Hume
E) William Paley

9. Kötülük problemini felsefe tarihinde ilk defa dile getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epikür
B) Demokritos
C) Voltaire
D) David Hume
E) Empedokles

10. Evrendeki var olan kötülüklerin insanların daha mükemmel bir seviyeye ulaşmaları için bulunduğunu, kötülüklerin ve iyiliklerin insanın özgür iradesiyle ortaya çıktığını belirten teodise aşağıdakilerden hangisidir?

A) Augustine’ci teodise
B) İrenaeus’cu teodise
C) Süreç Teodisesi
D) Felsefi Teodise
E) Kelami teodise

11. Batı felsefesinde teolojik determinizm, ilk olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından savunulmuştur?

A) Aristoteles
B) Leibniz
C) Spinoza
D) Platon
E) Stoalılar

12. Tanrının cüzileri külli bir tarzda bildiğini, tanrısal bilginin, bizim bilgimiz gibi duyumlara dayanmadığını dolayısıyla bu bilginin akla ve zamana bağlı olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn-i Sina
B) Charles Hartshorne
C) Farabî
D) Leibniz
E) Spinoza

13. Bilim ve din arasındaki ilişki sorununu başlı başına ele alıp inceleyen tek disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim Felsefesi
B) Din Felsefesi
C) Felsefe Tarihi
D) Felsefeye Giriş
E) Hiçbiri

14. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile dinin ilişkisi konusunda ortaya çıkan yaklaşımlardan birisi değildir?

A) Uyuşma
B) Çatışma
C) Ayrışma
D) Dinileşme
E) Felsefileşme

15. İslam düşünce tarihinde önemli denilebilecek bir din-bilim çatışmasının olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Din adamlarının bilime karşı yaklaşımlarının olumlu olması
B) Filozof ve bilim adamlarının dini alt yapıya sahip olmaları
C) İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel faaliyetlerin, İslami hassasiyetlere aykırı olmaması
D) Kur’an’ın “ilim” karşısındaki tutumunun son derece olumlu olması
E) Din adamlarının ortaya koydukları görüşlerin tartışmasız olarak doğru kabul edilmesi
16. Değerde nihaî olan ve gerçeklikte temel olan şey hakkında verilen hükme ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) İman
B) Felsefe
C) Din
D) Doğru
E) Ahlaki

17. İmanla ilgili olarak ileri sürülen teorilerin kaynağında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Psikoloji
B) Akıl
C) Vahiy
D) Sezgi
E) İnanç

18. Aşağıdakilerden hangisi iman aşamalarından birisi değildir?

A) Dürtü-Tepki
B) Şüphe-Zan
C) Kapsamlı bütünleşme
D) Zihinsel kapsayıcılık
E) Davranışlarda gösterme

19. Aşağıdakilerden hangisi mucizeyi kabul etmeyen düşünce akımlarından birisi değildir?

A) Ateizm
B) Deizm
C) Teizm
D) Agnostisizm
E) Panteizm

20. Mucizeyi “Bu şeyler, bulunmuş olduğu düzenden ayrı, ilahi bir güç tarafından yapılan olağanüstü olaylardır.” şeklinde tanımlayan düşünür ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Thomas Aquinas / Summa Contra Gentiles
B) Richard Swinburde / Mucize Kavramı
C) David Hume / İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma
D) Paul Davies / Tanrı ve Yeni Fizik
E) Mevlana Şibli / Asr-ı Saadet


21. Olağanüstü bir olayı, “yaratılmış bir şeyin, ortaya çıkışındaki tabiî gücün meydana getirdiğinin ötesinde meydana gelebilen bir olay” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Richard Swinburne
B) Thomas Aquinas
C) Aristoteles
D) David Hume
E) John Mackie


22. I. Gerçekliğin rasyonel yapısına zıt olmayan şaşırtıcı bir olaydır.
II. Olağanüstü olmayan bir olaydır.
III. Vecdi tecrübe içindeki bir “işaret olay” olarak kavranabilir.
IV. Varlığın gizemini ortaya çıkaran ve bir İlahi yol içinde bizimle ilişkisini ifade eden bir olaydır.
V. Tanrı tarafından meydana getirilmiş olmayan bir olaydır.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi Paul Tillich’e göre hakiki bir mucizenin taşıması gereken şartlardan birisidir?

A) Yalnız V
B) I, III ve IV
C) II ve V
D) I, III ve V
E) I, II, IV ve V

23. Aşağıdakilerden hangisi tabii vahiy anlayışına başvurmanın mantıki gerekçelerinden birisidir?

A) Özel vahyin yeterli olmaması nedeniyle tanrıyı bilmek için tabii kanunlara bakma ihtiyacı
B) Dinin uygulanması açısından dünyayı sarsacak çapta önemi olan büyük mesajların az oluşu
C) Tabiatüstü bir vahiy söz konusu olsa da, bu vahyin insanları tatmin edici derecede olmaması
D) Tabiatüstü bir yolla mucizevî bir şekilde gerçekleşen özel vahyin makul olduğunu temellendirebilme
E) Hiçbiri


24. Aşağıdakilerden hangisi vahyin unsurlarından birisi değildir?

A) Vahyin öznesi
B) Vahyin alıcısı
C) Vahyin vasıtası
D) Vahyin hakikati
E) Vahyin neliği


25. Aşağıdakilerden hangisi, dinî çoğulculuğun günümüzdeki en önemli tartışma konularından biri olmasının nedenlerinden değildir?

A) Günümüzde gelişen teknolojik ulaşım imkânları sayesinde farklı din mensuplarının dinî inançları, dilleri, yeme-içme, giyim-kuşam, âdet ve görenekleri gibi kültürel unsurlarını da beraberlerinde taşımaları ve birbirleriyle kaynaşmaları
B) Son birkaç yüzyılda dinî geleneklerin ve inançların bilimsel ölçüler dâhilinde araştırılması ve bunlarla ilgili doğru ve tarafsız bilgilerin elde edilmesi
C) Batı dünyasında var olan “Tanrı” anlayışının, tarihsellik, niyetsellik, bilgi sosyolojisi, dilin sınırları, hermenötik ve diyalog gibi faktörler nedeniyle değişmeden kalması
D) 20. yüzyılın başlarından itibaren artarak devam eden entelektüel gelişmeler
E) II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göçler sayesinde farklı dinî gelenek ve inanç mensuplarının özellikle Batı ülkelerinde bir arada çalışmaya ve yaşamaya başlaması.


CEVAP ANAHTARI

1. E
2. A
3. D
4. D
5. C
6. C
7. A
8. B
9. A
10. B
11. E
12. A
13. B
14. E
15. E
16. A
17. C
18. B
19. C
20. A
21. B
22. B
23. D
24. D
25. C
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3361 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2575 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2982 14 Temmuz 2015 12:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 1781 14 Temmuz 2015 11:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1389 14 Temmuz 2015 11:03

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme TASAVVUF ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİNLER TARİHİ ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 14 Temmuz 2015 12:06
Atauzem 2010-2011 islam tarihi bahar dönemi bütünleme soru ve cavapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 11 Haziran 2015 09:47
Atauzem 3. Sınıf Bahar Dönemi 2015 Final Soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 3 20 Mayıs 2015 08:48
Atauzem 2013-2014 güz dönemi bütünleme soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 2 27 Nisan 2015 11:03

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285