Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-2-Sınav Konuları > Fıkıh

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  24 Şubat 2011 (00:24), Konuya Son Cevap : 11 Mayıs 2018 (13:01). Konuya 8 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen Abdulmelik
  • 1 Beğenen İnadına!
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 24 Şubat 2011, 00:24   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:45
Mesaj: 2.848
Konular: 334
Beğenildi:697
Beğendi:131
Takdirleri:1145
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

DİN VE MAHİYETİ&İSLAM DİNİ

1-Tanrı’nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir?
a) Reenkarnasyon b) Tenasüh c) Enkarnasyon d) Monoteizm e) Dualizm

2-Aşağıdaki mezheplerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir?
a) Hanefi b) Maliki c) Eşari d) Hanbeli e) Şafii

3-İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
a) Cebriye b) Maturidi c) Şia d) Mutezile e) Zeydiye

4-Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir?
a) Hz. Peygamber dönemi b) 4 Halife c) Emeviler d) Abbasiler e) Selçuklular

5-el-Muvatta adlı eser hangi mezhep alimine aittir?

a) İmam Malik b) İmam Şafii c) İmam Ebu Hanife d) İmam Ahmed Hanbel e) İmam Yusuf
6-Şia içerisinde Ehli Sünnete en yakın olan mezhep hangisidir?
a) Caferiyye b) İsna Aşeriyye c) Zeydiyye d) Rafiziyye e) Nusayriye
7-Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir?
a) Teflik b) Telfik C) Tevfik d) Tergip e) Tesbih
8-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?
a) Şeyh Galip b) Kaşgarlı Mahmud c) Yusuf Has Hacip d) H.Ahmet Yesefi e)Mevlana
9-Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hariciler b) Şia c) Nusayriler d) Yezidiler e) Mutezile
10-el-Fıkhu Ekber adlı eser kime aittir?
a) İmam Şafii b) İmam Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmam Ebu Yusuf e) İmam A.Hanbel

AKAİD

11- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ne ad verilir?
a) Taklidi İman b) Tahkiki İman c) İcmali İman d) Tafsili İman e) Hidayet
12-Kişinin inancını araştırarak elde etmesine ne ad verilir?
a) Taklidi İman b) İcmali İman c) Tafsili İman d) Hidayet e) Tahkiki İman
13-Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman’ı kâfirlikle suçlaması hangi kavramla ifade edilir?
a) Tekbir b) Tekfir c) Tekvin d) Tekfin e) Telkin
14-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil hangisidir?
a) Fıtrat delili b) İmkan delili c) Hudus Delili d) Nizam delili e) İspat Delili
15-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
a) Hadi b) Mübdi c) Rezzak d) Kerim e) Basar
16-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?
a) Vücud b) Kıdem c) Beka d) Semi e) Vahdaniyyet
17-Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek hangisidir?
a) Cebrail b) Mikail c) İsrafil d) Azrail e) Münker-Nekir
18-Aşağıdaki Peygamberlerin hangisine Suhuf verilmemiştir?
a) Hz. Adem b) Hz. Şit c) Hz. İdris d) Hz. İbrahim e) Hz. Yakup
19-“Zebur’un manası nedir?
a) Yazılı şey ve kitap b) Şeriat c) Müjde d) Talim e) Öğretici
20-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir?
a) Kuran-ı Kerim b) İncil c) Zebur d) Tevrat e) Suhuf
21-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kuran-ı Kerim ile alakalı değildir?
a) Ayet b) Sure c) Esbab-ı Vürud d) Esbab-ı Nüzul e) Müteşabih
22-Peygamberin zeki olmasını ifade eden sıfat hangidir?
a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d)Fetanet e) Tebliğ
23-Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
a) Mucize b) İhanet c) Meunet d) İrhas e) Keramet
24-Aşağıdaki alametlerden hangisi büyük alametlerden değildir?
a) Duman b) Deccal c) Dünya malının bollaşması d) Dabbetü’l-Arz e)Ateş çıkması
25-Hesap defteri sağ taraftan verilenlere ne isim verilmektedir?
a) Ashab-ı Kehf b) Ashab-ı Uhdud c) Ashab-ı Yemin d) Ashab-ı Şimal e) Ashab-ı Kiram
26-Aşağıdaki isimlerden hangisi cennete aittir?
a) Nar b) Leza c) Sakar d) Hutame e) Firdevs
27-Aşağıdakilerden hangisi Kaza ve Kader ile alakalı olan sıfatlardan değildir?
a) İlim b) Semi c) İrade d) Kudret e) Tekvin
28-Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir?
a) Mutezile b) Rafiziye c) Cebriye d) Şia e) Galiye
29- Allah’ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir?
a) Cebriye b) Maturidiye c) Hanefi d) Mutezile e) Şafi
30-Evrenin öncesiz olduğunu iddia eden, ahreti inkar eden mezhep hangisidir?
a) Mutezile b) Cebriye c) Maturidid) Dehriyye e) Eşari

FIKIH

31-Aşağıdaki delillerden hangisi “Edile-i Erbea” arasında yer almaz?
a) Kuran b) Sünnet c) İstihsan d) İcma e) Kıyas
32- Müslüman müctehidlerin bir mesele hakkında fikir birliği etmesine ne denir?
a)İstihsan b) İstishlah c) İcma d) Kıyas e) Örf ve Adet
33-Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz?
a) Sünnet b) Örf ve Adet c) İstihsan d) İstishlah e) Sahabe Kavli
34-Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir?
a) Örf ve Adet b) İstihsan c) İstishlahd) Sahabe Kavli e) Seddi Zerai
35-Sevilmeyip, kerih, nahoş görülen şeye ne ad verilir?
a) Helal b) Mübah c) Mekruh d) Vacip e) Mendub
36-Açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin ölmeyecek kadar domuz eti yemesine verilen müsadeye ne ad verilir?
a) Mekruh b) Ruhsat c) Azimet d) Tenzihen Mekruh e) Sünnet
37-İctihad ehliyetine sahip kişiye ne ad verilir?
a) Müfti b) Kadı c) Fakih d) Müctehid e) Hafız
38-Aslından haram olmayıp geçici bir duruma binaen haram olan davranışa ne ad verilir?
a) Lizatihi haram b) Ligayrihi haram c) Mendup d) Müstehap e) Vacip
39-Helale yakın olan mekruh manasına gelen terim hangisidir?
a) Vacip b) Sünnet c) Tenzihen Mekruh d) Tahrimen Mekruh e) Farz
40-Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?
a) Asıl b) Fer c) İllet d) Aslın hükmü e) Seddi Zerai


TEMİZLİK

41-İnek, koyun gibi 4 ayaklı hayvanların pisliklerine ne ad verilir?
a) Necaseti galiza b) Necaseti Hafife c) Taharet d) Hades e) Tahir
42-Cünüb olama, Nifas ve Hayız gibi kirliliklere ne ad verilir?
a) Küçük hades b) Büyük hades c) Necaset d)Taharet e) Necis
43- Büyük abdest bozduktan sonra yapılan dışkı ve idrar temizliğine ne ad verilir?
a) Necaset b) Necis c) İstinca d) İstibra e) İstisna
44-Abdestin farz olduğunu gösteren ayet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Bakara 222 b) Nisa 48 c) Maide 6 d) Furkan 25 e) Meryem 56
45-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?
a) Tertip b) Muvalat c) Adab d) Edep e)Taharet
46-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a) İdrar b) Kan c) Bayılma d) Gözyaşı e) Yellenmek
47-Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?
a) 1 Vakit b) 2 Vakit c) 3 Vakit d) 4 Vakit e) 5 Vakit
48-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir?
a) 24 b) 36 c) 48 d) 72 e) 90
49-Cünüp bir kimse aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?
a) Namaz kılmak b) Mushafı eline almak c) Dua etmek d) Kabeyi tavaf etmek e) Camiye girmek
50-Gusül abdesti sırasında burna su çekmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnfilak b) İştiyak c) Mazmaza d) İstinşak e) İhtilaf
51-Hanefiler göre kadının adet olmasının en alt ve en üst sınırı hangisinde doğru verilmiştir?
a) 2-10 gün b) 3- 10 gün c) 5-10 gün d) 6- 12 gün e) 7-14 gün
52-Hayızlı bir kadın aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?
a) Camiye girebilir b) Mezara gidebilir c) Namaz kılabilir d) Kabeyi tavaf edebilir e) Mushafı alabilir
53-Yapısal bir bozukluk ya da hastalık nedeni ile kadında görülen özür kanına ne denir?
a) Cenabet b) Nifas c) Hayız d) Loğusa e) İstihaze

NAMAZ

54-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
a) Miraçta b) Hicret sırasında c) Hicretten 1 yıl sonra d) Bedir savaşında e) Uhud savaşında
55-Cenaze namazını kılmak hükmen nedir?
a) Farzı ayın b) Farzı kifaye c) Sünnet d) Müstehap e) Mendup
56-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?
a) Küsuf b) Hüsuf c) Vitr d) Şükür e) İstihare
57-Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?
a) Regaip b) Vitr c) Revatib(Süneni revatib) d) Kuşluk e) Şükür
58-Aşağıdakilerden hangisi Regaip türü namazlar arasında yer almaz?
a) Hacet b) Tahiyyetül mescid c) Tövbe namazı d) Öğle namazının ilk sünneti e) Kuşluk namazı
59-“Müvazebe” sözcüğü ne manaya gelir?
a) farz olan b) terk edilen c) Düzenli olarak yapılan d) Kötü olan e) Mübah
60-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer almaz?
a) Kıyam b) Kıraat c) Rükuu d) Vakit e) Secde
61-Kişinin namaz için gerekiyorsa gusül abdesti ya da namaz abdesti almasına ne ad verilir?
a) Hadesten taharet b) Necasetten Taharet c) İstikbali kıble d) Vakit e) Niyet
62-Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz?
a) 45 b) 60 c) 75 d9 90 e) 120
63-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?
a) Zelle-i ekber b) Zelle-i Asgar c) Zelletü’l- Kari d) Gabni Fahiş e) Zıhar
64-Rüku duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangiside doğru olarak verilmiştir?
a) Tuma’nine-Kavme b) Tuma’nine-Secde c) Kıyam- Kavme d) Kıyam-Rukuu e) Secde-Rukuu
65- 4 Rekatlık bir namazda 2 rekatta oturmayı yapan kişi ne yapmalıdır?
a) Namazı iade etmeli b) 2 rekat ilave kılmalı c) Sehiv secdesi d) Tilavet secdesi e) Şükür secdesi
66-Namazda rükunları düzgün biçimde yerine getirmeyi ifade eden kavram hangisidir?
a) Muvalat b) Adab c) Edeb d) Tadili Erkan e) Kade-i Ahire
67-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?
a) Sehiv secdesi(gereken yerde) b) Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde) c) Fatihayı zammı sureden önce okumak d) Sübhaneke okumak e)4 rekatlı namazda ikinci rekatta oturmak
68-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
a) Rükuda üç kere “Sübhane Rabbiye’l-azim demek b) Fatihadan sonra amin demek c) Sübhaneke okumak d)Rükua varırken tekbir almak e) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak
69-İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisir?
a) İrsal b) İtimad c) İtikad d) İftitah e) İştiyak
70-Uzun sure-Orta uzun sure-kısa sure kavramları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kısarı Mufassal-Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal b) Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal Kısarı- Mufassal c) Tıvalı Mufassal- Kısarı Mufassal- Evsatı-Mufassal d) Tıvalı Mufassal- Evsatı-Mufassal
Kısarı Mufassal e) Hiçbiri
71-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
a) Ameli Kesirde bulunmak b) Konuşmak c)Gülmek d)İnlemek e)Sıkışık abdest ile namaz kılmak
72-Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir?
a)Teressül(İrtisal) b) Celse c) Zelle d) Sekte e) Kade-i ahire
73-Kadınların cemaatle namazdaki düzeni ve erkeklerle aynı safta ve ya hizada olmasına ne ad verilir?
a) Muhalefü’n-Nisa b) Muhazatü’n-Nisa c)Muhtelifu’n-Nisa d) Celse e) Zelletü’l-Kari
74-İmama uyan kişiye ne ad verilir?
a) Muhtedi b) Mürteci c) Mülteci d) Muktedi e) Münferid
75- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?
a) İmam-müşteki b) Muhtedi-Muktedi c) Mülteci-Muhtedi d) Mürteci-Müntefi e) Müfteriz-Müteneffi
76-İmamla birlikte namaza başladığı halde bir nedenle namaza ara veren bu nedenle namazın bir kısmını imam ile kılamayan kişiye ne ad verilir?
a) Müdrik b) Mesbuk c) Lahik d) Muktedi e) Münferid
77-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Vücup şartları arasında yer almaz?
a) Erkek olmak b) Hürriyet c)İkamet d) Mazeretsiz olmak e) Cemaat
78- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Sıhhat şartları arasında yer almaz?
a) Vakit b) Cemaat c)Şehir d) Erkek olmak e)İzin
79-Cuma namazının kılınabilmesi için mezhepler imam dışında kaç kişiyi şart koşmuşlardır?
a) Hanefi(3)-Şafii(40)-Hanbeli(40)-Maliki(12) b) Hanefi(6)-Şafii(49)-Hanbeli(50)-Maliki(22)
c) Hanefi(10)-Şafii(60)-Hanbeli(45)-Maliki(19)d) Hanefi(15)-Şafii(75)-Hanbeli(80)-Maliki(30)
80-Peygamber efendimizin bazen kıldığı bazen terk ettiği sünnete ne ad verilir?
a) Müekked Sünnet b) Gayrı Müekked Sünnet c) Hüda sünnet d) Zayıf sünnet e) Mütevatir Sünnet
81-Aşağıda zikredilen namazlardan hangisi Revatip sünnet içinde yer almaz?
a) Sabahın Sünneti b) Öğlenin ilk sünneti c) Öğlenin son sünneti d) Kuşluk namazı e) Yatsı Sünneti
82-Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir?
a) Vitr b) Kuşluk c) Küsuf d) Hüsuf e) Evvabin
83-Şaban ayının 15. gecesi hangi isimle bilinir?
a) Mevlid gecesi b) Regaip gecesi c) Miraç gecesi d) Kadir gecesi e) Berat gecesi
84-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakara 180 b) Nisa 101 c) Maide 3 d) Fetih 5 e) Nur 20.
85-Öğle namazı ile ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?
a) Cemi takdim b) Cemi Tehir c) Kasr d) Kaza e) Hiçbiri
86-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?
a) Şükür b) Kuşluk c) Evvabin d) Faite(Fevait) e) Regaib
87-Tilavet secdesini gerektiren bölüm Kuran-ı Kerim’de kaç yerde mevcuttur?
a) 10 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18
88-Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?
a) Teşyi b) Telkin c) Tekfin d) Muhtazar e) Tedvin
89-Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir?
a) Kefeni Sünnet b) Kefeni Zaruret c) Kefeni Has d) Kefeni Tam e) Kefeni Kifayet
90- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur?
a) 3-3 b) 3-5 c)4-4 d) 5-5 e) 5-3

ORUÇ

91-Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
a) Hicretten 2 yıl önce b) Hicretten 1,5 yıl önce c) Hicretten 1.5 yıl sonra d) Hicretten 2 yıl sonra e) Hicretten 5 yıl sonra
92-Oruçlu bir kimsenin gün boyunca yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmasına ne ad verilir?
a) İftar b) İmsak c) Uzlet d) Hürmet e) Edep
93-Oruç tutmaya sağlık yönünden elverişli olmayan ya da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayacak kimselerin vermesi gereken karşılığa ne ad verilir?
a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Fidye e) İnfak
94-Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayeti Kerime hangisidir?
a)Bakara 184 b) Ali İmran 144 c) Nisa 48 d) Nur 20 e) Ahzab 69
95-Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler arasında yer almaz?
a)Sefer b)Hastalık c) Gebelik d) İleri derece açlık ve susuzluk e) Fakirlik
96-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir?
a) Uzlet b) Vuslat c) itikaf d) İtilaf e) İtikat
97-Fidye vermesi gereken kişi bu karşılığı aşağıdakilerden hangisine verebilir?
a) Annesine b)Evladına c) Büyük annesine d) Kardeşine e) Torununa

ZEKAT

98- Zekat ne zaman farz kılınmıştır?
a)Hicret esnasında b) Hicertin 1.yılı c) Hicretin 2. yılı d) Hicretin 3. yılı e) Hicretin 5.yılı
99-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?
a) Bakara 180 b) Nisa 23 c) Tevbe 60 d) Meryem 57 e) Ankebut 45
100-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilebilmesi için Malda aranan şartlar arasında yer almaz?
a) Tam Mülkiyet b) İhtiyaçtan fazla olma c) Nisab d)Yıllanma e) Nakit para olma
101-Müslüman kişinin işlemiş olduğu topraktan elde ettiği kazanca tekabül verdiği zekâta ne denir?
a) Haraç b) Cizye c) Fidye d) Öşür e) İnfak
102-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?
a)Rikaz b) Öşür c) Haraç d) Cizye e) Fitre
103-450 koyuna sahip olan bir kişi zekat olarak kaç koyun verir?
a) 3 b) 4 c) 16 d) 18 e) 20
104-Aşağıdakilerden hangisi kendilerine zekat verilebilecek kişiler arasında yer almaz?
a) Fakirler b) Borçlular c) Yolda kalmışlar(İbnü’s-Sebil) d)Anne-babalar e) Miskinler

HAC VE UMRE

105-Hac ne zaman farz kılınmıştır?
a)H. 5.yıl b) H.7.yıl c) H.9.yıl d) H. 10. yıl e) H. 11. yıl
106-Aşağıdakilerden hangisi Haccın Eda şartları arasında yer almaz?
a)Sağlık b) Yol güvenliği c) Arizi engelin olmaması d) iddeti tamamlama e) İhram
107- Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve’de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?
a) Vakfe b) Tavaf c) Say d) İhram e) Telbiye
108-Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) Vacip-Vacip b) Farz-Farz c) Sünnet-Sünnet d) Farz-Vacip e) Vacip-Farz
109-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm Tavafı b) Hac Hutbeleri c) Bayram günlerinde Mina’da kalma d)Ziyaret tavafı e)Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.
110-Umresiz yapılan hacca ne ad verilir?
a) İfrad haccı b) Temettü Haccı c) Kıran Haccı d) Haccı lazım e) Haccı Kifaye
111-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir?
a)Bedene b) Dem c) Hedy d) İhsar e) İhram
112-küçük baş kurban ve Büyükbaş kurbana verilen isin hangisidir?
a) Bedene-Bedene b) Dem-Dem c) Bedene-Dem d) Dem-Bedene e) Hiçbiri
113-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir nedenle tavaf ve vakfe yapma imkanının kalmamasına ne ad verilir?
a) Fevat b) İhsar c) İhtar d) İftar e) İmsak
114-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememsine n edenir?
a) Telbiye b) İhsar c) Fevat d) İhtar e) İhram

KURBAN&KEFFARETLER& DİĞER KONULAR

115-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?
a) Adak b) Nezir c) Hedy d) Akika e) Nahr
116-Yemin kefaretinde kişinin sıralamada kişinin ilk yapması gereken şey nedir?
a) 10 fakiri giydirmek b) Köle azadı c) Üç gün peş peşe oruç tutma d) 10 fakiri yedirme e) 10 gün oruç
117-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?
a) Lian b) İla c) Zıhar d) Lain e) Zuhur
118-Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır?
a) Üç gün oruç tutmalı b) 6 gün oruç tutmalı c) 6 fakiri doyurmalı d) Bir koyun kesmeli e) Hiçbiri
119-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir?
a) Yemini Münakide b) Yemini Gamus c) Yemini Lağv d) Ağır Yemin e) Bağlayıcı Yemin
120-Cenine karşı işlen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir?
a)Nafaka b) Tazminat c) Haciz d) Gurre e) Cizye
121-Aşağıdakilerden hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?
a) Başkasının eşi olma b) Din Farkı c) Üç kere boşama d)Kan hısımlığı e) İki akraba ile evlenme.
122-Nikah esnasında belirlenen mehre ne denir?
a) Mehri müsemma b) Mehri misil c) Mehri lazım d) Cizye e) Haraç
123-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?
a) Tefrik b) Muhalea c)Rici d) Bain e) Hülle
124-Kişinin karısının zina ettiğini ve dünyaya gelen çocuğun zina mahsulü olduğu iddia etmesine ne denir?
a) Lian b) İla c) Zıhar d) Hülle e) Bain talak
125- Kocanın hanımına 4 ay ve üzeri süreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne isim verilir?
a) Tefrik b) Muhalea c) Lian d İla e) Hiçbiri
126.Kocası vefat etmiş kadının beklemesi gereken süre ne kadardır?
a) 3 temizlik süresi b) Üç ay c) 4 ay 10 gün d) 5 ay e) 6 ay
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 987 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 6939 21 Ocak 2017 10:42
Dirâyet Tefsîrinin Esasları Tefsir Tarihi Ve Usulü Abdulmelik 3 1442 01 Aralık 2016 21:40
2010 – 2011 Dönemi HADİS TARİHİ VE USULÛ Final... Hadis Usülü Abdulmelik 0 1381 01 Aralık 2016 21:02

Alt 15 Mart 2011, 10:40   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:kayıt edilmemiş üye789 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13482
Üyelik T.: 12 Mart 2011
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

soruların cevap anahtarı unutulmuş
Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Mart 2011, 15:16   Mesaj No:3
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:45
Mesaj: 2.848
Konular: 334
Beğenildi:697
Beğendi:131
Takdirleri:1145
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

unutulmadı hocam...
zamanım olmadığından cevaplarını veremedim.
fatmabalci19 beğendi.
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23 Ocak 2012, 18:03   Mesaj No:4
Avatar Otomotik
Durumu:Reyyan gökçe isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16381
Üyelik T.: 23 Ocak 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Memleket:Mardin
Yaş:30
Mesaj: 8
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

Selamun aleykum.Güzel sorular lakin anladığım kadarı ile sorular taktik değiştirmiş artık farklı soruyorlar
Alıntı ile Cevapla
Alt 01 Mart 2013, 17:49   Mesaj No:5
Avatar Otomotik
Durumu:imam26 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21728
Üyelik T.: 17 Kasım 2012
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

cevaplar nezaman hocam
Alıntı ile Cevapla
Alt 02 Mart 2013, 13:27   Mesaj No:6
Medineweb Üyesi
ayşe yüsra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:ayşe yüsra isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21919
Üyelik T.: 23 Kasım 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 109
Konular: 1
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

el cevap
Alıntı ile Cevapla
Alt 02 Mart 2013, 14:57   Mesaj No:7
Medineweb Acemi Üyesi
İnadına! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:İnadına! isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21727
Üyelik T.: 21 Nisan 2012
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Byn
Memleket:Bitlis-Antalya
Yaş:42
Mesaj: 49
Konular: 0
Beğenildi:1
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI(imamlara deneme sınavı)

1-Enkarnasyon
2-eşari
3-mutezile
4-abbasiler
5-imam malik
6-zeydiye
7-telfik
8-yesevi
9-hariciler(-tahkim-hakem olayı demek)
10-imam azamın kitabı b şıkkı.
11-İcmali İman
12-Tahkiki İman
13-Tekfir
14-Hudus Delili
15-bu soruda tuzak var.basar verilmiş.basir Allahın adıdır.cevap e) Basar
16-semi subuti sıfattır.
17-Mikail
18-Hz. Yakup
19-Yazılı şey ve kitap
20-Tevrat
21-Esbab-ı Vürud hadis ilmini ilgilendirir.
22-Fetanet
23-İrhas
24-Dünya malının bollaşması
25-Ashab-ı Yemin veya eshabı meymene
26-Firdevs
27-Semi
28-Cebriyye
29-Mutezile
30-Dehriyye
31-İstihsan
32-İcma
33-Sünnet
34-Sedd-i Zerai
35-Mekruh
36-Ruhsat
37-Müctehid
38-Ligayrihi Haram
39-Tenzihen Mekruh
40-Sedd-i Zerai
41-Necaseti hafife
42-Büyük Hades
43-İstinca
44-Maide- 6
45-Muvalat
46-Gözyaşı
47- 1 Vakit
48-72 saat
49-Dua Etmek
50-İstinşak
51-3- 10 gün arası
52-Mezara gider
53-İstihaze
54-Miraçta
55- Farz-ı Kifaye
56-Küsuf
57-Revatib
58-Öğle namazının ilk sünneti
59-Düzenli olarak yapılan
60-Vakit
61-Hadesten Taharet
62-45 derece
63-Zelletü'l-Kari
64-Tuma'nine-Kavme
65-Sehiv Secdesi
66-Tadil-i Erkan
67-Sübhaneke Okumak
68-Secdede alnı ile birlikte burnu da yere koymak
69-İtimad
70-Tıval-Evsat-Kısar-ı Mufassal
71-Sıkışık abdest ile namaz kılmak
72-Teressül(irtisal)
73-Muhazatü'n-Nisa
74-Muktedi
75-Müfteriz-Müteneffi
76-Lahik
77-Cemaat
78-Erkek Olmak
79-Hanefi(3) Şafii(40) Hanbeli(40) Maliki(12)
80-Gayri Müekked Sünnet
81-Kuşluk Namazı
82-Hüsuf
83-Berat Gecesi
84-Nisa-101
85-Cemi Takdim
86-Faite(Fevait)
87-14
88-Tedvin
89-Kefen-i Zaruret
90-5/3
91-Hicretten 1.5 yıl sonra
92-İmsak
93-Fidye
94-Bakara 184
95-Fakirlik
96-İtikaf
97-Kardeşine
98-Hicretin 2.yılı
99-Tevbe 60
100-Nakit Para Olması
101-Öşür
102-Rikaz
103-4 koyun
104-Anne-Baba
105-Hicretin 9. yılı
106-İhram
107-Say
108-Farz-Vacip
109-Ziyaret Tavafı
110-İfrad Haccı
111-Hedy
112-Dem-Bedene
113-İhsar
114-Fevat
115-Akika
116-10 fakiri yedirme
117-Zıhar
118-3 gün oruç tutmak
119-Yemin-i Lağv
120-Gurre
121-Kan Hısımlığı
122-Mehr-i Müsemma
123-Muhalea
124-Lian
125-İla
126- 4 ay 10 gün

CEVAPLAR İÇİN HATA VARSA AFFOLA.
fatmabalci19 beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 11 Mayıs 2018, 13:00   Mesaj No:8
Medineweb Üyesi
fatmabalci19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:fatmabalci19 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 57235
Üyelik T.: 10 Mart 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 67
Konular: 0
Beğenildi:44
Beğendi:359
Takdirleri:91
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Abdulmelik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
unutulmadı hocam...
zamanım olmadığından cevaplarını veremedim.
Hocam cvplari verebilir misiniz?

GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı ile Cevapla
Alt 11 Mayıs 2018, 13:01   Mesaj No:9
Medineweb Üyesi
fatmabalci19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:fatmabalci19 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 57235
Üyelik T.: 10 Mart 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 67
Konular: 0
Beğenildi:44
Beğendi:359
Takdirleri:91
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
İnadına! Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
1-Enkarnasyon
2-eşari
3-mutezile
4-abbasiler
5-imam malik
6-zeydiye
7-telfik
8-yesevi
9-hariciler(-tahkim-hakem olayı demek)
10-imam azamın kitabı b şıkkı.
11-İcmali İman
12-Tahkiki İman
13-Tekfir
14-Hudus Delili
15-bu soruda tuzak var.basar verilmiş.basir Allahın adıdır.cevap e) Basar
16-semi subuti sıfattır.
17-Mikail
18-Hz. Yakup
19-Yazılı şey ve kitap
20-Tevrat
21-Esbab-ı Vürud hadis ilmini ilgilendirir.
22-Fetanet
23-İrhas
24-Dünya malının bollaşması
25-Ashab-ı Yemin veya eshabı meymene
26-Firdevs
27-Semi
28-Cebriyye
29-Mutezile
30-Dehriyye
31-İstihsan
32-İcma
33-Sünnet
34-Sedd-i Zerai
35-Mekruh
36-Ruhsat
37-Müctehid
38-Ligayrihi Haram
39-Tenzihen Mekruh
40-Sedd-i Zerai
41-Necaseti hafife
42-Büyük Hades
43-İstinca
44-Maide- 6
45-Muvalat
46-Gözyaşı
47- 1 Vakit
48-72 saat
49-Dua Etmek
50-İstinşak
51-3- 10 gün arası
52-Mezara gider
53-İstihaze
54-Miraçta
55- Farz-ı Kifaye
56-Küsuf
57-Revatib
58-Öğle namazının ilk sünneti
59-Düzenli olarak yapılan
60-Vakit
61-Hadesten Taharet
62-45 derece
63-Zelletü'l-Kari
64-Tuma'nine-Kavme
65-Sehiv Secdesi
66-Tadil-i Erkan
67-Sübhaneke Okumak
68-Secdede alnı ile birlikte burnu da yere koymak
69-İtimad
70-Tıval-Evsat-Kısar-ı Mufassal
71-Sıkışık abdest ile namaz kılmak
72-Teressül(irtisal)
73-Muhazatü'n-Nisa
74-Muktedi
75-Müfteriz-Müteneffi
76-Lahik
77-Cemaat
78-Erkek Olmak
79-Hanefi(3) Şafii(40) Hanbeli(40) Maliki(12)
80-Gayri Müekked Sünnet
81-Kuşluk Namazı
82-Hüsuf
83-Berat Gecesi
84-Nisa-101
85-Cemi Takdim
86-Faite(Fevait)
87-14
88-Tedvin
89-Kefen-i Zaruret
90-5/3
91-Hicretten 1.5 yıl sonra
92-İmsak
93-Fidye
94-Bakara 184
95-Fakirlik
96-İtikaf
97-Kardeşine
98-Hicretin 2.yılı
99-Tevbe 60
100-Nakit Para Olması
101-Öşür
102-Rikaz
103-4 koyun
104-Anne-Baba
105-Hicretin 9. yılı
106-İhram
107-Say
108-Farz-Vacip
109-Ziyaret Tavafı
110-İfrad Haccı
111-Hedy
112-Dem-Bedene
113-İhsar
114-Fevat
115-Akika
116-10 fakiri yedirme
117-Zıhar
118-3 gün oruç tutmak
119-Yemin-i Lağv
120-Gurre
121-Kan Hısımlığı
122-Mehr-i Müsemma
123-Muhalea
124-Lian
125-İla
126- 4 ay 10 gün

CEVAPLAR İÇİN HATA VARSA AFFOLA.
Allah razı olsun hocam

GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Yeterlilik Deneme Sınavı Medineweb Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 8 10 Ekim 2018 19:37
Yeterlilik Deneme Sınavı Ravza'm Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 03 Aralık 2016 16:32
Arapça Deneme Sınavı FECR Genel Arapça 11 09 Nisan 2015 15:47
DİYANET MBSTS ve YETERLİLİK DENEME SINAVI Medineweb Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 2 31 Temmuz 2012 22:11
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 2. ÜNİTE DENEME SINAVI mehmet akif2 Tefsir Tarihi Ve Usulü 1 27 Şubat 2012 15:27

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284