Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.KUR'ÂN-I KERİM.::. > Kurân-ı Kerîm > Hafızlık

Konu Kimliği: Konu Sahibi NUR,Açılış Tarihi:  28 Eylül 2008 (15:12), Konuya Son Cevap : 29 Eylül 2008 (02:07). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 28 Eylül 2008, 15:12   Mesaj No:1

NUR

Medineweb Emekdarı
Avatar Otomotik
Durumu:NUR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 127
Üyelik T.: 10 Eylül 2007
Arkadaşları:4
Cinsiyet:
Memleket:ankara
Yaş:26
Mesaj: 1.893
Konular: 528
Beğenildi:15
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi

Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi

KUR’AN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİ

Kur’an öğrenimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu kapsam içinde, Kur’an’ı ezberlemek de vardır. Genelde, Kur’an’ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir.


Kur’an öğrenimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu kapsam içinde, Kur’an’ı ezberlemek de vardır. Genelde, Kur’an’ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir.
Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen Hz. Peygamber’dir. Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir. İslâm eğitimi içinde Kur’an merkeze yerleştirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.); “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir." buyuruyor. (Buharî, Fedâilu’l-Kur’an, 21) Kur’an öğrenimi, onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu kapsam içinde, Kur’an’ı ezberlemek de vardır. Genelde, Kur’an’ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen Hz. Peygamber’dir. Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir.

Kur’an Öğrenimi Bağlamında Hafızlık
Başlangıçta hafızlık, daha çok Kur’an-ı Kerim’i korumanın bir yolu olarak görülürken, sonraki dönemlerde, Kur’an’la ilginin, ona değer vermenin bir göstergesi, onu anlama bağlamında önemli bir adım olarak algılanmıştır. Müslümanlar nezdinde hafızlık, Kur’an öğrenimi ve öğretimi bağlamında oldukça önemli bir halkayı teşkil etmektedir.
Bir mümin için hafız olmak, önemli bir değer ifade etmekle birlikte, bir din görevlisi için, dinî ilimlerle uğraşan bir meslek insanı için çok daha önemlidir. Din görevlisi, meslek hayatının her kademesinde hafızlığa ihtiyaç duymaktadır. Namaz kıldırırken, çeşitli
vesilelerle ezberden Kur’an okumak durumunda kaldığında, farklı zaman ve zeminlerde dinî konuşma yaparken…vb. hep hafızlıktan yararlanmak durumundadır. Bir din âlimi, Kur’an’ın bütününe iyice aşina olmak zorunda olması bakımından, hafızlığa
oldukça ileri düzeyde ihtiyaç hissetmektedir. Bu yüzden, tarih boyunca İslâm dünyasında İslâmî ilimlerle meşgul olanlar, imamlık, vaizlik gibi din görevliliği hizmetlerini üstlenenler, hafız olmaya son derece önem vermişlerdir. Bugün de her din görevlisi ve ilâhiyatçı için hafızlık, meslekî formasyon açısından son derece önem arz etmektedir.

Hafızlık Algısı
Kur’an öğrenimi ve öğretimi açısından hafızlık önemli; ama bu çerçevede onun önem derecesini ve konumunu iyi belirlemek icap etmektedir. Hafızlık, gerçekte Kur’an öğrenimi içinde ilk basamaklar arasında yer almakta; ondan sonra çıkılması gereken çok sayıda basamak bulunmaktadır. Bu basamakları tırmanmak, Kur’an’ın içeriğini anlamaya yöneliktir ve bu anlama boyutu oldukça uzun ve yorucu bir yolculuğu gerektirmektedir. Bu gerçekliğe rağmen ne yazık ki, zaman içinde hafızlık algısında kaymalar olmuş ve giderek hafız olmak, hoca olmakla eş anlamlı hale getirilmiştir. Birisi hafız olduğunda, artık onun hoca olduğu; Kur’an’ı anlamaya yönelik çabasının olduğu sanılmıştır.
Bu yanlış/abartılı hafızlık algısı, günümüzde de yer yer varlığını sürdürmektedir. Hafızlık yapmış olan kimseyi, dini bilen birisi olarak gören ve ayrıca din eğitimi alıp almadığını araştırmaksızın dinle ilişkili sorularını ona soranların sayısı toplumumuzda hâlâ
az değildir. Hatta, kimileri, iyi bir din eğitimi almış birinden bekledikleri tutum ve davranışları, hafızdan bekleyebilmektedirler. Bunu göremeyince de ondan soğuyup uzaklaşmakta; bazen sadece ondan değil, hafızlıktan da soğumakta, ona değer atfetmemeye başlamaktadırlar.
İşin daha acı tarafı ise, din alanında ilâve bir eğitimi olmamasına rağmen dini anlama konusunda belli bir bilgi düzeyine ulaşmamış bir hafızın, dine ilişkin sorulan her soruya cevap vermeye kalkışmasıdır. Bu olgu, halkımızın hafızlık algısını olduğu kadar, yürütülen hafızlık eğitiminin niteliği konusunda da ipuçları vermektedir.
Hafızlık eğitimi, tarihsel süreç içinde zamanla sistemleştirilmiş, bunun için özel kurumlar oluşturulmuştur. Darulhuffazlar, darulkurralar hafızlık yanında kıraat bilgi ve becerisinin de öğrencilere kazandırıldığı kurumlardı. Cumhuriyet döneminde hafızlık yaptıran yegane kurum, Kur’an kursudur. Ancak özel çabalarla hafızlık yapanlar da bulunmaktadır.

Hafızlık Eğitiminde Geleneksellik: Tıkanma
Hafızlık eğitimi, günümüzde de geleneksel anlayışla yürütülmektedir, denebilir. Hâlâ, atadan babadan, hocadan görülerek öğrenilmiş olan usul ve uygulamaların hemen hemen aynen tekrarı yapılmaktadır. Zamanın, şartların, imkânların, geçmişe göre alabildiğine değişip farklılaştığı hesap edilerek hafızlık eğitim anlayış ve uygulamaları, çağdaş eğitim bilimlerinin verileri kılavuzluğunda geliştirilmiş değildir. Söz gelimi, bazı kurslardaki sıradan bir CD’den Kur’an dinletme dışta tutulursa, Kur’an’ı ezberleme konusunda yeni yöntemler, teknikler, materyaller geliştirilmediği, rahatlıkla söylenebilir. Hafızlık için ayrılan süre bile değiştirilememiştir; genelde hafızlık için hâlâ üç yıl ayrılmaktadır. Disiplin anlayışında da hemen hemen bir değişme olmamıştır.
Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasının başlaması, hafızlık eğitiminin tıkandığı gerçeğini, Başka mesleklere yönelen hafızlar, sonuçta hafızlığı da kısa sürede unutmaktadırlar. Yani, emekler, masraflar büyük oranda boşa çıkmaktadır.
Hafızlık eğitiminde, Kur’an’ı ezberleme niteliği de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı din görevliliği yeterlik sınavlarında ve bu sınavlardan geçerek görev alanlar için düzenlenen hazırlayıcı eğitimlerinde, ezberleri yetersiz, sorunlu olan hafızların sayısının pek az olmadığı saptandı. Bunun üzerine, hafızlık belgesi vermek için Başkanlığın yaptığı sınavların daha titizlikle yapılması, ölçme değerlendirme işlemlerinin daha nesnel, daha isabetli olması yolunda önlemler alındı.
(Bu sınavlara sadece Kur’an kursundakiler değil, özel çabalarla hafız olanlar da katılmaktadır)
Bu önlemlerden sonra hafızlık sınavına girenlerin sayıları artmakla birlikte başarı oranlarında ciddi miktarda azalma olduğu görülmektedir.

Hafızlık Eğitimini Güncelleme Atılımı
Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlık eğitimine ilişkin sorunları belirledi ve bugünün şartları ve imkânları çerçevesinde bu eğitimi daha
etkin ve verimli bir hale getirmek, kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir hafızlık eğitimi anlayış ve uygulamasını yürürlüğe koymak için çalışmalar başlattı.

Program Geliştirme
Bu çalışmalara, program geliştirme işiyle başlandı. Diğer Kur’an kursu programları gibi bu program da, çağdaş eğitim bilimlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmaktadır. Bilimsel bir yaklaşımla hazırlanan bu program, hafızlık eğitim geleneğinin güncelleştirilmesine, bu eğitimin sistemleştirilmesine kılavuzluk edecektir. Bu program, Kur’an ezberleme yanında, bu işi destekleyecek, öğrenciyi dinlendirecek/ rahatlatacak nitelikte bir din eğitimini de ön görmektedir.
Her program gibi, hazırlanan hafızlık eğitim programının da etkin ve verimli biçimde uygulanması son derece önemlidir. Buna yönelik de çalışmalar yapılmaktadır. Her şeyden önce, hazırlanan bu program, her Kur’an kursunda değil, sadece belli kurslarda uygulanacaktır. Her kurs gibi bu kursun da, öncelikle fiziksel şartlarının olabildiğince çekici, iyi, çağdaş bir donanıma sahip olması esastır.

Hafızlık Yaptıracak Öğretici
Bu yeni programa göre, her öğretici hafızlık yaptıramayacaktır. Hafızlık yaptırma işi, belli yeterliklere sahip olan öğreticilere havale edilecektir. İlke olarak, hafız olmayan öğreticilerin, hafızlık yaptırmasına izin verilmeyecektir. Ancak, bu öğreticiler için hafızlık şarttır; ama yeterli değildir.
Bu öğreticiler, öğreticilik bilgi ve becerileri, hafızlık eğitimi açısından da yeterli görülenler arasından seçilecek ve pedagojik formasyonlarını geliştirmeye yönelik özel kurs ve seminerlere alınacaklardır. İyi bir genel kültüre, gerekli alan bilgi ve becerisine, yeterli düzeyde bir pedagojik formasyona sahip olmayan öğreticilerin, en küçüğü 15 yaşında, heterojen bir genç öğrenci grubuna yönelik etkin, verimli, çekici bir hafızlık eğitimini gerçekleştirmesi pek mümkün değildir.
Bir alan araştırmasında, “Hafızlık eğitiminde karşılaşılan önemli güçlükler nelerdir." sorusuna öğreticilerin cevapları şu noktalarda yoğunlaşmaktadır: “Öğrenci yaşlarının büyüklüğü ve aralarındaki yaş farkı" (% 32.4);
“Öğrencilerin amaçsız ve isteksiz olmaları" (% 22.5);
“Ailelerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri" (% 22.5);
“Öğrencilerin adaptasyon zorluğu ve motivasyon ihtiyacı" (% 16.9);
“Öğrencilerin ders yerine başka şeylerle meşgul olmaları" (% 9.9);… (Cebeci ve Ünsal, 2006:41)
Buna karşın aynı araştırmada, “Hafızlık eğitiminde yeni bir metoda ihtiyaç vardır" diyen öğreticilerin oranı ise, sadece % 11’dir. Öğreticilerin bu ifadeleri, onların öğretmenlik formasyonları; dolayısıyla onların gerçekleştirdikleri eğitimin ne ölçüde nitelikli olduğu hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır.
Hafızlık eğitiminin günümüzdeki şartları göz önüne alınınca, hafızlık yaptıracak öğreticilerin, mutlaka pedagojik formasyona sahip İlâhiyat Fakültesi mezunu olmaları gerektiği kanaatine rahatlıkla varılacaktır.
Ne var ki, mevcut durum, bunu hemen yapmak şöyle dursun çok kısa sürede bile gerçekleştirmeye müsait görülmemektedir. Şöyle ki, Başkanlığın son üç yılda dört yıllık dinî yüksek öğretim mezunlarını öncelikle görevlendirmeye yönelik çabalarına rağmen, mevcut öğreticilerin tümünün ancak % 23’ü İlâhiyat Fakültesi veya dengi bir kurumdan mezundur. Sadece, hafızlık yaptıran öğreticileri ele aldığımızda ise, oldukça olumsuz manzarayla karşılaşmaktayız. Hafızlık eğitimi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, hafızlık yaptıran öğreticiler arasında dört yıllık İlâhiyat Fakültesi veya dengi bir kurumdan mezun olanların oranı, sadece % 5,6’dır. Bütün bunlara ilâveten, İlâhiyat Fakültelerinin kontenjanları iyice azaltıldığından dolayı, yeni kadrolara atama yapmak için bu fakültelerden mezun yeterli sayıda aday bulunamamaktadır.

Hafızlık Öncesi Eğitim
Hafızlık eğitiminde kalite sorununu çözmek için atılması gereken önemli ve gerekli adımlardan biri, hafızlık öncesi hazırlık eğitimini nitelikli hâle getirmektir. Bu hazırlık eğitimi, hafızlık için ön öğrenme konumundadır. Bu ne kadar iyi olursa, ona dayanacak olan hafızlık eğitimi de o kadar sağlıklı ve verimli olacaktır. Meselâ, hafızlığa başlamadan önce meharic-i hurufa, tecvid kurallarına uygun biçimde Kur’an’ı yüzünden seri olarak okuyamayan birisinin, hafızlık eğitiminin sağlıklı olması mümkün değildir. Ezberleme hızı düşer, yanlış ezberler, vs. Üstelik bu hususlarda yanlış öğrenmeleri olan kişinin bu yanlışlarını düzeltmek, hiç bilmeyene öğretmekten daha zordur. Onun için nitelikli bir hazırlık eğitimi, hafızlık eğitiminin ön koşuludur, olmazsa olmazıdır. Bu hazırlık eğitiminde yeterince başarılı olmayan, asla hafızlık eğitimine başlatılmamalıdır.

Hafızlık Eğitiminin Süresi
Hafızlık süresi üzerinde de yeniden düşünmek gerekmektedir. Bu hazırlık ve hafızlık eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeye çalışırken süreyi alabildiğine kısaltmak için de önlemler almak gerekmektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi bugünün insanının vakti çok azdır; zamanı iyi yönetmek her etkinlik için olduğu kadar bu eğitim için de zorunludur. Hâliyle bugünün bireyinin olabildiğince kısa sürede hafızlık yapabilmesini sağlamak, son derece önemlidir. Bu nedenle, hafızlık öncesi hazırlık eğitimi ile hafızlık eğitiminin hem zamanını olabildiğince kısaltma, hem de kalite düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Hafızlık Türlerini Artırma
Bizde hafızlık dendiğinde Kur’an’ın tümünü ezberleme anlaşıldığından dolayı, genelde insanımız ya hafız olmakta, ya da Kur’an’dan çok az ezberi olan biri olarak kalmaktadır. Hafız olanların sayısı, bütüne göre çok az olduğuna göre, kahir ekseriyet, ikinci şıkta yer almaktadır. Cüz hafızı, hizib hafızı, sure hafızı… gibi yeni hafızlık türleri de ihdas edilerek, bu durum düzeltilemez mi? Bu sorunun cevabı üzerinde hepimiz düşünmeliyiz.

Hafızlık Eğitiminde Yeni Eğitim Anlayış ve Uygulamaları
Hafızlık eğitiminin hem süresini olabildiğince kısaltmak, hem de kalitesini yükseltmek için yeni öğretim yöntemlerini, yeni öğretim tekniklerini ve çağdaş teknolojinin ürünü yeni eğitim araç-gereçlerini işe koşmak şarttır. Bu çerçevede yeni yeni öğretim materyalleri geliştirme çok önemlidir. Söz gelimi, hafıza teknikleri mutlaka işe koşulmalı; hazırlık ve hafızlık eğitimi için çeşit çeşit sesli ve görüntülü araç-gereçler üretilmeli, interaktif öğretim imkânı hazırlanmalıdır. Böylesine çağdaş bir eğitim anlayışını uygulamaya geçirmek, hafızlık eğitimini öğrenciler için olabildiğince çekici ve zevkli hale getirecektir ki bu, mutlaka gerçekleştirilmesi gereken husustur. Her eğitimde olduğu gibi hafızlık eğitiminde de, öğrencinin içsel güdülenmesini sağlamak son derece önem arz etmektedir. Öğrencinin, bu eğitimi severek, isteyerek ve zevkle talep etmesini sağlamak şarttır. Aile, hoca gibi dış unsurların zorlamasıyla, baskısıyla hiçbir öğrenci hafız yapılmamalıdır. Baskı, şiddet, korku… altında yapılan hafızlık eğitimi, başarıyı köstekleyeceği gibi, öğrencinin dine yaklaşımında olumsuzluklara yol açabilir, dinden soğutabilir ki, Allah korusun, dindarlaşma ararken, ilgisizlik gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir.
Bu yeni hafızlık eğitimi, yepyeni bir disiplin anlayışını Kur’an kursuna taşımak durumundadır. Artık öngörülen yeni eğitim anlayışına göre, öğrenme ve öğretme ortamı öğrenci için öylesine çekici, etkin ve verimli hale getirilmelidir ki, öğrenci bu eğitsel ortamda kendini eğitim-öğretim etkinliklerine alabildiğine kaptırdığı için disiplini bozucu davranışlarda bulunmak şöyle dursun, buna yönelik düşünceleri aklından geçirmesi bile mümkün olmasın. Öğrenci bu eğitime, isteyerek, severek, gönüllü olarak katılacak, buna can atacaktır. Artık bu eğitimde, korku, baskı ve şiddetten söz edilemeyecektir. “Dayaksız hafızlık olmaz!" anlayışı, bir kaziye-i muhkeme olarak varlığını bundan böyle devam ettiremeyecek; tarihe karışacaktır.
Hafızlığı İşlevselleştirme
Kur’an kursları, hafızlık yaptırdıkları öğrencileri mutlaka, meslekî din eğitimine yönlendirerek iyi bir meslek insanı olmalarının yolunu açmalıdırlar. Bu yapıldığı takdirde, hafızlık daha işlevsel hale getirilebilecek; emekler daha iyi değerlendirilmiş olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de, hafızlık eğitimi öğrenciler için alabildiğine çekici hale getirilerek, bunun üzerinden din eğitimi alanının sevdirilmesi gerekmektedir. İşte böyle bir hafızlık eğitimi, hafızlığı, Kur’an öğrenimi bağlamındaki hak ettiği önemli konumuna yerleştirecektir.

Prof. Dr. M. Şevki Aydın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

KAYNAKLAR
Cebeci Suat ve Ünsal Bilal, “Hafızlık Eğitimi ve Sorunları",
Değerler Eğitimi Dergisi, 4(11), 27-52., İstanbul, 2006.
__________________
EN GÜZEL AŞK: ALLAH!
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi NUR 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Hadîsi anlamak için nelere dikkat etmeli Hadis-i Şerif NUR 0 1412 10 Ağustos 2009 20:09
Allah Rızası İçin Hadis Uyduranlar/Medineweb Hadis-i Şerif Mihrinaz 1 1771 10 Ağustos 2009 20:07
18.HAFTANIN KONUSU:Çocuklar Dünya Hayatının Süsü... Hafta'nın Konusu NUR 1 1783 09 Ağustos 2009 23:05
35.Haftanın Misafiri Elifzişan Hafta'nın Misafiri kurtmehmet 11 2713 09 Ağustos 2009 22:35
Çocuklar Ümmetin Geleceğidir! Çocuk ve Aile Sağlığı NUR 0 1436 07 Ağustos 2009 22:03

Alt 29 Eylül 2008, 02:07   Mesaj No:2
Medineweb Acemi Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:!!FATİH!! isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 3840
Üyelik T.: 16 Eylül 2008
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 17
Konular: 3
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cvp: Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi

Nur kardeşim eline kolna sağlık. zevkle okudum. hafızlık yapan biri olarak ( 7 yaşında bitirdim elhamdülillah ) kurs şartlarını az çok bilmekteyim. maalesef yukarda söylenen hakiki eğtimin hiç biriyle karşılaşmadım. hafızlık yapan öğrencilerin pskolojisini iy anlayan eğtimcilere ihtiyaç var. yıllar boyu bunun pskolojik çöküntüsünü üzerinden atamamış biri olarak diyorumki ; eğtim sevgi ve disiplin işidir. yetişmiş bu alanda eğtim görmüş ve hafız olan insanların bu işin başında olması gerekir. eğtim çok farklı bişey. hele kuran eğtimi meşakkatli biyol öğrenen ve öğreten açısındanda , bu bakımdan bünyesinde görev yaptığım diyanet işleri başkanlığının son dönem projelerini beğeniyle takip ediyorum. ve inşallah hayata geçmesini bu yolları biraz aşındırmış bi kardeşleri olarak heycanla bekliorum. Allah kitabına hizmetin bedeli hiç bişeyle ölçülemez rabbim bu yolda çalışanları muvaffak eylesin yazın için tekrar teşekkür ediyorum selam ve dua ile
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Çocuk Eğitimi mi Anne-Baba Eğitimi mi? Hazan Mevsimi Çocuk ve Aile Sağlığı 3 13 Mayıs 2016 21:22
Kur’an kursu öğreticilerine işaret dili eğitimi mehmet akif2 Diyanetten Duyurular/Haberler 0 01 Şubat 2014 11:38
Hafızlık Tespit Sınavları-Hafızlık Sınavı Giriş Belgelerinin Alınacağı Yerler RemLe Din Görevlileri 0 11 Haziran 2013 22:22
Hafızlık neptuna Soru Cevap Arşivi 4 31 Mart 2010 21:22
Hafızlık ve Eğitimi NUR Hafızlık 0 23 Haziran 2009 15:43

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284