Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.PEYGAMBERLER-ASHAB-I KİRAM-ALİMLER.::. > Peygamberler-Ashab-ı Kiram-Alimler > Hz.Muhammed(s.a.v)

Konu Kimliği: Konu Sahibi Esadullah,Açılış Tarihi:  06 Nisan 2012 (14:11), Konuya Son Cevap : 06 Nisan 2012 (14:11). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 06 Nisan 2012, 14:11   Mesaj No:1
Medineweb Özel Üyesi
Esadullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Esadullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 15316
Üyelik T.: 18 Aralık 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Kayıp bir Kentten
Yaş:39
Mesaj: 736
Konular: 124
Beğenildi:196
Beğendi:69
Takdirleri:1940
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Devr-i Saadette Bayram

Devr-i Saadette Bayram

Devr-i Saadette Bayram

Ulvî mânâsıyla bayram, ruhlara lutfedilen mânevî kanat. Çilelerden huzura uzanan semavî bir sırat. Ölümün, sonsuz diriliğe çevrildiği
ân-ı vuslat. Şimdiki tecellîsi itibarıyla Hüsn-i Mutlak’ın cemâl ufkunda geçen ve fânîlik perdelerinin ötesinde yaşanan bir müjde-i hayat. Bu mâverâî anlar, Ravza-i Mutahhara’da olursa daha engin ve daha âlâ bir mânâ kazanmakta. Zira Hazret-i Peygamber’in bayram meclisine dâhil olmak, şimdiden cennete girmek kadar büyük bir nimet. Bu da, Rahmeten li’l-Âlemîn hürmetine bizlere sunulan ilâhî merhamet. Âdeta sonsuzluk âlemindeki hakikî bayramlara ışık tutan bir ayna… O aynada görebildiklerimiz, gözlerimizin istiâb ve kabiliyeti kadar. Fakat görünenler, öz ve gözdeki kabiliyetimizin idrak sınırlarından öte. Yani Ravza-i Mutahhara’daki bayramlar, her türlü tarifin çok çok üstünde eşsiz bir değere sahip. Çünkü buradaki bayramlar, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in asr-ı saâdette hem maddî, hem mânevî; bugün ise, mânevî olarak bizzat şereflendirdiği bayramlar. Bu sebeple Ravza, bambaşka bayram tecellîleri ile dolu. Bugün bu tecellîlerin câzibesi içerisinde insan anlıyor ki, asr-ı saâdetteki bayram tecellîlerini hayal etmek bile güç. Fakat bir o kadar da mest edici. Bu itibarla Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in maddî olarak iştirak ettiği son Ramazan Bayramı, gönlümdeki tefekkür dünyasında beni aldı, o günlere götürdü. İlham meleği de, tarihin perdelerini araladı. Böylece Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in ve mübarek evliyâsının da himmet ve bereketiyle Devr-i Saadette Ravza’daki Son Ramazan Bayramı’nı aşk iklîminde şebeke-i Nebî’den yüreğime akan şu mısralarla tasvîr etmek nasîb oldu:


Cihanda Devr-i Saâdet ki başka bir demdi,
O dem bu yeryüzü, cennet misâli âlemdi…
Nebîmizin hele gül Ravza’sında bayramlar,
O dem semâları meczûb ederdi Arş’a kadar…
Rasûl’ü tebrik için süsleyip Süreyyâ’yı,
Sunardı Ravza’ya gök, en ışıklı mahyâyı…
Hilâl o anları hâlâ bin iştiyakla anar,
Güneş, o demlere hasret çekip, yanar da yanar…


Coşardı aşk ile bayram sabâhı yer ve felek,
Akardı Ravza’ya bir sel misâli ins ü melek…
Sarardı gönlü Bilâl’in yanık ezânı bütün,
Bütün yüreklere artık düğün olurdu o gün!
O gün, o denli huzûr, andırırdı rü’yâyı,
O Can Rasûl’e selâm doldururdu dünyâyı,
Muhammedî nefesinden eserdi meltemler,
Elinden aşk u muhabbet içerdi âlemler...
Yüzünde nûra dalan, derdi derhâl; «Âmennâ!»,
Bulut olurdu gönüller, pınar olurdu O’na...


O Varlığın Gülü teşrîf edince mihrâbı,
Bütün sabahları aydınlatırdı mehtâbı,
Dönüp de kıbleye tekbîr alırdı heybetle,
O an, Medîne’nin olmazdı farkı cennetle...
Sükût ederdi bütün kâinat, sesiyle O’nun,
O’nun sesiyle bu âlem olurdu rahmete nûn...
İmamlığında O En Şanlı Seyyid’in her an,
Yaşardı bir yeni mîrâcı nûr içinde cihan…
Yedinci kat göğü, makbûl olup aşardı namaz,
Selâm verince O, başlardı yerde gökte niyaz…Çıkınca minbere bir başka tat verirdi kelâm,
Bitince hutbesi, çağlardı her tarafta selâm…


Koşup huzûruna bayramlaşırdı Cebrâil,
Salât selâm ile tebrîk ederdi cân u dil.
Ulaştırırdı Hüdâ’nın özel selâmını hem,
Ve hem de derdi ki: «Emrindedir bu müstahdem!»
Ve sonra cümle melekler selâmlar eylerdi,
Cihan bağında o demler ne tatlı demlerdi...
Dolup taşardı Harem, enbiyâ selâmı ile,
Bilen bu hâli bilir evliyâ kelâmı ile…
Görenler anlatamaz; görmeyen, hiç anlatamaz,
O günkü bayramı tasvîr için, ne söylesem az!


Hayâl edip dalalım şimdi bir tefekküre ki,
Alıp da cânı götürsün bugün, o günlere ki,
Rasul’le son Ramazan Bayramı’nda bir olalım,
O’nun bu Ravza’da aşkıyla mest olup dolalım…


O tatlı an, düşünün: İşte yer ve gök coştu!
O’nun huzûruna âlem, gönül gönül koştu..
Deniz de, çöl de, gülistan da, gül de etti selâm,
O gün sabah yeli, hiç durmadan iletti selâm…
Kanaryalar, kuzular, selviler, tomurcuklar,


Papatyalar, kelebekler, akan şu içli pınar,
Galaksiler, gezegenler, fezâda her yıldız,
Selâm edip salevatlar getirdi bin bir ağız...
Sahâbe coştu o an, dalgalandı tüm saflar,
O’nun huzûruna bir bir yöneldi etraflar…
Susuz zamanda, O’nun, tertemiz sular serpen,
Serin, mübârek elinden tutup da, tâ içten,


Ebûbekir dedi hürmet içinde: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Ebûbekir Sana kurbân olup merâm eyler,
Ne söylesen onu tasdîk edip selâm eyler!..”
Bu sözle başladı tekrâr eden salât ü selâm,
Huzurda âşığa az geldi türlü türlü kelâm…


Bu kez Ömer dedi hürmet içinde: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Garîb Ömer, Sana kurbân olup merâm eyler,
Büyük hidâyeti îlân edip selâm eyler!..”
Selâma durdu bulutlar, selâma durdu pınar,
Selâma durdu muhabbetle kavrulan kumlar…


O an koşup, dedi Osmân edeple: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Gönül gönül Sana Osman, neler merâm eyler,
Edep-hayâ ile Kur’ân okur, selâm eyler!..”
Selâma durdu güneşler, selâma durdu hilâl,
Selâma durdu Süreyyâ, selâma durdu cibâl…


Bu kez Alî dedi hürmet içinde: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Kapındadır Sana âşık Alî, merâm eyler,
Seninle Hayder-i Kerrâr olup selâm eyler!..”
Selâma durdu bütün yeryüzünde mü’minler,
Güzel adıyla Rasûl’ün donandı gök ile yer!...


Selâm, salât ile arz oldu gül muhabbetine,
Cihân, O’nun, yaratılmıştı çünkü hürmetine…
Eğildi yerlere gökler huzûra cân atarak,
Dokuz lisânına binlerce merhabâ katarak…
Neler yaşandı o bayramda sığmıyor bu dile,
Neler yaşandı ki bilmez gönül kitâbı bile…
Selâmı bir verenin ecri on selâm oldu,
Ve bir salât edenin gönlü on salât doldu.
Gönülde böylesi ikrâma çağlamaz mı selâm?
Bakın; felek felek âlem, devamlı Ravza’ya râm...
Selâmla taçlı yeşil kubbe, her sütun ve duvar,
Selâmla taçlı demâdem ayak öpen halılar...
Alır «Selâm Kapısı»ndan gıdâ-yı nûru bütün,
Güneş, Rasûl’ü selâmlar da devreder her gün.
Hilâl de Nûr’a her akşam selâm verir de doğar,
Edeple her gece bekler eşikte fecre kadar…
Ufuk ufuk O’na yâr olmayan fezâ yoktur,
Kimin içinde O var, âkıbet cezâ yoktur…

O’nunla son Ramazan Bayramı’nda sır buydu,
O ân içinde, o gün, bitmeyen asır buydu!
Visâl O’nunla gönül gönle burda bin devlet!
Bunun için bize lâkin, gerekli bin gayret!
O’nunla Ravza’da bayram, semâ semâ yücedir,
Bu lutfa, madde ve mânâda hâlimiz nicedir?
Ne kaldı bizlere el-ân, o günkü bayramdan?
O günkü hâli temâşâ, nasîb olur mu şu an?
Gariplerin yüzü gündüz misâli aydın mı?
Yetimlerin başı dimdik mi, yoksa baygın mı?
Çoluk-çocuk mütebessim mi, ağlamakta mıdır?
Melâli hastaların, kalbi dağlamakta mıdır?
Elem ve dert dolu mâtemlerin yanında mıyız?
Kimin civârına pervânedir gönülde nabız?
«Duyun, duyun bizi!» feryâdı, titretir mi dizi?
Kırık kanatları sarmak, çeker mi kalbimizi?
Sevip Nebîmizi, uyduk mu emr-i sünnetine?
Neler götürmeli bayramda Ravza cennetine?!.
Neler götürmeli, fark et ki, ey gönül dolalım,
Büyük şefâate mahşer gününde yüz bulalım…


Bu cânı kurtaracak sır, O’nun yolunda hayat,
O’nun yolunda hayat, her nefeste bin salevat…


O Can Muhammed’e ey dil, bu aşkı aşk ile yor,
Bu cümleler ne ki; Allah, salat-selâm ediyor!..
İşit de âyet-i Mevlâ’yı, öyle Ravza’ya gel,
Salat-selâm ile tebrîk-i Ahmedî’ye yücel…
Eşik öpüp; de ki bayramda sen de: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Bu ümmetin Sana âmâdedir, merâm eyler,
Ezelden aşkına pervânedir, selâm eyler!..”Şu mum misâli bu Seyrî, Sen’in kapında köle,
İnâyet eyle, medet yâ Nebî, kerem eyle!
Yetiş bu ümmete imdâda yâ Habîballâh,
Şefâat et, iki dünyâda yâ Rasûlâllah!..
Kapındayız; gözümüz nemli, gönlümüz gamlı,
Bu cânımız, tenimiz, hasretinle ihramlı.
Kapındayız Sana pervâne, ey Gönül Nûru,
Ayırmasın bizi Sen’den, kıyâmetin buhuru...
Kapındayız; n’ola mahşer gününde gölgene al,
Kerem kılıp bizi rahmet mekânı meskene al!..
Elem, keder dolu bîçâreyiz, günahkârız,
İnâyet eyle, kerem kıl ki, yoksa biz yanarız...
Rauf, Rahim’sin Efendim, kapındayız her gâh,
Kapındayız; n’ola reddetme yâ Rasûlâllah!
Kapındayız iki âlemde, el-medet, ne olur,
Şefâat et bize ey Kân-ı Merhamet, ne olur!..

Vezni: Mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün


M.A. Eşmeli/şebnem dergisi
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Esadullah 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Ramazan ve Sağlık Sağlık Ve Alternatif Tıp Esadullah 1 42 08 Mayıs 2019 01:07
Tıbbi Nebevi Eserlerindeki Bazı Uydurma Hadisler... Sağlık Ve Alternatif Tıp Esadullah 2 62 29 Nisan 2019 17:17
Bu Tohumu Siz Ekebelirmisiniz ? Serbest Kürsü su damlası 1 46 23 Nisan 2019 15:55
Tıbbi Nebevi ve İslam Tıbbı Konulu Güzel Bir Eser Kitaplar/Kütüphane Esadullah 3 86 20 Mart 2019 17:11
Yeni Zelanda Camii Saldırısı Gazete Manşetleri-Gündem Mihrinaz 4 92 15 Mart 2019 11:19

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Asr-ı Saadette Ramazan... Verda_Naz Oruç-Ramazan 1 08 Temmuz 2014 16:46
Asr-ı Saadette Spor... enderhafızım Ashab-Kiram(r.a) 0 12 Temmuz 2013 14:55
Hanefi mezhebinde Bayram ve Bayram Namazları hakkında genel bilgi MERVE DEMİR Cuma-Bayram-Kandiller 0 10 Nisan 2009 10:48
Sabahı Bayram olan gece, Bayram gecesi midir? Belgin Cuma-Bayram-Kandiller 0 30 Eylül 2008 11:47
Asr-ı Saadette Üç Şey TufeyL Hz.Muhammed(s.a.v) 0 08 Eylül 2007 21:17

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284