Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLAHİYAT-ÖNLİSANS -AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ.::. > 1.SINIF*Bahar Dönemi* > İslam Kurumları ve Medeniyeti

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  03 Nisan 2012 (18:09), Konuya Son Cevap : 03 Nisan 2012 (18:09). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 03 Nisan 2012, 18:09   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:45
Mesaj: 2.849
Konular: 334
Beğenildi:700
Beğendi:132
Takdirleri:1176
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 1.sınıf islam kurumları medeniyeti cevaplı test

1.sınıf islam kurumları medeniyeti cevaplı test

1.SINIF İSLAM KURUMLARI MEDENİYETİ TEST

ıSLAM KURUMLARI VE MEDENıYETı ÜNıTE 1
7-'' hars '' kelimesini kültür kelimesine karşılık kullanan kimdir ?

a) Sadık Rıfat Paşa
b) Tozzer
c) ibn haldun
d) Ziya Gökalp
e) E.B.Taylor

8) Hangisi medeniyet kelimesinin karşılığı değildir?
a) umran
b) hadariyet
c) sivilizasyon
d) irfan
e) temeddün

7) Hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
a) aldığı unsurlar konusunda seçicidir.
b) sürekli değişme gösterir.
c) oluşumu için toplumun gerekliliğine ihtiyaç duymaz.
d) tarihidir
e) öğrenilmiş davranışlar topluluğudur.

6) evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuştur.biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eder.medeniyet,vahşet devirlerinden günümüze kadar ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir....bu yaklaşımın adı nedir?

a) yayılma teorisi
b) biyolojik teori
c) vahye dayalı teori
d) doğuş teorisi
e) gelişme teorisi

5) '' teknoloji'' hangi kültür çeşidine girer?
a) maddi kültür
b) manevi kültür
c) estetik kültür
d) iktisadi kültür
e) sosyal kültür

4) Hangisi kültür ile medeniyet arasındaki farklardan değildir?
a)kültür milli , medeniyet milletlerarasıdır.
b)kültür duygulardan,medeniyet bilgilerden oluşur.
c)kültür ilham vasıtasıyla , medeniyet ferdi iradelerle oluşur.
d)kültür kullanılan araçların tümü , medeniyet isekendi başına amaç olan şeylerdir.
e)kültür dini ahlaki estedik duyguların bütünü , medeniyet ise bunların fikirleridir

3) hangisi '' Kültür,bir milletin dini,ahlaki,hukuki,akli,bedii,lisani, iktisadi,fenni hayatlarının akli bir bütünüdür'' tarifini kullanarak '' milli kültür '' ü ön planda utmuştur?

a)E.B.Taylor
b)Sadık rıfat paşa
c)Ziya Gökalp
d)Maclver
e)A.Young

2) Hangisi ''kültür'' kelimesinin karşılığıdır?

a) et temeddün
b) el hadare
c) es sekafe
d) civilisation
e) umran

1) bir menfaat birliği içinde olan bireylerin bu birliği yürütebilmek,fonksiyonlarını yerine getirmeküzere kurdukları veya kurulu olarak buldukları usullere ne denir?

a)toplum
b)kurum
c)sosyal ilişki
d)uygarlık
e)sosyal ilişki
,
cvp anahtarı 1)B 2)C 3)C 4)D 5)A 6)E 7)C 8)D 9)D


ıSLAM KURUMLARI VE MEDENıYETı 2.ÜNıTE


9) Beytül Hikme nerede kurulmuştur?

a) Mekke
b) Medine
c) Bağdat
d) Yemen
e) Mısır

8) hicaz bölgesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)islam öncesi dönemde putperestlik hakimdi.
b)sosyal yapının temelini kabile oluştururdu.
c)hukuki yapı geleneğin yaptırım gücüne bağlıdır.
d)hazır bulduğu eski medeniyetleri tamamen reddetmiştir.
e)ekonomik faaliyetleri ticaret üzerineydi.

7) hangisi Mekkenin diğer isimlerinden değildir?
a) Ümmül kura
b) Bekke
c) Beledül haram
d) Beledül emin
e) yesrib

6) islam medeniyeti kaç medeni tekibten oluşmuştur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) hiçbiri

5) hangisi medeniyetlerin doğuşu ile ilgili ifadelerden değildir?
a)medeniyetin doğuşunda temel unsur insandır.
b)kontrol edilebilir bir coğrafya medeniyetin doğuşunu etkilemiştir.
c)kurumsal ve güçlü bir ekonomik yapı etkili olm uştur.
d)diğer medeniyetlere kapalı olmuştur.
e)göç,hicret,yer gibi faktörleretkili olmuştur.

4) hangisi '' umran '' kelimesinin anlamlarından değildir?
a) ikamet etmek
b) yapı yapmak
c) mamur etmek
d) şehir
e) iskan
3) '' Medeniyetlerin çatışması '' tezi kime aittir?
a) şinasi
b) samuel P.hungtington
c) ziya gökalp
d) E.B.Taylor
e) A.young

2) bir neslin sonraki nesillere miras bıraktığı dini,siyasi,sosyal ve iktisadi kurumlar,faaliyetler,teknolojiler gibi maddi unsurlarla,anlayış,düşünce,değer gibi manevi unsurların toplamına ne ad verilir?
a) toplum
b) kültür
c) medeniyet
d) hayat tarzı
e) irfan


1)Medeniyet sözcüğü ilk nerede kullanıldı?

a)ingiltere
b)fransa
c)osmanlı
d)amerika
e)Rusya

cvp anahtarı 1)B 2)C 3)B 4)D 5)D 6)D 7)E 8)D 9)C


ıSLAM KURUMLARI VE MEDENıYETı ÜNıTE 3

7) Mekke döneminde haksızlıkları ortadan kaldırmak ve özellikle dışarıdan gelen insanları korumak için,Mekkenin ileri gelenleri toplanırlardı.40 yaşın altındakilerin kabul edilmediği fakat istisnai olarak Hz. Peygamberimizin kabul edildiği bu toplantılara ne ad verilirdi?
a) mezalim
b) ağır ceza mahkemeleri
c) hılful fudul
d) divanu humayün
e) vakıf

6) hangisi '' mezalim '' in karşılığı değildir ?
a)temyiz
b)danıştay
c)adalet bakanlığı
d)vakıf
e)ağır ceza mahkemesi

5) hangisi '' hoşgörü '' kelimesinin anlamlaından değildir?
a)bağışlama
b)tolerans
c)müsamaha
d)kendini düşünme
e)görmezden gelme

4) hangisi '' adalet '' kelimesinin anlamlaından değildir?
a) doğru olmak
b) hakkı yerine getirmek
c) taraf tutmak
d) insaf etmek
e) hakkını vermek

3) '' Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri '' kime aittir?
a) Osman şevki
b) Watt
c) Sühreverdi
d) ibn. haldun
e) Franz bobinger

2) Eş-şakaikun Numaniye kimin eseridir?
a) Taşköprülüzade isameddin ahmet efendi
b) Süleyman sadettin efendi
c) Mahmut karakaş
d) Bursalı mehmet tahir
e) Osman şevki

1) aşağıdaki ifaelerden hangisi yanlıştır?
a) ıslam medeniyeti,islam dinini kabul eden milletlerin meydana getirdiği ortak medeniyetin adıdır.
b) Doğuşu ve gelişmesi esnasında ıslam,Roma,Çin,ıran,Hint,Sasaniolarak 5 kültür alanı ile karşılaştı.
c) medeniyetler mensubu bulunan insan ve coğrafyaya göre farklı özellik taşır.
d) 7.asırdan başlayıp,13.asra kadar devam eden dünya medeniyet tarihi islam medeniyetinden ibarettir.
e) islam medeniyetinde Araplar,ıranlılar ve Türklerin büyük payı vardır.

cvp anahtarı 1)B 2)A 3)E 4)C 5)D 6)D 7)C


ıSLAM KURUMLARI VE MEDNıYETı (ÜNıTE -3-)


1-Hangisi günümüzde hakim olan iki medeniyet bölgesidir?
A) Çin-Hint
B)Yahudi –ıslam
C)Batı-ıran
D)Hırıstiyan-ıran
E)Batı-ıslam
(Doğru yanıt E şıkkıdır)

2-ıslamın doğuşu ve gelişimi aşamasında kaç farklı kültür ve medeniyet alanı ile karşılaşılmıştır?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
(Doğru cevap D şıkkıdır)

3-Hangisi Mezalim in karşılığı olabilecek bir terim değildir?
A)Ceza Mahkemesi
B)Temyiz
C)Danıştay
D)Anayasa
E)Adalet Bakanlığı
(Doğru cevap D şıkkıdır)

4-ıslam medeniyetinin değerleri hangisi için geçerlidir?
A)Müslüman Araplar
B)Bütün Müslümanlar
C)ıslam ülkesi vatandaşları
D)Müslüman olmayanlar
E)Herkes
(Doğru cevap E şıkkıdır)

5- 1 Araplar
II.ıranlılar
III.Türkler
Hangilerinin ıslam medeniyetine büyük katkıları vardır?
A)1 ,II,III
B)I ,II
C)I,III
D)II,III
E)II
(Doğru cevap A şıkkıdır)

6-Günümüzde kaç medeniyet bölgesi bulunmaktadır?
A)1 -B)2- C)3 D)4 E)5
(Doğru cevap A şıkkıdır)

7-ıslamiyet geldiği zaman kaç kültür ve medeniyet alanı ile karşılaştı?
A)1 - B)2 - C) 3- D)4 - E)5
( Doğru cevap D şıkkıdır)

7-ıslam medeniyeti hangisi tarafından kurulmuştur?
A)Araplar
B)ıranlılar
C)Türkler
D)Araplar,ıranlılar ve Türkler
E)Müslüman olan her millet
(Doğru cevap - E - şıkkıdır)

8-ıslam medeniyetinin başlangıcı dönemlerin hangisine kadar uzanır?
A) Hulefa-i Raşidin
B) Hz Peygamber
C) Emevi Devleti
D) Abbasi Devleti
E) Osmanlı Devleti
(Doğru cevap -B- şıkkıdır)

9- Hangisi hoşgörü kelimesinin manalarından değildir?
A)Müsamaha
B)Tolerans
C)Tarafsızlık
D)Bağışlama
E)Görmezden gelme
(Doğru cevap - C- şıkkıdır)

ıSLAM KURUMLARI VE MEDENıYETı ÜNıTE 4


11) Doktorların şahı diye anılan ve el Kanun fi't tıbb ın yazarı kimdir?
a) farabi
b) razi
c) ebul kasım
d) ibn sina
e) taberi

10) Keşfü'z Zünun kimin eseridir ?
a) Taşköprülüzade
b) sühreverdi
c) katip çelebi
d) uluğ bey
e) şehristani

9) eşleşmelerden hangisi yanlıştır ?
a) Gazali - mütefekkir
b) Muhammed şehristani - mezhepler tarihi
c) Gülşehri - şair
d) Pezdevi - fakih
e) Yunus emre - tarihçi

8) 1-ilk selçuklu medresesi Tuğrul bey zamanında Nişaburda kuruldu.
2-teşkilatlı öğretim medreseleri Alparslan ın yaptırdığı Nizamiye medreseleridir.
3-bu medreselerde sadece dini ilimler okutulurdu.

4-Ömer hayyamın hazırladığı Celali takvimi Melikşah adına yaptırılmıştır.
...yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

a)1,2 b) 1,2,3,4 c)yalnız 3 d) yalnız 4 e)hiçbiri
7) El-asarul bakiye , Kuruni'l Haliye , Tahdidu nihayeti'l emakin kimin eserleridir?
a) biruni
b) farabi
c) utbi
d) firdevsi
e) harezmi

6) Kutadgu Bilig hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) karahanlılar döneminde yazılmıştır.
b) ideal devletin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.
c) abbasi halifesi Muktedi Billaha sunulmuştur.
d) Yusuf has hacib in eseridir.
e) uygur harfleri ile türkçe yazılmıştır

5) aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
a) Araü'l medinetül fadıla - farabi
b) Kaşgarlı mahmut - tarihi kaşgari
c) Yusuf has hacip - kutadgu bilig
d) Ahmet yesevi _divanı hikmet
e) Edip ahmet b.mahmut yükneki - atabetül hakayık

4) --doğunun aristosu denilerek ikinci öğretmen olarak nitelendirilmiştir.
--en önemli ve orjinal eseri Kitabul musikidir.
--aristoya yakın bir ilim tasnifi yapmıştır.
Kimdir bu düşünür?
a) farabi
b) ibn sina
c) harezmi
d) kindi
e) cabir

3) hangisi Abbasi devri ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a) bu dönemde büyük tercüme faaliyetleri olmuştur.
b) me'mun dönemimde tercüme faaliyetleri Darul hikmede devam etmiştir.
c) akli ilimlerde Cabir,Harezmi,Farabi,ıbn sina gibi düşünürler yetişmiştir.
d) islami ilimlerde Buhari,Tirmizi,maturidi gibi düşünürler yetişmiştir.
e) yapılan fetihler sonucu yunan kültür mirasına sahip olmuştur.

2) Abbasilerin ve islam tarihinin altın devri sayılan dönemde hangi halife yoktur?
a) ebu'l abbas
b) mansur
c) me'mun
d) harun reşit
e) vakidi


1) islam medeniyetinde ilmi faaliyetlerin ilk olarak yapıldığı yerler neresidir?
a) daru'l ilm
b)alimlerin evleri
c)mescidler
d)peygamber (sav) evi
e)beytül hikme

cvp anahtarı 1)C 2)E 3)B 4)A 5)B 6)C 7)A 8)C 9)E 10)C 11)D


ıslam kurumları ve Medeniyeti (ünite 4)

1-insanları bilgi elde etmeye sevk eden bazı etkenler vardır. Bunlardan en önemlisi hangileridir?
A)Merak ve öğrenme duygusu
B)ıhtiyaç
C)Mutlu olma isteği
D)Bilime duyulan ihtiyaç
E)Var olan bilgilerin doğruluğunu ispat etme isteği
(Doğru cevap - A - şıkkı dır )

2-ıslam aleminde ilmi faaliyetler hangi dönemde başlamıştır?
A)Emeviler döneminde
B)Abbasiler döneminde
C)Hz Ali döneminde
D)Selçuklular döneminde
E)ılk üç halife döneminde
(Doğru cevap E şıkkıdır)

3-Hangisi Abbasilerin ve ıslam tarihinin altın devri sayılan 750 -847 tarihleri arasında halifelik yapmamıştır?
A)Mansur
B)Mehdi
C)Harun Reşid
D)Muaviye
E)Mu’tasım
(Doğru cevap D şıkkı dır.)

4-Me’mun ve onu takip eden halifeler döneminde tercüme faaliyetleri hangisinde devam etmiştir?
A) Medreselerde
B) Saraylarda
C) Beytül –Hikme de
D) Kütüphanelerde
E) Camilerde
(Doğru cevap c şıkkıdır)

5-Farabi ……….. adındaki eserinde Aristo ya yakın bir ilim tasnifi yapmıştır.
Boşluğa hangi si getirilmelidir?
A)Kitabul –Musiki
B)Araü’l –Medineti’l-Fadıla
C)ıhsanu’l Ulüm
D)El Kanunu’l Mesudi
CKitabu’s-Saydala
(Doğru cevap C şıkkıdır)
6-Hangisi Karahanlılar döneminde meydana getirilen eserlerden değildir?
A)Babürname
B)Kutadgu Bilig
C)Divanu Lügati’t-Türk
D)Divanul Hikmet
E)Atabetül Hakayık
(Doğru cevap A şıkkıdır)

7- Karahanlılar döneminde Türkçenin güzelliğini yabancılara özellkle Araplara göstermek için kaleme alınan ve Abbasi halifesi Muktedi Billah ‘a sunulan eserin adı nedir?
A)Kutatgu Bilig
B)ıhsanu’l Ulum
C)Divanu Lugati’t –Türk
D)Divanı Hikmet
E)Siyasetname
(Doğru cevap C şıkkıdır)

8-Yazar eser eleştirmenlerinden hangisi yanlıştır?
A)Firdevsi = şehname
B)Utbi = Tarihul Yemini
C)Firdevsi=Divanı Hikmet
D)el Biruni =TahkikuMali’l Hind
E)el Birüni= Kitab’s Saydala
(Doğru cevap C şıkkıdır)
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1007 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 6982 21 Ocak 2017 10:42
Dirâyet Tefsîrinin Esasları Tefsir Tarihi Ve Usulü Abdulmelik 3 1464 01 Aralık 2016 21:40
2010 – 2011 Dönemi HADİS TARİHİ VE USULÛ Final... Hadis Usülü Abdulmelik 0 1400 01 Aralık 2016 21:02

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Islam kurumları ve medeniyeti test-2- EyMeN&TaLhA İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 27 Mayıs 2013 19:28
Islam kurumları ve medeniyeti test-1- EyMeN&TaLhA İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 27 Mayıs 2013 19:15
islam kurumları ve medeniyeti notlarımız mehmet akif2 İslam Kurumları ve Medeniyeti 14 23 Mayıs 2013 23:14
Islam kurumları ve medeniyeti genel test(murat yayınları) Nick gönül İslam Kurumları ve Medeniyeti 0 03 Mayıs 2012 01:21
islam kurumları ve medeniyeti sınavları-özetleri mehmet akif2 İslam Kurumları ve Medeniyeti 10 03 Nisan 2012 10:23

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285