Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-2-Sınav Konuları > İslam Tarihi

Konu Kimliği: Konu Sahibi nurşen35,Açılış Tarihi:  01 Ekim 2018 (20:51), Konuya Son Cevap : 01 Ekim 2018 (20:51). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 01 Ekim 2018, 20:51   Mesaj No:1
Medineweb EDİTÖRÜ
Medineweb Emekdarı
nurşen35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: nurşen35 isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 38944
Üyelik T.: 09 Şubat 2014
Arkadaşları:61
Cinsiyet:Bayan
Mesaj: 9.589
Konular: 1134
Beğenildi:4277
Beğendi:3644
Takdirleri:12265
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart DHBT İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Soruları

DHBT İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Soruları

Dhbt İlk Dönem İslam Tarihi Deneme Sınavı
1.Arap yarımadasının dünya ve İslâm tarihi
açısından bakıldığında oldukça önem
taşıyan, Hz. Muhammed’in doğduğu,
yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın ilk yayılmaya
başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hadramut
B)Tihâme
C)Yemâme
D)Necid
E)Hicaz

2.Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Câhiliye devrinde Mekke’de ordu
kumandanlığını ve kafile başkanlığı
B)Kabileye ait sancağı koruyan kimse
C)Kabenin bakımı ve anahtarlarının
muhafazası
D)Kâbe’yi ziyarete gelenlere su temin etme
E)Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme3.Muhtemelen M.Ö. IV. yüzyılın sonlarında
kurulan, Filistin’in güneyinde Akabe körfezi
ile Lût gölü arasında hüküm süren merkezi
Petra şehri olan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Kindeliler
B)Tedmürlüler
C)Gassânîler
D)Nebâtiler
E)Sâsaniler

4.Güney Arabistan’da kurulan devletlerin
ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından
sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen,
M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren
ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sebeliler
B)Nabatiler
C)Kindeliler
D)Hireliler
E)Lahmîler

5.Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine
geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine
ait idi?A)Cürhümlüler
B)İsmailoğulları
C)Kahtânîler
D)Huzaâlılar
E)Lahmîler

6.Hz. Muhammed’in peygamberliğinden
önceki hayatında da zayıf, güçsüz ve
mazlumların yanında yer aldığını gösteren
en önemli delil aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticaretle meşgul olması
B)Yetim ve öksüz olması
C)Kureyş’in koyunlarını gütmesi
D)Hilfu’l-fudûl cemiyetine katılması
E)Ficâr savaşlarında yer alması

7.Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin
Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara
B)Tevbe
C)Nasr
D)Mâide
E)Fîl

8.Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz.
Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?

A)Gâlib b. Fihr
B)Teym b. Mürre
C)Kinâne b. Huzeyme
D)Hz. İsmail (a. s.)
E)Kilâb b. Mürre9.Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle
meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)Ticari seyahatleri sayesinde muhtelif
bölgelerin dil ve kültürünü öğrenme imkanı
bulmuştur.
B)Hubâşe, Debâ ve Muşakkar’daki panayırlara
katılmıştır.
C)Ticarette de güvenilir olduğunu göstermiştir.
D)İhtiyacı olmadığı halde ticaret yapmıştır.
E)İyi bir ticarî bilgi, tecrübe ve beceriye sahip
olmuştur.

10.Aşağıdaki olaylardan hangisi İslâm’ın
Mekke döneminde meydana gelmiştir?

A)Fil Vak’ası
B)Huneyn Gazvesi
C)İsrâ ve Mirâc
D)Mekke’nin Fethi
E)Hudeybiye Antlaşması

11.Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret
yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri
değildir?

A)Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı
gerektirmeyecek bir yer olması
B)Medine’de güçlü bir otoritenin olması
C)Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin
sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin
yaşaması
D)Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin
Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden
biri olması
E)Habeşistan gibi alternatifler ile
karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın
sayılabilecek bir mesafede olması12.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?

A)Tâifli akrabalarını ziyaret etmek
B)Ticarî bir alacağını tahsil etmek
C)Tâiflilerden destek almak
D)Tâiflilerle bir saldırmazlık anlaşması
yapabilmek
E)Tâif’ten ev satın almak

13.Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Hicret eden Müslümanların çoğu Mekke’nin
saygın ailelerinin mensuplarından meydana
geliyordu.
B)İlk göç edenler on biri erkek dördü kadın on
beş kişiden oluşmaktaydı.
C)Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.
D)Hicret edenler sadece baskıya maruz
kalanlar içinden seçilmedi.
E)Mekkeliler, Habeşistan’a giden Müslümanları
bir heyet göndererek Habeş hükümdarından
kendilerine iade edilmelerini istediler.

14.Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Günümüzde Medine Anayasası, Medine
Vesîkası, Medine Belgesi ve Medine
Sözleşmesi gibi isimlerle anılır.
B)Araştırmacılar tarafından kırk bir madde
olarak düzenlendiği bilinmektedir.
C)Belge daha ilk maddede bir savaş
durumunda Müslüman olmayanların da
Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı
savaşacaklarını öngörür.
D)Belge Yahudilerin Mekke müşriklerine veya
onların işbirlikçilerine bir yardım yahut
himaye hakkı vermelerini yasaklar.
E)Bu belge ile Medine’deki müşrik Araplar ve
Yahudiler, Müslümanları dinî, siyasî ve
sosyal açıdan tanımış oldular.15.Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa
edilmiştir.
B)Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin
görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.
C)Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek
isteyen sahâbîlerin barınması için arka
kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
D)Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.
E)Elçilerin kabul edildiği yer olarak
kullanılmıştır.

16.Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti
sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)Hicretten önce Medine’de Güney Arabistan
kökenli Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec
bulunmaktaydı.
B)Hicretten önce Medine’de Yahudiler Benî
Kaynukâ’, Benî Nadîr ve Benî Hanîfe
kabilelerinden oluşmaktaydı.
C)Medine’de merkezi bir otorite yoktu.
D)Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden
bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde
yaşıyorlardı.
E)Dinî açıdan Yahudilik’ten başka putperestlik
de yaygındı.

17.Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Antlaşmanın süresi on beş yıldır.
B)Antlaşma süresi boyunca iki taraf birbirleriyle
savaşmayacaklar.
C)Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl
Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler.
D)Kâbe ziyaretleri esnasında Müslümanların
üzerlerinde silah olarak sadece kılıç
taşıyabilecekler.
E)Müslümanlar Kâbe ziyaretlerini üç günde
tamamlayacaklar.

18.Aşağıdakilerden hangisi Mekke Fethi’nin
neticelerinden biri değildir?
A)Kureyş müşriklerinin çoğunun İslâm’ı kabul
etmesi
B)Hevâzin ve Sakîf kabilelerinin Müslümanlarla
savaş için harekete geçmesi
C)Putların kırılması ve Mekke’de puta
tapıcılığın sona ermesi
D)Arabistan’ın İslâm hâkimiyeti altına alınması
yolunun hazırlanması
E)Tebük Savaşı için uygun bir ortamın
hazırlanması

19.Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)Müslümanlar ile Bizans arsında yapılan ilk
savaştır.
B)Savaşın nedeni Hz. Muhammed tarafından
Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b.
Umeyr’el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken
öldürülmesidir.
C)Savaştan sonra Hz. Muhammed
başarılarından dolayı Hâlid b. Velid’e
“Seyfullah” lakabını verdi.
D)İslâm ordusu kendisinden en az otuz katı
büyük bir düşman ordusuna karşı savaşa
girmiştir.
E)Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk
komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.

20.Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak
huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a
hamdetmesini ifade eden üç terim
aşağıdakilerden hangisinde doğru bir
şekilde sıralanmıştır?

A)Hilim, sabır, şükür
B)Sabır, şükür, hilim
C)Hilim, şükür, sabır
D)Şükür, hilim, sabır
E)Şükür, sabır, hilim

CEVAP ANAHTARI:

1.E 2.A 3.D 4.A 5.D 6.D 7.E 8.B 9.D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.E 19.E 20.A
__________________
O (cc)’NA SIĞINMAK AYRICALIKTIR
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi nurşen35 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ŞEYTANIN YARDIMCILARININ İSİMLERİ Serbest Kürsü nurşen35 0 18 23 Ekim 2020 21:19
DHBT Hadis Bilgileri Hadis Dersi nurşen35 2 31 12 Ekim 2020 16:44
KÖYÜMÜZE BAŞ BELASI BİR İMAM GELDİ Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler nurşen35 0 34 11 Ekim 2020 17:48
Kpss Matematik 2020 Matematik nurşen35 0 66 06 Ekim 2020 18:22
Kpss Türkçe 2020 Türkçe nurşen35 0 65 06 Ekim 2020 18:19

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İlk Dönem İslam Tarihi 2018 Güz Dönemi Soruları ve Cevapları nurşen35 çıkmış sınavlar/denemeler 7 30 Aralık 2018 21:36
DHBT Deneme Soruları nurşen35 DHBT-2-Sınav Konuları 1 05 Kasım 2018 20:45
İslam Sanatları Tarihi 2016 Güz Ara ve Dönem Sonu Soruları ve Cevapları nurşen35 çıkmış sınavlar/denemeler 7 13 Aralık 2016 12:44
İslam Mezhepleri Tarihi 1/6 Ünite Özetleri ve Deneme Soruları nurşen35 İslam Mezhepler Tarihi 7 26 Aralık 2015 12:17
İlk dönem İslam tarihi ara sınav soruları Medineweb muuskem çıkmış sınavlar/denemeler 0 24 Aralık 2012 10:49

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286