Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İSTANBUL İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi JAZARİ,Açılış Tarihi:  26 Ekim 2013 (08:59), Konuya Son Cevap : 28 Aralık 2015 (23:27). Konuya 3 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen JAZARİ
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 4,00 puandır.
Alt 26 Ekim 2013, 08:59   Mesaj No:1
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam )

kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam )

KURANI KERİM VİZE SORULARI
1.“Kur’ân’ın, tecvit kuralları uygulanmadan söylenenlerin anlaşılmayacağı şekilde okunmasıdır.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A. Tertil
B. Tahkik
C. Hadir
D. Hezrame---
E. Tedvir
2 ) Harflerin çıkış noktaları kaça ayrılır?
A. üç
B. dört
C. beş
D. iki ---
E. altı
3.Okumaya sûre başından değil de ortasından veya son taraflarından başlandığında ‘Eûzü-Besmele’ çekmenin hükmü nedir?
A. Sünnet
B. Mübah
C. Vacip
D. Müstahap
E. Mendup---
4.hatim dışında duha suresinden sonra tekbir getirdikten sonra diğer sureye besmele ile başlamanın hükmü
A. Sünnet
B. Vacip
C. Mendup
D. Hiçbiri---
E. Müstahap

5.Vakıf sembollerinin ifâde ettiği anlamlar aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?
A. Sünnet
B. Farz
C. Müstahap
D. İçtihat --
E. Vacip
6. Qıla sorulmuş vakıf işareti---durulması evladır(cvp)
7.Aynı kelimede bir kırâat imamı izhar, bir başkası ihfâ; birisi gunne, bir başkası idğâm bilâ gunne yaparken ve birileri bir meddi üç elif çekerken bir başkası dört çekiyor ise…………………………………………..?
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Vacip bir hükümden söz edilebilir mi?
B. Haram bir hükümden söz edilebilir mi?
C. Teknik anlamda bir hükümden söz edilebilir mi?
D. Farz bir hükümden söz edilebilir mi? ----
E. Sünnet bir hükümden söz edilebilir mi?
8…………………….., bir kırâat imamının, râvilerinden birinin tespit edip aktardığı yaygın görüşleri çerçevesinde Kur’ân metninin nasıl telaffuz edileceğini öğretmeyi amaçlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Tecvit
B. Tertîl
C. Telaffuz
D. Kırâat ----
E. Tilâvet
9.Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan hemzeler kaç çeşittir?
A. İki ----
B. Üç
C. Beş
D. Altı
E. Dört
10.Aşağıdakilerden hangisi Tecvit konusunda yazılan ilk eserlerden değildir?
A. Kasîdetun Râiye
B. İhtilafu’l-Kurrâ fi’l-Lâm’ı ve’n-Nûn
C. Mîzânu’l-Hurûf ve Şifâu’l-Ebdân---
D. Risâle fi’l-İdğâmi’l-Kebîr
E. et-Tehdîd fi’l-İtkân ve’t-Tecvîd
11.Bir kümeyi oluşturan harflerin çıktığı bölgeye ……………………..adı verilir.
Boş bırakılan yere yazılmasını uygun gördüğünüz şıkkı işaretleyiniz.
A. Ağız bölgesi
B. Küllî mahreç--
C. Cüzi mahreç
D. Ses bölgesi
E. Çıkak
12.Aşağıdakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir? ----- soru hatalı gibi sanki :D
A. İbn Kesîr, Yakup, Ebû Amr, İbn Âmir, Hallâd
B. Kisâî, Âsım, İdris, Verş, Nafi
C. Ebû Amr, İbn Âmir, Nâfi’, Hamza, Sûsî
D. Hafs, İbn Zekvan, Hişam, İdris, Verş
E. Nâfi’, Hamza, Hafs, İbn Zekvan, Hişam
13.tecvit ilminin konusunu belirleme çerçevesinde kaç farklı görüş vardır?
A. 2---
B. 8
C. 7
D. 3
E. 5

14.Tecvidin tanımında yer alan: “..her harfe hakkını verme “ ifâdesiyle kastedilen nedir?
A. Herhangi bir harfin sıfat-ı fer’iyyesi
B. Herhangi bir harfin sıfat-ı lâzimesı----
C. Ses bölgesinden çıkarma
D. Mahrec-i cüzisi
E. Herhangi bir harfin sıfat-ı ârızası
14.Tenvin ile sâkin nûn’un bulundukları ortama göre kaç çeşit özellikleri vardır?
A. 5----
B. 6
C. 4
D. 3
E. 7
15.Tecvit ilminin prensiplerini tespit edip kurallaştıranlar ……………………… Onlar bu prensipleri, Kur’ân’dan, Rasûlullah’ın hadislerinden ve Arapça’nın edebiyat ve halk arasındaki kullanım farklılıklarından elde etmişlerdir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Filologlardır
B. Tefsir alimleridir
C. Fıkıhçılardır
D. Kırâat imamlarıdır-----
E. Kelamcılardır
16.“Kur’ân-ı Kerîm’i, her harfin hakkını vererek, manasını anlamaya çalışarak, acele etmeden, yavaş yavaş okumaktır.”Yukarıdaki tarifle aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır?
tertil
17.gayr-i munsarif olan isimler dışındaki herhangi bir ismi, geçiş halinde ……………………. ile, cümledeki konumuna göre iki üstün veya iki esire yahut iki ötüreli olarak okumaktır.”
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerlere şu şıklardan
ı. İki üstün, sakin bir nun
ıı. Tenvin, iki esire
ııı. İki ötüre, tenvin
ıv. Tenvin, sakin bir nun
v. Sakin bir nun, tenvin
hangisi yazılmalıdır?
A. v
B. ı
C. ııı
D. ıv ---
E. ıı
18. ……………, arap alfabesinde bir sesin açık (U) ile seslendirilmesidir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A. fetha

B. üstün

C. kesre

D. esire

E. ötüre---

19.Aşağıdakilerden hangisi vasıl hemzeli yedi özel kelimeden değildir?

A.idrıs----

B.isneteyn

C.ısm

D.imruun

E.ibn
20. Aşağıdakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir?


A. İbn Kesîr, Yakup, İbn Âmir, , Ebû Cafer, Ebu’l-Hâris

B. Hamza, İbn Âmir, Âsım, İbn Kesîr, Dûrî

C. Nâfi, Hamza, İbn Âmir, Âsım, İbn Kesîr

D. Sûsî, Hişam, Bezzî, İdris, İshak--

E. Ebû Amr, İbn Âmir, Yakup, Ebû Cafer, Bezzî


21.“……………………………..; bir harfin (a, i, u gibi) sesli harflerden biri ile harekelenmemesidir.
Boş bırakılan yere yazılmasını uygun gördüğünüz kavramın bulunduğu şıkkı işaretleyiniz.


A. Kesre

B. Sükûn---

C. Tenvin

D. Zamme

E. Fetha

22

I. el-Hurûfu'l-Arabiyye (?????? ???????)

II. Hurûfu'l-Hicâ' (???? ??????)

III. Hurûfu't-Teheccî (???? ??????)

IV. Hurûfu'l-Mebânî (???? ???????)

V. el-Hurufu'l-Hevâiyye (?????? ????????) ------

Yukarıdaki beş kavram içinde farklı bir anlamı olan hangisidir?

23.Aşağıdaki kümelerden hangisinde ikinci sınıfı oluşturan imamlardan biri de yer almaktadır?
A. Ebû Amr, İbn Âmir, Halef-i Âşir, İbn Cemmâz, Dûrî------
B. Nâfi’, Hamza, Kisâî, Sûsî, İshak
C. Asım, İbn Âmir, İbn Kesîr, İbn Cemmâz, Kunbül
D. Kisâî, Âsım, Dûrî, Hafs, Bezzî
E. Hamza, Âsım, Dûrî, Hafs, Bezzî

24) Kişinin irâdesine bağlı olarak dudaklar ile boğazın göğse bitiştiği bölge arasındaki gerçek (muhakkak) veya gerçekmiş gibi değerlendirilen (mukadder) herhangi bir noktaya çarparak çıkan ses” tir.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A. Sükûn.
B. Aslî harf.
C. Hareke.
D. Harf. ----
E. Fer’î harf.

25.Aşağıdakilerden hangisi irab alâmetlerinden biri değildir?
A. Yuvarlak te ----
B. Fetha
C. Zamme
D. Cezim
E. Kesra

26.Aşağıdakilerden hangisi ağız ve boğaz boşluğu bölgelerinden çıkmaz?
A. Elif
B. Sakin ya
C. Ra---
D. Ayın
E. He

27.Harflerin, ses özellikleri çerçevesinde ses yolu üzerinde belirlenen ses bölgeleri kaç tanedir?
A. 6
B. 4
C. 7
D. 5---
E. 3

28. Bir tür “mûsîkî tecvidi” yani hecelerin uzunluk ve kısalığının, ses vurgularının doğru kullanılması ilmi demek olan ‘……………………’leri anımsatan kurallar İslâm coğrafyasında çok daha erken dönemlerde tecvit ilminin oluşumu sürecinde doğmuştur.
Bu pasajda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. prozodi---
B. Artikülasyon
C. Tilâvet
D. Fonoloji
E. diksiyon

29.Aşağıdakilerden hangisi Tecvit konusunda yazılan ilk eserlerdendir
A. Karabaş Tecvidi
B. Kavâidu’t-Tecvîd
C. Abdulkerîm Efendi, Mîzânu’l-Hurûf ve Şifâu’l-Ebdân
D. er-Riâyetu li-Tecvîdi’l-Kırâeh ve Tahkîk-ı Lafzı’t-Tilâveh---
E. Zihnî Efendi, el-Kavlu’s-Sedîd

30Aşağıdaki şıklardan hangisi ses bölgelerinden değildir?
A. Ağız boşluğu bölgesi
B. Boğaz bölgesi
C. Dil bölgesi
D. Çene bölgesi---
E. Hayşum bölgesi


31.Aşağıdakilerden hangisi boğazın ağza en yakın alanından çıkar?
A. Sakin vav
B. Dat
C. Elif
D. Gayın---
E. Sakin ya


32.“………………….., Kur’ân okumayı sürdürmek niyetiyle herhangi bir nedenle soluk verip-alacak kadar bir süre, okunmaktaki kelime üzerinde .............”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
ı. Vakıf, durmaktır.
ıı. İbtidâ, durmaktır.
ııı. Durmak, ibtidâdır.
ıv. Secâvent, işâretidir.
v. Secavent, durmaktır.

A. ıv

B. v

C. ııı

D. ı ----

E. ıı

33. hangisi feri harflerden değildir
A.elifi mumal
B.lkamı mugallez
C.hemzü müsehhel
D.nuni muhfa
E.lamul merfu---

34.kaynaklarda harflerin cıkıs noktaları konusunda ......... farklı görüş vardır
boşlugu doldurunuz….4

35. ismün innene … hangi hemze ile yazılır

A. Vasıl hemzesi ---

B. Hemze-i katı

C. İstifham hemzesi

D. Lam-ı tarif hemzesi

E. Özel vasıl hemzesi

36.mim vakfında..

A. Durulmaması gerekir

B. Durulabilir, ama geçmek daha uygundur

C. Durmanın zorunluluğu---

D. Durmak da geçmek de caizdir

E. Durmanın güzel olduğu


38. eyyühannasü diye başlayıp aliymen hakima diye biten ayet …. .cevap icmali iman olacak

39.aşağıda her bir şıkta Hemze ile başlayan dörder sûre ismi yazıldı. Bunlardan baştaki hemzelerinin tamamı katı hemzesi olanı hangisidir?

*elem neşrahleke elhakümüttekasür lü olan şık

40. 37.ed-davâhik (???????) kavramı aşağıdakilerden hangisinin alt kümesidir?

A. er-rabâıyât (????????? )’ın

B. el-edrâs (???????)’ın

C. el-enyâb’ (???????)’ın -----

D. es-senâyâ (???????)’nın
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi JAZARİ 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Yaşlı Olmasam Dağa Çıkardım Muhtelif Konular yasarakkas 5 1346 06 Ekim 2015 09:47
74 yaşında bir Terörist(!) Serbest Kürsü ayrıLık_ 2 1058 15 Eylül 2015 16:04
2014 ALES Sonbahar dönemi sınav Başvurusu ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1530 21 Eylül 2014 21:01
DHBT Soru-Cevap/Medineweb DHBT-Çıkmış Sorular-Cevaplar Mihrinaz 8 11622 11 Eylül 2014 23:30
2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme... ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1657 11 Eylül 2014 20:12

Alt 26 Ekim 2013, 09:05   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam kuran-ı kerim vize çıkmş soruları

KURAN-I KERİM VİZE SORULARI1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi tecvidin ıstılahi anlamına uygun düşmektedir?

A) Okurken sesi güzelleştirmek

B) Harflerin fonetiğini mahrecinden güzel çıkarmak

C) Harfleri mahreç ve sıfatlarını uygulamak

D) Okurken anlamı dikkate almak

cevap=c


2-Aşağıdakilerden hangisi “lahn” sözcüğünün anlam alanına girmez?

A) Harflerin lazım sıfatlarını ya da mahreçlerini değiştirmek

B) Anlamı göz önünde bulundurarak okumak

C) Herkes tarafından anlaşılan açık ve büyük hata

D) Ezgi veya teğanni ile okumakCevab.b3-Aşağıdakilerden hangisi tam olarak “lahn-ı hafî” teriminin karşılığı olabilir?

A) Kur’ân okumayı bilen herkesin anlayabileceği hatalar

B) Tefsîr uzmanlarının anlayabileceği hatalar

C) Tilâvet esnasında ehil olanların fark edebileceği hatalar

D) Hiç kimsenin anlayamayacağı hatalarCevab.c4-Tecvid ilminin hükmü ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecvîd yalnız Kur’ân okuyucularına ve namaz kılanlara farzdır.

B) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı kifâyedir.

C) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı ayındır.

D) Tecvîd öğrenmek, Hz. Peygamberin sünnetidir.Cevabı.c5-Aşağıdaki şıklardan hangisi kalın sesli harflerdir?

A)
ثجح

B)
قغظ

C)
فوم

D)
ءهعCevap-b6-Aşağıdaki şıklardan hangisi ince sesli harflerdir?

A)
خط

B)
قغ

C)
صط

D)
عهCEVAP-D


7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Asım'ın ikinci ravisi Hafs, sadece
أَئِنَّكُمْ (En'am, 19) u teshil ile okur.

B) Birbiri ardınca gelen iki hemzeden ikincisi (
هَ) sesine benzetilip okunur.

C) Birbiri ardınca gelen iki hemzeden birincisi teshil edilir.

D) Asım'ın ikinci ravisi Hafs, sadece
ءأَعْجَمِيٌّ kelimesinde teshîl yapar.Cevab.d


8-Aşağıdaki imamlardan hangisi
ص harfini ز harfine karıştırarak işmam yapar?

A) İmam Hamza

B) İmam Asım

C) İmam Ebu Ca’fer

D) İmam İbn KesirCevap.a


9-Aşağıdaki ravilerden hangisi
الصِّرَاطْ kelimesinde işmam yapar?

A) Kalun

B) Hafs

C) Hallad

D) Duricevap_ c

10-Aşağıdaki imamlardan hangisi أَصْدَقُ kelimesinde (د) harfinden önce sakin gelen sâd harfini işmâm ile okur.

A) İmam İbn Amir

B) İmam Kisâî

C) İmam Nafi’

D) İmam Asımcevap -b11-Aşağıdaki harflerden hangileri arasında, Elif-i Mümale yapılır?

A) Elif-i meddiyye ile yâ arası

B) Elif-i meddiyye ile vâv arası

C) Elif-i meddiyye ile hemze arası

D) Elif-i meddiyye ile râ arasıcevap- a12-Aşağıdaki isimlerden hangisi sadece
مَجْرَيهَا kelime­sinde imâle yapar.

A) Hamza

B) Rüveys

C) Ebu Amr

D) Hafscevap-d

13- Aşağıdaki isimlerden hangisi, sakin veya meftuh olan (
ص) sâd, (ط) tî ve (ظ) zî harflerinden sonra gelen lâm harfini kalın telaffuz eder?

A) Kalun

B) Kisâî

C) Verş

D) Ya’kubCevaP-C

14-Aşağıdaki harflerden hangisi zatı gizlenip ğunne sıfatı izhâr edilir?

A) sakin vâv

B) sakin nûn

C) sakin yâ

D) sakin hacevap-b14-Aksa'l-Halk (
أَقْصَىالْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir.

A)
جش

B)
ءه

C)
وي

D)
صضCEVAP-B15-Cevfden çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangiside doğru olarak verilmiştir?

A)
جثر

B)
مدك

C)
اوي

D)
خزسcevap-c16-Edne'l-Halk (
أَدْنَىالْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir.

A)
ءض

B)
فط

C)
ءل

D)
غخcevap-d

17-Aksa'l-Lisân (
أَقْصَياللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
قك

B)
ذز

C)
هش

D)
لعcevap-a
18-Vesetü'l-Lisân (
وَسَطُاللِّسَانْ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
جشي

B)
كن

C)
ظف

D)
مسcevap-a19- Hafetü'l-Lisân (
حَافَةُاللِّسَانْ ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
عط

B)
تب

C)
ض

D)
حرcevap-c

20-Edne'l-Lisân (
أَدْنَياللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
جحخ

B)
لنر

C)
غوف

D)
كمبcevap-b21- Senayel ulya (
ثَنَايَاالْعُلْيَا ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A)
طدت

B)
رشص

C)
بجس

D)
قفغcevap-a

22-Aşağıdaki harflerin hangisinde ses ve nefes haps olur?

A)
محخ

B)
ءجد

C)
ثزذ

D)
شفهcevap-b23-Aşağıdaki harflerden hangisinde Safir sıfatı vardır?

A)
عجث

B)
نيط

C)
صسز

D)
لكو

cevap-c

24-Aşağıdaki harflerden hangisinde Kalkale sıfatı vardır?

A)
دبج

B)
رتض

C)
ظغح

D)
لمهcevap-a

25-Aşağıdaki harflerden hangisinde İstilâ sıfatı vardır?

A)
سشد

B)
غخض

C)
هنك

D)
عزدcevap-b

26-Aşağıdaki harflerden hangisinde Nefes haps olur?

A)
هتح

B)
صفث

C)
ظقض

D)
كخشcevap-c

27-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kur’ân’da tecvîd uygulamasının başlangıcını göstermektedir?

A) Hz. Ali’nin tecvidi tanımıyla başlamıştır.

B) Ku’ân’ın nüzuluyla birlikte başlamıştır.

C) İbn Mesud’un Kur’ân öğretimiyle başlamıştır.

D) Sahabeden sonraki süreçte başlamıştır.cevap-b,28-Kur’an’ın tecvidle okunmasının referansı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahabe kavli

B) İctihad

C) Sünnet

D) Vahiycevap-d

29-İlk dönemde “tertîl” kelimesine yüklenen anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harflerin mahrecini ve vakıf yerlerini bilmek

B) Anlamı önceleyerek okumak

C) Kur’ân’ı tane tane okumak

D) Kur’ân’ı hadr üslubuyla okumakcevap-a

30-Aşağıdaki harflerden hangisinde İstitale sıfatı vardır?

A)
ش

B)
ض

C)
غ

D)
جcevap- b31-Tecvid ilminin kuralları hangi dönemde sistematize edilmiştir?

A) Hz. Peygamber dönemi

B) Sahabe dönemi

C) İslâm’dan önceki dönem

D) Tebeu tabiin dönemiCEVAP-D32-Aşağıdaki harflerden hangileri Izlak sıfatı harfleridir?

A)
فلم

B)
كخش

C)
غخض

D)
كخشcevap-a

33-Aşağıdaki harflerden hangileri ıslık sesli harf değildir?

A)
ز

B)
ص

C)
ظ

D)
سcevap-c

34-Aşağıdakilerden hangisi zıddı olmayan Sıfat-ı Lazimedir?

A) Tefeşşi

B) İsti’lâ

C) Cehr

D) İzlakCevab-a35-Aşağıdakilerden hangisi zıddı olan Sıfat-ı Lazimedir?

A) Lin

B) Şiddet

C) Safir

D) Kalkalecevap-b36-Senaye’s-Sufla (
ثَنَايَاالْسفلي ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
صسز

B)
دثب

C)
شضط

D)
كينcevap-a

37-Kırâat ve tecvîd ilminin konuları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin sıfatlarıdır

B) Kırâat, kelimelerin farklı okunuşlarından, tecvîd ise harflerden bahseder.

C) Kırâat anlam ile tecvîd lafız ile ilgilidir

D) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin mahreçleridir
CEVAP-B

38- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TECVİD İLMİNİ ASLİ GAYAELERİNDEN DEĞİLDİR?

A-ALLAH'IN KİTABINI OKURKEN ONUN RIZASINI KAZANMAK

B-KURANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYMAK

C-KURAN OKURKEN DİLİ HER TÜRLÜ HATADAN KORUMAK

D-KURANI HÜSNÜ EDA İLE OKUMAK

CEVAP: B
mecit zenkin beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 23 Kasım 2013, 22:25   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:Emircihan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 30876
Üyelik T.: 04 Eylül 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İstanbul ilitam kuran-ı kerim vize çıkmş soruları

Allah razı olsun. Elinize sağlık.
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Aralık 2015, 23:27   Mesaj No:4
Sünnet Kürsüsü
Medineweb Özel Üyesi
muallime - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:muallime isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14876
Üyelik T.: 01 Aralık 2011
Arkadaşları:13
Cinsiyet:Anne
Mesaj: 910
Konular: 135
Beğenildi:128
Beğendi:67
Takdirleri:484
Takdir Et:
Standart Cevap: kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam )

'''tekebbür ''adlı üyemiz şimdilik İstanbul ilitam 3 sınıf soruları olarak bunu buldum . Burada bu konunun etrafında araştırınız.Ya da Face gruplarına bakınız .Soruları bulursam siteye (Buraya )eklerim.
__________________


Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları JAZARİ İSTANBUL İlitam 6 16 Mayıs 2020 23:46
Omu ilitam 3. Sınıf Kuran-ı Kerim Vize Abdulmelik SAMSUN OMÜ İlitam 2 06 Ekim 2019 15:01
Mantık dersi vize soruları(İstanbul ilitam )/medineweb JAZARİ İSTANBUL İlitam 5 14 Kasım 2018 11:06
İnönü İlitam Kuran-ı Kerim-1 Vize Soruları Mihrinaz MALATYA İNÖNÜ İlitam 0 14 Kasım 2016 09:38
İstanbul ilitam sistematik kelam vize soruları 2012 JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 04 Kasım 2014 14:58

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286