Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İSTANBUL İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi JAZARİ,Açılış Tarihi:  16 Şubat 2014 (22:12), Konuya Son Cevap : 27 Mart 2016 (01:15). Konuya 6 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen JAZARİ
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 16 Şubat 2014, 22:12   Mesaj No:1
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

ÜNİTE SONUNDAKİ ÇALIŞMA SORULARI (1-14)

1.hafta

1. Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir? a) Thales b) Pytagoras c) Aristo** d) Kant e) Descartes
2. Hikmet ne demektir?
a) Bilgelik** b) cesaret c) adalet d) merhamet e) vefa
3. Hakîm kime denir?
a) müdür b) filozof** c) danışman d) vezir e) savaşçı
4. Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir?
a) dinsel bilgi b) gündelik bilgi** c) teknik bilgi d) felsefî bilgi e) sanat bilgisi
5. Aşağıdakilerden hangisi felsefî bakış tarzının niteliklerinden değildir?
a) rasyonel olma b) şümullu ve kapsayıcı olma c) tutarlı olma d) objektif olma e) ferdi ve şahsî olma**


2.hafta

1. Farklı dillerin ve dinlerin kaynaştığı, aynı zamanda Batı bilim ve felsefesinin doğduğu şehir hangisidir?
a) Milet** b) İskenderiye c) Bizans d) Roma e) Sicilya
2. Sokrat öncesi doğa filozoflarından Anaksimenes’e göre ana madde nedir?
a) hava** b) ağaç c) bulut d) toprak e) demir
3 Antik Yunan felsefesinin kaynaklık yaptığı Doğu felsefesini aşağıdakilerden hangisi kapsamaz? a) Çin b) Hind c) İran (Sasani) d) İbrani e) İslâm**
4. Çin’de birbirinden farklı iki felsefe okulu kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki felsefe okuludur?
a) Peripatos-Akademi b) Ezher-Nizamiye c)Konfüçyüs-Tao** d) Frankfurt-Viyana e) Cundişapur-Bağdat
5. Yunan halkı, temel olarak üç kabileden meydana gelmiştir. Bu kabilelerden hangisi Antik Yunan dünyasını bilim ve düşünce merkezi haline getirmiştir?
a) İyonyalılar** b) Eoliler c) Dorialılar d) Spartalılar e) Giritliler

3.hafta

1. İlk doğa filozoflarının dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğuna inandıkları ilk maddeye ne ad verilmiştir?
a) arkhe** b) suret c) cevher d) araz e) Akademi
2. Herakleitos’a göre evrenin temel maddesi nedir? a) su b) demir c) taş d) ateş** e) ağaç
3. Elea Okulu’nun kurulduğu şehir hangi ülkededir?
a) İspanya b) İtalya** c) Mısır d) Hindistan e) Çin
4. Tanrı ile dünyanın bir ve aynı olduğunu savunan düşünceye ne ad verilir?
a) Rasyonalizm b) Panteizm** c) Pozitivizm d) Realizm e) Kritisizm
5. Antik Yunan’da dinî, felsefî ve siyasî bir tarikat olan felsefî cemiyetin adı nedir?
a) Materyalistler b) Feministler c) Pythagorasçılar** d) İbn Sînâcılar e) Gazâlîciler
4.hafta
1. “Bilgelik öğreten” “bilgelik satanlar” “Para karşılığı ders veren gezgin öğretmenler” olarak bilinen Yunanlılar kimlerdir?
a) Sofistler** b) Eylemciler c) Sanatçılar d) Akılcılar e) Şüpheciler
2. “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünün sahibi filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herakleitos b) Platon c) Gazâlî d) Protogoras** e) Demokritos
3. Annesinin ebe olmasından etkilenerek Sokrat “gerçeği başkalarıyla karşılıklı konuşmada bulan” yönteme ne ad vermiştir?
a) Konuşma ustalığı b) Tartışma ustalığı c) Doğurma ustalığı** d) Savaşma ustalığı e) Eleştirme ustalığı
4. “Haz insanı köle yapar” diyen, “köpek gibi olan, köpek tutumunda olan, köpeksi” anlamına gelen Sokratçı okula ne ad verilmiştir?
a) Megara b)Kynikler** c) Elis-Eretria d) Kyrene e) İskenderiye
5. Platon için eşya evreninin ideler evreni ile olan ilişkisini aynen bir şeyin gölgesi ile olan ilişkisi gibidir. Platon bu görüşünü neyle anlatır?
a) evren b) gökler c) yerküre d) okyanus e) mağara**


5.hafta

1. Aristo’nun Atina’da kendi kurduğu okulun adı nedir?
a) Akademi b) Lyceum** c) Manastır d) Nizamiye e) Ezher
2. Aristo, 158 farklı şehir devletinin nelerini toplayıp bir araya getirdi?
a) bürokrasisini b) ahlâkını c) adetlerini d) anayasasını** e) efsanelerini
3. Platon ve Aristo’nun en çok ilgi gösterdikleri bilimler hangisidir?
a) müzik-sanat b) matematik-biyoloji ** c) fizik-tarih d) sosyoloji-psikoloji e) şiir-edebiyat
4. Maddenin şekil almasına ne ad verilir?
a) suret** b) cisim c) cosmos d) ruh e) heyula 5. Aristo bütün evrene hareket veren “ilk hareket ettirici” olarak neyi kabul etmektedir?
a) evren b) ruh c) madde d) Tanrı** e) ateş

6.hafta

1. Yunan uygarlığı, kültürü ve ilmi, Akdeniz etrafındaki bütün kavimlerin ortak malı haline geldi. Bu döneme ne ad verilir?
a) Bizans b) Hellenismus** c) Atina d) Sparta e) Polis
2. Aşağıdakilerden hangisi şüphecilik dönemlerinden biri değildir?
a) ilk şüphecilik b) akademi şüpheciliği c) yeni şüphecilik d) yeni şüphecilik e) Müslüman şüpheciliği**
3. Kıbrıslı Zenon’a göre bilge kişi kimdir?
a) erdemli kişi** b) erdemsiz kişi c) ahlâksız kişi d) faziletsiz kişi e) varlıklı kişi
4. Neron’un hükümdarlığı sırasında Roma’da bir köle olan filozof kimdir?
a) Kıbrıslı Zenon b) Herakleitos c) Sokrat d) İbn Bacce e) Epiktetos**
5. “ Ekmek ve suyla yaşadığımda, zevkle titrer bedenim; lüks zevklerden kendi adlarına değil, onları inceleyen uygunsuzlar adına nefret ediyorum” diyen ve yiyecek içeceği çoğunlukla ekmek ve su olan filozof kimdir?
a) Epiküros** b) Demokritos c) Platon d) İbn Sînâ e) Gazâlî

7.hafta

1. Ölümünden sonra öğrencisi Porphyrios, hocası Plotinus’un yazdığı kitapçıklardan 54’ünü, kendi seçimi ve arzusuyla dokuzlara bölerek yayınladığı eserin adı nedir?
a) Doğa Üzerine b) Enneadler** c) Metafizik d) Ruh e) Etik
2. Atıldığı zindanda Felsefeyle Avunmak adlı çalışmayı yazan ve Got kralı Theodench’ın emriyle idam edilen Son Romalı ve ilk Skolastik düşünür kabul edilen kişi kimdir?
a) Galileo b) Plotinos c) Boethius** d) Kopernik e) Aristo
3. Yunan kültüründe Tanrı ile insan arasındaki alanda yer aldıkları kabul ruhsal varlıklara ne ad verilir?
a) Nomos b) Daimon** c) Logos d) eros e) hiçbiri
4. (M.Ö.25- M.S.50) yılları arasında yaşamış ve Yahudilikle Platon’un felsefesini uzlaştırmaya çalışan filozof kimdir?
a) Maiomonides b) Spinoza c) Kant d) Philon** e) Plotinos
5. İslâm dünyasında yüzyıllardır okutulanİsaguci adlı mantık kitabı eserin sahibi kimdir.
a) Platon b) Hegel c) Kant d) Porphyrios e) Pascal

8.hafta

1. Ortaçağ’da felsefe din adamlarının denetiminde nerede yapılmıştır?
a) üniversite b) kilise ve manastır** c) okul d) havra e) saray
2. Otuz iki yaşında Hıristiyanlığa dönen, İtiraflar adlı eserde, çocukluğu dokunaklı bir anne portresi ve gençken yaşadığı cinsellik tutsaklığından kurtulmak için Tanrı’ya “Tanrım beni iffetli kıl, ama henüz değil” diye dua eden filozof kimdir?
a) Platon b) Augustinus** c) Abelard d) Hume e) Berkeley

3. Hıristiyan felsefesinin ilk dönemine ne ad verilir?
a) Patristik** b) Skolastik c) metafizik d) emprik e) sosyolojik
4. 2.-6. yüzyıllar arasında yaşayan Hıristiyan öğretisinin temellerini kurmaya çalışmış bilginler, ilk büyük öğretmenler ve din adamlarına ne isim verilmiştir?
a) papazlar b) kardinal c) papa d) patrik e) kilise babaları **
5. Ortaçağda bilimlerin sınıflandırılmasında sayıya ait bilimler Qudrivium (dörtlü) bilimler olarak isimlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
a) Aritmetik b) jeoloji** c) Geometri d) astronomi e) müzik

9.hafta

1. Halife Me’mun’un felsefe ve diğer bilimlerle ilgili tercüme faaliyeti için 830 yılında Bağdat’ta kurduğu kurumun adı nedir?
a) Beytü’l-Hikme** b) Enderun c) Nizamiye d) Ezher e) Akademi
2. Din ile felsefe ilişkisinde “Din ile felsefe aynı anneden emmiş süt kardeşlerdir” diyen İslâm filozofu kimdir?
a) Fârâbî b) İbn Sînâ c) İbn Rüşd** d) İbn Bacce e) Gazâlî
3. Fârâbî’nin İdeal erdemli devleti anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tehzîbü’l-Ahlâk b) el-Medînetü’l-Fâzıla** c) Mukaddime d) İhyau Ulumu’d-Din e) Ahlâk-ı Nâsırî 4. Onuncu yüzyılda Bağdat’ta ortaya çıkmış, yaklaşık yüzyıl süren gizli felsefe cemiyetinin adı nedir?
a) Pythagorascılar b) Haricîler c) Fâtımîler d) Ashab-ı Suffe e) İhvân-ı Safâ**
5. Tıp alanındaki el-Kânûn fi’t-Tıb eseriyle hem İslâm hem de Batı dünyasındaki otorite kabul edilmiş ve bu eseri modern zamanlara kadar bir başvuru kitabı olmuş filozof adı nedir?
a) Kindî b) Gazâlî c) Fârâbî d) İbn Sînâ** e) Ebu Bekr Râzî

10.hafta

1. Anselmus’un Tanrı’nın ispatlanmasında (ontolojik delil) “Kendisinden daha büyük şeyin düşünülemediği bir varlık vardır ki, o da ………” sözlerini tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) melektir b) peygamberdir c) azizdir d) Tanrı’dır** e) velidir
2. Ortaçağ’da büyük ünvanın almış, felsefesi Hıristiyan felsefesi olmuş olan doğa bilimci, düşünür, tanrıbilimci ve kilise hocası filozofun adı nedir?
a) Thomas Aquinas b) Bergson c) Berkeley d) Hegel e) Albert Magnus **
3. Rönesans felsefe akımları içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
a) Hümanizm b) Platonculuk c) Aristoculuk d) atomculuk e) ruhçuluk **
4. Doğal din, …….. dinidir. Boş olan yere uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlâk b) ruh c) akıl** d) skolastik e) pagan
5. Dominiken tarikatına bağlı olan ve düşüncelerinden dolayı Engisizyon tarafından mahkum edilip 1600’da yakılarak öldürülen filozof kimdir?
a) Bruno** b) Galile c) Kopernik d) Kepler e) Newton

11.hafta

1. Modern felsefede bilimsel yöntem ne şekildedir?
a) tarihsel b) psikolojik c) dinsel d) emprik** e) mistik
2. Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse ……” sözlerindeki boşluğa uygun olan kelime hangisidir? a) severim b) varım** c) yokum d) vurun e) emin değilim
3. İngiliz aydınlanması …… . Boşluğa uygun ifade hangisidir?
a) rasyonalisttir b) mistiktir c) dinidir d) deneycidir** e) ruhçudur
4. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” dediği dünya nedir?
a) numenler b) fenomenler** c) denizler d) gökler e) ruhlar
5. Spinoza’nın Tanrı anlayışı “her şey ….” sözlerine dayanır. Boşluğa hangi ifadenin gelmesi uygundur?
a) tabiattır b) göktedir c) Tanrı’dır** d) ruhtur e) evrendir

12.hafta

1. İngiliz aydınlanması …… . Boşluğa uygun ifade hangisidir?
a) rasyonalisttir b) mistiktir c) dinidir d) deneycidir** e) ruhçudur
2. “Aklını kendin kullanma cesaretini göster” parolası hangi döneme ait bir sözdür?
a) Aydınlanma** b) İlkçağ c) Yenicağ d) Ortaçağ e) Yakınçağ
3. “Eğer herkes dünyaya boş bir sayfa benzeyen bir zihinle geliyorsa, kimsenin bu açıdan doğuştan gelen bir üstünlüğü yok demektir.” İfadeleri
a) Logos b) Nomos c) tabula rasa** d) rasyonalite e) hiçbiri
4. “Var olmak algılanmış olmak demektir” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
a) Hegel b) Berkeley** c) Kant d) St. Thomas e) St. Anselm
5. Hume’un Tanrı’nın varlığı ile ilgili aklî kanıtlamaların temellerini koyduğu ve ölümünden üç yıl sonra yayımlanan eseri hangisidir?
a) Din Üstüne** b) Saf Aklın Eleştirisi c) Aforizmalar d) Candide

13.hafta

1. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” diye ifade ettiği dünyası aşağıdakilerden hangisidir?
a) numenler b) fenomenler** c) öte dünya d) yer altı dünyası e) hiçbiri
2. Kant’ın ifade ettiği “apriori bilgi, deneyimden bağımsız olarak, yalnızca ……. kendisinden gelir. Boşluk olan yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) sezginin b) hissin c) aklın** d) gözlemin e) deneyin
3. Alman ulusculuğunun kuramsal kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Schelling b) Kant c) Hume d) Ficthe** e) Berkeley
4. Schleiermacher’in Tanrı’yı ne olarak kabul eder? a) deney ile akıl b) düşünce ile varlığın özdeşleği** c) din ile felsefenin uzlaşması d) hayat ile varlığın birlikteliği e) zihin ile duyuların birliği 5. “Objelerin objelerin düşünce ile görülmesidir.” Şeklindeki felsefe tanımı hangi filozofa aittir?
a) Hegel** b) Kant c) Aristo d) Augustinus e) St. Anselm

14.hafta

1. “Her türlü cezanın kötü olduğunu söylemesine karşın cezaevleri tasarlayan İngiliz faydacı filozofu kimdir?
a) Hegel b) Kant c) Hume d) Pascal e) Jeremy Bentham**
2. John Stuart Mill için söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) duyguların azizi b) liberalizmin azizi** c) pozitivizmin azizi d) zihinlerin hükümdarı e) hakikat ustası
3. “Sanatçı, şaman ve yoldan çıkarıcı” olarak ifade edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hegel b) Kant c) Voltaire d) Nietzsche** e) Russel p
4. Nietzsche’nin Böyle Buyurdu ….. adlı eserinin tamamlayan kelime hangisidir?
a) şeytan b) Zerdüşt** c) peygamber d) İsa e) Mesih
5. John Stuart Mill en yüksek değer olarak neyi kabul eder?
a) ahlak b) özgürlük** c) cömertlik d) sabır e) basiret
Ranuna2 beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi JAZARİ 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Yaşlı Olmasam Dağa Çıkardım Muhtelif Konular yasarakkas 5 1345 06 Ekim 2015 08:47
74 yaşında bir Terörist(!) Serbest Kürsü ayrıLık_ 2 1058 15 Eylül 2015 15:04
2014 ALES Sonbahar dönemi sınav Başvurusu ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1528 21 Eylül 2014 20:01
DHBT Soru-Cevap/Medineweb DHBT-Çıkmış Sorular-Cevaplar Mihrinaz 8 11620 11 Eylül 2014 22:30
2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme... ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1656 11 Eylül 2014 19:12

Alt 16 Şubat 2014, 22:26   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

1=SİSTEMATİK DÖNEMİN PLOTONAN SONRA EN BÜYÜK FİLOZOFU KİMDİR?
A)THALES B)PARMANİDES C)ARİSTO D) HEGEL

2)ARİSTONUN ATİNADA AÇMIŞ OLDUĞU LYCEUM ADLI OKULUNDAKİ KURSLARDA HANGİ DERSLER YOKTUR?
a) TARİH B) YURTTAŞLIK BİLGİSİ C) EDEBİYAT D) MATEMATİK

3)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PLOTON VE ARİSTO ARASINDAKİ FAKLARDAN DEĞİLDİR
A)PLOTON MEVCUT DÜZENİN ÖTESİNDE MAHİYETİ İTİBARI İLE YENİ OLANI
ARARKEN ARİSTO MEVCUT OLANLARDAN ENİYİSİNİ ARAR
B)PLOTON ŞİİR YARATILIŞLI BİR FİLOZOF İKEN ARİSTO ARAŞTIRMACI BİR FİLOZOFTUR.
C)ARİSTO HEMEN HEMEN HER ALNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ İKEN PLOTON BELLİ ALANLARDA ÇALIŞMIŞTIR
D)PLOTONA GÖRE DEĞERLİ YAŞAM CEMİYET İÇİNDE MÜMKÜN OLACAĞINA İNIRKEN ARİSTO DEĞERLİ YAŞAMIN YALNIZ BİR ŞEKİLDE OLDUĞUNU SAVUNUR

4)AŞAĞIDAKİ ESERLERİN HANGİSİNİN KARŞISINDAKİ ANLAMI İLE UYUŞMAMAKTADIR
A)ORGONON ;MANTIK KİTABI
B)ULAMLAR;YARGILAR HAKKINDA
C)İKİNCİ ANALİTİKA:SİYASET HAKKINDA
D)TOPİKA)TARTIŞMA KURALLARI

5)ARİSTO HANGİ ALANDA ÖNCÜDÜR
A)MANTIK VE BİYOLOJİ
B)TARİHVE FİZİK
C)FELSEFE VE MATEMATİK
D)FİZİK VE KİMYA

6)HANGİSİ ARİSTONUN DİNİ DÜŞÜNCESİNİ İÇERMEZ
A)ALLAH VE RUH KAVRAMLARINA KAPALI KALMIŞTIR
B)RUHUN GELECEKTE YAŞAYACAĞINA İNANIR
C)ÖLDÜKTEN SONRA RUHUN DA KAYBOLACAĞINI DÜŞÜNÜR

7)ARİSTODAN EVVEL FELSEFEDE İLKİN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SONRA İNSANLA İLGİLİ PRATİK SORULAR VE PLOTON BİRDE BUNLARA ………………….KATMIŞTIR ?

İLKİN DOĞA DİYALEKTİK

8) verilmiş olan önermelerden zorunlulukla neyin sonuç olarak çıkacağını bulmak için yapılan bir incelemedir, ya da: Bir yargının, başka bir yargıdan (öncül) sonuç olarak ÜRETİLMESİNE …. DENİR

9)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ARİSTONUN BİLGİ NAZARİYESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNDEN DEĞİLDİR

A)DIŞ DÜNYA BİLGİ EDİNMEDE BAŞLICA KAYNAKTIR
B)BİLGİLERE TÜMEVARIMLA ULAŞIR
C)TÜMDEN GELİM YÖNTEMİNİ TERCİH EDER

10) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PANTAİST TERİMİNİ AÇIKLAR
a)EVRENİN NEDENİNİN İÇKİN OLDUĞU TANRI İLE EVRENIN BİR YIĞIN OLDUĞU GÖRÜŞÜÜDÜR
B)TANRININ EVRENİ TEK BAŞINA YARATMASI
C)EVRENİN KENDİLİĞİNDEN MADDEDEN OLUŞMASI,

11)GAYE İLKESİNİ İLK DEFA ORTAYA KİM ÇIKARMIŞTIR
A)PLOTON B)EMPODEKLES C)ANAKSAGAROS D)ARİSTO

12)YARATICI İLKE HANGİLERİDİR
A)SURET, HAREKET ETTİRCİ,GAYE
B)MADDE,HAREKET VE SURET
C)SURET,MADDE,HAVA

13)ARİSTO HAKKINDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
A)İLK KEZ EVRİM TEORİSİNE AÇIKLIK GETİRMİŞTİR
B)GAYE İLKESİNİ KULLANMIŞTIR
C)MANTIĞIN İLK KURUCUSUDUR
D)İSLAM FİLOZOFUDUR

14)AŞAĞIDAKİLERDEN HAANGİSİ ARİSTOYA GÖRE YANLIŞTIR
A)MADDE OLARAK TAŞI
B)SURET OLARAK EVİ
C)HAREKET ETTİRİCİ OLARAK KALFAYI
D)GAYE OLRAK DÜZENİ ANMAKTADIR

15)ARİSTOYA GÖRE 4 UNSUR NEDİR
A)TOPRAK,HAVA,SU,ATEŞ
B)TOPRAK,MADDE,GÜNEŞ,ATEŞ
HAVA,MADDEVE TOPRAK

16)ARİSTONUN GÖKYÜZÜ GÖRÜŞÜNÜ YANSITIR
A)ETHER GÖKYÜZÜ İLE İLGİLİ EKSİZ UNSUR VE ,ETHER EN MÜKEMMEL HAREKET ŞEKLİDİR
B)GÖKYÜZÜ DEĞİŞKEN OLUP HAREKET YOKTUR
C)KALİTİF BİR HAREKETE SAHİP OLAN GÖKYÜZÜDİKEY İSTİKAMETTE HAREKET EDER

17)İLK ÇAĞDA BİLİNEN GEZEGENLER HANGİLERİDİR
A)VENÜS, MERKÜR,MARS,JÜPİTER,SATÜRN
B)MARS,URANÜS NEPTÜN.JÜPİTER
C)MARS,URANÜS.GÜNEŞ,MERKUR

18)ARİSTOYA GÖRE RUH KAÇ BASAMAKLI VE NELERDİR
A)3 BASAMAKLI OLUP.NEBATİ,HAYVANİ VE İNSANİDİR

19)ARİSTOYA GÖRE ERDEMLER ŞUNLADIR
CESARET.BASİRET.OLÖÜLÜK,DÜRÜSTLÜK,CÖMETLİK,DOSTLUK

20)ARİSTONUN HALEFİ THEOPHARASTOS DUR

CEVAPLAR)1C,2D,3D,4C5,A,6C7
İLKİN DOĞA DİYALEKTİK
8)TASIM 9B,10A 11D 12A 13D 14D 15A 16C 17A
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Şubat 2014, 22:27   Mesaj No:3
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

1.Yeni Platonculuk’un okulları ve filozofları, kimin düşüncelerini dinî karakterli düşüncelerle yoğurmuş ve uzlaştırmaya çalışmışlardır?
A.Platon
B.Aristo
C.Philon
D.Proklos

2.Philon ve Yeni Platonculuk ile ilgili aşagıdakılerden hangisi yanlıştırr?
A.Bu dönem dinî ve mistik bir karaktere sahiptir.
B.Felsefe sorgulanmaya başlanmıştır.
C.Ahlâk prensipleri, bir Tanrı buyruğu olarak göz önünde tutulmaya başlanmıştır.
D.İlkçağ felsefesinin ilk dönemidir.

3.Dinsel dönemin ilgi ve alakası neye yönelmiştir?
A.Bu dönemin ilgi ve alakası, gelip geçici olan bu dünyadan çevrilerek, görülmeyen ve gelip geçici olmayan dünyaya yönelmiştir.
B.Salt dünyaya yönelmiştir
C.Hem dünyaya, hem ahirete yönelmiştir.

4.Birçok dinî kültler ortaya çıkmıştır. Aşagdakılerden hangisi bu dini kültlerin özelliklerinden biri degildir?
A.Bu kültlerden her biri, bir Tanrı’ya inanan moniteist bir karakter taşımaktaydı.
B.Astrolojiye inanılmazdı.
C.Daimon’ların Tanrı ile insan arasındaki alanda yer aldıklarını ve kendi aralarında derecelendiklerini kabul ediyordu.
D.Tenasuh inancına sahiplerdi.

5.Doğunun tesiri ile ortaya çıkan bu dinî kültlerin hepsi neye göre düzenlenmişlerdir?
A.İran ilmi ve düşüncesine gore
B.Aristo ilmi ve Düşüncesine gore
C.Yunan ilmi ve Yunan düşüncesine göre
D.Batı ilmi ve batı düşüncesine göre

6.Dönemin başka bir Karakteristik düşüncesi, bu âlemde, birbirine zıt olan iki ayrı kuvvet, bir ... kuvvetle, bir de ... kuvveti kabul etmesidir.

7.'İyi' Tanrı ile ilgili bir olgudur. 'Kötü' ise duyular ile ilgili bir olgudur. Bu iki zıt kuvvetin mücadele alanı neresidir?
A.Yeryuzu
B.İnsan ruhu
C.Gökyüzü
D.Görünmeyen varlıklar

8.Antik düşüncenin son devresindeki dinî gelişme üzerinde çok etkili olan felsefe hangisidir?
A.Platon Felsefesi
B.Aristo Felsefesi
C.Yeni Pythagorascılık

9.İskenderiye’de ortaya çıkan ilk felsefe sistemi hangisidr?
A.Yeni Pythagorascılık
B.Philon
C.Proklos
D.Plotinos

10.Yeni Pythagorasçılıkta ......, olağanüstü bilgi yetkisine sahip olan bir insan olarak görürler.

11.Antik felsefeye Platon’dan beri hâkim olan Sokrat idealinin yerine hangi ideal geçmiştir?
A.Pythagoras
B.Philon
C.Thales
D.Platon

12.Yahudi dini ile Yunan felsefesini, özellikle de Platon felsefesini uzlaştırmaya çalışan kimdir?
A.Philon
B.Pythagoras
C.Platon
D.Aristo

13.Philon'un eserleri özü yönünden hangi yorumlardan oluşmuştur?
A.Zebur
B.Tevrat
C.Kuran-ı Kerim
D.İncil

14.Diğer Yunan filozofları içerisinde Philon’u en çok kim etkisinde bırakmıştır?
A.Platon
B.Aristo
C.Pythagoras

15.Philon felsefesinin odak kavramı nedir?
A.Varlık
B.Allah
C.Uluhiyet
D.İnsan

16.Philon’un felsefesi nasıldır?
A.Tereddütlü ve kararsız
B.Kararlı
C.Doğrucu ve idealist

17.İnsanın en yüce vazifesi, Philon’a göre nedir?
A.Adaletli olmak
B.İnsanların mutluluğu için çabalamak
C.Allah'a benzemek
D.Dünyaya yönelmek

18.Allah’a ulaşmaya çalışmak, ona hizmet etmek, onun kutsal mabedi olmaya ve ulûhiyet içinde boğulmak ve beka ile vecdle meydana gelen hale ne ad verilir?
A.Cezbe
B.Nirvana
C.Mistisizm
D.Kurtuluş

19.Yeni Platonculuğun kurucusu kim kabul edilir?
A.Plotinos
B.Ammonios
C.Platon
D.Pythagoras

20. Ammanios’un en önemli öğrencisi kimdir?
A.Plotinos
B.Longinus
C.Hristiyan Origenes
D.Yeni Platoncu Origenes

21.Plotinos’un Bilgi Teorisi'nde aşagıdakılerden hangısı yoktur?
A.Platon gibi düşünceye (akletmeye) “temâşâ, bakış, doğurma” demiştir.
B.Bilgi problemi bakışında kesin ve açık prensipleri bulunmaktadır.
C.Eşyanın akıldan (nous) dışarıda bulunmadıkları konusunu işlemiştir
D.Kavramlar doğma özelliğine sahiptir

22.Akıl: Varlık, sükûn ve karar, hareket, ayniyet, başkalık kategorileri içinde düşünür. Plotinos, bu beş temel kavramı (kategoriyi), Platon’un ...... kitabından almıştır.

23.Plotinos’un Kurtuluş Teorisi hakkında aşagıdakılerden hangisi yanlıştır?
A.Monoteist bir filozoftur.
B.İnsan ruhu Dünya-Ruhunun bir parçasıdır ve Dünya-Ruhundan çıkmıştır
C.Yükseliş yolunda, aşkın etkisiyle ilk adım, Katarsis'tir
D.Ruhun felsefesindeki entelektüel faaliyete yüksebilmesi için önce dünyadan ve onun maddî değerlerinden vazgeçilir.

24.Plotinos’un düşüncelerinin temeli ve ayırıcı özelliği, ..... ve ...... yönelmiş olmaktır.

25.Plotinos okuluna mensup olanların en önemlisi kimdir?
A.Pythagoras
B.Porphyrios
C.Philon
D.Platon

26.Politeizmin (çok tanrılılığın) felsefî teorilere dayanan dogmacısı hangisidir?
A.Porphyrios
B.Jamblichos
C.Hypathia
D.Pythagoras

27.En önemli okullar: İskenderiye, Suriye ve Atina okullarıdır.

28.En önemli filozoflar Plotinos, Porphyrios, Jamblichos, Hypathia, Proklos ve Boethius’dur.


1.A 11.A 21.B
2.D 12.A 22.Sofist
3.A 13.B 23.A
4.B 14.A 24.Mukarebe/temaşa
5.C 15.C 25.B
6.iyi/ kötü 16.A 26.B
7.B 17.C
8.A 18.A
9.A 19.B
10.Pythagoras 20.A
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Şubat 2014, 22:27   Mesaj No:4
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

1.Her zaman geçerli tartışılmaz bir bilginin imkansızlığını yaymaya çalışanlar kimlerdir?
a.Sanatçılar
b.Şüpheciler
c.Sokrat öncesi filozoflar
d.Sofistler
e.Stoacılar

2.Ksenofanes’in ‘’ her isteyene para karşılığında bilgi satanlar’’ diye adlandırdığı kimlerdir?
a.Eylemciler
b.Sofistler
c.Stoacılar
d.Sanatçılar
e.Akılcılar

3.Duyularla elde edilen bilginin sübjektif ve alemi herkese bir başka gösterdiğini ilk savunan filozof kimdir?
a.Gorgias
b.Protagoras
c.Platon
d.Euklides(Öklid)
e.Sokrat

4.Düşünce tarihde ilk defa çeşitli kelimeleri birbirinden ayıran mantık ve gramerin esaslı bir incelemesini yapan kimdir?
a.Herakleitos
b.Ksenophanes
c.Platon
d.Sokrat
e.Protagoras

5.Hatip, hitabet öğretmeni ve M.Ö. 427’de Leontino’nin temsilcisi olarak Atina’ya elçi olarak atanan kimdir?
a.Protagoras
b.Euklides
c.Gorgias
d.Arete
e.Aristippos

6.Sokrat hangi dönemin en önemli ismidir?
a.Yeni çağ felsefesi
b.Orta çağ felsefesi
c.İslam felsefesi
d.Klasik Yunan felsefesi
e.Eski çağ eflsefesi

7.Klasik Yunan Felsefesi ni sistemli hale getiren ve Sokrat’ın da öğrencisi olan kimdir?
a.Platon
b.Gorgias
c.Gazzali
d.Criton
e.Laches

8.Felsefe tarihinde ilk karşılaşılan kadın kimdir ve hangi okulda eğitim görmüştür?
a.Helen-kynikler
b.Hegesias-kyrene
c.Arete-kyrene
d.Sextus-megara
e.Antisthenes-elis-eletria

9.’’Ben eşyaya hakim olurum yoksa eşya bana değil’’ sözleri Horatius tarafından kime atfedilmiştir?
a.Aristippos
b.Hegesias
c.Arete
d.Sopkrat
e.Aristo

10.kimlere Hazcılar(Hedonikler) denmiştir?
a.Elisliler
b.Eletliler
c.Kyreneliler
d.Kynikliler
e.Megaralılar

11.’’Ölümü Kandıran’’ ünvanı kime ve ne için verilmiştir?
a.Kassonder’e insanlar ölümün olmadığına inandırdığı için
b.Hegesias’a insanları intihara sürüklediği için
c.Aristippos’a güzel konuştuğu için
d.Gorgias’a insanlara kendi düşüncelerini telkin ettiği için
e.Helen’e insanları büyülediği için

1-d 2-b 3-b 4-e 5-c 6-d 7-a 8-c 9-a 10-c 11-b


1. Feylesof'un anlamı hangisidir ?
a. hikmet
b. feylesof
c. sevgi
d. hikmet sevgisi
e.düşünce sevgisi

2. Felsefeyi 'varlık olmak bakımından varlığın ilmidir' şeklinde tarif eden kimdir?
a.ibn sina
b. aristo
c.farabi
d.herakletios
e.platon

3.Felsefe Yunanca filoa, ........... anlamına gelen filo ve ............ anlamına gelen a kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

4.Aşağıdakilerden hangisi hikmetin anlam kapsamında sayılmamıştır ?
a.ilim
b.fıkıh
c.icat etmek
d.adalet
e.ruh

5. Aşağıda Kuran'da hikmet kavramına yüklenen anlamlardan hangisi yoktur ?
a.Nübüvvet
b.aklı selim
c.ince sırlar
d.Kur'an öğütleri
e.anlamak bilmek

6.Hikmet sahibine hakim yani ................. denir.

7.Aşağıdakilerden hangisi bilgi türlerinden değildir ?
a.sanat bilgisi
b. teknik bilgi
c.bilimsel bilgi
d.dinsel bilgi
e.biyolojik bilgi

8.Kaynağı dış dünya olan, geçerliliği ve doğruluğu kişisel tecrübeye dayanan bilgiye .............bilgi denir.

9.Teknik bilginin amacı aşağıdakilerden hangisidir
a.inancı kuvvetlendirmek
b.tecrübe sağlamak
c.insanların hayatını kolaylaştırmak
d. coşkuyu arttırmak
e.insanı inandırmak

10.Felsefi bilgi hakkında hangisi yanlıştır
a.felsefi bilgi deney gözlem ile doğrulanabilir
b. felsefi bilgi akla dayanır
c.bitmişlik kesinlik yoktur
d.şahsi ve yaratıcıdır
e. düzenli ve sistemlidir

11.''Felsefenin kaynağı kendi yetersizliğini ve güçsüzlüğünü bilmektir'' diyen Stoacı filozof kimdir?
a.aristo
b.farabi
c.platon
d.epiktetos
e.descartes

12.Felsefe hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a.Din de felsefe gibi var olanlar hakkında düşünmeye sevkeder
b.felsefe aklın ortak dilinin kullanılması açısından makul ve gerekli bir disiplindir
c.felsefe ile uğraşan dinden çıkar
d.felsefeyi öğrenme amacı yüce Yaratıcıyı bilmektir.
e.Gazali bazı filozofları eleştirmiştir

13. Hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir
a.ikisi de akıl adına konuşurlar
b.sistemlidirler
c.ikisi de soyutlamalar ve kavramlar kullanır
d.ikisinin de neticesi kesindir

1. d
2. b
3. sevgi . hikmet
4. e
5. b
6. filozof
7. e
8. gündelik
9. c
10. a
11. d
12. c
13. d
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Şubat 2014, 22:28   Mesaj No:5
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

S.1.Felsefenin çıkış yeri olarak Farabi neler söyler?
C.1.Bu ilim eskiden ırak halkı olan Kaldeliler arasında mevcuttu,onlardan mısır halkına ordan yunanlılara ve daha sonra Araplara
Kaldeliler(Irak) àMısır àYunanlılaràSüryanileràAraplar


S.2.Doğu felsefesi hangi felsefeleri kapsamaktadır ?
C.2.Hint,Çin,İran(sasani),Mısır,İbrani


S.3.Doğu felsefesinin genel özellikleri nelerdir?
C.3.-Dini bir karakter taşımaktadır
-Dini bir ahlak inşaaa etmek,erdemli mistik insan yetiştirmeyi amaçlar.


S.4.Hint felsefesinin kaynağı nedir?
C.4.Veda denilen dört ciltlik bir kitap ve Manou Sastra veya Manou kanunları adlı kitaplar.


S.5.Hint’te filozoflara ve felsefeye hangi ismler verilir ?
C.5.Filozoflara :Brahman bunların orytaya koyduğu felsefeye Brahmanizm denir.


S.6.Brahmada üç güç bir araya gelir bunlar nelerdir?
C.6.-Brahma:Evrenin yaratıcısı
-Vişno:Evrenin kurucusu
-Şiva:Yokedici güç


S.7.Çin felsefesi hangi yüzyılda kayda değer bir aşamaya ulaşmıştır?
C.7.M.S 6. Yy. Eski çin felsefesi king adındaki bir kitapla kayıt altına alınmıştır.


S.8.Çinde teşekkül eden farklı iki felsefe okulu hangileridir?
C.8.Konfüçyüs okulu –Tao okulu


S.9.Konfüçyüs felsefesinin en önemli filozofu kimdir ,ilk prensibi nedir ?
C.9.MEng-Tseu dur ,İlk prensibi atalara saygıdır.


S.10.Teoizm in kurucusu kimdir en önemli özelliği nedir?
C.10.Lao-Tseu dur .Bu felsefe metafizik düşünce üzerine kurulmuştur.


S.11.Konfüçyüs ve Taoculuğun ağırlık verdiği temel konu nedir ?Aralarındaki fark nedir?
C.11.İkisininde ağırlık verdiği temel konu insan ve onun hayatıdır .Aralarındaki fark ise ;Konfüçyüs ,İnsanın kendi kendini geliştirerek olgunlaşmasını ister. Tao ise ,anlamlı bir yaşam için doğaya ve doğa yasalarına uymaya önem verir.


S.12.Çin felsefesinde felsefe den amaç nedir?
C12.Pozitif bilgiyi artırmak değil ,zihnin yüceltilmesidir.


S.13.İran felsefesinde uluhiyetin sembolü nedir?Dualizm (İkilik) üzerine kurulan felsefede en büyük tanrılar hangileridir.
C13.Uluhiyetin sembolü ateştir.En büyük tanrı iyiliğin ve aydınlığın yaratıcısı Hürmüz bunun karşısında Ehrimet vardır.


S14.Tevrattan sonra İsrailoğullarının en önemli felsefe kitabı nedir?
C.14.Talmud


S.15.Antik yunan felsefesinin düşünce tarihi açısından en önemli yönü nedir?
C.15.Batı felsefesi bilimine kaynaklık yapmış olmasıdır.


S.16.Yunanlılar temel olarak üç kabileden birleşmesinden oluşmaktadır.Bunlar nelerdir?
C.16.Eolilar(Köylüler),Dorialılar(Askerler),İyonya lılar( Bilim ve düşünce merkezi)


S.17.Platonun öğrencilerinden Herakleides Pontikosun söylediğine göre Philosophia ifadesini ilk kez kim kullanmıştı ?
C.17.Pythagors.


S.18.Philosophia ne demektir?
C.18.Durup dinlenmeden aralıksız bilgiyi doğru arama çabasıdır.


S.19.İlkçağ filozoflarından Platona göre ilk olarak sofos (Hikmet sahibi)ünvanını kim kullanmıştır.?
C.19.Thales.


S.20.İlk yunan düşünürlerinin özellikle geometri ve astronomi bilgilerinin kaynağı nedir?
C.20.Geometri:Mısırlılardan ,Astronomi:Babilliler


S.21.Yunanlı felsefe tarihlerini iki gurupta toplamak mmkündür.Bunlar nelerdir?
C.21.Biyograflar ve Dokdokraflar.


S.22.Günümüze kadar ulaşan biyografik eserlerin en önemlisi nedir?
C.22.M.S 2. Yy Leart’li Diogenesinkidir.


S.23.Yunan felsefesini temsil eden en son okulu olan Atina okulunu kim ne zaman kapattı?
C.23.Roma imparatoru Justinianus 529 da kapattı.


S.24.Helenistik felsefenin özellikleri nelerdir?
C.24.-Helenistik felsefenin yaşam alanı kent-devlettir
-Tüm disiplinlerini bırakarak salt ahlak problemi üzerine yoğunlaşmış pratik bir felsefedir.


S.25.Helenistik felsefe ne zaman başlayıp ne zaman son bulmuştur ?
C.25.Thalesle başlayıp ,Aristonun öldüğü 322 yılına kadar sürmüştür.


S.26.Helenistik felsefe kaça ayrılır ?
C.26.a)Presokratikfelsefe veya doğa felsefesi
b)Sokratik felsefe veya insan üzerine felsefe.
c)Sistematik veya büyük sokratik dönem.
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Şubat 2014, 22:30   Mesaj No:6
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

1-)Sokrat öncesi filozofların kurdukları okullar kaç gruba ayrılır?
a-3 b-5 c-6 d-4*

2-)Aşağıdakilerden hangisi Aristo'nun fizikçiler olarak nitelendirdiği filozoflar arasında yer alır?
a-Anaksiimenes * b-Herakleitos c-Ksenofanes d- Demokritos

3-)Milet (iyonya) okulunun 3 filozofu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-Thales, Anaksimandros, Anaksagoras b-Thales, Anaxsimenes, Elealı Zenon c-Demokritos, Parmanides, Herakleitos d-Thales, Anaksimandros, Anaksimenes*

4-)Elea okulunun kurucusu ve kuramcısı olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a-Elealı Zenon b-Empedokles c-Parmanides* d-Ksenofanes

5-)Felsefenin mahiyeti aşağıdaki okullardan hangisiyle farklılık gösterip yön değiştirmiştir?
a-Milet(iyonya)okulu b-Pythagoras okulu* c-Abdera okulu d-Elea okulu

6-)Yunan dünyasına aritmatiği sokan ilk kişi olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? a-Pythagoras* b-Thales c-Empedokles d-Parmanides

7-)Aşağıdaki filozoflardan hangisi plüralist filozoflar arasında yer almaz?
a-Empedokles b-Anaksagoras c-Demokritos d-Anaksimandros*

8-)Takipçileri tarafından, onun Tanrı tarafından göğe kaldırıldığına inanılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a-Anaksagoras b-Demokritos c-Empedokles* d-Anaksimenes

9-)Dört unsur nazariyyesini formüllemiş olan ilk düşünür kimdir?
a-Aristo b-Empedokles* c-Platon d-Demokritos

10-)Göktaşının aslında kızgın bir taş kütlesi olduğunu söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a-Anaksagoras* b-Demokritos c-Leukippos d-Empedokles


1. Hakîm kime denir? (2011 VİZE)
A.vezir B.müdür C.danışman D.savaşçı E.filozof

2. Felsefe, “Belli bir yolda olma demektir. Felsefenin soruları yanıtlarından daha özlüdür, her yanıt yeni bir soruya dönüşür.. Felsefe bir insanda yaşayıcı düşüncenin olgunlaşması, bu derin düşünceye dayalı bir görüş ya da eylem ve bu konuda konuşmadır.” İfadesi kime aittir?

A .Aristo B.Platon C.Herakleitos D.Karl Jasper E.İbn Rüşd

3. Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir? (2011 VİZE)

A. Pytagoras B. Descartes C. Thales D. Kant E. Aristo

4. Hikmet ne demektir? (2011 VİZE)

A. Vefa B. Bilgelik C. Merhamet D. Cesaret E. Adalet


5. Aşağıdakilerden hangisi, hikmetin Kur’ân-ı Kerim’de geçen anlamlarından biri değildir?

A.Kur’ân öğütleri B.Anlamak ve bilmek C.İcat etmek D.Nübüvvet (Peygamberlik)
E. İnce sırları ile Kur’ân

6. İnsanın iç ve dış dünyasını düzenlemeyi amaçlayan, doğruluğundan kuşku duyulamayan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A.Gündelik bilgi B.Dinsel bilgi C.Teknik bilgi D.Okkült bilgi E.Sanat bilgisi

7. Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir? (2011 VİZE)
A. teknik bilgiB. sanat bilgisiC. dinsel bilgiD. felsefî bilgiE. gündelik bilgi
8. Felsefeyi, “Kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimi” olarak tanımlayan filozof kimdir?

A.Sokrat B.Aristo C.Platon D.Kant E.Epiktetos


9. Aşağıdakilerden hangisi felsefî düşüncenin özelliklerinden değildir? (2011 VİZE)
A. sistemlidir B. akla dayanır C. düzensizdir D. evrenseldir E. sorgulayıcı ve eleştireldir


10. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bakış tarzının özelliklerinden biri değildir?

A.Subjektif olması B.Rasyonel olması C.Tutarlı olması
D.Objektif olması E.Kapsamlı olması

11. Aşağıdakilerden hangisi, felsefe bilmenin yararlarından biri değildir?

A.Var olanların hakikatini bilir. B.Metafizik sırlara ve mucizelere vâkıf olur C.Allah’ın yarattığı varlık türlerindeki hikmeti iyi kavrar D.Varlıkların sebep ve sonuçlarını araştırır
E.Erdemleri ve ruhun bu erdemlerle arınma yollarını öğrenir

12. İslâm’dan önceki toplumların ve halkların aklî birikim ve tecrübesinden haberdar olmak ve onları bilmek, Müslümanlara ……………………. . Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A.Mekruhtur B.Menduptur C.Vaciptir D.Farzdır E.Haramdır

13. Felsefe/Hikmet’in, dinin arkadaşı ve süt kardeşi olduğu görüşü kime aittir?

A.Gazzali B.İbn Rüşd C.İbn Miskeveyh D.İbn Tufeyl E.Farabi

14. Aşağıdakilerden hangisi, felsefe ile bilim arasındaki ortak noktalardan biri değildir?

A.Felsefe ile bilim genel olarak akıl adına konuşurlar ve kendilerini akla dayanan gerekçelerle haklı kılmaya çalışırlar.
B.Her ikisinin de önermeleri doğrulanabilir.
C.Her iki disiplin de bilinçli, yöntemli ve sistemli birer araştırma faaliyetidir.
D.Her ikisi de kavram ve soyutlamalar kullanır.
E.İkiside ilke ve yasalara ulaşmayı hedeflerler.

15. Felsefenin tarih boyunca en fazla ilişkide olduğu ve işbirliği yaptığı ve etkilendiği kültürel-insanî faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A.Sanat B.Teoloji C.Mistisizm D.Bilim E.Teknik


Cevap Anahtarı: 1)e 2)d 3)e 4)b 5)c 6)b 7)e 8)d 9)c 10)a 11)b 12)c 13)b 14)b 15)d

istanbul ilitam facebook grubundan alıntıdır
Alıntı ile Cevapla
Alt 27 Mart 2016, 01:15   Mesaj No:7
Avatar Otomotik
Durumu:hasbigül isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 53722
Üyelik T.: 25 Mart 2016
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: İstanbul ilitam Felsefe Tarihi deneme soruları

Selamun aleyküm,emegi gecenlerden Allah razi olsun.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Mantık dersi vize soruları(İstanbul ilitam )/medineweb JAZARİ İSTANBUL İlitam 5 14 Kasım 2018 10:06
kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam ) JAZARİ İSTANBUL İlitam 3 28 Aralık 2015 22:27
Atauzem felsefe tarihi 12-13-14.ünite değerlendirme soruları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 2 06 Haziran 2015 15:23
İstanbul İlitam Felsefe Tarihi Konu Özetleri JAZARİ İSTANBUL İlitam 10 15 Mart 2015 14:23
İstanbul ilitam sistematik kelam vize soruları 2012 JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 04 Kasım 2014 13:58

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286