Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İSTANBUL İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi JAZARİ,Açılış Tarihi:  21 Şubat 2014 (21:36), Konuya Son Cevap : 16 Mayıs 2020 (23:46). Konuya 6 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 21 Şubat 2014, 21:36   Mesaj No:1
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

İSLAM HUKUKU -I- 2013 VİZE SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin fıkıh tanımıdır?
A. Fıkıh, insanın faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
B. Fıkıh, belli delil ve kaynaklardan elde edilen dinî-amelî hükümlerin bilgisidir.
C. Fıkıh, Kur’an’ı açıklayan bir bilim dalıdır.
D. Fıkıh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyyeyi bilmektir.
E. Fıkıh Kur’an-ı bilmektir.
CEVAP : A
2)Aşağıdakilerden hangisi “kasâme”nin doğru tanımını içerir?
A. Katilin belli olmadığı suçlarda maktülün bulunduğu yerleşim bölgesi halkından 50 kişinin “biz öldürmedik ve öldüreni de görmedik” diye yemin etmeleri.
B. Hata yoluyla meydana gelen öldürme olaylarında uygulanan ödeme cezası ve katilin akrabalarının da ödemeye katılmaları.
C. Öldüren kişinin kendisiyle beraber akrabalarının da öldürülmesi.
D. Kasten adam öldürene uygulanan öldürme cezası.
E. Hatâen ölüme sebep olma karşısında diyet ödettirilmesi.
CEVAP:A
3)Aşağıdakilerden hangisi “iddet”in doğru tanımıdır?
A. İddet, her hangi bir nedenle evliliğin sona ermesi sonucunda kadının yeni biriyle evlenebilmesi için beklemek zorunda olduğu belli bir süredir.
B. İddet, iki kız kardeşle aynı anda evlenmektir.
C. İddet, kocasından boşanan bir kadının başka bir erkekle evlenmesidir.
D. İddet, bir takım özel ifadelerle evlilik bağının çözülmesidir.
E. İddet, zihâr eden kocanın sorumlu olduğu keffaret demektir
CEVAP:A
4)Aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı Mekke döneminde olmuştur?
A. Oruç B. Cuma Namazı C. Zekât D. Namaz için ezan okunması E. Kurban
CEVAP:B
5)Aşağıdakilerden hangisi “nesih” için geçerli değildir?
A. Bir hükmün daha kolayı ile değiştirilmesi
B. Sahabe devrinde de neshin devam etmesi
C. Bir hükmün benzeri ile değiştirilmesi
D. Neshi sadece Allah’ın yapması
E. Sadece Hz. Peygamber dönemine ait olması
CEVAP:B
6) Aşağıdakilerden hangisi neshin şartları arasında yer almaz?
A. Nesh kararını Yüce Allah’ın vermesi
B. Nesh eden ayetin mensuh ayetten daha kolay bir hüküm getirmesi
C. Neshin Kur’an hükümleri için geçerli olup önceki kitapları kapsamaması.
D. Neshin ayetler arasında olması
E. Nesh eden ayetin mensuh ayetle aynı/benzer hükmü taşıması
CEVAP:C
7)Aşağıdaki önermelerden hangisi İslam’ın talak sistemine aykırıdır?
A. Boşanan kadın iddeti bittikten sonra başkasıyla evlenebilir.
B. Eşler iki kez boşanmışlarsa tekrar birbirlerine dönebilirler.
C. Koca boşadığı karısının başkasıyla evlenmesine engel olabilir.
D. Üçüncü talaktan sonra kadın bir başka erkekle evlenip boşanmadıkça ilk kocasına dönemez.
E. Eşler bir kez boşanmışlarsa tekrar birbirlerine dönebilirler.
CEVAP:C
8)Aşağıdakilerden hangisi icmâın fonksiyonu olarak düşünülemez?
A. İctihadi meselelerde olabildiğince uygulama birliğinin sağlanması.
B. İslam dinini simgeleyici özellikteki temel hükümlerin korunması.
C. Nasslardaki zannî nitelikli hükümlere katîlik kazandırılması
D. Dini sabitelerin oluşturulmak istenmesi.
E. İctihad kapısının kapanmasının amaçlanması
CEVAP:E
9)Aşağıdakilerden hangisi Yahudi Hukuku için geçerlidir?
A. Adam çalana hapis cezası uygulanır.
B. Kızı kaçırmak suretiyle evlenmek yasaktır.
C. Evliler zina ederlerse, ceza olarak kırbaçlanırlar.
D. Evlenen kız bâkire çıkmazsa recmolunur.
E. Güneş, Ay ve semâvî varlıklara tapınanlar yüceltilir.
CEVAP:D
10)Aşağıdakilerden hangisi İran Hukuku’nun özelliklerindendir?
A. İran Hukuku günümüz Avrupa hukuk sistemlerinin temelini oluşturur.
B. Kişiye şahsî intikam hakkı tanınmamıştır.
C. Fi’lî tecâvüzün cezası ölümdür.
D. Kardeşler birbirleriyle evlenebilirler.
E. Çok eşlilik yasaktır.
CEVAP:D

11)Aşağıdakilerden hangisi kıyasın sonucudur?
A. Aslın hükmü B. Asl C. Tahric D. İllet E. Fer‘in hükmü
CEVAP:E
12) Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rukünlerinden değildir?
A. İllet B. Ferin hükmü C. Aslın hükmü D. Asl E. Fer’
CEVAP:B
13)Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulünde bilgi kaynağı niteliğindeki delillerden değildir?
A. Şeru men kablena B. Sünnet C. Örf D. İcma E. Kitab
CEVAP:D
14)Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulünde bilgiye ulaşma yöntemlerinden biri değildir?
A. İcma B. İstislah C. Kıyas D. Öncekilerin şeriatı E. İstishab
CEVAP:D
15)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi fıkıh özelliklerinden biri değildir?
A. Hükümler arasında tedricilik B. Nesih C. Hükümlerin peyderpey gelmesi
D. Hükümlerin bir bütün halinde gelmesi E. Kolaylık
CEVAP:D
16) Aşağıdakilerden hangisi modern hukukun yardımcı kaynaklarındandır?
A. Yargısal ictihatlar B. Örf ve Adet kanunu C. Tüzükler D. Kanunlar E. Yönetmelikler
CEVAP:A
17)Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun alanına girmez?
A.Devletler özel hukuku B.Ticaret hukuku C.Miras hukuku D.Medeni hukuk E.Yargılama hukuku
CEVAP:E
18) Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ibâdât kısmında yer almaz?
A. Tahâret B. Kurban C. Hac D. Nikah E. Zekat
CEVAP:D
19)Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ukûbât kısmında yer almaz?
A. Kitâbu’d-Diyât B. Kitâbu’r-Rehn C. Kitâbu’l-Cinâyât D. Kitâbu’l-Kasame E. Kitâbu’l-Meâkıl
CEVAP:B
20) Aşağıdakilerden hangisi evlenilmesi yasak olan kadınlardan değildir?
A. Oğlun eşi. B. Erkek kardeşlerin kızları. C. Dayı kızı D. Üvey anne E. Süt kız kardeş.
CEVAP:C
21) Batılı hukuk sistemlerinin etkisiyle son dönem İslâm hukukçularının fıkıh eserlerindeki tasniflerde Ahvâl-i şahsiye kısmına aşağıdaki konulardan hangisi girmez?
A. Ehliyet B. Kazâ ve Husûmât C. Nikâh D. Talak E. Miras
CEVAP:B
22)Biz her elçiyi kendi toplumunun dili ile gönderdik ki, olara iyice açıklasın. Bundan sonra Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de yola getirir. Güçlü olan O, doğru karar veren O’dur.” İbrahim suresinin 4. ayetine yukarıdaki gibi meal verilirse, aşağıdaki itirazlardan hangisi haklı sayılır?
A. Allah dilediğini yola getirecek ve dilediğini saptıracaksa neden elçi göndersin?
B. Sapıkları kınama hakkımız yoktur
C. Hepsi
D. Böyle anlamsız bir iş doğru karar veren Allah’a yakıştırılabilir mi?
E. Bu durumda elçinin, o toplumun diliyle açıklama yapmasının ne anlamı olur?
CEVAP:A
23) Bir ahkâm tefsiri olma özelliğine sahip olan “el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân” adlı eser aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir? A. Taberî B. Sıddık Hasan Han C. Ebû Bekr el-Cessâs D. Kurtubî E. İbnu’l-Arabî
CEVAP:D
24) Bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne denir?
A. Aile hukuku B.Medeni hukuk C.Kamu hukuku D.Ticaret hukuku E.Özel hukuk
CEVAP:E
25)Bir mezhebde kabul edilen genel kuraldan çeşitli sebeplerden dolayı udul edip bir başka çözümün belirlenmesine fıkıh usulünde ne ad verilir?
A. Kapalı kıyas istihsanı B. İstishab C. Sedd-i Zerâi
D. Genel hükümden istisna yoluyla yapılan istihsan E. Örf
CEVAP:D

26)Cahiliye Dönemi Arap Aile Hukuku’na göre “nikâh’ül-makt”ın anlamı nedir?
A. Bir kadının diğer bir kadına karşılık mehir sayılması.
B. Baba öldükten sonra oğlun üvey annesi ile evlenmesi.
C. İki kız kardeşle aynı anda evli olmak.
D. Berdel usûlü evliliktir.
E. Erkeğin istediği kadar kadınla evlenmesi.
CEVAP:B
27)Daha önce varlığı bilinen bir durumun –aksine delil bulunmadıkça- varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine fıkıh usulünde ne denir? A. İstishab B. İbâha C. İstislah D. İstihsan E. İcma
CEVAP:A
28) Fıkıh usulünde kapalı kıyası açık kıyasa tercih etme bağlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A. İstislah B. İctihad C. İstishab D. İstinsah E. İstihsan
CEVAP:E
29)Fıkıh ilmi hangi ana bölümlerden oluşur?
A.Emvâl ve iktisat. B.Şurût ve Sicillât C.Hiyel ve meharic. D.Siyer ve meğâzi. E.Furu’-i Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh
CEVAP:E
30)“Fıkıh” ilmi ne zamandan itibaren İslami ilimlerin tümünü değil de kendi özel alanını kapsayan bir ilim olarak anılmaya başlamıştır?
A. İslam’ın doğuşundan itibaren B. Tanzimattan itibaren C. Hicri beşinci asırdan itibaren
D. Sahabe devrinden itibaren E. Tabiin devrinden itibaren
CEVAP:C
31)Fıkıh kitapları incelendiğinde fıkıhta insanın davranışlarıyla ilgili başlıca dört konunun ele alındığı görülür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A. Mübâşarât B. Ukubât C. Münâkahât D. Muâmelât E. İbâdât
CEVAP:A
32)Hz. Peygamber döneminde aşağıdaki fıkıh kaynaklarından hangisine başvurulduğu konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur? A. Kıyas B. Sünnet C. Maslahat D. İcma E. İstihsan
CEVAP:B
33)Hz. Peygamber neye dayanarak “belirli bir süre” recim cezasını uygulamıştır?
A. Kendi içtihadına dayanarak
B. Lafzı mensuh hükmü baki ayete dayanarak
C. Zina cezasını bildiren ayetlere dayanarak
D. Tevrat’taki zina cezası ile ilgili hükme dayanarak
E. Ashab-ı kiramla yaptığı istişarelere dayanarak
CEVAP:D
34)Hikmetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Her hikmet hükümdür ama her hüküm hikmet değildir.
B. Hikmet, hüküm kökünden mastar-ı nev’dir.
C. Allah insana hikmeti nasip edebilir.
D. Hikmete ulaşmak için Müslüman olmak gerekir.
E. Hikmete ulaşmak için ekip çalışması gerekir.
CEVAP:D
35)İslam’a göre, evlenip de eşiyle ilişkiye girmeden boşanan kadınlar ne kadar süre iddet beklemelidirler?
A. Bir yıl B. Üç ay C. Hiç beklemezler D. Üç hayız müddeti E. Dört ay on gün
CEVAP:C
36)İslâm dini aşağıdaki evlilik çeşitlerinden hangisini yasaklamamıştır?
A.İki kız kardeşle aynı anda evli olmayı. B.Babanın evlendiği kadınla evlenmeyi. C.Bir erkeğin 4kadınla evlenmesini.
D. Kardeşin çocuklarıyla evlenmeyi E. Bir erkeğin istediği kadar kadınla evlenmesini
CEVAP:C
37)İstislah metodu uygulanarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlara ne denir?
A.Der’u’l-mefsede B.Celbu’l-menfaa C.Mesâlih-i mefsede D.Mesâlih-i mürsele E.Def’u’l-mefsede
CEVAP:D
38)Kıblenin değiştirilmesi ile ilgili hüküm ne zaman gelmiştir?
A. Hicretin ikinci yılında B. Mekke’nin fethi sonrasında C. Peygamberliğin beşinci yılında
D. Hudeybiye antlaşması sırasında E. Miracta
CEVAP:A
39)Kur’an’a göre zina yapan evli cariyelerin cezası nedir?
A. Hür olmadıkları için herhangi bir cezaya çarptırılmazlar.
B. 50 değnek cezasına çarptırılırlar.
C. Diğer evli kadınlar gibi 100 değnek cezasına çarptırılırlar.
D. Bu suçu işledikleri için bir daha özgürlüklerine kavuşturulmazlar.
E. Bir yıl süreyle sürgün edilirler
CEVAP:B
40) Kuran’ın belirlediği doğru yol ve yöntemler izlenerek ulaşılan hükme ne denir?
A. İftâ B. Hikmet C. Ahlak D. Tebyin E. Kaza
CEVAP:B
41) Kuran ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A. Kuran’ın emir ve yasaklarına uymak her müslümanın birinci dereceden görevidir.
B. Kuran’daki hükümler için birinci ve tek kaynaktır.
C. Kuran’ın emir ve yasaklara delaleti her zaman katîdir.
D. Kuran’ın emir ve yasaklara delaleti katî ve zannî olabilir.
E. Kuran tevatür yoluyla nakledilmiştir.
CEVAP:C
42)Kur’an’la önceki kitaplar arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Kur’an’la önceki kitaplar arasında nesih ilişkisi yoktur.
B. Kur’an bir anlamda önceki kitapların hülasasıdır.
C. Kur’an kendisinden önceki kitapları nesh etmiştir
D. Kur’an kendisinden önceki kitapları tasdik eder.
E. Kur’an kendisinden önce indirilmiş olan kitapların son nüshasıdır.
CEVAP:A
43)Muharremât bölümü fıkıh kitaplarında hangi üst bölümün içinde yer alır?
A.Kitabu’n-Nikâh B.Kitâbu’t-Talâk C.Kitâbu’l-Hudûd D.Kitâbu’r-Rada‘ E.Kitâbu’ş-Şerikeh
CEVAP:A
44)Roma Hukuku hangi hukuk sistemine kaynaklık etmemiştir?
A. İran Hukuku B. Türk Medeni Kanunu C. Alman Medenî Kanunu.
D. Avusturya Medenî Kanunu. E. Fransız Medenî Kanunu.
CEVAP:A
45)Sünnet ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Peygamberimizin çeşitli vesilelerle söylediği sözlere kavlî sünnet denir.
B. Ravi sayısı tevatür derecesine hiçbir nesilde ulaşmayan rivayetlere âhâd sünnet denir.
C. Peygamberimizin yapmış olduğu fiillere fiilî sünnet denir.
D. İlk nesilde bir veya iki ravisi bulunduğu halde daha sonraki nesilde ravi sayısı tevatür derecesine kadar yükselen haberlere mütevatir sünnet denir.
E. Sünnet Kitap gibi kendi başına müstakil bir hüküm kaynağıdır.
CEVAP:D
46)“Zaruretler haramları mubah kılar” şeklindeki fıkıh kaidesi, aşağıdaki fıkıh ilkelerinin hangisinin kapsamına dâhildir?
A. Nesih B. Kolaylık C. Hükümde tedricilik D. Azimete riayet E. Zamanda tedricilik
CEVAP:B
47) “Zıhâr”nın bir Fıkıh terimi olarak anlamı nedir?
A. Karının kocası tarafından kendi anasına benzetilmesi.
B. Kocanın, karısının kendisine verdiği bir mal karşılığında ondan ayrılmayı kabul etmesi.
C. Boşanan kadının, başkasıyla evlenmeden önce belli bir süre beklemesi
D. Herhangi bir işi yapmamak üzere taahütte bulunmak.
E. Kocanın karısına cinsel yönden yaklaşmamaya yemin etmesi.
CEVAP:A
48)Aşağıdakilerden hangisi nassa dayalı kaynaklardan değildir
A. Öncekilerin şeriatı B. Haber-i vahid C. Kitab D. Sünnet E. İcma
CEVAP:E
49) Kur’an’a göre zina cezasının nihaî hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bekârlara af; evlilere100 değnek cezası
B. Evli-bekâr ayırımı olmadan zina eden herkese 100 değnek cezası
C. Bekârlara 100 değnek, evlilere recim cezası
D. Bekârlara 100 değnek ve 1 yıl sürgün, evlilere recim cezası
E. Evli-bekâr ayırımı olmadan zina eden herkese recim cezası
CEVAP:B
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi JAZARİ 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Yaşlı Olmasam Dağa Çıkardım Muhtelif Konular yasarakkas 5 1346 06 Ekim 2015 09:47
74 yaşında bir Terörist(!) Serbest Kürsü ayrıLık_ 2 1058 15 Eylül 2015 16:04
2014 ALES Sonbahar dönemi sınav Başvurusu ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1530 21 Eylül 2014 21:01
DHBT Soru-Cevap/Medineweb DHBT-Çıkmış Sorular-Cevaplar Mihrinaz 8 11622 11 Eylül 2014 23:30
2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme... ÖSYM'den Duyurular JAZARİ 0 1657 11 Eylül 2014 20:12

Alt 21 Şubat 2014, 21:38   Mesaj No:2
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

İSLAM TARİHİ -1- 2013 VİZE SORULARI

1-)Cemel Savaşında Kufelilerin Hz. Ali’yi desteklemelerine engel olan ve bu nedenle Hz. Ali’nin Kûfe’de umduğunu bulamamasına sebep olan kimdi?
a. Ammar b. Yâsir
b. Ebu Musa el-Eşari****
c. Abdullah b. Âmir
d. Sehl b. Huneyf el-Ensarî
e. Ya’la b. Münye
Cevap: B-

2-)Aşağılardakilerden hangisi tarih anlatı tarzlarından biri değildir?
a. Sosyolojik tarih
b. Neden nasılcı tarih
c. Rivayetçi tarih
d. Öğretici tarih
e. Eğitici tarih********
Cevap: E

3-)Yermuk savaşında Müslüman ve Bizanslıların asker sayısı ne kadardı?
a. 50.000 / 180.000
b. 55.000 / 220.000
c. 60.000 / 250.000
d. 40.000 / 240.000
e. 45.000 / 200.000 ******
Cevap: E-

4-)Pazar İdaresi (Sâhibu’s-Sûk) ne zaman tesis edildi?
a. Hz. Peygamber zamanında *******
b. Hz. Ali zamanında
c. Hz. Osman zamanında
d. Hz. Ebubekir zamanında
e. Emeviler zamanında
Cevap: A-D

5-)Aşağılardakilerden hangisi kullanılan malzeme itibariyle tarih yazıcılığı tarzlarından biridir.
a. Yapay tarih
b. Eğitsel tarih
c. Oral tarih
d. İdeolojik tarih **********
e. Özel tarih
Cevap: D

6-)Tevvabun Hadisesi hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
a. Sıffin savaşından sonra
b. İrtidat hareketinden sonra
c. Hz.Osman’ın öldürülmesi
d. Nehrevan savaşından sonra
e. Hz. Hüseyin’in öldürülmesi **********
Cevap: E

7-)Kur’an’ın toplanmasında heyet başkanlığını kim yapmaktaydı?
a. Hz. Ali
b. Amr b. el-As
c. Abdullah b. Zübeyr
d. Zeyd b. Sabit*****
e. Said b. el-As
Cevap: D

8-)Peygamberin Hayatını ve savaşlarını inceleyen ilim dalına ne denir?
a. Siyer ve Meğazi ilmi******
b. Esbabu Nuzul ilmi
c. Esbabu vurud el-Hadis
d. Biyografi
e. Hadis ilmi
Cevap: A

9-)Bir tarihçinin veriyi anlamaya çalışırken ön kabullerinden hareket etmesine ne denir?
a. Nesnel tarih anlayışı
b. ideolojik tarih okumaları*************
c. Objektif tarih okumaları
d. Yapay tarih anlatısı
e. Reel tarih anlatısı
Cevap: B

10-)İslam tarihinin hangi dönemleri kapsadığını aşağıdakilerden hangisi en doğru ifade eder.
a. İslam tarihi bir dünya tarihidir.
b. İslam tarihi Hz. Peygamberin ümmeti olan Müslümanların tarihini inceler***********
c. İslam tarihi bir peygamberler tarihidir.
d. İslam tarihi insanlığın başlangıcından itibaren bütün insanları inceler
e. İslam tarihi İslam di
Cevap: B

11-)Aşağıdakilerden hangisi ilk siyer müelliflerinden bir tanesidir.
a. İbnu’l-Esîr
b. İbnu’l-Kesir
c. İbn Hallikan
d. Şihab ez-Zühri***********
e. Taberî
Cevap: D

12-)Kerbela olayında Emevilerin komutanı kimdi?
a. Ömer b. Sa’d b. Ebi Vakkas***********
b. Hurr b. Yezîd et-Temîmî
c. Husayn b. Numeyr
d. Nu’man b. Beşir
e. Abdurrahman b. Ziyad
Cevap: A

13-)Hz. Ömer’in birinci danışma meclisi kaç kişiden oluşmakta idi.
a. 3
b. 5
c. 9
d. 10*************
e. 7
Cevap: D-

14-)Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılışını hazırlayan sebeplerden biri değildir?
a. Hz. Ali Evlatlarına karşı izledikleri haksız politika,
b. Güney-Kuzey Arapları arasındaki kültürel farklılık*************
c. Mevaliyi ikinci sınıf vatandaş olarak görmeleri,
d. Harici İsyanları
e. Abbasîlerin kurduğu gizli teşkilat,
Cevap: B

15-)”Rical ve Teracim” konulu eserler en çok hangi ilim dalına hizmet etmiştir?
a. İslam Tarihi
b. Tefsir
c. Fıkıh
d. Hadis
e. Kelam
Cevap: D-A

16-)İlk dönem İslam devletlerine sırasıyla hangi şehirler başkentlik etmiştir?
a. Mekke-Kufe- Şam
b. Medine-Kufe- Bağdat
c. Medine-Kufe-Şam************
d. Mekke-Şam-Bağdat
e. Medine -Şam-Bağdat
Cevap: C

17-)Aşağıdakilerden hangisi eski yazıları inceleyen ilim dalına verilen isimdir?
a. Etnoloji
b. Paleoğrafi*************
c. Filoloji
d. Arkeoloji
e. İlmu’l-Ahsa
Cevap: B

18-)Abdullah b. Zübeyr Hadisesi nerede ve nasıl sonuçlandı?
a. Kufe /Abdullah b. Zübeyr’in galibiyetiyle
b. Mekke/Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesiyle************
c. Mekke/Abdullah b. Zübeyr’in galibiyetiyle
d. Medine/Abdullah b. Zübeyr’in galibiyetiyle
e. Medine/Abdullah b. Zübeyr’in öldürülmesiyle
Cevap: B-

19-)Hz. Ömer’in birinci danışma meclislerinde aşağıda adı geçen sahabelerden hangisi yer almıyordu?
a. Osman b. Affan
b. Abdurrahman b. Avf
c. Abdullah b. Revaha*******
d. Zübeyr b. Avvam
e. Zeyd b. Sabit
Cevap: C

20-)Hakem olayının en büyük sonucu aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmasıdır.
a. Mutezilenin
b. Hariciyenin************
c. Tasavvufun
d. Şianın
e. Barışın
Cevap: B-

21-)Divân Teşkilatı aşağıdakilerden hangisi için kurulmuştu?
a. Pazarları denetlemek için
b. Devlet işlerinin yürütülmesi için
c. Hariciye yazışmalarını muhafaza için
d. Devlet memurlarını kayıt ve kontrol için
e. Gelir ve giderlerin kayıt ve dağıtımı için**********
Cevap: E

22-)Hangısı Emevı Devrı Fıkhı Hayatının Özellıklerınden Degıldır?
a-temel fıkıh eserlerının yazımına baslandı
b-ehl-ı hıcaz ve ehl-i ırak gıbı fıkhı medreseler olusmaya baslamıstı
c- tabıının hadıs rıvayet etmesıne musaade edılmemıstır.*******
d- fıkıh tedvın edılmeye baslamıstır
Cevap: C-

23-)Aşağıdakilerden hangisi Ridde savaşlarının nedenlerinden değildir?
a. Zekâtlarını vermemek
b. Genç İslam devletinin parçalanmasına sebep olmak
c. Kureyş kabilesine karşıtlığını göstermek
d. Dinin gücünden yararlanıp menfaat elde etmek
e. Hz. Ebubekir’in şahsını protesto etmek*************
Cevap: E-

24-)Aşağıdakilerden hangisi genel tarihe yardımcı olan bilim dallarından biri değildir?
a. Fıkıh
b. Tefsir
c. Hadis
d. Arkeoloji
e. Ziraat*********
Cevap: E

25-)Hz. Ömer tarafından kurulan askeri teşkilata ne ad verilmiştir?
a. Ases Teşkilatı
b. Daru'r-Rızk Teşkilatı
c. Divan Teşkilatı
d. İrâfet Teşkilatı*********
e. Hisbe teşkilatı
Cevap: D

26-)Kıbrıs'ın fethi hangi tarihte ve halife zamanında gerçekleşmiştir?
a. h.28/Hz. Osman***************
b. h.35/Hz. Osman
c. h.41/Muaviye
d. h.26/Hz. Ömer
e. h.22/Hz. Ömer
Cevap: A

27-)Üsame ordusu ilk kez kim tarafından teşkil edildi?
a. Üsame b.Zeyd
b. Hz. Ebubekir
c. Hz. Peygamber*************
d. Hz. Ömer
e. Hz. Ali
Cevap: C

28-)Hz. Ömer Aşağıdakilerden hangisi tarafından öldürmüştür?
a. İbn-i Mülcem
b. Ebû Lu’lu Firuz*************
c. Yezdücerd
d. Muğire b. Şu’be
e. Esved el-Ansi
Cevap: B

29-)Aşağıda Hz. Ömer tarafından inşa ettirilen şehirle bulunduğu bölge hangisinde doğru eşleşmiştir?
a. Mısır / Musul
b. Mısır / Fustat**********
c. Suriye / Basra
d. Irak / Kayrevan
e. İran / Kufe
Cevap: B

30-)Aşağılardakilerden hangisi tarihin yardımcı ilim dallarından biri olan takvim ilmini ifade eder.
a. Meteoloji
b. Geneoloji
c. Kronoloji*************
d. Peleografi
e. Epigrafi
Cevap: C

31-)İslam öncesi Arap tarihi hakkında bilgi veren en önemli kaynak gurubunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
a. Siyer Kitapları
b. Futuh Kitapları
c. Ensab kitapları************
d. Şehir tarihleri
e. Harac ve Emval Kitapları
Cevap: C

32-)İfrikiyye’nin fethinde kime karşı savaşılmıştır?
a. Bizanslılara karşı****************
b. Brimanlılara karşı
c. Tuareglere karşı
d. Yerel yöneticilere karşı
e. İspanyollara karşı
Cevap: A

33-)Kufe’nin Başkent olması kimin dönemindedir?
a. Dördüncü halife Hz. Ali**************
b. Halife Hz. Hasan b. Ali
c. Emevilerden Ömer b. Abdulaziz,
d. Abbasilerden Mu’tasım,
e. İkinci halife Hz. Ömer
Cevap: A

34-)“Hâciblik Teşkilatı”nın kuruluşunun temel amacı neydi?
a. Halife ve valilerin can güvenliğini temin etmek******************
b. Devlet kurumlarını denetlemek
c. Devletlerarası ilişkilerin iyi yürümesine çaba sarfetmek
d. Devletin yazışmalarını takip etmek
e. Pazarların düzenini korumak
Cevap: A

35-)“Divânu’l-Mezâlim” size neyi hatırlatıyor?
a. Haccac-ı Zalim’in yiğitliğini
b. Ömer b. Abdulaziz’in adaletini,****************
c. Emevilerin Hz. Hüseyin’e yaptıkları haksızlıkları,
d. Hz. Osman döneminin kargaşasını,
e. Abbasilerin yaptıkları adaletsizlikleri,
Cevap: B

36-)Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin kitabının adı nedir?
a. Tarihu Bağdat
b. Münteha el-Makal
c. el-Kamil fi’I-Hadis
d. el-Kamil fi’t-Tarih
e. Tarihu’l-Ümem ve’l-Muluk*****************
Cevap: E

37-)Apokrif tarih anlatısı ne demektir?
a. objektif
b. tenkide uğramış
c. uydurma*************
d. doğru
e. kritiğe tabi tutulmuş
Cevap: C

38-)Hz. Ali’nin Halifeliği kabul edişinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Müslümanları isyancıların elinden kurtarmak***************
b. Arapların yeni bir irtidat tehlikesini bertaraf etmek
c. Yönetime Emevi sülalesinin geçmesini engellemek,
d. Hz. Osman dönemi valilerini görevden almak
e. Suriye ve Irak gelirlerinin dağılımındaki haksızlıkları gidermek
Cevap: A

39-)Geneoloji ne demektir?
a. Coğrafya
b. Şecere ve Ensâb ilmi****************
c. Toplum bilim
d. Arkeloji
e. Kavimler bilimi
Cevap: B

40-)Hariciliğin doğmasına sebep olan asıl savaş hangisidir?
a. Cemel savaşı
b. Ridde savaşları
c. Sıffin savaşı*****************
d. Kadisiye savaşı
e. Nehrevan savaşı
Cevap: E

41-)Aşağıdakilerden Hangisi Hz. Ömer’in kendinden sonraki halifeyi seçmek üzere teşkil ettiği şura üyelerinden biri değildir?
a. Talha b. Ubeydullah
b. Sa’d b. Ebi Vakkas
c. Osman b. Affan
d. Zeyd b. Sabit****************
e. Abdurrahman b. Avf
Cevap: D

42-)Hz. Osman tarafından çoğaltılan Kur’an’ın aslı kim tarafından muhafaza ediliyordu?
a. Hz. Aişe validemiz
b. Abdullah b. Ömer
c. Hz. Hafsa validemiz***********
d. Abdurrahman b. Avf
e. Hz. Ebubekir’in oğlu Abdurrahman
Cevap: C

43-)Şebib Hadisesi hangi vali zamanında nerede vuku bulmuştur?
a. Ömer b.Abdulaziz/Irak
b. Haccac b.Yusuf/Kufe*************
c. Ziyad b.Ebihi/Kufe
d. Ziyad b.Ebihi/Irak
e. Haccac b.Yusuf/Basra
Cevap: B-

44-)Aşağıdakilerden hangisi Siyer ve Meğazi kaynaklarından bir tanesidir?
a. Menaziru'l-insan
b. Mu'cemu'l-Udeba
c. el-Kamil fi't-Tarih
d. Siretu ibn İshak*****************
e. Usul el-Kafi
Cevap: D-

45-)Hz. Osman döneminin belli başlı olaylarından biri olan ekonomik kriz, hangi şehirde protesto edilmiştir?
a. Kufe***************
b. Fustat
c. Şam
d. Yemen
e. Basra
Cevap: A-

46-)Suriye hangi ordu komutanı ve yaptığı savaş sonrası fethedilmişdir?
a. Nihavend/Amr b.As
b. Yermük/Halid b.Velid**************
c. Nihavend/Halid b.Velid
d. Kadisiye/Amr b.As
e. Yermük/Huzeyfe b. el Yeman
Cevap: B-

47-)Hz. Osman'ın öldürülmesine sebep olarak gösterilen asıl gerekçe hangisidir?
a. Mısır valisinin değiştirilmesi talebinin reddedildiği iddiası
b. Hz.Osman'ın olagelen isyanları savaş sebebi ilan etmesi
c. Şam valisine imtiyazlar tanındığı iddiası
d. Ekonomik kriz nedeniyle verile gelen maaşların kesilmesi***************
e. Mısır heyetinin mısır'a varınca öldürülmesini talep eden mektup iddiası
Cevap: E-
50-)Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eşas yönetime isyan edince en büyük desteği kimlerden almıştır?
a. Haricilerden
b. Kölelerden
c. Dindarlardan**************
d. Hz. Ali yanlılarından
e. Kufelilerden
Cevap: C
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Şubat 2014, 21:41   Mesaj No:3
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

FELSEFE TARİHİ 2013 VİZE SORULARI

1 ) Kıbrıslı Zenon’a göre bilge kişi kimdir?


A. faziletsiz kişi
B. ahlâksız kişi
C. erdemsiz kişi
D. varlıklı kişi
E. erdemli kişi

CEVAP=E

2 ) Hakîm kime denir?

A. vezir
B. müdür
C. danışman
D. savaşçı
E. filozof

CEVAP=E

3 ) Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir?

A. Pytagoras
B. Descartes
C. Thales
D. Kant
E. Aristo

CEVAP=E

4 ) Elea Okulu’nun kurulduğu şehir hangi ülkededir?

A. Hindistan
B. İspanya
C. Mısır
D. Çin
E. İtalya

CEVAP=E

5 ) Aşağıdakilerden hangisi felsefî düşüncenin özelliklerinden değildir?

A. sistemlidir
B. akla dayanır
C. düzensizdir
D. evrenseldir
E. sorgulayıcı ve eleştireldir

CEVAP=C

6 ) Hikmet ne demektir?

A. Vefa
B. Adalet
C. Merhamet
D. Cesaret
E. Bilgelik

CEVAP=E

7 ) Herakleitos’a göre evrenin temel maddesi nedir?

A. ağaç
B. taş
C. demir
D. su
E. ateş

CEVAP=E

8 ) Platon için eşya evreninin ideler evreni ile olan ilişkisini aynen bir şeyin gölgesi ile olan ilişkisi gibidir. Platon bu görüşünü neyle anlatır?

A. gökler
B. mağara
C. okyanus
D. yerküre
E. evren

CEVAP=B

9 ) Düşünce tarihinde ilk büyük sistem, hangi filozofla başlar?

A. Zenon
B. İbn Haldun
C. Platon
D. Demokritos
E. Kant

CEVAP=C

10 ) İlk bilim tarihçisi ve ilk felsefe tarihçisi filozof kimdir?

A. Descartes
B. Bergson
C. Sokrat
D. Platon
E. Aristo

CEVAP=E

11 ) Aristo ruh hayatını üç basamaklı kabul eder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir.

A. evrenin ruhu
B. göklerin ruhu
C. insanî ruh
D. maddî ruh
E. cevherî ruh

CEVAP=C

12 ) Bilim dilinin kurucusu kimdir?

A. Zenon
B. Aristo
C. Thales
D. Sokrat
E. İbn Sînâ

CEVAP=B

13 ) Aristo bütün evrene hareket veren “ilk hareket ettirici” olarak neyi kabul etmektedir?

A. Ruh
B. Madde
C. Evren
D. Ateş
E. Tanrı

CEVAP=E

14 ) Aristo’nun Atina’da kendi kurduğu okulun adı nedir?

A. Nizamiye
B. Manastır
C. Lyceum
D. Akademi
E. Ezher

CEVAP=C

15 ) Yunan halkı, temel olarak üç kabileden meydana gelmiştir. Bu kabilelerden hangisi Antik Yunan dünyasını bilim ve düşünce merkezi haline getirmiştir?

A. Dorialılar
B. Giritliler
C. İyonyalılar
D. Eoliler
E. Spartalılar

CEVAP=C

16 ) Aristo’ya göre matematik sanatlar nerede doğmuştur?

A. İran
B. Mısır
C. Yemen
D. Çin
E. Bizans

CEVAP=B

17 ) “Gençliğin bozulması ve doğru yoldan çıkarılması ve yeni ilahların sokulması” iddiasıyla mahkum edilip; zehirli kadehi içmekle cezalandırılan filozof kimdir?

A. Gorgias
B. Leibniz
C. Platon
D. Sokrat
E. Aristo

CEVAP=D

18 ) Çin’de birbirinden farklı iki felsefe okulu kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki felsefe okuludur?

A. Cundişapur-Bağdat
B. Ezher-Nizamiye
C. Konfüçyüs-Tao
D. Frankfurt-Viyana
E. Peripatos-Akademi

CEVAP=C

19 ) Tanrı ile dünyanın bir ve aynı olduğunu savunan düşünceye ne ad verilir?

A. Realizm
B. Panteizm
C. Kritisizm
D. Pozitivizm
E. Rasyonalizm

CEVAP=B

20 ) “Haz insanı köle yapar” diyen, “köpek gibi olan, köpek tutumunda olan, köpeksi” anlamına gelen Sokratçı okula ne ad verilmiştir?

A. Elis-Eretria
B. Kyrene
C. Megara
D. İskenderiye
E. Kynikler

CEVAP=E

SORU=21 Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir?A. teknik bilgi
B. sanat bilgisi
C. dinsel bilgi
D. felsefî bilgi
E. gündelik bilgi

CEVAP=E

SORU=22 ) Antik Yunan felsefesinin kaynaklık yaptığı Doğu felsefesini aşağıdakilerden hangisi kapsamaz?A. Hind
B. İbrani
C. İran (Sasani)
D. Çin
E. İslâm

CEVAP=E
SORU=23 Milet Okulu’nun üç filozofuna (Thales-Anaksimandros-Anaksimenes) hangi isimle tanınmaktaydılar?A. Aristocular
B. Fizikçiler
C. Demirciler
D. Kimyacılar
E. Denizciler

CEVAP=B

SORU=24 Babası sarayda bir hekim olması, Aristo’yu hangi bilime karşı ilgisinin uyanmasına sebep olmuştur?A. biyoloji
B. edebiyat
C. coğrafya
D. fizik
E. matematik

CEVAP=A

SORU=25“Bilgelik öğreten” “bilgelik satanlar” “Para karşılığı ders veren gezgin öğretmenler” olarak bilinen Yunanlılar kimlerdir?A. Akılcılar
B. Sanatçılar
C. Sofistler
D. Şüpheciler
E. Eylemciler

CEVAP=C

SORU=26 Antik Yunan’da dinî, felsefî ve siyasî bir tarikat olan felsefî cemiyetin adı nedir?A. Gazâlîciler
B. Materyalistler
C. İbn Sînâcılar
D. Pythagorasçılar
E. Feministler

CEVAP=D

SORU=27 Aşağıdakilerden hangisi Platon’un devletine yöneltilen eleştirilerden birisidir?A. yöneticiler yanılmaz
B. erdemli olması
C. adaletli olması
D. mutluluk
E. hikmetli olması

CEVAP=A

SORU=28 İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünün sahibi filozof aşağıdakilerden hangisidir?A. Demokritos
B. Platon
C. Herakleitos
D. Protogoras
E. Gazâlî

CEVAP=D

SORU=29 Aristo’ya göre filozof neyin bilgisine ulaşmış kişidir?
A. evrenselin bilgisi
B. ahlâkın bilgisi
C. sanatın bilgisi
D. fiziğin bilgisi
E. kimyanın bilgisi

CEVAP=A

SORU=30 Yunan uygarlığı, kültürü ve ilmi, Akdeniz etrafındaki bütün kavimlerin ortak malı haline geldi. Bu döneme ne ad verilir?
A. Atina
B. Hellenismus
C. Polis
D. Sparta
E. Bizans

CEVAP=B

SORU=31 Annesinin ebe olmasından etkilenerek Sokrat “gerçeği başkalarıyla karşılıklı konuşmada bulan” yönteme ne ad vermiştir?A. Tartışma ustalığı
B. Savaşma ustalığı
C. Eleştirme ustalığı
D. Konuşma ustalığı
E. Doğurma ustalığı

CEVAP=E

SORU=32“ Ekmek ve suyla yaşadığımda, zevkle titrer bedenim; lüks zevklerden kendi adlarına değil, onları inceleyen uygunsuzlar adına nefret ediyorum” diyen ve yiyecek içeceği çoğunlukla ekmek ve su olan filozof kimdir?
A. Platon
B. Epiküros
C. İbn Sînâ
D. Gazâlî
E. Demokritos

CEVAP=B

SORU=33 Bölünemeyen son parçalara ne ad verilir?
A. cevher
B. suret
C. atom
D. cisim
E. madde

CEVAP=C

SORU=34 Maddenin şekil almasına ne ad verilir?
A. cisim
B. heyula
C. suret
D. cosmos
E. ruh

CEVAP=C

SORU=35 Atıldığı zindanda Felsefeyle Avunmak adlı çalışmayı yazan ve Got kralı Theodench’ın emriyle idam edilen Son Romalı ve ilk Skolastik düşünür kabul edilen kişi kimdir?
A. Galileo
B. Aristo
C. Plotinos
D. Kopernik
E. Boethius

CEVAP=E

SORU=36 Düşünce tarihinde ilk büyük sistem, hangi filozofla başlar?
A. Demokritos
B. Platon
C. Kant
D. İbn Haldun
E. Zenon

CEVAP=B

SORU=37 Dört Unsurdan (su, ateş, hava, toprak) söz eden ilk filozof kimdir?
A. Zenon
B. Empedokles
C. Herakleitos
D. Thales
E. Kant

CEVAP=B

SORU=38 Neron’un hükümdarlığı sırasında Roma’da bir köle olan filozof kimdir?
A. Herakleitos
B. Kıbrıslı Zenon
C. İbn Bacce
D. Epiktetos
E. Sokrat

CEVAP=D

SORU=39 Anaksogaras felsefesinde dinamik ve hayatın kaynağı, aynı zamanda âleme ilk hareket veren; belli bir gaye ve hedefe göre düzenleyici ilke nedir?

A. Nous
B. Evren
C. Âlem
D. Panteist
E. Kozmos

CEVAP=A

SORU=40 Aristo, 158 farklı şehir devletinin nelerini toplayıp bir araya getirdi?
A. efsanelerini
B. ahlâkını
C. bürokrasisini
D. adetlerini
E. Anayasasını

CEVAP=E

SORU=41 Platon ve Aristo’nun en çok ilgi gösterdikleri bilimler hangisidir?
A. matematik-biyoloji
B. şiir-edebiyat
C. sosyoloji-psikoloji
D. fizik-tarih
E. müzik-sanat

CEVAP= A

SORU=42 İlk doğa filozoflarının dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğuna inandıkları ilk maddeye ne ad verilmiştir?
A. araz
B. akademi
C. suret
D. cevher
E. arkhe

CEVAP=E

SORU=43 Yunan felsefesinde erdemler ve iyiliklerle birlikte güzele yönelişe” ne denir?
A. eros
B. kozmos
C. fazilet
D. logos
E. Erdem

CEVAP=A

SORU=44 Ölümünden sonra öğrencisi Porphyrios, hocası Plotinus’un yazdığı kitapçıklardan 54’ünü, kendi seçimi ve arzusuyla dokuzlara bölerek yayınladığı eserin adı nedir?

A.DOĞA ÜZERİNE
B.RUH
C.ETİK
D.ENNEADLER
E.METAFİZİK
CEVAP=D

SORU=45 Platon’a göre “bütün ilimlerin tacı” olarak nitelendirdiği yöntemin adı nedir?A. fizik

B. diyalektik

C. ahlâk

D. mantık

E. biyoloji

CEVAP=B

SORU=46 Aristo dört unsura beşinci bir unsur ekler. O, bu unsura ne ad vermiştir?A. hava

B. ether (esir)

C. su

D. ateş

E. toprak

CEVAP=B

SORU=47 Aşağıdakilerden hangisi Sokrat öncesi filozofların kurduğu okullardan değildir?A. Abdera

B. Pyhtagoras

C. Milet

D. Elea

E. Sparta

CEVAP=E

SORU=48 Yunanistan’da Yunanca yazılan ilk felsefe kitabının adı nedir?A. Doğaya Dair

B. Ruh

C. Tanrı

D. Veda

E. Metafizik

CEVAP=A

SORU=49 “Felsefesin babası” kimdir?A. Platon

B. Herakleitos

C. Pyhtagoras

D. Thales

E. Zenon
CEVAP=D

SORU=50 Aşağıdakilerden hangisi Platon’un dört temel erdeminden birisi değildir?
A. adalet
B. hikmet
C. vefa
D. basiret
E. cesaret

CEVAP=C
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Şubat 2014, 21:50   Mesaj No:4
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

KURAN-I KERİM -II- 2012 VİZE SORULARI
• SORU1-Aşağıdakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir?

a. Ebû Amr, İbn Âmir, Nâfi’, Hamza, Sûsî

b. İbn Kesîr, Yakup, Ebû Amr, İbn Âmir, Hallâd

c. Kisâî, Âsım, İdris, Verş, Nafi

d. Nâfi’, Hamza, Hafs, İbn Zekvan, Hişam

e. Hafs, İbn Zekvan, Hişam, İdris, Verş (cevap)

SORU2: Tecvit ilminin konusunu belirleme çerçevesinde kaç farklı görüş vardır?
CEVAP: 2
SORU3: Aşağıdaki kümelerden hangisinde ikinci sınıfı oluşturan imamlardan biri de yer almaktadır? (isimler yerleştirilecek,)

a. Ebû Amr, İbn Âmir, Halef-i Âşir, İbn Cemmâz, Dûrî (cevap)

b. Hamza, Âsım, Dûrî, Hafs, Bezzî

c. Asım, İbn Âmir, İbn Kesîr, İbn Cemmâz, Kunbül

d. Kisâî, Âsım, Dûrî, Hafs, Bezzî

e. Nâfi’, Hamza, Kisâî, Sûsî, İshak
SORU4: bazı ayetlerin üzerine konulan he harfi kufe ekolünün sayımına göre kaç ayetin bittiğini gösterir.
CEVAP: 5
• SORU5: Tenvin ile sâkin nûn’un bulundukları ortama göre kaç çeşit özellikleri vardır?

a. 6

b. 5 (cevap)

c. 4

d. 7

e. 3

• SORU6: Tecvidin tanımında yer alan: “..her harfe hakkını verme “ ifâdesiyle kastedilen nedir?

a. Herhangi bir harfin sıfat-ı fer’iyyesi

b. Ses bölgesinden çıkarma

c. Mahrec-i cüzisi

d. Herhangi bir harfin sıfat-ı lâzimesı (cevap)

e. Herhangi bir harfin sıfat-ı ârızası

• SORU7: “……………………………..; bir harfin (a, i, u gibi) sesli harflerden biri ile harekelenmemesidir.
Boş bırakılan yere yazılmasını uygun gördüğünüz kavramın bulunduğu şıkkı işaretleyiniz.

a. Fetha

b. Zamme

c. Tenvin

d. Sükûn (cevap)

e. Kesre Sükun

• SORU8: .................., Arap alfabesinde bir sesin açık (u) ile seslendirilmesidir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ötre
...
a. ötüre (cevap)

b. kesre

c. esire

d. fetha

e. üstün

• SORU9: “Kur’ân’ın, tecvit kuralları uygulanmadan söylenenlerin anlaşılmayacağı şekilde okunmasıdır.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?


a. Hadir

b. Hezrame (cevap)

c. Tertil

d. Tahkik

e. Tedvir

SORU10: Aşağıdakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir?
a. Ebû Amr, İbn Âmir, Yakup, Ebû Cafer, Bezzî
b. İbn Kesîr, Yakup, İbn Âmir, , Ebû Cafer, Ebu’l-Hâris
c. Nâfi, Hamza, İbn Âmir, Âsım, İbn Kesîr
d. Sûsî, Hişam, Bezzî, İdris, İshak (cevap)
e. Hamza, İbn Âmir, Âsım, İbn Kesîr, Dûrî

SORU11: Aşağıdaki kümelerden hangisinde ikinci sınıfı oluşturan imamlardan biri de yer almaktadır?
a. Ebû Amr, İbn Âmir, Halef-i Âşir, İbn Cemmâz, Dûrî (cevAP)
b. Asım, İbn Âmir, İbn Kesîr, İbn Cemmâz, Kunbül
c. Kisâî, Âsım, Dûrî, Hafs, Bezzî
d. Hamza, Âsım, Dûrî, Hafs, Bezzî
e. Nâfi’, Hamza, Kisâî, Sûsî, İshak


• SORU12-Aşağıdakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir?
a. Hamza, İbn Âmir, Âsım, İbn Kesîr, Dûrî
b. Ebû Amr, İbn Âmir, Yakup, Ebû Cafer, Bezzî
c. Sûsî, Hişam, Bezzî, İdris, İshak (CEVAP)
d. Nâfi, Hamza, İbn Âmir, Âsım, İbn Kesîr
e. İbn Kesîr, Yakup, İbn Âmir, , Ebû Cafer, Ebu’l-Hâris

• SORU13: EBNAE ESMAE İSMÜN KELİMELERİNİN başlarındaki hemzeler, aşağıdakiler kavramlardan hangilesiyle nitelendirilir?
a. Lam-ı tarif hemzesi
• b. İstifham hemzei
c. Hemze-i katı
d. Özel vasıl hemzesi (CEVAP)
e. Vasıl hemzesi

• SORU14: Aynı kelimede bir kırâat imamı izhar, bir başkası ihfâ; birisi gunne, bir başkası idğâm bilâ gunne yaparken ve birileri bir meddi üç elif çekerken bir başkası dört çekiyor ise…………………………………………..? Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Teknik anlamda bir hükümden söz edilebilir mi?
b. Vacip bir hükümden söz edilebilir mi?
c. Farz bir hükümden söz edilebilir mi? (cevap)
d. Sünnet bir hükümden söz edilebilir mi?
e. Haram bir hükümden söz edilebilir mi?


SORU15: “………………….., Kur’ân okumayı sürdürmek niyetiyle herhangi bir nedenle soluk verip-alacak kadar bir süre, okunmaktaki kelime üzerinde .............”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ı.
• ı.Vakıf, durmaktır.
ıı. İbtidâ, durmaktır.
ııı. Durmak, ibtidâdır.
ıv. Secâvent, işâretidir.
v. Secavent, durmaktır.
hangisi yazılmalıdır?
a. ıı
b. ıv
c. ı (CEVAP)
d. v
e. ııı

• SORU16: Kıf remziyle vakıfta hangisi uygulanır?
a. Durmanın zorunluluğu
b. Durulmaması gerekir.
c. Durmanın güzel olduğu (CEVAP)
d. Durulabilir, ama geçmek daha uygundur.
e. Durmak da geçmek de caizdir.

• SORU17: Bir kümeyi oluşturan harflerin çıktığı bölgeye ……………………..adı verilir.
Boş bırakılan yere yazılmasını uygun gördüğünüz şıkkı işaretleyin.
a. Çıkak
b. Ağız bölgesi
c. Küllî mahreç (CEVAP)
d. Cüzi mahreç
e. Ses bölgesi

• SORU18: Tecvidin tanımında yer alan: “..her harfe hakkını verme “ ifâdesiyle kastedilen nedİR?
a. Herhangi bir harfin sıfat-ı fer’iyyesi
b. Herhangi bir harfin sıfat-ı lâzimesı (CEVAP)
c. Ses bölgesinden çıkarma
d. Herhangi bir harfin sıfat-ı ârızası
e. Mahrec-i cüzisi

SORU19- Aşağıdakilerden hangisi tenvîn ile sâkin nûnun, bulundukları ortama göre ortak özelliklerinden değildir?
a. İhfâ
b. İdğam maa’l-gunne
c. Izhâr
d. Iklâb
e. İdğam-ı Misleyn(CEVAP)


SORU20- Ağadakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir?
a. Ebû Amr, İbn Âmir, Nâfi’, Hamza, Sûsî
b. İbn Kesîr, Yakup, Ebû Amr, İbn Âmir, Hallâd
c. Kisâî, Âsım, İdris, Verş, Nafi
d. Nâfi’, Hamza, Hafs, İbn Zekvan, Hişam
e. Hafs, İbn Zekvan, Hişam, İdris, Ver (CEVAP)

SORU21- Kaynaklarda harflerin toplam çıkış noktaları konusunda ………………….farklı görüş ileri sürülmüştür.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Altı
b. Dört (CEVAP)
c. Üç
d. Sekiz
e. Beş

SORU22- vakıf sembollerinden kala remziyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanır
a. vasıl evladır.
b. durulmaması gerekir.
c. durmak evladır. (CEVAP)
d. durulmaz.
e. durulmayabilir.

SORU23- …………………….., bir kırâat imamının, râvilerinden birinin tespit edip aktardığı yaygın görüşleri çerçevesinde Kur’ân metninin nasıl telaffuz edileceğini öğretmeyi amaçlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Kırâat
b. Tecvit (CEVAP)
c. Tertîl
d. Telaffuz
e. Tilâvet

SORU24-…………………., gayr-i munsarif olan isimler dışındaki herhangi bir ismi, geçiş halinde ……………………. ile, cümledeki konumuna göre iki üstün veya iki esire yahut iki ötüreli olarak okumaktır.”
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerlere şu şıklardan
A-ı. İki üstün, sakin bir nun
B-ıı. Tenvin, iki esire
C-ııı. İki ötüre, tenvin
D-ıv. Tenvin, sakin bir nun (CEVAP)
E-v. Sakin bir nun, tenvin

SORU25- Vakıf sembollerinin ifâde ettiği anlamlar aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?
a. İçtihat (CEVAP)
b. Müstahap
c. Sünnet
d. Farz
e. Vacip

SORU26- Tecvit ilminin prensiplerini tespit edip kurallaştıranlar ……………………… Onlar bu prensipleri, Kur’ân’dan, Rasûlullah’ın hadislerinden ve Arapça’nın edebiyat ve halk arasındaki kullanım farklılıklarından elde etmişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Fıkıhçılardır
b. Filologlardır
c. Kelamcılardır
d. Kırâat imamlarıdı (CEVAP)

SORU27- aşağıdakilerden hangisi tecvid konusunda ayzılan ilk eserlerden değildir ?
a. et-Tehdîd fi’l-İtkân ve’t-Tecvîd
b. Kasîdetun Râiye
c. İhtilafu’l-Kurrâ fi’l-Lâm’ı ve’n-Nûn
d. Mîzânu’l-Hurûf ve Şifâu’l-Ebdân (CEVAP)
e. Risâle fi’l-İdğâmi’l-Kebîr

SORU29- Harflerin çıkış noktaları kaça ayrılır?
a. iki (CEVAP)
b. beş
c. dört
d. üç
e. altı

SORU30-“Kişinin irâdesine bağlı olarak dudaklar ile boğazın göğse bitiştiği bölge arasındaki gerçek (muhakkak) veya gerçekmiş gibi değerlendirilen (mukadder) herhangi bir noktaya çarparak çıkan ses” tir.Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
a. Aslî harf.
b. Hareke.
c. Sükûn.
d. Fer’î harf.
e. Harf. (CEVAP)

SORU31-“……………………………..; bir harfin (a, i, u gibi) sesli harflerden biri ile harekelenmemesidir.
Boş bırakılan yere yazılmasını uygun gördüğünüz kavramın bulunduğu şıkkı işaretleyiniz.
a. Tenvin
b. Fetha
c. Kesre
d. Zamme
e. Sükûn (CEVAP)

SORU32- mim duragı ?
a. Durmak da geçmek de caizdir.
b. Durulabilir, ama geçmek daha uygundur.
c. Durulmaması gerekir.
d. Durmanın güzel olduğu.
e.Durmanın zorunluluğu(CEVAP)

soru33-
- .
a. Vacip
b. Hiçbiri
c. Farz
d. Sünnet
e. Mendup (CEVAP)

SORU34-
a.
b.
c.
d.
e.

SORU35- ..................., Arap alfabesinde bir sesin açık (u) ile seslendirilmesidir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
FETHA
KESRA
ÜSTÜN
ÖTÜRE (CEVAP)
ESRE

SORU36- Aşağıdakilerden hangisi Fer’î harflerden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.


SORU37-
a. Hezrame
b. Tahkik
c. Tedvir
d. Hadir
e. Tertil


SORU38-
a.
b.
c. (CEVAP)
d.
e.


SORU39-
a.
b.
c.
d.
e. (CEVAP)

SORU40- Aşağıdakilerden hangisi vasıl hemzeli yedi özel kelimeden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

SORU41- Tenvin ile sâkin nûn’un bulundukları ortama göre kaç çeşit özellikleri vardır?
a. 6
b. 5 (CEVAP)
c. 7
d. 3
e. 4

SORU42- Kur’ân-ı Kerîm’i, her harfin hakkını vererek, manasını anlamaya çalışarak, acele etmeden, yavaş yavaş okumaktır.”
Yukarıdaki tarifle aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır?
a. (CEVAP)
b.
c.
d.
e.

SORU43- Kuran-ı Kerimde yer alan hemzeler kaç çeşittir? CEVAP: 4,3,2,5 hariç hangi şık varsa cevap odur. :D
SORU44- Okumaya süre başından değil de ortasından veya son taraflarından başlandığında “Euzü-Besmele” çekmenin hükmü nedir?
CEVAP: Mendup
SORU45- Vakıf sembollerinden Qıla remziyle aşağıdaki hükümlerden hangisi vurgulanır?
CEVAP: Durmak evladır.
SORU46- Ve ilahüküm ilahüv vahıdün lailahe illa hüverrahmanü………. Devamı nedir?
CEVAP: Errahım = pek merhametli
SORU47- Hatim indirme dışında DUHA suresi okunduktan sonra “Allahu ekber” şeklinde tekbir getirildikten sonra besmele çekilerek bir sonraki sureye geçilmesinin hükmü nedir?
CEVAP: Hiçbiri
SORU48- Aşağıda her şıkta Hemze ile başlayan dörder sure ismi yazıldı. Bunlar baştaki hemzelerinin tamamı katı hemzesi olanı hangisidir?
CEVAP: Elem neşrah---ikterabe---ellezine---etaa.

SORU49-
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Şubat 2014, 21:57   Mesaj No:5
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

İSLAM AHLAK FELSEFESİ 2013 VİZE SORULARI

1)Ahmet Hamdi Akseki'nin de ifade ettiği üzere, "evlilik hususunda çocuğun rızasına bakmamak …………………..".
Yukarıda boşluğa gelecek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zulümdür B.Çocuğun menfaatinedir C. Ailenin menfaatinedir D. Gerekir E. Hoşgörülebilir
CEVAP=A
2) Ailede sevgiyi en fazla vurgulayan ahlakçımız hangisidir?
A. Kınalızade B. Gazali C. Tusi D. Maverdi E. İbn Miskeveyh
CEVAP=E
3) Aşağıdakilerin hangisi Yunanlı ahlak filozoflarının hiçbirinin erdemler listesinde yer almaz?
A. Alçakgönüllülük B. Ölçülülük C. Cesaret D. Adalet E. Bilgelik
CEVAP=A
4)Aşağıdaki hangi grubun İslamın 4 temel erdemi olabileceği savunulmaktadır?
A.Adalet, fetanet, basiret, feraset B.Adalet, muhabbet, iffet, merhamet
C.Adalet, muavenet, iffet, merhamet D. Adalet, merhamet, itidal, muhabbet
E. Dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı
CEVAP=C
5) A.H. Akseki’nin dışında Kant ahlakından etkilenmiş gözüken İslam ahlakçısı kimdir?
A.Cabiri B.Muhammed Abduh C.Abdullah Draz D.Muhammed İkbal E.Fazlurrahman
CEVAP=C
6) “Bir milletin gerçek servet ve sermayesi evlatlarıdır” diyerek ailede çocuğun önemini çok vurgulayan çağdaş filozof hangisidir?
A. Muhammed Abduh B. Abdullah Draz C. Cabiri D. Fazlurrahman E. Muhammed İkbal
CEVAP=E
7) Eflatun’un 4 erdemini hangi Hıristiyan mezhebi tam olarak benimser?
A. Protestanlar B. Methodistler C. Ortodokslar D. Anglikanlar E. Katolikler
CEVAP=E
8) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” ayeti Kur’anda kaç surede geçmektedir?
A. Bir B. Üç C. Dört D. Beş E. İki
CEVAP=E
9)Günümüz Batı ahlakında “aile ahlakı” kavramı yerine artık hangi kavram kullanılmaktadır?
A. Cinsiyet ahlakı B. Cinsellik ve Şehir C. Arkadaşlık D. İffet E. Cinsellik
CEVAP=E
10) Hangisi, Maverdi’ye göre eş seçiminde dikkate alınması gereken 5 husustan biri değildir?
A. Güzellik B. Dindarlık C. Asalet D. İffet E. Mal varlığı
CEVAP=C
11) Hangisi Platon ve Aristoteles gibi filozofların temel erdemler listesinde yer almaz?
A. Merhamet B. Yiğitlik C. Dostluk D. Adalet E. Ölçülülük
CEVAP=A
12) Hangisi evlilikle ilgili niyette en fazla vurgulanan dört nedenden biri değildir?
A. Nefsin korunması ve iffetin teminatı B. Bedensel arzuların tatmini ve toplumsal statü
C. Karşılıklı yararlar sağlamak D. Çocuk sahibi olmak ve neslin devamı
CEVAP=B
13) Hangisi evlilikten sonra eşler arasında olması gereken 4 temel erdem arasında sayılanlardan değildir?
A. Akrabaları ziyaret B. İffet ve Sadakat C. Sevgi D. Saygı E. Yardım ve dayanışma
CEVAP=A
14) Hangisi İslam ahlakçılarının eş seçiminde önemli gördüğü 4 temel özellikten biri değildir?
A. Asillik B. Dindarlık C. Akıllılık D. Ahlaklılık E. Denklik
CEVAP=A
15) Hangisi İslam ahlakı için önerilen dört içerikli ilkeden biri değildir?
A. İyilik ilkesi B. Sevgi ilkesi C. Hak ilkesi D. Ölçülülük ilkesi E. Barış ilkesi
CEVAP=E
16)Hangisi İslam ahlakı için önerilen içeriksiz ve yarı içerikli 4 ilkeden biri değildir?
A. Kendini ölçü alma ilkesi B. Uzman-Vicdan ilkesi C. Toplumsal şeffaflık ilkesi
D. Dini doğruluk ilkesi E. Küresel adalet ilkesi
CEVAP=E
17) Hangisi İslam ahlakının belli başlı ekollerinden biri değildir?
A. Tasavvufi ahlak B. Kelami ahlak C. Fıkhi ahlak D. Dini ahlak E. Kur’ani ahlak
CEVAP=E
18) Hangisi Gazali’nin evliliğin 5 yararı arasında saydıklarından değildir?
A.Çocuk sahibi olmak B.Mal varlığının artması C.Ev düzeni D.Akrabaların çoğalması E.Şehevi
CEVAP=B
19) Hangisi Platon'un üç toplum sınıfı ve onlara uyan erdemlerinden biri değildir?
A. Yöneticiler ve hikmet B. Din adamları ve merhamet C. Tüm sınıflar ve adalet
D. Askerler ve cesaret E. İşçiler/köylüler ve iffet
CEVAP=B
20) Hangisi Veda Hutbesinde geçen tavsiyelerden/ilkelerden biri değildir?
A. Nefrete doğrulukla ve fazilete faziletle mukabele ediniz!
B. Üstünlük ırkta değil takvadadır!
C. Sizin kadınlar üzerinde kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır!
D. Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir.
E. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız!
CEVAP=A
21)Hangisi Veda Hutbesinde “şu dört şeyi yapmayacaksınız” denilenlerden biri değildir?
A. Hırsızlık yapmayacaksınız B. Haksız yere adam öldürmeyeceksiniz
C. Zina etmeyeceksiniz D. Yalan söylemeyeceksiniz E. Şirk koşmayacaksınız
CEVAP=D
22) Hangisi Akseki’nin Kant’a yönelttiği eleştirilerden biri değildir?
A. Kant ahlakı, fiilleri dikkate alıp niyetleri dikkate almamaktadır
B. Kant’ın kesin emir dediği de aslında şartlı emirdir
C. Vazifenin kaynağı olarak akıl yeterli değildir
D. Ahlak yalnızca kanun kavramı üzerine kurulamaz
E. Kant ahlakı, faydayı vurgulaması nedeniyle insanları bencilliğe sevketmektedir
CEVAP=E
23) Hangisi İslam aile ahlakında önemli görülen 3 temel konudan biri değildir?
A. Doğru seçim B. Doğru niyet C. Hiçbiri D. Doğru geçim E. Doğru erdemler
CEVAP=E
24)Hangisi İslam ahlak filozoflarının “nefsin üç gücü” dedikleri güçlerden biri değildir?
A. Düşünce gücü B. Hiçbiri C. Duygu gücü D. Öfke gücü E. Arzu gücü
CEVAP=C
25) İçerikli ahlak ilkeleri arasında en önemli ve en merkezi olduğu söylenilen ilke hangisidir?
A. İffet ilkesi B. İyilik ilkesi C. Takva ilkesi D. Adalet ilkesi E. Yardımlaşma ilkesi
CEVAP=B
26) İlke konusunda modern İslam ahlakçılarını etkileyen Batılı filozof kimdir?
A. Descartes B. Hume C. Hegel D. Kant E. Heidegger
CEVAP=D
27) "İki tür erdem vardır: Düşünce erdemi ve karakter erdemi. Birincisi eğitimle, ikincisi alışkanlıkla geliştirilir." diyen filozof kimdir?
A. Sokrates B. Aristoteles C. Platon/Eflatun D. Pythagoras E. Aquinas
CEVAP=B
28)İstatistiki açıdan, Kur'an'da en sık geçen erdem hangisidir?
A. Sabır B. Affedicilik C. Yardımseverlik D. Kadirşinaslık E. Dürüstlük
CEVAP=A
29) Kaşgarlı Mahmut’un belirttiği Türk atasözüne göre “erdemin başı …………….” nedir?
A. Mehafetullah B. Dil C. Allah korkusu D. Bilgi E. Din
CEVAP=B
30) Kant ahlakının en önemli kavramı nedir?
A. Ödev B. Haz C. Mutluluk D. Fayda E. Erdem
CEVAP=A
31) “Kategorik imperatif” ne demektir?
A. Emir ve yasak B. Kesin buyruk C. Koşulsuz ahlak D. Kategorik erdem E. Sınıflandırılmış
CEVAP=B
32)“Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa … adaleti gözetin.” ayeti aşağıdaki şıklardan hangisinde geçmektedir? A. Şems, 10 B. Tevbe 123 C. Yasin, 28 D. Nisa, 135 E. Maide, 147
CEVAP=D
33)Kelami ahlak, hangi ahlak alanıyla ilgili sorunlarla ilgilidir?
A. Pratik etik B. Metaetik C. Spekülatif etik D. Normatif etik E. Alternatif etik
CEVAP=B
34) Kur’an’da en küçük iyilik ve kötülüğün de karşılığının görüleceğini belirttiği ayetler hangisidir?
A. Mülk, 7-8 B. Nasr, 1-3 C. Asr, 1-3 D. Zilzal, 7-8 E. Abese, 10-11
CEVAP=D
35) Kur’an’da ahlaki emir ve yasakların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Maide, 60-74 B. Furkan, 33-39 C. Kasas, 36-44 D. Nahl, 1-18 E. İsra, 23-40
CEVAP=E
36) Kur’an’ın hem metaetik hem de normatif etik sorunlara cevabının görülebildiği ayetler hangileridir?
A. Şems, 7-10 B. Yasin, 17-20 C. Asr, 1-3 D. İnsan, 3-8 E. Bakara
CEVAP=A
37) Mevlana, hangi erdemde “güneş gibi ol” der?
A. Şefkat ve merhamette B. Cömertlik ve yardımlaşmada C. Empati ve iyimseverlikte
D. Başkalarının iyiliğini takdir etmede E. Hiddet ve asabiyetten kaçınmada
CEVAP=A
38) Mevlana, “hoşgörürlükte” ne gibi ol demektedir?
A. Deniz B. Toprak C. Hava D. Dağ E. Dere
CEVAP=A
39)Mevlana, hangi erdemde “akarsu gibi ol” der?
A. Sabır B. Cömertlik C. Şükür D. Sevgi E.
CEVAP=B
40) “Muavenet” ne anlama gelir?
A. Bağışlama B. İffet C. İsraf etmeme D. Yardımlaşma E. Dürüstlük
CEVAP=D
41) Nietzsche'nin de dediği gibi, filozofların çoğu merhamet erdemini küçümserken, onu adaletten sonra en önemli ikinci erdem sayan filozof hangisidir?
A. Kant B. Hegel C. Platon D. Spinoza E. Schopenhauer
CEVAP=E
42) Sevgi buyurulamaz. Emirle birini sevmek insanın elinde değildir.” Diye savunan filozof kimdir?
A. Hegel B. Heidegger C. Kant D. Descartes E. Hume
CEVAP=C
43) Sühreverdi’nin Avarifü’l-maarif adlı eseri hangi ahlak ekolüne ait tipik bir eserdir?
A. Fıkhi ahlak B. Tarihi ahlak C. Felsefi ahlak D. Tasavvufi ahlak E. Kur’ani ahlak
CEVAP=D
44) Tehzibü’l-ahlak adlı meşhur İslam ahlak felsefesi eseri kime aittir?
A. İbn Kemal B. İbn Rüşd C. İbn Tufeyl D. İbn Sina E. İbn Miskeveyh
CEVAP=E
45) Temel İslami erdemlerin yeniden yapılandırılması önerisi hangi ayete dayandırılmaktadır?
A. Enfal, 38 B. Fatır, C. Yasin, 22 D. Nahl, 90 E. Araf, 44
CEVAP=D
46)Ünlü Osmanlı ahlakçısı Kınalızade Ali Efendi’nin tanınmış ahlak eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ahlak-ı Kur’ani B. İlmü’l-ahlak C. Ahlak-ı Alâi D. Tehzibü’l-ahlak E. Ahlak-ı Nasıri
CEVAP=C
47) Ünlü ahlak felsefesi kitabı Nikomakhos’a Etik kimin eseridir?
A. Sokrates B. Aristoteles C. Diyojen D. Protagoras E. Cicero
CEVAP=B
48) (1) “Eflatun’un 4 erdem anlayışı, Gazali dahil bütün Sünni ahlakçıların eserlerinde görülür.”
(2) “Eflatun’a göre, 3 toplumsal sınıfla ilgili, halkın bir Fenike masalına inandırılması iyi olur.”
Yukarıdaki ifadelerle ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Hem (1) hem (2) yanlış B. (2) doğru, (1) yanlış C. Hem (1) hem (2) doğru
D. (1) doğru, (2) yanlış E. Her ikisi de doğru da olabilir yanlış da

CEVAP=C
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Şubat 2014, 22:01   Mesaj No:6
Medineweb Sadık Üyesi
JAZARİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:JAZARİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17525
Üyelik T.: 23 Mart 2012
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:40
Mesaj: 591
Konular: 66
Beğenildi:70
Beğendi:41
Takdirleri:13
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları

ARAPÇA -II- 2013 VİZE SORULARI

1-Tahzir üslubu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
a-Mensup isimdir.
b-Muhazzer minhi nasbeden fiil zahirdir.*****
c-Muhazzer minhi nasb eden fiil hazfedilmiştir.
d-Muhazzer minh tekrarlanabilir.
e-Aynı cümlede birden fazla muhazzer minh olabilir.
2-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tahzir üslubu kullanılmıştır.
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ
الصدقَ الصدقَ فإنه من أفضل الفضائل
إياك والكذبَ فإن الكذب رذيلة******
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
إن الصدق والكذب مقياس النجاح في دار الابتلاء
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahzir üslubu kullanılmamıştır.
إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ
الحسدَ والبغضَ والوشايةَ
إياكم والجدل في الدين. والزمواالصمت
عليكم بالصلاة فإن الصلاة سكن للقلب*****
الغدرَ الغدرَ
4-Tahzir üslubunun kullanıldığı aşağıdaki (4-6) cümlelerde boş bırakılan yere getirilebilecek kelime ya da kelime gruplarını gösteriniz.
(إياك و........ ، فإنك به تُعْرَف‏.‏)
قرين السوء**** b) الشجاعة c) الوفاء d) الصداقة e) الصديق
5-
(قيل‏:‏ يا نبي الله ما الغنى‏؟‏ قال‏:‏ اليأس مما في أيدي الناس، وإياكم و........... فإنه الفقر الحاضر)
a) الطمع *** b) مساعدة الآخرين c) الصومَ d) العفاف e) الصدقة
6-
(إياكم من ........ الجاهل الشرير، فإنه كالحية لا يكون منها غير اللدغ(
تجنب b) مصاحبة *** c) وملازمة d) تقرب **** e) الاسفادة والافادة
Aşağıdaki cümleler (7-9) tahzir üslubu kullanılarak nasıl kurulabilir?
7-( (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تسفكوا دماءكم
وإياكم أموالكم بينكم بالباطل ولا تسفكوا دماءكم
أحذركم من أكل أموالكم بينكم بالباطل وسفك دماءكم
اتقِ أموالَكم بينكم بالباطل ودماءَكم
إياكم من أكلِ أموالكم بينكم بالباطل وسفكِ دمائكم******
أكلا أموالكم بينكم بالباطل وسفكا دماءكم

(وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا)8-
وَلَا تقربوا من التَحَسَّس والتَجَسّس وَالتَحَاسد وَالتَدَابر وَالتَبَاغض
وَاحذروا من التَحَسَّس والتَجَسّس وَالتَحَاسد وَالتَدَابر وَالتَبَاغض
وَعليكم بالتَحَسَّس والتَجَسّس وَالتَحَاسد وَالتَدَابر وَالتَبَاغض
وَلا تتركوا التَحَسَّس والتَجَسّس وَالتَحَاسد وَالتَدَابر وَالتَبَاغض
التَحَسَّسَ والتَجَسّسَ وَالتَحَاسدَ وَالتَدَابرَ وَالتَبَاغضَ******

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. أيها المسلمون لَا تظْلِمُوا إخوانكم وَلَاتَحْقِرُوهُم)9-
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ فلا تظلموا إخوانكم وَلا تحْقِروهُم
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ تجنبوا ظلمهم وَتحْقِيرهمُ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. إياكم، أيها المسلمون، أن تظلموا إخوانكم وَتحْقِروهُم******
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. فعليكم، أيها المسلمون، عون إخوانكم وَمساعدتهم
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يظلمه وَلا يحْقِرهُ.
10-Aşağıdaki cümlenin doğruya en yakın tercümesi hangisidir?
" إياك وعقلك... إياك وآراء الناس فى الدين... عليك بـاتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
a-“Din konusunda kendi aklın ve insanların görüşleri Kitap, Sünnet ve selefi salihin yoluna uygun olmalıdır”.
b-“Din konusunda kendi aklın ve insanların görüşleri de önemli; ama sen Kitap, Sünnet ve selefi salihin yoluna uy.”
c-“Din konusunda kendi aklın ve insanların görüşlerinden sakın! Aklını Kitap, Sünnet ve selefi salihin yoluna uydur.”
d-“Din konusunda kendi aklın ve insanların görüşleri önemlidir. Ancak Kitap, Sünnet ve selefi salihin yoluna uymayı da ihmal etme.”
e-“Din konusunda kendi aklın ve insanların görüşlerinden sakın! Kitap, Sünnet ve selefi salihin yoluna uy”. ****
11-İğra üslubu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
a-Muğra bih mensup isimdir.
b-Muğra bihi nasbeden fiil zahirdir.****
c-Muğra bihi nasb eden fiil hazfedilmiştir.
d-Muğra bih tekrarlanabilir.
e-Aynı cümlede birden çok muğra bih olabilir.
12-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iğra üslubu kullanılmıştır.
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ
إياك والكذبَ فإن الكذب رذيلة
الصدقَ الصدقَ فإنه من أفضل الفضائل*****
أناشد الله رجلاً سمع ذلك مني
بين الله تعالى أن الصدق والكذب مقياس النجاح في دار الابتلاء والامتحان
13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iğra üslubu kullanılmamıştır.
إدارة المدرسة: النظافةَ
الجهاد الجهاد فإن الجهاد ضمان للعز والمجد
عليكم الصلاة فإن الصلاة سكن للقلب
إياكم والجدل في الدين.. والزمواالصمت *****
الوفاءَ ولأمانةَ
14-İğra üslubunun kullanıldığı aşağıdaki (4-6) cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilebilecek kelime ya da kelime grupları hangileridir?
(.......... فإن العبد إذا صدق بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة)
الصدق **** b) الكذب c) الوفاء d) العفة e) الصدقة

15- ( تزوجوا فإن فى الزواج دوام النسل وحفظ الفرج فإن لم تستطيعوا فعليكم ....... فإنه جنة)
a) الصومَ b) الاختلاط c) معاشرةَ النساء d) العفاف**** e) الصدقة

.16-
(.................. من مصاحبة الجاهل الشرير، فإنه كالحية لا يكون منها غير اللدغ(
الاقتراب واللزوم b) الفرارَ والهربَ**** c) والاكثار d) التقرب e) الاسفادة والافادة
Aşağıdaki cümleler (7-9) iğra üslubuyla yeniden nasıl kurulabilir?
17-(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)
اتقوا الله ولازموا الصادقين
الزموا تقوى الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عليكم بتقوى الله ومصاحبة الصادقين فاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ*****
تقوى الله ومصاحبة الصادقين أَيُّهَا الَّمؤمنُون****
الزموا تقوى الله ومصاحبة الصادقين أَيُّهَا الَّمؤمنُون
18-
إياكم والرخص واتباع الغاوين اتبعوا الكتاب والسنة والزموا منهج السلف الصالح...
حافظوا على الكتاب والسنة والزموا منهج السلف الصالح وتجتبوا الرخص واتباع الغلوين ****
اياكم والكتاب والسنة وعليكم بمنهج السلف الصالح والرخص ولا تتبعوا الغلوين
لا تتركوا الكتاب والسنة ولا تفارقوا منهج السلف الصالح.... اياكم والرخص واتباع الغلوين
اقرأو الكتاب والسنة واتبعوا منهج السلف الصالح ... اياكم والرخص واتباع الغلوين
عليكم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح... اياكم والرخص واتباع الغلوين
19-
اصبروا أيُّها المسلمون فقد لاحت بشائر النصر
أيُّها المسلمون اصبروا فقد لاحت بشائرالنصر
أيُّها المسلمون صبرا فقد لاحت بشائرالنصر
الصبرَ أيُّها المسلمون فقد لاحت بشائرالنصر ****
أيُّها المسلمون اصبروا فانتصروا
الصبر والنصر أيُّها المسلمون
20-Aşağıdaki cümlenin doğruya en yakın tercümesi hangisidir?
" يا أخي، عليك بتقوى الله وصدق اللسان، فإنه ما أوتي العبد شيئاً في الدنيا أحسن من لسان صادق
a-“Ey kardeşim, her zaman Allah’tan sakınıp, doğru sözlü olmalıyız; zira bir kula dünyada doğru sözlü olmadan daha iyi bir şey verilmemiştir.
b-“Ey kardeşim, Allah’tan sakınıp, doğru sözlü olman senin faydanadır. Zira bir kula dünyada doğru sözlü olmadan daha iyi bir şey verilmemiştir.”
c-“Her zaman Allah’tan sakın ve doğru sözlü ol. Zira bir kula dünyada doğru sözlü olmadan daha iyi bir şey verilmemiştir”.
d-“Bak kardeşim, doğru sözlü ol. Zira bir kula dünyada doğru sözlü olmadan daha iyi bir şey verilmemiştir”.
e-“Ey kardeşim, her zaman Allah’tan sakın ve doğru sözlü ol. Zira bir kula dünyada doğru sözlü olmadan daha iyi bir şey verilmemiştir.”*****
21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nüdbe bulunmaktadır.
a- يا لمحمد لأمتك
b- كان الجريح يصيح: وا ذراعاه
c- أ فاطمَ مهلاً بعض هذا التدلل
d- آ شباب! اتبعوا خطوات أجدادكم
e- يا من تقدست ذاته
Doğru Cevap: 1-B

22- Aşağıda geçen cümlelerden hangisinde nüdbe ölen bir kimse için kullanılmaktadır.
a- وا كبداه
b-وا رأساه
c- وا أماه
d- وا عيناه
e- وا شباباه
Doğru Cevap: 2-C

23- Aşağıda geçen cümlelerin hangisinde bir acıyı ifade etmek üzere nüdbe kullanılmıştır.
a- وا إصبعاه
b- وا ابناه
c- وا بيتاه
d- وا سيارتاه
e- وا نقوداه
Doğru Cevap: 3-A

24- Aşağıda geçen cümlelerin hangisinde nüdbe bir acı ya da ölüm sebebiyle kullanılmamıştır.
a- وا بطناه
b- وا معدتاه
c- وا عنقاه
d- وا علياه
e-وا عقلاه
Doğru Cevap: 4-E

25- Aşağıdaki ifadelerin hangisi çoğul muhataplara karşı kullanılan nüdbedir.
a- وا عماهاه
b-وا كريماه
c- وا من أنجى البشر من الظلمات
d- وا خالاكموه
e- وا أختاكي
Doğru Cevap: 5-D

26- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nüdbe bulunmamaktadır.
a- يا ساجداه
b- يا أبا بكر إنك رجل ذو وفاء
c- وا ساقاه
d- وا أذناه
e- يا جداه
Doğru Cevap: 6-B

27- Aşağıdaki durumların hangisinde nüdbe kullanılır.
a- Bir kimsenin sevdiği birine hitabı halinde.
b- Bir tüccar, diğer tüccarla pazarlık ederken.
c- Birinden yardım isterken.
d- Yitirilen bir ahbaba hitaben.
e- Hasta birinin doktora hitabı halinde.
Doğru Cevap: 7-D
28-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi tasğîrdeki terhim söz konusudur.
a- يا صاحِ قل لا إله إلا الله ثم استقم
b- يا بَعْلُ إنكِ من أجمل المدن العربية
c- نادى الأولاد: يا للأستاذِ لنا من الجهالة
d- غَنَّى المؤذن في بداية شهر الصوم: مرحبا يا رَمَضَ
e- وُلِدَ لِي ابنٌ فسمَّيْتُه حُمَيْدًا
Doğru Cevap: 5-E
29- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terhîm zaruretten dolayı yapılmıştır.
a- أ عَائِشَ دَقًّا بَابَ إخوانِكِ باكيهْ ـــــــــــــــــــــــــ وإنْ كنتِ قد صادفتِ صحْبًا فَأحْسِنِ
b- لنعم الفتى تَرْنُو كَمَالَ وَفَائِهِ ــــــــــــــــــــــــــ سَمَوْلُ بْنُ عَادٍ ليلة الخَوْفِ والغَدَر
c- إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم ـــــــــــــــــــــــــــ بلغ سلامى روضة فيها النبى المحترم
d- طلع فوق الغصن عُصَيْفِرٌ.
e- نادى عُمرُ و قال: يا عُثْمُ.
Doğru Cevap: 4- B
30- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mütekellim yâ’sına muzaf bir isim üzerinde terhim uygulanmıştır?
a-يا حارِ! حافظ على أمن الحي.
b-يا فارِ! سُقْ خيلك إلى أقصى النقط من المدينة.
c-يا صاحِ! يبدو أنك نسيتَ صداقتنا القديمة.
d-يا كافِ! تنازل عن عصيانك قبل أن فاتتك الفرصة.
e-يا غافِ! اذكر ربك وتب إليه من غفلتك.

Doğru Cevap: 5-C
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terhîm yapılmamıştır?
a- يا نارُ! كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
b-أ سُلَيْمُ! متى تمد يد المساعدة للمحتاجين.
c- أيا خديجُ! إنكِ أفضل النساء في العالم.
d-آ زينُ! احترمي زوجك يحترمه الناس.
e-يا فارُ! أسرع إلى نجدة القرويين.

Doğru Cevap: 4-A
32- Terhîm ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- Münâdâ pozisyonunda olmadığı sürece, vezin gereği bile olsa şiirde terhîm yapılamaz.
b- Münadanın son harfinin ة olması durumunda öncesinde en az üç harf olmalıdır.
c- Son harfi ة olmayan alemlerin en az üç harften müteşekkil olmaları gerekir.
d- Terhim işlemine tabi olan isim alem değilse nekra-i maksûde olmalıdır.
e- İsnadî yahut izafî terkip halindeki münalarda da terhîm yapılabilir.

Doğru Cevap: 1-D

33-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istiğâse bulunmaktadır?
a- وا مصيبتاه
b- يا فتاة أقبلي
c- يا سعا
d- وا رأسي
e- يا لزيد لعمرو
Doğru Cevap: 2-E
34-Aşağıda istiğase ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- İstiğasenin başındaki nida harfi hiçbir zaman atılamaz.
b- İstigâse lâmı, müstegâs eğer alem ise fethalı, değilse kesralıdır.
c- Müsteğâsün leh kendisi için yardım istenen kimsedir.
d- Müsteğasün leh kimi zaman düşürülebilir.
e- İstigâse bazen taaccüb için de kullanılabilir.
Doğru Cevap: 3-B
35-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde خالد ismi, müstegâsun minh durumundadır.
a- يا للأميرِ مِنْ خَالدٍ!
b-يا خالِ! كتب الله لك الشهادة.
c-يا خالداه من الأعداء!
d-يا له من أثرٍ خالدٍ!
e- وا خالداه! إنك قد نذرت نفسك إلى أمتك.
Doğru Cevap: 6-A
36-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istiğase taaccüb için kullanılmamıştır?
a-يا له من منظر مخيف! تكاد قلوبنا تخرج من صدرنا.
b-يا لمدرسة ناجحة! إنها من يتخرج فيها يرتفع إلى أعلى الرتب في الدوائر الرسمية.
c-يا لصاحب وفي! لَمْ تَتْرُكْ أصْدِقَاءَهُ ولو في هذه الظروف الشاقة.
d-يا لحسن! متى تمد يد المساعدة إلينا.
e-يا لرجل! من لطم خده ولاّه الأخرى.
Doğru Cevap: 7-D
37-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öge müstegâsün minh konumundadır?
a-يا لربِّنا للمؤمنين.
b-يا لربِّنا للمخلصين.
c-يا لربِّنَا للحاسدين.
d-يا لربِّنَا للعابدين.
e-يا لربِّنا للزاهدين.
Doğru Cevap: 7-C


38- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nüdbe yoktur?
a-وا إصبعاه.
b-يا أماه، لا أتمكن من نسيانك.
c-يا ولي من لا ولي له! انصرنا على الأشرار كلهم. ***********
d-وا أنفاه.
e-وا ركبتاه.
39- Aşağıda geçen cümlelerden hangisinde nüdbe ölen bir kimse için kullanılmaktadır?
a-وا رأساه.
b-وا معدتاه.
c-وا عيناه.
d-وا أذناه.
e-وا صاحباه. *********
40- Aşağıda geçen cümlelerin hangisinde bir acıyı ifade etmek üzere nüdbe kullanılmıştır?
a-كان المريض يصرخ: وا سناه. ********
b-النجدة والمساعدة يا أمير المؤمنين.
c-وا ابناه.
d-وا شهداء.
e-وا أماه.

41- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terhîm zaruretten dolayı yapılmıştır?
a- أ عَائِشَ دَقًّا بَابَ إخوانِكِ باكيهْ ـــــــــــــــــــــــــ وإنْ كنتِ قد صادفتِ صحْبًا فَأحْسِنِ
b- لنعم الفتى تَرْنُو كَمَالَ وَفَائِهِ ــــــــــــــــــــــــــ سَمَوْلُ بْنُ عَادٍ ليلة الخَوْفِ والغَدَر********
c- إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم ـــــــــــــــــــــــــــ بلغ سلامى روضة فيها النبى المحترم
d- طلع فوق الغصن عُصَيْفِرٌ.
e- نادى عُمرُ و قال: يا عُثْمُ.
42-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi tasğîrdeki terhim söz konusudur?
a- ويا لك من ليلٍ كأن نجومه ــــ بكل مَغار الفَتْلِ شدت بِيَبْذُلِ
b- أيا جارتا ما أنصف الدهة بيننا ــــ تعالي أقاسمْكِ الهموم تعالي
c-لبسنا عطيفا لنحافظ على جسمنا من البرد. *********
d- يا جعف! اعلم أن الإسلام دين الحق والعدالة.
e- صرخ الطفل قائلا: يا للجنود لأسرتنا.
43-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde müsteğasün leh kendisine karşı yardım talep edilendir?
a- يا للشباب للعجزة.
b- يا فتيانُ للقرويين.
c- يا للمجاهدين للمسلمين.
d-يا لرب العالمين للمتقين.
e-يا ملِكُ للمعتدين. *******

44-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istiğase bulunmaktadır?
a- أ عائش! كيف تنسين من يحبونك وتغفلين عنهم.
b- يا بنت عدنان! كم من صعوبات نعاني في سبيل دراستك.
c-وا رأسياه! صرت لا أتحمل ألمه.
d-يا لفتيان الحي لسكانه. *******
e- قال الأستاذ للطالب: يا حار! صه، فإن السكوت ذهب.
45- İğra üslubu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Muğra bih merfû‘dur.
b) Muğra bihi nasbeden fiil zahirdir.
c) Muğra bihi nasb eden fiil mahzûftur.*********
d) Muğra bih tekrarlanamaz.
e) Bir cümlede sadece bir tane muğra bih olabilir.

46- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iğra üslubu kullanılmıştır?
a) الفحشاءَ والمنكرَ، فإنما تتحقق النجاة باجتنابهما.
b) إياكم وكثرة السؤال، فإنما هلك بها الذين خلوا من قبلكم.
c) الوفاء الوفاء، فإنه من أفضل خصائص البشر.********
d)الظلم الظلم، فإن الله لا يغفر للظالمين.
e) إياك وسوء الخلق، فإن النبي بُعث لإزالته.

47- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iğra üslubu kullanılmamıştır?
a) النظافة النظافة، فإنها من أجزاء الإيمان.
b) الاجتهاد الاجتهاد، فإنه يثمر النجاح.
c) الإيمان الإيمان، فإنك لا تدخل الجنة إلا به.
d)العجب العجب، فإنه من أنواع العصيان ويهدي إلى النار. ******
e) الصبر الصبر، فإنه مفتاح الفرج.
48- Hangi seçenekteki sözcük verilen cümledeki boşlukta iki kez yinelenirse anlamlı bir iğra üslûbu elde edilmiş olur?
(.......... فإن المرء إذا أخلص تقبل الله منه كل ما عمل به)
a) الإخلاص ********
b) الصدق
c) الوفاء
d) الأمن
e) السخاء
49- İğra üslubunun kullanıldığı aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere getirilebilecek kelime ya da kelime grupları aşağıdakilerden hangisidir?
(عليكم ........... فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر)
a) الصلاة******
b) لصوم
c) الرياء
d) الحسد
e) الغيبة
50- Tahzir üslûbunun kullanıldığı aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere getirilebilecek kelime ya da kelime grupları aşağıdakilerden hangisidir?
(إياكم من ........ الأخيار، فإنها تسبب غضب الله وتؤدي إلى النار.(
مصاحبة
منافرة*******
c) صداقة
إسعاد
e) إطعام وإشراب
51- Aşağıdaki cümle tahzir üslubu kullanılarak nasıl kurulabilir?
( (إن الله ينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي
a)عليكم بالفحشاء والمنكر والبغي.
b)حُرِّم عليكم الفحشاء والمنكر والبغي.
c)اجتنبوا الفحشاء والمنكر والبغي.
d) الفحشاءَ والمنكرَ والبغيَ.******
e) إن الله ناهيكم عن الفحشاء والمنكر والبغي.
52- Aşağıdaki cümle tahzir üslubu kullanılarak nasıl kurulabilir?
(حُرِّمَتْ عليكم الميتةُ والدمُ ولحم الخنزير)
a) عليكم الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير.
b) اجتنبوا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
c) لا تأكلوا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
d) لا تطعموا الميتة والدم ولحم الخنزير.
e) إياكم والميتة والدم ولحم الخنزير.*****
53- Aşağıdaki cümle tahzir üslubu kullanılarak nasıl kurulabilir?
(أيها الطلاب! لا تهملوا واجباتكم)
a) أيها الطلاب! اجتهدوا في دروسكم.
b) أيها الطلاب! عليكم أن تؤدوا واجباتكم.
c) أيها الطلاب! إياكم أن تهملوا واجباتكم.*******
d) أيها الطلاب! أدّوا واجباتكم.
e)أيها الطلاب! عليكم بأداء واجباتكم.

54- Aşağıdaki cümlenin doğruya en yakın tercümesi hangisidir?
"إياكم والرياءَ... فإنه يأكل العمل كما تأكل النار الحطب."

a) Riyayı bırak. Zira o ateşin oduna düşman olması gibi amele düşmandır.
b) Riyadan sakın. Zira o ateşe benzer, ateş nasıl odunu yiyorsa, ameli yer bitirir.
c) Riyadan vazgeç. Çünkü o ateşin oduna yaptığı etkinin aynısını amele yapar.
d) Tek kendinizi riyadan koruyun. Çünkü o ateşin odunu yediği gibi ameli yer bitirir.
e) Riyadan sakının. Zira o, odunun ateşi yediği gibi ameli yer bitirir.*******


55- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerden hangisi lafzî izafete dönüştürülebilir?
a-لسليمان ساعة ذهب يزيد ثمنها على ألف دولار.
b-بنى الخليفة مئذنة رخام بجوار المسجد.
c-المرء قوي جسمه إذا اشتغل بالرياضة. *****
d-تحب الفتيات أن يلبسن قلائد درّ في أعناقهن.
e- دخلنا البيت من باب خشب.

56- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde failine muzaf bir isim tamlaması vardır?

a- كان أحمد مشغول الذهن.
b-الدالّ على الخير كفاعله.
c-الأم مسرورة القلب لنجاح ابنه.
d-صار الجد دامع العينين عندما سمع صوت الأذان. *****
e- ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب.
57- Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin muzafı marifedir?
a-الإسلام يهتم بحريّة الرأي.
b-قيمة الإحسان لا تقاس بالنقود.
c-ينفق الناس نقودا كثيرة في سبيل الأناقة.
d- تسابقت القنوات لتستحق حقوق النشر للمباريات.
e-أعجب كلَّنا منظر الحديقة. ******
58- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtisas bulunmaktadır?
a-أنا تخرجت في الثانوية، والتحقت بالكلية قبل سنتين.
b-نحن مشتركون في رحلة القاهرة إذا كانت الظروف مناسبا.
c- نحن عباد الله لا نعبد إلا إياه.******
d-إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
e-إني أنا نذرت نفسي لسلامة أمتي.


59- Aşağıdaki ifadelerden hangisinde isim fiil yoktur?

a- ولا تقل لأحد والديك أوكليهما أفّ.
b-صرخ المريض عندما شعر بألم في بطنه: آه من معدتي.
c-أنذرت الأم ولدها حذار من المدفأة.
d-الطلاب سرعان ما غادروا صفوفهم.
e-لا يزال الضيوف يحضرون للاشتراك في الحفلة. ******
60-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iştiğal yoktur?
a- الرجل يعرفه الجميعُ.
b-الرجل يعمل ابنه في وزارة التربية. **********
c-الرجل قتله الإرهابيون.
d-الرجل سيرحمه ربّه بدعاء أحبائه.
e-الرجل سلّيناه بصعوبة عظيمة.


61- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iştiğal vardır?

a-الدار عاش فيها عثمان مع أسرته قبل سنوات.
b-الرجل ظهرت قيمته بعد موته.
c-الفرس ركبتها في المسابقة. ******
d-القراءة يرتفع صاحبها ثقافةً ومعرفةً.
e- النافذة فتحت مصراعيها قبل تنظيف الغرفة.

62- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtisas bulunmamaktadır?

a-نحن الأتراك نفتخر بجهادنا لإعلاء كلمة الله.
b- أنا الغريب تعبت بالتجول في شوارع هذه المدينة.
c-نحن أمّة محمد عزمنا على أن نقتدي بما جاء به.
d-أنا لا أستطيع أن نتحمل بهذا القدر من الظلم. *****
e-نحن القضاة نحكم بالظواهر.
63- aşağıdaki hangi durumda meşgûlun anh zorunlu olarak mansub okunur?
a) Şart edatından önce gelirse.
b) Şart edatından sonra gelirse.*******
c) Emirden önce gelirse.
d) Nehiyden önce gelirse.
e) Dua cümlesinden önce gelirse.

64- aşağıdaki hangi durumda meşgûlun anh tercihan mansub okunur?
a) Teşvik edatından sonra gelirse.
b) Şart edatından sonra gelirse.
c) Emirden önce gelirse.********
d) Hemze hariç bir soru edatından sonra gelirse.
e) Sürpriz anlamı veren “إذا”dan sonra gelirse.

65- aşağıdaki hangi durumda meşgûlun anh zorunlu olarak merfû okunmaz?
a) İzâ-i fücâiyyeden sonra gelirse.
b) Hal vavından sonra gelirse.
c) Şart, istifham, nefiy ve taaccüb edatlarından birinin öncesinde gelirse.
d) Kem-i haberiyye ve “İnne” ve benzerlerinden önce gelirse.
e) Mansûb soruya cevap teşkil ederse.********


66. Aşağıdaki isim fiillerden hangisi mürtecel değildir?
a) بلْهَ*********
b) أف
c) هيهات
d) مهْ
e) صهْ

67. Aşağıdaki isim fiillerden hangisi mazi anlamlidir?
a) آه
b) أف
c) وي
d) دونك
e) سرعان*******

69-hangisi hakiki sıfat için doğru değildir?
A- sıfat ve mevsuf arasında marife-nekra uyumu aranır
B- sıfat ve mevsuf arasında cinsiyet uyumu aranır
C- Sıfat, mevsuftan önce gelmez
D- sıfat vemevsuf arasında sayı uyumu aranmaz.********
E- sıfat mevsufunu gerçek anlamda niteler
70-Terhimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Şiirlerde zaruret sebebiyle nekra keimelerden sonra ة düşürülebilir
B- nekra-i gayrı maksudeden yapılabilir**********
C- münadanın mendup olması için terhim yapılmaz.
71-Aşağıdakilerden hangisi nüdbe için kullanılmaz?
a- bir sevidiğini kaybedince
b- tüccar malını kaybedince
c- sıkıntılı bir durumla karşılaşılınca
d- yardım talebinde bulunulduğunda**********
e- e- bir ağrı veya acı bildirmede
72-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahzir üslubu kullanılmıştır?
والذينجاءبالصدقوصدّقبهاؤلئكهمالمتقون
الصدقَالصدقَ
إياكالكذبَفإنالكذبَرذيلة**********
فاتقواللهَوأصلحواذاتَبينكم
إنالصدقَوالكذبَمقياسالنجاحفيدارالإبتلاء
73-sıfat ile ilgili yanlıştır?
sıfat ve mevsuf arasında marife-nekra uyumu aranır
- sıfat şibhu'lcümle olarak gelebilir
zarflardan sıfat getirilmez
sıfat , harf-i cerlerden sonra gelebilir
74- Aşağıdakilerden hangisi tüm mesafeler için geçerli bir nida edatıdır?
a-يا
b-أيا
c-وا
d-أ
e-أي
Doğru Cevap: A
75-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nida edatı uzak bir mesafe için kullanılmıştır?
a-اِشْفَعْ لَنَا يَا رسُولَ اللهِ
b- أَ خَالِدُ! ألاَ تَرَى كَمْ أشعر باشتياق إليك
c-آ ذكريات شبابي! أسرعي ومري من أمام عيني
d- وا كبداه
e-يا لَسليمان لأخيك
Doğru Cevap: 48-C
76-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde münada nekra-i gayr-i maksûde olduğu için mansubdur?
a-يريد أعمًى أن يعبر الشارع وينادي: يا مسلما! ساعدني أعبر
b-يَا إله الْعَالَمِينَ! نجِّنَا من كل هم وغم
c-يا غافلا عن حال الأصدقاء! اعلم أنك قائم بـهم
d-يا طالب! لا بد لك من الاجتهاد لخلوصك من الفشل
e-يا تابعا أخيار الناس! إنك في طريق مستقيم
Doğru Cevap: A
77-Aşağıda münada için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- Muzaf olması durumunda münada fetha üzere mebnî olur.
b- Şebih bil muzaf olarak gelmesi durumunda münada lafzen mansub olur.
c- Nekra olarak gelmesi durumunda gayri maksude ise merfuluk alameti üzere mebni olur.
d- Alem olarak gelmesi durumunda mansûb veya merfû olarak gelebilir.
e- Başında ال yoksa doğrudan münada olamaz. Kendisi yerine أيها veya أيتها münada olur.
Doğru Cevap: B
78-Aşağıda geçen nidalardan hangisi nekre-i maksûdedir?
a- يا يائسا من رحمة ربه ألم تسمع "لا تقنطوا من رحمة الله"
b- يا تاركا صلواته ألا تعرف أمر ربك بالصلاة
c- يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى
d-يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله
e- يا رئيس اسمع أصوات رعيتك
Doğru Cevap: D
79- يَا محمدُ الحَسَن الخُلُقِ ibaresinde altı çizili kelime ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Lafzî izafetin muzafıdır.
b- Münâdâ’nın sıfatıdır.
c- Sadece merfû okunabilir.
d- Sadece mansûb okunabilir.
e- Merfû okumak da mansûb okumak da câizdir.
Doğru Cevap: E
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Mayıs 2020, 23:46   Mesaj No:7
Avatar Otomotik
Durumu:recep555 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 61722
Üyelik T.: 16 Mayıs 2020
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart islam tarihi soru ve cevaplar

[/QUOTE]
Alıntı:
JAZARİ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

İSLAM AHLAK FELSEFESİ 2013 VİZE SORULARI


1)Ahmet Hamdi Akseki'nin de ifade ettiği üzere, "evlilik hususunda çocuğun rızasına bakmamak …………………..".
Yukarıda boşluğa gelecek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zulümdür B.Çocuğun menfaatinedir C. Ailenin menfaatinedir D. Gerekir E. Hoşgörülebilir
CEVAP=A
2) Ailede sevgiyi en fazla vurgulayan ahlakçımız hangisidir?
A. Kınalızade B. Gazali C. Tusi D. Maverdi E. İbn Miskeveyh
CEVAP=E
3) Aşağıdakilerin hangisi Yunanlı ahlak filozoflarının hiçbirinin erdemler listesinde yer almaz?
A. Alçakgönüllülük B. Ölçülülük C. Cesaret D. Adalet E. Bilgelik
CEVAP=A
4)Aşağıdaki hangi grubun İslamın 4 temel erdemi olabileceği savunulmaktadır?
A.Adalet, fetanet, basiret, feraset B.Adalet, muhabbet, iffet, merhamet
C.Adalet, muavenet, iffet, merhamet D. Adalet, merhamet, itidal, muhabbet
E. Dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı
CEVAP=C
5) A.H. Akseki’nin dışında Kant ahlakından etkilenmiş gözüken İslam ahlakçısı kimdir?
A.Cabiri B.Muhammed Abduh C.Abdullah Draz D.Muhammed İkbal E.Fazlurrahman
CEVAP=C
6) “Bir milletin gerçek servet ve sermayesi evlatlarıdır” diyerek ailede çocuğun önemini çok vurgulayan çağdaş filozof hangisidir?
A. Muhammed Abduh B. Abdullah Draz C. Cabiri D. Fazlurrahman E. Muhammed İkbal
CEVAP=E
7) Eflatun’un 4 erdemini hangi Hıristiyan mezhebi tam olarak benimser?
A. Protestanlar B. Methodistler C. Ortodokslar D. Anglikanlar E. Katolikler
CEVAP=E
8) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” ayeti Kur’anda kaç surede geçmektedir?
A. Bir B. Üç C. Dört D. Beş E. İki
CEVAP=E
9)Günümüz Batı ahlakında “aile ahlakı” kavramı yerine artık hangi kavram kullanılmaktadır?
A. Cinsiyet ahlakı B. Cinsellik ve Şehir C. Arkadaşlık D. İffet E. Cinsellik
CEVAP=E
10) Hangisi, Maverdi’ye göre eş seçiminde dikkate alınması gereken 5 husustan biri değildir?
A. Güzellik B. Dindarlık C. Asalet D. İffet E. Mal varlığı
CEVAP=C
11) Hangisi Platon ve Aristoteles gibi filozofların temel erdemler listesinde yer almaz?
A. Merhamet B. Yiğitlik C. Dostluk D. Adalet E. Ölçülülük
CEVAP=A
12) Hangisi evlilikle ilgili niyette en fazla vurgulanan dört nedenden biri değildir?
A. Nefsin korunması ve iffetin teminatı B. Bedensel arzuların tatmini ve toplumsal statü
C. Karşılıklı yararlar sağlamak D. Çocuk sahibi olmak ve neslin devamı
CEVAP=B
13) Hangisi evlilikten sonra eşler arasında olması gereken 4 temel erdem arasında sayılanlardan değildir?
A. Akrabaları ziyaret B. İffet ve Sadakat C. Sevgi D. Saygı E. Yardım ve dayanışma
CEVAP=A
14) Hangisi İslam ahlakçılarının eş seçiminde önemli gördüğü 4 temel özellikten biri değildir?
A. Asillik B. Dindarlık C. Akıllılık D. Ahlaklılık E. Denklik
CEVAP=A
15) Hangisi İslam ahlakı için önerilen dört içerikli ilkeden biri değildir?
A. İyilik ilkesi B. Sevgi ilkesi C. Hak ilkesi D. Ölçülülük ilkesi E. Barış ilkesi
CEVAP=E
16)Hangisi İslam ahlakı için önerilen içeriksiz ve yarı içerikli 4 ilkeden biri değildir?
A. Kendini ölçü alma ilkesi B. Uzman-Vicdan ilkesi C. Toplumsal şeffaflık ilkesi
D. Dini doğruluk ilkesi E. Küresel adalet ilkesi
CEVAP=E
17) Hangisi İslam ahlakının belli başlı ekollerinden biri değildir?
A. Tasavvufi ahlak B. Kelami ahlak C. Fıkhi ahlak D. Dini ahlak E. Kur’ani ahlak
CEVAP=E
18) Hangisi Gazali’nin evliliğin 5 yararı arasında saydıklarından değildir?
A.Çocuk sahibi olmak B.Mal varlığının artması C.Ev düzeni D.Akrabaların çoğalması E.Şehevi
CEVAP=B
19) Hangisi Platon'un üç toplum sınıfı ve onlara uyan erdemlerinden biri değildir?
A. Yöneticiler ve hikmet B. Din adamları ve merhamet C. Tüm sınıflar ve adalet
D. Askerler ve cesaret E. İşçiler/köylüler ve iffet
CEVAP=B
20) Hangisi Veda Hutbesinde geçen tavsiyelerden/ilkelerden biri değildir?
A. Nefrete doğrulukla ve fazilete faziletle mukabele ediniz!
B. Üstünlük ırkta değil takvadadır!
C. Sizin kadınlar üzerinde kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır!
D. Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir.
E. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız!
CEVAP=A
21)Hangisi Veda Hutbesinde “şu dört şeyi yapmayacaksınız” denilenlerden biri değildir?
A. Hırsızlık yapmayacaksınız B. Haksız yere adam öldürmeyeceksiniz
C. Zina etmeyeceksiniz D. Yalan söylemeyeceksiniz E. Şirk koşmayacaksınız
CEVAP=D
22) Hangisi Akseki’nin Kant’a yönelttiği eleştirilerden biri değildir?
A. Kant ahlakı, fiilleri dikkate alıp niyetleri dikkate almamaktadır
B. Kant’ın kesin emir dediği de aslında şartlı emirdir
C. Vazifenin kaynağı olarak akıl yeterli değildir
D. Ahlak yalnızca kanun kavramı üzerine kurulamaz
E. Kant ahlakı, faydayı vurgulaması nedeniyle insanları bencilliğe sevketmektedir
CEVAP=E
23) Hangisi İslam aile ahlakında önemli görülen 3 temel konudan biri değildir?
A. Doğru seçim B. Doğru niyet C. Hiçbiri D. Doğru geçim E. Doğru erdemler
CEVAP=E
24)Hangisi İslam ahlak filozoflarının “nefsin üç gücü” dedikleri güçlerden biri değildir?
A. Düşünce gücü B. Hiçbiri C. Duygu gücü D. Öfke gücü E. Arzu gücü
CEVAP=C
25) İçerikli ahlak ilkeleri arasında en önemli ve en merkezi olduğu söylenilen ilke hangisidir?
A. İffet ilkesi B. İyilik ilkesi C. Takva ilkesi D. Adalet ilkesi E. Yardımlaşma ilkesi
CEVAP=B
26) İlke konusunda modern İslam ahlakçılarını etkileyen Batılı filozof kimdir?
A. Descartes B. Hume C. Hegel D. Kant E. Heidegger
CEVAP=D
27) "İki tür erdem vardır: Düşünce erdemi ve karakter erdemi. Birincisi eğitimle, ikincisi alışkanlıkla geliştirilir." diyen filozof kimdir?
A. Sokrates B. Aristoteles C. Platon/Eflatun D. Pythagoras E. Aquinas
CEVAP=B
28)İstatistiki açıdan, Kur'an'da en sık geçen erdem hangisidir?
A. Sabır B. Affedicilik C. Yardımseverlik D. Kadirşinaslık E. Dürüstlük
CEVAP=A
29) Kaşgarlı Mahmut’un belirttiği Türk atasözüne göre “erdemin başı …………….” nedir?
A. Mehafetullah B. Dil C. Allah korkusu D. Bilgi E. Din
CEVAP=B
30) Kant ahlakının en önemli kavramı nedir?
A. Ödev B. Haz C. Mutluluk D. Fayda E. Erdem
CEVAP=A
31) “Kategorik imperatif” ne demektir?
A. Emir ve yasak B. Kesin buyruk C. Koşulsuz ahlak D. Kategorik erdem E. Sınıflandırılmış
CEVAP=B
32)“Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa … adaleti gözetin.” ayeti aşağıdaki şıklardan hangisinde geçmektedir? A. Şems, 10 B. Tevbe 123 C. Yasin, 28 D. Nisa, 135 E. Maide, 147
CEVAP=D
33)Kelami ahlak, hangi ahlak alanıyla ilgili sorunlarla ilgilidir?
A. Pratik etik B. Metaetik C. Spekülatif etik D. Normatif etik E. Alternatif etik
CEVAP=B
34) Kur’an’da en küçük iyilik ve kötülüğün de karşılığının görüleceğini belirttiği ayetler hangisidir?
A. Mülk, 7-8 B. Nasr, 1-3 C. Asr, 1-3 D. Zilzal, 7-8 E. Abese, 10-11
CEVAP=D
35) Kur’an’da ahlaki emir ve yasakların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Maide, 60-74 B. Furkan, 33-39 C. Kasas, 36-44 D. Nahl, 1-18 E. İsra, 23-40
CEVAP=E
36) Kur’an’ın hem metaetik hem de normatif etik sorunlara cevabının görülebildiği ayetler hangileridir?
A. Şems, 7-10 B. Yasin, 17-20 C. Asr, 1-3 D. İnsan, 3-8 E. Bakara
CEVAP=A
37) Mevlana, hangi erdemde “güneş gibi ol” der?
A. Şefkat ve merhamette B. Cömertlik ve yardımlaşmada C. Empati ve iyimseverlikte
D. Başkalarının iyiliğini takdir etmede E. Hiddet ve asabiyetten kaçınmada
CEVAP=A
38) Mevlana, “hoşgörürlükte” ne gibi ol demektedir?
A. Deniz B. Toprak C. Hava D. Dağ E. Dere
CEVAP=A
39)Mevlana, hangi erdemde “akarsu gibi ol” der?
A. Sabır B. Cömertlik C. Şükür D. Sevgi E.
CEVAP=B
40) “Muavenet” ne anlama gelir?
A. Bağışlama B. İffet C. İsraf etmeme D. Yardımlaşma E. Dürüstlük
CEVAP=D
41) Nietzsche'nin de dediği gibi, filozofların çoğu merhamet erdemini küçümserken, onu adaletten sonra en önemli ikinci erdem sayan filozof hangisidir?
A. Kant B. Hegel C. Platon D. Spinoza E. Schopenhauer
CEVAP=E
42) Sevgi buyurulamaz. Emirle birini sevmek insanın elinde değildir.” Diye savunan filozof kimdir?
A. Hegel B. Heidegger C. Kant D. Descartes E. Hume
CEVAP=C
43) Sühreverdi’nin Avarifü’l-maarif adlı eseri hangi ahlak ekolüne ait tipik bir eserdir?
A. Fıkhi ahlak B. Tarihi ahlak C. Felsefi ahlak D. Tasavvufi ahlak E. Kur’ani ahlak
CEVAP=D
44) Tehzibü’l-ahlak adlı meşhur İslam ahlak felsefesi eseri kime aittir?
A. İbn Kemal B. İbn Rüşd C. İbn Tufeyl D. İbn Sina E. İbn Miskeveyh
CEVAP=E
45) Temel İslami erdemlerin yeniden yapılandırılması önerisi hangi ayete dayandırılmaktadır?
A. Enfal, 38 B. Fatır, C. Yasin, 22 D. Nahl, 90 E. Araf, 44
CEVAP=D
46)Ünlü Osmanlı ahlakçısı Kınalızade Ali Efendi’nin tanınmış ahlak eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ahlak-ı Kur’ani B. İlmü’l-ahlak C. Ahlak-ı Alâi D. Tehzibü’l-ahlak E. Ahlak-ı Nasıri
CEVAP=C
47) Ünlü ahlak felsefesi kitabı Nikomakhos’a Etik kimin eseridir?
A. Sokrates B. Aristoteles C. Diyojen D. Protagoras E. Cicero
CEVAP=B
48) (1) “Eflatun’un 4 erdem anlayışı, Gazali dahil bütün Sünni ahlakçıların eserlerinde görülür.”
(2) “Eflatun’a göre, 3 toplumsal sınıfla ilgili, halkın bir Fenike masalına inandırılması iyi olur.”
Yukarıdaki ifadelerle ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Hem (1) hem (2) yanlış B. (2) doğru, (1) yanlış C. Hem (1) hem (2) doğru
D. (1) doğru, (2) yanlış E. Her ikisi de doğru da olabilir yanlış da

CEVAP=C
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İstanbul İlitam Arapça 2 Vize Soru Çözümü nurşen35 İSTANBUL İlitam 0 03 Mayıs 2019 22:50
Mantık dersi vize soruları(İstanbul ilitam )/medineweb JAZARİ İSTANBUL İlitam 5 14 Kasım 2018 11:06
kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam ) JAZARİ İSTANBUL İlitam 3 28 Aralık 2015 23:27
İstanbul ilitam sistematik kelam vize soruları 2012 JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 04 Kasım 2014 14:58
İstanbul İlitam Kur'anı Kerim Çalışma Soruları JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 17 Şubat 2014 23:09

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286