Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İZMİR İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi enderhafızım,Açılış Tarihi:  26 Aralık 2013 (16:08), Konuya Son Cevap : 26 Aralık 2013 (16:08). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 26 Aralık 2013, 16:08   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
enderhafızım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:enderhafızım isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 5879
Üyelik T.: 28 Aralık 2008
Arkadaşları:32
Cinsiyet:Bay
Memleket:İst
Yaş:34
Mesaj: 3.242
Konular: 1382
Beğenildi:141
Beğendi:17
Takdirleri:66
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
evtx Sistematik Kelam [Ünit 02 Ders Özeti] (Dokuz Eylül)

Sistematik Kelam [Ünit 02 Ders Özeti] (Dokuz Eylül)

2. ÜNİTE KELAM OKULLARI

S1:HARICILIK:
C1Hz. Osman’ın şehid edilmesi sonrasında onun kanını talep etmek gerekçesiyle Hz. Ali’ye karşı cephe alan içlerinde Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr’in bulunduğu
yaklaşık altı yüz kişilik bir kuvvet
Hakem hadisesi sonrasında Hz. Ali’nin ordusundan çıkıp gidenler anlamında bu oluşuma Hâricîler adı verilmiştir

S2:HARICI ANLAYIŞI.
C2: Cemel ve Sıffin’de birbirine kılıç çekenler büyük günah işlemişler.cehennemı haketmıs.kafır sayılırlar.b.gunah ısleyen kafırdır.sulaganı ehlı bıl maruf nehyı
anılmunker

S3:GUNUMUZE KADAR SUREN HARICI FIRKA.
C3:IBADIYYE

S4:MURCIE NEDIR.
C4: Hz. Osman ile Hz. Ali hakkında verilecek hükmü ALLAH’a bırakmak,
Büyük günah işleyenlerin cennetlik ya da cehennemlik olup-olmadıkları hususunda herhangi bir hüküm vermemek, bunu ALLAH’a bırakmak. S5:Murcıenın ortaya
cıkısı kımle başlar

S5:MÜRCİENIN ORTAYA ÇIKIŞI KİMİNLE BAŞLAR
C5: Abdullah b. Ömer’le

S6: MÜRCİE’YE GÖRE İMAN NEDIR.
C6: iman esaslarını kalben tasdik ve dil ikrardan ibarettir

S7: EHL-İ VA’D OLARAK DA ADLANDIRILIR.
C7:MURCIE

S8:ŞİA NEDIR
C8: Hz. Peygamber’in vefatından sonra imameti (halifeliğin) Hz. Ali’nin ve ondan sonra da soyundan gelenlerin hakkı olarak gören topluluklara verilen bir isimdir.

S9:ŞİANIN INANÇ ESASLARI:
C9: Tevhîd-Nübüvvet-Meâd-Adl-İmamet

S10:ŞİA ALLAHIN ISIMLERINI NASILKULLANIR.
C10:ısmı faıl kalıbında subutı sıfatları ıında sadık ve mudrıkıde sayar. Şia’nın farklı olduğu noktalardan birisi de onların beda anlayışıdır

S11:BEDA ANLAYISI NEDIR.
C11: insanlar tarafından vukuu beklenmeyen bir olayı ALLAH’ın yaratması sıılerce neshın bır benzerı

S12:SIA ALLAHIN ILMINI KACA AYIRIR.
C12::2 ye mahtum: meleklerin, peygamberlerin, velilerin de bildiği ilim manzum: O’nun zâtına mahsus olandır.

S13:ASLAH ANLAYISI NEDIR.
C13: kulları için güzel olan (husun) bir şeyi yaratmak ALLAH’a vâciptir. (vâcip alellah)

S14:SİA YA GORE ALLAHIN INSANLARA IMAM TAYIN ETMESI NEDIR
C14:VACIP GUNAH ISLEMEZLER

S15: ŞÎA’NIN MEÂD HUSUSUNDAKİ AYIRT EDİCİ GÖRÜŞÜ NEDIR.
C15:RICAT

S16:KADER KONUSU CEBRIYYE
C16: insanın sanki rüzgâr önünde bir yaprak misâli kendi irâdesi dışında her yöne sürüklenebildiğini, kendisinin yapabileceği hiçbir şeyin bulunmadığını iddia eden

S17:KADERIYYE:
C17: insanın mutlak hürriyet sahibi olduğunu kendi fiillerini yarattığını, ALLAH’ın ona bir müdahalesinin olmadığını savunan

S18: AMR B SAİD’İ İDAM ETTİRDİKTEN SONRA “MÜMİNLERİN EMİRİ, DOSTUNUZU EZELÎ KAZA VE KAÇINILMASI MÜMKÜN OLMAYAN İLAHÎ HÜKÜMDEN
DOLAYI KATLETMİŞTİR.” DEYİP YAPTIKLARININ BÜTÜN SORUMLULUĞUNU “İLAHÎ HÜKÜMLERE” ATMAYA ÇALIŞMIŞTIR.

C18HALIFE ABDULMELIK B. KERVAN

S19: “KUR’ÂN’IN MAHLUK OLDUĞU” İDDİASINI İLK ORTAYA ATAN KİŞİ İSLAM’DA İLK AKILCI TEVİL DÜŞÜNCESİNİ SAVUNAN KİŞİ DE SAYILMAKTADIR
C19:CAD B. DIRHEM

S20: KADER HAKKINDA İLK KONUŞANLARDAN BİRİ.
C20: Mabed b. Halid el-Cühenî

S21: KADERİ İNKÂR ETMEK VE KULU KENDİ EYLEMLERİNİN YARATICISI KABUL ETMEK FİKRİNİN KAYNAĞI KABUL EDILIR.
C21: saylan ed-Dımeşkî el-Kıptî

S22:MUTEZILE.
C22: hiçbir tarafı desteklemeyip bir bakıma bir köşeye çekildikleri için; aşırı uçlardan uzak durduklarını ifade etmek için veya büyük günah işleyen kimseyi kâfir
veya mümin değil fâsık saymaları sebebiyle

S23: VÂSIL B. ATÂ VE AMR B. UBEYD'İN FARKLI BİR TEORİ ORTAYA KOYMALARIYLA BASRA'DA ZUHUR ETTİĞİNİ SÖYLEMEK MÜMKÜNDÜR. ABBASÎLER DÖNEMİ MU'TEZİLE'NİN TARİHDEKİ GELİŞİMİNE SAHNE OLMUŞTUR
C23:MUTEZILE

S24: KUR'AN'IN YARATILMIŞ OLDUĞU FİKRİNİ BENİMSEYEN HALİFE MU'TASIM-BİLLÂH VE VÂSİK-BİLLÂH DEVİRLERİNDE DE DEVAM EDEN BU UYGULAMAYA
NE DENIR

C24:MIHNE

S25:MUTEZILEYE VERILEN ADLAR.
C25:kaderıyye cehmıyye senvıyye mecusyye vaıdıyye muattıla

S25: İTİKADÎ ALANI SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE İFADE EDEN İLK MEZHEP KABUL EDİLMİŞLERDİR.
C25:MUTEZILE

S26: ABBASÎLER DEVRİNDE MU'TEZİLE KAC OKULA AYRILMISTIR.
C26:BAGDAT BASRA

S27: ME'MÛN'UN BAĞDAT'TA BAŞLATTIĞI TERCÜMELER, BEYTܒL-HİKME’NİN BAĞDAT’TA BULUNMASI GİBİ SEBEPLER DOLAYISIYLA
C27: Bağdat ekolünün Basralılar'dan daha çok felsefenin etkisinde kaldıkları da ifade edilmektedir

S28: BASRA OKULUNUN İLK TEMSİLCİSİ, AYNI ZAMANDA MEZHEBİN KURUCUSU KABUL EDİLEN
C28:VASIL B. ATA

S29: MU'TEZİLE'NİN BEŞ İLKESİNİ EL-USÛLÜ'L-HAMSE ADLI KİTABIYLA SİSTEMATİK ŞEKİLDE SUNDUĞU KABUL EDİLİRCEDEL İLMİNİN KURUCUSUMU'TEZİLE'DE
TABİAT FELSEFESİNİ ELE ALAN İLK KELÂMCI

C29: Ebü'l-Hüzeyl el-Allâf’ın

S30:BAGDAT OKULU KIM TARAFINDAN KURULMIUS.
C30: Bişr b. Mu'temir

S31: MU'TEZİLE'NİN RAHİBİ" OLARAK ANILAN
C31Ebû Mûsâ el-Murdâr

S32: TEVELLÜD NAZARİYESİNİ İLK DEFA ORTAYA ATAN
C32:BISR:TEVELUD: İnsanın iradesiyle yapmış olduğu bir fiilden başka birtakım fiiller doğmasına tevellüd denir

S33: ALLAH'IN ZÂTI İLE SIFATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ AÇIKLAMAK GAYESİYLE “AHVAL NAZARİYESİNİ” ORTAYA KOYMUŞTUR
C33:EBUL HASIM

S34: EL-MUĞNÎ FÎ EBVÂBİ’T-TEVHÎD VE’L-ADL ADLI ESERİ,
C34: Kâdı Abdülcebbâr el- Hemedân

S35: MATÜRÎDİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE HANEFÎLİK MATÜRÎDİLİK İLİŞKİSİNİ ANLAMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİPTİR
C35: Ebû Süleyman el-Cüzcânî’nin (ö. 200/816) kurduğu belirtilen Dâru’l Cüzcâniyye

S36:MATURUDININ MESHUR OĞRENCILERI ESERLERI
C36:EBUL LEYS EBUL HASAN SEMERKANDI KITABUT TEVHIT TEVILETUL KURAN

S37: USULÜDDİN” ADLI ESERİ MATÜRÎDİLİĞİN EN ESKİ KAYNAKLARINDAN BİRİDİR VE BU ESERİYLE O MEZHEBİN SİSTEMLEŞMESİ VE YAYILMASINDA CİDDİ
KATKI SAĞLAMIŞTIR.

C37:MUHAMMED EL PEZDEVI

S38: USULÜDDİN” ADLI ESERİ MATÜRÎDİLİĞİN EN ESKİ KAYNAKLARINDAN BİRİDİR VE BU ESERİYLE O MEZHEBİN SİSTEMLEŞMESİ VE YAYILMASINDA CİDDİ
KATKI SAĞLAMIŞTIR.

C38:A) el-İbâne an usûli'd-diyâneB) Makâlâtü'l-İslâmiyyîn.C) el-Lüma fi'r-red alâ ehli'z-zeyğ ve'1-bida.

S39:ESARININ TALEBESI GAZZÂLÎ KELÂM İLMİ AÇISINDAN BİR DÖNÜM NOKTASI SAYILIR
C39: Ondan öncekiler Mütekaddimûn, sonrsı da Müteahhirûn olarak adlandırılmıştır
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi enderhafızım 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Kur'an Güzel Konuşun Diyor, Konuşuyor... Serbest Kürsü su damlası 3 1201 24 Kasım 2016 13:16
Geeflow - Diriliş (15 Temmuz Darbe Rap Şarkısı) İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 970 23 Kasım 2016 11:06
Otuz Kuş & Dursun Ali Erzincanlı (Şehit Ömer... İlahiler/Ezgiler Esma_Nur 1 1730 23 Kasım 2016 10:44
15 Temmuz Demokrasi Marşı (İndir) İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 1104 23 Kasım 2016 10:10
Arkandan Ağlar (Çocuklara tabakta yemek... İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 821 23 Kasım 2016 09:50

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Sistematik Kelam [Ünit 12 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 26 Aralık 2013 16:40
Sistematik Kelam [Ünit 11 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 26 Aralık 2013 16:38
Sistematik Kelam [Ünit 09 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 2 26 Aralık 2013 16:34
Sistematik Kelam [Ünit 08 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 26 Aralık 2013 16:27
Sistematik Kelam [Ünit 07 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 26 Aralık 2013 16:22

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285