Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İZMİR İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi enderhafızım,Açılış Tarihi:  02 Ocak 2014 (13:43), Konuya Son Cevap : 02 Ocak 2014 (13:43). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 02 Ocak 2014, 13:43   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
enderhafızım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:enderhafızım isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 5879
Üyelik T.: 28 Aralık 2008
Arkadaşları:32
Cinsiyet:Bay
Memleket:İst
Yaş:35
Mesaj: 3.239
Konular: 1382
Beğenildi:141
Beğendi:17
Takdirleri:66
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
evtx Tasavvuf [Ünit 04 Ders Özeti] (Dokuz Eylül)

Tasavvuf [Ünit 04 Ders Özeti] (Dokuz Eylül)

4.ÜNİTE / TASAVVUF TARİHİNİN HAZIRLIK/ZÜHD DÖNEMİ


SORU 1: ÖNDE GELEN TARIKATLARI VE TARIKAT KURUCULARINI, DIĞER ILMI MÜESSESELERLE ILIŞKILERINI TARIHI SEYIR IÇINDE INCELEYEN ILMIN **** NEDIR?
CEVAP 1: tasavvuf tarihi

SORU 2: TASAVVUFUN KONULARI NELERDIR?
CEVAP 2: a) islam ruh hayatı b) islam müesseseleri c) ricali tarikatları d) islam prensipleri ve kavramları'dır.

SORU 3: TASAVVUFUN GÖREVI NEDIR?
CEVAP 3: tasavvufi hayatın yaşanmış olan şeklini tesbit etmek'tir.

SORU 4:TASAVVUF TARIHININ DÖNEMLERI NELERDIR?
CEVAP 4: a) zühd dönemi b) tasavvuf dönemi c) tarikat dönemi

SORU 5: ASRI SAADETLE BAŞLAYAN TABIIN, TEBE-I TABIIN VE ILK IKI ASRI IÇINE ALAN DÖNEME NE AD VERILIR?
CEVAP 5: zühd dönemi

SORU 6: SUFI VE TASAVVUF KAVRAMININ KULLANILDIĞI VE ILK SUFI ADLARININ DUYULMAYA BAŞLADIĞI HICRI 2.ASRIN SONUNA KADAR OLAN DÖNEME NE AD VERILIR?
CEVAP 6: tasavvuf dönemi

SORU 7: TARIKATLARIN ORTAYA ÇIKARAK SOSYAL HAYATIN BIR PARÇASI HALINE GELDIĞI HICRI 6. ASIRDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN TASAVVUF DÖNEMINE NE AD VERILIR?
CEVAP 7: tarikat dönemi

SORU 8: SUFI TABAKAT KITAPLARI NELERDEN BAHSEDER?
CEVAP 8: sufilerin hayat hikayelerinden sözlerinden, menkıbelerinden bahseder.

SORU 9: GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN ESKI TABAKAT KITABININ **** NEDIR VE KIME AITTIR?
CEVAP 9: Ebu Abdurrahman es Sülemi- tabakatüs -Suffiye

SORU 10: SAHABEDEN BAŞLAYARAK TABIIN, ETBA-I TABIIN DEVRINDE MÜELLEFIN ÇAĞINA KADAR OLAN DÖNEMDE YAŞAYAN 700 KADAR ZAHID VE SUFININ HAYATINI IHTIVA EDEN ESERIN **** VE MÜELLIFI KIMDIR?
CEVAP 10: Ebu Muaym el-isfahani kitabı. hilyetü'l evliya ve tabakatül- asfiya

SORU 11: HACE ABDULLAH EL-ENSARI EL HEREVI NIN TABAKAT ESERININ **** NEDIR?
CEVAP 11: tabakatüs-süffiye

SORU 12: IBNÜ'L-CEVZI'NIN TABAKAT ESERININ **** NEDIR?
CEVAP 12: sıfatu's-safve

SORU 13: TASAVVUF TARIHINDE 100 KADAR VELININ KERAMET VE MENKIBELERINI NAKLEDEN KERAMETLER ÜZERINDE YAZILMIŞ BILINEN EN GENIŞ ESER VE MÜELLIFI KIMDIR?
CEVAP 13: Yusuf b. İsmail en Nebhani kitabı. camiv keramati'l-evliya

SORU 14: ZÜHD NEDIR?
CEVAP 14: lügatta soğuk ve ilgisiz davranmak, rağbet etmemektir. azla yetinme demektir. maddeye, eşyaya ve dünyaya yönelik isteksiz davranma demektir.

SORU 15: ZÜHDÜN ZIDDI NEDIR?
CEVAP 15: rağbet

SORU 16: BATI DILLERINDE ZUHDÜN KARŞILIĞI NEDIR?
CEVAP 16: ascetic

SORU 17: ZÜHDÜN MERHALELERI NELERDIR?
SORU 17: a) zahiri/bedeni uzaklaşma b) batıni/kalbi uzaklaşma (en yüce merhalesidir)

SORU 18: AHMET B. HANBEL'E GÖRE ZÜHDÜN KAÇ ŞEKLI VARDIR NELERDIR?
CEVAP 18: 3 şekli vardır.
a) haramı terk etmektir ki bu avamın zühdüdür.
b) helal olan şeylerden fazla olanı terk etmektir. bu havvasın zühdüdür.
C) ALLAH'tan Ali Koyan Meşgaleleri Terk Etmektir Ki Bu Da Ariflerin Zühdüdür.

SORU 19: CÜNEYDI BAĞDADIYE GÖRE ZÜHD NEDIR?
CEVAP 19: dünyanın küçük görülüp izlerinin kalpten silinmesidir.

SORU 20: KUR’AN-I KERIM’DE DÜNYA KELIMESI NE ANLAMA GELMEKTEDIR?
CEVAP 20: dünüw kökünden "edna" kelimesinin müennesi olup. derat kökünden türemiş= pek alçak pek küçük

SORU 21: ZÜHD HAREKETI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
CEVAP 21: peygamber efendimizin vefatından sonra Resulullahın nübüvet nuru gözlerden uzaklaşmaya ve gizlenmeye başladı. çeşitli görüşler ve mütelif akımlar
ortaya çıktı. ilim kaynakları heva ve heves kiriyle bulandı. dünya insanlara görünmeye ve ona talep fazlalaştı. bu olumsuzluklar arasında insanların bazıları salih
amellerin yüce halleri, dini emirlere sadakatle sarılmasıyla ayrı bir grup oluştu. bunlar dünyaya karşı zühdü seçtiler. suffe ashabını örnek alarak tekke ve zaviyeleri
inşa ettiler.

SORU 22: ZÜHD HAREKETININ ORTAYA ÇIKMASINDA ETKIN OLAN FAKTÖRLER NELERDIR?
CEVAP 22: a) Kuran-ı kerim ve hazreti peygamberin sünneti
b) sosyal ve kültürel yapı
c) siyasi yapı
d) ferdi unsurlar

SORU 23: EBU BEKIR VASITIYE GÖRE SUFIYANE SÖZLER ILK KIMIN DILINDEN DÖKÜLMÜŞTÜR?
CEVAP 23: Ebu Bekir'in dilinden.

SORU 24: SESSIZ ZIKIR YAPAN TARIKAT SILSILESI KIME KADAR ULAŞIR?
CEVAP 24: Hz. Ebu Bekir

SORU 25: HZ. PEYGAMBER "ILIM ŞEHRININ KAPISI" DIYEREK KIMI NITELENDIRIRDI?
CEVAP 25: Hz. Ali'yi. sufilerin nazarında kendisine ALLAH'ın ledünni ilim verildiği kamil bir insandır. sesli zikir yapan tarikatlerde Hz. Ali'ye ulaşmaktadır.

SORU 26: SAHABE ARASINDA NIFAK ILMINI VE BU ILMIN SIRLARINI BILEN KIMDIR?
CEVAP 26: hüzeyfetü'l-yemani. şerrin alametlerini ve şer ehlinin sıfatlarını sorması onu bu ilmin varisi kılmıştır.

SORU 27: SUFFE EHLININ EN MEŞHURLARI KIMLERDIR?
CEVAP 27: selman-ı farisi, ebu ubeyd b. cerrah, ammar b.yasir, abdullah b. mes'ud, hüzeyfetü'l-yemani, abdullah bin ömer, ebu zer ve ebu'd-derda sayılabilir.

SORU 28: ÜVEYSILIK NEDIR VE NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
CEVAP 28: üveys el karani'nin Hz.peygamber döneminde yaşayıp onu görmeden ona bağlanması ve peygamber efendimiz ona iltifatta bulunup hırka hediye
etmiştir. bu örnekten hareketle tasavvufta "üveysilik" diye bir yol ortaya çıkmıştır. üveysilik= bir mürşidle görüşmeden manevi yolla ondan feyz ve tarikat
almaktır.

SORU 29: "SUFI" ÜNVANINI ILK DEFA KULLANAN VE ILK TEKKEYI INŞA EDEN KIMDIR?
CEVAP 29: Ebu Haşim dir.

SORU 30: ZÜHD MEKTEPLERI VE TEMEL ÖZELLIKLERI NELERDIR?
Medine mektebi= kuran ve sünnet esasına dayanan bir zühdi anlayışı benimsemişlerdir. ( peygamber efendimiz sahabe-i kiram ve ashabı-suffe başta olmak
üzere, sabit bin müseyyeb, imamı malik gibi önemli temilcileri vardır.)
Basra mektebi= iki ekol vardır. a) hasan basri'nin öncülüğünü yaptığı "korku ve hüzün ekolü". b) rabiatü'l adevviyenin liderliğindeki "sevgiye dayalı zühd yolu".
Kufe mektebi= bu mektebin temel özelliği sufiliktir. küfe azhabı mezhep itibariye bazıları mürcie'den olsada genellikle şila ve ehl-i beyti savunurlar. ilk defa sufi
lakabıyla anılan Cebir b. hayyan ve ebu haşim es sufi küfelidir.
Horasan mektebi= en temel vasfı tevekküldür. tasavvufun ameli ve nazari esaslarını geliştirme ve yorumlama bakımından islam kültürüne önemli katkılarda
bulunmuştur.

SORU 31: EHLI SÜNNET ANLAYIŞINI ILK SISTEMLEŞTIREN KIŞI KIMDIR?
CEVAP 31: hasan basri'dir. ( hüznünün temelinde trefekkür vardır)

SORU 32: HOROSANDA ILK ESER YAZAN KIŞI KIMDIR?
CEVAP 32: Abdullah b. mübarek kitabı= kitabü'z zühd ve'r-rekaik

SORU 33: RUHANI HAYATA MEYILLI KIŞILERE ZÜHD DÖNEMINDE NE AD VERILIRDI.
CEVAP 33: sufi değil. zahid, nasik, abid, fakir ve kari gibi isimler verilmektedir.
*zühd döneminde tasavvuf ıstılahları henüz pek yaygınlaşmamış. sadece halvet, uzlet, riyazet mücahede, sabır ve tevekkül gibi terimler vardı.
*zühd döneminde tasavvuf klasikleri henüz kaleme alınmamıştı.
*zühd döneminde tasavvuf henüz müstakil bir ilim haline gelmemişti. ahlaki cepheyle ilgilenen bir ameliye idi.
*zühdi tasavvuf fıkhi açıdan bu dönemde her hangi bir problem yaşatmamıştır.
******************
S1:TASAVVUF TARIHI
C1: önde gelen kişilerin, tarîkatları ve tarîkat kurucularını, diğer İslâmî müesseselerle ilişkilerini tarihî seyri içinde inceleyen ilmin adıdır.

S2:KONUSU
C2: İslâm ruh hayatı, müesseseleri, ricâli, tarîkatları, prensipleri ve kavramlarıdır.

S3:TASAVVUF TARIHININ DONEMLERİ
A)ZÜHD DONEMI: asr-ı saâdetle başlayan, tâbiîn, tebe-i tâbiîn ve ilk iki asrı içine alan, tasavvuf kavramının zuhûruna kadar olan dönemdir.
B)TASAVVUF DONEMI: ilk sûfî adlarının duyulmaya başladığı hicrî II. asrın sonundan tarîkatların zuhûr ettiği devre kadar olan üç buçuk asırlık bir dönemdir.
C)TARIKATLAR DONEMI: hicrî VI., milâdî XII. asırdan başlayarak günümüze kadar devam eden

S4: GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN ESKI SÛFÎ TABAKÂT KITABIDIR. SAHÂBE VE TÂBIÎN DÖNEMI ZÂHIDLERINDEN BAHSEDILMEMEKTEDIR.
C4: Ebu Abdurrahman es-Sülemî (ö. 412/1021): Tabakâtu's-Sûfiyye

S5: SAHÂBEDEN BAŞLAYARAK TÂBIÎN, TEBE-I TÂBIÎN DEVRINE KADAR.
C5: Ebu Nuaym el-İsfahânî (ö. 430/1038): Hilyetü'l-Evliyâ ve Tabakâtu'l-Asfiyâ.

S6: CAFER-I SÂDIK'TAN BAŞLAYARAK 97 ZÂHID VE SÛFININ TERCÜME-I HÂL VE MENKIBELERINI IHTIVÂ EDEN BU ESER FARSÇA YAZILMIS.
C6: Ferîdüddîn Attâr (ö. 627/1229): Tezkiretü'l-Evliya.

S7: MOLLA CÂMÎ OLARAK DA TANINAN TÜRKÇE'YE ÇEVRILEN BU FARSÇA TABAKÂT, OSMANLICA VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESIYLE BASILMIS.
C7: Abdurrahman Câmî (ö. 892/1487): Nefehâtü'l-Üns Min Hadarâti'l-Kuds

S8: HZ. PEYGAMBER'LE BAŞLAMAKTA; AKABINDE DÖRT HALIFEDEN ITIBAREN SAHÂBE, TÂBIÎN VE TEBE-I TÂBIÎN
C8: Abdurraûf el-Münâvî

S9:ZUHD NEDIR.
C9: eşyaya ve dünyaya yönelik bir tavır ortaya koyma ve bunlara karşı isteksiz davranma. Zühdün zıddı ise rağbettir

S10: HZ. PEYGAMBER BIR RIVÂYETTE ZÜHDÜ ŞÖYLE TANIMLAMAKTADIR.
C10: Dünyada zâhidlik, ne helâli haram etmek ne de malı mülkü terk etmektedir.

S11: ZÜHDÜ “EMEL VE ARZULARI AZALTMAK VE HIRSTAN SIYRILMAKTIR. YOKSA NE ÂDI ŞEYLER YEMEK NE DE YIRTIK VE YAMALI ŞEYLER GIYMEKTIR.”
C11:SUFYAN ES SEVRI

S12: DÜNYANIN KÜÇÜK GÖRÜLÜP IZLERININ KALBDEN ÇIKARILMASIDIR
C12:CUNEYDI BAGDADI

S13: ASIL ZÂHID, MALIN MÜLKÜN KENDISINE SAHIP OLMADIĞI KIMSEDIR.
C13:BEYAZITI BESTAMI

S14: KUR'AN-I KERÎM JEOLOJIK ANLAMDAKI DÜNYAYI ANLATMAK ÜZERE ÖZELLIKLE
C14:ARZ KULLANMIS.

S15:ZÜHD HAYATININ DOĞUŞUNA YOL AÇAN FAKTÖRLER
C15: 1. Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in Sünneti: 2. Sosyal ve Kültürel Yapı: 3. Siyasal Yapı: 4. Ferdî Unsurlar:

S16:TEBEU TABIIN ZAMANINDA ONE CIKAN SAHISLAR.
C16: Üveys el-Karanî, Herim b. Hayyân, Hasan-ı Basrî, Seleme b. Dînâr ve Saîd b. Müseyyeb

S17:ILK 2 ASIRDAKI ZUHD MEKTEPLERI.
1)MEDINE MEKTEBI: KURAN VE SUNNET Saîd b. Müseyyeb (ö. 90/709) ve İmâm-ı Mâlik (ö. 179/795) gibi önemli temsilcileri var.
2)BASRA MEKTEBİ: a)hasan basrı(korku huzun)b)rabıatul alevıyye(sevgıye dayalı)
3)KUFE MEKTEBI: SUFİLİK Hz. Hüseyin'in şehâdetinden dolayı bir grup insan üzüntü ve gözyaşı dökerek kendilerini zühde adadı. Bu kişilere “Bekkâûn” adı verildi.
4)HORASAN MEKTEBI: TEVEKKÜL

S17:ILK DEFA SUFI ISMIYLE ANILAN
C17:CABIR B.HAYYAN, EBU HASIM ES SUFI

S18: RUHÂNÎ HAYATA MEYILLI KIŞILERE SÛFÎ DEĞIL NE DENIRDI.
C18: zâhid, nâsik, âbid, fakîr ve kâri

SÛFÎLERİN HAYAT HİKÂYELERİNDEN, SÖZLERİNDEN VE MENKIBELERİNDEN BAHSEDEN SÛFÎ TABAKÂT KİTAPLARI
1. Ebu Abdurrahman es-Sülemî (ö. 412/1021): Tabakâtu's-Sûfiyye.
2. Ebu Nuaym el-İsfahânî (ö. 430/1038): Hilyetü'l-Evliyâ ve Tabakâtu'l-Asfiyâ.
3. Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî (ö. 481/1088): Tabakâtu's-Sûfiyye.
4. İbnü'l-Cevzî (ö. 595/1198): Sıfatu's-Safve.
5. Ferîdüddîn Attâr (ö. 627/1229): Tezkiretü'l-Evliya.
6. İbnü'l-Mülakkın (ö. 804/1402): Tabakâtü'l-Evliyâ.
7. Abdurrahman Câmî (ö. 892/1487): Nefehâtü'l-Üns Min Hadarâti'l-Kuds.
8. Abdüllatif ez-Zebîdî (ö. 893/1488): Tabakâtü'l-Havâs Ehlü's-Sıdk ve'l-İhlâs.
9. Abdülvahhâb eş-Şa'rânî (ö. 973/1565): et-Tabakâtü'l-Kübrâ.
10. Abdurraûf el-Münâvî (ö. 1031/1622): el-Kevâkibü'd-Dürriyye Fî Terâcimi's-Sâdâti's-Sûfiyye.
11. Yusuf b. İsmail en-Nebhânî (ö. 1932): Câmiu Kerâmâti'l-Evliyâ.
12. Ebu'l-Feyz el-Menûfî: Cemheretü'l-Evliyâ.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi enderhafızım 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Kur'an Güzel Konuşun Diyor, Konuşuyor... Serbest Kürsü su damlası 3 1241 24 Kasım 2016 13:16
Geeflow - Diriliş (15 Temmuz Darbe Rap Şarkısı) İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 994 23 Kasım 2016 11:06
Otuz Kuş & Dursun Ali Erzincanlı (Şehit Ömer... İlahiler/Ezgiler Esma_Nur 1 1759 23 Kasım 2016 10:44
15 Temmuz Demokrasi Marşı (İndir) İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 1134 23 Kasım 2016 10:10
Arkandan Ağlar (Çocuklara tabakta yemek... İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 845 23 Kasım 2016 09:50

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Tasavvuf [Ünit 12 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 02 Ocak 2014 14:17
Tasavvuf [Ünit 09 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 02 Ocak 2014 14:06
Tasavvuf [Ünit 08 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 02 Ocak 2014 14:02
Tasavvuf [Ünit 05 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 02 Ocak 2014 13:46
Tasavvuf [Ünit 02 Ders Özeti] (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 0 02 Ocak 2014 13:34

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285