Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İZMİR İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi enderhafızım,Açılış Tarihi:  28 Nisan 2014 (14:05), Konuya Son Cevap : 28 Nisan 2014 (14:05). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 28 Nisan 2014, 14:05   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
enderhafızım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:enderhafızım isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 5879
Üyelik T.: 28 Aralık 2008
Arkadaşları:32
Cinsiyet:Bay
Memleket:İst
Yaş:34
Mesaj: 3.454
Konular: 1383
Beğenildi:135
Beğendi:17
Takdirleri:66
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
evtx İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 3 (Dokuz Eylül)

İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 3 (Dokuz Eylül)

ÜNİTE 3

MÜRCİE


1)Mürcie kelimesi hakkında bilgi veriniz?
-Kelime anlamı ertelemek, tehir etmek, geciktirmek anlamına gelir.Başka bir görüşe göre ummak, beklenti içinde olmak manasındadır.Asıl kabul edilen ertelemek, geciktirmektir.Terim olarak ise mürcie, siyasi ve itikadi bir fırka olarak Hz.Osman ve Hz.Ali başta olmak üzere büyük günah işleyenlerin durumlarını Allaha bırakıp manevi sorumlulukları cennetlik yada cehennemlik olduklarına dahil herhangi bir hüküm açıklamayan topluluklara verilen müşterek bir isimdir.

2)Mürcie ismini, yergi amacıyla ilk defa kullanan kimdir?
-Harici Nafi b.el ezrak

3)Hariciler mürcieye neden şükkak (şüpheciler) demişlerdir?
-Ahirette cezalandırılıp cezalandırılmayacağı hususunda bir hüküm vermedikleri için.

4)Mürcieler kendilerine hangi isimleri vermişlerdir?
-Övülen mürcie, şari (cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allaha satanlar), ehlül cemaa ve’l-mürciun (birlik ve bütünlüğü savunanlar).

5)Haricilik zihniyetinin en temel özellikleri nelerdir?
-Olaylar hakkında derinlemesine ve sistematik düşünme kabiliyetinden mahrumiyet, katı ve dışlayıcı tutumları, ferdiyetçilikte çok karizmatik bir cemaat anlayışı, düzensiz ve bedevi bir hayat, devlet geleneğine sahip olmamak.

6)Emevi ve haşimi çekişmesi nedir?
-Cahiliye dönemine kadar uzanan Hz.Osmanın şehit edilmesiyle sonuçlanan fitne olaylarıyla yeniden gün yüzüne çıkan, daha sonra da Ali-Muaviye çekişmesi halini alan ve islam tarihinde acı olayların yaşanmasına yol açan bir mücadeledir.

7)İlk mürci fikirler kime aittir?
-Abdullah b. Ömer, Sa’d b. Ebi vakkas, Muhammet b. Mesleme, üsame b. Zeyd, zeyd b. Sabit, ebu said el hudri

8)Ümeyyeoğulları iktidarı ele geçirince kendi uygulamalarını meşrulaştırmak için hangi yollara başvurmuşlardır?
-Hilafete ALLAHın takdiri ile geldiklerini, ALLAHın hükümlerini icra ettiklerini, yönetimlerine karşı yapılacak isyanın aslında Allaha karşı yapılacağını, kendi dillerinin (arapça) en üstün dil olduğunu savunmaya başladılar.

9)Mürcie nin tanımında hangi hususlar dikkat çekmektedir?
-Hz.Osman ile Hz.Ali hakkında verilecek hükmü Allaha bırakmak.Büyük günah işleyenlerin cennetlik yada cehennemlik oldukları hususunda herhengi bir hüküm vermemek bunu Allaha bırakmak.

10)İlk irca fikrini savunanlar kimlerdir?
-Hasan b. Muhammed b. El hanefiyye (medine), Hammad b. Ebi Süleyman (kufe), Zer b. Abdillah (kufe), hassan b. Haris el müzeni (basra)

11)Kaynaklarda en çok bahsedilen mürcii fırkalar nelerdir?
-Gaylaniyye. Cehmiyye, Yunusiyye, Gassaniyye, Tümeniyye, Sevbaniyye, Merisiyye, Neccariyye, Kerramiyye

12)Hasan b. Muhammed b. El hanefiyye nin hangi eseri mezhebin yayılmasınsa büyük rol oynamıştır?
-Kitabül irca

13)Mürcie en büyük desteği kimden görmüştür?
-Ömer b. Abdülaziz (ölümünden sonra emeviler ile mürcie arasında ilişkiler bozulmaya başlamıştır)

14)Mürcienin kırılma noktaları nelerdir?
-Emeviler döneminde kader problemi, Abbasiler döneminde halku’l-Kuran tartışmaları. 15)Haricilere ilk muhalefet eden fırka kimdir? -Mürciedir (haricilerin iman ve küfür ile ilgili görüşlerini reddederek kendilerine özgü iman nazariyelerini geliştirmişlerdir.).

16)Mürcieye göre imanın tanımı nedir?
-İman dil ile ikrar kalp ile tastiktir.Ameller imana dahil edilmemiştir.

17)Mürcienin siyasi görüşü hakkında bilgi veriniz?
-Hz. Ebubekir ile Hz.Ömerin hilafet ve uygulamalarını savunurlar.Hz.Osman ile Hz.Alinin hilafet ve uygulamaları hususunda ümmetin ikiye ayrılmasından dolayı onların ahiretteki durumlarına dair kesin hükmü ALLAHın vereceğini ileri sürerler.

18)Mürciede dikkat çeken isim ve eserler?
-Hasan b. Muhammed b. El hanefiyye: Kitabul irca Sabit kutna: İrca kasidesi (irca akidesi hakkında bize ulaşan en eski vesikadır) Hammad b. Ebi Süleyman Ebu Hanife Ebu mansur el maturidi: Kitabüt tevhid (Ebu Hanifenin neden mürcieden sayıldığını incelemiştir)
NOT: Mürcienin islam düşüncesine katkıları: Geliştikleri iman nazariyesi sayesinde hariciliğin etkisini yitirmesine yol açmıştır.Ehli kıblenin birbirlerine kılıç çekmelerine karşı çıkıp bir arada yaşamak zorunda olduklarını savunduğundan geniş kitlelerin islamiyeti benimsemesini sağlamıştır.Dinde kolaylık ilkesini vurgulayarak çeşitli milletlerin özellikle türklerin topluca Müslüman olmalarını sağlamıştır.Ferdi sorumluluğu esas alan bir din anlayışına öncülük etmişlerdir ve maturidiliğin doğuşuna zemin hazırlamışlardır.

MUTEZİLE
1)Mutezile kelimesinin anlamı hakkında bilgi veriniz.
-Sözlükte uzaklaşmak, bir tarafa çekilmek anlamına gelir. Terim olarak ise üç farklı anlamda kullanılmıştır:-hiçbir tarafı desteklemeyen bir kenarda duran gruplara mutezile denmiştir - tevhid büyük günah işleyen kimsenin durumu insanın kendi fiilerinin yaratıcısı olması gibi meselelerde aklı esas alarak özgün fikirler ileri sürenler için bu terim kullanılmıştır - islam dünyasını etkisi altına alan felsefe hareketini tanıma,felsefi kavramlar ile yöntemlere aşina olma, yeni fethedilen yerlerdeki insanların fikri ve itikadi sorunlarıyla ilgilenerek bunlara çözümler bulma arayışları sonucu sistemleşen mezhebin adıdır.

2)Mutezileye verilen diğer isimler nelerdir?
-Kaderiyye (kulun kendi fiilerini yaratmaya kadir olduğunu söylerler) Cehmiyye, Seneviyye ve Mecusiyye (ALLAH şerri yaratmaz derler), Vaidiyye (tövbe etmeden ölenlerin bağışlanmayacağını söylerler), Muattıla (Allaha bazı kadim sıfatları nispet etmekten kaçınırlar)

3)Mutezilenin doğuşunu hazırlayan sebepler nelerdir?
-Müslümanlar arsındaki ihtilaflara çözüm arayışları İslam dininin temel ilkelerini anlatma ve açıklama ihtiyacı Tercüme faaliyetleri ve felsefi ilgi

4)Tercüme faaliyetleri kurumsal bir yapıya ne zaman kavuşmuştur?
-Abbasi halifesi Me’munun ilme ve felsefeye olan ilgisi sonucu beytül hikmenin kurulmasıyla

5)Mutezilenin treşekkül süreci ne zaman başlamıştır?
-el menzile beynel menzileteyn ilkesinin ortaya çıkışı ile

6)Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyt in geliştirdiği esaslar nelerdir?
-Vasıl b. Ata: el menzile beynel menzileteyn, tevdid ve emir bil maruf nehiy anil münker Amr b. Ubeyt: adalet, vad ve vaid

7)Mutezilenin inanç sistemini ilk defa sistematik olarak bir arada ele alan kimdir?
-Ebul hüzeyl el allaf ın kitabul hucce adlı eseri

8)Mutezile hamgi dönemde altın çağını yaşamıştır?
- Mihne dönemi

9)Mutezilenin ihtişamlı dönemi ne zaman kapanmıştır?
-Mütevekkilin mihne politikasına son vermesiyle (tamamen ortadan kalkmamıştır)

10)Mutezile denilince ilk akla gelen isimler nelerdir?
-Ebu Ali el Cübbai, Ebu Haşim el Cübbai, kadı Abdülcebbar, ebul kasım mahmud b. Ömer ez zemahşeri

11)Mutezilenin ekollerinden bahsediniz
-Basra ekolü: Abbasi hanedanının yanında yer almış ve dolayısıyla Abbasoğullarını desteklemiştir. Bağdat ekolü: Hz.Ali yi sahabenin en üstünü olarak görmüş Abbasi yönetimine karşı mesafeli durmuştur.

12)Mutezilenin yayıldığı yerler nerelerdir?
-Basra, Şam, Kufe, Horasan, Yemen, Taberistan ve Mağribtir.

13)İslam düşünce tarihinde itikadi alanı sistematik bir şekilde tanzim eden ilk mezhep hangisidir?
-Mutezile

14)İslam dininin temel ilkelerini el usulül hamse başlığı altında ele alanlara hangi isim verilmiştir?
-Mutezile

15)Mutezilenin savunduğu görüşler nelerdir?
-tevhid, adl, vad ve vaid, el menzile beynel menzileteyn, emri bil maruf nehy anil münker

16)Mutezile denilince akla gelen isimler nelerdir?
-Vasıl b. Ata (mutezilenin kurucusudur) amr b. Ubeyt (mutezilenin doğuşunda öncü isimlerdendir) ebül hüzeyl el allaf: kitabul hucce adlı eseri vardır bişr b. Mutemir (bağdat ekolünün kurucusudur) ibrahin en nazzam ebu ali el cubbai kadı abdülcebbar el hemedani

17)Mutezilenin islam düşüncesine katkıları nelerdir?
-nakli yeterli görmemiş akli burhanlardan da yararlanarak kendine özgü bir yöntem geliştirmiştir kelam ilminin doğuşunu sağlamıştır dünya ve ahiret açısından sorumluluğun insanın kendisine ait olduğunu vurgulamış adaleti ve fikir özgürlüğünü savunmuştur
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi enderhafızım 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Kur'an Güzel Konuşun Diyor, Konuşuyor... Serbest Kürsü su damlası 3 948 24 Kasım 2016 14:16
Geeflow - Diriliş (15 Temmuz Darbe Rap Şarkısı) İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 779 23 Kasım 2016 12:06
Otuz Kuş & Dursun Ali Erzincanlı (Şehit Ömer... İlahiler/Ezgiler Esma_Nur 1 1351 23 Kasım 2016 11:44
15 Temmuz Demokrasi Marşı (İndir) İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 870 23 Kasım 2016 11:10
Arkandan Ağlar (Çocuklara tabakta yemek... İlahiler/Ezgiler enderhafızım 0 685 23 Kasım 2016 10:50

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 8 (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 1 28 Nisan 2014 14:23
İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 7 (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 2 28 Nisan 2014 14:20
İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 4 (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 1 28 Nisan 2014 14:08
İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 2 (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 1 28 Nisan 2014 14:03
İslam Mezhepleri Tarihi Soru-Cevap Ders Özetleri Ünite 1 (Dokuz Eylül) enderhafızım İZMİR İlitam 1 28 Nisan 2014 14:01

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284