Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > İZMİR İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi Mihrinaz,Açılış Tarihi:  30 Ekim 2017 (18:50), Konuya Son Cevap : 30 Ekim 2017 (18:50). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenen Mihrinaz
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 30 Ekim 2017, 18:50   Mesaj No:1
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:67
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:40
Mesaj: 9.079
Konular: 793
Beğenildi:7971
Beğendi:6274
Takdirleri:12458
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart DEUZEM Mezhepler Tarihi 2012/2013/2014/2016 VİZE SORULARI

DEUZEM Mezhepler Tarihi 2012/2013/2014/2016 VİZE SORULARI

MEZHEPLER TARİHİ VİZE 2016
1.) Mâturîdîler ile Eş’arîler arasındaki ihtilaflara dair verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Eş’arilere göre tekvin, hakikî değil, itibarî bir sıfattır. Maturidilere göre ise tekvin, kudret ve irade gibi hakikî bir sıfattır.
B.Eş’arîlere göre nübüvvet için erkek olmak şart değildir. Kadın da nebî olabilir. Mâturîdîlere göre ise nübüvvetin şartlarından biri erkek olmaktır; dolayısıyla kadınlar peygamber olamaz.
C.Mâturîdîlere göre husn ve kubh (bir şeyin iyi ve kötü oluşu) aklen değil, ancak şer’an bilinebilir. Eş’ariler’e göre ise, husn ve kubhun akılla bilinmesi mümkündür.
D.Eş’arîlere göre Allah’ın insanın gücü dışında kalan bir şeyin yapılmasını emretmesi ve kullarını bununla mükellef kılması caizdir. Mâturîdîlere göre ise, böyle bir teklif caiz değildir.
E.Mâturîdîlere göre Allah’ı bilmek (mârifetullah), aklen; Eş’arilere göre ise şer’an vâcibtir

2.) Haricilerin taassuplarının esas kaynağı hangisidir?
A.ahlaki ve insani bir takım zaafları bulunmaları
B.küfür ve nifakça en önde gelişleri
C.bedevi hayat tarzına mensup oluşları
D.Hz. Peygambere kaba davranmaları
E.İslamın henüz kalplerine işlememiş olup silah zoruyla Müslüman oluşları

3.) İlk çıkışlarında Tahkimi küfür olarak gören Hariciler için en önemli dini prensip hangisidir?
A.Osman Ali ve Muaviye yaptıkları işlerle kafir olmuşlar ve öldürülmeyi hak etmişlerdir
B.Hüküm ancak Allah’ındır
C.Zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır
D.şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır
E.İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak

4.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat kavramının i’tikadî çerçevesini belirleyen unsurlar arasında sayılamaz?
A.Halifenin mutlaka Kureyş’ten olması gerekir.
B.Allah’ın sıfatları, O’nun zâtının ne aynı ne de gayrıdır.
C.Büyük günah işlemek kişiyi imandan çıkarmaz
D.Kur’an-ı Kerim mahlûk değildir.
E.İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrardır.

5.) “Hüküm ancak Allahındır” sloganını Hz.Ali’nin ordusundaki bazı insanlar kullanarak İslam ümmetinde ilk ayrılığı başlatmışlardır, onlar bu ifadeyi aşağıdakilerden en çok hangisi için kullanmışlardır?
A.Harici mezhebini kurmak için
B.Egemenliğin yalnızca Allah’a ait olduğunu göstermek için
C.Allah’ı dünya siyasetinde hükümran kılmak için.
D.Hakem olayını [tahkîm] kabul edişinden dolayı Hz. Ali’den ayrılarak ayrı bir zümreleşme hareketini başlatmak için
E.Hz.Ali ve Muaviye’yi kâfir saydıkları için

6.) Bir mezhebin İslam dairesi içinde kalmasını ondaki hangi özellikler sağlar?
A.İslam İslamiyet müslümanlık
B.Tevhid nübüvvet mead
C.Helaller haramlar ve şüpheli şeyler
D.Hak- Batıl
E.Kitap sünnet icma kıyas

7.) Önceleri bir İsnaaşeri Şiisi iken, Irak’ta dailerin gayreti ile İsmaili olan ve Batıni akideleri yaymak için özellikle İran bölgesini mesken edinen, kurduğu fedai teşkilatı ile etrafa korku ve dehşet salan Hasan Sabbah'ın mensup olduğu İsmailiyye kolu hangisidir?
A. Nizarî
B.Dâûdî
C. Süleymanî
D.Musta'lî
E.Fatımî

8.) Setr devri ne demektir?
A.İsmailiyye'nin son devri
B.İsmailiyye'nin genişlediği devir
C.İsmailiyye'nin gizlendiği devir
D.İsmailiyye'nin yok olduğu devir
E.İsmailiyye'nin kurulduğu devir

9.) İmamiyye Şiasın’da Hz. Muhammed ve soyunu sevenler ile onları sevenleri sevmek anlamına gelen anlayış hangisidir?
A.Tevelli
B. Muhabbet
C.Teberri
D.Münaferet
E.Teberrâ

10.) Hariciler kendi inanışlarında olmayanların yaşadığı yerler için hangi tabiri icad etmişlerdir?
A.Daru’l- karar
B.Dar-ı Tevhid
C.Daru’t-takıyye
D.Daru’l-harb
E.Dar-ı Dalalet

11.) Mürcie’nin doğuşunu hazırlayan sebepler, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A.Haricî zihniyet, Hz. Ali- Haricîler mücadelesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi
B.Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali-Hz. Ayşe mücadelesi,
C.Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Sosyo-politik ve ekonomik durum,
D.Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Kaderî-Cebrî mücadelesi,
E.Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi,

12.) Zeydilik günümüzde hangi ülkenin resmi mezhebidir?
A. Yemen
B.Ürdün
C.Suriye
D.Lübnan
E.Kuveyt

13.) 73 fırka hadisinde sözü geçen “fırka-i naciye” için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?
A. sünniler
B.Bizim yolumuz.
C.Hz. Peygamber ve ashabının yolunda olanlardır.
D.Nâciye’nin partisi
E.Kurtuluşa erenler partisi

14.) Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile’nin temel esaslarını ifade eden el-Usûlü’l-Hamse’den biri değildir?
A.Tevhîd
B.Adl
C.İmamet
D.el-Va’d ve’l-vaîd
E.el-Menzile beyne’l-menzileteyn


15.) Mürcie iman, küfür, büyük günah ve iman-amel ilişkisi konuları çerçevesinde hoşgörü, fikir özgürlüğü ve adalet esaslarına dayalı bir iman nazariyesi geliştirdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi Mürcie mensuplarınca yapılan iman tanımlarından biri olamaz.
A.İman, kalpte gerçekleşen tasdiktir.
B.İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir
C.İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla ameldir.
D.İman, sadece dil ile ikrardır.
E.İman, kalpte gerçekleşen marifettir.

16.) Aşağıda verilen yargılardan hangisi, Mu’tezile mensupları için söylenemez?
A.Aklî ilkelere dayalı sorgulayıcı bir din söylemini benimsemişlerdir.
B.Allah’ın sıfatlarının O’nun zâtıyla aynı olduğunu savunmuşlardır
C.Dinî hususlarda nakli öncelemeyi aslî bir tutum olarak benimsemişlerdir.
D.Diğer din, kültür ve medeniyetlere mensup kişi ya da topluluklarla diyalog kurmuşlardır.
E.Güçlü kelâmî birikimleri üzerine felsefeye de ilgi duymuşlardır.

17.) Zeyd b. Ali ile fikir ayrılığına düşerek onun (رافزتمونی) “Rafaztumûnî” (beni terk ettiniz) ifadesine muhatap olan Rafızilerin, Zeyd’den farklı düşündükleri konu hangisidir?
A.Hz. Ali’nin durumu
B.Peygamberlik
C.Hz. Osman’ın durumu
D.İmamet
E.Allah’ın birliği

18.) Hangisi Şia’nın ortaya çıkış zamanıyla ilgili olarak ortaya atılan teorilerden biri değildir?
A.Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde
B.Kerbela olayı ve Tevvabun hareketinden hemen sonra
C.Hz. Osman dönemindeki fitne hareketi ile
D.Abdullah b. Sebe’nin faaliyetleriyle
E.Fil olayından hemen sonra

19.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefatından sonra ortaya çıkan bir takım siyasî, îtikādî, içtimaî, hukukî ve benzeri olaylar hakkında muhtelif şahıslar kendi görüşlerini açıklamaya başlamışlar ve bu faaliyetler, zamanla, “……………” şeklinde sonuçlanmıştır.Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıdaki cümledeki boş yere konulmalıdır?
A. toplanma
B. toplantı
C. zümreleşme
D. tarikat
E. okul

20.) “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat” tamlamasında yer alan cemaat kelimesi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A.Hayat boyunca Ashabın yolundan asla ayrılmayanları,
B.Beş vakit namazı cami ve mescitlerde kılan cemaati,
C.Çoğunluğun siyasi temayülü ile ümmetin birlik ve beraberliğini.
D.Hakkı temsil eden ve Cennete girmeyi hak eden kesimleri,
E.Her ortamda Müslümanların haklarını savunanları


İSLAM MEZHEPLER TARİHİ 2014 VİZE SORULARI

Soru 1Mezhepler tarihi yazarının birinci vazifesi, hangi mezhebe mensup olursa olsun, mezheplerin içinde bulundukları bütün şartları ve görüşlerini en geniş ve tutarlı şekilde aksettirecek bir ……………. anlayış ve yaklaşımı ile tespit ve tasvîr etmek olmalıdır.Boş yere hangisi en uygundur?
A.umursamaz
B.tarafsızlık
C.fikri sâbit
D.hem fikir

Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Hak batıl tasnifi sübjektiftir.
B.İslam dairesi dışında bile olsa hiçbir fırka ve müntesipleri için sapık, dalalet ehli gibi unvanlar kullanılmamalıdır.
C.Bazı fırkalar hakkında “sapık fırka” tabirini isnad etmek doğru değildir.
D.Globalleşen dünyamızda İslam mezheplerini ikiye ayırarak Hak ve Batıl olarak tasnif etmek gereklidir.

Soru3 İslâmiyet, yaşanılan zaman, içinde bulunulan, ……………………………… şartlar ve o toprakların tarihi boyunca var olmuş daha eski kültürlerin etkisiyle son derece değişik, renkli ve hattâ zengin yorumlara, anlayışlara ve biçimlere dönüşmüştür.
A.iklim
B.endüstriyel
C.coğrafya
D.siyasi

Soru 4 “Hüküm ancak Allahındır” sloganını Hz. Ali’nin ordusundaki bazı insanlar kullanarak İslam ümmetinde ilk ayrılığı başlatmışlardır, onlar bu ifadeyi aşağıdakilerden en çok hangisi için kullanmışlardır?
A.Egemenliğin yalnızca Allah’a ait olduğunu göstermek için
B.Harici mezhebini kurmak için
C.Hakem olayını [tahkîm] kabul edişinden dolayı Hz. Ali’den ayrılarak ayrı bir zümreleşme hareketini başlatmak için
D.Hz.Ali ve Muaviye’yi kâfir saydıkları için

Soru 5 İbadiler için dâru’l-aleniyye veya mesleku’z-zuhur dönemi kapandı ise, bu durumu hangi terimle tanımlamaktadırlar?
A.Ruhsat
B.daru’l-maleniyye
C.Ehl-i Bağy
D.kitman

Soru 6 Haricilerin çıkışlarında ve harici ismini alışlarında “çıkmak” anlamını taşıyan h.r.c. kökünden bir kelime Harici kelimesi onlara isim olmuştur. Onlara göre bu kelimenin anlamı Allah rızası için karşı çıkmak isyan etmektir. Bu kelimenin karşıt anlamlısı olarak neyi kullanmışlardır?
A.mihne
B.Kuûd
C.Fütuh
D.Zübuh

Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile’nin temel esaslarını ifade eden el-Usûlü’l-Hamse’den biri değildir?
A.İmamet
B.Tevhîd
C.el-Va’d ve’l-vaîd
D.Adl

Soru 8 Mürcie iman, küfür, büyük günah ve iman-amel ilişkisi konuları çerçevesinde hoşgörü, fikir özgürlüğü ve adalet esaslarına dayalı bir iman nazariyesi geliştirdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi Mürcie mensuplarınca yapılan iman tanımlarından biri olamaz.
A.İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir.
B.İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla ameldir.
C.İman, sadece dil ile ikrardır.
D.İman, kalpte gerçekleşen marifettir.

Soru 9 İbn Ebî Duâd hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A.Abbasî Halifesi Me’mun’un vezirliğe tayin ettiği Mu’tezilî âlimdir.
B.Hasan el-Basrî’nin meclisinden ayrılarak Mu’tezile’nin ortaya çıkışına sebep olan kişidir.
C.el-Usûlü’l-Hamse’yi ilk defa sistemleştiren müelliftir.
D.el-Va’d ve’l-vaîd ilkesini, Mu’tezile’nin temel esasları arasına dahil eden âlimdir. Seçimi Sıfırla

Soru 10 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat kavramının siyasi çerçevesini belirleyen aslî unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A.“İmamlar Kureyş’tendir” rivayeti gereği hilafette Kureyşlilik şarttır.
B.Halifenin seçim ve bey’at yoluyla yönetime geçmesi gerekir.
C.Fasık da olsalar, toplumun istikrar ve düzeni açısından, imam ve halifelere itaati esastır.
D.Hz. Peygamber’den sonra ilk meşru halife Hz. Ebû Bekir, daha sonra da sırayla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.

Soru 11 Mâturîdîler ile Eş’arîler arasındaki ihtilaflara dair verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.Eş’arilere göre tekvin, hakikî değil, itibarî bir sıfattır. Maturidilere göre ise tekvin, kudret ve irade gibi hakikî bir sıfattır.
B.Eş’arîlere göre Allah’ın insanın gücü dışında kalan bir şeyin yapılmasını emretmesi ve kullarını bununla mükellef kılması caizdir. Mâturîdîlere göre ise, böyle bir teklif caiz değildir.
C.Mâturîdîlere göre Allah’ı bilmek (mârifetullah), aklen; Eş’arilere göre ise şer’an vâcibtir.
D.Mâturîdîlere göre husn ve kubh (bir şeyin iyi ve kötü oluşu) aklen değil, ancak şer’an bilinebilir. Eş’ariler’e göre ise, husn ve kubhun akılla bilinmesi mümkündür.

Soru 12 Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat kavramının i’tikadî çerçevesini belirleyen unsurlar arasında sayılamaz?
A.Allah’ın sıfatları, O’nun zâtının ne aynı ne de gayrıdır.
B.İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrardır.
C.Büyük günah işlemek kişiyi imandan çıkarmaz.
D.Halifenin mutlaka Kureyş’ten olması gerekir.

Soru 13 Şia’ya göre, künyesi Ebu Abdillah olup “Sıbt” ve “Şehîd” lakaplarıyla da anılan İmam hangisidir?
A.Ali b. Hüseyin
B.Hasan b. Ali
C.Hüseyin b. Ali
D.Muhammed Bakır

Soru 14 Zeydiyye’nin itikadi esasları hangi Zeydi lider ve alimi tarafından sistematize edilmiştir?
A.Zeyd b. Ali B.Yahya b. Hüseyin C.Kasım er-Ressi D.Yahya b. Zeyd

Soru 15 Hz. Peygamber’in Hz. Ali’nin elini havaya kaldırarak “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” dediği ve Şia’nın Hz. Ali’nin imam tayin edildiğinin delillerinden biri olarak gösterdikleri olay nerede gerçekleşmiştir?
A.Sakifetu Beni Saide B.Akabe C.Gadir Hum D.Hudeybiye

Soru 16 İsmailiyye aşağıdakilerden hangisinin imameti iddiasıyla kurulmuştur?
A.Muhammed b. İsmail
B.Hasan el-Askeri
C.İsmail b. Cafer
D.Cafer es-Sadık

Soru 17 Hangisinin İsmailiyye mezhebiyle doğrudan ilgisi yoktur?
A.Musta’li B.İmam Şahi C.Nimet küfrü D.Seb’iyye

Soru 18 İmamiyye’nin bu isimle anılmaya başlanması hangi dönemde başlamıştır?
A.İmamlar dönemi
B.Gaybet-i kübra dönemi
C.Gaybet-i suğra dönemi
D.Hz. Peygamber devri

Soru 19 İmamiyye Şiasın’da Hz. Muhammed ve soyunu sevenler ile onları sevenleri sevmek anlamına gelen anlayış hangisidir?
A.Tevelli B.Münaferet C.Teberrâ D.Teberri

Soru 20 Hangisinin Şia’nın varoluş sebebi olduğu söylenebilir?
A.Takiyye B.Beda C.Ric’at D.İmamet


Mezhepler tarihi vize 2013

1- Fırka, belli bir şahıs ve/veya o şahsa uyan, daha doğrusu görüşleri etrafında birleşen topluluğun, çoğunlukla siyasî ya da daha az iddialı bir ifade ile “Allah ve din adına egemenlik tesisi” için çıktıkları yolda, doğrudan Kur’ân’ı yani İslâm’ı veya Kur’ân ile Sünnet’i yani …………… anlayış şekillerini yansıtır. Bu açıdan fırkalar, İslâm tarihinin “siyasî ve îtikadî düşünce okulları”dır.
Yukarıdaki metinde boş yere hangisini yazmak uygundur?

A. dinimizi B. Müslümanlığı C. İslamiyeti D. Adaleti E. hakkaniyeti

2- Makālât nev’inden eserler, muhtemelen ………………. oluşlarından dolayı yahut da savaşlar, yangınlar, istîlâlar veya Emevîlerin siyasî ve idarî baskılarının doğurduğu “gizlilik” endişesinden ötürü, maalesef, zamanımıza kadar ulaşamamıştır.
Yukarıdaki metinde boşluğa hangisi yazılmalıdır?

A. batıl B. parça parça veya küçük C. Dalalet D. lüzumsuz ve gereksiz E. sapık

3- Her fırkanın, başkaları tarafından da bilinen ve tanınan bir “zâhirî” hayatı; bir de sadece kendi mensuplarınca en kesin şekliyle bilinen ve yaşanan ……….. hayatı vardır. Önemli olan, bu iki hayatı imkânlar ölçüsünde birbirleriyle bütünlemektir.
Yukarıda boş yere hangisi yazılmalıdır?
A. batıni B. Nihlevi C. aleni D. Mezhebi E. mesleki

4- İlk devirde Müslümanlar hangi olaydan sonra ilk defa fırkalara ayrılmışlardır?

]A. İfk B. Kerbela C. Cemel D. Hakem E. Fitne

5- On iki imamın beşincisi hangisidir?
A. Muhammed Bakır B. Musa el-Kazım C. Ali b. el-Hüseyin D. Ali er-Rıza E. Muhammed Taki

6- Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hariciler tarafından İslam düşünce tarihine armağan edilmemiştir?
A. el-Menzile beyne’l-menzileteyn B. Dâru’l-iman C. İsti’raz D. Daru’l-harb E. Huruc

7- Kitabu Fıraki’ş-Şia ilk dönem Şii müelliflerinden hangisinin eseridir?
A. Tusi B. Şeyh Müfid C. Şeyh Saduk D. Kummi E. Nevbahti

8- Efdal-Mefdûl nazariyesi hangi mezhebe aittir?
A. İmamiyye B. İsmailiyye C. Gulat D. Zeydiyye E. Dürziyye

9- Şia hangisi döneminde devletin resmi mezhebi olmuştur?
A. Safeviler B. Selçuklular C. Kacariler D. Moğollar E. Pehleviler

10- Özellikle Abdullah b. Mes‘ud ekolüne mensup Iraklı, yani Kûfeli …….... , Kur’ân hükümlerine sıkı sıkıya bağlı idiler. Bunlar Osmân b. Affan devrinde ortaya çıkan istikrarsızlığı, önceki dönemlerle kıyaslayarak kesinlikle hoş karşılamıyorlardı. Özellikle yeni fethedilen memleketlerde görülen genel içtimaî karışıklıklar ile ekonomik ve sosyal adâletsizlikler karşısında, kendilerine mahsus bir tavır almayı takvâlarının tabiî bir icâbı olarak gördüler.
Boş yere hangi kelimenin gelmesi uygundur?
A. Nevbahti B. İbadi C. Kurrâ D. Harici E. Kerrami

11- Hangisi Kerbela Olayı ile ilişkilidir?
A. Nevruz B. İsti’raz C. Tevvabun D. İmtihan E. Mihne

12- İmamiyye Şiası'nda Hz. Muhammed ve soyunu sevenler ile onları sevenleri sevmek anlamına gelen anlayış hangisidir?
A. Münaferet B. Teberri C. Tevelli D. Teberrâ E. Muhabbet

13- Büyük günah işleyenlerin ahrette cezalandırılıp cezalandırılmayacağı hususunda bir hüküm vermedikleri için Mürcie’ye Şükkâk ismini kimler vermiştir?
A. Mu’tezilîler B. Haricîler C. Kaderîler D. Cebrîler E. Basrîler

14- Mürcie’nin doğuşunu hazırlayan sebepler, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A. Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Sosyo-politik ve ekonomik durum
B. Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi
C. Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Kaderî-Cebrî mücadelesi
D. Haricî zihniyet, Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali-Hz. Ayşe mücadelesi
E. Haricî zihniyet, Hz. Ali- Haricîler mücadelesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi

15- “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat” tamlamasında yer alan cemaat kelimesi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Çoğunluğun siyasi temayülü ile ümmetin birlik ve beraberliğini
B. Her ortamda Müslümanların haklarını savunanları
C. Beş vakit namazı cami ve mescitlerde kılan cemaati
D. Hayat boyunca Ashabın yolundan asla ayrılmayanları
E. Hakkı temsil eden ve Cennete girmeyi hak eden kesimleri

16- “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat” ifadesine alt yapı olabilecek şekilde İbn Batta el-‘Ukberî’nin (387/997), Kitâbu’ş-Şerh ve’l-İbâne ‘alâ Usûli’s-Sunne ve’d-Diyâne adlı eserinde naklettiği “Benim için, tam anlamıyla fâsık bir sünnî ile dostluk, ibâdetlerine düşkün, fakat bid‘atçı olan biriyle dostluktan daha iyidir.” sözü kime atfedilmektedir?
A. Saîd b. Cübeyr (95/714)
B. Ebu’l-Leys es-Semerkandî (373/983)
C. Hasan el-Basrî (110/728)
D. Hammad b. Ebî Süleyman (120/737)
E. İmam Azam Ebû Hanîfe (150/767)

17- Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî’nin, gözetiminde yetiştiği ve Kelâm ilmini öğrendiği hocası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ebû Ali el-Cübbâî (303/915)
B. Ebû Hâşim el-Cübbâî (321/923)
C. Ebû Bekir el-Hallâl (311/923)
D. İbn Küllâb el-Basrî (240/854)
E. İmam Azam Ebû Hanîfe (150/767)

18- Hangisi İsmailiyye'nin isimlerinden biridir?
A. Mutezile B. Dırariyye C. Muhtariyye D. Cehmiyye E. Karmatiyye

19- Önceleri bir İsnaaşeri Şiisi iken, Irak’ta dailerin gayreti ile İsmaili olan ve Batıni akideleri yaymak için özellikle İran bölgesini mesken edinen, kurduğu fedai teşkilatı ile etrafa korku ve dehşet salan Hasan Sabbah'ın mensup olduğu İsmailiyye kolu hangisidir?
A. Musta'lî B. Fatımî C. Nizarî D. Süleymanî E. Dâûdî

20- Aşağıdakilerden hangisi, klasik dönem İsmailiyye doktrininde, fırka içindeki mertebelerden birisi değildir?
A. mezun mutlak B. Nâtık C. Hüccet D. mezun mahdud E. sefir

2012 VİZE SORULARI

Soru 1 (1) Ali b. Ebi Talib (2) Hasan b. Ali (3) Hüseyin b. Ali (4)Ali b. Hüseyin (5) Muhammed Bakır (6) Cafer es-Sadık (7) Musa Kazım (8)
Alien-Naki (9) Muhammed Taki (10) Ali er-Rıza (11) Hasan el-Askeri (12) Muhammedel-Mehdi
Yukarıda numara sırasıyla verilen İmamiyye’nin oniki imamsilsilesinde hangilerinin yerleri yanlıştır?

A. 2 ve 3 B. 4 ve 9 C. 8 ve 10 D. 4 ve 7

Soru 2 Hangisi gaybet-i suğra devrinin özelliklerinden birideğildir?
A. İmami hadisliteratürüne dair eserler yazılmaya başlanmıştır.
B. İmamiyye’nin enönemli görüşlerinden olan efdal-mefdul nazariyesi bu devirde ortayaatılmıştır.
C."İmamiyye" ismi ilk defa bu dönemde yazılan eserlerdegeçmektedir.
D. el-Kafi fiİlmi’d-Din bu dönemde yazılmıştır.
E. İmamiyye’ninimamet konusundaki genel görüşleri tartışılmaya başlanmıştır.

Soru 3 İmamiyye Şiası’nın tarihi gelişimi düşünüldüğünde, hangidönemlerde Şii görüşlerin yayılması ve mezhebin inanç esaslarıyla ilgili esertelif edilmesinin daha serbest olduğu söylenebilir?

A.Emeviler-Abbasiler-Büveyhiler
B.Büveyhiler-İlhanlılar-Safeviler
C.Abbasiler-Büveyhiler-Selçuklular
D.Abbasiler-Selçuklular-Safeviler
E.Emeviler-Abbasiler-Selçuklular

Soru 4 Mürcie’nin doğuşunu hazırlayan sebepler, aşağıdaki hangiseçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. Haricî zihniyet,Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi.
B. Haricî zihniyet,Emevî-Haşimî çekişmesi, Sosyo-politik ve ekonomik durum.
C. Haricî zihniyet,Emevî-Haşimî çekişmesi, Kaderî-Cebrî mücadelesi.
D. Haricî zihniyet,Emevî-Haşimî çekişmesi, Hz. Ali-Hz. Ayşe mücadelesi.
E. Haricî zihniyet,Hz. Ali- Haricîler mücadelesi, Hz. Ali- Muaviye mücadelesi.

Soru 5 Aşağıda verilen yargılardan hangisi, Mu’tezile mensuplarıiçin söylenemez?
A. Allah’ınsıfatlarının O’nun zâtıyla aynı olduğunu savunmuşlardır.
B. Güçlü kelâmîbirikimleri üzerine felsefeye de ilgi duymuşlardır.
C. Aklî ilkeleredayalı sorgulayıcı bir din söylemini benimsemişlerdir.
D. Diğer din, kültürve medeniyetlere mensup kişi ya da topluluklarla diyalog kurmuşlardır.
E. Dinî hususlarda nakli öncelemeyi aslî bir tutum olarak benimsemişlerdir.


Soru 6 Mu‘tezile’ye göre insan, kendi fiillerini ortaya koymahususunda tamamen hürdür. İnsan, herhangi bir şeyi yapmak hürriyetine sahipdeğilse, işlediği iyi veya kötü amellerden, fiillerden dolayı sevap kazanmasıveya cezalandırılması anlamsız olur. Allah insana fiillerini gerçekleştirmegücünü (istıtâat) önceden vermiştir. İnsan, kendisine verilen istitâatsayesinde iyi veya kötü fiillerini kendi iradesiyle yapar. Böylece iyiamellerine karşılık mükâfatı hak ederken kötü amallerine karşılık da cezayamüstahak olur. Allah ise her türlü kötü işten, sevap, fayda gibi şeyleri terketmekten, maslahata aykırı ve çirkin yolla insanları kulluğa çağırmaktanmünezzehtir. Çünkü Allah, hakîmdir, O’nun bütün fiilleri hikmetlidir. İradehürriyeti bulunmayan bir insanın Allah tarafından sorumlu tutulması hikmetiylebağdaşmaz. Dolayısıyla insanların işlediği kötü fiillerin Allah tarafındanyaratılması caiz değildir.
Yukarıda verilenbilgiler, Mu’tezile’nin i’tikâdî esaslarından hangisinin açıklamasıdır?
A. el-Va’dve’l-vaîd.
B. Adalet.
C. el-Menzilebeyne’l-menzileteyn.
D. Tevhîd.
E. el-Emrubi’l-ma’rûf ve’n-nehy ani’l-münker.

Soru 7 “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat” tamlamasında yer alan cemaatkelimesi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Her ortamdaMüslümanların haklarını savunanları.
B. Hakkı temsil edenve Cennete girmeyi hak eden kesimleri.
C. Çoğunluğun siyasitemayülü ile ümmetin birlik ve beraberliğini.
D. Beş vakit namazıcami ve mescitlerde kılan cemaati.
E. Hayat boyuncaAshabın yolundan asla ayrılmayanları.

Soru 8 Daha önceki âlimlerin katı lafızcılığını terk ederek Kur’anve Sünnet çerçevesinde dinî akılcılığı içeren bir anlayışı benimseyen;yaptıkları tahliller ve ortaya koydukları ilmî çalışmalarla kelam, felsefe vetasavvuf gibi disiplinlere karşı çıkarak Selef çizgisini, sistematikSelefiyye’ye dönüştüren; düşüncelerini ortaya koyarken Selef’in görüşlerineatıflar yaparak onlara bağlılıklarını belirttiklerinden ‘Selefî’ diyeisimlendirilen âlimler hangileridir?
A. İbn Teymiye (728/1328) ve İbn Kayyım el-Cevziyye(751/1350)
B. Ebû Süleymanel-Hattâbî (388/998) ve İbn Batta el-Ukberî (387/997)
C. Ebû Hâşimel-Cübbâî (321/923) ve Muvaffakuddin İbn Kudâme (620/1223)
D. Mâlik b. Enes(179/795) ve Sufyân b. Uyeyne (198/814)
E. Ebû Ali el-Cübbâî(303/915) ve Hâce Abdullah Herevî (481/1089)

Soru 9 Ebû Hanîfe çizgisinin Ehl-i Sünnet içerisinde Mâverâünnehirâlimlerince temsil edildiğini vurgulayan Ebû’l-Muîn en-Nesefî’nin (508/1115)eserlerinde söz konusu çizgiye mensup olanlar hangi isimle zikredilmezler?
A. Mâtürîdiyye.
B. Ehlü'l-hak.
C. Ulemâ-iMâverâünnehr.
D. Ehlü's-Sünneve'l-Cemâa.
E. Meşâyih-iSemerkant.

Soru 10 Hangisi Şia’nın ortaya çıkış zamanıyla ilgili olarak ortaya atılanteorilerden biri değildir?
A. Hz. Peygamber’inyaşadığı dönemde.
B. Kerbela olayı veTevvabun hareketinden hemen sonra.
C. Hz. Osmandönemindeki fitne hareketiyle.
D. Abdullah b.Sebe’nin faaliyetleriyle.
E. Fil olayından hemen sonra.

Soru 11 Hangisi Zeydiyye’nin İmamet konusundaki görüşlerine uygundüşmez?
A. Hz. Peygamber(s.a.s.), isim ve şahsiyet belirtmek suretiyle yerine bir imam vasiyet etmiş değildir.
B. İmam bironcekinin tayini ile değil kendisinin imamet iddiasıyla ortaya çıkmalıdır.
C. İmamlar masumdurlar.
D. Hz. Ali ve soyuimamete en layıktır ancak bu mutlak zorunluluk değildir.
E. Daha üstünü varkendaha az faziletli bir kimsenin imameti de caizdir.

Soru 12 Zeyd b. Ali ile fikir ayrılığına düşerek onun “Rafaztumûnî” (beni terk ettiniz) ifadesinemuhatap olan Rafızilerin, Zeyd’den farklı düşündükleri konu hangisidir?
A. Allah’ınbirliği.
B. Hz. Osman’ındurumu.
C. Hz. Ali’nindurumu.
D.Peygamberlik.
E.İmamet.

Soru 13 73 fırka hadisinde sözü geçen “fırka-i naciye” içinaşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?
A. Sünnilerdir.
B. Bizimyolumuzdur.
C. Nâciye’ninpartisidir.
D. Kurtuluşaerenlerin partisidir.
E. Hz. Peygamber veAshabının yolunda olanlardır.


Soru 14 Mezhepler tarihinin ilk kaynaklarıaşağıdaki isimlerden hangisiyle anılmışlardır?
]A. Kelam B.Fırak C. Makalat. D. Milel - Nihal. E. Makale.

Soru 15 Günümüzde elimizde mevcut bulunan en eski mezhepler tarihiyazılı kaynağı hangisidir?
A.Usulu’n-Nihal.
B. Kitabu’l-Milelve’n-Nihal
C. el-Farkbeyne'l-Fırak.
D. el-Keşf ve’l-Beyan
E.Makalatul-İslamiyyin

Soru 16 İlk Haricilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Muhakkime.
B. Şiatu Ali.
C. Ezrakiyye.
D. Şurat.
E. Muvahhidun.

Soru 17 Haricilerin taassubi bir din ve dünya görüşüne sahipolmalarında hangisi daha fazla etkilidir?
A. Ahlaki ve insanibir takım zaafları bulunması.
B. Silah zoruylaMüslüman olmaları ve İslam'ın henüz kalplerine işlemeyişi.
C. Bedevi hayat tarzına mensup oluşları.
D. Hz. Peygamberekaba davranmaları
E. Küfür ve nifakçaen önde gelişleri.

Soru 18 Hangisi İsmailiyye'ye verilen isimlerden biridir?
A. Mutezile.
B. Dırariyye.
C. Cehmiyye.
D. Karmatiyye.
E. Muhtariyye.

Soru 19 Önceleri bir İsnaaşeri Şiisi iken, Irak’ta dailerin gayretiile İsmaili olan ve Batıni akideleri yaymak için özellikle İran bölgesinimesken edinen, kurduğu fedai teşkilatı ile etrafa korku ve dehşet salan HasanSabbah'ın mensup olduğu İsmailiyye kolu hangisidir?
A. Dâûdî.
B. Süleymanî.
C. Nizarî.
D. Fatımî.
E. Musta'lî.

Soru 20 Aşağıdakilerden hangisi İsmailiyye'nin propaganda usullerineverilen isimlerinden biri değildir?
A. Eftah
B. Talik
C. Te'nis
D. Rabt
E. İnsilah
thesakala beğendi.
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Mihrinaz 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
NEY' GÖNÜL&medineweb Videolar/Slaytlar Mihrinaz 0 37 18 Eylül 2020 18:26
İnsan Yükseldikçe.... Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler Mihrinaz 0 131 16 Eylül 2020 20:09
96. El-Bâki / 97. El-Vâris Esmalarını Tanıyalım Sorularla Esmaül Hüsna'ları Tanıyalım Mihrinaz 8 72 15 Eylül 2020 07:43
"Çilek Reçeli" ve İncelikleri Reçeller/Marmelatlar Mihrinaz 3 48 08 Eylül 2020 19:04
Turşu Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Turşular Mihrinaz 1 37 08 Eylül 2020 18:43

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
DEUZEM Mezhepler Tarihi Ünite Özetleri Mihrinaz İZMİR İlitam 7 30 Ekim 2017 19:36
OMU HADİS METİNLERİ-2 (2016)VİZE SORULARI Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 02 Haziran 2016 23:15
OMU TEFSİR METİNLERİ-2(2016)VİZE SORULARI Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 02 Haziran 2016 23:11
OMU DİN FELSEFESİ 2016 VİZE SORULARI Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 02 Haziran 2016 23:09
İslam Mezhepleri Tarihi 2011/2012/2013/2014/2015 Sınav Soru ve Cevapları nurşen35 çıkmış ve deneme sınavlar 7 24 Ekim 2015 12:04

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286