Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 4.Sınıf Dersleri > Kur’an Okuma ve Tecvid 3

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  06 Ocak 2015 (19:39), Konuya Son Cevap : 06 Ocak 2015 (19:39). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 06 Ocak 2015, 19:39   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:46
Mesaj: 2.809
Konular: 334
Beğenildi:776
Beğendi:149
Takdirleri:2264
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Kur'an okuma ve tecvid sorular Fırat Üniversitesi

Kur'an okuma ve tecvid sorular Fırat Üniversitesi

‎1-kur. Krım okumaya baslarken istiaazenın hukmu nedır
C-sure evvellerınde istiaze çekmek 1 kısım alimler vacib demişlerse de esah olan ve ekser ulemaya gore sünnettir

2-sure başlarında besmele şerıfe okumanın hukmu nedir?
C-berae suresi harıç tum surelerın başı besmelenın mahallidirbesmele-i şerifenin okunması sunnettir.

3-beraae suresıninibasında besmelei serife okunur mu?
C-okunması caiz degıldır dıger ayetlerınde ise beis yoktur

Nedeni:besmelenin anlamında dunyada hem kafire hem de mu’mıne rahmet vardır ancak bu sure savaş zamanı nazil olmuştur .diger 1 sebeb harbin kendisi rahmettir .

4-Tecvid kelimesinin lugat manası nedir?
C-bir nesneyi güzel etmek ve hoşca yapmaktır

5-ılm-i tecvidin şeran hukmu ne ile sabittir?
C-kitap sunnet ve icmaaı ümet ile sabittir

6-tecvidin gayesi ve faidesi nedir?
C-insanı hatadan noksandan ve ziyadeden hıfz edip me’murun bih e imtisaldir ve saadeti dareyne nail olup narı cehennemden necat bulmakdır.

7-kuranı kerım kaç tarıık üzere okunur ve nelerdir?her tarika göre med mikdarları ne kadardır?
C-3tarık üzere okunur

a-tahkik:meddi tabii 1 elif mikdarı.meddi muttasıl -munfasıl-lazım -arız 4 elif mikdarı meddi lin ise 3 elif mikdarı med edilir
b-tedvir:meddi tabii 1elif mikdarı meddi muttasıl-munfasıl-lazım-arız 3elif mikdarı meddi lin ise 2elif ikdarı med edilir
c-hadır:meddi tabii 1elif mikdarı meddi muttasıl2elif meddi munfasıl1 elif mikdarı meddi lazım 2 elif mikdarı meddi arız 1 elif mikdarı yine meddi lin 1 elif mikdarı med edilir

8-yasini şerifin başında kaç vecih vardır?
C-Hafs rivayetine gore 3vecih vardır

a-4elif mıkdarı med edılerek vakıf ıle okunur
b-4elif mikdarı med edilerek idgam meal gunne ile okunur
c-4elif mikdarı med edilerek izhar ile okunur

9-duha suresınden bil-itibar getirilen tekbirin hükmü nedir?getirilmediği takdirde hüküm nedir?
C-duha suresinden itibaren tekbir getirilmesi hususu 1 rivayetle peygamber efendimizin fi-li sünnetidir tekbir getirilmediği takdirde sunneti terk edilmiş olur.allahüekber lafzı mendup ve müstehapdır.

10-tekbir mevzuu ne ile sabittir?
C-tekbir hadis-i şerif ile sabittir.an mucaahid:gale hatemtu alebni Abbas tis’a aşerate hatmeten kullema emeranii en ükebbira min elem neşrahleke(buradaki min min i ibtidaiyyedir


SORULAR Kur'anı Kerim
S.1-Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her birine ne ad verilir?
A) Ses B)Hece C)Söz D)Harf

S.2-Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden değildir?
A)خ B) غ C)ع D)م

S.3ب - م - و -ف Harflerinin çıkış yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Boğaz B)Dil C) Dudak D) Geniz

S.4-Aşağıdakilerden hangileri kalın harf değildir?
A) ض-ص B) غ -خ - ظ- ط D)ح -ع

S.5- İki mahreç arasında dönüp dolaşan diye tanımlanan harflere …………denir.boşluğa uygun kalimeyi yerleştiriniz.

A) Asli harfler B)Kalın harfler C)Fer’i harfler D)İnce harfler

S.6-Aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerin kısımlarından değildir?
A) Teshil hemzesi B) İmale ile okunan elif
C) İşmam ile okunan sad D) İzhar ile okunan mim

S.7- Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahreçlerden değildir?
A)Boğaz B)Dil C) Dudak D)Geniz

S.8-Kur’an okurken harflerin hakkını tam manasıyla vermek, mahreçlerde ve sıfatlarda eksiklik yapmadan, medleri, kasrları,gunneleri yerine getirerek okumaya ne denir?
A)Tahkik B)Tertil C)Tedvir D)Hadr

S.9-Bu tarz okuyuş tahkike göre biraz daha hızlıdır.Bunda da tahkik gibi bütün kurallara uygun bir okuyuş olamlıdır. Bu okuyuş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahkik B)Tertil C)Tedvir D)Hadr

S.10- Ne çok sür’ati ne de çok yavaştır. Bu okuyuşta, tecvit kurallarına göre tutulacak yerler normal tutulur. Medd-i tabii bir elif,m.muttasıl ve m.munfasıl üç elif, m. Lazım dört elif, m. Arız ve m.lin bir ile üç elif arasında uzatılır.Bu okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tertil B )Tahkik C)Tedvir D)Hadr

S.11- Medleri müsaade edilen en asgari dereceye indirerek okunan okuyuş tarzı hangisidir?
A)Tahkik B)Tertil C)Hadr D)Tedvir
11-tecvidin hukmu nedir?
C-tecvid okumak ona riayet etmek (ve rattilil kureene tertiilee)hükmüne göre farzdır.imamı cezeri haz. (velahzü bittecviidi hatmün lazımün menlem yücevvidilkureene eesimün)kimki kuranı kerimi tecvid ile okumazsa günahkar olur buyurmuştur.
12-tertil ne demektir?
C-ettertiilü tecviidülhuruufi ve mağfiratül ibtidaai velvukuufi :harflerin sıfatı lazımelerını sıfatı arızelerıni bilmek vakıfları durulacak yerleri başlanacak yerleri bilmek ve tatbik etmekdir vakıf ve ibtida bizzat peygamber efendimizin fi-li süneti ile sabittir.
1.I. el-Hurûfu'l-Arabiyye (الحروف العربية)
II. Hurûfu'l-Hicâ' (حروف الهجاء)
III. Hurûfu't-Teheccî (حروف التهجى)
IV. Hurûfu'l-Mebânî (حروف المبانى)
V. el-Hurufu'l-Hevâiyye (الحروف الهوائية)
Yukarıdaki beş kavram içinde farklı bir anlamı olan hangisidir?
Cevap
A. IV
B. I
C. V (doğru cevap)
D. III
E. II

2.…………………….., bir kırâat imamının, râvilerinden birinin tespit edip aktardığı yaygın görüşleri çerçevesinde Kur’ân metninin nasıl telaffuz edileceğini öğretmeyi amaçlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Tilâvet
B. Tertîl
C. Kırâat
D. Tecvit (doğru cevap)
E. Telaffuz

3.…………………….., bütün kırâat imamlarının Kur’ân’ı seslendirmedeki farklılıklarını öğretmeyi temel alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Tertîl
B. Telaffuz
C. Tilâvet
D. Kırâat ilmi
E. Tecvit ilmi (doğru cevap)

4.“……………, aslında iki harften oluşan ama görünürde bir harf olan harekesiz harfi iki kez yazılı imiş gibi okumaktır.”
Yazılan tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap
A. Ötüre
B. Sükûn
C. Fetha
D. Kesre
E. Teşdîd(doğru cevap)

5.“…………………., gayr-i munsarif olan isimler dışındaki herhangi bir ismi, geçiş halinde ……………………. ile, cümledeki konumuna göre iki üstün veya iki esire yahut iki ötüreli olarak okumaktır.”
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerlere şu şıklardan
I. İki üstün, sakin bir nun
II. Tenvin, iki esire
III. İki ötüre, tenvin
IV. Tenvin, sakin bir nun
V. Sakin bir nun, tenvin
hangisi yazılmalıdır?
Cevap
A. IV(doğru cevap)
B. V
C. III
D. I
E. II

6.قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ.................. "De ki: Allah't ır her şeyin yaratıcısı. O tektir, …… ……………………..."Yukarıdaki âyet metni ile meâlinin sonunda boş bırakılan yerlere şunlardan:
ı.
الغفار
çok bağışlayan
ıı.
العلام çok iyi bilen
ııı.
القهار pek kahırlı
ıv.
الوهاب çok lütufta bulunan
v.
الرزاق çok rızık veren
hangisi getirilmelidir
Cevap
A. ıı
B. ı
C. v
D. ııı(doğru cevap)
E. ıv

7.خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
.........................................
" Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçekle geldi. Öyle ise kendi hayrınıza olması için îmân edin. Küfrederseniz (bilin ki) kuşkusuz göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ındır
. …………………………………. "(en-Nisâ'x , 4/170)
.Yukarıdaki âyet metni ile meâlinin sonunda boş bırakılan yerlere şu şıklardan
hangisi yazılmalıdır?
ı.رحيماغفورا
pek bağışlayan, pek merhametlidir
ıı.الغفور العزيز
pek izzetli pek güçlüdür
ııı.عليما قديرا
pek iyi bilen, pek güçlüdür
ıv.العظيم العلي
pek yüce, pek azametlidir
v.عليما حكيما
Allah pek iyi bilendir, pek hikmetlidir.
Cevap
A. V(doğru cevap)
B. ıı
C. ıv
D. ııı
E. ı

8.رحِمَ, أَرْض, حُرُم, فِرَار ,: مَفَرّ şeklinde peşpeşe örnek verilen bu kelimelerde hangi harfin yazım özelliği vurgulanmıştır?
Cevap
A. Fa’nın
B. Hemze’nin
C. Ra’nın(doğru cevap)
D. Mim’in
E. Ha’nın

9.التّجْوِيدُ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ حَرْفٍ حَقَّهَا وَمُسْتَحَقَّهَا
Yukarıda verilen metnin en doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
ı. Tecvit, her harfe hakkını ve müstahakkını verme yeteneğini sağlayan bir ilimdir.
ıı Tecvit, sâyesinde her harfe hakkının ve müstahakkının verilebilme yeteneğinin sağlandığı bir ilimdir.
ııı Tecvit, sâyesinde her harfe hakkı ve müstahakkı verilen bir ilimdir.
ıv Tecvit, sâyesinde her harfe hakkı ve müstahakkı verilmiş bir ilimdir.
v Tecvit, her harfe hakkının ve müstahakkının verilmesi için uğraşılan bir ilimdir.
Cevap
A. v
B. ı (doğru cevap)
C. ııı
D. ıv
E. ıı

10.Arapça konuşan bir topluma indirilen Kur'ân'ı Kerîm, mesajlarını Arapça'nın dil mantığı çerçevesinde Arapların dil anlayışları ve kültür seviyelerine paralel bir şekilde iletmiştir. Onun metni kronolojik olarak incelendiğinde……………………………………metinlerinin,………… kültür ve edebî isti'dâtlarına müvâzi olarak fizik ve fizik ötesi olaylar sergilenirken tam nesir ve şiir olmayan, ama şiiri andıran, müzikalitesi çok yüksek bir üslûbun; …………………………farklı yörelerden ve çevrelerden gelenlerin oluşturduğu yepyeni bir toplumun kavrayışı doğrultusunda ayrıntılı nesrî anlatımın hâkimiyeti görülür.
Yukarıdaki pasajda boş bırakılan yerlere şu şıklardan :
I. Tâif dönemindeki onların Medine döneminde ise
II. Medine dönemindeki Mekke'lilerin Mekke döneminde ise
III. Mekke dönemindeki Mekke'lilerin Mekke döneminde ise
IV. Mekke dönemindeki Medine''lilerin Mekke döneminde ise
V. Mekke dönemindeki Mekke'lilerin Medine döneminde ise hangisi yerleştirilmelidir?
Cevap
A. II
B. V(doğru cevap)
C. I
D. IV
E. III

11.Aşağıdaki harf kümelerinden hangisi dil ucunun farklı konumlar almasıyla çıkarılan harflerdendir?
Cevap
A. Lam, ta, sâd (ل ت ص )
B. Ta, dal, tı (ت د ط )(doğru cevap)
C. Ya, cim, tı (ى ج ط )
D. Kef, lam, nun (ك ل ن )
E. Dat, zı, ayın (ض ظ ع )

12.Aşağıdaki harf kümelerinden hangisi dil ucunun ön dişlere değdirilmesi ile çıkar?
Cevap
A. Sa, zal, dat ( ث ذ ض )
B. Dat, fa, ba, ( ض ف ب )
C. Sa, zal, zı ( ث ذ ظ )(doğru cevap)
D. Ba, ta, ,sa ( ب ت ث)
E. Zal, ze, zı ( ذ ز ظ )

13.Aşağıdaki harflerden hangisi dişlerle irtibatlı değildir?
Cevap
A. Dat (ض)(doğru cevap)
B. Zı (ظ)
C. Zal (ذ)
D. Ta (ت)
E. Sa (ث)

14.Aşağıdaki kelimeler üzerinde durulduğunda ortaya çıkacak sükûn-i ârız,hangisinin sükûnu olur?
Cevap
A. الصَّادِقُونَ (doğru cevap)
B. ق
C. يس
D. حم
E. ص

15.Aşağıdaki şıklardan hangisi ses bölgelerinden değildir?
Cevap
A. Ağız boşluğu bölgesi
B. Boğaz bölgesi
C. Dil bölgesi
D. Çene bölgesi(doğru cevap)
E. Hayşum bölgesi

16.Aşağıdaki şıklardan hangisinde birinci sınıfı oluşturan kırâat imamları arasında yer alanlar sıralanmıştır?
Cevap
A. Hafs, Ebû Amr, Hişam
B. Hamza, Ebu Cafer, Ebubekir Şu’be
C. Ebu’l-Hâris, İsa b. Verdan, Kisâî
D. İbn Âmir, Nâfi’, Yakup
E. İbn Kesîr, Ebû Amr, Âsım(doğru cevap)

17.Aşağıdaki şıklardan hangisinde kırâat imamlarından ikisi bir arada yazılmıştır?
Cevap
A. Verş-İbn Âmir
B. İbn Kesîr-Sûsî
C. İsa b. Verdan-Ebu’l-Hâris
D. Hafs-Ebû Amr
E. Âsım-Hamza(doğru cevap)

18.Aşağıdakilerden hangisi ağız ve boğaz boşluğu bölgelerinden çıkmaz?
Cevap
A. He
B. Ra(doğru cevap)
C. Ayın
D. Elif
E. Sakin ya

19.Aşağıdakilerden hangisi boğazın ağza en yakın alanından çıkar?
Cevap
A. Dat
B. Sakin vav
C. Sakin ya
D. Gayın (doğru cevap)
E. Elif

20.Aşağıdakilerden hangisi boğazın ağza en yakın alanından çıkar?
Cevap
A. He ( هـ ) Ha (ح)
B. He ( هـ ) Gayın (غ)
C. Ha (ح) Hemze ( ء )
D. Ayın (ع) Hı (خ)
E. Hı (خ) Gayın (غ)(doğru cevap)

21.Aşağıdakilerden hangisi boğazın orta alanıyla boğazın ağza en yakın alanı harflerinden değildir?
Cevap
A. Ayın (ع)
B. Ha (ح)
C. He ( هـ )(doğru cevap)
D. Hı (خ)
E. Gayın (غ)

22.Aşağıdaki harflerden hangisi dişlerle irtibatlı değildir?
Cevap
A. Zal (ذ)
B. Sa (ث)
C. Ta (ت) (doğru cevap)
D. Zı (ظ)
E. Dat (ض)

23.Aşağıdakilerden hangisi kırâat imamları grubundan değildir?
Cevap
A. İbn Zekvân-Dûrî(doğru cevap)
B. İbn Kesîr-Yakup
C. Ebû Amr-İbn Âmir
D. Nâfi’- Hamza
E. Kisâî-Âs

24.Aşağıdakilerden hangisi Tecvîd konusunda yazılan ilk eserlerden değildir?
Cevap
A. İhtilafu’l-Kurrâ fi’l-Lâm’ı ve’n-Nûn
B. Kasîdetun Râiye
C. Risâle fi’l-İdğâmi’l-Kebîr
D. et-Tehdîd fi’l-İtkân ve’t-Tecvîd
E. Mîzânu’l-Hurûf ve Şifâu’l-Ebdân (doğru cevap)

25.Aşağıdakilerden hangisi Tecvit konusunda yazılan ilk eserlerdendir
Cevap
A. Karabaş Tecvidi
B. Kavâidu’t-Tecvîd
C. Abdulkerîm Efendi, Mîzânu’l-Hurûf ve Şifâu’l-Ebdân
D. er-Riâyetu li-Tecvîdi’l-Kırâeh ve Tahkîk-ı Lafzı’t-Tilâveh(doğru cevap)
E. Zihnî Efendi, el-Kavlu’s-Sedîd

26.Aynı kelimede bir kırâat imamı izhar, bir başkası ihfâ; birisi gunne, bir başkası idğâm bilâ gunne yaparken ve birileri bir meddi üç elif çekerken bir başkası dört çekiyor ise…………………………………………..?
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Farz bir hükümden söz edilebilir mi?
B. Sünnet bir hükümden söz edilebilir mi?
C. Mendup bir hükümden söz edilebilir mi? (doğru cevap)
D. Teknik anlamda bir hükümden söz edilebilir mi?
E. Haram bir hükümden söz edilebilir mi?

27.Bir tür “mûsîkî tecvidi” yani hecelerin uzunluk ve kısalığının, ses vurgularının doğru kullanılması ilmi demek olan ‘……………………’leri anımsatan kurallar İslâm coğrafyasında çok daha erken dönemlerde tecvit ilminin oluşumu sürecinde doğmuştur.
Bu pasajda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Prozodi(doğru cevap)
B. artikülasyon
C. tilâvet
D. fonoloji
E. diksiyon

28.“Bir kümeyi oluşturan harflerin tümünün çıktığı bölgedir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Cevap
A. Küllî mahraç(doğru cevap)
B. Cüz’î mahraç
C. Çıkak
D. Hiçbiri
E. Ses yolu

29.Boğazın göğse bitişik noktasından çıkan…………………, aldığı harekeye göre Türkçe’deki ……………….seslerini andırır.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerlere şu şıklardan
I. ayın, ‘â, î, û’
II. he, ‘a, ı, u’
III. hemze (ء), ‘e, i, u’
IV. ba, ‘e, i, u’
V. nun, ‘e, i, u’
hangisi yazılmalıdır?
Cevap
A. II
B. I
C. IV
D. III
E. V

30.Çeşitli enstrümanların şekil ve tellerinin farklı boyut ve hacimleri, seslerindeki farklılıkları oluşturduğu gibi insanın ses uzuvlarının yaratılış sistemindeki ses frekansları da nüanslı seslerin çıkarılmasına imkan vermiştir. Usta bir müzisyen farklı şekil ve boyuttaki enstrümanları doğru şekilde kullandığında keyif verici bir melodi elde ettiği, sözleri fevkalâde güzel bir besteyi mükemmel bir şekilde icra eden bir şarkıcının nağmeleri bizleri hayal dünyalarına daldırdığı gibi, tecvit kurallarını iyi kavramış, işinin ehli manaya vâkıf usta bir üstazdan Kur’ân eğitimi almış, mükemmel bir enstrüman olan okuma kanallarını geliştirmiş, sesini terbiye etmiş bir hâfız da ruhları etkiler, tüyleri ürpertir.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?
Cevap
A. Nota
B. Tilâvet
C. Kırâat
D. Meşk
E. Ahz(doğru cevap)

31.Ed-davâhik (الضواحك) kavramı aşağıdakilerden hangisinin alt kümesidir?
Cevap
A. er-rabâıyât (الرباعيات )’ın
B. el-edrâs (الأضراس)’ın (doğru cevap)
C. el-enyâb’ (الانياب)’ın
D. es-senâyâ (ألثنايا)’nın
E. en-nevâciz (النواجذ)’in

32."Elif, vav ve ya ( ا, و, ى)'nın harf-i med konumunda oldukları durumlarda seslendirilirlerken ortaya çıkan ses noktasıdır."
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Cevap
A. Mahraç-i küllî
B. Mahraç-i mukadder (doğru cevap)
C. Cüz’î mahreç
D. Mahraç-i muhakkak
E. Ses yolu

33.“Harflerin okunmalarını sağlayan işâret ve seslerdir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
Cevap
A. Harf
B. Sükûn
C. Hareke (doğru cevap)
D. Aslî harf
E. Fer’î harf

34.Harflerin, ses özellikleri çerçevesinde ses yolu üzerinde belirlenen ses bölgeleri kaç tanedir?
Cevap
A. 6
B. 4
C. 7
D. 5(doğru cevap)
E. 3

35.Kaynaklarda harflerin toplam çıkış noktaları konusunda ………………….farklı görüş ileri sürülmüştür.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Üç
B. Sekiz
C. Altı
D. Beş
E. Dört(doğru cevap)

36. “Kişinin irâdesine bağlı olarak dudaklar ile boğazın göğse bitiştiği bölge arasındaki gerçek (muhakkak) veya gerçekmiş gibi değerlendirilen (mukadder) herhangi bir noktaya çarparak çıkan ses” tir.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
Cevap
A. Sükûn.
B. Hareke.
C. Fer’î harf.
D. Aslî harf.
E. Harf.(doğru cevap)

37.Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan hemzeler kaç çeşittir?
Cevap
A. Dört
B. Altı
C. Beş
D. Üç
E. İki (doğru cevap)

38.Ses yolu üzerinde boğazdan ağız istikametine doğru boğazın ortasında ha (ح)’nın mahrecinin önündeki bir noktadan çıkar. İnce bir harf olup Türk alfabesinde yoktur.
Yukarıdaki ifadelerle aşağıdakilerden hangi harf vurgulanmıştır?
Cevap
A. Ğayın (غ)
B. Kef (ك)
C. Lam (ل)
D. Sâd (ص)
E. Ayın (ع) (doğru cevap)

39.Şiir, roman, hikâye ve destan okumanın, hitâbet sanatının kuralları bulunduğu, bunların dinleyiciler üzerinde etkilerinin hissettirilebilmesi için kendilerine hâs kurallar çerçevesinde icrâ edilmeleri kaçınılmaz olduğu gibi, İlâhî kitabın da kendine özgü okunma, seslendirilme ilkeleri çerçevesinde okunması gerekir. Bu ilkelerin belirlenip anlatıldığı ilim dalı da ………………………dır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Tefsir İlim Dalı
B. Tecvit İlim Dalı(doğru cevap)
C. Fıkıh İlim Dalı.
D. Kırâat İlim Dalı
E. Musiki İlim Dalı

40.Tecvit ilminin prensiplerini tespit edip kurallaştıranlar ……………………… Onlar bu prensipleri, Kur’ân’dan, Rasûlullah’ın hadislerinden ve Arapça’nın edebiyat ve halk arasındaki kullanım farklılıklarından elde etmişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Fıkıhçılardır
B. Kelamcılardır
C. Filologlardır
D. Tefsir alimleridir
E. Kırâat imamlarıdır(doğru cevap)

41.Tecvit, önemli olduğu kadar manevi sorumluluğu oldukça yüksek bir ilimdir. Çükü …………………………………………………….
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap
A. Herkesin öğrenmesi vaciptir.
B. Doğrudan Kur’ân’la ilintilidir.(doğru cevap)
C. Tefsirin temelidir.
D. Herkesin öğrenmesi farzdır
E. Arap harflerini öğretmektedir.

42.“Tenvîn ile sâkin nûn, bulundukları ortama göre beş halden/özellikten biri ile seslendirilir.” Yukarıdaki ifâdelere göre aşağıdakilerden hangisi bu beş halden/özellikten biri değildir?
Cevap
A. İdğam bilâ gunne
B. Medd-i Lîn(doğru cevap)
C. İhfâ
D. Iklâb
E. İdğam maa’l-gunne

KUR AN HARFLERİ KAÇ GURUPTA TOPLANIR?
CEVAP ASLİ HARFLER VE FER İ HARFLER OLMAK ÜZERE İKİ GURUPTUR

2-FER İ HRFLER HANGİLERİDİR?
CEVAP:1HEMZEİ MÜSEHHELE 2-ELİF İ MÜMALE 3-SAD I MÜŞEMME 4-NUN İ MUHFAT 5-LAM I MÜFEHHAME

3- BİRBİRİNE ZID SIFATLAR HANGİLERİDİR*

CEVAP:1 HEMS:CEHR 2:RİHVET:ŞİDDET 3;IST'LA;İSTİFALE 4;ITBAK;İNFİTAH 5;ISMAT;İZLAK
4 SAFİR SIFATLI HARFLER HANGİLERİDİR
CEVAP: SAD,SİN,ZE

5 TEFEŞŞİ SIFATI HANGİ HARFTEDİR
CEVAP;ŞİN

6-TEKRİR IFATI HANGİ HARFTEDİR
CEVAP;RA

7 DAD HARFİNİ TI TA HARFİNDEN AYIRAN EN ÖNEMİ SIFATLAR HANAGİLERİDİR
CEVAP;DAD HARFİNDE;İSTİTALEVE RİHVET SIFATI TA HARFİNDE İSE ŞİDDET SIFATI VARDIR DİĞER SIFATLARI ORTAKTIR

8 HARFLERİN LAZIMİ IFATLARI HANGİLERİDİR
CEVAP;ZIDDI OLAN SIFATLARI DAHA ÖNCE YAZMIŞTIK BUNA İLAVETEN KALKALE,SAFİR,TEFEŞŞİ,İSTİTALE,TEKRİR,LİN,İNHİRAF

9 ARIZİ SIFATLAR NELERDİR?
CEVAP;TEFHİM,TERKİK,İDĞAM,İHFA,IZHAR,İKLAB,MEDD,VA KF,SEKTE,HAREKE,SÜKUN
10 KUR AN IOKUYUŞ ŞEK,İLLERİ VE ÖLÇÜLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
TAHKİK;HIZ BAKIMINDAN ENYAVAŞ OKUMA BİÇİMİDİR MUNFASI,MUTTASI,LAZIM MADLER 4 MEDDİ LİN DE HARFİ MED OLMADIĞI İÇİN ÜÇ ELİF MİKTARI ÇEKİLR ĞUNNELER BİR BUÇUK ELİF MİKTARI TUTULUR
TEDVİR;ORTA OKUYUŞTUR MUTTASIL MUNFASIL 3 LAZIM 4 LİN VE ARIZ 1 İLE 3 ELİF ARASI
HADR EN SÜRATLİ OKUYUŞTUR CAİZ MEDLER MUNFASIL LİN ARIZ BİRERMUTTASIL 2 LAZIM3
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Abdulmelik 0 140 27 Nisan 2020 21:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1373 06 Ekim 2017 20:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 7802 21 Ocak 2017 10:42
Dirâyet Tefsîrinin Esasları Tefsir Tarihi Ve Usulü Abdulmelik 3 1814 01 Aralık 2016 21:40

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Kuran Okuma ve Tecvid III-vize soruları f_hoca Kur’an Okuma ve Tecvid 3 2 09 Aralık 2015 15:48
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Tecvid Soruları(19 MAYIS İLİTAM) muallime SAMSUN OMÜ İlitam 1 22 Mayıs 2015 17:46
Kur'an okuma ve tecvid sorular(FIRAT İLİTAM) Medineweb FIRAT İlitam 0 20 Aralık 2013 15:05
KURANI KERİM OKUMA VE TECVİD SORU- CEVAPLARI 2(fırat ünv.) Medineweb FIRAT İlitam 0 20 Aralık 2013 14:55
Kur'an okuma ve tecvid sorular Abdulmelik Kur’an Okuma ve Tecvid 2 0 14 Aralık 2013 15:18

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286