Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.MEDİNEWEB FORUM DİNİ KONULAR.::. > Muhtelif Dini Konular > Risale_i Nur (Said Nursi)

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  19 Şubat 2014 (23:31), Konuya Son Cevap : 20 Şubat 2014 (19:00). Konuya 7 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 19 Şubat 2014, 23:31   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.394
Konular: 784
Beğenildi:119
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Said Nursi Hazretlerinin ''bediüzzaman'' ünvanını nasıl aldığını yazdı.risalelerde geçen ifadelerle yazısını sürdüren Akgündüz, "Bu imzayı gurur için mi kullanıyorsun" diyenlere verilen cevabı da hatırlattı.

MOLLA SA’ÎD İ MEŞHUR BEDÎÜZZAMAN ÜNVANINI NE ZAMAN ALDI? (SİİRD: HİCRÎ 1309/MİLADÎ 1892)

Bu konu bilen bilmeyen herkes tarafından tartışma konusu yapıldığından biz bunu cevaplamak durumundayız. Bütün ayrıntıları ve belgeleriyle Bediüzzaman Kitabımızın I. Cildinde izah ettik. Burada kısaca özetleyeceğiz. Molla Sa’îd, Molla Abdullah’ın yanında bir süre kaldıktan sonra Siird’e gelir. Molla Fethullah Efendi’nin medresesine gider. Molla Fethullah ile Molla Sa’îd arasında şöyle bir konuşma geçer:
Evvela asıl meseleyi görelim ve büyük allame Siirdli Molla Fethullah ile olan konuşmalarını görelim.
Molla Fethullah: Geçen sene Süyûtî (Elfiyye Şerhi El-Behcet’ül-Mardıyye, Bin beyitlik Arap grameri şerhi) okuyordunuz, bu sene Molla Câmî’yi (Arabî ilimlerde son kitap) mi okuyorsunuz?

Molla Sa’îd: Evet Câmî’yi bitirdim.

Molla Fethullah hangi kitabı sordu ise, “bitirdim” cevabını alınca, hayrette kalır. Bu kadar kitabı bu kadar kısa bir zaman dilimi içinde bitirebileceğine ihtimal vermez.

Molla Fethullah, “Geçen sene deli idin, bu sene de mi delisin?” diye şaka yollu sorar. Molla Sa’îd: “İnsan başkasına karşı kesr-i nefs için hakikatı ketmedebilir. Fakat babadan daha muhterem olan Üstâdına karşı hakikat-ı mahzdan başka bir şey söyleyemez. Emrederseniz söylediğim kitaplardan beni imtihan ediniz” şeklinde cevap verir. Molla Fethullah’ın sorduğu bütün sorulara mükemmel şekilde cevap verir. Bunun üzerine muhâvereyi dinleyen ve bir sene evvel Said’in hocasının hocası bulunan Molla Ali Soran namındaki zat, kendilerinden ders almaya başladı. Neticede Bedîüzzaman’ı imtihan etmeye kalkışırlar.

Şimdi sırasıyla bu imtihanları özetleyelim:

Birinci İmtihan: Molla Fethullah Efendi hangi kitaptan sordu ise, cevabını pekiyi olarak alır.
İkinci İmtihan: Molla Fethullah Efendi Molla Sa’îd’e: “Pekâlâ, zekâda hârikasınız. Fakat acaba hıfzınız nasıldır?”diyerek “Makâmat ı Haririye’den(Makâmat-ı Haririye, meşhur Arap şâ’ir ve edibi Ali Hariri’nindir. Vefatı, 665/1266’dır) birkaç satırını iki defa okumakla hıfzedebilir misiniz?” dedi ve kitabı kendisine uzâttı.
Molla Sa’îd kitabı aldı ve bir yaprağını bir defa okumakla hıfzetti ve ezbere okudu. Molla Fethullah: “Zekâ ile hıfzın ifrat derecesiyle bir adamda toplanması ender hâdiselerdendir. Bunu bir sende, bir de Molla Hâlid i Ölekî de gördüm” diyerek hayretlerini izhar etti.

Bedîüzzaman Hazretleri, Siird’de Molla Fethullah Efendi’nin onu imtihan etmesi neticesinde vardığı kararını ve söylediği takdirkâr sözlerini şöyle beyân etmiştir: (Bu mektub, 1946 senesinde Emirdağı’nda yazılmıştır)
"Meraklı kardeşimiz Re’fet Bey, Bedîüzzaman i Hemedânî’nin üçüncü asırda, vazife ve te’lifatı hakkında malûmat istiyor. Ben o zât hakkında yalnız hârika bir zekâveti ve kuvvei hafızası bulunduğunu biliyorum.
Elli beş sene evvel, Üstâdlarımdan Siird’li merhum Molla Fethullah Eski Sa’îd’i ona benzeterek, onun o ismini ona vermiştir..." Üstâd Bedîüzzaman’ın bu ifadesine göre, ilk olarak Bedîüzzaman ünvânını ona veren Siird’li merhûm Molla Fethullah Efendi’dir ki, Doğu Bâyezid’deki üç aylık tahsil hâdisesinin aynı senesinde vaki’ olmuştur.

Bedîüzzaman, Siird’te iken, Cem’’ul-Cevami’ (Usûl-i Fıkıh ile alakalı iki ciltlik eser) kitabını günde bir iki saat meşgul olmak suretiyle hıfzetti. Bu acîb, emsâlsiz hâdise üzerine, Molla Fethullah Efendi şu aşağıdaki Arapça cümleyi söyliyerek, kitabın kapağına yazdı. Cümle şudur: قد جمع جمع الجوامع في جمعة واحدة “Bir hafta içinde Cem’ul-Cevami’ kitabının tamamını ezberledi” Bu Arabî cümlenin aynı mealini bilâhare Bedîüzzaman da bir Cem’ul-Cevami’ kitabının kapağına yazmıştır. Üstâd’ın Arapça yazısının Türkçesi: “Cem’ul-Cevâmi’ kitabının tamamını bir haftada ezberledim” şeklindedir.

Daha sonra ise, İstanbul’a gelen Bediüzzaman’a evvela Kürd Hoca, sonra Molla Said-i Kürdî ve nihayet 1909 tarihinden itibaren Bediüzzaman ünvanı İstanbul âlimleri ve de kitabımız incelenirse, Osmanlı Şeyhülislamları ve Padişah tarafından da kullanılagelmiştir.

Derviş Vahdetî’nin Volkan’daki şu cümlesi manidardır:

Kürt ülemâsından meşhur Bedîüzzaman Molla Sa’îd-i :: Kur'an'daki Peygamberler {a.s} ::dî Hazretleri bu cemiyette bulunmakla mübâhîdir (övünmektedir).

Yine Ayasofya mevlidinin tasvirindeki şu ifadeler de önemlidir: “Bizim Hazret yani Bedî’-i âlem-i İslâmiyet, o Kürd elbisesiyle, o Kürd tavr-ı kahramanesiyle, daima taşıdığı belindeki hançeriyle kürsiy-i hitâbete çıkması kendisinden rica olunduğundan kemâl-i salâbetle kürsüye çıkarak ve kaim olarak bir nutk-ı belîğ îrâd buyurmuşlardı.”

Hem İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti kurucuları ve hem de Dâr’ül-Hikmetil-İslamiye azaları arasında ismi zikredilirken yazılan da Bedîüzzaman Molla Sa’îd-i Kürdî ibn-i Mirza ünvanıdır.
Bâyezid Dersiâmlarından Mehmed Emin Hayretî Efendi ise, “Küffâr-ı münâfıkînin hoşuna gitmese de Cenâb-ı Hâfız-ı Hakiki, Sehller, Bedî’ler, Vahdetîler, Hayretîler ve Hilmiler gibi sâdık erler…” ifadesiyle aynı övgüye katılmaktadır.

Bu imzayı gurur için mi kullanıyorsun diyenlere olan cevabı da şudur:

Sen imzanı Bedîüzzaman yazıyorsun. Lakab medhi îma eder?..
İrşâd: Medih için değildir. Kusurlarımın sened-i özrünü bu unvan ile îbraz ediyorum. Zîra “Bedî’” garib demektir. Benim ahlâkım sûretim gibi, üslûb-u beyanım elbisem gibi garibdir, muhâliftir. Görenekle revacda olan muhâkemât ve esâlîbi, üslûb ve muhâkemâtıma mikyas ve mehenk-i itibar yapmamağa bu ünvanın lisân-ı hâliyle ricâ ediyorum. Hem de murad “bedî’”, acib demektir.


alıntıdır

risale haber
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3362 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2575 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 2983 14 Temmuz 2015 12:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 1781 14 Temmuz 2015 11:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1389 14 Temmuz 2015 11:03

Alt 20 Şubat 2014, 05:48   Mesaj No:2
Meal Gurubu Üyesi
Medineweb Emekdarı
bilinmez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:bilinmez isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13966
Üyelik T.: 27 Haziran 2011
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2.168
Konular: 309
Beğenildi:151
Beğendi:15
Takdirleri:306
Takdir Et:
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

Bedii Allah tır ve bunu insanlara yakıştırmak,islam ile bağdaşmayacağı gibi zaten yukardaki paylaşımdada Kuranın dışında kalan kitaplardan ve şiirlerden bahsedilmiştir...

Bedii nin kuranda geçtiği yerlerde sadece Allah ın bu özelliğinden bahsedilmiştir.[bakara 116,117],enam 100,101]

Bedii,Eşsiz ve benzersiz anlamında kullanılan BED kökünden türemiş olan ve bir şeyi yoktan var eden,bir işi ilk defa var eden benzeri bulunmayan anlamındadır..

Böyle durumlar aşırı tasavvufçular için,insanlara yakıştırmak kolay dır,zaten aşırılıklarıda bundandır,insanda olamıyacak özellikleri insanlara atf edip onları YARI İLAH KONUMUNA koymak,ulaşılmaz yapmak,aşırı tasavvufçuların en belirgin ilk özelliklerindendir.
__________________
Tağutları red edmeden ,Allah a iman,müslümanların değil,müşriklerin özelliklerindendir...
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Şubat 2014, 08:07   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.394
Konular: 784
Beğenildi:119
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

Alıntı:
bilinmez Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Bedii Allah tır ve bunu insanlara yakıştırmak,islam ile bağdaşmayacağı gibi zaten yukardaki paylaşımdada Kuranın dışında kalan kitaplardan ve şiirlerden bahsedilmiştir...

Bedii nin kuranda geçtiği yerlerde sadece Allah ın bu özelliğinden bahsedilmiştir.[bakara 116,117],enam 100,101]

Bedii,Eşsiz ve benzersiz anlamında kullanılan BED kökünden türemiş olan ve bir şeyi yoktan var eden,bir işi ilk defa var eden benzeri bulunmayan anlamındadır..

Böyle durumlar aşırı tasavvufçular için,insanlara yakıştırmak kolay dır,zaten aşırılıklarıda bundandır,insanda olamıyacak özellikleri insanlara atf edip onları YARI İLAH KONUMUNA koymak,ulaşılmaz yapmak,aşırı tasavvufçuların en belirgin ilk özelliklerindendir.
sayın bilinmez

BEDİÜZZAMAN=Zamanın bedi'i olan anlamına gelmektedir.yani yaşadığı zamanda kendisi gibi olmayan anlamında.kimseye benzemeyen zamanın garib ve acibi bulunan demek...


bedi kelimesi,zaman kavramıyla birlikte kullanılmaktadır farkettiyseniz.yani biz üstada bedi demiyoruz.''bediüzzaman'' diyoruz.bundan dolayı sizin yakıştırdığınız özellikleri saf dışı bırakıyor birlikte kullanımı.

kısacası üstadın benzersiz olması,kendisi gibi yaratılmışlar içindir.sizin ima ettiğiniz gibi değildir bilesiniz...


bu arada araştırınız bediüzzaman kavramı sadece üstad için kullanılmamış.Bediüzzaman-ı Hamedani ve Mirza Bediüzzaman a da bu lakab verilmiş. İmam-ı Rabbanî'nin Mektubat kitabında Mirza Bediüzzaman'a yazılmış bir mektup var. Lakabın kullanımında bir kusur olsa herhalde İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani kullanmazdı!


bediüzzaman ı sevmeyebilirsiniz ama en azından alim olduğu için saygı duyabilirsiniz sayın bilinmez...

selametle...
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Şubat 2014, 08:21   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.394
Konular: 784
Beğenildi:119
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

said i nursi'ye neden bediüzzaman ünvanı verilmiş?

bediüzzaman kelimesinin ma’nası şudur; 1. Zamanın harikası. 2. Asrın mükemmel insa-nı. Yani insanlar için kullanıldığında, lugat ma’nası itibariyle, kendi zamanının eşsiz şahsiye-ti, benzeri görülmemiş garibi, emsali olmayan harikası ve saire demektir. Terim olarak ise,bediüzzaman ünvanı, insanlar arasında emsali bulunmaz derecede zeki ve kuvve i hafızası şaşılacak derecede yüksek olan kimselere verilmiştir.bediüzzaman i Hemedani, Bediüz-zaman-ı Cezeri de tarihde bu ünvanı alanlardandır.

Tarihde bir kaç bediüzzaman gelmiş geçmiş. Fakat hem zeka ve hıfzda, hem idrak ve kavrayışta, hem hal ve davranışta, hem kıya-fet ve harekette, hem tarz ı beyan ve üslub cihetlerinde hiç birisi bediüzzaman Sa’id i Nursi’ye benzememektedir. Yani Sa’id i Nursi gerçekten ve vakı’a olarak herşeyi ile zamanın Bedi’idir. Hatta meslek ve meşrebi de, davası ve mücahadesi de bambaşkadır, garibtir, bedi’dir.


bediüzzaman Hazretleri, kendisine zamanın din Alimlerinin büyükleri, hatta ehl i siyaset ve mekteb muallimleri bile ''bediüzzaman'' ünvanını verdikten sonra, kendisi de bazen te’lifatında bu ünvanı imza yerinde kullanmasına bazı itirazlar geldiği zaman, şöyle izah edip cevab vermiştir:

Sual: Sen imzanı bazen bediüzzaman
yazıyorsun. Lakab medhi ima eder?

Cevab: Medih için değildir. Kusurlarımın sened i özürünü bu ünvan ile ibraz ediyorum. Zira bedi’, garib demektir:
Benim ahlakım suretim gibi, üslub u beyanım elbisem gibi garibtir, muhaliftir. Görenekle revaçta olan muhakemat ve esalibi, üslub ve muhakematıma mikyas ve mihenk i itibar yap-mamayı bu ünvanın lisan ı haliyle rica ediyorum. Hem de muradım Bedi’, acib demektir.

الَىَّ لَعَمْرِى قَصْدُ كُلِّ عَجِيبَةٍ * كَاَنِّى عَجِيبٌ فِى عُيُونِ الْعَجَائِبِ (Acayip varlıkların nazarında ben bir garip varlığım. Ömrüme yemin ederim ki, benim de tek gayem garip şeylerdir) beytine masadak oldum. Bir misali budur: Bir senedir İstanbul'a geldim, yüz senenin inkılabatını gör-düm.

Yine bu ma’na için başka bir eserinde şöyle demiştir:

Şimdi anlıyorum ki: Eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüz-zaman lakabı benim değildir. Belki Risale i Nur’un manevi bir ismi idi. Zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakiki sahibine iade edilmiş.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz,
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA bediüzzaman said nursi ilmi ve şahsiyetialıntıdır
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Şubat 2014, 14:30   Mesaj No:5
Avatar Otomotik
Durumu:cizre gülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 39241
Üyelik T.: 18 Şubat 2014
Arkadaşları:0
Cinsiyet:erkek
Memleket:ığdır
Yaş:28
Mesaj: 5
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

meyveli ağaç taşlanır ya.. o mesele işte.. bilinmez bildiğini sandığın cehl..
tey yey tey.. tilililili.. zalimler için yaşasın cehennem
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Şubat 2014, 14:32   Mesaj No:6
Avatar Otomotik
Durumu:cizre gülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 39241
Üyelik T.: 18 Şubat 2014
Arkadaşları:0
Cinsiyet:erkek
Memleket:ığdır
Yaş:28
Mesaj: 5
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

diline sağlık law
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Şubat 2014, 18:45   Mesaj No:7
Meal Gurubu Üyesi
Medineweb Emekdarı
bilinmez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:bilinmez isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13966
Üyelik T.: 27 Haziran 2011
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2.168
Konular: 309
Beğenildi:151
Beğendi:15
Takdirleri:306
Takdir Et:
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

Alıntı:
fathaeytal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
sayın bilinmez

BEDİÜZZAMAN=Zamanın bedi'i olan anlamına gelmektedir.yani yaşadığı zamanda kendisi gibi olmayan anlamında.kimseye benzemeyen zamanın garib ve acibi bulunan demek...


bedi kelimesi,zaman kavramıyla birlikte kullanılmaktadır farkettiyseniz.yani biz üstada bedi demiyoruz.''bediüzzaman'' diyoruz.bundan dolayı sizin yakıştırdığınız özellikleri saf dışı bırakıyor birlikte kullanımı.

kısacası üstadın benzersiz olması,kendisi gibi yaratılmışlar içindir.sizin ima ettiğiniz gibi değildir bilesiniz...


bu arada araştırınız bediüzzaman kavramı sadece üstad için kullanılmamış.Bediüzzaman-ı Hamedani ve Mirza Bediüzzaman a da bu lakab verilmiş. İmam-ı Rabbanî'nin Mektubat kitabında Mirza Bediüzzaman'a yazılmış bir mektup var. Lakabın kullanımında bir kusur olsa herhalde İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani kullanmazdı!


bediüzzaman ı sevmeyebilirsiniz ama en azından alim olduğu için saygı duyabilirsiniz sayın bilinmez...

selametle...
bedii Allah ın sıfatıdır ve Allah ın sıfatını başka bir kalıp içerisinde kullar içinde kullanmak sadece aşırı tasavvuf dininin öğretilerindendir.Siz Rasulullah için hiç bir ashabının veya tabiin veya ettabiin Allah ın bu sıfatlarını kullandığına rast geldiniz mi....

Tabiki hayır,çünkü Allah ın bu tür sıfatlarını insanlar için kullanmak vahiy islamının öğretilerinde yoktur ve bu tür öğretiler,aşırı tasavvufun içine düştüğü hezeyanlarıdır .Hocalarını,alimlerini aşırıya kaçarak övüp yarı ilah konumuna getirmekten başka bir şey değildir ve olmayacaktırda.

Müslümanlar için ölçü Allah ın Rasulleri ve ,Rsaulullah ın güzide ashabı ve ehli sünnet muvvahhid alimlerinin uygulamaları ve öğretileri esastır ve hiç bir müslüman bu öğretilerin önüne geçmez,geçemez eğer geçerse müslümanlığından olur ve Allah ve Rasaulunun önüne geçmiş olur,Allah a dinini öğretmiş olur.

Aşırı tasavvufçuların bunu anlama sıkıntısı çekmeleri çok normaldir tabiki,
__________________
Tağutları red edmeden ,Allah a iman,müslümanların değil,müşriklerin özelliklerindendir...
Alıntı ile Cevapla
Alt 20 Şubat 2014, 19:00   Mesaj No:8
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:46
Mesaj: 2.808
Konular: 334
Beğenildi:760
Beğendi:149
Takdirleri:1989
Takdir Et:
Standart Cevap: Said Nursi, Bediüzzaman ünvanını ne zaman ve nasıl aldı?

Alıntı:
cizre gülü Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
meyveli ağaç taşlanır ya.. o mesele işte.. bilinmez bildiğini sandığın cehl..
tey yey tey.. tilililili.. zalimler için yaşasın cehennem
Alıntı:
cizre gülü Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
diline sağlık law

insan olmak çok zor değil.biraz gayret inşaallah !
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
Bediüzzaman’ı nasıl bir ana-baba yetiştirmiş? EyMeN&TaLhA Risale_i Nur (Said Nursi) 1 15 Haziran 2014 14:13
Bediüzzaman'dan Kürt Sorunu ve Kardeşlik Çözümü - Said Nursi'ye Göre Sorunun Çözümü Bîhemtâ Risale_i Nur (Said Nursi) 4 20 Şubat 2014 14:34
100 soruda bediüzzaman said nursi Efsa_Rana Risale_i Nur (Said Nursi) 6 17 Kasım 2013 16:18
İçki Ne Zaman ve Nasıl Haram Kılındı? YASEMİN ATAMAN İlmihal Bölümü 0 28 Kasım 2011 00:54
Sehiv secdesi ne zaman ve nasıl yapılır? KuM TaNeSi Namaz-Abdest-Teyemmüm 0 09 Nisan 2009 23:35

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285