Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > SAMSUN OMÜ İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  21 Kasım 2013 (17:11), Konuya Son Cevap : 06 Ekim 2019 (14:01). Konuya 2 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 21 Kasım 2013, 17:11   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:46
Mesaj: 2.802
Konular: 334
Beğenildi:738
Beğendi:145
Takdirleri:1605
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Omu ilitam 3. Sınıf Kuran-ı Kerim Vize

Omu ilitam 3. Sınıf Kuran-ı Kerim Vize

1- Hadr ile okuyuşta medd-i lazim kaç elif uzatılır?
A- 1
B- 2
C- 3
D- 4
E- 5
2- Teravih namazlarında daha ziyade hangi okuyuş tercih edilir?
A- Tahkik
B- Tertil
C- Hadr
D- Terci
E- Tedvir
3- Tahkik ----- için, tertil ise ------ içindir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A- Hadr-tedvir
B- Terci-tahzin
C- Teğanni-tahzin
D- Talim-tefekkür
E- Tahlit-tatrib
4- Harflerin hakkını tam vererek, mahreçlerinden çıkararak, sıfatlarına, harekelerine,
medlerine,
ihfa,
izhar,
iklab
gibi
tecvid
kurallarına
riayet
ederek,
okuyuş
hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur’an’ ı okumaya …………….. tarzı okuyuş
denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Terci
B- Tatrib
C- Tahkik
D- Tedvir
E- Hadr
5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Fetha, sese doğrultu vermek için alt çeneyi biraz öne kırmaktır.
B) Damme, sese doğrultu vermek için dudakları, nohut kadar boşluk bırakarak
yummaktır.
C) İdğam ve şeddeli kelimelerde, dudaklar daima müdğamın harekesine tabi
olur.
D) Kesra sese doğrultu vermek için alt çenenin biraz düşmesidir.
E) Harf sakin halde ise dudaklar daima mabadindeki harfin harekesine göre şekil
alır.
6- Aşağıdakilerden hangisinde damme ile ilgili dudak hareketi farklıdır?
A) م ُ ُين ِ ْ ُ َل
B) بطون ِّمن
C) ون ُ ِ با ُم َ ْ َي
D) ة َ َّد َ ُ ٍ َ َ في
E) م ْ ُب ٌّم ُ
7- Aşağıda verilen harflerin hangisi sırasıyla; edne’l-halk, cevf, şefeteyn, lisan(dil ortası ve üst
damak ortası) mahreçlerinden çıkarılan harflerdir?
A- غ ى ف ش
B- ح و م ى
C- ع ا ب ل
D- ه ى م ج
E- ء و ف ح
8- Aşağıdakilerden hangisi harfler harekeli iken ortaya çıkan lâzımî sıfatlardandır?
A- Şiddet
B- Hems
C- Rihvet
D- Beyniyye
E- Tertil
9- Aşağıdaki harf gruplarından hangisi isti’la, itbak ve tefhim sıfatlarını birlikte içerir?
A- ظ ط ص ض
B- غ ظ ق ض
C- ق ظ خ ط
D- ق ض غ خ
E- غ ظ ض ق
10- Aşağıdakilerden hangisi, harfler sükûn iken ortaya çıkan lâzımî sıfatlardandır?
A- Cehr
B- Hems
C- Rihvet
D- Safir
E- Tertil
11- Râ harfi sâkin, mâ kabli meksur, mâ ba‘dinde meftuh bir isti‘lâ harfi varsa Râ, -----okunur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İnce
B- Kalın
C- Hem ince hem kalın
D- Kalın da ince de
E- İnce/kalın
12- Râ harfi sâkin, mâ kablinde harf-i lîn olan yâ varsa Râ, -----okunur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İnce
B- Kalın
C- Hem ince hem kalın
D- Kalın da ince de
E- İnce/kalın
13- Sâkin mîmden sonra, harekeli mîm ve bâ harfinden başka harfler gelirse, ------olur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İhfâ-i şefevî
B- İzhar-ı şefevî
C- İdğam-ı mütecaniseyn
D- İklab
E- İzhar
14- Râ harfi şeddeli olduğunda ------ itibar edilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Öncesine
B- Sonrasına
C- Sükûn hali için öncesine, harekeli hali için sonrasına
D- Harekesine
E- Sükûn hali için sonrasına, harekeli hali için öncesine
15- Râ sâkin, mâ kabli meksür, mâ ba‘dinde meksür bir isti‘lâ harfi varsa Râ ----- okunur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İnce
B- Kalın
C- Hem ince hem de kalın
D- İnceden kalına doğru
E- Kalından inceye doğru
16- Mahrec-i mukadder neye denir?
A) Harfin vasatü’l-halk’tan çıkmasına denir.
B)
Hakîkî mahrece denir.
C)
Harfin sesinin belirli bir mahrec yerine temas etmeden çıkmasına denir.
D) Hurûfu’l halk mahrecine denir.
E)
Azrâs adı verilen mahrece denir.
17- Cevf neye denir?
A) Şeddeli okunuşa denir.
B) Boğazın göğse bitişik olan kısmından, dudaklara varıncaya kadar, boğaz ile
ağız içindeki boşluğa denir.
C) Sesi genizden çıkarmaya denir.
D) Sese nağme vermeye denir.
E) Sesin imâleli çıkmasına denir.
18- İhfâ ile okunan nûn (ن) harfinin mahrec yeri neresidir?
A) Hayşûm adı verilen mahrec yeridir.
B) Dilin ucudur.
C) Dil ucu ile üst damaktır.
D) Dil ucu ile üst ön dişlerin etleridir.
E) Hiç biri.
19- Vav harfi ne zaman med harfi olur?
A) Vav harfinden bir önceki harfin harekesi sâkin olduğunda.
B) Vav sâkin, bir önceki harfin harekesi ötre olduğunda.
C) Medd-i tabîî bir elif miktarı uzatıldığında.
D) Vav harfi yine vav harfinden sonra geldiğinde.
E) Vav harfinden bir önceki harfin harekesi zamme olduğunda.
20- كهيعص kelimesindeki ayn (ع) lafzının vechi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasr-tûl,
B) Tûl-tevassut,
C) Tevassut-kasr,
D) Tûl ile,
E) Tevassut.
21- Medd-i lîndeki “tûl” ölçüsünün miktarı ne kadar sürelidir?
A) İki elif miktarıdır.
B) Üç elif mktarıdır.
C) Dört elif miktarıdır.
D) Bir buçuk elif miktarıdır.
E) İki buçuk elif miktarıdır.
22- ُم ُْ ْ َ ْ ََ kelimesinde tercih edilen okuyuş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam idğâm şeklinde okumak.
B) Nâkıs idğâm şeklinde okumak.
C) Kalkale şeklinde okumak.
D) İdğâm-ı mütecâniseyn şeklinde okumak.
E) Hiçbiri.
23- Medd-i vacip neye denir?
A) Medd-i lîne denir.
B) Ârıza denir.
C) Medd-i muttasıla denir.
D) Medd-i sıla-i kasîreye denir.
E) Medd- ıvaza denir.
24- Sâkin bâ ( ب) harfinden sonra harekeli harekeli bir mîm harfi geldiğinde meydana gelen
tecvîd hükmünün tam adı nedir?
A) Tam idğâm-ı maa’l- ğunne.
B) Tam ve ğunneli idğâm-ı mütecaniseyn.
C) Tam ve ğunnesiz idğâm-ı mütecaniseyn
D) İklâb.
E) İdğâm-ı misleyn maa’l-ğunne.
25- ْ ُ ْ ََ ما kelimesi tam olarak ne tecvid hükmü olur?
A) İklâb olur.
B) Kalkale olur.
C) Tam idğâm olur.
D) Tam ve ğunnesiz idğâm-ı mütecaniseyn olur.
E) İdğâm-ı mütekaribeyn olur.
26- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sekte evlâ, vakf câizdir?
A) َن ْ َ ََّال
B) هذا ِنا َ ْ َ ْ ِ
C) َيِّما َجا ِ
D) ِْي ِ ْ
ِ
E) مَعِل ْ ِ ْ ُ ْ َ
27- Hezreme neye denir?
A) Kur’ân okurken sesi titretmeye denir.
B) Kur’ân okurken teğannî yapmaya denir.
C) Sesi boğazda göstermeye denir.
D) Çok süratli okumak suretiyle harflerin birbirine karışmasına denir.
E) Tahlît ile okumaya denir.
28- ْت َ َ kelimesinin tam tecvîd adı nedir?
A) Kalkale.
B) İdğâm-ı mütekaribeyn
C) Tam idğâm-ı mütekaribeyn
D) Nakıs ve ğunnesiz idğâm-ı mütecaniseyn.
E) İdğâm bilâğunne.
29- idğâm- misleyn maa’l- ğunnenin süresi ne kadardır?
A) Bir buçuk elif miktarıdır.
B) Bir elif miktarıdır.
C) İki elif miktarıdır.
D) İki buçuk elif miktarıdır.
E) Yarım şedde miktarıdır.
30- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde izhâr-ı kameriyye bulunur?
A) ُم َ ََْ
B) نتهم ِ ْ َا
C) ج َ َْ
D) ُم ِْوان َا
E) ْ ُ َْها َا
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Abdulmelik 0 47 27 Nisan 2020 20:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1210 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 7532 21 Ocak 2017 09:42
Dirâyet Tefsîrinin Esasları Tefsir Tarihi Ve Usulü Abdulmelik 3 1683 01 Aralık 2016 20:40

Alt 03 Ekim 2019, 11:35   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:19850022 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 61087
Üyelik T.: 03 Ekim 2019
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Abdulmelik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
1- Hadr ile okuyuşta medd-i lazim kaç elif uzatılır?
A- 1
B- 2
C- 3
D- 4
E- 5
2- Teravih namazlarında daha ziyade hangi okuyuş tercih edilir?
A- Tahkik
B- Tertil
C- Hadr
D- Terci
E- Tedvir
3- Tahkik ----- için, tertil ise ------ içindir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A- Hadr-tedvir
B- Terci-tahzin
C- Teğanni-tahzin
D- Talim-tefekkür
E- Tahlit-tatrib
4- Harflerin hakkını tam vererek, mahreçlerinden çıkararak, sıfatlarına, harekelerine,
medlerine,
ihfa,
izhar,
iklab
gibi
tecvid
kurallarına
riayet
ederek,
okuyuş
hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur’an’ ı okumaya …………….. tarzı okuyuş
denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Terci
B- Tatrib
C- Tahkik
D- Tedvir
E- Hadr
5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Fetha, sese doğrultu vermek için alt çeneyi biraz öne kırmaktır.
B) Damme, sese doğrultu vermek için dudakları, nohut kadar boşluk bırakarak
yummaktır.
C) İdğam ve şeddeli kelimelerde, dudaklar daima müdğamın harekesine tabi
olur.
D) Kesra sese doğrultu vermek için alt çenenin biraz düşmesidir.
E) Harf sakin halde ise dudaklar daima mabadindeki harfin harekesine göre şekil
alır.
6- Aşağıdakilerden hangisinde damme ile ilgili dudak hareketi farklıdır?
A) م ُ ُين ِ ْ ُ َل
B) بطون ِّمن
C) ون ُ ِ با ُم َ ْ َي
D) ة َ َّد َ ُ ٍ َ َ في
E) م ْ ُب ٌّم ُ
7- Aşağıda verilen harflerin hangisi sırasıyla; edne’l-halk, cevf, şefeteyn, lisan(dil ortası ve üst
damak ortası) mahreçlerinden çıkarılan harflerdir?
A- غ ى ف ش
B- ح و م ى
C- ع ا ب ل
D- ه ى م ج
E- ء و ف ح
8- Aşağıdakilerden hangisi harfler harekeli iken ortaya çıkan lâzımî sıfatlardandır?
A- Şiddet
B- Hems
C- Rihvet
D- Beyniyye
E- Tertil
9- Aşağıdaki harf gruplarından hangisi isti’la, itbak ve tefhim sıfatlarını birlikte içerir?
A- ظ ط ص ض
B- غ ظ ق ض
C- ق ظ خ ط
D- ق ض غ خ
E- غ ظ ض ق
10- Aşağıdakilerden hangisi, harfler sükûn iken ortaya çıkan lâzımî sıfatlardandır?
A- Cehr
B- Hems
C- Rihvet
D- Safir
E- Tertil
11- Râ harfi sâkin, mâ kabli meksur, mâ ba‘dinde meftuh bir isti‘lâ harfi varsa Râ, -----okunur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İnce
B- Kalın
C- Hem ince hem kalın
D- Kalın da ince de
E- İnce/kalın
12- Râ harfi sâkin, mâ kablinde harf-i lîn olan yâ varsa Râ, -----okunur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İnce
B- Kalın
C- Hem ince hem kalın
D- Kalın da ince de
E- İnce/kalın
13- Sâkin mîmden sonra, harekeli mîm ve bâ harfinden başka harfler gelirse, ------olur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İhfâ-i şefevî
B- İzhar-ı şefevî
C- İdğam-ı mütecaniseyn
D- İklab
E- İzhar
14- Râ harfi şeddeli olduğunda ------ itibar edilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Öncesine
B- Sonrasına
C- Sükûn hali için öncesine, harekeli hali için sonrasına
D- Harekesine
E- Sükûn hali için sonrasına, harekeli hali için öncesine
15- Râ sâkin, mâ kabli meksür, mâ ba‘dinde meksür bir isti‘lâ harfi varsa Râ ----- okunur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- İnce
B- Kalın
C- Hem ince hem de kalın
D- İnceden kalına doğru
E- Kalından inceye doğru
16- Mahrec-i mukadder neye denir?
A) Harfin vasatü’l-halk’tan çıkmasına denir.
B)
Hakîkî mahrece denir.
C)
Harfin sesinin belirli bir mahrec yerine temas etmeden çıkmasına denir.
D) Hurûfu’l halk mahrecine denir.
E)
Azrâs adı verilen mahrece denir.
17- Cevf neye denir?
A) Şeddeli okunuşa denir.
B) Boğazın göğse bitişik olan kısmından, dudaklara varıncaya kadar, boğaz ile
ağız içindeki boşluğa denir.
C) Sesi genizden çıkarmaya denir.
D) Sese nağme vermeye denir.
E) Sesin imâleli çıkmasına denir.
18- İhfâ ile okunan nûn (ن) harfinin mahrec yeri neresidir?
A) Hayşûm adı verilen mahrec yeridir.
B) Dilin ucudur.
C) Dil ucu ile üst damaktır.
D) Dil ucu ile üst ön dişlerin etleridir.
E) Hiç biri.
19- Vav harfi ne zaman med harfi olur?
A) Vav harfinden bir önceki harfin harekesi sâkin olduğunda.
B) Vav sâkin, bir önceki harfin harekesi ötre olduğunda.
C) Medd-i tabîî bir elif miktarı uzatıldığında.
D) Vav harfi yine vav harfinden sonra geldiğinde.
E) Vav harfinden bir önceki harfin harekesi zamme olduğunda.
20- كهيعص kelimesindeki ayn (ع) lafzının vechi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasr-tûl,
B) Tûl-tevassut,
C) Tevassut-kasr,
D) Tûl ile,
E) Tevassut.
21- Medd-i lîndeki “tûl” ölçüsünün miktarı ne kadar sürelidir?
A) İki elif miktarıdır.
B) Üç elif mktarıdır.
C) Dört elif miktarıdır.
D) Bir buçuk elif miktarıdır.
E) İki buçuk elif miktarıdır.
22- ُم ُْ ْ َ ْ ََ kelimesinde tercih edilen okuyuş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam idğâm şeklinde okumak.
B) Nâkıs idğâm şeklinde okumak.
C) Kalkale şeklinde okumak.
D) İdğâm-ı mütecâniseyn şeklinde okumak.
E) Hiçbiri.
23- Medd-i vacip neye denir?
A) Medd-i lîne denir.
B) Ârıza denir.
C) Medd-i muttasıla denir.
D) Medd-i sıla-i kasîreye denir.
E) Medd- ıvaza denir.
24- Sâkin bâ ( ب) harfinden sonra harekeli harekeli bir mîm harfi geldiğinde meydana gelen
tecvîd hükmünün tam adı nedir?
A) Tam idğâm-ı maa’l- ğunne.
B) Tam ve ğunneli idğâm-ı mütecaniseyn.
C) Tam ve ğunnesiz idğâm-ı mütecaniseyn
D) İklâb.
E) İdğâm-ı misleyn maa’l-ğunne.
25- ْ ُ ْ ََ ما kelimesi tam olarak ne tecvid hükmü olur?
A) İklâb olur.
B) Kalkale olur.
C) Tam idğâm olur.
D) Tam ve ğunnesiz idğâm-ı mütecaniseyn olur.
E) İdğâm-ı mütekaribeyn olur.
26- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sekte evlâ, vakf câizdir?
A) َن ْ َ ََّال
B) هذا ِنا َ ْ َ ْ ِ
C) َيِّما َجا ِ
D) ِْي ِ ْ
ِ
E) مَعِل ْ ِ ْ ُ ْ َ
27- Hezreme neye denir?
A) Kur’ân okurken sesi titretmeye denir.
B) Kur’ân okurken teğannî yapmaya denir.
C) Sesi boğazda göstermeye denir.
D) Çok süratli okumak suretiyle harflerin birbirine karışmasına denir.
E) Tahlît ile okumaya denir.
28- ْت َ َ kelimesinin tam tecvîd adı nedir?
A) Kalkale.
B) İdğâm-ı mütekaribeyn
C) Tam idğâm-ı mütekaribeyn
D) Nakıs ve ğunnesiz idğâm-ı mütecaniseyn.
E) İdğâm bilâğunne.
29- idğâm- misleyn maa’l- ğunnenin süresi ne kadardır?
A) Bir buçuk elif miktarıdır.
B) Bir elif miktarıdır.
C) İki elif miktarıdır.
D) İki buçuk elif miktarıdır.
E) Yarım şedde miktarıdır.
30- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde izhâr-ı kameriyye bulunur?
A) ُم َ ََْ
B) نتهم ِ ْ َا
C) ج َ َْ
D) ُم ِْوان َا
E) ْ ُ َْها َا
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Ekim 2019, 14:01   Mesaj No:3
Avatar Otomotik
Durumu:19850022 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 61087
Üyelik T.: 03 Ekim 2019
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

[TABLE][/TABLE]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
İstanbul İlitam 3.sınıf Vize soruları JAZARİ İSTANBUL İlitam 6 16 Mayıs 2020 22:46
AÖF İlahiyat Arapça 2. Sınıf Vize Soruları – 2009 Allahın kulu_ Arapça 4 3 24 Ocak 2019 14:23
İnönü İlitam Kuran-ı Kerim-1 Vize Soruları Mihrinaz MALATYA İNÖNÜ İlitam 0 14 Kasım 2016 08:38
Omu ilitam 3. Sınıf ( 2013) kelam vize 2011 soruları Medineweb SAMSUN OMÜ İlitam 5 07 Kasım 2016 06:51
kuran-ı kerim vize çıkmş soruları(İstanbul ilitam ) JAZARİ İSTANBUL İlitam 3 28 Aralık 2015 22:27

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb alemdarhost.com sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285