Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > .::MEDİNEWEB DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVLARI-(DHBT).::. > DHBT-1-Sınav Konuları > Siyer

Konu Kimliği: Konu Sahibi NazlıTuran,Açılış Tarihi:  20 Aralık 2012 (22:34), Konuya Son Cevap : 20 Aralık 2012 (22:34). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen NazlıTuran
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 20 Aralık 2012, 22:34   Mesaj No:1
Medineweb Üyesi
NazlıTuran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:NazlıTuran isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 17130
Üyelik T.: 06 Mart 2012
Arkadaşları:12
Cinsiyet:
Mesaj: 108
Konular: 9
Beğenildi:9
Beğendi:0
Takdirleri:35
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart siyer soruları

siyer soruları

SİYER SORULARI

SORU.1) Peygamberimizin (s.a.v.) imam olarak kıldırdığı ilk namaz kaç rekattır? Kime kıldırmıştır ve hangi gün kıldırmıştır?
a) 2 – Hz. Hatice – Pazartesi
b) 2 – Hz. Ali – Pazartesi
c) 4 – Hz. Hatice – Salı
d) 2 – Hz. Ebu Bekir – Salı

SORU.2) İlk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Zeyd
d) Hz. Hatice

SORU.3) Vahyin kesilmesi esnasında peygamberimiz büyük bir sıkıntı ve üzüntü duymuştur. Öyle ki, adeta dünya kendine dar gelmekte ve bu dar dünyadan kurtulmak istemektedir. Böyle bir atmosferde hangi iki melek arasıra Efendimize görünerek teselli vermişlerdir?
a) Cebrail – Mikail
b) Cebrail – İsrafil
c) Cebrail – Azrail
d) Cebrail – Kiramen Katibin

SORU.4) İslamdaki ilk Kurban Bayramı hangi olaydan sonra gerçekleşti?
a) Sevik Gazvesi
b) Beni Kaynuka
c) Hayber
d) Hudeybiye

SORU.5) Aşağıdakilerden hangisi ilk kurban Bayramı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) Efendimiz iki koç kurban etmiştir.
b) Zilhiccenin 10. günü gerçekleşti.
c) Beni Kaynuka Gazvesinden sonradır.
d) Ezansız ve kametsiz olarak kıldırılmıştır.

SORU.6) Hz. Peygamber(s.a.v.) hz. Haticeye mehir olarak neyi taahhüd etmiştir?
a) 10 deve
b) 50 koyun
c) 35 koyun
d) 20 deve

SORU.7) Aşağıdakilerin hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir?
a) Rukiyye
b) Abdullah
c) Tahir
d) İsmail

SORU.8) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) dedelerinden değildir?
a) Kusay
b) Haşim
c) Şeybe
d) Utbe

SORU.9) Zemzem kuyusunun kazılması Peygamberimizin (s.a.v.) hangi dedesine nasip olmuştur?
a) Kusay
b) Haşim
c) Abdülmuttalib
d) Utbe

SORU.10) Kabeye olan insan akınını önlemek için Bizans İmparatorluğunun da yardımı ile San’a şehrinde Kulleys adında bir kilise yaptıran kimdir?
a) Necaşi
b) Ebrehe
c) Nevfel
d) Mukavvim

SORU.11) Kabenin tamirinde mimarlığı üstlenen Bizanslı sanatkar kimdir?
a) Bâkûm
b) Ya’rub
c) Udat
d) Urban

SORU.12) Kabenin tamirinde marangozluğu üstlenen kimdir?
a) Kıbtî
b) Farisî
c) Fâtımî
d) Carut

SORU.13) Zekat hicretin …… yılında farz kılınmıştır.
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

SORU.14) Ebrehenin Kabeyi yıkma kararı hangi hadiseden sonra meydana gelir?
a) Fil vakası
b) Kulleys’in kirletilmesi
c) Ficar Harbi
d) Abdülmuttalib’in develerinin çalınması

SORU.15) Ficar Muharebelerinin bu isimle anılmasının sebebi nedir?
a) Haram ayların birinde vuku bulması
b) Ficar b. Kays’ın tarafları kışkırtması
c) İki tarafın karşılıklı haksızlık ve zulmü
d) Muharebelerin fecir vaktinde yapılmış olması

SORU.16) Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen fil vakası hangi tarihte olmuştur?
a) 571
b) 573
c) 570
d) 575

SORU.17) Efendimize (s.a.v.) risalet vazifesi verilmeden önce peygamberlikle alâkalı olarak meydana gelen hârikulâde hâdiselere ne ad verilir?
a) İhtidat
b) Mucize
c) İrhasat
d) İlhamat

SORU.18) Mekke’ye ilk defa putu getiren kimdir ve hangi peygamberin milletinden getirmiştir?
a) Abdullah İbn. Selûl – Hz. İbrahim
b) Ebû Cehil – Hz. Lût
c) As b. Vâil – Hz. Hûd
d) Amr b. Luhay – Hz. Nuh

SORU.19) Efendimizin (s.a.v.) doğumu hangi tarihtedir?
a) 20 Nisan 571
b) 25 Nisan 571
c) 10 Mayıs 571
d) 20 Mayıs 571

SORU.20) Cahiliye devrinin en meşhur ve en eski şiir örneklerine ne ad verilir?
a) Dîvanü’ş-Şuarâ
b) Muallakât-ı Seb’a
c) Hurûf’ul-Mukattaa
d) Kaside-i Aşere

SORU.21) Mekkeli müşriklerden Kürz b. Cabir el-Fihrî, arkadaşlarıyla Medine otlaklarına kadar akın edip Müslümanlara ait bir çok hayvanı alıp götürmüştü. Safvân Gazvesi diye de adlandırılan bu gazvenin diğer ismi nedir?
a) Bedr-i Suğrâ
b) Bedr-i Û
c) Benî Kaynuka
d) Buvat

SORU.22) Efendimizin doğumuna şahit olan ve risaletini duyar duymaz kabul eden bayan sahabî kimdir?
a) Fatıma Hatun
b) Şifa Hatun
c) Amine
d) Hatice

SORU.23) Buvat Gazvesinde Müslümanlardan kaç kişi şehit düştü?
a) 15
b) 60
c) 0
d) 45

SORU.24) Efendimize (s.a.v.) peygamberlik vazifesi verilmeden birkaç yıl önce Hicaz’daki “Sûk-ı Ukâz” panayırında muazzam bir hutbe îrâd edip Hâtemü’l-Enbiyâ’nın pek yakında geleceğini haber veren, Efendimizin de kendisi ile alakalı “Ümit ederim ki Cenab-ı Hak, kıyamet gününde ………………………….…. yi/yı/i ayrı bir ümmet olarak haşreder.” diyerek hakkında hüsnü zan beslediği kişi kimdir?
a) Kuss b. Saide
b) Varaka b. Nevfel
c) Rahip Bahira
d) Nastura

SORU.25) Efendimizin bir husûsiyeti sünnetli ve dünyaya göbeği kesilmiş olarak gelmiş olmasıydı. Sırtında iki kürek kemiği arsında tam kalbinin hizasında ……… bulunuyordu.
a) Ben
b) Hatemü’n-Nübüvvet
c) Kalp yarılmasından oluşan yara izi
d) Mübarek bir yazı

SORU.26) Ramazan orucu Medine’de hicretin……..ayının başında farz kılınmıştır.
a) 19
b) 18
c) 17
d) 16

SORU.27) Kabenin tamiri esnasında muhtemel bir faciayı önlemek için ortaya atılıp “Mabedin şu kapısından (Benî Şeybe Kapısını eliyle işaret ederek) ilk girecek zatı aranızda hakem yapın; o kimse bu işi bir neticeye bağlasın.” diyen kimdir?
a) Huzafetü’s-Sehmî
b) Selman-ı Farisî
c) Huzeyfe b. Muğire
d) Ebu Talib

SORU.28) Aşağıdakilerden hangisi irhasattan değildir?
a) Yeni bir yıldız doğması
b) Kisra sarayının 14 burcunun yıkılması
c) Ayın yarılması
d) Yıldızların dökülmesi

SORU.29) Kainatın Efendisine risalet verilmeden önce dünya üzerinde Bizans, İran, Mısır, Hindistan, İskenderiye, Mezopotamya ve Çin gibi mühim devletler vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerin içinde bulundukları buhranlı durumu ifade etmez?
a) Doğru bir inanç sistemi yoktu.
b) İnsanlar sınıflara ayrılmıştı
c) Mezheb kavgaları bir parça olsun dinmişti
d) Kölelik bir müessese olarak mevcuttu

SORU.30) Tarihte hangi olaydan sonra, fitne ve fesat çıkarmakla meşhur olan Yahudiler, bir nebze de olsa Efendimize (s.a.v.) ve müminlere karşı hürmetkar davranmaya başladılar?
a) Ka’b b. Eşref’in katli
b) Efendimizin (s.a.v.) Medine’ye teşrifi
c) Hudeybiye Barışı
d) Halid b. Velid’in Müslüman oluşu

SORU.31) Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Efendimize (s.a.v.) yaptığı eziyet, hakaret ve suikastlardan değildir?
a) Başına ve sırtına deve işkembesi konması
b) Yoluna diken konması
c) Kur’an ayetlerine karşı şiirle alaya almaları
d) Ridasını toplayıp boynuna dolama

SORU.32) Darü’l-Erkam bu gün hangi isimle anılmaktadır?
a) Daru’l-Hikmet
b) Daru’s-Selam
c) Daru’n-Nedve
d) Daru’l-Hayzûran

SORU.33) İslamda ilk erkek şehid kimdir?
a) Hz.Yaser
b) Hz. Selman
c) Hz. Ammar
d) Hz. Yasir

SORU.34) İşkencelere maruz kalan ilk Müslümanlara Efendimizin (s.a.v.) özellikle tavsiyesi ne olmuştur?
a) Dua etmek
b) Cennetle müjdelemek
c) Sabır
d) Cihad

SORU.35) Efendimizin halkı İslama açıktan ilk daveti nerede olmuştur?
a) Kabe’de
b) Daru’l-Erkam’da
c) Akabede
d) Safa tepesinde

SORU.36) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan hicretinde karşılaştıklarından değildir?
a) Hayırlı bir komşuluk
b) Dinlerinde dokunulmazlık
c) Huzur içinde Rablerine ibadet etme
d) İbadethane yapma imkanı

SORU.37) Müşrikler Peygamberimizi (s.a.v.) öldürmek için hain planlarını nerede kuruyorlardı?
a) Kabe
b) Daru’n-Nedve
c) Hılfu’l-Fudul
d) Daru’l-Hayzûran

SORU.38) Efendimiz (s.a.v.) peygamberlik vazifesiyle memur edilip vahiy gelmeye başlayınca evlatlıkların kendi öz babalarının adlarıyla çağrılmalarını emretmiştir. Bu emrin dayandığı ayet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahzab Suresi – 5. ayet
b) Ahzab Suresi – 8. ayet
c) Ahzab Suresi – 15. ayet
d) Ahzab Suresi – 51. ayet

SORU.39) Kureyş müşriklerinin her senenin belirli bir gününde etrafında toplanıp geceye kadar orada bulunup yanında tıraş olup kurban kesip büyük merasim tertipledikleri putun adı nedir?
a) Lat
b) Menat
c) Uzza
d) Buvane

SORU.40) Efendimiz (s.a.v.) 20 yaşında iken patlak veren ve Efendimizin de iştirak etmiş olduğu muharebe hangisidir?
a) Birinci Ficar
b) İkinci Ficar
c) Üçüncü Ficar
d) Dördüncü Ficar

SORU.41 Arapların mukaddes saydığı içinde kötülüğün işlenmediği, her türlü haksızlığın yasak olduğu, kanın dökülmediği haram aylar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu mübarek aylardan değildir?
a) Muharrem
b) Şevval
c) Zilkade
d) Recep

SORU.42) Cenab-ı Hakk sevgili Resulünü, henüz ne teklif, ne memuriyet, hiçbir şey bulunmadığı zamanlarda bile her türlü çirkinliklerden korumuş ve Onu hususan bir murakabe altında terbiye etmiştir. Her şeye rağmen bu hususu inkar etmeyen insaflı müsteşrikler de vardır. Müsteşriklerin bu insafına örnek olan “Hz. Muhammed hakkında bütün neşriyatımız bir nokta üzerinde ittifak eder. O da O’nun ahlakının temizliği ve yüksekliğidir.” bu itiraf kime aittir?
a) W. Miur
b) Leone
c) Bismark
d) Sir Jean

SORU.43) Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Ebu Talible birlikte katılmış olduğu Ficar muharebesindeki görevi neydi?
a) Savaşın idaresi
b) Amcası Ebu Talibi korumak
c) Atılan düşman oklarını toplamak
d) Savaşın gidişatı hakkında öngörüde bulunmak

SORU.44) “Kabenin tavafı sırasında Hacerü’l-Esved’e el sürülmesi, veya izdiham dolayısıyla bizzat el sürülemiyorsa uzaktan selamlama işareti yapılmasıdır.” Bu tanımı karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhtiram
b) Telbiye
c) Tavaf
d) İstilam

SORU.45) Hılfü’l-Fudul Cemiyetinin kurulmasında aktif görev almayan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haşimoğulları
b) Zühreoğulları
c) Mürreoğulları
d) Teymoğulları

SORU.46) Hılfü’l-Fudul Cemiyetinin kurulma gayesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke’de ticareti canlandırma
b) Mekke’de zulme ve haksızlığa meydan verilmemesi
c) Kabeyi ziyarete gelenlerin ağırlanması
d) Zemzemin korunması

SORU.47) Rahip Bahira, ölümüyle yerini aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır?
a) Nastura
b) Nevfel
c) Lüeyy
d) Muğammis

SORU.48) Hz. Peygambere (s.a.v.), Hz. Hatice adına evlilik teklifi yapan kişi kimdir?
a) Sevde bnt. Zem’a
b) Münye kızı Nefise
c) Gülsüm bnt. Hidm
d) Süveybe Hatun

SORU.49) Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Hatice’nin keremkarlığını, hayırseverliğini ve kendine yaptığı büyük yardımı her zaman yâd ederdi. Bu yâd ediş Efendimizin hanımlarından hangisine “Hatice-i Kübra’dan başka Nebiy-yi Ekremin zevcelerinden hiçbirini kıskanmadım.” dedirterek onun kıskançlık damarını tahrik etmiştir?
a) Hz. Safiye
b) Hz. Hafsa
c) Hz. Aişe
d) Hz. Sevde

SORU.50) İslam ordusunun muhacirden ilk şehidi kimdir?
a) Haris bin süreka
b) Utbe bin şeybe
c) Ammar bin yasir
d) Mihca

SORU.51) Ebu cehilin kellesi hangi savaşta kim tarafından alınıp huzuru nebeviye getirilmiştir?
a) Bedir – İbni mes’ud
b) Uhud – Ebubekir
c) Bedir - Hz. Ömer
d) Uhud – Abdullah b. Ömer

SORU.52) Hangi olaydan sonra ilk olarak münafıklar türemiştir?
a) Bedir
b) Hayber
c) Uhud
d) Sıffin

SORU.53) “Beni asfallar” diye de adlandırılan devletin diğer adı nedir?
a) Fars
b) Roma
c) Çin
d) Bizans

SORU.54) Efendimizin (s.a.v.) ilk süt annesi kimdir?
a) Süveybe hatun
b) Halime
c) Amine
d) Ümmü eymen

SORU.55) Efendimizle (s.a.v.) hangi amcası arasında süt kardeşliği münasebeti vardır?
a) Ebu Talip
b) Hz. Hazma
c) Ebu Leheb
d) Hz. Abbas

SORU.56) Efendimiz (s.a.v.) süt anneye hangi kabileye ve kime verildi?
a) Sa’d bin bekr- Halime
b) Kureyş- Halime
c) Sa’d bin bekr – Süveybe hatun
d) Kureyş – Amine

SORU.57) Efendimizin (s.a.v.) doğumu Abdulmuttalibe haber verilir. Son derece sevinen dedesi kucaklar ve öper ve “bu çocuk sana emanetimdir” diye teslim ettiği zat kimdir?
a) Amine
b) Ebu talip
c) Hz. Hamza
d) Hz. Abbas

SORU.58) Aşağıdakilerden hangisi medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir?
a) Beni kurayza
b) Hazreç
c) Beni nadr
d) Beni kaynuka

SORU.59) Gatafan gazvesi hangi olaydan önce olmuştur?
a) Bedir
b) Buvat
c) Uhud
d) Bedri ula

SORU.60) Abdullah bin cahş ve Hz. Ömere hitaben “eğer sizin O’nun hakkındaki görüşlerinize uyup, O’nu öldürseydim cehenneme girip gitmiştim.” Diye bahsettiği ve Müslüman olan sahabi kimdir?
a) Hz. Abbas
b) Utbe Bin Nafi
c) Hakem Bin Keysan
d) Abdulmun’im

SORU.61) Efendimizin (s.a.v.) süt kardeşinin ismi nedir?
a) Abdullah
b) Hanzele
c) Kasım
d) Bilal

SORU.62) Medineye hicretin ……. Ayında kıblenin mescidi harama doğru çevrildiğini bildiren ayet nazil oldu.
a) 20
b) 19
c) 18
d) 17

SORU.63) İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
a) Mescidi dırar
b) Mescidi nebevi
c) Mescidi kuba
d) Mescidi aksa

SORU.64) Bedir muharebesinin miladi olarak tarihi nedir?
a) 1 mart 623
b) 10 mart 624
c) 13 mart 624
d) 5 nisan 623

SORU.65) Efendimiz (s.a.v.) bedire katılanlardan yaşı küçük olanları geri çeviriyordu. Geri çevrilip tekrar izin alıp savaşa katılan ve şehid olan genç sahabi kimdir?
a) Mus’ab
b) Hanzele
c) Enes
d) Umeyr

SORU.66) Efendimizin (s.a.v.) göğsünün yarılması hadisesi nerede gerçekleşmiştir?
a) Kureyş kabilesinde
b) Kurayza kabilesi
c) Beni sa’d kabilesi
d) Hazreç kabilesi

SORU.67) Hz. Amine nerde ve ne zaman vefat etti?
a) Medine 573
b) Mekke 574
c) Şam 573
d) Ebva köyü 576

SORU.68) Bedirde kervanın takip edilmesi veya müşriklere karşı konulma meselesinin istişaresi yapılırken, aşağıdaki sahabelerden hangisi istişareye katılmamıştır?
a) Hz. Ebubekir
b) Miktat bin esved
c) Hz. Ömer
d) Sa’d bin Muaz

SORU.69) Efendimiz (s.a.v.) yüzmeyi nerede öğrenmiştir?
a) Mekkede
b) Medinede beni neccar kuyusunda
c) Şam ticareti sırasında
d) Sut annesinin yanında

SORU.70) Efendimiz (s.a.v.) ……iken konuşmaya başladı. ……..ayında ise artık diğer çocuklara ok atacak kadar kuvvetli olmuştu.
a) 7 aylık – 9 aylık
b) 8 aylık – 10 aylık
c) 10 aylık – 12 aylık
d) 12 aylık – 14 aylık

SORU.71) Şeytan ve cinlerin gökten haber almalarının son bulduğu hadise hangisidir?
a) Yeni bir yıldızın doğması
b) Yıldızların dökülmesi
c) Kisra sarayının yıkılmaması
d) Ay’ın yarılması

SORU.72) Efendimizin (s.a.v.); Vefatında “bugün annem öldü” dediği ve O’nun adına çok üzüldüğü şahıs kimdir?
a) Ayşe hanım
b) Fatma hanım
c) Amine
d) Halime

SORU.73) Kureyşliler Efendimizin (s.a.v.) cömertliği ve ikramından dolayı hangi lakapla isimlendirdiler?
a) Ebul fukara
b) Halil İbrahim
c) İkinci İbrahim
d) Muhammedul emin

SORU.74) Efendimizin (s.a.v.) “cennetlik bir kadınla evlenmek isteyen …….ile evlensin” dediği kadın kimdir?
a) Asiye
b) Ümmü eymen
c) Ümmü seleme
d) Ayşe

SORU.75) Bedir zaferinin haberini medineye getiren sahabi kimdir?
a) Zeyd bin sabit
b) Zeyd bin harise
c) Hz. Ali
d) Hz. Osman

SORU.76) Bedir seferine çıkmak üzere erkekler kadar kadınlar da istekliydi. “ya Resulellah bana müsaade et de sizinle beraber ben de çıkayım yaralılarınızı tedavi eder hastalara bakarım. Olur ki Allah bana şehitlik nasip eder” diyen kutlu şehide kimdir?
a) Hz. Aişe
b) Ümmü varaka
c) Ümmü eymen
d) Nesibe

SORU.77) Efendimiz (s.a.v.) medineden bedir için hareket ettiğinde namazı kıldırmakla vazifelendirdiği sahabi kimdir.
a) Ebu lubabe
b) Abdullah b.Ümmü mektum
c) Sa’d bin muaz
d) Sa’d bin ebi vakkas

SORU.78) Bedir kastedilerek “eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı senden geri kalırdım.” Diyen Heysemenin oğlu kimdir?
a) Sa’d
b) Enes
c) Abdullah b. Ömer
d) İbni cahş

SORU.79) Ebudderda Uveymir Bin Salebe…………sırasında Müslüman oldu.
a) Bedir seferi
b) Uhud seferi
c) Hicret
d) Hudeybiye barışı

SORU.80) Vahyin bir ara kesilmesi hadisesi şüphesiz birçok sebep ve hikmete binaen cereyan etmiştir. Biz hikmetlerin künhüne vakıf değiliz. Bununla birlikte meseleye çeşitli izah tarzı getiren de vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu izah tarzlarından değildir?
a) Allah resulü ilk vahiy karşısında fazla telaş duymuş ve ruhu adeta vahyin ağırlığıyla sarsılmıştır.
b) Ruh-ı Ahmedî’nin ızdırap ve elemlere dayanmaya şimdiden alıştırılması
c) Allah resulünün sabrının denenmesi
d) Vahye daha fazla iştiyak duymasını temin

SORU.81) Mekke’de, henüz iman etmemişken Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Hatice ve Hz. Ali’yi namaz kılarken görüp Müslüman olduktan sonra, o hallerinden gıpta ile bahsederek “Ben o zaman iman edip de onların dördüncüsü olmayı ne kadar isterdim.” diyen sahabi kimdir?
a) Es’ad b. Zürare
b) Habbab b. Eret
c) Ebu Huzeyfe b. Muğire
d) Afif-i Kindi

SORU.82) İslama davet karşısında en ufak bir tereddüt göstermeyen, Peygamberimizin (s.a.v.) de kendisi ile alakalı “………………… başka imana davet ettiğim herkes bir duraklama, bir tereddüt, bir şaşkınlık geçirdi. Fakat o kendisine islamı anlattığım zaman ne durakladı, ne de tereddüt etti.” diyerek faziletle bahsettiği sahabi kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ali
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ömer

SORU.83) Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Hz. Osman aynı zamanda Resul-i Ekrem efendimizin damadıdır. Önce Peygamberimizin (s.a.v.) kerimesi ……………… aldı. O vefat edince Rasülullah onu bu sefer kızı ……………………… ile evlendirdi. Bu sebeple de “Zinnureyn” lakabını aldı. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken iki isim hangileridir?
a) Ümmü Gülsüm – Fatıma
b) Ümmü Gülsüm – Rukiye
c) Ümmü Gülsüm – Zeynep
d) Rukiye – Zeynep

SORU.84) Arap edebiyat ve ilmini gayet iyi bilen ve bir gece rüyasında babasının kendisini tutup Cehenneme atmak istediğini, fakat peygamberin yetişip kendisini Cehenneme düşmekten kurtardığını gören sahabi kimdir?
a) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
b) Hz. Ömer
c) Hz. Abdullah b. Revaha
d) Hz. Halid b. Said

SORU.85) Müslümanlar kendilerine mahsus bir takvim tanzim ederken hangi sahabi efendimizin fikri esas kabul edilmiştir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebu Bekir
d) Hz. Selman-ı Farisi

SORU.86) Rasül-i Kibriya efendimizin davetine icabet edip İslamiyetle müşerref olan Medineli ilk 6 kişi arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Rafi b. Malik
b) Avf b. Haris
c) Es’ad b. Zürare
d) Ammar b. Hişam

SORU.87) Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı?
a) 4 sene
b) 3 sene
c) 2 sene
d) 1 sene

SORU.88)Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir?
a) Darud-Tebabia
b) Daru’s-Selam
c) Daru’n-Nedve
d) Daru’l-Hayzûran

SORU.89) Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
a) Dünya ve ahiret için gönderilmiş olması
b) İnsan ve cinlere gönderilmiş olması
c) Hem ehl-i kitaba, hem de diğer insanlara gönderilmiş olması
d) Son peygamber olması

SORU.90) Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı
Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor. Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de
Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir?
a) Ümeyye Bin Halef
b) Ebu Cehil
c) Ebu Leheb
d) As b. Vail

SORU.91) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yanında kaç yaşına kadar kaldı?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

SORU.92) Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
a) Sa’d b. Ubade
b) Sa’d b. Ebi Vakkas
c) Ebu Talib
d) Sa’d b. Malik

SORU.93) Bedir zaferinin müjdesini almadan vefat eden ve ali beytten olan zat kimdir?
a) Hz. Rukiye
b) Hz. Zeynep
c) Hz. Aişe
d) Ümmü gülsüm

SORU.94) Hz. Fatıma ile Hz. Ali nin evlenmesi hangi olaydan sonra olmuştur?
a) Bedir
b) Uhud
c) Hudeybiye
d) Gatafan

SORU.95) Resul-i Ekrem (s.a.v.) peder ve valideleri……… ve ……… ve ehli imandır. Üstadın ifadesi ile bu boşluklara hangi uygun terkip gelir?
a) Ehl-i necat – Ehl-i Cennet
b) Ehl-i Cennet – Ehl-i necat
c) Ehl-i izzet – Ehl-i necat
d) Ehl-i necat – Ehl-i izzet

SORU.96) Ensardan ilk şehit kimdir?
a) Sa’d
b) Süraka
c) Mihca
d) Malik

SORU.97) Kur’anda adı geçen ve Ebrehenin ordusunu yerle bir eden kuşların adı nedir?
a) Anka
b) Ebabil
c) Şahin
d) Kuzgun

SORU.98) Efendimizin (s.a.v.) dedesi Şeybe’nin lakabı nedir?
a) İbnul cemel
b) Abdulmuttalip
c) Ebudderda
d) İbnuzzaman

SORU.99) Ebrehe ordusuyla mekkeye vardığında Mekke halkı nasıl bir tedbir alındı?
a) Ebreheye karşı bir ordu tertib ettiler
b) Medineden yardım istediler
c) Mekkeyi terk ettiler
d) Filler için kazıklar tertib ettiler

SORU.100) Efendimize (s.a.v.) benzerliği ile ün salmış torunu hangisidir?
a) Hz. Hasan
b) Hz. Hüseyin
c) Zeynel abidin
d) Hz. Nefise
1
A
2
D
3
B
4
A
5
C
6
D
7
D
8
D
9
C
10
B
11
A
12
A
13
B
14
B
15
A
16
A
17
C
18
D
19
A
20
B
21
B
22
B
23
C
24
A
25
B
26
B
27
C
28
C
29
C
30
A
31
C
32
D
33
D
34
C
35
D
36
D
37
B
38
A
39
D
40
D
41
B
42
A
43
C
44
D
45
C
46
B
47
A
48
B
49
C
50
D51
A
52
A
53
D
54
A
55
B
56
A
57
B
58
B
59
A
60
C
61
A
62
D
63
C
64
C
65
D
66
C
67
D
68
D
69
B
70
B
71
B
72
B
73
C
74
B
75
A
76
B
77
B
78
A
79
A
80
C
81

82
A
83
B
84
D
85
A
86
D
87
B
88
A
89
B
90
A
91
C
92
B
93
D
94
A
95
A
96
A
97
B
98
B
99
C
100
A
fatmabalci19 beğendi.
__________________
"tevazu, karşılaştığın her müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmendir.."
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi NazlıTuran 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
siyer soruları Siyer NazlıTuran 0 3412 20 Aralık 2012 22:34
yeterlilikte çıkabilecek sorular Deneme Sınavlar/Paylaşımlar ayşe yüsra 3 2864 20 Aralık 2012 20:11
yeterlilik mülakatı için pratik bilgiler/medineweb DHBT-Hazırlık/Notlar/Özetler Mihrinaz 2 4212 20 Aralık 2012 19:55
Batsın bu günahlar:) Videolar/Slaytlar NazlıTuran 0 1447 01 Temmuz 2012 22:54
Islam kurumları 9.ünite İslam Kurumları ve Medeniyeti NazlıTuran 2 2354 09 Mayıs 2012 19:19

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
siyer soruları(islam ilmihali) serpil Siyer 1 12 Temmuz 2018 14:29
Siyer Soruları İmamHüseyin Soru Cevap Arşivi 14 25 Şubat 2013 14:47
Siyer testi 1 unsal2011 Siyer 0 23 Eylül 2012 21:19
Siyer çalışmaları f_kryln Siyer 0 01 Mart 2012 21:24
Siyer esi Ravza'm Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 0 08 Şubat 2012 21:30

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288