Medineweb Forum/Huzur Adresi
Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.KUR'ÂN-I KERİM.::. > Kurân-ı Kerîm > Tefsir Çalışmaları

Konu Kimliği: Konu Sahibi AŞK'ÜL İSLAM,Açılış Tarihi:  27 Aralık 2008 (19:08), Konuya Son Cevap : 16 Şubat 2012 (10:31). Konuya 7 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 27 Aralık 2008, 19:08   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
AŞK'ÜL İSLAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:AŞK'ÜL İSLAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38
Üyelik T.: 30 Haziran 2007
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:38
Mesaj: 1.001
Konular: 245
Beğenildi:11
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR

Türkçe Tefsirler
1. Fi Zılâli'l-Kur'an, Seyyid Kutub, Hikmet Y. 16 cilt
2. Tefhimu'l Kur'an, Mevdudi, İnsan Y. 7 cilt
3. Hak Dini Kur'an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır, Eser Y. 8 cilt
4. Et-Tefsiru’l-Hadis, İzzet Derveze, Ekin Yayınları 7 cilt
5. Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. 16 cilt
6. Tefsir-i Kebir (Mefâtihu’l Gayb), Fahreddin Râzi, Akçağ / Huzur Y. 24 cilt
7. Tefsir-i Kebir, Mukatil bin Süleyman, İşaret Y. 4 cilt
8. Kur’an Yolu, Türkçe Meal Tefsir, Heyet, D.İ.B. Y. 5 cilt
9. Kur’an Mesajı, Muhammed Esed, İşaret Y. 3 cilt
10. Besairu’l Kur’an, Ali Küçük, 20 cilt
11. Safvetü't Tefâsir, Muhammed Ali es-Sâbûnî, İz Y. 7 cilt
12. Kur’ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, Ö. Nasuhi Bilmen, Bilmen Y. 8 cilt
13. El-Esas fi't-Tefsir, Said Havvâ, Şamil Y. 16 cilt
14. Tefsîru’s-Sa’dî, Abdurrahman es-Sa’dî, Guraba Y. 5 cilt
15. Muhtasar Taberî Tefsiri, İmam Taberi, Ümit Y. 6 cilt
16. Min Vahyi’l Kur’an, Muhammed Hüseyin Fadlullah, AkÂdemi Y. 10 cilt
17. El-Mizan fî Tefsiri’l-Kur’an, Tabatabâî, Kevser Y.
18. Ruhu'l-Furkan Tefsiri, Mahmud Ustaosmanoğlu, Siraç Kitabevi Y.
19. Kur’ân-ı Kerim Şifâ Tefsiri, Mahmut Toptaş, Cantaş Y. 8 cilt
20. el-Câmiu li Ahkâmi’l Kur’an, Kurtubî, 20 cilt
21. Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat 12 cilt
22. Kur’an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y. 30 cilt
23. Beyânu’l-Hak, M. Zeki Duman, Fecr Y. 3 cilt
24. Celâleyn Tefsiri, Celâleddin Suyûti, Sağlam Y. 3 cilt
25. Et-Tefsirü’l-Münir, Vehbe Zuhayli, Risale Yayınları
26. Kur’an’a Bakışlar Zeynep el-Gazali, Uysal Kitabevi Y.
27. Dâvetçinin Tefsiri, Seyfuddin el-Muvahhid, Hak Y.
28. Vedahu’l Burhan, Muhammed Ebu’l-Hasan En-Nisaburi, Tevhid Yayınları 2 cilt
29. Nesefi Tefsiri, İmam Nesefi, Ravza Yayınları 8 cilt
30. Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraktar Bayraklı, Bayraklı Y., 22 c.
31. Büyük Kur’an Tefsiri, Ali Arslan, Arslan Yayınları / Okusan 16 cilt
32. İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Celal Yıldırım, Anadolu Yayınları
33. Hulâsatü'l-Beyan Fî Tefsîri'l-Kur'an, Mehmed Vehbi, Üçdal Neşriyat 8 cilt
34. Furkan Tefsiri, Hicazi, İlim Y./Vahdet Y.
35. Yaşayan Kur’an Türkçe Meal/Tefsir, R. İhsan Eliaçık, İnşa Y. 3 cilt
36. Ruhu’l-Beyan, İsmail Hakkı Bursevi, Erkam Y.
37. Taberi Tefsiri, Taberi, Hisar Yayınevi
38. Tefsiru’l Kur’an, Ebu’l-Leys Semerkandi, Sezgin Neşriyat / Hizmet Kitabevi
39. Ebussuud Tefsiri, Ebussuud, Boğaziçi Y.
40. Ebu Bekir Cabir el-Cezâiri, En Kolay Tefsir, Mektup Yayınları
41. İbn Kayyim Tefsiri, Polen Y.
42. Talat Koçyiğit, İsmail Cerrahoğlu, Kur’ân-ı Kerim Meal ve Tefsiri, D.İ.B. Y.
43. Tanrı Buyruğu Kur’ân-ı Kerim’in Tercümesi ve Tefsiri, Ömer Rızâ Doğrul, İnkılâp Y. 1-2
44. Tibyan Tefsiri Ayntabi Mehmed Efendi, Terc: Ahmed Davudoğlu, Huzur Y. 4 cilt
45. Şemseddin Yeşil, Füyuzat, Yeşil Yayınevi


Kur’an’ın Tümünü Kapsamayan, Bazı Sûre ve Âyet Tefsirleri

1. Kur’an’ın Konulu Tefsiri, Muhammed Gazali, Şûrâ Y. (var)
2. Celal Yeniçeri, Uzay Ayetleri Tefsiri, Erkam Yayınları (var)
3. İbni Teymiyye, Müşkil Ayetlerin Tefsiri, Tevhid Yayınları (var)
4. Fâtiha Tefsiri ve Namaz, Ömer Temizel, Şahsi Y. (var)
5. Fâtiha Üzerine Mülâhazalar Hikmet Işık, Nil Y. (var)
6. Fâtiha'nın Kırk Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y. (var)
7. Fâtiha Sûresi Tefsiri, Ramazanoğlu Mahmud Sami, Erkam Y. (var)
8. Fâtiha ve En'am Sûreleri Tefsiri, Suat Yıldırım, Nil A. Ş. (var)
9. Fâtiha Sûresi ve Türkçe Namaz, Sait Şimşek, Beyan Y. (var)
10. Sorularla Fâtiha Sûresi, Zabit Durmuş- Ali İçipak, Yenda Y. (var)
11. Fâtiha Sûresi, Âzad, Bir Y. (var)
12. Fâtiha Suresi Tefsiri, Sadreddin Konevi, İz Yayıncılık
13. Fâtiha Suresi, Mahmut Toptaş, Cantaş Y.
14. Fâtiha Şuuru, Mustafa Çelik, Fütüvvet Y. (var)
15. Fâtiha Üzerine Mülahazalar, M. Fethullah Gülen, Nil Y.
16. Besmele ve Fâtiha Tefsiri, Ebulleys Semerkandi, Sezgin Neşriyat
17. Rahmân ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Harun Yahya, Araştırma Y.
18. Kur’an Okulu, Heyet, Hanif Y.
19. Âyet Yorumları, Ali Şeriati, Kıyam Y.
20. İki Sûre İki Yorum, Ali Şeriati, Endişe Y.
21. İlk Mesajlar, M. Ali Baltaş, Birleşik Dağıtım Ankara
22. Ahkâm Tefsiri, Muhammed Ali Sabuni, Şamil Y. 1 (2 var) (küçük boy, koyu kahverengi)
23. Ahmed Davudoğlu, Kur’ân-ı Kerim Meâli ve Tefsir-i Tibyân Tefsîri, Akpınar Y.
24. Bakara Sûresi Tefsiri, Ramazanoğlu Mahmud Sami, Erkam Y. (var)
25. Bakara Sûresi Yorumu, Halûk Nurbaki, Damla Y. (var)
26. Âyet-el Kürsî Yorumu, Halûk Nurbaki, Damla Y. (var)
27. Tefsir-i Sâvî (4 cilt), Ahmed Savi, Eser Neşriyat
28. Tefsir-ül İbn-i Abbas, Abdullah İbni Abbas, Eda Neşriyat
29. Tefsiru Ebdei’l-Beyan Li Cemî’-i Âyi’l-Kur’an, Muhammed Bedreddin, Nil A.Ş. Y.
30. Kelimâtu’l-Kur’an Fî Tefsîri’l-Beyan, M. Mahluf, Esma Y.
31. Abdullah Parlıyan, Özlü Tefsir (var)
32. Tevbe Sûresinin Gölgesinde Cihad Dersleri, Abdullah Azzam, Buruc Y.
33. Kur’an Araştırmaları, Muhammed Kutub, Fikir Y. 2 cilt (1 var)
34. Eûzü Besmelenin Ve Fâtiha’nın İlginç Nükteleri, Eşref İba, Şahsî Y.
35. Besmelenin Şerhi, Abdülkerim bin İbrahim Cîlî, Kitsan Kitap Kırtasiye Y.
36. Besmele Tefsiri, Hacı Bektaş Veli, Kültür Bakanlığı Y.
37. Besmele ve Fâtiha Tefsiri, Ebul Leys Semerkandi, Hizmet Kit.
38. Asım Yılmaz, İşaratu’l Furkan ve Tevhid-i Beyan


Türkçeye Tercüme Edilmemiş Arapça Tefsirler

1. Mecmuâtu’t Tefâsîr (Hâzin, İbn Abbas, Nesefî, Kadı Beydavî Tefsirleri), Çağrı Y. İst. 1979
2. Keşşâf an Hakaikı Kavâmidi’t Tenzîl, Zemahşerî, Kahire, 1953
3. Mir Muhammed Kerim el-Baküvi, Keşfu’l-Hakayık
4. Abdürrazzâk, Tefsir
5. Cemaleddin Kasımî, Tefsir
6. Ebu Tâlib el-Mekkî, Tefsiru’l Müşkil
7. Beğavî Tefsiri, Meâlimu’t-Tenzil
8. Mâverdi, Mâverdi Tefsiri
9. İmam Vahidî, Tefsiru’l-Veciz
10. Muhammed Emin Şankitî, Edvâu’l-Beyan Tefsiri
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi AŞK'ÜL İSLAM 'in açmış olduğu son 5 Konu Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
İnsana Tapmanın Kuranı Kerimdeki Karşılığı Kur'ân-ı Kerim Genel Medineweb 1 1635 01 Ocak 2013 16:58
Muhammed ve İnançlılar / Röportaj Anket'ler-Röportaj'lar EyMeN&TaLhA 1 1569 02 Kasım 2010 01:14
Ebuzerr / özet çalışması (ali şeriati) Ashab-Kiram(r.a) Ahmett 4 3027 16 Temmuz 2010 00:33
BAKMAK YETMEZ.... Kıssalar-Hikayeler-Nasihatler Beytül Ahzan 3 1316 24 Nisan 2010 14:15
İN'SANLARDAN... Serbest Kürsü Beytül Ahzan 3 1258 02 Mart 2010 22:27

Alt 27 Aralık 2008, 19:25   Mesaj No:2
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14 Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:44
Mesaj: 2.847
Konular: 334
Beğenildi:688
Beğendi:119
Takdirleri:1145
Takdir Et:
Standart Cvp: TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

21. Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat 12 cilt

bunu ve yazarını saymasan iyi olur
Alıntı ile Cevapla
Alt 27 Aralık 2008, 20:34   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
AŞK'ÜL İSLAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:AŞK'ÜL İSLAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38
Üyelik T.: 30 Haziran 2007
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:38
Mesaj: 1.001
Konular: 245
Beğenildi:11
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cvp: TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

Eyvallah abisi.. Bu tefsirler çalışmasını sn. Mehmet Pamak agabey hazırlamış. Amacı Türkiyede ve dünyadaki türkçeye çevrilmiş , çevrilmemş, kısmen bazı sürelerin çevirisi vs.. bir araya toplamaktı yani ne var ne yok babından..

Yoksa S.Ateş çevirisini sayacak değiliz
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Temmuz 2009, 22:05   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
AŞK'ÜL İSLAM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:AŞK'ÜL İSLAM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 38
Üyelik T.: 30 Haziran 2007
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Yaş:38
Mesaj: 1.001
Konular: 245
Beğenildi:11
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart RE: TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

Slm Alyk Arkadaşlar;

Bu bilgileri Ahmet Kalkan'ın bir çalışmasından almış idim , fakat buraya asma sebebim şuydu : Bu tefsirlerin her birisinin tek tek nasıl bir tarzı olduğunu araştırıp hep beraber, tefsirler hakkında bir bilinç edinmek; bilmeyenlerin de edinmesini sağlamak...

Örneğin çalışmanın şekli kısa az öz şöyle olmasını düşündüm; bu tefsirlerden bir veya birkaçını okuyan arkadaşlarımızın da katkıları ile yahut araştırmalar neticesinde okunan/ ismi zikredilen tefsirlerin içeriği hakkında görüşlerimizi paylaşalım...Örnek :

1:Fizilal'il Kuran/ Seyyid Kutup : Yazarının sosyolog olması ile birlikte daha çok sloganik, ayaga kalkıp yürüyen Devrimci bir tefsir olduğu görüşündeyim..
....

20: Kurtubi Tefsiri : Bu tefsir, hem dirayet hem rivayet tefsirini cem eden, aralarında çoK güzel bir uyum sağlayan, akıcı bir üslüp ile kaleme alınmış, ilmi bir çalışmadır vb....

her tefsirin altına o tfsir hakkındaki bilgilerimizi yazalım.
Ne dersiniz ?
Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Aralık 2009, 00:22   Mesaj No:5
Medineweb Emekdarı
Yitiksevda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Yitiksevda isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 2
Üyelik T.: 10 Nisan 2008
Arkadaşları:4
Cinsiyet:Erkek
Memleket:MALAZGIRT
Yaş:42
Mesaj: 5.195
Konular: 295
Beğenildi:80
Beğendi:24
Takdirleri:60
Takdir Et:
Standart RE: TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

1. Fi Zılâli'l-Kur'an, Seyyid Kutub, Hikmet Y. 16 cilt
2. Tefhimu'l Kur'an, Mevdudi, İnsan Y. 7 cilt
Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Ekim 2010, 15:16   Mesaj No:6
Avatar Otomotik
Durumu:esra isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 135
Üyelik T.: 11 Eylül 2007
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 6
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

Tefsir arıyordum güzel oldu...
Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Ekim 2010, 22:04   Mesaj No:7
Medineweb Emekdarı
Emekdar Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Emekdar Üye isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16627
Üyelik T.: 11 Şubat 2012
Arkadaşları:2
Cinsiyet:
Yaş:42
Mesaj: 4.237
Konular: 316
Beğenildi:16
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

islamoğlu- gerekçeli kuran meali süperdir tavsiye ederim.
Alıntı ile Cevapla
Alt 16 Şubat 2012, 10:31   Mesaj No:8
Medineweb Emekdarı
dua dilencisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:dua dilencisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 6969
Üyelik T.: 10 Şubat 2009
Arkadaşları:32
Cinsiyet:
Memleket:Ankara
Mesaj: 1.064
Konular: 28
Beğenildi:55
Beğendi:15
Takdirleri:60
Takdir Et:
Standart Cevap: TEFSİR KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK BAZI KAYNAKLAR

Allah c.c. razı olsun değerli bir konu...
__________________
Doğru zamanda yapılan yanlış ,yanlış zamanda yapılan doğrudan evladır..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Forum Ana Kategori Başlıkları

Cevaplar Son Mesajlar
HADİS-İ ŞERİFLERDEN KONU İLE İLGiLİ BAZI DELİLLER bilinmez Tevhid Ve Şirk Konuları 1 19 Şubat 2018 20:12
BAZI AMELLERİN TERKİNiN, İMANI BOZMASI... bilinmez Tevhid Ve Şirk Konuları 0 09 Ağustos 2015 11:07
pratik arapça - BAZI EDATLAR- f_kryln Genel Arapça 1 07 Haziran 2015 16:21
Bazi Türk Yalanlari MERVE DEMİR Komik Paylaşımlar 8 08 Nisan 2013 18:46
Hac’la İlgili Bazi Sorular - Cevaplar KuM TaNeSi Diyanet Hacc Görevlileri Sınavı 0 09 Nisan 2009 12:10

Yeni Sayfa 1

www.medineweb.net Ana Sayfa

Tefekküre Davet Köşesi

Medineweb Sosyal Medya Guruplarımıza Katılın

facebookacebook   twitter Twitter   InstagramInstagram

Medineweb Alemdarhost sunucularında barındırılmaktadır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284